M.Laurinavičius apie CŽV kalėjimus ir A.Račą

… Užderėjo nuomonių pastaruoju metu…

Demokratija…

*********************************************************************

Mariaus Laurinavičiaus pasiaiškinimas Artūrui Račui  

arba,

kas nutiko šiam argumentuotai dažniausiai ginčytis mėgusiam apžvalgininkui?

Mielas Artūrai,

 Perskaičiau Tavo naujausia komentarą, kuriame bene pirmą kartą Tau viešai užkliuvo ir mano NUOMONĖ.

 Pirmiausia turbūt turėčiau padėkoti už reklamą. Ir pritarti tavo teiginiui, kad „nuomonę turėti gerai. Ir gerai, kai nuomonės būna skirtingos, nes jos skatina diskusijas, o ginčuose, kaip žinia, gimsta tiesa“.

 Prisipažinsiu, kad netgi Tavo rašinius aš būtent dėlto ir mėgstu bei nuolat skaitau, kad juose dažniausiai rasdavau ne tik nuomonę (gana dažnai skirtinga negu mano), bet ir vienokius ar kitokius argumentus.  O tai kiekvienam leidžia įvertinti savo argumentus, pasitikrinti savo nuomonę.

 Tačiau šį kartą tikrai noriu paklausti beveik to paties, ko tu apibendrindamas klausi apie žiniasklaidą, minėdamas ir mano komentarą.

 Taigi, kas atsitiko Artūrui Račui, kad argumentai jam tapo visiškai nebeįdomūs?

Man tikrai keista skaityti Tavo, Artūrai, viešas abejones, ar aš skaičiau pačias išvadas, kai visas mano komentaras iš esmės paremtas CITATOMIS iš šių išvadų. Ir būtent remdamasis šiomis citatomis, o taip pat žiniomis apie tą HVD programą, apie kurią TIESIOG BŪTINA bent jau šį tą žinoti prieš ką nors skelbiant dėl CŽV kalėjimų Lietuvoje, o juo labiau tiriant ar tokie buvo, darau savo išvadas.

Bet gal Tu, Artūrai, neturėjai laiko perskaityti viso mano komentaro, bet vis tiek norėjai „demaskuoti“ kuo daugiau oficialiąja nuomone suabejoti drįsusių kolegų?

Gal todėl tavo beapeliaciniame nuosprendyje dėl mano ir kitų NUOMONĖS nėra jokių konkrečių kontraargumentų toms nuomonėms paneigti? Nes tos citatos, kurias tu pateiki, bent jau mano (nors man atrodo, kad ne tik mano) komentarui tikrai nėra  joks kontraargumentas.

Dėl vienos paprastos priežasties: aš remiuosi visai kitomis tačiau TŲ PAČIŲ  IŠVADŲ citatomis, kurios akivaizdžiai prieštarauja tam, kas yra žinoma apie tą HVD programą bei pačius jau anksčiau tarptautinių tyrėjų rastus kalėjimus Rumunijoje ir Lenkijoje.

Jei Tu, Artūrai, arba net patys Seimo tyrėjai tokiais dalykais nėra domėjęsi, prieš skelbdami, kad abejojantieji oficialiomis lietuviško tyrimo išvadomis specialiai kažko nenori matyti arba nepripažįsta FAKTŲ, tikrai galėtumėte pasidomėti išsamiau.

Trumpą bet labai profesionaliai sudėliotą santrauką apie HVD programą dabar galima rasti net lietuviškai – „Delfi“ skelbtame R.Bogdano rašinyje (www.delfi.lt/news/ringas/lit/rbogdanas-czv-kalejimas-atsakymas-teisingas-prasom-i-dusa.d?id=27207069).

Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos išvados, kuriomis abejoti neleidžia vėliau pasitvirtinę faktai iš jau kitų tyrimų, skelbiamos net paties Lietuvos parlamentarų tyrimo išvadų išnašose. Taigi, surasti visai nesunku.

