Rimvydai, nesutinku: kvaili politikai mūsų nuo atsakomybės neatleidžia

…Pagaliau radau laiko pažiūrėti trečiadienio „Teisę žinoti“, kurioje buvo kalbama apie žurnalistų teises ir laisves ir būtinybę būti solidariems…

Įdomi laida, nukėlė mane į praeitį – į tuos laikus, kai buvau išmestas iš LTV dėl to, kad nevykdžiau administracijos nurodymų ir pats sprendžiau kokie reportažai turi būti žiniose.

Žiūrėdamas R.Miliūtės vedamą laidą, pagalvojau – per tuos 10 metų žengėme didelį žingsnį pirmyn demokratijos keliu, nes tada nė viena televizija specialios laidos nesurengė ir Lietuvos žurnalistų sąjunga jokio pareiškimo nebuvo paskelbusi ir specialaus valdybos posėdžio nerengė.

Nebuvo specialios laidos ir tada, kad D.Kuoliui su ta pačia LTV vos prieš gerą pusmetį teko atsisveikinti. Tada irgi buvo kalbančių, kad su D.Kuoliu susidorojo, bet viskas kažkaip nurimo ir tiek.

Aš – už pažangą, tad džiaugiuosi, kad padėtis taip pasikeitė.

Tiesa, žiūrėdamas „Teisę žinoti“ vis tiek nesupratau, kodėl J.Butkevičienė, kurią šiandien daug kas vertina kaip pagrindinę žurnalistų teisių gynėja, taip suprantamai ir nepaaiškino, kodėl gi ji neprabilo apie teisę žinoti ir teisę informuoti, kai jau buvo uždrausta rengti reportažą apie tai, kad Seimo pirmininkas atėmė akreditaciją iš jos vadovaujamos tarnybos žurnalisto…

Kodėl ji tada neperspėjo visos Lietuvos apie tai, kad TV3 kėsinasis į žodžio laisvę? Gal tiesiog nenorėjo parasti darbo?

Tačiau ne tai man labiausiai įstrigo šioje laidoje. Daug neįprasčiau buvo stebėti, kaip R.Miliūtė klausinėja telefonu savo kolegę I.Makaraitytę, kuri TV3 laidoje „Savaitės komentarai“ turėtų pakeisti J.Butkevičienę.

Klausiausi Ritos ir prisiminiau klausimą, kurį ne kartą girdėjau po nesenos laidos „Versijos“.

Klausimas skambėjo maždaug taip: „Kaip tu galėjai stovėti šalia R.Valatkos ir kartu su juo kritikuoti valdžią? Juk jis iš „Lietuvos ryto..“

Taip, mano ir R.Valatkos požiūriai į daugelį dalykų nesutampa. Mes skirtingai vertiname „Leo LT“, turime skirtingus požiūrius į daugelį dabartinės valdžios žingsnių ir daugelį buvusių valdžių sprendimų. Taip, man kartais nepatinka paties R.Valatkos komentarai, „Lietuvos ryto“ antraštės ir kai kurie straipsniai. Paskutinis pavyzdys – Godos Juocevičiūtės paskvilis, kurio, būdamas redaktoriumi, niekada neišleisčiau viešumon, o tokio kūrinio autoriui pasiūlyčiau pasitikrinti sveikatą pas psichologą.

Tačiau visa tai netrukdo man stovėti šalia R.Valatkos. Aš taip pat galiu su juo kalbėti ir diskutuoti, galėčiau duoti interviu lrytas.lt ir nepykčiau, jei jie spausdintų mano komentarus jų netaisydami ir nekeisdami jų pavadinimų.

Aš taip pat galiu sėdėti šalia A.Kubiliaus, G.Kirkilo, R.Pakso ir A.Valinkso. Man tai nesukelia problemų, nes sėdėdamas šalia jų aš netampu jais.

Žinote kodėl? Ogi todėl, kad aš mėgstu atsakyti už tai ką darau pats ir nebandau perkelti atsakomybės ant kieno nors kito pečių. Tuo pat metu aš galiu pasakyti viešai kas man nepatinka kitų mano kolegų ar žiniasklaidos priemonių darbe.

Todėl manau, kaltinti I.Makaraitytę dėl to, kad ji priėmė pasiūlymą dirbti yra kvaila ir šiek tiek panašu į veidmainiavimą. Nes Indrės dar nėra kuo kaltinti. Na, nebent tuo, kad ji žurnalistė ir nori dirbti savo darbą.

„Teisėje žinoti“ buvo užkabinta ir kita labai svarbi tema: žurnalistų solidarumas.

R.Valatka išsakė maždaug tokią mintį: Per pastaruosius penkerius metus dideliai daliai žurnalistų buvo pasidarę svarbiau kritikuoti kitus žurnalistus, o ne kritikuoti valdžią. Svarbiausia, kad žiniasklaida kontroliuotų valdžią, o ne suvedinėtų sąskaitas.

Štai šioje vietoje aš su Rimvydu visiškai nesutinku. Nes mano požiūriu, nesitvarkydami viduje, mes prarandame teisę kritkuoti kitus.

Pirmiausia mes patys turime būti etiški, laikytis įstatymų ir etikos kodeksų. Mes patys turime neparsidavinėti, neveidmainiauti, būti skaidrūs, profesionalūs, laikytis principų. Žinau, ne visada pavyksta, bet turime stengtis. Diena iš dienos, pripažindami savo klaidas kai suklystame ir laikydamiesi iki galo, kai tikrai žinome, jog esame teisūs.

Iš esmės nepritariu nuostatai, kad turėdami blogus politkus ir patys galime būti blogesni ir nuleisti kartelę žemiau. Toks požiūris būtų tolygus nuostatai, jog vogti leidžiama, jei kiti aplinkui taip pat vagia.

