Į pagalbą STT: kaip S.Jasevičiūtė ir D.Grybauskaitė poveikiu prekiavo

Į pagalbą STT: kaip S.Jasevičiūtė ir D.Grybauskaitė poveikiu prekiavo

Lietuvos Specialiųjų tyrimų tarnyba, šią savaitę įvykdė sėkmingą operaciją ir demaskavo poveikiu stambiu mastu* prekiavusią

Prekyba poveikiu pasireiškia ne tik siūoant pirkti dramblį, bet ir kitokiais būdais. Čia matote vieną iš jų

Prekyba poveikiu pasireiškia ne tik siūoant pirkti dramblį, bet ir kitokiais būdais. Čia matote vieną iš jų

gaują, susidedančią iš partijos “Tvarka ir teisingumas” narių, žinomo serialų prodiuserių Rolando Skaisgirio bei Kauno zoologijos sodo dramblio.

Kaip pirmas pranešė delfi, po pradinio tyrimo aiškėja, kad R.Skaisgiriui bandant iškišti dramblį, iš to labiausiai pasipelnė partija “Tvarka ir teisingumas”, gavusi 100 000  litų vertės naudą, kuri jai bus išmokėta prezervatyvais, kuriuos, kaip pirma pranešė TS-LKD prezidiumo narė R.Juknevičienė, R.Skaisgirys pirko iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų ir iki šiol nesunaudojo.

Kadangi visos STT pajėgos šiandien yra sutelktos tiriant šią garsiai nuskambėjusią ir grėsmę nacionaliniam saugumui keliančią bylą bei siekiant užkardyti galimą tolesnę prekybą poveikiu pardavinėjant dar likusius Kauno zoologijos sodo įnamius, natūralu, kad STT agentai nėra pajėgūs vykdyti kitus specialius tyrimus ir todėl jiems reikalinga visuomenės pagalba.

Kaip labai visuomeniškas tos visuomenės narys, kurio vertybės atitinka “Žinių radijo” vertybes, o etika – L.Slušnio etiką, nusprendžiau ateiti STT į pagalbą ir sudariau sąrašą asmenų ir įmonių, pardavinėjančių ir perkančių poveikį stambiu mastu. Mano nuomone, STT tas įmones turėtų kuo skubiau iškrėsti, o žemiau išvardytus asmenis – kuo skubiau sulaikyti ir supažindinti su žiurkėmis, gyvenančiomis T.Kosciuškos gatvėje.