Jei perskaitęs visa tai (nors galima būtų pasidomėti ir daug giliau – viešos informacijos apie tai, kas jau ištirta dėl HVD programos bei buvusių kalėjimų netrūksta nei Amerikoje, nei Europos šalyse), Tu, Artūrai, turėsi kontraargumentų mano argumentams, mielai juos išklausysiu.

Tačiau net už kontraargumentų trūkumą man keisčiau, kad Artūras Račas, pasirodo, kartais sugeba visiškai prarasti net kritinį mąstymą, kuris, mano galva, bet kuriam žurnalistui, o juo labiau apžvalgininkui yra viena svarbiausių savybių.

Nes jei Tu, Artūrai, nebūtum praradęs šio kritinio mąstymo, neabejoju, kad labai lengvai pats pastebėtum, jog Seimo tyrimo išvadose gausu elementarių prieštaravimų.

Štai Tu pateiki ir dar pabrauki išvadų citatą apie „Projektą Nr.2“: pastato patalpų išdėstymas, uždarumas ir perimetro apsauga, VSD darbuotojų fragmentiškas buvimas patalpose leido atlikti VSD nekontroliuojamus partnerių pareigūnų veiksmus ir naudoti infrastruktūrą savo nuožiūra.

Bet kažkodėl tau visiškai neįdomu, jog tam akivaizdžiai prieštarauja kitos išvadų citatos apie tą patį objektą: „Įgyvendinant šį projektą su partneriais dalyvavo VSD pareigūnai, jų teigimu, turėję galimybę lankytis visose objekto patalpose be apribojimų“.

Kita citata apie tą patį objektą: „VSD pareigūnų teigimu, partnerių atstovai vieni objekte nelikdavo, visuomet būdavo arba D. Dabašinskas, arba vienas iš VSD pareigūnų“.

Taigi, kalbėti apie nekontroliuojamus partnerių pareigūnų veiksmus ir galimybę naudoti infrastruktūrą savo nuožiūra  po minėtos citatos iš viso keista.

Maža to, Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos tyrimas labai aiškiai nustatė, kad ne tik į patalpas, bet ir į teritoriją CŽV kalėjimuose (o tai, kad jie visur buvo vienodi, net patalpų išdėstymas – identiškas, taip pat žinoma) vietos pareigūnai nebuvo iš viso įleidžiami – tai būdavo eksteritoriali vieta.

Apie „Projektą Nr.1“ net neverta kalbėti, nes pačiose išvadose teigiama, kad „Komiteto turimais duomenimis, patalpos nebuvo panaudotos“ niekieno kalinimui.Vadinasi, jis NETURI NIEKO BENDRO su tariamais CŽV kalėjimais Lietuvoje ir išvadose apie šiuos kalėjimus iš viso yra NEMINĖTINAS.

Bet gal šio projekto minėjimas pateisinamas sakiniu, kad „2002 metais buvo pradėtas vykdyti VSD bendradarbiavimo su partneriais projektas Nr. 1, kurio metu, atsižvelgiant į partnerių pageidavimus ir jų nustatytas sąlygas, buvo įrengtos patalpos, tinkamos laikyti sulaikytajam asmeniui“?

Bet juk tai netgi nereiškia, jog patalpos buvo įrenginėjamos būtent HVD programai. Ir net jei būtent šiai programai tinkamos patalpos iš tiesų buvo įrengtos, jeigu jos nebuvo panaudotos konkrečiam tikslui, kalbėti apie kažkokius CŽV kalėjimus Lietuvoje yra visiškas absurdas.

Nei partnerių prašymas įrengti kokias nors patalpas, nei jų įrengimas – dar ne CŽV kalėjimas. Ir ne vien iki tol kol neįrodyta, kad tose patalpose tikrai kalinti CŽV sulaikyti įtariami teroristai. Norint teigti, kad ten apskritai buvo CŽV kalėjimai (net jei juose niekas nebuvo kalinamas), o ne slapta VSD bazė, reikėtų nustatyti, kad bent trumpiausią laikotarpį tos patalpos buvo perduotos visiškai amerikiečių kontrolei ir jurisdikcijai. Bet NIEKO PANAŠAUS komitetas nenustatė.

