Ieškinys LRT: teismingumo problema

Parengiamasis teismo posėdis neužtruko.

Teisėjui paklausus šalių, ar jos nebandė susitarti taikia ir išgirdus neigiamą atsakymą, buvo atkreiptas dėmesys, jog  teikiant ieškinį pirmą kartą, teisėjui buvo kilusi abejonė dėl ieškinio teismingumo, tai yra, ar nagrinėti jį turi bendrosios kompetencijos teismas ar administracinis teismas.

Abi ginčo šalys, tai yra aš ir LRT atstovė, išsakė nuomonę, kad ieškinį turėtų nagrinėti bendrosios kompetencijos teismas.

Mano argumentas buvo tas, kad LRT nėra viešojo administravimo subjektas ir neturi galios priimti teisės aktų, tai yra neturi viešojo administravimo įgaliojimų. Nei LRT administracija, nei LRT tarybos nariai nėra pareigūnai.

Išklausęs argumentus, teisėjas K.P.Smaliukas nusprendė, jog geriausia bus, jei teismingumo klausimą išspręs specialioji teisėjų kolegija. Be to, jo teigimu, tai padės procesui vykti sparčiau, nes ieškinį atmetus kaip neteismingą ir tokį sprendimą apskundus, skundo nagrinėjimas užtruktų gerokai ilgiau.

Specialioji teisėjų kolegija teismingumo klausimą turi išspręsti per, berods, 10 dienų.

Tad, labai neužtruks.  Tikiuosi, kad jau birželio mėnesį bylą grįš į teismą.

(2 balsų, vidurkis: 3,00 iš 5)
Loading...
 • bang

  „Mano argumentas buvo tas, kad LRT nėra viešojo administravimo subjektas ir neturi galios priimti teisės aktų, tai yra neturi viešojo administravimo įgaliojimų. Nei LRT administracija, nei LRT tarybos nariai nėra pareigūnai.“

  „Kaip Jums žinoma, Komisija dar 2009 m. savo raštu LRT tarybą informavo, kad jos nariai, kaip ir kiti administravimo įgaliojimus turintys LRT darbuotojai yra valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys. Todėl Įstatymo nuostatos jiems yra taikomos visa apimtimi.“
  „Su tuo ir noriu pasveikinti LRT tarybos pirmininką ir palinkėti jam ateityje daugiau kompetencijos ir atsakomybės priimant sprendimus ir darant pareiškimus, kurie, kaip vėliau paaiškėja, neatitinka tikrovės. Gal geriau pirmiausia išsiaiškinti, o tik po to ką nors teigti…“ http://racas.lt/vtek-isaiskino-pamoka-ateiciai-lrt-tarybos-pirmininkui/

  • na, pirmiausia, tai VTEK išaiškinimas dėl LRT tarybos narių ir LRT administracijos statuso nepakeičia LRT kaip viešosios įstaigos statuso. Be to, VTEK išaiškinimas buvo susijęs su prievole deklaruoti interesus, o ne viešojo administravimo įgaliojimais.

 • Justas

  Kai deklaruoti interesus tai – „neturi galios priimti teisės aktų, neturi viešojo administravimo įgaliojimų , nėra pareigūnai“,
  Jeigu gauti konfidencialią informaciją – “ nariai, kaip ir kiti administravimo įgaliojimus turintys LRT darbuotojai yra valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys.Įstatymo nuostatos jiems yra taikomos visa apimtimi.”
  Juk kalbama apie visų komisijos narių , o ne tik įstaigos , kaip institucijos statusą ?
  Lyg ir kolizija gaunasi ?
  Ar aš kažin ko nepastebiu ?

  • mielas Justai, jei nepastebėjote, tai VTEK išaiškinime kalbama apie viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Nelabai suprantu, kaip jis susijęs su bandymu riboti LRT tarybos narių teisę susipažinti su informaciją. Kurioje vietoje tamsta čia įžvelgiate koliziją ir kokią koliziją?

   • bang

    Jei tiksliau, tai ne su šiaip informacija, o su konfidencialia informacija.
    Kaip manote, koikia informacija paprastai priskiriama konfedencialiai ir kodėl ?

    • mielas bang, priimu patikslinimą – su konfidencialia informacija. Jos aprašas yra patvirtintas (mano subjektyvia nuomone jis yra perteklinis), taip pat yra patvirtinta tvarka, kuri numato, kad su tokia informacija galiu susipažinti tik pasirašęs konfidencialumo pasižadėjimą ir įsipareigojęs neatsklaisti gautos informacijos trečiosiosms šalims. Tokį pasižadėjimą esu pasirašęs. Kokių nors kitų ribojimų apraše nėra numatyta, todėl mano teiosių ribojimą vertinu kaip trukdymą atlikti pareigas ir piktnaudžiavimą. Tikiuosi, atsakiau į jūsų klausimą.

     • nesvarbu

      Arūrai o kokie administracijos prieštaravimų pačio reikalavimams esminiai argumentai,kuriuos jie nurodė savo atsiliepime teismui?

