Apgailėtina, sovietinė iki kaulų gelmių, mažuma (skiriama R.Sadauskui-Kvietkevičiui ir jo draugeliams FB)

Vos prieš mėnesį meldžiau R.Sadauską-Kvietkevičių, neiti į cirką, kuriame vieni klounai… Nepaklausė ir nuėjo. ir atsiskleidė visu gražumu…

Ir man labai gaila, nes kai kurie Romo komentarai iš tiesų buvo geri ir verčiantys pagalvoti. Bet tik ne tas, paskutinis, kuriame Romas atvirai deklaruoja savo sovietinį mąstymą ir prisipažįsta esąs apgailėtinas. Pastarasis dalykas, beje, yra sveikintinas, nes rodo, kad žmogus dar blaivai vertina situaciją. Žodžiu, dar ne viskas prarasta.

O kalbant apie patį tekstą, tai, man, prisipažinsiu pirmiausia į akis krito štampai, kurie buvo būtinas sovietmečio rašinių ir sovietinių rašytojų atributas.

Pirmiausia – absoliutus žinojimas: „Šiandien svetimus tankus mūsų miestų gatvėse su gėlėmis pasitiktų gerokai  gausesnės minios, negu 1940-aisiais, ir tai, kad taip nenutinka, galima  paaiškinti tik pačios Rusijos nenoru jau dabar mus prisijungti.“

Romas tuo įsitikinęs, nes kitaip, nei galvoja jis, būti ir negali. Jis net nesako „gal“, „tikriausiai“, „turbūt“. Jis skelbia. Kaip skelbdavo Levitanas per Antrąjį Pasaulinį, kai rusai traukėsi visu frontu.

Kaip ir štai čia (beje, pabandykite paskaityti šią pstraipą garsiai ir su pauzėmis ir pagalvokite, ką jums tai primena. Aš bandžiau):

Žinau, tai gali įskaudinti visus, kas anuomet savo kūnais apgynė laisvę. Buvau  su jais prie Spaudos rūmų, televizijos bokšto bei Parlamento laužų ir mačiau  mūsų visų ryžtą, jei reikės, net ir savo gyvybės kaina iškovoti laisvės gurkšnį savo tuomet dar nė nepradėtiems vaikams bei vaikaičiams. Atrodė, kad žuvusiųjų Sausio 13-ąją kraujo auka mus visus pakeitė taip, jog kelio  atgal jau nebėra.

Nieko neprimena?

O jei pakeistume žodžius? Pavyzdžiui, vietoj „laisvę“ įrašytume „socializmą“ ar „komunizmą“, vietoj Spaudos rūmų – „Mauzoliejų“, Kremlių ar Stalingradą, vietoj „laisvės gurkšnį“ – „lasivę darbininkams ir valstiečiams“? Vis dar nieko neprimintų?

Man primena, nes būtent patosas proletariato diktatūros, bei melnikaičių ir matrosovų aukštinimas ir buvo vienas iš sovietinių rašytojų skiriamųjų bruožų. Norėjai būti spausdinamas reikėjo atiduoti duoklę partijai ir tėvynei. Dabar tas pats, tik vietoj spausdinimo orientuojamasi į like’us ir share’us ir tuos, kurie gali kuo daugiau jų „prigeneruoti.“ O kai „prigeneruoja“, net žinodamas ir pats sau pripažindamas, kad esi tik juokinga ir apgailėtina mažuma, vis tiek bent trumpam pasijauti svarbus.

Esu jau rašęs apie A.Ramanausko sovietinį mentalitetą, tad labai nesiplėsiu, tačiau čia kaip tik tinka paminėti, kad sovietinės nostalgijos kamuojami rašytojai naudoja du būdus – jau minėtą patosą (kai dar gali ką nors parašyti) ir tiesiog sovietinius įpročius ir leksiką, kai minties suregzti tiesiog neišeina. Iš kur tai atėjo? Iš Pirmosios Respublikos ar tų laikų, kai Lietuva buvo Dviejų Respublikų dalis? Ne, visi žinome ir suprantame, iš kur.

Bet grįžkime prie R.Sadausko-Kvietkevičiaus ir jo paskutiniojo rašinio. Be patoso, skambių žodžių, kurie privalomi pagal partijos programą, ten taip pat yra ir kitas sovietmečio raštijai būdingas dalykas: aiškus suskirstymas į gerus ir blogus, ponus ir vergus, komunistus ir nepartinius. Blogi tie, kurie ką nors žiūri, skaito ar kitaip galvoja. Geri visi tie, kurie galvja taip, kaip priimta „dešiniųjų apžvagininkų“ partijoje. Per vidurį nieko nėra, nes jei ne su mumis, tai prieš mus, jei ne baltas, tai raudonas, žalia spalva neegzistuoja.

