Visų Lietuvos žmonių pramogų televizija man paaiškina

Nėra labai lengva mane nustebinti. Todėl labai džiaugiuosi, kai kam nors tai pavyksta.

Pats paskutinis pavyzdys – TV3 televizija, penktadienį atsiuntusiu štai tokį atsakymą į labai paprastą mano klausimą:

Manome, kad viešosios informacijos rengėjas racas.lt nevykdo Visuomenės informavimo įstatymo nustatytos prievolės turėti vidinį Etikos kodeksą ir (arba) etikos klausimus aptarti Darbo tvarkos taisyklėse. Matydami, jog asmenys, kurie šioje žiniasklaidos priemonėje prisiima redakcinę atsakomybę pateikdami faktus ir nuomones ne kartą pažeidė etikos principus ir būdami įsitikinę, kad bet kokia mūsų pateikta informacija šiuo klausimu bus interpretuojama subjektyviai, pranešame, jog Jūsų klausimo nekomentuosime.  Maloniai informuojame, jog  informacija apie TV3 Etikos mechanizmą pateikiama kompanijos internetinėje svetainėje, skyrelyje „Etikos normos

Atsakymo autorius – TV3 Žinių tarnybos vadovas Sigitas Babilius, į kurį nukreipė TV3 atstovė spaudai.

Mano klausimas buvo labai paprastas: „Ar TV3 Etikos kodekse numatyta Etikos taryba jau yra sudaryta ir jei taip – kokia yra jos sudėtis?“

Uždaviau šį klausimą susipažinęs su neseniai paskelbtu TV3 Etikos kodeksu, kuriame numatyta, kad galimus etikos pažeidimus nagrinės Etikos taryba, kurią sudarys 7 TV3 vadovo paskirti asmenys: du TV3 žurnalistai, vienas administracijos atstovas, vienas prodiuseris, o dar trys „paprastai yra patirtį žurnalistikoje ar televizijos veikloje turintys asmenys.“

Mano logika buvo labai paprasta: norint pasitikėti institucija, kuri priima sprendimus dėl etikos, pirmiausia reikia žinoti, kas yra tie sprendimų priėmėjai. Nes jei, pavyzdžiui, toje taryboje dirbs R.Janutienė, K.Krivickas, A.Ramanauskas, J.Smoriginas, J.Jurkutė ir V.Šapranauskas (beveik visi jie vienaip ar kitaip atitinka nurodytus kriterijus), tai prasmės kreiptis į tokią tarybą būtų lygiai tiek pat, kiek diskutuoti su A.Salamkinu, ar jis nusipelnė nuomotis „Lexus“ automobilį už mokesčių mokėtojų pinigus arba aiškinti A.Zuokui, kad kyšininkauti yra negerai.

Pasirodo, TV3 logika yra kitokia.

Šiek tiek gaila, nes šiaip ar taip ji tapo bene pirmąja iš didžiųjų Lietuvos žiniasklaidos priemonių sukūrusi ir viešai paskelbusi savo etikos kodeksą. Tai – drąsus ir sveikintinas žingsnis.

Kodėl ji nenori žengti dar vieno ir paskelbti, kas prižiūrės, kaip to kodekso laikomasi, man visiškai nesuprantama. Lygiai taip pat, kaip nesuprantamas yra S.Babiliaus aiškinimas, kad aš kažkaip subjektyviai interpretuosiu TV3 etikos tarybos sudėtį.

Kaip ją galima subjektyviai interpretuoti? Jei K.Krivickas – tai K.Krivickas, jei R.Petkevičius – tai R.Petkevičius, o jei „iš anksto įsitikinęs“ S.Babilius – tai S.Babilius.

Tačiau kai nėra nieko, tai belieka galvoti, kad TV3 etikos kodeksas iš tikrųjų galbūt yra tik priedanga tam, ką kai kurie TV3 laidų vedėjai darė iki šiol ir darys toliau.

