R.Dagys toliau taupo ir viešai perka… Premjerui dzin?

Delfi šiandien pranešė apie dar vieną mano labai mylimos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskelbtą konkursą.

Šį kartą jis skirtas ne šiaip tekstų kūrimui ir platinimui, bet „Šeimos vertybių ir šeimai skirtų paslaugų kūrimo bei teikimo skatinimui“

Įdomus konkursas. Ir labai reikalingas. Nesiginčysiu.

Bet štai gavau šiandien tokį įdomų laišką, kurio autorius „pilietė“.

Ir štai kokius klausimus ji kelia:

 1. Skelbimas apie konkursą paskelbtas tik Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVPIS bazėje, kurios prieinamumas yra ribotas. Neaišku, kodel konkursas nebuvo skelbiamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto puslapyje.
 2. Konkursui pritarta 2009 04 01 d. (žr. sąlygose), Valstybės žiniose jis yra paskelbiamas po savaitės, o konkurso pasiūlymai turi būti pateikti iki 2009 04 23 10 val.
 3. Įtarimų kelia konkurso techninė užduotis, kuri, mano nuomone, leidžia manyti, kad konkurso nugalėtojas jau žinomas. Visų pirma pirmasis renginys turi įvykti gegužės 15 dieną. Kaip galima jį suorganizuoti nežinant, ar gausi pinigų? Nuo konkurso pasiūlymo pateikimo iki renginio suorganizavimo praeina vos trys savaitės? O dar neaišku, kada bus paskelbti konkurso nugalėtojai… Šiam renginiui taip pat yra numatyta išleisti ne mažiau kaip 50 tūkst. litų.
 4. Įtarimų kelia konkurso techninėje užduotyje nurodyti reikalavimai, pvz.: reklaminėms informacinėms priemonėms skirti ne mažiau kaip 50 tūkst. litų verslą informuojant apie šeimos vertybes.
 5. Taip pat įtarimų kelia reklaminė informacinės priemonės, kurioms taip pat turi buti numatyta ne mažiau kaip 50 tūst. litų viešojo maitinimo, laisvalaikio ir pramogų istaigų draugiškumo šeimai programos sukūrimo ir igyvendinimo srityje. Visos šios sumos kelia klausimų jau vien dėl to, kad bendroje valstybinės taupymo politikos akivaizdoje nebandoma sutaupyti.

Klausimai logiški.

Atsakymus ir man būtų įdomu išgirsti.

Beje, „pilietės“ nuomone, viso konkurso vertė galėtų siekti apie 400 000 litų.

Ar tokie vertinimai teisingi – bus galima sužinoti konkursui pasibaigus.

O kol kas peršasi tik viena išvada – Rimantui Dagiui arba laikas rimtai užsiimti ministerijos Viešųjų ryšių skyriausu darbu arba pamažu reikia krautis portfeliuką ir rengtis grįžti į Seimą.

Nes jei taip ir toliau tvarkysis, tai net A.Kubiliui kantrybė turėtų vieną dieną trūkti. Jei, žinoma, dabartinis premjeras rimtai kalbėjo apie taupymą, skaidrumą ir kitus dalykus, dėl kurių stokos šiandien taip garsiai ir  kritikuoja G.Kirkilo vyriausybę.

Juk dar keli mėnesiai ir R.Dagys viešųjų ryšių užmojais tikrai pavys ir pralenks visų pensininkų globėją Viliją…

P.S. Kam įdomu, galite susipažinti ir su naujojo SADM „konkurso“ technine užduotimi:

TECHNINĖ UŽDUOTIS
INFORMACINĖ KAMPANIJA ,,ŠEIMOS VERTYBIŲ IR
ŠEIMAI SKIRTŲ PASLAUGŲ KŪRIMO BEI TEIKIMO SKATINIMAS“

Visuomenės informavimo kampanijos tikslai ir uždaviniai:
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) vienu svarbiausių savo tikslų laiko šeimos vertės didinimą bei šeimos vertybių propagavimą, todėl organizuoja informacinę kampaniją, kuri atitiktų šiuos tikslus ir uždavinius.
Pagrindiniai visuomenės informavimo kampanijos tikslai:

 • Propaguoti šeimos vertybes visuomenės tarpe;
 • Atkreipti visuomenės dėmesį į šeimų problemas;
 • Didinti šeimų savivertės jausmą;
 • Skatinti visuomenę gerbti šeimas;
 • Raginti verslą aktyviau derintis prie šeimos poreikių.