Trečia, labai būdinga sovietmečiui ir jo raštijai savybė, kuri aiškiai išlenda R.Sadausko-Kvietkevičiaus paskutiniajame rašinyje (kurią, beje visais įmanomais būdais bando maskuoti jo ir visos „apgailėtinos mažumos“ kumyras) yra kaltųjų ieškojimas, savo ribotumo ir bejėgiškumo pripažinimas:

Tikriausiai esu ir likusią savo gyvenimo dalį būsiu kažkokioje lėtinėje  potrauminėje būsenoje, bet sovietmetis, to laiko daiktai, filmai, muzika, net ir  anekdotai man kelia šleikštulį. Tai šaliai aš nieko neskolingas ir jau tikrai  neturiu noro dėkoti už „laimingą vaikystę”. Atsinešiau iš jos stomatologijos  fobiją, skrandžio opą, Borato lygio anglų kalbos žinias ir, išsiugdytą kaip  apsauginę reakciją į tuomet bandytą įpiršti kolektyvizmą, kraštutinį individualizmą, atmetantį bet kokio viešojo intereso supratimą. Mielai  iškeisčiau prisiminimus apie Gegužės 1-osios paradus, ant kaklo užrištą raudoną skudurą, keliones lėtai judančiais sostinės troleibusais, įsispraudus tarp  susiraukusių sovietinių žmonių, muštynes su kiemo rusakalbiais ir eiles  supuvusiais kopūstais dvokiančiose parduotuvėse į aštuntojo-devintojo  dešimtmečio Holivudo filmuose matytas neoninių reklamų šviesas, didelius  kampuotus automobilius, dažytas kekšes bei grafičiais aprašinėtus aklagatvius.  Bet tai ne mano valioje.

Neišmokau anglų kalbos – kaltas soviemetis, klausiau „čiastuškių“ – jas gi prievarta liepdavo man klausyti, nesuprantu viešo intereso ir man labiausiai rūpiu aš pats – KPSS CK generalinis sekretorius liepė, buvau pionierius – privertė, nors buvo tokių, kurie to skuduro nesirišo gali patikėti, Romai, aš nesirišau ir manęs niekas neprivertė), mušiausi su rusakalbiais -t ai gi jie patys kalti, norėjau kekšių – bet jų nebuvo, o kai yra – jau nebenoriu. O svarbiausias dalykas – viskas ne mano valioje, nes už mane visą laiką sprendė kiti, tad jie ir kalčiausi dėl visko.

Bet jei taip iš tiesų viskas buvo, tai iš kur Lietuvoje yra 40-mečių ar 50-mečių negyvenusių užsienyje ir laisvai kalbančių ne tik anglų, bet ir vokiečių, prancūzų, ispanų, italų ir kitomis kalbomis? Jei visi turėjo būti pionieriais ir komjaunuoliais, iš kur radosi tie disidentai, kuriais Romas taip žavisi? Jei visi privalėjo būti individualistai ir rūpintis tik savimi, iš kur atsirado K.Vasiliauskas? Atkeliavo kartu su V.Landsbergio marsiečiais?

Nusišneki, Romai, ir dar garsiai. Ir niekas už tai į teismą nepaduos, nes teigti, kad romantinės komedijos „Po pirties” žiūrėjimas Naujųjų metų naktį man visada bus  tolygus gėlių dėjimui ant mūsų senelių tremtį savo parašais tvirtinusio  stalinisto kapo yra ne įžeidu, o juokinga.

O dar juokingiau yra skaityti, kai kas nors skelbia Antrosios Respublikos pabaigą arba kalba, kad Lietuva jau tuoj tuoj praras laisvę tik dėl to, kad kažkas Naujųjų metų naktį žiūri ne tą filmą ar todėl, kad į Seimą išrinko ne tuos, už kuriuos internete apsiputodama agitavo ta juokinga apgailėtina ir iki kaulų gelmių sovietinė mažuma.

Jūs žiauriai juokingi ir ačiū jums už tai.

Tik gal geriau susirinkite į savo cirką ir juokinkite vieni kitus. Nes iš šalies žiūrint kartais atrodo graudžiai.

(20 balsų, vidurkis: 3,55 iš 5)
Loading...
 • Ačiū.

  • znakorius

   Esate labai mandagus žmogus. :)
   O gal galėtumėte parašyti kokį nors argumentą, kuris paaiškintų jūsų poziciją?

   • Gylys

    … o kokie gali būti argumentai pas … parašiusį – „..Nes partizaninė kova XXI a. yra paprasčiausias terorizmas..“ …
    …romuk ?… tu tikrai neskyri teroristų nuo partizanų ?… Na, nenuostabu, kad tokie besmegeniai net ir čečenų banditus, pjaustančius civiliams galvas negavus už juos išpirkų, vadina „partizanais“…
    … Nežinau ar pagelbės, bet dar kartą mieliems besmegeniams ( ir ypač iš konservatorių partijos) truputi  pažintinės medžiagos iš Vikipedijos:

    http://lt.wikipedia.org/wiki/Partizanas

    „..Partizanas tai ginkluoto pasipriešinimo kovotojas, grupės kuri priešinasi (partizaninio karo) prieš okupavusias pajėgas dalyvis…“ (pabrėžčiau – kovotojas prieš okupavusias pajėgas, o ne taikius civilius gyventojus)…

    http://lt.wikipedia.org/wiki/Teroristas

    „..Terorizmu paprastai yra vadinamas organizuotų grupuočių sistemingas grasinimas ar nenuspėjamo smurto naudojimas siekiant ideologinių tikslų. Pagrindinis terorizmo taikinys – civiliai gyventojai, o pagrindinis ginklas – baimė. „..