Tuo įsitikinau specialiai pastarąsias dvi dienas pažiūrėjęs kai kurias TV3 laidas ir palyginęs jų turinį su kai kuriais TV3 etikos kodekso straipsniais:

 • Apie skleidžiamas nuomonių programas UAB TELE3 žiūrovus informuoja užrašu “Nuomonių laida”.
 • Gali būti kuriamos ir transliuojamos programos bet kuria norima tema, tačiau jų traktavimo būdas yra ribojamas nešališkumo įsipareigojimais bei pagarba tiesai – esminiais principais, galiojančiais visoms realiais faktais paremtoms programoms. Todėl informacijos rengėjai stengsis išlaikyti objektyvumą ir nešališkumą, pateikti skirtingas, argumentuotas nuomones svarbiais ir ginčytinais politiniais, socialiniais ir ekonominiais klausimais.
 • Programose reikėtų aiškiai skirti nuomonę nuo fakto. Atskiri autoriai gali išreikšti savo asmeninį arba subjektyvų požiūrį, tačiau komentarai turi būti aiškiai atskirti nuo faktų ir gali būti pateikiami tik nešališkai išdėsčius faktus. Programos, kuriose vyrauja asmeniniai jų vedėjų ir autorių požiūriai, turi būti aiškiai įvardijamos kaip nuomonių programos.
 • Kaip taisyklė, viešose ar pusiau viešose vietose atsitiktinių asmenų (suaugusių) sutikimo filmavimui ar įrašymui gauti nebūtina. Kai asmenų rodymas kadre nėra atsitiktinis, jie nėra anoniminiai asmenys, arba jie yra parodomi ypatingai delikačiose situacijose (pavyzdžiui, psichiatrijos ligoninėje arba intensyviosios terapijos skyriuje, maldos namuose), reikėtų gauti tų asmenų sutikimą naudoti tą medžiagą. Visos išimtys turi būti pateisinamos visuomenės interesais. Neprivalu prašyti asmenų darančių nusikaltimą ar besielgiančių pažeidžiant visuomenės nusistovėjusias normas sutikimo filmavimui.
 • Skelbiant teisėsaugos organų oficialių operacijų metu padarytus įrašus turi būti išlaikyta derama pagarba kiekvieno asmens nekaltumo prezumpcijai. Tais atvejais, kai nufilmuoti asmenys buvo įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažinti kaltais dėl padaryto nusikaltimo, dėl kurio buvo surengtas reidas, paslėpti jų tapatybę nebūtina.
 • Programos skleidėjai ir rengėjai turėtų aiškiai žiūrovams pranešti jei programos yra sukurtos bendradarbiaujant su partneriais iš išorės ir tie partneriai prisidėjo pinigais ar kitomis vertybėmis prie programų kūrimo. Žinių bei nuomonių laidos paprastai turėtų atsisakyti tokio bendradarbiavimo.
 • Programos skleidėjai ir rengėjai turėtų aiškiai žiūrovams pranešti, jei partneris su kuriuo buvo bendradarbiauta kuriant programą, buvo iškėlęs reikalavimų programos turiniui.
(4 balsų, vidurkis: 4,00 iš 5)
Loading...
 • Neturiu laiko skaityti tą kodeksą, perskaičiau šį įrašą. Kyla daug klausimų. Galime pvz. pažiūrėti vienos kodekso nuostatos ir LR civilinio kodekso normų santykį:
  TV3:
  „Kaip taisyklė, viešose ar pusiau viešose vietose atsitiktinių asmenų (suaugusių) sutikimo filmavimui ar įrašymui gauti nebūtina. Kai asmenų rodymas kadre nėra atsitiktinis, jie nėra anoniminiai asmenys, arba jie yra parodomi ypatingai delikačiose situacijose (pavyzdžiui, psichiatrijos ligoninėje arba intensyviosios terapijos skyriuje, maldos namuose), reikėtų gauti tų asmenų sutikimą naudoti tą medžiagą. Visos išimtys turi būti pateisinamos visuomenės interesais. Neprivalu prašyti asmenų darančių nusikaltimą ar besielgiančių pažeidžiant visuomenės nusistovėjusias normas sutikimo filmavimui.“

  LR Civilinis kodeksas:
  „2.22 straipsnis. Teisė į atvaizdą

  1. Fizinio asmens nuotrauka (jos dalis), portretas ar kitoks atvaizdas gali būti atgaminami, parduodami, demonstruojami, spausdinami, taip pat pats asmuo gali būti fotografuojamas tik jo sutikimu. Po asmens mirties tokį sutikimą gali duoti jo sutuoktinis, tėvai ar vaikai.