Pagrindiniai visuomenės informavimo kampanijos uždaviniai:

 • Pristatyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos politiką šeimų atžvilgiu;
 • Išrinkti garbingiausias regionuose šeimas ir jas pagerbti;
 • Didinti visuomenės žinias apie teigiamus gyvenimo šeimoje aspektus;
 • Ugdyti pagarbų vaikų požiūrį į šeimą.
 • Skatinti verslą kurti šeimai palankias paslaugas bei darbo sąlygas.

Informuojant ir viešinant informaciją privaloma laikytis šių principų:

 • Informacija pateikiama aiškiai, paprastai ir patraukliai;
 • Institucijų pateikiama informacija yra svarbiausia ir pagrindinė;
 • Pateikiama informacija objektyvi ir pagrįsta faktais;
 • Informacija teikiama operatyviai ir laiku.

Informacijos pateikimas ir tikslinės grupės:

 • Siekiant maksimaliai įgyvendinti šiai visuomenės informavimo kampanijai keliamus tikslus pageidautina kad, informacija būtų teikiama pasitelkus ne tik tradicines, bet ir netradicines bei kūrybines priemones, padėsiančias pritraukti plačiosios visuomenės susidomėjimą.

Visuomenė. 

Visuomenės nuomonė apie šeimas kaip svarbų valstybės institutą yra nepakankamai gera ir tobulintina, yra daug abejojančių šeima kaip vertybe. Viešinant informaciją ypatingas dėmesys turi būti skirtas regionams, atsižvelgiant į jų specifiką.

Žiniasklaida ir jos atstovai.

Šiai tikslinei grupei siūloma skirti deramą dėmesį, atsižvelgiant į tai, jog tai nėra vien informacijos šaltinis, bet, remiantis viešosios nuomonės tyrimų duomenimis, viena pagrindinių viešosios nuomonės formuotojų, kuria labiausia pasitikima visuomenės tarpe. Dėl šios priežasties labai svarbu, kad šios tikslinės grupės atstovai patys gerai suprastų šeimos visuomenei teikiamą naudą, tik tuomet jie galės pateikti teisingą bei aktualią informaciją, ją tinkamai interpretuoti.

Įstatyminė bazė ir kiti dokumentai: Įgyvendinant visuomenės informavimo kampaniją privaloma laikytis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Visuomenės informavimo kampanijos tonas:  patrauklus informacijos gavėjui.

Esama situacija:
Įgyvendinanti institucija: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
Remiantis nuostata, kad atsakingų institucijų pateikiama informacija yra pagrindinė ir esminė, būtina užtikrinti, kad įgyvendinat šiai kampanijai keliamus tikslus, bus maksimaliai efektyviai išnaudotos pasirinktos masinės komunikacijos priemonės bei kanalai, kaip pavyzdžiui: televizija, radijas, spauda, internetas, išorinės reklamos priemonės, kontaktai su media atstovais, darbas su tikslinių grupių atstovais.

Agentūros uždaviniai:
Remiantis kampanijos tikslais, uždaviniais bei situacijos analize bei kitais duomenimis parengti ir įgyvendinti visuomenės informavimo kampanijos strategiją ir įvykdyti pačią kampaniją, laikantis pateiktų reikalavimų. Įgyvendinant strategiją būtina atsižvelgti į Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, laikytis juose išdėstytų nuostatų ir reikalavimų.

Informacinės kampanijos priemonės:
Konkurse dalyvaujantis Tiekėjas privalo:

 • sukurti ir pateikti planuojamos informacinės kampanijos koncepciją (apimtis – ne didesnė kaip 5 „Word“ dokumento puslapiai, Times New Roman šriftu, 12 dydžiu); 
 •  pateikti kainų pasiūlymą remiantis savo sukurta informacinės kampanijos koncepcija, tačiau siūlomų priemonių sąraše privalo būti įtrauktos šios priemonės: 
 •  Informacinės kampanijos taktinio (kalendorinio) plano parengimas; 
 • Detalus garbingiausių kiekvienos apskrities šeimų atrankos organizavimo ir įgyvendinimo aprašas, kuris turi įtraukti vietinę žiniasklaidą, nevyriausybines organizacijas, nuomonių lyderius bei visuomenę. Privalo būti įtrauktos šios priemonės:
 • Internetinio tinklapio su turinio valdymu sukūrimas ir administravimas;
 • Bendradarbiavimas su vietinėmis žiniasklaidos priemonėmis.
 • Specialaus logotipo Garbingiausių šeimų rinkimams sukūrimas. 
 • Ne mažiau kaip 50 straipsnių-interviu (ne mažiau kaip po 5 vnt. kiekvienos apskrities laikraštyje, kiekvieno apimtis – ne mažesnė kaip 2000 spaudos ženklų). 
 • Ne mažiau kaip 900 min. vietos radijo stoties eterio (po 90 min. kiekvienos apskrities vietos radijo stočiai) turi būti skirta kampanijai nušviesti.
 • 10 renginių po vieną kiekvienoje apskrityje organizavimas: 
 • Dalyvaujantys asmenys – vietos valdžios atstovai, vietos verslo
  atstovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, garbingiausių šeimų
  atstovai, žiniasklaida; 
 • Dalyvių kiekis – ne mažesnis kaip 50 žmonių; 
 • Trukmė – ne trumpesnis kaip 3 val.; 
 • Maitinimas – gaivieji gėrimai, užkandžiai; 
 • Audiovizualinės medžiagos apie šeimos vaidmenį visuomenės
  gyvenime ir konkurso eigą parengimas ir demonstravimas
 • 1 finalinio renginio Vilniuje, į kurį bus pakviestos visos Lietuvos
  garbingiausios šeimos, organizavimas, koncepcijos suformulavimas ir renginio organizavimas: 
 • Dalyvių kiekis – ne mažesnis kaip 200 žmonių; 
 •  Trukmė – ne trumpesnis kaip 3 val.;
 • Maitinimas – gaivieji gėrimai, užkandžiai; 
 •  Muzikinė-pramoginė programa (ne trumpesnė kaip 1 val.)
 •  Audiovizualinės medžiagos apie šeimos vaidmenį visuomenės
  gyvenime ir konkurso eigą parengimas ir demonstravimas (privalo
  būti sukurti ne trumpesni kaip 2 min. vaizdo reportažai apie kiekvieną garbingiausią šeimą).
 • Kūrybiškai atspindint konkurso idėją organizuoti šeimų pagerbimą ir
  apdovanojimą (numatyti priemones, ne mažiau kaip 50-čiai šeimų). 
 •  Pilietinės visuomeninės iniciatyvos ar akcijos ir informacinės kampanijos sukūrimas ir įgyvendinimas Tarptautinės šeimos dienos proga, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į šeimos vaidmenį visuomenėje (numatyti ne mažiau kaip 50 tūkst. litų).
 • Verslo informavimas apie šeimos vertybes:
 • Tiesioginės komunikacijos verslo įmonėms vykdymas (lankstinukų
  pagaminimas, formatas – A4, spalvingumas – 4×4, tiražas – 2000 vnt., pop. 200 gsm, matinis/lakuotas, 2 lenkimo vietos);
 •  Pilietinės socialinės akcijos kiekvienoje apskrityje parengimas ir
  įvykdymas. 
 • Reklaminės-informacinės priemonės (numatyti ne mažiau kaip 50
  tūkst. litų) 
 • Viešojo maitinimo, laisvalaikio ir pramogų įstaigų draugiškumo šeimos skatinimo programos sukūrimas ir įgyvendinimas:
 • Informacijos sklaidos tikslinėms įstaigoms užtikrinimas. 
 •  Specialaus logotipo ir lipduko, kuriuo bus žymimos draugiškos
  šeimoms įstaigos, sukūrimas. 
 • 10000 vnt. lipdukų pagaminimas. 
 • 10 skelbimų vietinėje žiniasklaidoje (po 1 kiekvienos apskrities
  laikraštyje, bendra apimtis ne mažiau kaip 9000 kv.cm) talpinimas,
  kuriuose būtų dėkojama įstaigoms, kad jos rūpinasi šeimomis. 
 • Reklaminės-informacinės priemonės (numatyti ne mažiau kaip 50
  tūkst. litų). 
 • Į kampaniją vykdymą įtraukti ne mažiau kaip 10 socialinių partnerių.
 •  Ne mažiau kaip 50 pranešimų spaudai parengimas ir išplatinimas.