     • nesvarbu, A.Siaurusevičiaus pasirašyto LRT atsiliepime esantys pagrindiniai argumentai buvo tokie: prašoma informacija buvo didelės apimties ir svarbos ir nebuvo aišku, koks susipažinimo su ja tikslas, ieškovas pasirašė konfidencialumo pasižadėjimą tik tada, kai paprašė informacijos, ieškovas ne kartą buvo netinkamai panaudojęs iš LRT gautą informaciją, tai yra, rašė apie LRT veiklą savo tinklaraštyje.

      Mano subjektyvia ir ne teisininko nuomone, šie argumentai yra visiška niekiniai, ypač kai atidžiai perskaitai informacijos apie LRT veiklą teikimo LRT tarybos nariams ir naudojimo tvarkos aprašą.

     • bang

      Aš tik norėjau privesti prie privačių interesų ir konfidencialios informacijos ryšio („…viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Nelabai suprantu, kaip jis susijęs su bandymu riboti LRT tarybos narių teisę susipažinti su informaciją“). Konfidencialia informacija gali būti pripažinti tam tikiri sandoriai ir jų detalės, kurios konkurentams gali būti labai idomios.
      Šiaip, esu visiškai įsitikinęs, kad tarybos narys turi turėti teisę susipažinti su visa informacija. Tik manau, kad tarybos nariu neturėtų būti skiriamas asmuo, kuriam „viešųjų ir privačių interesų konflikto grėsmė einant pareigas LRT taryboje egzistuoja ir egzistuos tol, kol galios minėta sutartis“.

 • Valentinas

  Koks žavi Landsbergio klaida:
  „1991 metais aš aplankiau jį, buvusį Jungtinių Valstijų prezidentą, jo Los Angeles įstaigoje, kad tuo dėkingumo vizitu nelenkčiau galvą Lietuvos vardu.“

  http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/vlandsbergis-didysis-amerikietis.d?id=46390557

 • Justas

  Gerbiamas Artūrai ,
  aš ne tik pastebėjau .
  Aš net drįsau atkreipti Jūsų dėmesį į skirtumą tarp pareigūno ir NE pareigūno .
  Mano nuomone tai panašu į situaciją su „12 VSD pažymų“ , kai trys VSD vadovai (kurių vienas mąstantis dešiniuoju pusrutulliu) , aukoja savo karjeras , bet atsisako viešinti konfidencialią informaciją …
  Kas įdomiausia : jie tas pažymas pateikia .
  Tačiau pateikia tik tiems , kuriems pagal pareigas , pagal statusą tai priklauso .
  Štai prokuratūrai – pateikia , prezidentei – pateikia .
  Pateikia konkrečiai institucijai , kas savaime suprantama – konkretiems , įgaliotiems pareigūnams .
  O štai Seimui , kaip institucijai – ne .
  Nepriklauso pagal Įstatymą .
  Deda ant stalo generolo anpečius – bet nepateikia .
  Atrodytų , kas trukdo Prezidentei tas turimas pažymas bent dalinai paviešint ?
  Juk toks PR būtų :)
  Bet juk neviešina ??
  Todėl nemanau , kad Jums verta stipriai įsižeisti jeigu Jums nepateikiama info(plačiaja prasme – nepaviešinama) , kuri prieinama keliolikai LRT vadovybės ir juridinės bei ekonominės tarnybos darbuotojų …
  Visai nesunkiai prieinama tokioms institucijoms kaip FNTT , VMI , prokuratūrai ar STT .
  Todėl mano manymu Jūs reikalaudamas , kad byla iš administracinės plotmės būtų perkelta į civilinę teiseną , pripažindamas, kad nesate valstybės deleguotas pareigūnas nelabai sustiprinate savo pozicijas …

  • mielas Justai, nelabai supratau palyginimo su VSD. Taip pat nelabai suprantu, ką turite galvoje kalbėdamas apie įsižeidimą. Aš kalbu apie LRT tarybos nario darbą, kuriam atlikti reikia informacijos.

   Jūs gi kažkodėl kalbate apie viešinimą.

   Taip pat noriu atkreipti tamstos dėmesį į LRT įstatymą, kuriame nurodyta, kad „Taryba yra aukščiausiasis organas, atstovaujantis visuomenės interesams“.

   Mano supratimu, visuomenės interesas reikalauja, kad biudžeto lėšos, skiriamos LRT būtų panaudotos skaidriai ir efektyviai. Norint įsitikinti, jog taip ir yra, pirmiausia reikia žinoti, kaip tos lėšos yra panaudojamos, tai yra, susipažinti su informacija apie jų panaudojimą.

   Jei manote kitaip, su malonumu išklausysiu tamstos nuomonės.