  2. Asmens sutikimo nereikia, jeigu šie veiksmai yra susiję su visuomenine asmens veikla, jo tarnybine padėtimi, teisėsaugos institucijų reikalavimu arba jeigu fotografuojama viešoje vietoje. Tačiau asmens nuotraukos (jos dalies), padarytos šiais atvejais, negalima demonstruoti, atgaminti ar parduoti, jeigu tai pažemintų asmens garbę, orumą ar dalykinę reputaciją.“

  :)))))))

 • „Etiškos žurnalistikos esminis bruožas yra skelbiamos informacijos ir nuomonių teisingumas bei sąžiningumas. Todėl informacijos rengėjai stengsis atsiriboti nuo informacijos rinkimo ir apdorojimo, jeigu tuo klausimu jis turi išankstinių įsitikinimų ar ypatingų interesų. Nekaltumo prezumpcija – objektyvumo, renkant ir apdorojant informaciją, pagrindas.“

  „Nuomonių teisingumas“

 • „Programos skleidėjas neturi reikšti savo nuomonės ir požiūrių visuomenei svarbiais ir prieštaringais klausimais. Programos skleidėjai ir rengėjai neturi dalyvauti politinėse informacinėse kampanijose, kuriomis siekiama kryptingai suformuoti visuomenės nuomonę politiniais jos gyvenimo klausimais.“

  Jeigu bus laikomasi šios etikos kodekso normos, visos R. Janutienės ir K. Krivicko rengiamos laidos neturėtų išeiti į eterį, nes jie skelbiasi esą viešojo intereso gynėjais ir jų laidos yra būtent apie visuomenei svarbius ir prieštaringus klausimus. Tačiau, kai jie atsiduria teismuose pvz. R. Janutienė prieš S. Stulpiną baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-437/2008 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pripažįsta, kad R. Janutienė nekalta, nes ji reiškė nuomonę:
  „Apeliacinės instancijos teismas, išteisindamas R. G. ir V. Z. nesant nusikaltimo, numatyto BK 154 straipsnio 2 dalyje, požymių, padarė pagrįstas ir teisėtas išvadas, kad išteisintieji apie S. S. paskleidė ne informaciją, o remdamiesi tikrovėje egzistuojančiais faktais, išsakė savo nuomonę, pateikė jiems žinomų faktų vertinimus ir komentarus. Pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes išteisinamąjį nuosprendį priėmęs teismas teisingai aiškino šmeižimo sampratą BK 154 straipsnio taikymo aspektu.
  Vienas iš šmeižimo turinį sudarančių požymių – tikrovės neatitinkančios informacijos paskleidimas. Bendrąja prasme informacija reiškia žinią, t. y. konstatavimą faktų ir duomenų apie reiškinius, įvykius, asmens veiksmus, savybes. Faktams ir duomenims taikomas tiesos kriterijus, jų egzistavimas gali būti patikrintas įrodymais ir objektyviai nustatytas. Atskleidžiant šmeižimo sąvokos turinį, svarbu atriboti informaciją (faktus ir duomenis) nuo nuomonės. Nuomonė yra kokių nors faktų supratimas, vertinimas, požiūris į faktus ir vertybes, komentarai, pastabos. Nuomonė yra subjektyvi, jai netaikomas tiesos kriterijus, tačiau ji turi remtis faktais.
  Vertinant išteisintųjų R. G. ir V. Z. paskelbtų publikacijų ir televizijos laidų tekstų turinį tuo aspektu, ar juose buvo paskleista informacija, ar išsakyta nuomonė, būtina atsižvelgti į bylos aplinkybių visetą, paskleistų teiginių kontekstą, jų formuluotes.“

  Gerai, užteks mano komentarų..

  • Tomai,
   turi gal daugiau nuorodų į bylas, kuriose dalyvauja R.G. (šiuo metu R. J.).

   • Kai turėsiu laiko, peržiūrėsiu savo „biblioteką“ :)

    • dėkui… tai pas mane tada mestelk numerius. tiesiog noriu patvirtinti savo hipotezę – ar gali R.G. gintis nuo kaltinimo šmeižtu įrodinėdama, kad iš principo jos laida buvo apie nieką, o tai kad kai ji pateikia vieną teiginį po kito ir kažkas jau po to tame įžvelgia ryšį, tai yra jų pačių problemos.

     • Šiaip šioje byloje Stulpinas padarė klaidą. Ėjo per baudžiaką ir prisiėmė įrodinėti tiesioginę tyčią. Nors, manau, civilinės rezultatas būtų analogiškas, nes nuomonė yra nuomonė :)
      Tiesa, nelabai prisimenu ar ji dar kada ėjo iki kasacijos.