    … Ar prašvesėjo bent kiek romuk ?… – partizanai nekariauja su civiliais… tik su okupavusiom pajėgom… Todėl labai nemenka dalis tavo taip vadinamų „čėčėnų kovotojų“ buvo (ir yra) viso labo tik teroristais – ką pripažįsta ir visas pasaulis išskyrus pačius tuos teroristus ir mūsų konservatorius priešaky  su „prapiesorium“ vis dažniau pabendraujančiu su „marsiečiais“…
    … Bet be abejo buvo Čečenijoje ir partizanų…. Lygiai kaip ir pokario Lietuvoje – buvo ir partizanų ir tiesiog banditų teroristų apsimetančių jais…

    • znakorius

     Viskas būtų taip, tik nereikia , gal, taip apibendrinti, nes MIŠKINIŲ TARPE TIKRAI BUVO  ir (kad ir mažuma, gal) TOKIŲ (tikrų partizanų), KURIŲ TIKSLAS BUVO – LAISVA LIETUVA, KURIE NE ŽUDĖ GYVENTOJUS, O KOVOJO SU PRIEŠU.
     Pvz., partizanų vadas J.Žemaitis – Vytautas, apie kurį iki šiol su pagieža kalba ne kurie kartu buvę, kada jis, įtarus žmogų, kad išdavikas, bet neturint to įrodymų, neleido jo nužudyti, tačiau po kiek laiko pasitvirtino, kad anas išdavikas.
     Tai, mano supratimu, TIKRO PARTIZANO POZICIJA, nes būti tikru partizanu – tai aukotis (dėl Tėvynės, ginti lietuvius ir pan.), dėl ko yra ne tiek svarbu savo saugumas.

     • Gylys

      …“znakoriau“ :), kur išskaitei apibendrinimą ? – juk rašau, kad buvo ir tokių ir tokių… Ir, mano galva, nederėtu bandyti klastoti istorijos bandant ją pagražinti – taip elgtis buvo būdinga būtent bolševikams… ir tai jiems vistiek nepadėjo…
      … Ir dabar ne tiek svarbu kokių, kažkada anksčiau, buvo daugiau – svarbu, kad prieš dvidešimt metų, daugumos mūsų pastangomis, pasiekėme savo tikslą ir atkūrėme Nepriklausomą valstybę…  Beliko ją ištobulinti galutinai atsikratant visokių fanatiškai nusiteikusių atmatų kaip bolševikai (sovietiniai idėjiniai komunistai) ir TS-LKD gaujos nariai…

     • Gylys

      …tik dar pridurčiau, jei kam būtų neaišku, kad rašydamas „atsikratant“ neturiu galvoje „fiziškai likviduojant“..:)… 
      … Tik auklėjant… iš lėto… palengva… kol įsisamonins, arba naturaliai sunyks…

     • suomis

       O kokia jūsų nuomonė apie partizanais apsimetusius teroristus kuruojamus NKVD/FSB?     ;/ Viskas ne taip paprasta, kaip atrodo.

     • znakorius

      Ne taip ne taip – tie „partizanai“ (ne tikrieji, kurie, galima sakyti, tik suspėjo pasiruošti kovai) priešo kariuomenės nepuolė, teritorijos nevadavo, tremtin vežamų nevadavo, o tik rūpinosi savo skūros išsaugojimu.

     • znakorius

      Tų sovietinių, jei ir buvo, tai neliko iškart po 1990 -ųjų kovo.
      Užtat atsirado n naujų drakonų, šimtąkart didesnių, plėšresnių ir savanaudiškesnių, kurie ir padarė savo juodą darbą – milijono lietuvių jau nebėr.

     • Uzklydelis

      Kodel tik „milijono neber“? O gal dvieju jau neber? Neeea….sakyciau, neber jau 3 milijonu. Ir kas galetu paneigti, kad Lietuvoje jau tik kokie 350 tukst tegyvena? Va, kasdien pro langa skaiciuoju, skaiciuoju, ir net 40 tukst. nepriskaiciuoju, tai is kur ten bus tie milijonai?! Nesamone, smegenu pudrinimas. Ar ne , „znakoriau“? 
      :-) 

     • znakorius

      Kas tiesa, tai tiesa – konservatorių laike dažną žmogžudį paskelbė didvyriu.
      Tokia konservatorių „moralė“.

