VSD, taupymo politika ir „kitų valstybių“ „kitos tarnybos“

Šiandien Seime buvo svarstomos Valstybės saugumo departamento įstatymo pataisos. Apie priedus jau daug kas rašė, ten viskas aišku: juk dabar taupymo politika.

Todėl kai mokytojams algos didėja 10-15 proc., saugumo majorams ir pulkininkams 2-3 kartus.

Logiškai mąstant, galima suprasti, didėjant nepasitenkinimui visuomenėje, saugumiečiai turi būti patrenkinti, kad išaiškintų kuo daugiau nepatenkintų.

Bet taip jau mūsuose buvo visada: Seimo nariams ir ministrams yra šiandien, o štai mokytojams, kultūros darbuotojams ir panašiems – pagal trimetį planą iki 2011 metų.

Žodžiu, šioje vietoje nieko naujo naujame VSD įstatyme.

Tačiau štai 28 straipsnyje naujienų yra (pabraukta):

28 straipsnis. Saugumo departamento sistemos pareigūnų tarnybos stažas

Saugumo departamento sistemos pareigūnų tarnybos stažo pradžia laikoma saugumo pareigūno priėmimo į tarnybą Saugumo departamento sistemoje data. Į Saugumo departamento sistemos pareigūnų tarnybos stažą papildomai įskaitomi šie laikotarpiai (tarp jų ir laikotarpiai iki 1990 m. kovo 11 d.):

1) faktinis tarnybos vidaus reikalų, krašto apsaugos, Saugumo departamento, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente prie Teisingumo ministerijos, jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse bei Lietuvos muitinėje laikas nuo paskyrimo į pareigūno pareigas ar kario statuso įgijimo dienos;

2) darbo įstaigose ir organizacijose laikas, jeigu pareigūnas buvo nusiųstas dirbti į jas būdamas įtrauktas į Vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervą, laikinąjį profesinės karo tarnybos personalo rezervą (Krašto apsaugos ministerijos kadrų rezervą), Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų rezervą ir Saugumo departamento pareigūnų rezervą;

3) nuteisto pareigūno ar kario bausmės atlikimo laikas, jeigu vėliau šis asmuo buvo reabilituotas;

4) faktinis tarnybos kitų valstybių ginkluotosiose pajėgose, pasienio tarnyboje, vidaus reikalų ir kitose tarnybose laikas – Vyriausybės nustatyta tvarka;

Kaip manote, kokios „kitos valstybės“ ir kokios kitos tarnybos čia turimos galvoje?

Aš net nebandysiu spėlioti, nes vėl sakys, kad dirbu rusams…:)

Bet būtų labai gražu jei šiais visuotinio skaidrumo laikais VSD imtų ir paskelbtų, kiek šiandien tarp Lietuvos saugumiečių yra tų, dirbusių „kitų valstybių“ „kitose tarnybose“.

Beje, toks šiek tiek keistokas ir šio įstatymo pasirodymo laikotarpis – lyg iki kadencijos jau nebebūtų svarbesnių darbų.

O gal – už nuopelnus per visą kadenciją?

(5 balsų, vidurkis: 4,20 iš 5)
Loading...