 • Pilietė Dalia Grybauskaitė ir UAB “Delfi” – 2013-2014 metais prekiavo poveikiu stambiu mastu vykdant projektą “Herojai tarp mūsų”, kurio metu UAB “Delfi” nemokamai paskelbė pilietės D.Grybauskaitės nuotraukų už 100 000 litų, nes ši buvo įvardyta kaip renginio globėja ir galimai buvo atpažįstama kaip didžiausia Lietuvos herojė
 • Pilietė Dalia Grybauskaitė ir UAB TV3 2014 metais prekiavo poveikiu stambiu mastu, vykdant UNICEF akciją “Už kiekvieną vaiką”, kurios metu TV3 nemokamai parodė akcijos globėja vadinamos pilietės D.Grybauskaitės atvaizdą 27 kartus, taip suteikiant jai naudos už 137 000 litų, galimai atiduodant jai 5 iš Haičio išgelbėtus vaikus
 • Pilietė Dalia Grybauskaitė ir bendrovė “Kauno diena” 2014 metais prekiavo poveikiu stambiu mastu organizuojant renginį “Metų kaunietė”, kurio metu D.Grybauskaitė gavo naudos už 333 000 litų, galimai pristatant ją kaip moterį
 • Pilietis Algirdas Butkevičius, Lietuvos automobilių sporto federacija, Pasaulio ralio čempionato (WRC) organizatoriai 2014 metų pavasarį prekiavo poveikiu stambiu mastu, kurios metu piliečiui A.Butkevičiui, vadinamam WRC etpo Lietuvoje globėju buvo suteikta naudos už 140 000, galimai atiduodant jam ralio metu sunaudotas “Michelin” ir “Dunlop” padangas
 • Pilietis Algirdas Butkevičius ir vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos festivalio “Laumės juosta” organizatoriai 2014 metais prekiavo poveikiu stambiu mastu, įvardinant A.Butkevičių kaip festvalio globėją ir taip suteikiant jam naudos už 50 000 litų, galimai siūlant dainavimo pamokas ir nemokamą vietą Palangos paplūdimyje ne sezono metu
 • Pilietis Algirdas Butkevičius ir Lietuvos kino akdemija 2013 metais gegužės mėnesį prekiavo poveikiu stambiu mastu rengiant “Sidabrinių gervių” apdovanojimus, kurių metu A.Butkevičius buvo įvardijamas kaip globėjas ir gavo naudos už 333 000 litų, galimai pasiūlant jam vaidmenį kino filme “Ledynmetis 17″
 • Pilietis Vytautas Grubliauskas ir Klaipėdos džiazo festivalio rengėjai kelerius metus prekiauja poveikiu stambiu mastu, kurio metu V.Grubliauskas gavo naudos už 111 000 litų, galimai pasiūlant jam išleisti kompaktinę plokštelę kartu su Selu ir Svaru 100 000 tiražu
 • Pilietis Vytautas Landsbergis, Lietuvių kalbos institutas ir bendrovė “Biuro pasaulis” 2013 metais prekiavo poveikiu stambiu mastu rengiant dailyraščio konkursą “Rašom”, kurio metu V.Landsbergis buvo įvardytas globėju ir gavo naudos už 107 000 litų, galimai pažadant jam išleisti dar vieną atsiminimų knygą 77 egzempliorių tiražu, prieš tai išmokius rašyti.
 • Pilietis Andrius Kubilius ir Lietuvos dviračių sporto federacija 2012 metais prekiavo poveikiu stambiu mastu pristatant A.Kubilių kaip Panevėžyje vykusio Europos dviračių treko čempionato globėją, taip suteikiant jam naudos už 144 000 litų, galimai padovanojant TS-LKD prezidiumo nariams čempionato metu naudotus dviračius ir išmokant jais važiuoti
 • Pilietė Skaiva Jasevičiūtė ir UAB “Bigbank” prekiavo poveikiu stambiu mastu organizuojant labdaringą šunų parodą Vilniuje, kurios metu S.Jasevičiūtė buvo įvardijama kaip renginio globėja ir gavo 111 000 litų naudos, galimai padovanojant jai šunų šampūno, kuris tinka ir žmonėms, penkeriems metams į priekį
 • Pilietė Eglė Špokaitė, Vokietijos ambasada Lietuvoje, Didžiosios Britanijos ambasada Lietuvoje 2012 metų balandį prekiavo poveikiu stambiu mastu rengiant akciją “Vilties žiedas” ir pristatant E.Špokaitę kaip šio renginio globėją, taip suteikiant jai naudos už 500 000 litų, galimai jai pažadant, kad ji niekada nesusirgs vėžiu

* 226 straipsnis Prekyba poveikiu

1. Tas, kas siekdamas, kad asmuo, pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kita tikėtina įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, tarptautinei viešajai organizacijai, jų valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui, paveiktų atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus, jam ar trečiajam asmeniui tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

2. Tas, kas pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kita tikėtina arba tariama įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, tarptautinei viešajai organizacijai, jų valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui savo ar kitų asmenų naudai tiesiogiai arba netiesiogiai pažadėjo ar susitarė priimti kyšį arba reikalavo ar provokavo duoti kyšį, arba priėmė kyšį, pažadėjęs paveikti atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

3. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį,

baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.

4. Tas, kas padarė šio straipsnio 2 dalyje numatytus veiksmus, pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.

5. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs, arba pažadėjęs ar susitaręs priimti, arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.

6. Asmuo, kuris padarė šio straipsnio 1, 3 ar 5 dalyje numatytą veiką, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau, negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, taip pat atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu kyšį jis pažadėjo duoti ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.

7. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

 

Nuotolinės studijos #15 Rąstas šiknoje arba kaip tapti delfių chliupiku Šarūnu Černiausku

Nuotolinės studijos #15 Rąstas šiknoje arba kaip tapti delfių chliupiku Šarūnu Černiausku

Sveiki, šiandien kalbėsime apie tai, apie ką kai kurie iš jūsų svajoja (tikiuosi, kad tokių yra mažuma, bet stengiuosi būti visiems lygiai teisjngas). Taigi, kalbėsime apie tai, kaip tapti delfių "žurnalistu" panašiu, pavyzdžiui, į vargšelį Šarūną Černiauską. Viskas iš tiesų labai paprasta. Pirma, reikia labai greitai ir visai negalvojant vykdyti komandas. Tada atrodys, kad patikimas. Antra, reikia būti visiškai nekritišku ir matant krislą kito akyje, nematyti rąsto savo šiknoje. Tada atrodys, kad esi kritiškas Trečia, reikia savo niekuo nepagrįstą ir kvailą nuomonę sumaišyti su keliais ...

