Mano atsakymai į L.Slušnio atsakymą į mano atvirą laišką

Kaip jau buvo minėta, Lietuvos Žurnalistų ir leidėjų komisijos pirmininkas Linas Slušnys per Facebook parašė atsakymą į mano atvirą laišką jam ir visiems LŽLEK nariams. Šiaip jau gražu, nes L.Slušnys buvo vienintelis iš visos LŽLEK, kaip nors sureagavęs. Už tai aš jį sveikinu.

Dar labiau sveikinu L.Slušnį dėl to, ką jis tame savo atsakyme parašė. Ir kaip žadėjau, jam atsakysiu, trumpai pakomentuodamas jo teiginius.

*****************

L.Slušnys rašo:

- Pirma, komisijos nariai nėra įdarbinti visam laikui asmenys. Antra, komisijos nariai nepasiskiria savęs patys. Juos deleguoja 15 – ka skirtingų organizacijų.

Aš visa tai žinau, todėl nelabai suprantu, ką L.Slušnys nori pasakyti man tai primindamas. Ar tai, kad jei pats savęs nepsisikiri, tai gali spjauti į įstatymą? O gal tai, kad jei nesi įdarbintas visam laikui asmuo, tai dirbti nereikia? O gal tai, kad kai tave kas nors deleguoja, tu negali atsistatydinti net tada, kai nieko neišmanai ir nieko nedirbi? Daugiau tai net nežinau, ką tai gali reikšti, bet gal L.Slušnys posėdyje paaiškins.

Toliau L.Slušnys rašo:

- Trečia, galiu patikinti, kad skundus nagrinėjame ne pagal rėkiančių norus, o pagal tai kaip yra gauti skundai. Bent jau taip buvo iki praeitos savaitės. Publikacijų datos ir skundų datos neturi nieko bendro. Pasiteirausiu tikrai dėl skundo datos.

Gražu, kad L.Slušnys po trijų mėnesių sugalvojo pasiteirauti dėl skundų datos. Pasiteiravęs patvirtino, kad skundai buvo gauti balandžio 10 dieną. Kaip ir minėjau, tai reiškia, kad L.Slušnys spjauna ant komisijos reglamento, už kurį pats tikriausiai yra balsavęs ir ant Visuoemnės informavimo įstatymo, kuris nurodo, kad LŽLEK savo darbe vadovaujasi reglamentu.

Žiūrim, ką toliau sako L.Slušnys:

- Bet noriu sužinoti ko ponas Račas veržiasi į tą komisiją, jeigu jau iš anksto yra ją išvadinęs kvankomis ir kitais epitetais. Juk ponas netiki mūsų sprendimais ir turi savo išankstinę nuostatą. Kaip ir šiame primityviame rašinėlyje esu apkalntintas nusikaltimu, kurio nesu padaręs, nors nėra jokių faktų dėl mano nusikaltimo.

Pirmiausia, noriu pataisyti melagingą ir neetišką Etikos komisijos vadovo teiginį neva aš jį kaltinu nusikaltimu. Tai netiesa. Atvirame laiške aš sakiau, kad LŽLEK pirmininko veikla, kuria jis ignoruoja reglamentą ir nepaiso jo nuostatų, yra nusikalstamas aplaidumas.

L.Slušnys taip pat nori sužinoti, ko aš, A.Račas, veržiuosi į komisiją. Klausimas vertas kvankos, nes tik kvanka gali klausti, kodėl Lietuvos Respublikos pilietis naudojasi įstatymų jam suteikta teise. Čia, žinoma, reikėtų paaiškinti, kodėl vadinu L.Slušnį ir jo bendrus komisijoje kvankomis. Ogi todėl, kad pats L.Slušnys su savo komisija yra nusprendęs, kad vadinti žmones (net ir turinčius daugiau proto ir kompetencijos nei L.Slušnys) “trenktomis kvankomis” yra normalu ir etiška (primenu, tai buvo 2013 metų vasario 18 dienos posėdyje).

L.Slušnys, nesupranta, kodėl aš kreipiuosi į komisiją, jei netikiu jos sprendimais ir turiu savo išansktinę nuostatą. Aš jam paaiškinu: ne jo reikalas, kuo aš tikiu ir kuo netikiu, ir kokias nuostatas turiu ar ne. Tačiau mano reikalas, kad įstatyme numatyta institucija, kurios darbas finansuojamas iš valstybės biudžeto, tai yra, iš mano kišenės

LŽLEK pirmininkas L.Slušnys ne tik stebisi. Jis ir sutinka:

- Taip sutinku, kad reglamentas numato nagrinėti skundus per 60 dienų. Bet buvo savo laiku ir 30 dienų. Nespėdavo – tai buvo pakeista į 60.