Kitaip pagal analogiją reikėtų pripažinti, kad Lietuva DALYVAUJA ir Gvantanamo kalinių priėmimo savo šalyje programoje. Argumentų tokiam teiginiui būtų netgi daugiau: toks partnerių prašymas taip pat buvo, įvairiausi JAV lėktuvų skrydžių (karinių, aptarnaujančių JAV ambasadą ar net tiesiogiai susijusių su CŽV ir VSD bendradarbiavimu, Lietuvos oro uostuose be jokios abejonės rastume ir dabar), Pabėgėlių priėmimo centras tikrai veikia ir net Valstybės gynimo tarybos sprendimas priimti du Gvantanamo kalinius Lietuvoje tikrai buvo.

Taip pat tikriausiai dar prisimename, kad net viešai buvo pripažinta, kad toks Gvantanamo kalinių priėmimas Lietuvoje būtų prieštaravęs mūsų šalies konstitucijai ir įstatymams. Ir būtent todėl tokį Valstybės gynimo tarybos sprendimą aš pats viešai ir griežtai kritikavau.

Bet tikriausiai pripažinsime, kad NUSIŽENGIMO NEĮVYKO – kalinių Lietuvoje nėra. Nors VISOS PRIELAIDOS BUVO.

Pačiose išvadose yra ir daugiau įdomių dalykų. Pavyzdžiui paneigiama, kad iš viso buvo ABC televizijos (nuo kurios kaltinimų ir prasidėjo tyrimas) nurodyti skrydžiai, kuriais neva į Lietuvą gabenti teroristai. Tačiau tai paminėta lyg tarp kitko – lyg Lietuvai mestų kaltinimų nepaneigiantis argumentas.

Tiesa, teigiama, kad buvo kitų slaptų su CŽV susijusių skrydžių, bet ar jie tikrai susiję būtent su HVD programa, bent jau iš pateiktų išvadų nematyti.

Netgi apie VSD vadovų kaltę dėl valstybės vadovų neinformavimo tyrimo išvadose kalbama labai prieštaringai. Iš pradžių patys tyrėjai skelbia, kad „teisės aktai tiesiogiai nereikalauja VSD tarptautinio bendradarbiavimo kryptis (užduotis) „pasitvirtinti“ kokiu nors politiniu lygmeniu“.  

Tačiau „išvadų išvadose“ būtent dėl projektų vykdymo neinformuojant arba nepakankamai informuojant valstybės vadovus net reikalaujama kreiptis į prokuratūrą dėl M.Laurinkaus, A.Pociaus ir G.Dabašinsko galimo įgaliojimų viršijimo. Ne dėl to, kad jie, pavyzdžiui, klaidino tyrėjus ar padarė kažkokius kitus nusižengimus (bent jau apie tai nieko neužsimenama), o dėl to, ko iš jų „nereikalauja teisės aktai“…

 Žodžiu, įspūdis toks, kaip ir dėl tų mistiškų 12 pažymų, kurių niekaip negauna Seimas – juk bent jau P.Malakauskas iki šiol kaltintas bene dėl vienintelio konkretaus dalyko: kad nedavė tų pažymų Seimui. Tačiau dabar net prezidentė D.Grybauskaitė pripažino (o po jos buvo priverstas ir A.Kubilius), kad P.Malakauskas ir A.Pocius dėl pažymų elgėsi pagal galiojančius istatymus. Tik kažkodėl tos įstatyminės bazės niekas taip ir nesutvarkė tol, kol P.Malakauskas pats neatsistatydino.

Todėl, atleisk Artūrai, bet toks Seimo narių elgesys, kaip ir tokios išvados, MANO NUOMONE, kvepia vien tik politikavimu. O kai toks politikavimas „ant kortos pastato“ net mūsų šalies reputaciją ir tarptautinį bendradarbiavimą, man tikrai apmaudu dėl savo valstybės.