   • Justas

    Gerbiamas Artūrai ,
    jeigu egzistuoja toks patvirtintas konfidencialios informacijos aprašas , tai mano manymu jis yra baigtinis ir bet koks jame nenumatyto informacijos ribojimo atvejis yra neteisėtas .
    Čia Jūs visiškai teisus .
    Aš nė kiek neabejoju , kad Jūs atstovaujate visuomenės interesams.
    Bet kaip žmogus susijęs su verslu manau , kad ne kiekvienas akcininkas turi teisę susipažinti su VISAIS komercinių sutarčių niuansais , tuo labiau , kad jie liečia ne tik LRT , bet ir antrąją sutarties pusę .
    Juk Jūsų vadovaujama BNS savo tinklalapyje neskelbia sutarčių su autoriais tekstų ir išmokėtų honorarų sumų ?
    O dėl VSD …
    Kodėl Jūsų nuomone iki šiol ne visi Seimo nariai susipažino su tomis „12 pažymų“ ?
    Manote todėl , kad „nepasirašė pasižadėjimo“ ?

    • mielas Justai, nesuprantu ar apsimetate, ar iš tiesų kai ko nesuprantate. Lyginti LRT ir BNS yra visiškai nekorektiška, nes BNS yra privati bendrovė, o LRT yra mokesčių mokėtojų lėšomis išlaikoma viešoji įstaiga. Todėl mokesčių mokėtojai turėtų žinoti, kaip leidžiami jų pinigai.

     • Justas

      Gerbiamas Artūrai , argi LRT tarybos nario statusas konfidencialios informacijos atžvilgiu taip smarkiai skiriasi nuo smulkaus privačios BNS akcininko statuso Jūsų vadovaujamos firmos konfidencialios informacijos atžvilgiu ?
      Pasikartosiu : nuoširdžiai Jums linkiu laimėti teismą .
      Deja ,turiu blogą nuojautą , kad teismo sprendimas nebus labai palankus …
      Manau , kad iki teismo sprendimo diskusija nebus vaisinga …

 • Jonas III

  Mano nuomonė dar kategoriškesnė negu Artūro.
  Visuomenės interesus liečiančios informacijos užslaptinimas ir Europos pinigai (kitokių nekažin kas tėra) yra dvi pačios didžiausios Lietuvoje blogybės ir visų likusių blogybių priežastis. Galėčiau pateikti faktinių pavyzdžių iš savo – kaimo jurgio- patirties, bet to nedarysiu dėl keletos priežasčių. Viena iš jų ta, kad mes prieš 20 m vieningai pasmerkėme (manau, kad visiškai teisingai padarėme) pavliką morozovą; antra ta – kad daugelio iš komentatoriu patirtis tikrai turtingesnė, negu mano; trečia – jeigu daugumai gerai, tai gerai ir man; ketvirta ….

 • Sapnas

  Manote, kad Lietuvoje nėra cenzūros – atseit, demokratija, nuomonių įvairovė. Jūs galite diskutuoti… Manykite toliau. Tik kol neprieisite iki Marso Sistemos pinigų. O tada Stop. Ir griežtai, be sentimentų. Jūs galite diskutuoti, kol neliečiate Marso sistemos pinigų… Tokia jūsų laisvė… Įdomiausiai, kad jie kaip ir visi senstantys verslininkai užsiims prieš mirtį labdaros projektais… kaip tai bus gražu, tiesiog miela… Bet tu, žmogau, ne prieš mirtį, o dabar užsiimk Sąmoningesne veikla, tiesiog neleisk juodai bukinti Lietuvos – ir kam apgaudinėji verslininkus, reklamos davėjus? Tai tėra keturi žmonės: vienas, du, trys, keturi… Jie labai daug ką galėtų pakeisti. Aš čia apie Marso sistemą, kurioje gyvenu… Man patinka Marsas.

  • cheesus crust

   Kadangi esu marsietis, pareiškiu, kad Sapno minima Marso Sistema ir jos pinigai niekaip nėra susiję su mano protėvių tėvyne Marsu.

 • Sapnas

  Aš šiaip nieko nejuokauju ir visiškai nenusišneku.Mane gali už tokias mintis nužudyti. Jie taip mąsto. Be gailesčio, be sentimentų, taip jie mąsto. Patrauk tą, kuris daug kalba. Bet tai nebus taip paprasta… Nebus taip.

 • Xalabokaz

  LRT nėra viešojo administravimo subjektas, bet ginčas kilo labiau ne iš privatinės teisės, o iš viešosios teisės reguliuojamų santykių, t.y. ir specialaus įstatymo, skirto būtent šiam subjektui (LRT), ir specifinių santykių (administravimo ir vidaus veiklos) šio subjekto viduje. Todėl mano nuomonė būtų, kad byla teisminga administraciniam teismui. Man ši mintis kilo vos tik perskaičius pirminę žinutę. Kitą vertus, situacija tikrai nėra įprasta ir teismo ketinimas išsiaiškinti teismingumą tą tik įrodo. Man labai įdomu, kaip toliau vystysis šis procesas. Sėkmės.

 • Sapnas

  Kaip aš tai padariau? Man kaip ir kiekvienam mąstančiam žmogui – kokie yra interesai. Aš pabandžiau, kaip jie reaguos… Viskas akivaizdu. O jų – yra elementarus interesai. Man buvo svarbu suprasti, kiek apima ta Sistema… O ji daug apima….

 • Pingback: Teismingumo problema: buvau teisus | Artūras Račas()