Čia būtų galima pasakyti, kad savo laiku nebuvo ir LŽLEK. Net ir Lino Slušnio savo laiku nebuvo. O dabar yra. Ir kol kas nepakeista ir galioja. Ir LŽLEK reglamentas aiškiai sako: “Skundai turi būti išnagrinėjami ne vėliau kaip per 60 dienų nuo skundo gavimo dienos”. Taškas. Ir nieko daugiau. Ir nieko apie tai, kas ką spėja ir kas ko nespėja.

Todėl, jei L.Slušnys kažko nespėja, jis gali siūlyti reglamentą keisti. Ir jame įrašyti, kad skundai inagrinėjami tada, kai tai nusprendžia L.Slušnys.

Nes toliau jis rašo:

- Taip, komisija nesielgia tiesiog primityviai ir neperkialia datos dar toliau. Reikia pakeisti į 120 dienų ir užčiaupti vieną nerimastingą pilietį? Kam nuo to palengvės?

Nežinau, kaip jums, bet tai pati kvankiškiausia L.Slušnio atsakymo vieta. Komisija nesielgia primityviai, nes priėmė reglamentą, kurio nesilaiko, tačiau tą reglamentą galėtų pakeisti siekdama kažką užčiaupti. Ploju atsistojęs, L.Slušny. Ir dar noriu paklausti: tai gal visas reglamentas ir visi jūsų sprendimai yra skirti ką nors užčiaupti. Sakykite, nesvaržykite. Galite ir pavardėmis.

Patiko man ir ši L.Slušnio atsakymo dalis:

- Komisija turi pinigų dviem posėdžiams per mėnesį. Nėra numatyta susimokėjimo galimybė, kad skundas būtų nagrinėjamas greičiau. Kaip tai numatyta kai kuriose kitose institucijose.

Man susidaro įspūdis, kad L.Slušnys LŽLEK reglamento aiškiai neskaitė. nes ten niekur nėra parašyta apie du posėdžius per mėnesį. ten nurodyta štai kas: “Komisijos veikla yra finansuojama iš Fondo. Komisija sudaro savo veiklos metinį biudžetą, kurį pateikia Fondui.” taigi, kiek prašėte, tiek ir davė, L.Slušny, ar ne? O jei blogai suskaičiavote, tai juk ne aš kaltas.

Be to, gal galėtumėte man nurodyti, kur yra nustatyta, kokios trukmės gali būti LŽLEK posėdžiai, kuriems tamsta, kaip sakote, turite apmokėjimą? Kiek posėdžiaujate? Valandą, dvi, keturias? Tai jei nespėjate, posėdžiaukite aštuonias. Kaip visi normalūs žmonės, kuriems mokama iš biudžeto. Tada nereikės nieko užčiaupti, nebus rėkiančių ir reglamento nepažeidinėsite.

Ir žmonių nejuokinsite savo viešais atsakymais.

Tuo ir baigiu. Iki pasimatymo posėdyje.

P.S. Dar pasiskaitykite reglamente, kaip komisija priima sprendimus, kad viešai netaukštumėte blėnių, jog “komisija nagrinėja kai kuriais atvejais skundus be skundo pateikėjo, jeigu komisijos nariai vieningai neįžvelgia etikos pažeidimo.“. Nes reglamente nurodoma, kad komisija sprendimus priima balsuodama jau po nagrinėjimo.

LŽLEK pirmininkas L.Slušnys atsakė į atvirą laišką

LŽLEK pirmininkas Linas Slušnys sureagavo į mano atvirą laišką ir net teikėsi į jį atsakyti. Facebooke. Tai aš jam labai dėkoju, nes tas laiškas labai daug ką paaiškina (apie tai - kiek vėliau). O L.Slušnio astakymą noriu išsaugoti, idant paskui vėl neklaustų, kodėl jo komisiją vadinu kvankomis.

*************

Pirma, komisijos nariai nėra įdarbinti visam laikui asmenys. Antra, komisijos nariai nepasiskiria savęs patys. Juos deleguoja 15 - ka skirtingų organizacijų. Trečia, galiu patikinti, kad skundus nagrinėjame ne pagal rėkiančių norus, o pagal ...