     • O tai tu manau, kad ten tiesioginės tyčios nebuvo? :)

  • Na, dabar R. J. ir K. K. gali lengviau įrodinėti, kad „tik“ išsako savo nuomonę, nes jie tikrai labiau stengiasi atskirti faktus nuo savo nuomonės – „faktus“ išsako visai kiti laidos dalyviai…

   Be to, mane domina TV3 pozicija apie tų pseudožurnalistų laidose naudojamus ad hominem argumentus. Kiečiausias pavyzdys, kurį pastebėjau, buvo Kauno šnipinėjimo „skandalas“, kai „žurnalistas“ K. K. sugebėjo surišti A. O. finansines problemas su K. M. kabinete rasta pasiklausymo įranga, kuri buvo padėta labai jau vaikiškai… Šioje laidoje naudojama labai įdomi taktika. „Žurnalistinė“, tikrai subjektyvi, nuomonė suformuojama naudojantis laidos dalyvio subjektyvia nuomone… Štai tokiu būdu Lietuvoje ir kepamos laidos. Aš tokių galiu pridaryti milijonus, tačiau jos būtų nieko vertos. O štai už K. K. laidas TV3 jam dar ir pinigus sumoka…

   • Man iš KK ir RJ laidų susidarė įspūdis toks. Pvz. yra penkiaaukščio laiptinė, kurioje yra 15 butų. Ir staiga atsitinka du faktai – 1. apvagiamas butas nr. 3 (išnešama nemažai turto); 2. praėjus dviems savaitėms po vagystės buto nr. 14 savininkas nusiperka naują automobilį „Volvo“. Beje, čia verta paminėti dar ir kitus faktus, o būtent – buto nr. 14 savininkas yra bedarbis, o taip pat prieš pusmetį sudegė jo sodo namelis, kurį kartu su sklypu jis buvo paveldėjęs iš savo motinos kuri mirė pernai sulaukusi 73 metų amžiaus ir iki pensijos visą savo gyvenimą pradirbusi prokuratūroje ir teisme.
    Dabar klausimas mieliems televizijos žiūrovams – iš kur pas bedarbį buto nr. 14 savininką, kuriam be to dar prieš pusmetį sudegė sodo namelis, pinigai naujam „Volvo“ ir ar kokios galimybės yra buto nr. 3 savininkui surasti teisybę, jei buto nr. 14 savininko motina buvusi prokurorė ir teisėja?
    Ir dar vienas klausimas gerbiamam teismui – negi galima aukščiau išsakytą klausimą mieliems televizijos žiūrovams vertinti šmeižtą buto nr. 14 savininko atžvilgiu?

 • bang

  Kl. „Kaip ją galima subjektyviai interpretuoti? Jei K.Krivickas – tai K.Krivickas…“

  Ats. „N Nes jei, pavyzdžiui, toje taryboje dirbs R.Janutienė, K.Krivickas, A.Ramanauskas, J.Smoriginas, J.Jurkutė ir V.Šapranauskas (beveik visi jie vienaip ar kitaip atitinka nurodytus kriterijus), tai prasmės kreiptis į tokią tarybą būtų lygiai tiek pat, kiek diskutuoti su A.Salamkinu, ar jis nusipelnė nuomotis “Lexus” automobilį už mokesčių mokėtojų pinigus arba aiškinti A.Zuokui, kad kyšininkauti yra negerai.“

  • Kaip galima objektyviai interpretuoti? :(

   • Trakimas

    Kaip?:)Tam reikia turėti smegenis:)Štai jums skauda galvą,o kolega pasiūlo kreiptis pas odontologą:)Esate nustebęs ir sutrikęs.Juk dantys yra galvoje-argumentuoja kolega:)

    • Trakimas

     Man keista,kad būsimas teisininkas nežino,“kaip objektyviai interpretuoti“?“Objektyviai“ ir reiškia rėmimąsi į tam tikrus „objektus“,kuriuos ir tyrinėja teisės studentai kelis metus:)Dėl to ir daviau pavyzdį apie „skaudančią galvą“,odontologą ir interpretaciją.

