Religija

Lietuvis nacionalistas apie Lietuvą ir Lenkiją

Savaitraštis 15min 2013 03 08 ******************* Aš esu lietuvis ir tuo didžiuojuosi, ir man visai nerūpi, jei kas nors nuspręs pavadinti mane nacionalistu. Nes aš toks esu. Mano kaimynai yra lenkai ir kaip lietuvis nacionalistas aš su malonumu pasikabinčiau ant savo namo lentelę su lenkišku Pylimėlių gatvės pavadinimu. Nes žinau, kad mano kaimynams tai patiktų, o mano kaimynai – puikūs žmonės. Aš taip pat labai džiaugčiausi, jei mano kaimynams būtų leista asmens dokumentuose savo vardus ir pavardes rašyti taip, kaip jie nori, ir kad ...

Juodašimtiškai homofobiškas identitetas pagal L.Pociūnienę

Ką tik perskaičiau Liudvikos Pociūnienės komentarą ir atvirai prisipažinsiu - jaučiuosi visiškai sutrikęs... Iš A.Ramanausko buvo galima tikėtis to, ką jis padarė. A.Šindeikio dviveidystė - nieko naujo. Bet Liudvika... Žmogus, kuris dar visai neseniai patyrė patyčių ir įžeidinėjimų laviną, gynėsi nuo tų, kurie visais įmanomais būdais, pasitelkdami valstybės struktūras juodinti ir šmeižto jos velionį vyrą... šiandien skelbia kone juodašimtišką homofobiją. Nebesuprantu, kas darosi. Ir, jei atvirai, tai L.Pociūnienės komentaras man atrodo dar baisesnis nei A.Ramanausko... (net nebežinau, kokį žodį vartoti, nes ...

Dievas man neatleis…

Dar vienas laiškas nuo Kęstučio Burbos...

Jo asmeniškai nepažįstu, bet mes turime tuos pačius priešus. Į jūsų ir jo konfliktą nesikišu, nes apie jus nieko nežinau ir nieko negaliu kolkas vertinti. Bet visos kitos nominacijos buvo tokios pat kaip ir mano nuomonė. Jo aštrūs pasisakymai verčia kreipti dėmesį ir skaityti. Kitas gal mažiau turintis nuomonę ir pasvirs tinkama linkme. O tas kelias yra geras ir doras. Ne veltui jo profilį seka 28000 žmonių. Dėka jūsų skaičius padidėjo ir didės dar daugiau. Ir ten pagrinde
...

Citata #454 M.Bončkutė apibūdina arkivyskupą J.A.Bačkį ir jo „darbus“

Šiaip jau anaiptol ne viskas, ką rašo M.Bončkutė, man patinka. Tačiau šį kartą 120 proc. pritariu jos spalvingam pasisakymui apie tai, kas yra arkivyskupas A.J.Bačkis ir ką jis visą dieną dirba:

...dramblio kaulo bokšte užsidaręs, auksine kepure pasidabinęs valstybės ir lengvatikių išlaikytinis ...mėgaujasi visuomenėje užimama aukšta padėtimi, nors ir neatlieka jokios naudingos funkcijos. Jis nedirba jokio darbo (mojavimas burtų lazdele ir gausių Bažnyčios turtų valdymas su puikios gyvenimo kokybės garantija iki gyvos galvos nėra tas pats, kas keltis kiekvieną rytą į darbą
...

Citata # 452 Lietuvos Vyskupų konferencija apie du būdus priklausomybei atpažinti

Iš Lietuvos Vyskupų konferencijos žinios spaudai:

Kunigiškos aprangos svarba pabrėžiama Dvasininkijos kongregacijos išleistame „Kunigų tarnybos ir gyvenimo vadove“ – jame rašoma, kad „sekuliarizuotoje ir į materializmą krypstančioje visuomenėje, kuriose išoriniai šventų ir antgamtinių dalykų ženklai dažnai išnyksta, šiandien ypač reikia, kad kunigą – Dievo žmogų ir Jo paslapčių teikėją – bendruomenė atpažintų iš drabužių, kurie nedviprasmiškai rodytų jo pašventinimą ir viešą tarnybą atliekančiojo tapatumą. Kunigas turi būti atpažįstamas pirmiausia iš jo laikysenos, bet ir iš apsirengimo, kad kiekvienas tikintysis ir net
...

Citata #445 Lietuvos katalikų bažnyčia ir asmeniškai S.Tamkevičius solidarizuojasi … su V.Putinu?

Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas S.Tamkevičius laiške savo Rusijos kolegai rašo:

Nežiūrint į tai, kad persekiojimai mus lydi visame mūsų krikščioniškame kelyje, mes turime ir toliau tvirtai stengtis tam, kad gėriu nugalėtume blogį
... Viskas aišku: V.Putinui parsidavusi Rusijos stačiatikių bažnyčios hierarchija - tai gėris, o už grotų pasodintos "Pyssy Riot" merginos - šėtono išperos. O kaip sakė Vladimiras Vladimirovičius: šėtono išperas reikia ... išvietėje. Blogiausiu atveju - už grotų. Aleliuja.

Mielas Algi, tikiu tamsta

Mielas Algi, tamsta labai klystate. Aš tikiu, kad tamstai nesumokėjo. Man, tiesą pasakius, net nekilo mintis, kad M.Adomėnas galėjo tamstai mokėti. Jis puikiai žino, kam, kada ir už ką reikia mokėti. Todėl kam jau kam, bet ne jam kalbėti apie "integrity". Bet, mielas Algi, tamsta taip pat puikiai žinote, kad jau seniai esate nevertas nė skatiko. Todėl ir parsidavinėjate už dyką.