Iš asmeninės patirties žinau, kad toks požiūris į savo darbą kartais gali kainuoti. Tikrąja to žodžio prasme. Tačiau paliudys girdėjusieji – ne kartą esu sakęs: kai Lietuvoje nebeliks žiniasklaidos priemonės, kurioje galėsiu būti nepriklausomas ir dirbti vadovaudamasis įstatymu ir žurnalistų etikos kodeksu, eisiu vairuoti taksi, kepti bandelių ar susidėjęs lagaminą išvažiuosiu dirbti kokio viešbutėlio administratoriumi.

Tą patį patarčiau ir J.Butkevičienei: jei manai esanti tikra ir profesionali žurnalistė, visą laiką dirbusi pagal sąžinę, nepergyvenk. Darbas Tave susiras pats.

O jei tas darbas buvo tik dėl gero atlyginimo – dar ne vėlu keisti profesiją.

(21 balsų, vidurkis: 4,62 iš 5)
Loading...
 • Anonimas

  Aušra Maldeikienė turėtų sutikti, kad šio straipsnio mintys labai didele dalimi sutampa su jos garsiuoju straipsniu apie žurnalistų teises. Artėjame prie konsensuso.

 • Su Miliūte ir Valatka jus niekada jokio konsensuso nepasieksite. Niekada.

 • Anonimas

  kažkada, berods, Račas rašė apie šunis.
  Kaip tada, prieš kokius penkis metus, banda mėtė tualetinį popierių į prezidentūrą, sniego gniūžtes į prezidentienę, taip ir dabar, ta pati, gal kiek pakitusi, išaugusi, sužvėrėjusi banda mėto… Tik dabar popieriaus ritinėliai virto akmenimis. Ir skrieja ne į prezidentūrą, bet į Seimą. O šunys loja, gena banda, kad dar aršiau mėtytų… Objektas pasikeitė, o piemuo, kuris numeta kaulą?

 • Anonimas

  labai įdomus maistas mintims buvo paminėtas, tas korumpuotų žurnalistų su korumpuotais rašinių herojais, santykis…

 • Anonimas

  Aš dėl Godos irgi esu panašios nuomonės. Ir dėl Valatkos. O kur dingo Vainauskas?
  Tas laikraštis yra smukęs mano akyse. Jau po to, kai sužinojau Vilniaus ledo arenos privatizavimo aplinkybes ir kaip Betingį purvais apipylė, kuris tikrai buvo geras ir kompetentingas prokuroras…
  Negana to, Vainauskas leido Steiblienei, kuri yra jo pusseserė neseniai įsidarbinti ,,Lietuvos ryto“ televizijoje.. Ir nieko. Jokie interesų konfliktai. Švogerių respublika.
  bet nesistebiu – juk ,,Lietuvos ryto“ machinacijos buvo numarintos, kai Vainauskas kreipėsi į savo mylimą pusseserę, kuri tada vadovavo Seimo Antikorupcijos komisijai, kad numarintų tą bylą. Ir padarė. Ir nieko.
  Ir toliau laimingi gyvename.
  verkti man norisi dėl tokio laikraščio-lyderio.

 • Anonimas

  Gerb. Artūrai,
  leisiu sau truputėlį nukrypti į šalį, nuo to ką Jūs kalbate. Tikiuosi nedaug. Tik tiek, kad šitas komentaras labiau tiktų ne čia, bet prie straipsnio apie mitologiją.

  Dar ne tokių dalykų pasitaiko, kaip Jūs čia rašote. Ir iki tokio laipsnio, kad darosi nebejuokinga.

  Maždaug sausio 21 d. Lietuvos spaudoje ir interneto puslapiuose pasirodė pranešimas, jog „Peterburgo komunistai remia sukilimą Lietuvoje“. Kas pirmas jį paskleidė neaišku, bet jis greit paplito:

  (1) http://www.lrt.lt/news.php?strid=0&id=5112542
  (2) http://www.balsas.lt/naujiena/233907/mitingais-lietuvoje-naudojasi-komunistai/rubrika:naujienos-lietuva-politika

  Netrukus šituo pranešimu jau rėmėsi rimti žurnalistai, politinių laidų vedėjai (vienas toks atvejis yra minimas čia: http://www.vakarozinios.lt/lt/naujienos/lietuva/ziniasklaida/r.miliute__kandidate_i_komunistu_partija ). Atrodo, savo kalbose jį minėjo ir politikai.

  Atrodytų, nieko ypatingo, bent jau nieko naujo. Šiaip ar taip, politinėje kovoje tokiais dalykais naudojamasi. Tačiau nėra viskas taip paprasta. Norint tą suprasti, pravartu pasiskaityti keletą puslapių iš tos svetainės (www kplo ru), iš kurios ir pasklido po pasaulį minėta medžiaga. Pavyzdžiui šituos (jie rusiškai):

  http://www.kplo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=728&Itemid=5
  http://www.kplo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=731&Itemid=5
  http://www.kplo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=732&Itemid=5
  http://www.kplo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=734&Itemid=5

  Tai tokios keistos organizacijos „Sankt Peterburgo ir Leningrado srities regioninės komunistų organizacijos“ puslapis. Įsiskaitykite įdėmiau, neskubėdami, galima skaityti bet kuriuos straipsnius, visi bus panašūs. Kokią išvadą padarysite perskaitę, nežinau. Galima mėginti spėti, jog tuos straipsnius rašo nepilno proto žmonės. Dar įtikimiau, jog tai savotiškas subtilus humoras. Prisijuokti ten galima nemažai.

  O Lietuvoje šita medžiaga naudojamasi ne juokais, bet visai rimtai. Beje, jau ne pirmą kartą. Jau buvo, pavyzdžiui, straipsnių apie tai, jog Rusijoje žmonės prašo paskelbti šventuoju Staliną. Ir niekam neatėjo iki šiol į galvą pasidomėti, ar tos žinios neateina iš kokio nors šaltinio, panašaus į „Dviračio žinias“.