     • Renata

       Kalbant apie to meto partizanus, derėtų atsiminti porą dalykų… Tais laikas tikslo buvo siekiama BET KOKIA kaina – t.y. net savo ar kito gyvybės kaina. Mano seneliai kilę iš Dzūkijos ir to meto įvykius išgyveno savo kailiu, galima sakyt. Tai buvo paprastos, gausios valstiečių šeimos, kurioms derėjo pasisaugot tiek brolių iš miško, tiek „stribų“. Pasak mano močiutės, kuri anuo laiku buvo paauglė, partizanai pabaigoje sužvėrėjo – matomai, kai jau nebeliko jokios vilties, kai kovotojai buvo tiesiog užspeisti miškuose. Sužvėrėjimas pasireiškė tuo, kad močiutės draugės visą šeimą sušaudė partizanai – nuo tėvų iki kūdikių…  

     • znakorius

      Kurie sužvėrėjo ir žudė gyventojus (beje, per 1944m. – 1953m. laiką istorikai priskaičiuoja miške buvus apie 200 000 žmonių, kurie, jei būtų siekę vaduoti Lietuvą, tai kažką tikrai būtų galėję padaryti; per tą laiką miškinių žuvo 20 000, o tie miškiniai nužudė pamiškių lietuvių  apie 30 000, t.y.  akivaizdžiai matosi su kuo „kovojo“ dauguma miške buvusių), tie jau nebe partizanai, tie –  banditai.
      Iki kokių maždaug 1949m.vasario 16d., kada įsikūrė bendra vadovybė, miškiniai oficialiai deklaravo gyventojų terorą – atseit pabijos, neis dirbti ir atėjusi valdžia bei nauja tvarka sužlugs. :)
      Tik nieko nepasiūlė gyventojams kaip nedirbant šeimas išlaikyti.

  • austras

   Romai, o ar Jūs vienintelis mąstote taip, kaip parašėte paskutiniame savo komentare? Čia kažkas netikėto ar naujo atrasta buvo? Požiūris į kažkokią problemą atskleistas nauju kampu? Atleiskite, bet tokių tekstų kaip Jūsų, su būtent tokiu požiūriu į sovietmetį per pastaruosius 20 metų užgimė mažiausiai keli tūkstančiai – mokslinių, publicistinių ir visokiausių kitokių. Jūs tiesiog išdėstete tai, kaip sovietmetį PRIVALĖTŲ prisiminti doras konservatorių partijos rinkėjas, skaitantis visas Užkalnio, Bačiulio ar Ramanausko raštliavas. Nenukrypstant nuo generalinės partijos linijos. Tiesiog eilinį kartą  į vieną vietą suvestos visos senos geros klišės. Tarkim jeigu vietoj Jūsų šitą tekstą būtų parašęs Ramanauskas, tai aišku, apsieitų be asmeninių pajautų su žodžiu „apgailėtinas“ ir būtų daug epitetų iš š…, ar d…, jei rašytų Užkalnis tai nepamirštų dar įkišti pastraipą, kurioje koja spardo savo ligotos vaizduotės „varguolį“, o jeigu Bačiulis – tai dar įtreptų keletą gandų iš „gerai informuotų šaltinių“ kokioje predidentūroje. Nu kiek gi galima tą patį per tą patį! Patys sau neatsibostat? 

 • Ačiū

 • A.Z. .

  Bėda ta, kad Kvietkauskas negeria. Visiškai. Jei negeria dėl tų
  priežasčių, dėl kurių žmonės visiškai meta gert ir negali nė taurelės išlenkt, tuomet jį galima tik užjausti.
  Mačiau ne vieną tokį, pas visus toks pyktis, teisuolio poza ir vienintelės teisingos krypties ir kelio žinojimas.

 • Mindaugas Udalcovas

  „aš nesirišau ir manęs niekas neprivertė“ – kiek girdėjau, klaidą ištaisėt su kaupu :)

  • Bobute

    Chmmm… Tas kaupas, mano galva, dydžiu primena kalną…:)

   • ArturasR

    mieli Mindaugai ir Bobute, neabejoju, kad nebuvote pionieriais, kompjaunuoliais, klausėte vakarais „Amerikos balso“ ir platinote „Bažnyčios kronikas“. Juk taip, ar ne?

    • Bobute

      Ponas Artūrai,
     šitokia Jūsų reakcija į tam tikro Jūsų biografijos fakto priminimą jau tapo standartine…:)

     Beje, tai mėgstama buvusių komjaunimo, kompartijos  funkcionierių ir/ar partinės nomenklatūros darbuotojų pozicija. Atseit, tada visi buvo pionieriais, komjaunuoliais, o daugelis – ir  komunistais… Taip, tai tiesa, bet ne visa tiesa…
     Tikiuosi, kad net jaunimas, negyvenęs anais laikais bei vien todėl nebuvęs nei komjaunuoliais, nei komunistais, supranta, kad būti minėtų organizacijų eiliniu nariu ir būti jų funkcionieriumi nėra/ nebuvo vienas ir tas pats…

     • ArturasR

      miela Bobute, labai gražu, kad paaiškinote savo (buvusio komjaunimo, kompartijos ar nomenklatūros darbuotojo?) poziciją. Nes tai tamsta man priminėtė mano biografiją, jei neklystu.

