LRT taryba svarsto, tvirtina ir nusprendžia

… Neįvykdžiau misijos…:)

Neatsiskaičiau už kovo 15 dienos LRT tarybos posėdį.

Bet juk geriau vėliau, nei niekada…

Darbotvarkėje buvo 7 klausimai ir einamieji reikalai.

Posėdžio pradžioje buvo kalbama apie antrąjį klausimą – LRT 2011 metų biudžeto svarstymą ir tvirtinimą ir leidimą banko paskolai – kurio aš dar kelios dienos prieš tarybos posėdį siūliau nesvarstyti, nes tarybos nariai neturėjo pakankamai laiko susipažinti su pateiktais projektais.

Kalbėjo LRT tarybos pirmininkas, kuris informavo, kad žodžiu pasikonsultavęs su vienu Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos darbuotoju sužinojo, kad negalės dalyvauti biudžeto svarstyme ir dėl jo balsuoti, nes taip įsipainiotų į interesų konfliktą. Konfliktas, pirmininko nuomone, kyla dėl to, kad Lietuvos žurnalistų sąjunga, kuriai LRT tarybos pirmininkas vadovauja, nuomojasi patalpas iš LRT, o sumokėti pinigai pinigai patenka į LRT biudžeto pajamų skiltį.

Kitų tarybos narių bandymai įkalbėti pirmininką nenusišalinti, baigėsi nesėkme.

Tačiau iš karto po to tarybos narei A.Pitrėnienei iškilo klausimas, ar gali dalyvauti biudžeto svarstyme ir dėl jo balsuoti kitas LRT tarybos narys – A.Račas. Aš paaiškinau, kad galimą interesų konfliktą (BNS teikia paslaugas LRT) esu deklaravęs ir kad tarybos nario teises nustato įstatymas, o interesų konfliktą konstatuoja VTEK, o ne kiti tarybos nariai ir pažadėjau kreiptis į VTEK dėl paaiškinimo. Artimiausiu metu savo pažadą įvykdysiu.

Pirmasis klausimas – LRT programų strategija. Susipažinome su darbo grupės atliktu darbu, susitarėme, kad pasiūlymus ir pastabas pateiksime raštu. Manau, kad turėtų gautis geras dokumentas.

Antrasis klausimas – biudžetas. Posėdis uždaras. Balsavimu LRT taryba nusprendžia svarstyti. Pirmininkas nusišalina. Išklausome informciją ir paaiškinimus. Generalinis direktorius ilgai kalba apie darbuotojų „įsodrinimą“. Kol kalba, bandau žymėtis punktus, kurie ne visai aiškus. Prasideda klausimai- atsakymai. Po mano devinto ar dvylikto klausimo (turėjau dar mažiausiai tiek pat) taryba balsavimu nusprendžia klausimus baigti. Balsų dauguma biudžetui pritariama.

Komentuoti negaliu, nes neleidžia tarybos etikos kodeksas.

Generalinis direktorius nėra tarybos narys, jam kodeksas negalioja, tad jis žiniasklaidai atskleidžia uždarame posėdyje patvirtinto biudžeto pagrindinius punktus: pajamos – auga, išlaidos – taip pat, planuojamas nuostolis – 2,9 milijono. Tai reiškia, kad generalinio direktoriaus ketverių metų darbo rezultatas viršys 20 mln. litų, neskaičiuojant skolų (daugiau nei 10 milijonų). Į minusą. Sako – tai šviesa tunelio gale. Man atrodo kitaip. Bet taryba – už.

Svarstomas leidimas paskolai. Svarstymas uždaras, bet sprendimas, mano nuomone, ne. Klausinėjančių buvo nedaug. Balsų dauguma pritarta, suma 4,5 milijono.

LRT įstatinio kapitalo mažinimas – pritarta vienbalsiai. Įstatinis mažinamas 3,7 mln. litų iki 33,8 mln., nes vienas objektas perduotas privatizavimui. Gerai – sumažės amortizaciniai atskaitymai.

Trečias klausimas – Lietuvos radijo programų atnaujinimas. Balsų dauguma – už. Rašė pirmininkas, nesiplėsiu.

Ketvirtas klausimas – dėl LRT tarybos narių etikos. Pirmininkas siūlo nukelti ir aptarti kartu su VTEK. Aš siūlau svarstyti, nes buvau pirmininko ir pavaduotojo apkaltintas etikos pažeidimu. Pirmininkas sako, kad savo kaltinimus atsiima, pavaduotojas nesako nieko. Klausimas nesvarstomas.

Penktas klausimas – dėl A.Račo prašymo susipažinti su informacija. Kalbu aš, kalba generalinis direktorius, kalba keli tarybos nariai. Balsuojama: 4 siūlo leisti, 5 – ne, du – susilaiko. Neleista. Pirmininkas pažadėjo duoti protokolo išrašą su argumentacija.

Šeštas klausimas – dėl tarybos nario pareigų suderinamumo su politko darbu savivaldybėje. Žiniasklaidoje aprašyta, gal tik pridursiu, kad pirmininkas sakė, jog taryba neturi kompetencijos, aš siūliau priimti pareiškimą, išreiškiantį tarybos poziciją. Balsų dauguma nepritarta.

Septintas klausimas – Dėl Administracinės komisijos sudėties atnaujinimo. Komisijos pirmininkas padėkojo už rūpestį ir paprašė kitą kartą informuoti bent prieš posėdį, kad bus kalbama apie komisiją. Nutarimų nepriimta.

Paprašiau tarybos priimti nutarimą, kad tarybos narys A.Račas neturi teisės susipažinti su informacija. Prasidėjo kalbos apie psichinę sveikatą. Taryba nebalsavo.

Svarstant einamuosius klausimus, išsiaiškinta, kad savivaldybių rinkimų dieną laidą rengė ne Naujienų tarnyba. Televizijos direktorius pažadėjo išsiaškinti, kodėl skelbiant rezultatus LTV rodė dramblį.

Baigiantis posėdžiui, R.Paleckis pradžiugino tarybą pranešdamas, kad po dviejų savaičių atsiras nauja laida apie savanorius. Taryba programų mąstą ir struktūrą tvirtino praėjusiame posėdyje, apie tą naują laidą tada nebuvo žinoma. Tvirtinti dar kartą nenorėjo niekas.

Kažkuriuo metu, atvirame posėdyje generalinis direktorius informavo, kad LRT įsigijo, berods, 390 valandų Italijos RAI televizijos laidų. Sakė, bus gražu.

Kitas posėdis – balandžio 19 dieną.

Žadu dalyvauti.

(2 balsų, vidurkis: 4,00 iš 5)
Loading...