Archyvai: teismingumas

Jūs naršote archyvus: teismingumas.

Teismingumo problema: buvau teisus

Šiandien gavau specialiosios teismo kolegijos nutartį dėl ieškinio LRT teismingumo. Galiu pasidžiaugti, jog buvau teisus – kolegija konstatavo, kad byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui. Argumentai tie patys, kuriuos dėsčiau teisme, tik, žinoma, gražiau surašyti: … nors LRT veikla yra susijusi su viešuoju interesu, LRT neturi viešosios valdžios įgaliojimų ir nevykdo viešojo administravimo. Vien ta aplinkybė, kad […]

Ieškinys LRT: teismingumo problema

Parengiamasis teismo posėdis neužtruko. Teisėjui paklausus šalių, ar jos nebandė susitarti taikia ir išgirdus neigiamą atsakymą, buvo atkreiptas dėmesys, jog  teikiant ieškinį pirmą kartą, teisėjui buvo kilusi abejonė dėl ieškinio teismingumo, tai yra, ar nagrinėti jį turi bendrosios kompetencijos teismas ar administracinis teismas. Abi ginčo šalys, tai yra aš ir LRT atstovė, išsakė nuomonę, kad […]