Citata # 452 Lietuvos Vyskupų konferencija apie du būdus priklausomybei atpažinti

Iš Lietuvos Vyskupų konferencijos žinios spaudai:

Kunigiškos aprangos svarba pabrėžiama Dvasininkijos kongregacijos išleistame „Kunigų tarnybos ir gyvenimo vadove“ – jame rašoma, kad „sekuliarizuotoje ir į materializmą krypstančioje visuomenėje, kuriose išoriniai šventų ir antgamtinių dalykų ženklai dažnai išnyksta, šiandien ypač reikia, kad kunigą – Dievo žmogų ir Jo paslapčių teikėją – bendruomenė atpažintų iš drabužių, kurie nedviprasmiškai rodytų jo pašventinimą ir viešą tarnybą atliekančiojo tapatumą. Kunigas turi būti atpažįstamas pirmiausia iš jo laikysenos, bet ir iš apsirengimo, kad kiekvienas tikintysis ir net kiekvienas žmogus pastebėtų, kas jis ir kad jis priklauso Dievui ir Bažnyčiai” (66).

… o kokie yra tie „išoriniai ir antgamtinių dalykų ženklai“, įdomu būtų žinoti.

Ir kokia ta laikysena, kurios niekas nepastebi tol, kol juodų skvernų nesimato?…

 

(5 balsų, vidurkis: 4,20 iš 5)
Loading...