     • Bobute

      Ponas Artūrai,
      Tamstos biografija buvo priminta tik todėl, kad man pasirodė, jog bandote dėtis čiut ne disidentu nuo pionieriškų laikų, atseit, to skuduro nenešiojot…

      „…buvau pionierius – privertė, nors buvo tokių, kurie to skuduro nesirišo
      gali patikėti, Romai, aš nesirišau ir manęs niekas neprivertė),…“ A.Račas. 

      O būti komsorgu Tamstą kas nors privertė?

     • ArturasR

      mielas Bobute, kol čia viešai nepaskelbsite savo biografijos, diskutuoti toliau nematau prasmės. Ir tikrai, gal jau eikite.

     • Gylys

      …nematau loginio pagrindo reikalavimui gerbiamai Bobutei skelbti savo biografiją, nes, bent jau kolkas,  nėra jokio pagrindo manyti, kad Bobutė dėtusi kuo nesanti, ar bandytu kaltinti kitus tuo kuo pati  buvusi…
      … Tuo tarpu viešai girtis nesirišus pionieriško kaklaraščio ir dar vadinant jį skuduru (suprask – nesirišus, neva, ideologiniu pagrindu), bet turint biografijoje savanoriškos lyderystės (vadovavimo) komunistines jaunimo sąjungos vienai iš kuopelių faktą – sakyčiau nelabai kuklu…

     • Gal galėtumėte pasidalinti su neapšvestuoju informacija apie pono Artūro sovietinę praeitį, būčiau dėkingas.

     • Bobute

       Atleiskit, p. A. Rimdžiau,

      bet aš neketinu be reikalo svarstyti niekino praeities…

      Taigi, jei Jums būtinai reikalinga ta info – paklauskit p. Artūro arba google.lt…:)

     • ArturasR

      Pasvarstykite, miela Bobute, nesivaržykite. Juk tiek daug žinote. Padėkite žmogui. Arba bent jau nuorodų duokite. Nejau sunku?

     • suomis

       Pons Artūrai.Būkime išmintingesni. Kaip sakoma: – kerštas, tai patiekalas, kurį geriausia ragauti, kai jis ataušta. Bobutė jums geranoriška. Būtų neišmintinga, LIGIOJE VIETOJE, prisigaminti oponentų. Tuo labiau, kad ir jusų įžvalgos, taip pat, nėra ypatingai tikslios. ;)

     • ArturasR

      mielas suomi, su visa pagarba – nemokykite manęs gyventi.

     • suomis

       Gink Dieve, ponas Artūrai. Per daug gerbiu laisvo žmogaus, laisvą nuomonę. Net jeigu su ja ir nesutinku.

     • Bobute

       Jau ne kartą sakiau.
      Bet, matomai, pamiršote. Nieko baisaus, galiu ir pakartoti.
      Ne dundukams, net jei jie primos, aiškinti/patarinėti ką aš turiu daryti… :)

     • Bobute

      Čia buvo geriausias iš mano kada nors parašytų komentarų…
      Gaila, kad kažkur prapuolė.

 • :) gerb. šio teksto autorius tikriausiai bandė parašyti „referatą“ – „Anų laikų raštijos savybės“.
  Vargu ar pavyko sukurpti tinkamą vertinimui :)

 • :) gerb. šio teksto autorius tikriausiai bandė parašyti „referatą“ – „Anų laikų raštijos savybės“.Vargu ar pavyko sukurpti tinkamą vertinimui :)

 • :) gerb. šio teksto autorius tikriausiai bandė parašyti „referatą“ – „Anų laikų raštijos savybės“.Vargu ar pavyko sukurpti tinkamą vertinimui :)

  • Gylys

   ponia atmata makselyte :)… Jūs ne teletabių – konservatorių sueigoje – čia užtenka ir vieną kartą parašyti tą patį komentarą…

   P.s…. juk neprieštarausite jūsų įvardijimui „atmata“ ? –   nežinau ar esate pono Račo sąRaČe, bet atmatos ramanausko necenzūrinis išpuolis prieš Butkevičių jums patiko, vansi jam pritariate ir esate tokia pat padugnė…
   …beje galite pasisveikinti su „kolega“ romu…:)

  • ArturasR

    Rita Makselytė, turite daug patirties vertinant, panašu.

 • Gylys

  …seniai beskaičiau tokį proletarišką idiotą kaip tas sadauskas-kvietkevičius… :)… 
  …Romuk ? – tamsta, kartais ne tas pats, kuris čia nuolatos advokatauja konservatoriams ? :)…
  … Ačiū Račui už ganėtinai tikslią tokių „romukų“ identifikaciją… 

  • suomis

    Kažkodėl manau, kad čia ne tas romukas. :) Nors, gal ir klystu.