Dalios Grybauskaitės Lietuva. I dalis: Rinkimus padėjęs laimėti melas, kurio nepavyko paslėpti

Dalios Grybauskaitės Lietuva. I dalis: Rinkimus padėjęs laimėti melas, kurio nepavyko paslėpti

Tai bus dviejų dalių rašinys apie D.Grybauskaitę ir jos kuriamą Lietuvą. Dar nuo praėjusių metų spalio pabaigos, kai Prezidentūra nutekino VSD pažymą, žinojau, kad ateis ta diena, kai apie tai rašysiu. Taip pat žinojau, kad apie tai nerašys "didžioji žiniasklaida", nes vieniems reikia laimėti viešuosius pirkimus, kitiems - gauti lėšų iš biudžetoo, treti mėgsta fotografuotis ir gauti ordinus, o dar kiti - tiesiog prasigėrę ir parsidavę. Žinojau ir tai, kad prabėgus metams didžiajai daliai Lietuvos visuomenės ši istorija bus jau neįdomi, ...

Citata # 493 D.Pancerovas atskleidžia, kas yra jo “žurnalistinių tyrimų” įkvėpimo šaltinis

Jaunesnysis dešiniojo durnistano seržantas Dovydas Pancerovas, neseniai palikęs A.Užkalnio laikraštį (nes pretendavo į praporščikus, o ta vieta užimta paties A.Užkalnio), paaiškina, iš kur jis semiasi žinių savo "žurnalistiniams tyrimams:

Yra toks amerikiečių kompiuterinis žaidimas „Total War“, kuriame gali tapti valstybės vadovu. Turi ne tik užsiimti politika, diplomatija, pradėti arba baigti karus, bet ir rūpintis savo valstybės saugumu. Kai per šitą žaidimą noriu užkariauti kokią nors šalį, tai pirmiausia ten siunčiu ne karius, bet šnipus.
D.Pancerovo žaidimų aikštelė Šiaip jau gerai, kad D.Pancerovas žaidžia ...

Citata # 492 Dešiniojo durnistano atstovas R.Sadauskas-Kvietkevičius bando pakelti šuniui uodegą

Buvęs prekybos sklypais specialistas R.Sadauskas-Kvietkevičius, , nūnai persikvalifikavęs į dešiniojo durnistano antrarūšį kiauksėtoją, toliau dainuoja dainelę "Rusai puola" ir pristato naują kupletą apie šunį, kurio uodega reikia pakelti:

Todėl taikiniu šiame etape pirmiausiai pasirenkami tie visuomenėje girdimi ir matomi žmonės, kurie jau iki šiol pasireiškė kaip Rusijos informacinio karo veiksmų kritikai ir ateityje galėtų nuteikti savo auditoriją prieš dar vieną santykių su Rusija „perkrovimą“. Būsime vaizduojami kaip paranojiški rusofobai, kiekvieną kartą kieme sulojus šuniui bėgantys slėptis į rūsį, tradicines vertybes niekinantys
...

Citata #491 TS-LKD kino kritikas A.Dumčius recenzuoja “Lošėją”

Tradicines vertybes puoselėjančios pažangios ir patriotinės partijos TS-LKD atstovas, kino ir meno specialistas, laisvalaikiu dirbantis Seime, Arimantas Dumčius vertina neseniai Lietuvos kino sales pasiekusį filmą "Lošėjas":

Ten sudėta visa bjaurastis, kokia tik įmanoma. Manyčiau, kad negalima paleisti tokių dalykų, kur jaunimas žiūri ir seka tuo pavyzdžiu. Šis filmas gali labai neigiamai jį paveikti – gali paskatinti lošti, ištvirkauti, žiauriai girtuokliaut
A.Užkalnio laikraštis Recenzija verta A.Užkalnio ir A.Kavali kartu sudėjus. Gaila, kad A.Dumčius nematė "Redirected. O šiaip jau dalis jaunimo žiūri ir į Seimą ...

Valstybės vadovai išskrido. Nepriklausomos žiniasklaidos redaktoriai – kartu su jais

Valstybės vadovai išskrido. Nepriklausomos žiniasklaidos redaktoriai - kartu su jais

Lietuva pagal žiniasklaidos laisvės indeksą pastaruoju metu sukasi maždaug apie 30-40 vietas tarp daugiau nei 180 valstybių ir tai yra gana geras rodiklis, parodantis, kad Lietuvos žiniasklaida yra iš esmės laisva nuo valdžios ir verslo kišimosi. Tačiau yra dar toks dalykas kaip vidinė laisvė ir vidinė nepriklausomybė nuo asmeninių simpatijų ir antipatijų, sugebėjimas suvokti, kad savo esme žiniasklaida tnormaliose visuomenėse atlieka tą pačią funkciją, kaip ir valdžia, tai yra, tarnauja visuomenei. Ir - atlikdama šią užduotį (kai kas sako misija, bet ...