  Štai taip. Nežinau, ką būtų galima pridurti. Per daug apibendrinti nesinori, nors apibendrinimai peršasi savaime.

 • Anonimas

  Gerb. Artūrai,
  leisiu sau truputėlį nukrypti į šalį, nuo to ką Jūs kalbate. Tikiuosi nedaug. Tik tiek, kad šitas komentaras labiau tiktų ne čia, bet prie straipsnio apie mitologiją.

  Dar ne tokių dalykų pasitaiko, kaip Jūs čia rašote. Ir iki tokio laipsnio, kad darosi nebejuokinga.

  Maždaug sausio 21 d. Lietuvos spaudoje ir interneto puslapiuose pasirodė pranešimas, jog „Peterburgo komunistai remia sukilimą Lietuvoje“. Kas pirmas jį paskleidė neaišku, bet jis greit paplito:

  (1) http www lrt lt/news php?strid=0&id=5112542
  (2) http www balsas lt/naujiena/233907/mitingais-lietuvoje-naudojasi-komunistai/rubrika:naujienos-lietuva-politika

  Netrukus šituo pranešimu jau rėmėsi rimti žurnalistai, politinių laidų vedėjai (vienas toks atvejis yra minimas čia: http www vakarozinios lt/lt/naujienos/lietuva/ziniasklaida/r.miliute__kandidate_i_komunistu_partija ). Atrodo, savo kalbose jį minėjo ir politikai.

  Atrodytų, nieko ypatingo, bent jau nieko naujo. Šiaip ar taip, politinėje kovoje tokiais dalykais naudojamasi. Tačiau nėra viskas taip paprasta. Norint tą suprasti, pravartu pasiskaityti keletą puslapių iš tos svetainės (www kplo ru), iš kurios ir pasklido po pasaulį minėta medžiaga. Pavyzdžiui šituos (jie rusiškai):

  http www kplo ru/index php?option=com_content&task=view&id=728&Itemid=5
  http www kplo ru/index php?option=com_content&task=view&id=731&Itemid=5
  http www kplo ru/index php?option=com_content&task=view&id=732&Itemid=5
  http www kplo ru/index php?option=com_content&task=view&id=734&Itemid=5

  Tai tokios keistos organizacijos „Sankt Peterburgo ir Leningrado srities regioninės komunistų organizacijos“ puslapis. Įsiskaitykite įdėmiau, neskubėdami, galima skaityti bet kuriiuos straipsnius, visi bus panašūs. Kokią išvadą padarysite perskaitę, nežinau. Galima mėginti spėti, jog tuos straipsnius rašo nepilno proto žmonės. Dar įtikimiau, jog tai savotiškas subtilus humoras. Prisijuokti ten galima nemažai.

  O Lietuvoje šita medžiaga naudojamasi ne juokais, bet visai rimtai. Beje, jau ne pirmą kartą. Jau buvo, pavyzdžiui, straipsnių apie tai, jog Rusijoje žmonės prašo paskelbti šventuoju Staliną. Ir niekam neatėjo iki šiol į galvą pasidomėti, ar tos žinios neateina iš kokio nors šaltinio, panašaus į „Dviračio žinias“.

  Štai taip. Nežinau, ką būtų galima pridurti. Per daug apibendrinti nesinori, nors apibendrinimai peršasi savaime.

  • Anonimas

   Užkliuvo ir man tas pranešimas. Kai Miliūtė rimtu veidu kažkurio klausė, ką tai galėtų reikšti, pagalvojau, ar ji rimtai įtikėjusi rusų komunistų įtaka Lietuvoj vykstantiems procesams, ar tik perduoda propagandinį pranešimą. Jei ji tiki, tai nuo tikėjimo vaistų nėra, bet jei ne, tai kvepia neskaniai…

  • Labai teisingai pastebėta, gerb.Linai, labai teisingai.

   Tuo bajeristiniu „Peterburgo komunistu tinklapiu“ jau seniau teko domėtis ir man net į galvą negalėjo šauti, kad kas gali nurodyti jį, kaip rimtą šaltinį.

   Bet mūsų žiniasklaidoje galioja kažkokios kitos taisyklės ir principai. Nors gal ne visoje žiniasklaidoje, bet ir ne paskutinėje…….

  • Anonimas

   Kiek suprantu visos šios informacijos Lietuvoje pirminis šaltinis buvo tūlas Denisas NIKITENKA iš Vakarų ekspreso (Klaipėda):

   http://www.ve.lt/?data=2009-01-21&rub=1065924810&id=1232475504,

   bent jau Balsas.lt tiesiog perleido būtent VE straipsnį. Ar LRT ėmė informaciją iš jo nežinau, bet greičiausiai.. Pats žurnalistas mano subjektyviu manymu nieko ypatingai rimto ten apie tai nerašo:

   „Rusijoje Peterburgo komunistais besivadinantys asmenys šią savaitę internete išplatino patoso kupiną pareiškimą apie tai, kad jie reiškia „visišką palaikymą Lietuvos tautai, kuri griežta forma išreiškė nepasitikėjimą buržuaziniu parlamentu“

   Ir iš tikrųjų yra tokia organizacija, iš tikrųjų išplatino tokį pranešimą, žurnalistas iš tikrųjų nieko neprikūrė. Kitas klausimas ar į tokių įvairaus plauko organizacijų pranešimus reikėtų kreipt dėmesį.. Nu nežinau.. Gal LRT ir nevertėjo apie tai pranešinėt, o VE manau nieko čia tokio diskutuotino nepadarė.. Bent jau mitų čia tikrai nėra.