  • Auksinis_kardas

   Mums geriau žinomas romas yra plataus akiračio, su vieno ryškaus prieraišumo defektu, o ir tas pats nurašytinas įsitikinimams, tuo tarpu šis – siauras, kaip tie jo rašinukuose dėstomų rūpesčių stringai.

 • Gmailuser

  Artūrai, pildykite sąrašą pašaliniais darbais neužiiminėjęs…

  • ArturasR

    Gmailuser, o tamsta gal mėžkitės iš čia dundukiškų komentarų nerašinėjęs.

 • Racai, tu apgailetinas babuinas

  • ArturasR

    Mindaugai Balaiši, ir vis tiek jūs tik apgailėtina juokinga mažuma.

 • dingas

   Mano abu tėvai Sausio 13 buvo prie televizijos bokšto, kaip ir sausio 1 buvo abu prie televizoriaus ir žiurėjo „Po Pirties“. Romai, jūs esate kliedesys.

 • Nepriimkite, mieli skaitytojai, viso to taip jautriai. Kiekviename kritiškame įvertinime yra kažkas racionalaus, iš ko galima padaryti išvadas, pasimokyti. Už tai Recenzentui kuo nuoširdžiausiai dėkoju. Kritikos niekada nepriimu kaip kažkokio „karo“. Jūs ten savo karus tarpusavyje kariaukite be manęs, man kažkaip tokioms pramogoms gaila pastangų ir laiko. O kai „nepasimokau“, tai nereiškia, kad neišgirdau ar nesupratau. 

  • ArturasR

    Mielas Romai, kol kas tik viens iš tamstos draugų kariauja, kiek girdėjau. Tiesa, pastaruoju metu kiek bailiai, nebeįvardydamas savo karo objektų tiesogiai. Matyt, kojytės kiek dreba.

   • Bobute

    O man labai smagu, kad kuo toliau tuo daugiau tų drebančių kojyčių atsiranda… Mat bedrebėdamos jos supurto ir galvas, tuo jas praskaidrindamos…
    Manau, kad būtent kojyčių drebuliui  galim būti dėkingi, jog „karai“ darosi (darysis) korektiškesni, jog po truputį kariaujantys pradeda (pradės) valdyti liežuvius, jog garbūs (?) autoriai patys panaikina kai kuriuos savo įrašus (pvz. apie prostitutus ar atmatas)… Tikiuosi, tai – šlykščių įrašų naikinimas – taps ne išimtimis, o taisykle ir galų gale sulauksim laikų kai tokių įrašų nebereikės naikinti nes jų niekas neberašys…

    • ArturasR

     miela Bobute, nusišnekate ir meluojate taip pat, kaip vienas šlykštukas rašantis laiškus užsieniui. Tamstos minimas įrašas buvo panaikintas praėjus kelioms valandoms po jo atsiradimo ir jau buvo ne kartą viešai paaiškinta, kodėl tai buvo padaryta. Todėl gal rūpinkitės savo galva.

     • Bobute

       Ponas Artūrai, Tamstos nuomonė esą aš nusišneku ir meluoju yra labai vertinga ir man neapsakomai svarbi. Toliau pats žinote… :)
      Beje, aš paminėjau ne vieną, o du įrašus. Skaičiau Tamstos paaiškinimą dėl vieno jų – apie prostitus. Neįtikino. Ypač, įvertinant Jūsų pripažintą faktą, kad ieškojote teisininko dėl galimų ieškinių Tamstai pareiškimo. Bet jei net ne baimė, o kolegų paprotinimas buvo to įrašo panaikinimo akstinas – vis tiek puiku…  Beje, o kodėl dingo antrasis?
      Iki šiol kažkaip išsiversdavau ir be dundukiškų patarimų kuo man  rūpintis -galva, širdimi ar kepenimis. Bet jei jau Jūs diagnozavote ir tuo pagrindu liepiate – būtinai pasirūpinsiu…

     • ArturasR

      miela Bobute, ir vėl tas pats – pirmiausia aiškinate man apie galvą, o po to klausiate, kodėl.

      Ir, jei pamenate, ne kartą ir ne du esu sakęs, jog niekada nesistengiau tokių kaip tamstą kuo nors įtikinti. Čia kaip bandyti įtikinti mano Dorą, kad ji katė.

      Teisininkai, jei nežinojote, ir reikalingi tam, kad teiktų teisinę pagalbą, kai kokie nors pašlemėkai bando savo „tiesas“ įrodinėti teismuose. Kai kada apsieinu be jų, kai kada reikia patarimų. Nesupratau, ką tai turi bendro su baime.

      O šiaip tai, įvertindamas tamstos pastarojo meto komentarus, turiu pasiūlymą: gal jau eikite poilsio. Užsitarnavote.

     • Bobute

      Ponas Račai,
      mes tam tikra prasme panašūs. Aš irgi nesitikiu, kad galima kuo nors įtikinti tokius kaip Tamsta. Tai tas pats kaip bandyti įtikinti mano Žibutę, kad ji žąsinas…
      Dėkoju, kad paaiškinote kam reikalingi teisininkai…:)
      Nepamenu, kad būčiau prašiusi Tamstos patarimų ar pasiūlymų. Tad drąsiai juos galite pasilaikyti sau. aš kaip nors išsiversiu ir be jų…
      Laimei, ne Tamstai spręsti ko aš užsitarnavau.

