M.Laurinavičius apie CŽV kalėjimus ir A.Račą

… Užderėjo nuomonių pastaruoju metu…

Demokratija…

*********************************************************************

Mariaus Laurinavičiaus pasiaiškinimas Artūrui Račui  

arba,

kas nutiko šiam argumentuotai dažniausiai ginčytis mėgusiam apžvalgininkui?

Mielas Artūrai,

 Perskaičiau Tavo naujausia komentarą, kuriame bene pirmą kartą Tau viešai užkliuvo ir mano NUOMONĖ.

 Pirmiausia turbūt turėčiau padėkoti už reklamą. Ir pritarti tavo teiginiui, kad „nuomonę turėti gerai. Ir gerai, kai nuomonės būna skirtingos, nes jos skatina diskusijas, o ginčuose, kaip žinia, gimsta tiesa“.

 Prisipažinsiu, kad netgi Tavo rašinius aš būtent dėlto ir mėgstu bei nuolat skaitau, kad juose dažniausiai rasdavau ne tik nuomonę (gana dažnai skirtinga negu mano), bet ir vienokius ar kitokius argumentus.  O tai kiekvienam leidžia įvertinti savo argumentus, pasitikrinti savo nuomonę.

 Tačiau šį kartą tikrai noriu paklausti beveik to paties, ko tu apibendrindamas klausi apie žiniasklaidą, minėdamas ir mano komentarą.

 Taigi, kas atsitiko Artūrui Račui, kad argumentai jam tapo visiškai nebeįdomūs?

Man tikrai keista skaityti Tavo, Artūrai, viešas abejones, ar aš skaičiau pačias išvadas, kai visas mano komentaras iš esmės paremtas CITATOMIS iš šių išvadų. Ir būtent remdamasis šiomis citatomis, o taip pat žiniomis apie tą HVD programą, apie kurią TIESIOG BŪTINA bent jau šį tą žinoti prieš ką nors skelbiant dėl CŽV kalėjimų Lietuvoje, o juo labiau tiriant ar tokie buvo, darau savo išvadas.

Bet gal Tu, Artūrai, neturėjai laiko perskaityti viso mano komentaro, bet vis tiek norėjai „demaskuoti“ kuo daugiau oficialiąja nuomone suabejoti drįsusių kolegų?

Gal todėl tavo beapeliaciniame nuosprendyje dėl mano ir kitų NUOMONĖS nėra jokių konkrečių kontraargumentų toms nuomonėms paneigti? Nes tos citatos, kurias tu pateiki, bent jau mano (nors man atrodo, kad ne tik mano) komentarui tikrai nėra  joks kontraargumentas.

Dėl vienos paprastos priežasties: aš remiuosi visai kitomis tačiau TŲ PAČIŲ  IŠVADŲ citatomis, kurios akivaizdžiai prieštarauja tam, kas yra žinoma apie tą HVD programą bei pačius jau anksčiau tarptautinių tyrėjų rastus kalėjimus Rumunijoje ir Lenkijoje.

Jei Tu, Artūrai, arba net patys Seimo tyrėjai tokiais dalykais nėra domėjęsi, prieš skelbdami, kad abejojantieji oficialiomis lietuviško tyrimo išvadomis specialiai kažko nenori matyti arba nepripažįsta FAKTŲ, tikrai galėtumėte pasidomėti išsamiau.

Trumpą bet labai profesionaliai sudėliotą santrauką apie HVD programą dabar galima rasti net lietuviškai – „Delfi“ skelbtame R.Bogdano rašinyje (www.delfi.lt/news/ringas/lit/rbogdanas-czv-kalejimas-atsakymas-teisingas-prasom-i-dusa.d?id=27207069).

Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos išvados, kuriomis abejoti neleidžia vėliau pasitvirtinę faktai iš jau kitų tyrimų, skelbiamos net paties Lietuvos parlamentarų tyrimo išvadų išnašose. Taigi, surasti visai nesunku.

Jei perskaitęs visa tai (nors galima būtų pasidomėti ir daug giliau – viešos informacijos apie tai, kas jau ištirta dėl HVD programos bei buvusių kalėjimų netrūksta nei Amerikoje, nei Europos šalyse), Tu, Artūrai, turėsi kontraargumentų mano argumentams, mielai juos išklausysiu.

Tačiau net už kontraargumentų trūkumą man keisčiau, kad Artūras Račas, pasirodo, kartais sugeba visiškai prarasti net kritinį mąstymą, kuris, mano galva, bet kuriam žurnalistui, o juo labiau apžvalgininkui yra viena svarbiausių savybių.

Nes jei Tu, Artūrai, nebūtum praradęs šio kritinio mąstymo, neabejoju, kad labai lengvai pats pastebėtum, jog Seimo tyrimo išvadose gausu elementarių prieštaravimų.

