Kodėl valdžia vis dar neuždaro TV3 televizijos?

Pamenate, prieš kiek laiko rašiau apie vieną TV3 laidą, kurios tema buvo „Kodėl valdžia nori uždaryti TV3 televziją?“

Nebloga laida buvo. Manau TV3 ją dar ilgai prisimins…

Juo labiau, kad toje laidoje keltas klausimas vis dar aktualus.

Tiesa, jį reikėtų kiek performuluoti ir klausti maždaug taip: „Kodėl valdžia vis dar neuždaro TV3 televizijos?“

Nes iš tiesų, jei Lietuvoje būtų laikomasi įstatymų, Radijo ir televizijos komisija, vadovaudamasi Visuomenės informavimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi, jau tikrai turėjo priimti sprendimą sustabdyti TV3 licenciją

Tokiam sprendimui priimti pagrindo buvo daugiau nei reikia jau iki tos garsiosios laidos, nes minėtas straipsnis nurodo, kad licencija gali būti stabdoma, jei licencijos turėtojas „pažeidžia įstatymų reikalavimus dėl nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio jų fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi ir jeigu jam per paskutinius 12 mėnesių už tokį pat pažeidimą buvo pakartotinai skirta administracinė nuobauda“.

RTK už minėtus prasižengimus laidoje „Akistata“ TV3 per pastaruosius 12 mėnesių yra skyrusi tris nuobaudas: 2010 metų rugsėjo 22 d. ir 2010 metų lapkričio 3 dieną – įspėjimus, o 2010 metų gruodžio 8 dieną – baudą.

Taigi, tikriausiai neabejotinai galima teigti, kad tiek pažeidimai, tiek nuobaudos buvo „pakartotinos“, kaip tai ir nurodoma įstatyme.

Daugiau būtų galima nebediskutuoti, klausti, kodėl RTK nevykdo įstatymų reikalavimų ir kas už tai atsakingas.

Tačiau jau girdžiu K.Krivicko gynėjų atsakymą: visos nuobaudos yra susijusios su viena tema ir skirtos už tą patį nusižengimą – tai yra, susijusios su D.Kedžio dukters istorija. Todėl vertinti šio nusižengimo kaip pakartotinio negalima.

Kas šiame ginče būtų teisus, tikriausiai paaiškėtų tik teisme, jei RTK nuspręstų licenciją TV3 stabdyti, o televizija šį sprendimą apskųstų.

Tačiau aš vis tiek tvirtinu, kad TV3 licencija jau seniai turėjo būti sustabdyta. Ir taip pat tvirtinu, kad RTK netinkamai vykdo jai įstatymo pavestas funkcijas.

Nes iš tiesų TV3 licenciją stabdyti galima remiantis ne tik Visuomenės informavimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi, bet ir šio straipsnio 2 dalimi, vertinant ją 9 straipsnio ir apskritai viso įstatymo kontekste.

Mat 14 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad licencija gali būti stabdoma, jei jos turėtojas:

pažeidžia pagrindines licencijos sąlygas ir (ar) įsipareigojimus dėl transliuojamos (retransliuojamos) programos ir jeigu jam per paskutinius 12 mėnesių už tokį pat pažeidimą buvo pakartotinai skirta administracinė nuobauda.

O 9 straipsnis nurodo, kad išduodant licenciją:

pirmenybė teikiama asmenims, kurie įsipareigoja rengti originalios kūrybos kultūrines, informacines bei šviečiamąsias laidas, užtikrinti teisingą ir nešališką informacijos pateikimą, gerbti asmens orumą ir teisę į privatų gyvenimą, saugoti nepilnamečius nuo galimo neigiamo viešosios informacijos poveikio jų fiziniam, protiniam ir doroviniam vystymuisi, taip pat asmenims, įsipareigojusiems transliuoti programas, kokių numatomoje priėmimo zonoje dar netransliuoja kiti transliuotojai.

Neabejoju, kad TV3 yra įsipareigojusi užtikrinti teisingą ir nešališką informacijos pateikimą, gerbti asmens orumą ir teisę į privatų gyvenimą, nekalbant jau apie nepilnamečių apsaugą.

Jei ji šių įsipareigojimų nevykdo, tai tikriausiai galima traktuoti kaip pagrindinių licencijos sąlygų pažeidimą ir pritaikyti 14 straipsnio 2 dalies nuostatas.

O kad TV3 savo įsipareigojimų nevykdo yra visiškai akivaizdu: vien šiemet Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija nusprendė, kad laidoje „Kodėl“ ir dviejose „Akistatos“ laidose buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

Etikos nepaisymas tikriausiai nelabai suderinamas su su įsipareigojimu teikti teisingą ir nešališką informaciją bei gerbti žmogaus orumą ir teisę į privatų gyvenimą.

Atsižvelgiant į tai, kad Visuomenės informavimo įstatyme įskamiai nurodoma, kad kad Etikos kodeksas yra privalomas visiems viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams, galima teigti, kad TV3 ne tik pažeidžia licencijos sąlygas, bet ir toleruoja įstatymo pažeidimus. O tai – dar vienas argumentas RTK priimti sprendimą dėl licencijos sustabdymo.

Galima, žinoma, dar šiek tiek luktelėti, nes sprendimas dėl dar vienos „Akistatos“ laidos atidėtas, be to, kitame Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos posėdyje bus svarstomos dvi „Paskutinės instancijos“ laidos.

Labai tikėtina, kad sprendimas bus toks pat, kaip ir „Akistatos“ atveju.

Bet tikriausiai ir tada nieko neįvyks.

Nes juk žinome – įstatymai Lietuvoje gyvena savo gyvenimą, o RTK ir TV3 – savo.

Ir tie gyvenimai nesusikerta…

(12 balsų, vidurkis: 4,50 iš 5)
Loading...