   • Trakimas

    Pateikdamas pvz.,panaudojau rafinuotą „kreivarankišką“ ironiją,kad parodyčiau ,jog „kolega“ teisus:)Jei sakai,kad tau skauda „galvą“,tai bet kas „objektyviai interpretuodamas“ pasiūlys dar ne tokių dalykų,nes „skaudanti galva“ gali reikšti ir skaudančias akis,ausis,nosį ir t.t.Jei norėta pasakyti,kad skauda suvytusias ir neišsivysčiusias smegenis-tuomet taip ir reikia deklaruoti:)Taigi,teisininkas negali sakyti ir net galvoti,kad skaudanti galva reiškia skaudančius smegenis.Taip pat teisininkas negali net prasižioti ,kad išreikštų „savo žiniasklaidos suformuotą“ nuomonę apie blogą pilietį Ūsą,nes šis laikraščiuose vadinamas „pedofilu“ pagal konservatorių gaujos gerai apmokėtą užsakymą.Teisininkas turi remtis objektyviais įrodymais.Jei jis jų neturi-jis neturi interpretuoti landsbergio žiniasklaidos-alfos skleidžiamų šmeižtų.:)

  • nesvarbu

   bang,antra dalis yra objektyvi teisybė. Todėl jokio prieštaravimo. Kita vertus,pažinimo teorijos požiūriu, subjektyvi Artūro empirika, kokio veikėjo K.K. atžvilgiu,gali būti vertinama kaip objektyvi.

 • Fredis*

  Privati televizija privačiam asmeniui diplomatiškai atsakė, kad jei kas neaišku, tai tegul pavarto kompanijos internetinė svetainę. Paprasčiau tariant – ne dundukų reikalas. Šis įvykis man kažkodėl susikabino su kitos kompanijos internetiniame leidinyje ryte publikuotu E.Čiuldės straipsniu, kuriame jis net nori atgaivinti mirties nuosprendį … violetinei spalvai, rašinys pavadintas: „… girto arklio sapnas“.
  Naujas sezonas, aktoriai grįžta į sceną, antro veiksmo pirma dalis prasideda.

 • Virgis

  Gerb. Arturai, kam taip smulkintis – pagalvokit,- etika. Tuscias dalykas. Etika arba duota nuo Dievo arba ne. O kai ne – jokie kodeksai nepades, apeinami buna istatymu kodeksai, buna apeinami ir etikos kodeksai. Cia panasiai kaip su sazine. Yr arba ner. Arba yr kai naudinga – bet tai jau nesiskaito.

 • Vidas

  http://www.alfa.lt/straipsnis/12450165/Krivickas..jei.nepaimsi.dirzo.vaikui..jis.paims.sautuva=2011-09-16_12-01/
  K.Krivickas turi savo etika

  • Valentinas

   Krivickas gražiai nupiešė Talibano šeimos viziją. Reiktų pridėti, kad privaloma prilupti ir savo bobą, kad ji supratsų, jog peržengė leistinas ribas. Tai tam tikra šoko terapija bobai.

   • C. Ir galiausiai užduoda retorinį klausimą: „Pasakysiu metaforą – ar tą patį paauglys darytų, jei žinotų, kad už pavogtą daiktą jam nukirstų ranką, o už nužudytą žmogų – galvą?“

    Aš gerai prisimenu, kaip kokiais 1985-86 m. pradinių klasių mokytoja pasakojo mums, kad Švedijoje niekas nevagia ir taip yra dėl to, kad už vagystę Švedijoje nukertama ranka. Tokios baudžiamosios politikos pasekmė – galima pvz. Stokholmo autobusų stoties perono vidury palikti savo lagaminą ir niekas jo nepaliestų, nes visi žino kas už tai bus, visi bijo ir dėl to palikęs lagaminą, po pusdienio rasi jį tebestovintį ten pat, kur palikęs. Va dėl to ir tokia tvarka Švedijoj. Ir po to aš ne kartą šį faktą apie Švediją girdėjau iš vyresniųjų ir jei neklystu SSRS žlugimo išvakarėse šis faktas buvo žinomas didesnei daliai SSRS gyventojų. Dėl to ir nėra tvarkos pas mus, kad nebėra mirties bausmės – kas galėtų po to ginčytis su šia mintimi?