   • Anonimas

    Kažkaip norėtųsi iki galo parodyti viso to reikalo beryšiškumą. Nežinau, ar tai mums padės, bet pamėginsiu.

    O kaip jūs žiūrėtumėte, jeigu koks nors žurnalistas išspausdintų tokį straipsnį:
    “Rusijoje Peterburgo komunistais besivadinantys asmenys šią savaitę internete išplatino patoso kupiną naujametinį sveikinimą savo bendražygiams kuriame sakoma, kad:

    „Draugai! Visų Rusijos komunistų vardu sveikinu jus su naujaisiais metais! Palydėdami naujuosius metus mes visam laikui atsisveikiname su žalingu įpročiu imti kreditus, važinėti į reakcingąją Turkiją ir ryti suši. Bet nedera nusimint. Naujieji metai, garbanoti kaip jaunas Leninas, mikliai nučiulps nuo turtingų jūsų kaimynų iš elitinio namo stalų eršketo gabalus, (-toliau išvardyti patiekalai, kurių lietuviški pavadinimai man nežinomi-), ir , duos dievas, padės juos po jūsų eglute.

    O kitų metų lapkričio 7-ą į žemę galų gale lanksčiomis mirtinomis galūnėmis nužengs ilgai laukti ateiviai. Būdami seniai susipažinę su mūsų varganos planetos istorija jie, iškilmingai spinduliuodami, pavadins savo ir temperamentingų žemiečių pradėtus vaikus Leninu, Che, Castro, Gagarinu, Chavesu, seneliu Ho, Lumumba, Čiapajevu, SSSR, sužibs raudonomis penkiakampėmis žvaigždėmis ir iškilmingai pasiims į savo tolimą – tolimą – tolimą- tolimą galaktiką Ksiušą Sobčiak, Kondolizą Rais, Juščenką, Kudriną, kino režisierių Michalkovą, Valeriją Novodvorskają ir Birmos karinės chuntos narius. Bandymams.

    Taip kad 2010 metų atėjimą švęsime jau be šių ponų.“

    (Ištrauka paimta iš minėto tinklapio, straipsnio pavadinimas „Su Naujaisiais metais, draugai! Komunistų Partijos Centro Komiteto sekretoriaus Malinkovičiaus sveikinimas.“)

    Spausdinti galima žinoma viską. Informacija! Bet tai, kad išspausdinęs medžiagą iš tokio šaltinio, žurnalistas eina klausinėti žmonių, ir klausia jų kaip apie rimtą dalyką? O būtent taip darė Nikitenka, kaip matyti iš jo straipsnio. Kaip jums tai atrodo?

    Pagaliau suklysti galime visi. Todėl ir nenorėjau minėti ar Nikitenkos, ar Miliūtės. Svarbu čia ne pavienio klaida, bet kad neatsirado nė vieno, kuris būtų sugebėjęs drąsiai tą klaidą ištaisyti. Politikai žurnalistams aiškinosi kaip maži vaikai. Dar ir po to „Karštas komentaras“ atspausdino straipsniuką, kuriame (mažų vaikų būdu, beje) bandė įrodyti, kad tai pati Miliūtė esanti komunistė.

    P. S. Ir šitas dalykas atrodo daug kvailiau negu būtų koks nors atvejis su Šiaurės Korėja. Šiaurės Korėjos spauda gal rašo, mūsų akimis, ir visiškas nesąmones, bet tai valdiška spauda, skleidžianti tos valstybės vadų propagandą. Pagaliau ir suprantančių korėjietiškai Lietuvoj daug mažiau negu rusiškai. O ką turime šiuo atveju?

    • Anonimas

     tikrai taip, pilnai pritariu – informacijos šaltinio rimtumas nepatikrintas.. Eilinį kart matosi pakankamai rimtas žiniasklaidos darbo brokas, ne kitaip.

 • Mielas Linai, Jūsų pavyzdys geras. Man jis pirmiausia priminė „Versijas“, kai V.Rachlevičius ieškojo sąsajų tarp „Nashi“ ženklo ir „Kelio į žvaigždes“ simbolikos…:)

  Iš tikrųjų tai čia net komentuoti nėra ko. Vienintelis komentaras galėtų būti tas, kad atsispirti reikia nuo sveiko proto.

  Nes jei juo nesivadovauji, tai radęs sveikinimą Lietuvos komunistams, pavyzdžiui Šiaurės Korėjos komunistų kokiame nors tinklapyje gali pradėti raginti gyventojus slėptis požeminėse slėptuvėse… Šiaip ar taip „blogio ašis“…:)

  • Anonimas

   Siaures korejoje yra vienintelis tinklalapis ir tas valstybes, beje toks is juodojo jumoro srities:] bet verta paskaityti:]

  • Anonimas

   Rachlevicius yra gyvas pavyzdys kokie zurnalistai neturetu buti. Vezi varo jo maniera puse valandos aiskinti kazka ir po to atseit klausti.

 • Anonimas

  Dėl to komunistų tiklalapio: nuekite čia http://server.hotcommentary.com/index.php?id=1074 Ten yra komentaras apie tai, kas domisi mūsų riaušininkais. Komentare dar parašyta, iš po kurio straipsnio jis ištrauktas. Taigi, arba Miliūtė skaito ,,Karštą komentarą“, arba turi ryšių su rusais.

  • Anonimas

   Norėčiau kai ką dar patikslinti. Kai sakiau, kad aptariamų „komunistų“ straipsnius rašė nepilno proto žmonės, turėjau galvoje ne komunistų pažiūras apskritai. Ten nieko nėra sveiku protu netgi tokių pažiūrų žmogui. Ta jų organizacija yra kažkoks bajeris (teisingai sako Zeppelinus), fejerija, parodija, panaši į mūsų „Dviračio žinias“.

