Aš tikiu E.Masiuliu. Tikėkite ir jūs. Bet man kyla įvairių minčių

Žinot, aš tikiu E. Masiuliu. Tikiu, kad jis neėmė jokio kyšio ir R.Kurlianskis jam tikrai paskolino 90 000 eurų. Ir kad kartu su artimiausių giminaičių šeimomis jis „akumuliavo lėšas, kurias ketino netrukus investuoti į nekilnojamo turto projektus“ ir kad tas lėšas (berods, 240 ar kiek ten tūkstančių eurų) laikė namuose po lova. Nes koks gi sveiko proto liberalas neštų tokią sumą į banką po „Snoro“ istorijos?

Aš tikiu E.Masiuliu, nes visada visais tikiu iki pirmo karto. Ar tas pirmas kartas buvo, dar turės įrodyti teismas (jame paaiškės, ar kokybiškai dirba Specialiųjų tyrimų tarnyba), o kol kas belieka pasitikėti Facebook ir jame esančiu E,Masiulio paaiškinimu.

O bet tačiau, skaitant tuos paaiškinimus, man vis dėlto kyla įvairių minčių, kuriomis noriu čia su jumis pasidalinti.

 • Niekaip negaliu suprasti, kodėl E.Masiulis keturis mėnesius leido šmeižti save ir tyčiotis iš Liberalų Sąjūdžio. Juk galėjo iš karto, gegužės 10 dieną, kai jam buvo mesti nepagrįsti kaltinimai, iš karto papasakoti apie iš R.Kurlianskio gautą paskolą bei verslą, kurį planavo su „artimiausių giminaičių šeimomis. Visiems iš karto būtų palengvėję, o Liberalų sąjūdžio reitingai nebūtų smigę žemyn kaip koldūnų pardavimai.
 • Taip pat man sunku suprasti, kodėl tada, gegužės 10 dieną, E.Masiulis neišsitraukė paskolos susitarimo, kuris buvo surašytas dviem egzemplioraiais. Man kiek lengviau suprasti, kodėl paskola nebuvo apiforminta pas notarą – ten lieka įrašas, kada susitarimas buvo sudarytas.
 • Man kyla įvairių minčių ir dėl E,Masiulio paaiškinimų apie Vartojimų kredito įstatymą. E. Masiulis teigia, kad „visi kas jau spėjo giliau pasidomėti žino, kad aš nesu Vartojimo kreditų įstatymo 8 straipsnio pataisos, dėl kurios esu įtariamas, autorius. Žino ir tai, kad nepritarus pataisai, priešingai nei to „taip reikėjo MG Baltic“, Seimo liberalai vieningai balsavo už greitųjų kreditų išdavimo sąlygų sugriežtinimą.“
 • Nežinau, ar „visi“ domėsis, bet aš pasidomėjau. E.Masiulis teisus – jis nėra aptariamos pataisos autorius. Pataisą teikė Liberalų Sąjūdžio frakcijos narys Š.Gustainis, su kuriuo E.Masiulis, žinoma, niekaip nesusijęs. Pataisai buvo nepritarta, bet visi devyni Seimo salėje buvę sveiko proto liberalai už tą pataisą balsavo.
 • Pats E.Masiulis, nors ir nebuvo pataisos autorius, prieš balsavimą pasakė štai tokią trumpą kalbą: „La­bai ačiū, ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Mie­lie­ji ko­le­gos Sei­mo na­riai, tik­rai kvie­čiu pri­tar­ti ši­tai pa­tai­sai, nes ji eli­mi­nuo­ja per­tek­li­nius rei­ka­la­vi­mas. Iš es­mės rei­ka­la­vi­mas tik­rin­ti duo­me­nis iš­lie­ka įsta­ty­me, ta­čiau yra ga­li­my­bė pa­si­rink­ti: ar­ba yra tik­ri­na­mi duo­me­nys per vi­sas esa­mas sis­te­mas, ar­ba yra re­mia­ma­si žmo­gaus pa­teik­to­mis pa­žy­momis ir duo­me­ni­mis. Da­bar įsta­ty­me yra rei­ka­lau­ja­ma ir žmo­gui pa­teik­ti vi­sas rei­kia­mas pa­žy­mas, ir dar kar­tu pa­tik­rin­ti per vi­sas vei­kian­čias sis­te­mas. Tie­siog bū­tų svei­kes­nio pro­to spren­di­mas.“ Seimo dauguma, deja, į E,Masiulio raginimus neįsiklausė ir sveikesnio proto sprendimui nepritarė.
