VTEK išaiškino: pamoka ateičiai LRT tarybos pirmininkui

 … Pamenate, rašiau, kad praėjusiame LRT Tarybos posėdyje LRT tarybos pirmininkas D.Radzevičius visiems pranešė negalįs dalyvauti svarstant LRT biudžetą ir dėl jo balsuoti (nes LŽS, kuriai pirmininkas taip pat vadovauja, nuomojasi patalpas iš LRT). Pirmininkas tvirtino, kad jam taip išaiškino kažkoks viską žinantis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) darbuotojas. Raštu, žinoma, jokio išaiškinimo nebuvo, tačiau pirmininkas buvo taip tvirtai įsitikinęs, jog turi nusišalinti, kad jokie kitų tarybos narių įkalbinėjimai nepadėjo.

Pirmininkui nusišalinus, kai kuriems kitiems LRT tarybos nariams atrodė visiškai natūralu ir logiška, kad nusišalinti nuo biudžeto svarstymo turėčiau ir aš, nes LRT naudojasi BNS paslaugomis.

Kadangi man remtis vien LRT pirmininko pašnekėjimais neatrodė natūralu ir logiška, nenusišalinau. Nepatiko man tas biudžetas, bet LRT Tarybos dauguma nusprendė, kad jis geras ir tinkamas.

Tačiau aiškumo norėjosi ir man, tad kreipiausi į VTEK, prašydamas paaiškinti, ar atsižvelgiant į visiems žinomas aplinkybes, galiu balsuoti dėl LRT biudžeto. Kartu paprašiau, kad VTEK paaiškintų ir LRT pirmininko galimo interesų konflikto.

Logika labai paprasta – jei balsuoti dėl biudžeto negalima, tai, bent jau mano subjektyvia nuomone, LRT taryboje nelabai yra ką veikti. Vien žiūrėti kaip A.Siaurusevičius kasmet papildo LRT kasą dešimtimis milijonų nuostolių ir pritariamai linksėti galva, man neatrodo labai svarbu.

Praėjusią savaitę gavau oficialų VTEK atsakymą. Iš jo supratau, kad tiek aš, tiek LRT tarybos pirmininkas svarstyti LRT biudžetą ir dėl jo balsuoti galime.

Su tuo ir noriu pasveikinti LRT tarybos pirmininką ir palinkėti jam ateityje daugiau kompetencijos ir atsakomybės priimant sprendimus ir darant pareiškimus, kurie, kaip vėliau paaiškėja, neatitinka tikrovės. Gal geriau pirmiausia išsiaiškinti, o tik po to ką nors teigti…

O šiaip tai aš suprantu, kad kažkam tikriausiai nelabai norisi, kad aš dalyvaučiau svarstant LRT biudžetą, bet – ką darysi – teks dar šiek tiek pakentėti… 

******************************************************************************************************************

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA

Valstybės biudžetinė įstaiga, Juridinių asmenų registras, kodas 188736355, Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius,

telefonas (8 5) 268 4048, faksas (8 5) 268 4049, el.p. vtek@vtek.lt

______________________________________________________________________________________________________

 

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos

tarybos nariui Artūrui Račui

2011-04-13 Nr. S -437-(2.5)

 

DĖL VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO NUOSTATŲ TAIKYMO

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau – Komisija) 2011 m. balandžio 5 d. posėdyje apsvarstė Jūsų kreipimesi nurodytų aplinkybių atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatoms.

Komisijai nurodote, kad Jūsų vadovaujama UAB Baltic News Service (toliau – BNS) su VšĮ Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija (toliau – LRT) yra sudariusi atlygintiną paslaugų teikimo sutartį. Privačių interesų deklaracijoje vadovo darbą BNS įvardijate kaip aplinkybę, dėl kurios Jums atliekant LRT tarybos nario pareigas gali kilti Įstatyme apibrėžtas viešųjų ir privačių interesų konfliktas. Teigiate, jog paskutiniame LRT tarybos posėdyje šios tarybos pirmininkas nusišalino svarstant LRT biudžetą, motyvuodamas tuo, kad iš šios viešosios įstaigos patalpas nuomojasi jo vadovaujama Lietuvos žurnalistų sąjunga.

Kaip Jums žinoma, Komisija dar 2009 m. savo raštu LRT tarybą informavo, kad jos nariai, kaip ir kiti administravimo įgaliojimus turintys LRT darbuotojai yra valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys. Todėl Įstatymo nuostatos jiems yra taikomos visa apimtimi.

Atsižvelgiant į tai, kad LRT yra sudariusi su Jūsų vadovaujama bendrove atlygintiną paslaugų teikimo sutartį, viešųjų ir privačių interesų konflikto grėsmė Jums einant pareigas LRT taryboje egzistuoja ir egzistuos tol, kol galios minėta sutartis. Šią grėsmę interesų konfliktui kilti Jūs nurodėte privačių interesų deklaracijoje, kaip to reikalauja Įstatymo nuostatos.

Įvertinus Komisijai pateiktas LRT 2011 m. pajamų-sąnaudų sąmatas manytina:

– LRT tarybai svarstant 2011 m. LRT pajamų-sąnaudų sąmatas ir jas tvirtinant bendra apimtimi, tiesioginės grėsmės realiam viešųjų ir privačių interesų konfliktui kilti Jūsų ar LRT tarybos pirmininko veikloje nėra. LRT biudžetas yra bendro pobūdžio, jame aiškiai neatsispindi, kokiems konkretiems subjektams skiriamas finansavimas, be to, net ir paskyrus finansavimą tam tikroms paslaugoms pirkti, LRT tarybos nariai nesprendžia, su kokiais subjektais sudaryti sutartis, iš ko pirkti paslaugas ar pan.;

– LRT tarybai svarstant 2011 m. LRT pajamų-sąnaudų sąmatas kilus individualiems klausimams ar diskusijoms dėl konkrečių subjektų, kurių atžvilgiu esate šališkas (nagrinėjamu atveju – BNS) privalu vykdyti Įstatyme įtvirtintą prievolę vengti interesų konflikto ir pareigą nusišalinti nuo klausimų, keliančių interesų konfliktą, rengimo, svarstymo bei sprendimo priėmimo procedūrų (3 straipsnio 2 punktas, 11 straipsnio 1-2 dalys). Tačiau susiklosčius tokiai situacijai, nėra būtina nusišalinti nuo viso biudžeto svarstymo ar priėmimo, privalu nusišalinti tik nuo tos jo dalies, kuria esate suinteresuotas.

 Pagarbiai

Komisijos pirmininkas Remigijus Rekerta

Gediminas Sakalauskas, tel., 2123056, Gediminas@vtek.lt

(4 balsų, vidurkis: 4,25 iš 5)
Loading...