   Ir dar gerai būtų, kad Miliūtė būtų pasislėpusi komunistė. Tuo atveju galėtume bent rimtai visa tai vertinti. O kaip dabar reikia, tiesiog neaišku. Kaip kitaip negu kad moteriškė pakliuvo ant kabliuko? panašiai kaip JAV respublikonų kandidatei Palin buvo, kai jai paskambino tariamas „Prancūzijos prezidentas“. Be to ir daugiau mūsų veikėjų rimtais veidais kalbėjo apie Rusijos komunistų paramą sukilimui Lietuvoje. Tik iš viso to, beje, net skandalui :) medžiagos neišeina, jei rimtai.

 • Anonimas

  Manau, kad idomu pasiskaityti rusu k.:
  http: // finam.fm/archive-view/487/

 • Anonimas

  Jeigu atvirai jūsų požiūris įdomus. Pavadinime sugebate pasakyt , kad politikai yra kvaili , o į Valatką per daug jau pagarbiai kreipiatės. Tikrai įdomu. matyt vis dėlto egzistuoja , taip vadinamas žurnalistinis solidarumas , kad yra toleruojamas nesamonių rašymas. Rodos šiuo metu ruošiamas kelias į žurnalistų partijos kūrimą :)

  • Dejavu, neteisingai interpretuojate – nesakau, kad visi politikai kvaili. Sakau, kad jei yra bent vienas kvailas, nereiškia, kad turime elgtis kaip jis.. O žurnalistinis solidarumas turi egzistuoti. Tik aš jį gal kiek kitaip suprantu.

   • Anonimas

    Artūrai, manyčiau jei žurnalistas yra profesija (nesakau kokia) , tai turėtų egzistuoti profesinis solidarumas gydytojų, santechnikų, vairuotojų, policinikų, kaminkrėčių, banditų. Tik , atrodo, skirtingai suprantame solidarumo savoką – ar solidarumas už, ar prieš.Na kažkaip neskanu.

    • Anonimas

     1. nesulyginamos profesijos
     2. žurnalistų solidarumas turėtų būti, jau vien dėlto, kad jie labai pažeidžiami įvairiais aspektais. Žurnalisto darbo rezultato kilogramais ar tonomis nepasversi ir kilometrais neišmatuosi.
     3. bet kokie „susidorojimai“ su bet kokiu žurnalistu turi būti aiškiai be jokių dviprasmybių išnagrinėti, kad visuomenė aiškiai suprastų kas yra kas. Kas Butkevičienės atveju ir daroma.

    • max, jei skaitėte, ką parašiau, tai turėjote rasti mano atsakymą. Bet tikriausiai vis tiek būtų neskanu, nes, atrodo, kad skoniai nesutampa:)

 • Anonimas

  manau, kad Butkevičienė galėtų sėkmingai įsidarbinti Alytaus „Alitoje“, arba Exkomisarų biure. Na , tikiuosi, supartote mane. O jei rimtai, tai Valatkos ta nuolat kartojama mantra apie neva žurnalistų neva solidarumą man kiek primena ganksterių gaujos kraujo solidarumą. Ir ką su žmonėmis išdarinėja jų aziatiškas mentelitetas …? Matosi , kad Rimvydo noras besalygiškai kritikuoti valdžią tik patvirtina esant problemų su tulžies pūsle.

 • Anonimas

  Kvaili politikai mūsų nuo atsakomybės neatleidžia. Taip parašyta. Jeigu skaitai tik pavadinimą , ką tai galėtų reikšti ? Konkrečiai , kad visi politikai kvaili. Ypač , kad nieko nerašome , net po to apie kokį protingą politiką. Net sulyginami Paksas , Kubilius ir Kirkilas. Man tai primena tipišką pasakymą „visi politikai vagys“, aišku jūs pateikiate naują teiginį kad jie yra kvaili. Tarkim jeigu būtų parašyta „Rimvydai ar jūs durnas ar tik tokiu apsimetat? Kvaili politikai yra mūsų atsakomybė“ Čia tikrai negalėčiau interpretuoti , kad visi politikai yra kvaili :) Aišku palaikant žurnalistinį solidaruma pavadinimas „Rimvydai nesutinku. Kvaili politikai mūsų atsakomybė“ atitiktų tą pačią mintį.

 • Dejavu, kiekvienas skaito taip, kaip nori skaityti ir supranta taip, kaip nori suprasti…

  Arba skaito tik pavadinimą:)

 • Jeigu pakalbėtume apie abipusę atsakomybę, tai jei žurnalistas gali paleisti į politiką batą, tai tokią pat teisę turi turėti ir politikas. Man tik tokios mintys kyla pažvelgus į šią problemą.
  Žinoma, jei kompetentingas, įžvalgus, autoritetingas žurnalistas priremia prie sienos ir demaskuoja apsivogusį, ar neveiklų, nevykusius sprendimus priiminėjantį politiką, valdžios atstovą, tai pagarba jam, bet dažnai būna atvirkščiai – redakcijų užduotis vykdantys žurnalistai tik kvailai kabinėjasi. Labai daug kantrybės ir ištvermės reikia politikams bendraujant su nevykėliais žiniasklaidininkais.
  Negalėčiau būti politiku, nusiimčiau batą ir paleisčiau į marmūzę filadelfijui.