 • Man kyla minčių ir dėl E.Masiulio bei „artimiausių giminaičių šeimų“ vykdomo ir planuojamo plėsti verslo. Viena vertus, man džiugu matyti, kad Seimo narys, liberalas, nesitenkina vien vargana Seimo nario alga, yra iniciatyvus ir ieško būdų, kaip pagerinti savo šeimos gerovę. Tai sveikintina. Kita vertus, mano subjektyvia nuomone, E.Masiulis elgiasi šiek tiek rizikingai, o gal net neatsakingai.
 • Oficialiais duomenimis, pagal paskutinę deklaraciją, E.Masiulio turimo turto vertė (įskaitant jau kiek padėvėtą automobilį ir banke laikomas lėįas) yra mažesnė už jo gautas ir negrąžintas paskolas. Masiulio turtas
 • Esant tokiai situacijai, imti dar vieną paskolą, kuri turimus įsipareigojimus padidina beveik 70 proc. yra labai drąsu. Ypač – turint galvoje, kad E.Masiulis gautą paskolą ketino panaudoti nekilnojamojo turto nuomai, kur investicijų grąža yra pakankamai lėta. Tai patvirtina ir viešai skelbiami E.Masiulio turtinių įsipareigojimų pokyčiai. Bet gal Klaipėdoje nuomos kainos šiemet labai pakilo ir E. Masiuliui verslas sekasi geriau nei anksčiau? Nežinau.
 • Žinočiau, jei E.Masiulis, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai, apie savo verslą būtų informavęs visuomenę. Jis teigia, kad „Mūsų šeima kartu su artimiausių giminaičių šeima iš banko paskolų jau buvo įsigijusi vieną butą pajūryje ir jis buvo sėkmingai nuomojamas.“ Tikriausiai jis kalba apie tą būtą, kurį įsigijo už 430 000 litų paskolą gautą iš „Nordea“ banko 2010 metais, kurią yra deklaravęs.
 • Bet tikriausiai, kaip sako pats Eligijus, „beprotiška gyvenimo skuba“ nepaliko laiko jam deklaruoti buto pajūryje nuomos sutarčių ir pagal jas gaunamų pajamų. Na. bent jau VTEK duomenų bazėje, kur tai privalu padaryti per 30 dienų nuo sandorių sudarymo. Bet aš tai neabejoju, kad nuomos sutartys yra, o visos už „sėkingai nuomojamą butą pajūryje“ gautos pajamos yra deklaruotos VMI. Tikiu, kad atėjus laikui (teismui) visa tai bus pateikta. Ir tai galbū paaiškins, kodėl jis taip drąsiai ima naują paskolą, kai turimą jam mokėti teks dar kokius 30 metus (sprendžiant pagal jo oficialiai deklaruojamus turto ir įsipareigojimų pokyčius)
 • Iki laiko (teismo) E.Masiulis tikriausiai deklaruos ir iš R.Kurlianskio gautą 90 000 eurų paskolą, nors dabar jam tai daryti kaip ir nebepriklauso, nes jis nebėra valstybės tarnyboje. Bet gal dabar gyvenimo skuba jau nebe tokia beprotiška.
 • Nieko nekaltinu ir nerezgu jokių sąmokslo teorijų. Tiesiog tikiu, kad teisinėje valstybėje tiesa anksčiau ar vėliau bus nustatyta, tik norėtųsi kuo greičiau.
 • Taip sakė E.Masiulis. Ir aš negaliu ginčytis. Aš juo tikiu.
 • Tikėkite ir jūs. Nes Lietuva yra Marijos žemė ir dauguma lietuvių yra katalikai.
 • Tai buvo Račo žodis.
(22 balsų, vidurkis: 5,00 iš 5)
Loading...