Įgyvendinimo terminai ir ataskaitų teikimas

Visuomenės informavimo kampanijos įgyvendinimas turi būti atliktas iki 2009 m. gruodžio 18 d.

Galutinės atliktų veiklų ataskaitos turi būti pateiktos ne vėliau, kaip per 1 mėn. nuo kampanijos atlikimo.

Dėl papildomos informacijos kontaktiniai asmenys: Gediminas Stanišauskas, tel. 266 8122

(5 balsų, vidurkis: 3,20 iš 5)
Loading...
 • Liapsus

  Aš nenutuokiu kaip vyksta viešieji konkursai. Laimi tas, kuris pasiūlo mažiausią kainą? Laimi tas, kuris pasiūlo geriausia projektą? Ką reikia pristatyti į konkursą? Sąmatą? Čia gairės kaip ir sudėliotos pačios SADM.

  • A.G.

   Jūs mąstote klaidingai – ant šito grėblio Lietuva lipo manau tūkstančius kartų.
   Iš tiesų – mažiausią kainą nustatytai kokybei (o va būtent šitai buvo nežinoma, dėl ko konkursus laimėdavo niekalo tiekėjai – ir iždas būdavo paaukotas niekalui… kas tas pats būtų, kaip pinigus išmesti per langą (ne, nes gal juos radęs gerai panaudos), tiksliau sudeginti ant laužo.
   O pvz. maitinant vaikus nuodingu maistu (t.y. pigiausiu, kuris laimėdavo (bent pradžioje, pasirodžius Viešųjų įstaigų įstatymui), bet jie suluošinami, dėl ko ne tik iždas turės išlaidų (kompensuoti už vaistus ir gydyti), bet ir kariuomenė neturės kareivių, o visuomenė darbščių, gabių žmonių.
   Bet…
   Bet to minėtas įstatymas nereikalavo – tai išsigalvojo patys žmonės, sakyčiau ne labai raštingi…

 • nerijus

  Artūrai, šį kart pasistengėte…Tai, turbūt, pats ilgiausias jūsų straipsnis tinkliaraštyje?
  Ir vėl Dagys..?

 • Labai tikiuosi sužinot laimėtoją, juk beveik pusės limono šiandien vargu ar jie atsisakys, verčiau jau reputaciją parduos…

  bent jau žinosiu, ko nesamdyt

 • Dede Pranas

  Man taip pat idomus buvo Dagio sprendimas paremti bloga http://www.tevodienorastis.lt 20.000 LT. Realiai be keliu nukopijuotu straipsniu ir poros savu, blogas nerodo dideliy gyvybes zenklu. Stai cia kaip jis buvo pristatytas – http://www.balsas.lt/naujiena/230652

  • Dėde Pranai, o kas tamstai sakė, kad R.Dagys tą blogą aprėmė 20 000 litų?

 • Vasia

  Atejo laikas atidirbti pinigus… krize ar p i z e bet skolas gerb. Dagiui grazinti reikia.
  Kregzdutes irgi pr….

 • Dede Pranas

  http://vz.lt/Default2.aspx?ArticleID=5ff1000e-5276-418a-b21b-5c60d6322560
  stai is cia informacija.
  „Projektas finansuotas vykdant Nacionalinės demografinės (gyventojų) politikos strategijos šeimos gerovės įgyvendinimo 2008–2010 metų priemonių planą.“

  • Hmz

   Įdomus dalykas – projektą vykdė NŠTA, kurios įkūrėjo – A.Ramono – žmona dirba SADM viceministre. Kaipgi neparemsi tokios tradicinės šeimos :)

 • Didžiai Gerbiamas

  Ačiū dievui, viskas tvarkoj. Jau buvau persigandęs, kad gal p. Račas susirgo arba užgėrė, kad per visą dieną anei žodžio apie Dagį. Dabar jau ramiau… Bet galima buvo ir trumpiau, ne juokas tokį straipsnį prikalent. Nebent kažkas gerai užmoka.