     • Bobute

      Ponas Artūrai Račai,

       trindamas  komentarus adekvačius jūsiškiams, mano supratimu, elgiatės kaip bailys, nes drąsą diskusijoje, vėlgi mano supratimu, demonstruoja ne pasiūlymas duoti oponentui į snukį, užsikrušti negyvai ir etc. ir, juolab, ne cenzūra, o   gebėjimas pripažinti, kad buvai neteisus (kai tokiu buvai) ar pripažinti pralaimėjus diskusiją…

      Deja, šiuo aspektu niekuo nesiskiriate nuo p . A. Užkalnio.

      Šiame bloge Jūs turite  galimybę trinti, įžeidinėti ir etc. Tačiau, naudodamasis tokiomis galimybėmis, prarandate bet kokią mano pagarbą. Juolab, kad, mano galva, net visiškai užribiniai „znakoriaus“ komentarai netrinami.

      Suprantu, kad ir šis komentaras bus ištrintas, bet tai nesvarbu. Rašau Jums…

      Nuoširdžiai, be pykčio, be nuoskaudų, bet jau ir be pagarbos…
      Bobutė

     • ArturasR

      Bobute, diskusija tarp mūsų baigėsi anksčiau. Ir tebūnie tamstos žodis paskutinis. Viso gero.

     • Rytis_I

      Bobute, atleiskit, bet vis labiau primenat niurzglyvą grožio salono klientę: tas netinka, taip negerai, o šitaip negražu :) Beveik kaip čia, viršuj: „http://skundai.balsas.lt/skundai/skundas/466452/0/kirpykla-gatineau-sudarke-mano-galva

     • suomis

      Gerai ponai. Viskas ten pas Bobutę gerai. Na, emocijos truputi „fontanu muša“. Tai normalu. Dėl to ir mylime moteris… Tuo jos ir gražios. ;) Pono Artūro blogas nuskurstų be Bobutės. Aš manau, kad kuo daugiau spalvų , tuo geriau. Tuo vertė didesnė. Būvo metas, kai Valentinas susijaudinęs mėšlo pavarė, bet galima buvo atleisti, mes juk suprantame, kad esame silpni savo aistrose. :) Nebūtina taip jautriai reaguoti, nes kai pagalvoju, tai man atrodo, kad mano KATĖ, protingesnė už mus visus, čia esančius… :)

     • Bobute

      Nekvaila ta Tamstos katė… :)

     • Gylys

      …Ryti gerbiamasis… jei nesupyksite tai ir aš Jums norėčiau pastebėti, kad šiuo savo komentaru kiek primenate ne salono, bet – irgi „klientą“, kuris, norėdamas išreikšti dėkingumą,  lenkėsi pabučiuoti į ranką, o pabučiavo į užpakalį…

     • Rytis_I

      Taip stipriai kaži ar besusilenkčiau :) O negebėjimą bučiuoti rankon ir kitur turėtų patvirtinti ankstesnis mano komentaras: „Nežinau, kiek straipsnyje „partinio patoso“, bet žymiai daugiau berods paprasto nusivylimo…“

      Visdėlto bobutės ginčas su Artūru vis kitokių pretenzijų pagrindu atrodo tuščias ir smulkmeniškas. Nėra šventųjų – jie visi bažnyčioje – suvokę tai gal turėtume mažiau priekaištų vieni kitiems. Čia kaip su ta liūdnai pagarsėjusia dešra: rypuojam apie jos „tarybiškumą“, dėl eilinį sykį parodyto sovietinio blokbasterio, bet visi – tame tarpe ir labiausiai patriotiškai nusiteikę – pamiršta apie valdžios aparato „tarybinį“ pamušalą, nuo apačios iki KT teisėjų. Kovojame su kokiais balvonais ant Žaliojo tlto, o bet tik todėl atrodo kovojame, kad bejėgiai ką pakeisti iš esmės.

     • ArturasR

       Ryti, nėra jokio ginčo tarp manęs ir Bobutės.

     • Bobute

       Atleiskit, p. Ryti I, kad sugadinau Tamstų itin intelektualią diskusiją…
      Taipogi, atsiprašau, kad Tamstai net du kartus teko apie mane rašyti.
      Mea culpa.

     • Rytis_I

      Ten, žemiau, atsakyti nebeišeina… Bobute :) Neatleidžiu – nėra kaip ir ką – diskurse nedalyvavau, bailiu neišvadino, o apie tamstą tai rašyčiau ir rašyčiau :)…

     • Auksinis_kardas

      Nėra komentaro – nėra ginčo.