Štai Tu pateiki ir dar pabrauki išvadų citatą apie „Projektą Nr.2“: pastato patalpų išdėstymas, uždarumas ir perimetro apsauga, VSD darbuotojų fragmentiškas buvimas patalpose leido atlikti VSD nekontroliuojamus partnerių pareigūnų veiksmus ir naudoti infrastruktūrą savo nuožiūra.

Bet kažkodėl tau visiškai neįdomu, jog tam akivaizdžiai prieštarauja kitos išvadų citatos apie tą patį objektą: „Įgyvendinant šį projektą su partneriais dalyvavo VSD pareigūnai, jų teigimu, turėję galimybę lankytis visose objekto patalpose be apribojimų“.

Kita citata apie tą patį objektą: „VSD pareigūnų teigimu, partnerių atstovai vieni objekte nelikdavo, visuomet būdavo arba D. Dabašinskas, arba vienas iš VSD pareigūnų“.

Taigi, kalbėti apie nekontroliuojamus partnerių pareigūnų veiksmus ir galimybę naudoti infrastruktūrą savo nuožiūra  po minėtos citatos iš viso keista.

Maža to, Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos tyrimas labai aiškiai nustatė, kad ne tik į patalpas, bet ir į teritoriją CŽV kalėjimuose (o tai, kad jie visur buvo vienodi, net patalpų išdėstymas – identiškas, taip pat žinoma) vietos pareigūnai nebuvo iš viso įleidžiami – tai būdavo eksteritoriali vieta.

Apie „Projektą Nr.1“ net neverta kalbėti, nes pačiose išvadose teigiama, kad „Komiteto turimais duomenimis, patalpos nebuvo panaudotos“ niekieno kalinimui.Vadinasi, jis NETURI NIEKO BENDRO su tariamais CŽV kalėjimais Lietuvoje ir išvadose apie šiuos kalėjimus iš viso yra NEMINĖTINAS.

Bet gal šio projekto minėjimas pateisinamas sakiniu, kad „2002 metais buvo pradėtas vykdyti VSD bendradarbiavimo su partneriais projektas Nr. 1, kurio metu, atsižvelgiant į partnerių pageidavimus ir jų nustatytas sąlygas, buvo įrengtos patalpos, tinkamos laikyti sulaikytajam asmeniui“?

Bet juk tai netgi nereiškia, jog patalpos buvo įrenginėjamos būtent HVD programai. Ir net jei būtent šiai programai tinkamos patalpos iš tiesų buvo įrengtos, jeigu jos nebuvo panaudotos konkrečiam tikslui, kalbėti apie kažkokius CŽV kalėjimus Lietuvoje yra visiškas absurdas.

Nei partnerių prašymas įrengti kokias nors patalpas, nei jų įrengimas – dar ne CŽV kalėjimas. Ir ne vien iki tol kol neįrodyta, kad tose patalpose tikrai kalinti CŽV sulaikyti įtariami teroristai. Norint teigti, kad ten apskritai buvo CŽV kalėjimai (net jei juose niekas nebuvo kalinamas), o ne slapta VSD bazė, reikėtų nustatyti, kad bent trumpiausią laikotarpį tos patalpos buvo perduotos visiškai amerikiečių kontrolei ir jurisdikcijai. Bet NIEKO PANAŠAUS komitetas nenustatė.

Kitaip pagal analogiją reikėtų pripažinti, kad Lietuva DALYVAUJA ir Gvantanamo kalinių priėmimo savo šalyje programoje. Argumentų tokiam teiginiui būtų netgi daugiau: toks partnerių prašymas taip pat buvo, įvairiausi JAV lėktuvų skrydžių (karinių, aptarnaujančių JAV ambasadą ar net tiesiogiai susijusių su CŽV ir VSD bendradarbiavimu, Lietuvos oro uostuose be jokios abejonės rastume ir dabar), Pabėgėlių priėmimo centras tikrai veikia ir net Valstybės gynimo tarybos sprendimas priimti du Gvantanamo kalinius Lietuvoje tikrai buvo.

Taip pat tikriausiai dar prisimename, kad net viešai buvo pripažinta, kad toks Gvantanamo kalinių priėmimas Lietuvoje būtų prieštaravęs mūsų šalies konstitucijai ir įstatymams. Ir būtent todėl tokį Valstybės gynimo tarybos sprendimą aš pats viešai ir griežtai kritikavau.

Bet tikriausiai pripažinsime, kad NUSIŽENGIMO NEĮVYKO – kalinių Lietuvoje nėra. Nors VISOS PRIELAIDOS BUVO.

Pačiose išvadose yra ir daugiau įdomių dalykų. Pavyzdžiui paneigiama, kad iš viso buvo ABC televizijos (nuo kurios kaltinimų ir prasidėjo tyrimas) nurodyti skrydžiai, kuriais neva į Lietuvą gabenti teroristai. Tačiau tai paminėta lyg tarp kitko – lyg Lietuvai mestų kaltinimų nepaneigiantis argumentas.

