Teismingumo problema: buvau teisus

Šiandien gavau specialiosios teismo kolegijos nutartį dėl ieškinio LRT teismingumo.

Galiu pasidžiaugti, jog buvau teisus – kolegija konstatavo, kad byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

Argumentai tie patys, kuriuos dėsčiau teisme, tik, žinoma, gražiau surašyti:

… nors LRT veikla yra susijusi su viešuoju interesu, LRT neturi viešosios valdžios įgaliojimų ir nevykdo viešojo administravimo. Vien ta aplinkybė, kad LRT yra viešoji įstaiga, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei, nereiškia, kad jai yra perduotos viešojo administravimo funkcijos. Įvertinus LRT įstatuose nurodytą LRT vykdomą veiklą matyti, kad LRT nėra viešojo administravimo subjektas, todėl tarp ieškovo ir atsakovo kilęs ginčas turi būti nagrinėjamas bendrosios komptencijos teisme

Tai – gerai.

Tačiau man šioje vietoje kyla paprastas klausimas, susijęs su teismų darbu ir teisėjų kompetencija, ypač prisimenant tas nuolat girdimas kalbas apie nepakeliamą darbo krūvį, bylų gausą ir per mažą teisėjų kiekį.

Pirmą kartą pateikus ieškinį, jis buvo iš karto atmestas, motyvuojant tuo, kad byla teisminga administraciniam teismui.

Pateikus ieškinį antrą kartą, kitas teiėjas jį priėmė, tačiau tik tam, kad surengęs parengiamąjį posėdį, vėl iškeltų abejones dėl teismingumo ir praneštų apie sprendimą kreiptis į specialiąją teisėjų kolegiją.

Laikas nuo pirmojo ieškinio pateikimo iki specialiosios kolegijos sprendimo – 2,5 mėnesio.

Mano supratimu, visiškai nenormalu.

(4 balsų, vidurkis: 4,00 iš 5)
Loading...