     • Bobute

       Nesijaučiu verta Tamstos – talentingo komentatoriaus – dėmesio.
      Bet jei norite – rašykite…
      Kuo labiau pakritikuosit mane, tuo labiau būsit pagirtas, ypač jei palyginsit mane su p. Užkalniu.:)

     • Auksinis_kardas

      Šiuo atveju pastebėjimas labiau apie tai, kad toks ginčų „sprendimo“ būdas turi trūkumų. Visai nesiruošiu jo girti – tai menkavertė  desperacija.

      Savo ruožtu komjauniminė korta man pernelyg žinoma, kad į ją žiūrėčiau rimtai. Aktyvūs žmonės save realizuodavo ir nusistovėjusios sistemos priklausiniais – pakankamai normalu. Manau, kad jūsų tiriamieji talentai praverstų ieškant ką būtent asmuo nuveikė, būdamas jaunimo sąjungos aktyvistu, nukreipiant reiklumo  prožektorių nuo sąjungos kompromituojančios iškabos. Ši ilgainiui tebuvo duotybių dalis.

  • Rocco

   Gerb. Romas sovietmečiu neišmoko anglų kalbos. (nors jei jos buvo Borato lygio manyciau nera taip blogai). Uz tai dabar svajoja kad išaugtų karta nemokanti rusu kalbos. Labai protinga mintis. O kas dėl kino Po Pirties, tai turiu pasakyti, kad per šį naujameti as šita kiną mačiau pirma karta. Patiko žiauriai. Manau kad ponas Romas kalbėdamas apie gėles ir stalinistinį kapą nusišnekėjo taip smarkiai kaip seniai kas buvo nusišnekėjęs, o tobulą meno kūrinį paprasčiausiai įžeidė. O gal jis visiškai nesidomi kinu, ir to filmo ne nesivargino pažiūrėti.

   • znakorius

    Gal žmogui buvo toks užsakymas? :)
    Kur tada jau ką nors teigiamo bepamatysi?

 • Henkas Moodis

  Aš asmeniškai niekaip nesuprantu dešiniųjų atstovų tos isterijos dėl filmų, koncertų ir net varžybų sporto. Kiek suprantu filmą rodė privati televizija. Jos galima ir nežiūrėti. Ir iš esmės kiek turi būti apgailėtinas žmogu, kad Naujųjų metų naktį žiūrėtų TV programa ir skųstųsi, kad juos puola kaimynai. Vietoj romo aš asmeniškai tikrinčiau visų Lietuvos gyventojų butus ir jei ant eglutįs neduok dieve rasčiau oenkiakampę žvaigždę (stiklinę, nusitrinusiais dažais) tai skubiai tuos žmonės įtraukčiau į Lietuvos priešų sąrašą. Po to patikrinčiau jų santuokinius ryšius ar jie šeima ar ne, jei ne vėl į sąrašus. Po to tikrinčiau šaldytuvą ir jei rasčiau tarybinės dešros išvada aiški. ( Galite pridėti ir radijo nustatytas bangas.)  Romai jūs apgailėtinas

 • „Tik gal geriau susirinkite į savo cirką ir juokinkite vieni kitus.“ (AR)Manau, kad jie tą sėkmingai ir daro per TV6 ir TV3 dabar rodomame cirke – M.A.M.A.:)

 • Pingback: Nauja politinė kryptis: Landsbergizmas. « Žymantas Baranauskas()

 • kada tas racias nustos inkstc kaip analiniu droziamas sunytis…?

  • ArturasR

   Saulius Trunce, panašu, žinote, apie ką kalbate. Ir, kai pasigyrėte, galite jau eiti.

 • Rytis_I

  Nežinau, kiek straipsnyje „partinio patoso“, bet žymiai daugiau berods paprasto nusivylimo. „Po pirties“ nežiūrėjau ir abejoju, kad kam galėjo būti įdomu, na, nebent nematė n+1 sykių anksčiau. Spekuliacijos sovietine buitim bei herojiškai išgyventa vaikyste baigia nusibosti, ir iš visų pusių. Nejau Smetonos laikais visas bėdas taip pat nurašydavo rusų carams ir sužalotai sąmonei? Neteko girdėti.. Bet tokiam nusivylimui galėčiau pritarti: kloti gėles veikėjui, kuris tvirtino tremiamųjų sąrašus bei vykdė antrąją tremtį (kai po 10 ar 15 metų vien tautinių funkcionierių iniciatyva buvo draudžiama grįžti Tėvynėn) manau gali tik tie, kas be tos buities per nepriklausomybės laikotarpį nieko naujo ir nesužinojo.

 • RSK „Ačiū“išverčiu į Račo fanams suprantamesnį tekstą: „Am I personally
  offended?  Not in the least!, no more so than I would be
  by some bleary-eyed crack head calling me names from a
  dumpster. One considers the source, and moves on.“

 • Auksinis_kardas

  Laimei, vienas-kitas autoritetas pasivargina ginti svarbius dalykus nuo primityviausio pasaulio „gerinimo“:

  http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/ldonskis-musu-antirusiska-isterija-naudinga-tik-putino-rezimui.d?id=60445755