Sovietinio kotleto įtaka Lietuvos naujausių laikų istorijos raidai ir socialiniams santykiams

Šiandien valgant savo kieme nuskintą pomidorą, man į galvą atėjo viena mintis. Jis susijusi su neseniai, berods, Gedimino prospekte pamatyta keista įstaiga, kurią kažkas pavadino "burgerių restoranu". Man tai skamba panašiai kaip simfoninis duetas, žvyruota automagistralė, durano (VLKK rekomenduoja jš vadinti durijumi) aromatas arba švitrinio popieriaus prezervatyvas, bet iš tiesų tai aš ne apie tai. Tą keistą įstaigą pamatęs, aš niekaip negalėjau suprasti, kodėl kažkas vėl bando daryti tai, ką taip sunkiai sekėsi daryti McDonalds Lietuvoje, nors atėję jie labai stengėsi ...

Atviras laiškas L.Slušniui ir visiems LŽLEK nariams

Linui Slušniui, Aistei Žilinskienei, Ingai Ambravičiūtei, Leonui Remeikai, Aušvydui Belickui, Viktorui Trofimišinui, Artūrui Matusuis, Jolantai Mažylei, Liutaurui Elkimavičiui, Sigitui Židoniui, Vaivai Radikaitei Žukienei, Ramutei Šimukauskaitei, Tautvydui Musteikiu, Vidui Mačiuliui. Mieli ponai ir ponios, gal kuris nors iš jūsų malonėtų man paaiškinti, kodėl jūs asmeniškai ir visa Lietuvos Žurnalistų ir leidėjų komisija, kurioje jūs visi dirbate, ignoruojate savo pačių patvirtintą reglamentą, o kartu ir Visuomenės informavimo įstatymą, kuriame nustatyta, kad komisija dirba pagal reglamentą. Jei neprisimenate, už kokį reglamentą esate balsavę, maloniai primenu, ...

Nuotolinės studijos #11 Vilniuje užfiksuotos prositutučių bei Monikos Garbačiauskaitės vaikštynės bei jos meilus bendravimas su Kremliaus agentais

Nuotolinės studijos #11 Vilniuje užfiksuotos prositutučių bei Monikos Garbačiauskaitės vaikštynės bei jos meilus bendravimas su Kremliaus agentais

Sveiki, po šiokios tokios pertraukos šiandien vėl nersime į studijas. Ir, kitaip nei ankstesniais kartais, pradėsime nuo teksto.

***************

Vilniuje, kuris yra Lietuvos sostinė, staigmenos laukia už kiekvieno kampo. Maža to, vis dar nenustodmos mūsų stebinti, jos palipsniui, nors lėtai bet užtikrintai tampa beveik... paprasta kasdienybe. Viena iš šio paradoksalaus reiškinio priežasčių - faktas, kad Vilniuje, kaip ir daugumoje pasaulio sostinių galioja savos taisyklės. O jas  jas į Gedimino prospektą arba prie autobusų stoties esančias gatves užklydusiam europiečiui perprasti dažnai būna ...

Kaip D.Žalimas konstitucinę doktriną keitė ir Tautos galias Zeniui ir Justinui perdavė

Žinau, kad Lietuvoje nedaug yra žmonių, sugebančių perskaityti keliasdešimties puslapių ilgio Konstitucinio Teismo nutarimus. Bet vis tiek labai rekomenduoju perskaityti paskutinį - 2014 liepos 11 dienos - nutarimą. Nes, mano subjektyvia nuomone, jis labai svarbus ir žymintis tam tikrą naują etapą naujausių laikų Lietuvos istorijoje. Tas etapas galėtų būti pavadintas neteisėtu valdžios uzurpavimu taikiu būdu. Taip pat žinau, kad dauguma to KT nutarimo neperskaitys, kaip ir neperskaitys viso šio mano įrašo. Todėl pateiksiu trumpą jo santrauką.

****

Liepos 11 dieną Konstitucinis ...

Valdančioji dauguma taps kriminaline? Tai Lietuvos Dalia jau tokia yra. Ir dar galimai melagė

Klausykit, gal kas nors man galėtų paaiškinti, kodėl Lietuvos Dalia pastaruoju metu siautėja taip, lyg būtų laimėjusi rinkimus? Taip, taip, rinkimus ji laimėjo, aš žinau, tačiau, cituojant ją pačią, paskutiniuose rinkimuose pasitikėjimą jai išreiškė vos 27 proc. Lietuvos rinkėjų (būtų dar mažiau, jei Zeniukas iš VRK laiku būtų įrašęs visus gegužės mėnmesį gimusius į rinkėjų sąrašus). Jei valstybė būtų koks UAB'as, tai Dalia iš viso jokio balso neturėtų, galėtų tik stebėti, kaip kiti tantjemas dalinasi. Ypač - turint galvoje, kad pasitikėjimas ...