Ir tikrai niekuomet nebijosiu viešai pareikšti savo nuomonės. Nepaisant to, kuo dėl jos Tu  ar bet kas kitas mane po to kaltins.

O pabaigai drįsiu paklausti: ar aš, Artūrai, savo nuomonę reiškiu nesiremdamas jokiais argumentais, ar vis dėlto Tu kažkodėl pamiršti kritinį mąstymą ir dar bandai viešai suniekinti kolegas, kurie neseka Tavo pavyzdžiu.

Pagarbiai,

Marius Laurinavičius

P.S. Manau, kad būtų sąžininga šį mano atsakymą paskelbti taip pat viešai, kaip buvo paskelbti ir kaltinimai

*******************************************************************

… manau, turįs šį tą papildomai paaiškinti.

1. M.Laurinavičiaus niekuo nekaltinau, tik stebėjausi jo viešai pareikšta nuomone, kurią labai atidžiai perskaičiau

2. Mano komentaras niekaip nesusijęs su JAV HVD programa, nes rašydamas apie Seimo komieto tyrimą, jo išvadas ir tų išvadų komentarus, kėliau klausimus susijusius su Lietuva.

3. M.Laurinavičiaus minimą R.Bogdano straipsnį Delf.lt perskaičiau labai atidžiai. Kolegos neleis sumeluoti – pirmas mano komentaras apie šį komentarą buvo toks: „labai panašu į pažymą“. Tokios pat nuomonės laikausi iki šiol.

4. Guantanamo kalinių lyginti su pasirengimu priimti sulaikytuosius neteisėtai įrenginėjamose patalpose lyginti man neišeina bent jau dėl to priežasties, kurią nurodo pats M.Laurinavičius – viešumo ir įstatymų paisymo.

5. Žurnalistų, nesekančių mano pavyzdžiu niekada neniekinu. 

6. M.Laurinavičiaus atsakyme pateikti argumentai yra selektyvūs ir, kaip jau minėjau, labiausiai koncentruojasi į JAV HDV programą. Neginčiju JAV teisės šią programą įgyvendinti ir neginčiju nei žurnalistų nei politikų teisės laikyti šią programą puikiu dalyku ir visokeriopai jai pritarti. Tačiau vis dar laikausi nuomonės, kad Lietuvoje ši programa neturėjo būti įgyvendinama visuomenei apie ją nieko nežinant. Kitus argumentus išdėsčiau ankstesniuose įrašuose šiame tinklaraštyje.

(11 balsų, vidurkis: 3,45 iš 5)
Loading...
 • kolega

  Artūrai,esat neteisus. jūsų citata: „kodėl mano kolegos žurnalistai ir apžvalgininkai to nenori matyti, niekaip negaliu suprasti.
  Sakyčiau, gal nepasitiki šių išvadų autoriais – Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetu ir jo nariais? Bet tai reiškia, absoliutų nepasitikėjimą visa Lietuvos politine sistema“.

  jeigu aš suabejoju politinio kurso besilaikančio komiteto išvadomis, vadinasi, esu prieš visą politinę sistemą? gal net prieš valstybę pasakysit? tai konkretus kaltinimas, beje, dažnai pastebimas jūsų pastabose: kas prieštarauja mano nuomonei, tas eina prieš visą valstybę. Kažkur jau tai girdėta.

 • Man tai labai nemalonu skaityti šį įrašą kai pradžioje taip linkstama į asmeniškumus.

  • Turiu omenyje Laurinavičiaus įrašą

 • Na ką gi galima pasakyti apie tai?
  Visų pirma, Marius Laurinavičius skaitinėja čia, o tai reiškia, kad, jei kas nori išreikšti savo pasipiktinimą prosocdemine-prokirkiline LR propoganda,tai galima padaryti pas Račą, tarp savų dundukų, o nesimaišyti tarp lryto.lt dundukų. Taip ir padarysiu:
  Mariau, jūs degsite Pragare!