 • Fredi, juk žurnalistas batą į politiką paliedo ne dėl to, kad jis blogai atsakinėjo į klausimus…

  O kalbant apie kantrybę – štai pavyzdžiui žiūrėjau šiandien M.Laurinavičiaus interviu su A.Kubiliumi… pritrūko premjerui solidumo ir kantrybės šiek tiek…

  Ir čia nekalbu apie žurnalistą, nes tai, ką sakiau apie atsakomybę, galioja abiems pusėms…

  • Anonimas

   Artūrai – man dar labiau būtų trūkus kantrybė, nors matėme tik prakarpytą variantą.. Ir dar kažkas sako, kad valdantieji nešneka… Tai kur jiems gauti normalų eterį? Nes į tokias laidas eit – reikia dideliu mazochistu būti.. O kas tam Laurinavičiui – ar čia tik „darbas“ (paskola, etc…), ar idėjiškai? Siaubinga – argumentai nuvalkioti, pigūs psikandžiojimai – kas blogiausia – netikslūs… Ir kurgi čia cituojant Valatką tamstos straipsnyje svarbiausia žurnalistikos prievolė “ kad žiniasklaida kontroliuotų valdžią, o ne suvedinėtų sąskaitas“?

   • Anonimas

    žmonės kas su jumis yra??? „matėme tik prakarpytą variantą“ tu žinai ar šiaip nesąmones rašinėji? „kur jiems gauti normalų eterį?“ kas yra „normalus eteris“ tai spec. laida kas geresnio premjere, kai koks kaip kažkas išsireiškė jau tikras „šunytis“ laižys premjerui rankas ir klausys jo sapalionių kaip viskas buvo blogai ir kaip dabar v i s k a s daroma gerai? Tik ką šaukėt ant buvusio premjero, kad jis slepia tiesą, o dabar jau mylimas premjeras tegu slepia, ane? Sekmadienio vakaras 22 val., kur čia blogą laiką įžiūrėjot? O tai, kad LR kapstosi po tuos įstatymus ir nutarimus ir ieško prie ko prikibti tai man kaip eiliniui piliečiui labai svarbu. Man neįdomu kas daroma gerai – NES TAI IR TURI DARYTI, man įdomios klaidos, kad jos būtų viešinamos ir taisomos. Jeigu tokios laidos kenkia jūsų jautriai psichikai, tai nežiūrėkit, kam žiūrit???

    p.s. tikėjausi, kad gal Račas atskira tema paminės abi vakarykštes (+ sąmokslo teorija) LR laidas tai ir būtų buvęs atskiras komentaras. Dėl Laurinavičiaus ką galima būtų pasakyt, akivaizdu NEmoka žmogus gyvai kalbėt, jaudinasi, nervinasi, gal su laiku bus viskas gerai (nors abejoju). Mintys, klausimai teisingi, o diskusija ne kokia. Račas tikrai visa galva aukštesnis :).

    • Anonimas

     Kur galima pažiūrėti kaip Račas ima interviu?

     • Anonimas

      Tikiuosi bus galima artimiausiu metu Račo bloge :) Jeigu ne live, tai tinka ir įrašas, arba bent jau tekstas. O dėl to komercinių tv arba LRT, man kaip piliečiui norėtųsi, kad būtų galimybė, bet norėti, kai sako nedraudžiama.

    • Anonimas

     Man žiūrint laidą susidarė įspūdis, kad interviu prakarpytas, tai ką dabar daryt? O kad interviu buvo vienas didelis noras „pagaut“ Kubilių ant „kažko“ nesigilinant į tai kas daroma, tai akivaizdu… Gal tokia ir yra žurnalistinė priedermė, tačiau interviu buvo toks vienapusiškas, kad Lrytui kalbėt apie objektyvią žinasklaidą kaip apie visuomenės informavimo (o ne nuomonės formavimo) priemonę tikrai nederėtų.

     • Anonimas

      tai va tame ir dalykas, kad susidarė įspūdis. Man nesusidarė, nors suprantu, kad ten kur buvo reklamos intarpas teoriškai kai kas galėjo būt iškirpta. Problema, kad mes jau taip įpratom, nežinodami, neturėdami įrodymų rašyt įvairaus plauko TEIGINIUS, kad jau nervai nelaiko :) Taip ir rašom, greičiausiai, spėju, galbūt, susidarė įspūdis ir t.t. O dėl laidos žanro, tai jų skirtingų būna. Per lnk, buvo berods nuo iki ir dar kažkokia (neprisimenu pavadinimo) kur pakankamai kultūringai premjeras buvo pristatomas kaip žmogus. Labai gražu. LRytas klausinėjo labai konkrečius ekonominius klausimus tai čia visai kitas žanras ir paskirtis tokios laidos. Suprantu, kad tiems kas MYLI Kubilių tai galėjo nepatikt, bet tada tegu nežiūri. Beje tikrai nesiginčysiu dėl Laurinavičiaus ir Rachlevičiaus kaip laidų vedančiųjų. Jiems dar mokytis ir mokytis… kaip vest diskusiją, be nervų, ramiu ir aiškiu tonu (ne visiems tas duota).

  • Anonimas

   beje dėl to, kad Kubilius apskritai kalbėjosi su LR jam (Kubiliui) didelis pliusas. Po tų visų psichoanalitikų ir dar daug visko, Kubilius kaip ir pridera valstybės pareigūnui, bendravo ir atsakinėjo į visus klausimus. O, kad žmogus nervavosi, hmmm… man tas neužkliuvo, man buvo svarbi pati diskusija. Atmetus visus paviršutiniškus dalykus, aš pavyzdžiui išgirdau naują momentą, kad pasirodo seimas ne tik algas didesnes turi, bet dar ir seimo biudžetas žymiai didesnis palyginus su 2008 metais. O premjero eilini kart pasiaiškinimas – maždaug klauskit Kirkilo nes jis tokius skaičius suplanavo, yra žemiau bet kokios kritikos. Kas per Kirkilo planavimai, biudžetas priimtas – naujos valdžios.

 • Anonimas

  Kodėl negalėčiau būti politiku.
  Pirma. Nekenčiu liaudies.
  Antra. Nekenčiu politikų.
  Yra ir kitų priežasčių. Myliu žmones.
  Bet myliu diktatorius.