  • Didžiai negerbiamas, noriu tamstą įspėti, kad tai bus paskutinis komentaras, kuriame pasisakote ne į temą, o apie įrašo autorių. Po kito panašaus komentaro galėsite savo nuomonę reikšti „Vakaro žinių “ puslapyje arba laiškais Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

 • Saulės spindulėlis

  Kas jau kas, bet Dagio viešieji ryšiai dirba tikrai neblogai. Pripažinkite Artūrai, šį kartą tikrai persistengėte. Manding jums neduoda ramybės čia kažkur aprašyta istorija dėl nutrauktos sutarties. Matyt jaučiate kartėlį ir niekaip nesusitaikote su antausiu. Bet ką man daryti, jeigu mane kažkada jaunystėje paliko vienas bernelis. Venas pjaustytis ar virvę užsiveržti stipriau? Praėjo laikas, sutikau gražesnį, geresnį, mandagesnį. Nieko tokio! Bus tų bernelių :D

 • Marius

  jop, jeigu jau tėvo dienorasciui skyre 20 000, tai moz Artūrai p. Rimantas Dagys galėtų ir Jus bent jau kiek paremt, vien už Dagio pavardės ir soc. ministerijos vardo indeksacija virtualybėjė .. :)

  • Saulės spindulėlis

   Jums ponas – 10 balų :DDDDDDD Be jokios ironijos tikrai šaunus komentaras. Ačiū už šypseną šį niūrų ir šaltą vakarą. Iš manęs – virtualus Martinis Bianco.

 • Tomas

  Vasia labai teisingai susake – skolas reikia gerbt ir grazint.

  O del ko vis nepavyksta surasti situ viesu pirkimu rezultatu – tai man vis dar paslaptis. Jau ruosiuos istatyma skaityt viesuju pirkimu, sakau gal tai, kad rezultatai yra neskelbiami – „vsio po zakonu“.

  O aiskus ir savalaikis viesuju valstybes pirkimu isviesinimas net korupcijos reikalus patvarkytu neblogai. Visgi – per tokius pirkimus valstybe daug pinigeliu paskirsto, labai daug.

 • Dalius

  Viešieji pirkimai yra dar vienas populiarus būdas apvogti mūsų ir taip apvogtą valstybę. O vagia visi pradedant vaikų darželių „vedėjytėmis“, kurių viešuosius pirkimus laimi giminaičių „įmonės“, pasiūliusios didžiausią kainą, bet užtat itin aukštą „kokybę“ baigiant Dagiu.

 • vienas sakinys parodo viso projekto beviltiškumą – „Ne mažiau kaip 50 pranešimų spaudai parengimas ir išplatinimas“

  ko tuo reikalaujama? reikalaujama parengti 50 tekstukų ir juos spamm’inti. kam to reikia? tikslo nėra, yra tik tikslas „kažką daryti“… normaliam pasaulyje būtų įvardintas tikslas, o jau konkurso dalyvių užduotis pateikti tikslo sprendimus, ministerija rinktųsi geriausią. dabar ministerija rinksis, kur „kažką daryti“, kad pasiektų kažkokius tik sau matomus uždavinius (spėju, dažniau šmėžuotų ministro nuotrauka, būtų dažniau girdimas ministerijos pavadinimas, augtų pasitikėjimas institucija, etc.).

  projekto tikslai ignoruojami arba, geriausiu atveju, tampa atsitiktiniai, siekiant naudos pačiai ministerijai

 • AudriusX

  Kokio b… apskritai reikia biudžetinei įstaigai pirkti komunikacijos paslaugas? Su kiekviena valdžia tas pats – tik kokie rinkimai ant nosies, tuoj pasipila idiotiški už bendrus pinigus nupirkti rašinėliai. Jie bent kokį tyrimą yra pasidarę apie tų nesąmonių efektyvumą? Ir kokie pagaliau konkretūs tikslai? Kaip pamatuos ar pasiektas tikslas „Didinti šeimų savivertės jausmą“ ar „Raginti verslą aktyviau derintis prie šeimos poreikių.“?

 • alio

  nežinau, gerai tai ar blogai, bet apie p. Dagį ir apie jo veiklą nuomonę susidariau tik iš šio tinklaraščio (paties kaltė, kad kitų šaltinių nenagrinėju). galbūt ji teisinga, galbūt ne, bet va kokia yra medijos įtaka. dar vienas tariamas balsas už „taburetės braškėjimą“, kurį lėmė trečiojo asmens įtaka.