  Dabar apie patį įrašą. Jo argumentai susiveda į viena – kadangi Europos Sąjungos tyrimas parodė, kad CŽV kalėjimai buvo „eksteratoriali“ vieta, o Pocius, Dabašinskas ir ten dar kažkas tvirtino komisijai, kad niekada nebuvo palikę „partnerių“ vienų, tai reiškia, visa tai bulshit. Įsidėmėkime, kad gėdingą propogandinę klišę, „Kubilius ir Grybauskaitė pakluso Rusijai“, Laurinavičius ir kiti Lryto profesionalūs demag… atsiprašau žurnalistai paleido remdamiesi tik prisidirbusių pareigūnų parodymais. Šią versiją Laurinavičius, labai nerangiai, raudonuodamas iš gėdos turbūt, bandė aiškinti per BTV laidą „Akistata su Lietuva“. Tada jam nieko neišėjo, nes jis dažnai užsikirtinėjo, karštligiškai naršydamas po dokumentus, tarsi ieškodamas to vienintelio ir neatremiamo argumento ir vis jo nerasdamas. Panaudojo tada ir nesąmoningą palyginimą su Guantanamo kalėjimu, kurį pateikė čia.
  Šiame tekste, labiau pasistengta, matyt žmogus geriau rašo nei kalba.
  Manau, kad sąžinės likučių pas žmogų dar likę ir jis puikiai supranta kam dirba ir jam dėl to gėda. Linkiu jam asmeninės sėkmės.

  • O kam jis dirba? Būkit malonus ir panaudodamas teisiškai neįpareigojančią formulę (kas galėtų paneigti) pasakykit man, kam dirba Lietuvos Ryto demagogai? Man nuoširdžiai įdomu. Pastaruoju metu tiesiog fiziškai supykina to laikraščio apžvalgos ir vedamieji, norėčiau sužinoti ką dėl to reikia kaltinti.
   Laurinavičiui: patvirtinu, kad jūs tikrai susikūrėte visas prielaidas degti pragare.

   • austras

    Na, savu laiku „Lietuvos Rytas“ dirbo (kam?) arba rėmė (ką?) Valdą Adamkų, Rolandą Paksą (tuo metu kai šis buvo didysis liberalas), Artūrą Zuoką, Gediminą Kirkilą, Maximą ir jų bendrą projektą, kuris tuo metu, „Lietuvos Ryto“ nuomone, įkūnijo „verslumo dvasią“. O jos, kaip žinia, taip nemėgsta „mužikiškas lietuvio mentalitetas“ ir t.t. ir panašiai. Šiaip jau tema „ką, kodėl, kuriuo metu ir už kiek rėmė „Lietuvos dienraščių lyderis““ būtų mažiausiai poros gerų disertacijų vertės. Ją reikėtų padalinti į chronologinius rėmus. Pavyzdžiui, „Dienraščio „Lietuvos rytas“ propagandinė veikla, remiant Lietuvos politikos ir verslo subjektus 1990-2000″ ir „Dienraščio „Lietuvos rytas“ propagandinė veikla, remiant Lietuvos politikos ir verslo subjektus 2000-2009″. Disertacijas būtų galima išleisti dideliu tiražu, o pirmąjį egzempliorių iškilmingai įteikti Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui.

    • Čia geras! :D

     • Mariau,
      Kažkada man dalinote nuorodas apie klimatą. Dabar jums gražinu:

      http://www.echo.msk.ru/blog/aillar/641968-echo/

      Čia skaityti nuo nuo šių pastraipų (kažkur per vidurį ir toliau:
      Начну с того, что, когда я заинтересовалась глобальным потеплением, я попыталась узнать, где же мне все-таки прочесть основополагающий труд на эту тему и кто же тот ученый, который это замечательное явление открыл. Потому что я по старинке привыкла, что закон всемирного тяготения открыл Ньютон, теорию относительности открыл Эйнштейн.