 • Tik pačią pabaigą pažiūrėjau, stebina valdžia, kad taip greitai išsibalansuoja, išeina iš pusiausvyros, turbūt daug dirba, sutrikęs režimas, gal reikia išskristi į poilsinę kelionę savaitėlei į Kanarus. Kita vertus Turniškėse geros sąlygos pailsėti … nežinau, nežinau, politikoje reikia daugiau cinizmo, turėti storą odą ir neimti kritikos, lavinos nesėkmių taip giliai į širdį.
  Gal tokie susijaudinę, nes žino realią padėtį? Jautriems, doriems, sąžiningiems žmonėms yra labai sunku.

 • Radau įdomią istoriją apie žurnalistiką žymaus publicisto M.Dorfmano straipsnyje:

  Русская редакция «Евроньюс» была создана в Лионе в 2002 году группой журналистов. Они раскрутили проект, и тогда хозяева из Кремля и РТР решили, что можно всех уволить и взамен послать во Францию своих сынков и дочек. Многие отрасли современной российской жизни со стороны выглядят, как удел детей нынешних московских «хозяев жизни». Казалось, что «Евроньюс» не исключение. Но Франция – не Америка, не Россия и не Израиль.

  Французы поинтересовались у русских хозяев

  – «Почему вы хотите их уволить?

  – По профнепригодности, – не моргнув глазом, заявили москвичи.

  – Как все – профнепригодны?, удивились французы.

  – Да все…

  – Но они же работали, во время иракской войны по восемь часов сидели в прямом эфире… Вы не можете требовать их увольнения».

  – Как так, – возмутились москвичи. – Мы же хозяева! Мы вообще закроем эту лавочку к чертовой матери и откроем новую версию.

  – Ваше право. Вы акционеры, – сказали французы, – можете закрывать. Однако, если вы захотите открыть заново, то можете это сделать в Рязани, в Муроме, в Москве или у себя в …. Но если вы сделаете это во Франции, то должны будете нанять этих людей. Такие у нас законы. Да и с рабочими визами для новых сотрудников могут быть проблемы, пока не найдем работы для старых…».

  На деле все было значительно сложней и битва длилась около года, в отличие от ситуации в русском «Форварде», где редактору просто указали на дверь. Во Франции же победила рабочая солидарность…

  Cituojama pagal:

  Михаэль ДОРФМАН АНТИСЕМИТИЗМ ВО ФРАНЦИИ -ТЕНДЕНЦИОЗНАЯ ЛОЖЬ

 • Anonimas

  Artūrai, pamiršote paminėti, kad sveiką protą reikėtų pasitikrinti ne tik paskvilius rašančiai Godai Juocevičiūtei, bet ir Gintai Gaivenytei, kuri apdergė Taunytę ir Milašiūną. Jei žurnalistai būtų solidarūs, jie viešai visiems paskelbtų, kad tai gaivenytei iš „Lietuvos ryto“ nė vienas padorus žmogus neturėtų duoti interviu, nes vos apsiplunksnavusi ir jau tokia arogantiška, nes daro gėdą visam žurnalistų luomui.

  • Mielas Audriau, o jūs klausėte Milašiūno interviu įrašo? Jei ne, būtinai paklausykite. Nes aš manau, kad iš milašiūno nė vienas padorus žurnalistas nebeturėtų imti interviu…nes jis daro gėdą visam psichoanalitikų luomui.

  • @Audrius

   Taunytės ir Milašiūno atvejai visgi skiriasi. Dėl antrojo jokios G.Gaivenytės kaltės neįžvelgiu – Milašiūnas pats save, khhm, neblogai apdergė…;(

 • (Komentaras redaguotas – A.R.) P. Vainauskai ir p. Valatka (žinau, kad skaitote šį tinklaraštį), paaiškinkite man, inžinieriui, kuo jūs skiriatės nuo budulių, kurie Seimo langus daužė, tuo tarpu tamstos iki apsišikimo stengiatės išsiūbuot Valstybės valtį štormo metu?

 • Anonimas

  Aš irgi žiūrėjau laidą su Laurinavičiumi, tiesa ne iki galo, nes pritrūko kantrybės stebėti žurnalistinę impotenciją. Atrodė tarsi mažas šunytis bando išgasdinti didelį šunį. Akyse dega vienintelė mintis: „Aš jo nekenčiu. Aš jį sudirbsiu.“ Bet kaip ir Grinevičiūtė susimovė sudirbinėdama Valinską taip ir Laurinavičius. Bėda Lietuvoje, neturime net normalių informacinių kilerių.

 • Anonimas

  R.Miliūtės vedama laida operatyviai sureagavo į kolegės, dirbančios konkurenciniame TV kanale patirtą smūgį. Jei tai padarė vedina žurnalistinio solidarumo – bravo. Tačiau priežasčių, stebint studijoje esančius pašnekovus galėta būti ir kitokių. Kolegę ištikusią bėdą aptarinėjo tie patys- valdančią daugumą kasdieną kritika triuškinantis R.Valatka,žurnalistų teisėmis LT besirūpinantis D.Radzevičius ir oponentų į kampą įspaustas, mikčiojantis, Seimo narys Rokas (panašu, kad pakviestas ar atsiustas, nes savo laiku dirbo televizijoje… )Pati J. Butkevičienė – dėstė tuos pačius argumentus, kurie dar prieš laidą dideliu intensyvumu šmėkščiojo „LR“ interneto portale, nurodydama esminę priežastį – atleidimą dėl apgintos žurnalistinės garbės. Potekstėje mums visiems buvo peršamas klausimas: „kam ir kodėl tai buvo naudinga, ar tik ne Valinskui…“ ,taip pat klausimais “ kad J. Butkevičienės vietą užėmusi I.Makaraitytė mažiausiai pažeidžia žurnalistų solidarumą ir t.t. Galbūt R. Miliūtė vadovaujasi sava patirtimi, juk kažkada LNK „perėmus“ a.a. H.Grušniui ir atsistatydinus visai tuometinei vadovaujamai D.Lukoševičiaus žinių tarnybai, jos vairą perėmė būtent ji… Tačiau tuomet taip pat kaip ir D.Kuolio ir šio blogo autoriaus atveju jų į tiesioginę studijos laidą niekas nekvietė, situacijos nedramatizavo ir pavojaus varpo žiniasklaidos demokratijai nemušė. Tad ir dabar nematau didelės problemos – I.Makaraitytė – naujas televizijos bandymas. Nusivilčiau jeigu vietoje jos butų pasirinktas G.Jaunius… O J.Butkevičienė, sutinku – ras darbą, kurio yra verta.