Tiesa, teigiama, kad buvo kitų slaptų su CŽV susijusių skrydžių, bet ar jie tikrai susiję būtent su HVD programa, bent jau iš pateiktų išvadų nematyti.

Netgi apie VSD vadovų kaltę dėl valstybės vadovų neinformavimo tyrimo išvadose kalbama labai prieštaringai. Iš pradžių patys tyrėjai skelbia, kad „teisės aktai tiesiogiai nereikalauja VSD tarptautinio bendradarbiavimo kryptis (užduotis) „pasitvirtinti“ kokiu nors politiniu lygmeniu“.  

Tačiau „išvadų išvadose“ būtent dėl projektų vykdymo neinformuojant arba nepakankamai informuojant valstybės vadovus net reikalaujama kreiptis į prokuratūrą dėl M.Laurinkaus, A.Pociaus ir G.Dabašinsko galimo įgaliojimų viršijimo. Ne dėl to, kad jie, pavyzdžiui, klaidino tyrėjus ar padarė kažkokius kitus nusižengimus (bent jau apie tai nieko neužsimenama), o dėl to, ko iš jų „nereikalauja teisės aktai“…

 Žodžiu, įspūdis toks, kaip ir dėl tų mistiškų 12 pažymų, kurių niekaip negauna Seimas – juk bent jau P.Malakauskas iki šiol kaltintas bene dėl vienintelio konkretaus dalyko: kad nedavė tų pažymų Seimui. Tačiau dabar net prezidentė D.Grybauskaitė pripažino (o po jos buvo priverstas ir A.Kubilius), kad P.Malakauskas ir A.Pocius dėl pažymų elgėsi pagal galiojančius istatymus. Tik kažkodėl tos įstatyminės bazės niekas taip ir nesutvarkė tol, kol P.Malakauskas pats neatsistatydino.

Todėl, atleisk Artūrai, bet toks Seimo narių elgesys, kaip ir tokios išvados, MANO NUOMONE, kvepia vien tik politikavimu. O kai toks politikavimas „ant kortos pastato“ net mūsų šalies reputaciją ir tarptautinį bendradarbiavimą, man tikrai apmaudu dėl savo valstybės.

Ir tikrai niekuomet nebijosiu viešai pareikšti savo nuomonės. Nepaisant to, kuo dėl jos Tu  ar bet kas kitas mane po to kaltins.

O pabaigai drįsiu paklausti: ar aš, Artūrai, savo nuomonę reiškiu nesiremdamas jokiais argumentais, ar vis dėlto Tu kažkodėl pamiršti kritinį mąstymą ir dar bandai viešai suniekinti kolegas, kurie neseka Tavo pavyzdžiu.

Pagarbiai,

Marius Laurinavičius

P.S. Manau, kad būtų sąžininga šį mano atsakymą paskelbti taip pat viešai, kaip buvo paskelbti ir kaltinimai

*******************************************************************

… manau, turįs šį tą papildomai paaiškinti.

1. M.Laurinavičiaus niekuo nekaltinau, tik stebėjausi jo viešai pareikšta nuomone, kurią labai atidžiai perskaičiau

2. Mano komentaras niekaip nesusijęs su JAV HVD programa, nes rašydamas apie Seimo komieto tyrimą, jo išvadas ir tų išvadų komentarus, kėliau klausimus susijusius su Lietuva.

3. M.Laurinavičiaus minimą R.Bogdano straipsnį Delf.lt perskaičiau labai atidžiai. Kolegos neleis sumeluoti – pirmas mano komentaras apie šį komentarą buvo toks: „labai panašu į pažymą“. Tokios pat nuomonės laikausi iki šiol.

4. Guantanamo kalinių lyginti su pasirengimu priimti sulaikytuosius neteisėtai įrenginėjamose patalpose lyginti man neišeina bent jau dėl to priežasties, kurią nurodo pats M.Laurinavičius – viešumo ir įstatymų paisymo.

5. Žurnalistų, nesekančių mano pavyzdžiu niekada neniekinu. 

6. M.Laurinavičiaus atsakyme pateikti argumentai yra selektyvūs ir, kaip jau minėjau, labiausiai koncentruojasi į JAV HDV programą. Neginčiju JAV teisės šią programą įgyvendinti ir neginčiju nei žurnalistų nei politikų teisės laikyti šią programą puikiu dalyku ir visokeriopai jai pritarti. Tačiau vis dar laikausi nuomonės, kad Lietuvoje ši programa neturėjo būti įgyvendinama visuomenei apie ją nieko nežinant. Kitus argumentus išdėsčiau ankstesniuose įrašuose šiame tinklaraštyje.

(11 balsų, vidurkis: 3,45 iš 5)
Loading...