      И вот я хочу вам доложить, что гениальный ученый, который открыл глобальное потепление, и гениальный труд, в котором всё это содержится, называется assessment report, т.е. доклад, организации, которая называется IPCC, или Intergovernmental Panel on Climate Change, созданной при Организации объединенных наций. Таким образом, глобальное потепление является первым в мире научным открытием, совершенным глобальной бюрократией. Более того, выводы из этого открытия изложены в документе, который называется «Summary for poliсymakers» («Выводы для политиков»). Я, честно говоря, не припомню, чтобы Ньютон или Эйнштейн писали что-то, что кончалось бы словами «выводы для политиков».

      http://www.echo.msk.ru/programs/code/642290-echo/

  • GIGA

   Šį kartą Valentinas krauju pasruvusiom akim sudirbo demagogą Laurinavičių.Kas sekantis?

 • nerijus

  Artūrai…
  Kas Jums?..Nebeatpažįstu.

 • lida

  „Laurinavičiaus atsakyme pateikti argumentai yra selektyvūs“ – o Artūro ?

 • max

  Mariui Laurinavičiui. Paaiškinimas. Projektas Nr.1 išvadose paminėtas , kaip suprantu, todėl, kad ten , kaip itariama, mečio chebrytė nevisaiskaidriai, kaip čia pasakius, valdė baabkes. Kaip suprantu, lėšos buvo ne Lietuvos, bet projekto partnerių iš už balos. Bet jei jie partneriai , tai ,manyčiau, vogti taip pat negalima. Tą ir turėtų išsiaiškinti LR prokuratūra. Projektas Nr. 2 buvo taip pat , kaip suprantu, vykdomas ne iš LR biudžetinių lėšų. O jei taip, tai kodėl amerikonai už savo mokesčių mokėtojų pinigus čia Lietuvoje statė objektą , kuriuo net neketino pasinaudoti? Aš suprantu , kad jie mūsų korešai, bet gi ne tiek… Taigi, jei visa tai mūsų draugeliai statė LR teritorijoje (kol kas suverenioje) iš savo kišenės, tai ar neturėjo mūsų aukščiausioji valdžia apie tai buti informuota? Ir visai nesvarbu, sėdėjo ten tie teroristai, ar ne.

  • xerksas

   Tarsi amerikiečių žvalgyva neturėtų Lietuvoje kitų interesų, nei musulmonų teroristų tardymas? Radioelektroninės žvalgybos centras Rusijos ir Baltarusijos pašonėje, manau, jiems daug labiau reikalingesnis.

 • NoJoe-

  Nusilenksiu Racui ligi zemes ir dar daugiau, melsiuosi ir atgailausiu iki gyvenimo galo uz visas blogas mintis apie pacienta, jei jis visiems papasakos ka veike pas Uspaski gimcei.

  NoJoe-

  • GIGA

   valge blynus su ikra brendžiuku užsigerdamas

 • albinas

  Artūras savo bloge bando ieskoti sau uztareju…
  Nesakau kad tai blogai, o ir tuo labiau as esu linkes sutikti su jusu kaikuriom mintim.

 • max

  NoJoe,GIGA ir albinas . kodėl jūs nemiegate , kaip visi normalūs žmonės?

  • NoJoe-

   Vaikus migdziau

  • GIGA

   gyvenimas per trumpas,kad praleisti jį miegui:)Tikiuosi atsigriebsiu pensijoje.Su artėjančiais visus

 • Jonas III

  Paraidžiui nenagrinėjau visų straipsniu, todėl taip ir nesupratau, ar dar bent viena hipotezė dėl tų patalpų (be kalėjimo) yra ar ne? CŽV dušai? Pirtis? O jeigu kitų nėra tai ir pasiliekam prie vienintelės realios.

