Ieškinys LRT: teismingumo problema

Parengiamasis teismo posėdis neužtruko.

Teisėjui paklausus šalių, ar jos nebandė susitarti taikia ir išgirdus neigiamą atsakymą, buvo atkreiptas dėmesys, jog  teikiant ieškinį pirmą kartą, teisėjui buvo kilusi abejonė dėl ieškinio teismingumo, tai yra, ar nagrinėti jį turi bendrosios kompetencijos teismas ar administracinis teismas.

Abi ginčo šalys, tai yra aš ir LRT atstovė, išsakė nuomonę, kad ieškinį turėtų nagrinėti bendrosios kompetencijos teismas.

Mano argumentas buvo tas, kad LRT nėra viešojo administravimo subjektas ir neturi galios priimti teisės aktų, tai yra neturi viešojo administravimo įgaliojimų. Nei LRT administracija, nei LRT tarybos nariai nėra pareigūnai.

Išklausęs argumentus, teisėjas K.P.Smaliukas nusprendė, jog geriausia bus, jei teismingumo klausimą išspręs specialioji teisėjų kolegija. Be to, jo teigimu, tai padės procesui vykti sparčiau, nes ieškinį atmetus kaip neteismingą ir tokį sprendimą apskundus, skundo nagrinėjimas užtruktų gerokai ilgiau.

Specialioji teisėjų kolegija teismingumo klausimą turi išspręsti per, berods, 10 dienų.

Tad, labai neužtruks.  Tikiuosi, kad jau birželio mėnesį bylą grįš į teismą.

(2 balsų, vidurkis: 3,00 iš 5)
Loading...