    • Trakimas

     Aš galėčiau pasiginčyti.:)Švedijoje ir kitur nevagiamos įvairios „sulkmenos“ tik dėl to,kad žmonės-net pats didžiausias bėdžius-yra socialiai saugus ir sotus.Jei už vagystę grėstų kad ir galvos nukirtimas-alkanas žmogus vis viena vogtų ir rizikuotų.Juk ir verslininkai rizikuoja?Kartais-viskuo ir jokia būsima menama bausmė jų neatbaido.Taip yra ir su varguoliu.Jis nori valgyti,o tai esminis instinktas,todėl stengisasi pavalgyti bent prieš mirtį.Tą patį daro gyvūnai-jie vis viena iš visų jėgų stengiasi pavalgyti,nors po to ir žūtų.Taigi-atgrąsymas bausmėmis-juolab itin nežmoniškomis ,o tuo pačiu ir -nelogiškomis ,problemų neišspręs.Žydro drmbliuko svajonės ir sapalionės,kreivaranki:)))

     • Švedijoje ir kitose šalyse socialiai saugūs yra visi, kurie bando nors kiek integruotis į jų visuomenę. Tačiau lietuviai ir visi kiti negali pilnai integruotis, nes… tiesiog nemoka nevogti… Be to, pilna integracija ir yra tokia, kai išmokstama naudotis vietine sistema – sistemos išnaudotojų (smulkių vagių) yra visur, tik jų kiekis, manau, kitose šalyse neperžengia kritinės masės ribos… Kol kas… Pasaulinė finansinė krizė tuos dalykus stipriai koreguoja – socialinių išnaudotojų daugėja visur…

     • Trakimas

      Kodėl kažkodėl išskiriate „lietuvius“,nors lietuviai,serbai,čigonai yra tokie pat žmonės,norintys valgyti?:)Tikriausiai ,kalbėdamas apie „integraciją,turėjote omeny vis geresnį ir geriau apmokamą darbą,didesnes varguolių emigrantų pajamas ir t.,t.?:)Mažai uždirbantis ir alkanas emigrantas žinoma vogs.Tik patvirtinot mano mintį,simai:)

     • Trakimai,
      tu atrodo nesupratai apie ką aš rašiau. Regis iš tiesų sugebėjimas atskirti ironiją yra ne tokia jau savaiminė duotybė :)

     • Na, Skandinaviją žinau, matyt, jau geriau nei Lietuvą… Dėl to žinau ir mentaliteto skirtumus. Noras pavalgyti čia visai ne prie ko. Lietuvis (ir kiti iš panašių šalių) visada norės ką nors „smulkiai“ pavogti, nors uždirbs visai ne minimumą… O dirbant už minimumą Skandinavijoje, patikėkite, badauti niekam nereikia. Be to pati minimalios algos sąvoka yra kiek kitokia nei Lietuvoje (ar panašiose šalyse). Minimali alga reiškia beveik 8 valandas trunkančią darbo dieną, visas privalomas pietų ir kitokias pertraukas, laisvus šeštadienius ir sekmadienius, bei orią algą, kurios užtenka ne tik pavalgymui, bet ir rūbams, būsto nuomai ir jo išlaikymui. O taupiam lietuviui dar ir lieka juodai dienai…

      Paminėdamas „integraciją“ turėjau omenyje tai, kad integracija ne visada reiškia didesnę algą. Tai reiškia, kad posovietinių šalių atstovai net integruojasi savaip – jie ieško būdų kaip išnaudoti kitos šalies socialinę sistemą, nes yra taip pripratę daryti ir kitaip gyventi nemoka.

    • Trakimas

     Taip ,kreivaranki.Tu rašei taip,kad didžioji dauguma skaitytojų ir neatskirtų,kur ironija,o kur -ne.Tai pats paprasčiausias viešų ryšių berniukų triukas:)Tai toks pat elementarus „pokštas“,kai iš po sėdančio žmogaus ištraukiama kėdė,šis lepteli ant žemės,o visi juokiasi už pilvų susiėmę,tačiau kas nesijuokia-nesupranta humoro:)))Tik labai maža dalis žmonių atsisako suprasti tokius pokštus ir tokį jumorą.:)

     • Trakimai,
      bet būna ir tokių žmonių, kurie patys kažkaip nesugeba sėsdamiesi pataikyti ant kėdės, šlepteli ant žemės, o po to girdėdami prunkščiojimą aplinkui puola apkaltinti arčiausiai stovintį žmogų neva jis taburetę iš po sėdynės ištraukęs. Aš tikrai nesuprantu kaip buvo įmanoma suprasti mano pasisakymą, kad pradėjus kapoti rankas už vagystes niekas nebevogs ir bus tvarka. Tam, kad suprasti ironiją ir buvo papasakota istorija, kad SSRS buvo gajus mitas neva Švedijoje kokiais dar 20 a. antroje pusėje už vogimą buvo kapojamos rankos. Tau kaip suprantu tai kažkaip slydo ir praslydo, nors net ir tau tai niekaip neturėjo praslysti, nes juk akivaizdūs blėniai. Taip, kad nekaltink veidrodžio, jei… ;)

     • suomis

      O kaip interpretuoti tai, kad Didžiojoje Britanijoje Baudžiamoji asakomybė prasideda nuo aštuonių metų, bei kaip tai įsikomponuoja į fizinių bausmių praktiką mokyklose?