 • Darka

  Gan įdėmiai seku CŽV kalėjimų temą Lietuvoje ir paskaitau visus apžvalgininkų komentarus ir „komentarus“. Turiu pripažinti, jog iš tyrimo išvadų kritikų p. Laurinavičius bene vienintelis savo kritiką bando argumentuoti ir pagrįsti, tačiau argumentai tikrai selektyvūs ir paneigiami, o išsakoma nuomonė nenukrypsta nuo „Lietuvos Ryto“ pozicijos.
  p. Laurinavičius tikrai nėra susipažinęs su parlamentinio tyrimo medžiaga (kurios didelė dalis NĖRA VIEŠA), ir nesupranta, kodėl komisija padarė tokias VIEŠAS išvadas. Tikriausiai jį įtikintų tik rastas neoninis užrašas virš durų „CŽV kalėjimas (HVD programa)“. p.Laurinavičiau, ar žinote tokį žodį „legendavimas“?

 • drawge

  Kiekvienas išvadose randa tai, ką nori rasti. Štai vienas ponas iš Kanados netgi žino, kad JAV ambasadorius Nemune skandino kalejimo buvimo įkalčius.
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=16688

  Lygiai taip pat, kaip Marius parenka selektyviai citatas, lygiai taip pat savo tiesas selektyviomis citatomis grindžia ir Artūras.

 • Jonas III

  Neaplenksim mes Amerikos ir viešumo srityje…
  http://top.rbc.ru/politics/31/12/2009/358718.shtml

 • Tomukas

  Reikia pripazinti kad sioje diskusijoje p.Racas akivaizdiai pralaimejo, nes vadovavosi daugiau emocijomis ir savo politinemis paziuromis nei argumentais. Taiklus Laurinaviciaus atsakymas :), bet bijau, kad isvados is to padarytos nebuvo, bet saunu, kad jis nors buvo viesai patalpintas, uz tai,- pagarba.

  • Tomukai, ačiū tamstai už įvertinimą. Bet nebijokite, viskas bus gerai:)

 • Mane domintų Artūro nuomonė. Kaip manot, kodėl koks nors Lietuvos aukščiausias pareigūnas nesikreipė į savo strateginį partnerį, kad paaiškintų dėl JAV spaudoje paskelbtos informacijos tikrumo, o eikvojo komisijos laiką, lėšas tyrimui, kurio, gal būt, po aiškaus atsakymo ir nebūtų reikėję? Ar taip nepasitikima strateginiu partneriu, ar jo bijoma paklausti ir tuo užpykinti, ar manoma, kad ir patys viską „tikrai“ išsiaiškinsim? Ir po tokio aiškinimosi rodomos dvi medalio pusės: 1. amerikonai nekalti (jie mūsų chebra), jie tik siekė savo tikslų, o kalti Lietuvos pareigūnai (jie ne mūsų chebros), padėję jiems tuos tikslus įgyvendinti
  2.nesvarbu, kad tie pareigūnai tą „kambariuką“ įrengė, jie nekalti (jie iš mūsų chebros). Mes nebuvom ten ir nematėm kankinimų, todėl negalima kalbėti apie esminį dalyką- jei nematėm, kad pažeidė žmogaus teises, reiškia nepažeidė, tai apie ką čia kalbėti

 • Toks netoliaregiškas pasiteisinimas tik įrodo A. Račaus teisumą dėl CŽV kalėjimo.

  Man tai keista, kaip žmonės žiūrėdami į kartuves, svarsto ar tai kartuvės , ar laikinas statinys kuris dokumentuose įvardijamas.

  Keisti tie žmonės, kurie realiai nedirbę (neįnešdavę tikros pridėtinės vertės į gyvenimą), o tuščiažodžiauja.. gryna demagogija… visas tas pasiteisinimas.. kaip skaisčios mergaitės strakaliojimas prieš akivaizdžią realybę

  gerai, jog dar yra mąstančių vienetai

  • Rolandas

   kantai, pasakysiu banaliai, jei galite nerašyti, tai nerašykite, nes toks bulshit`as…

   • malonu girdėti , atsipalaiduokite ir išgerkite banaliai „vaistų“

 • :)

  O ko jūs tikitės iš paksisto? ;) Gi jei žmogus už Paksą ėjo, jam faktas, kad kažkas ne taip truputi.