 • Anonimas

  O kodėl yra su trenksmu išmetami švarūs žurnalistai, o apie korumpuotus nesigirdi nieko. :)

 • Anonimas

  Man kiek labiau įstrigo viena frazė, kuri lyg tyčia buvo pamiršta šios laidos eigoje. Pati Butkevičienė prisipažino, kad buvo susitarimas tarp žinių, kad nerodyti Seimo pirmininko. Jei dar toks susitarimas buvo išties be TV3 vadovybės žinios, tai atleiskit, bet manau tokia savavališka cenzūra neturėtų būti toleruotina. Vėliau kiti kiti dalykai gali būti naudojami kaip pretekstas.

 • Anonimas

  Gal ir gerai, kad ketvirtoji valdžia nėra vieninga.

 • Anonimas

  Regiui
  O tai koks žanras ir paskirtis (!!!) vakarykštės laidos buvo? Kažkaip informacinės laidos su kažkokiomis kitokiomis negui informacinėmis paskirtimis keistai atrodo…:) Ir aplamai – koks yra laidos 24/7 žanras?
  O į konkrečius ekonominius klausimus Laurinavičius gavo labai konkrečius ekonominius atsakymus – čia jau kaip pažiūrėsi..

  • Anonimas

   Kalbėdamas apie laidų paskirtys, turėjau omeny, kad laidos nuo iki ir savaitės komentarai pvz. yra skirtingos paskirtys. Tai tiek, kas be ko 24/7 laidos paskirtis – informacinė, nors plačiau žiūrint visų laidų paskirtis skleist vienokią ar kitokią informaciją. Nu tiek to. O žanras toks, kad be jokio žiūrovo užliuliavimo kaip pvz. LRT savaitė su Savukynu, agresyviai, puolamai iškapstyt vienokius ar kitokius daugiau ar mažiau skandalingesnius faktus + visokios nuomonės ir vertinimai.. Kas be ko, kaip laidos kūrėjams tas gaunasi ir kiek jie objektyvūs ar tendencingi, čia kitas klausimas.

 • Anonimas

  Pirma niekas neskaito , jeigu parašyta , taip kad kitaip neeitų suprasti :) Jūs skundžiatės , kad Lietuvos rytas kažką jūsų straipsnyje keitė ? Taigi ir reik rašyti kad išmetus vieną pastraipą nesigautų tekstas ar pakeitus kelis žodžius nesigautų neteisingos mintys. Tarkim galėčiau priminti istoriją apie Europos Sąjungos referendumą. Jeigu jūs būtumėt Televizijoj taip pasakę , kaip man atrašėte į klausimą , tikriausiai būtų tekę jus skaityti visus keturis metus , ir matant , kai jūs vaikštot ir renkat parašus dėl Leo prieiti ir bent jau išklausyti jūsų nuomonės. O tada tiesiog tai pateikėte alternatyvą , kad referendumas neįvyksta. Alternatyva turėjo būti , kad referendumas įvyksta , bet laikantis įstatymų. Bent jau kiek pamenu jūsų interviu per LRT , aišku jeigu neklystu. Taip ir Versijas galėjote stovėti vienoje pusėje su Valatka , bet nederinti pozicijos , taip kad atrodytumėt , kad su Valatka jūs einat išvien. Be abejonės laikas matyt įsteigti blogą , kvailiausi straipsniai ir daryti reitingus žurnalistų kurių neverta skaityti , bet matyt niekas jo nespausdintų.

  • Žmogus dėl to ir vadinasi „homo sapiens“ ir tuo jis skiriasi nuo papūgos, kuri tik išmoksta imituoti arba šuo, kuris klauso komandų…

   Ir dar viena mintis, kuri jau ne kartą buvo cituota šiame tinklaraštyje: svarbu ne kas sako, o ką sako.

   Jums, atrodo, ketverius metus buvo svarbiau „kas“.

   …ir jei ką, tai jūsų minimos alternatyvos neteikiau…:)

 • Anonimas

  Linkiu, kad Jusu zodziai,tiesiai Dievui i ausi:)

 • Anonimas

  Pone Račai , tada jums Sovietų Sąjunga turėjo būt ideali šalis nes šnekėjo tikrai gražius dalykus. Ir sakydavo , kad jie netremia žmonių :) Tad vis dėlto liksiu prie savo nuomonės , kad net svarbiau ne ką sako , o kas sako.

  • Mielas dejavu, paskaitykite, ką parašėte ir pabandykite pagalvoti…:)

 • Anonimas

  Nenorėjau įžeisti, bet tikrai pagalvojau ką parašiau. Matyt skiriasi požiūriai, nes tik galėčiau pakartoti ką sakau. Deja jūs keturis metus buvote man tik informacijos triukšmas į kurį galima nekreipti dėmesio, informacijos daug, išmanyti visko negali ir tiesiog atsirenki savus informacijos šaltinius, tai yra kažkuo pasitiki , o kažkuo ne. Kuo pasitiki , to ir klausai ką sako , kuo nepasitiki , to ir neklausai. Nemanau , kad jūs vadovaujatės kitais kriterijais.