     • Suomi,
      ar tikrai? Aš kiek girdėjau Irane „baudžiakas pareina“ nuo 7 m., bet tai čia Irane.

     • suomis

      Taip. Nes, kaip atsimeni tik, tik buvo Londone riaušės. Tai va, kaip tik per riaušias ir sužinojau, kad Britanijoje baudžiama nuo aštuonių metų. Karaliaus tvarka yra Karaliaus. Ne mums nurodinėti Karaliui, kokią tvarką įvedinėti. :)

     • Suomi,
      tu kalbėjai ne apie baudima nuo 8 metų, tu kalbėjai apie baudžiamąją atsakomybę. Tai yra du skirtingi dalykai. Šiuo atveju kokiam 8-mečiui pašalinimas iš prestižinės mokyklo irgi yra „bausmė“.

     • suomis

      Atsiprašau, bet aštuonmečiui pašalinimas iš „nekenčiamos“ :) mokyklos yra ne bausmė o „dovana“. Na, bet ir ne man spręsti apie Britanijos gyvenimo tradicijas. Jeigu jie tokio įstatymo neatšaukė, vadinasi jis reikalingas ir pasiteisina.

     • suomis

      Čia kalba eina apie BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ. Patikėk, kai tai sužinojau, man pačiam buvo „šokas“. :/

     • Suomi,
      man gėda prisipažinti, bet nelabai išmanau UK teisinės sistemos. Tiesiog reiktų pasižiūrėti į jų baudžiamąjį kodeksą ir mažiau klausytis, ką „žmonės šneka“. Ar neatrodo keista, kad UK, būdama ES narė, gali turėti tokį specifinį reglamentavimą tokioje specifinėje srityje? Kaip ten su žmogaus teisėm? Jei baudžiamoji atsakomybė nuo 8 metų, tai kokiose įstaigose atlieka laisvės atėmimo bausmę 8-9 metų asmenys? Šiaip klausyti ką žmonės šneka yra naudinga, bet tikrai neverta to imti taip giliai į širdį, nes pas kiekvieną iš mūsų jinai yra tik viena… gali ir neatlaikyti. Na bet kas dėl UK, tai aš pasakysiu, kad lietuviško mentaliteto kontekste tai yra unikali šalis – jinai neturi renkamo prezidento, turi karalių, kurio sostas yra paveldimas ir išlaikomas iš mokesčių mokėtojų pinigų, o taip pat Lordų Rūmus, bei Bendruomenių rūmus ir TIK dvi partijas, kurios pasikeisdamos valdo šalį jau kelis šimtus metų ir renkamos jos pagal sąrašus. Taigi, jei tokią santvarką perkeltų pas mus, tai visi politologai ir žurnalistai-publicistai imtų klykti, kad žiauresnės diktatūros Lietuvoje nebuvo net 1941-1953 metais. O vistik bėga žmonės į tą UK. Sakau, paradoksas.

     • nesvarbu

      Kaip bebūtų keista, tačiau „tiesiog pasižiūrėti į jų baudžiamąjį kodeksą ir mažiau klausytis, ką “žmonės šneka”, tai nelabai išeis, dėl tokios paprastos priežasties, kad Anglijoje baudžiamojo kodekso nėra.Reikės ilgai skaityti storas precendentų knygas ir sąvadus:)Dėl dviejų valdžios partijų, tai pas mus visos marginalios partijos yra labiau parazitinės organizacijos.Todėl dar neaišku, kas geriau.

     • suomis

      Pirmiausia. Man keista, kodėl jums gėda, kad nelabai išmanote UK teisinės sistemos. :) Manau, kad ir ne visi britai ją išmano. :)
      Būdama UE nare, Britanija vis tik yra KARALYSTĖ, VALDOMA KARALIAUS-KARALIENĖS o ne komunistuojančių liberastų klikos. Mums gyvenantiems RESPUBLIKOSE yra labai neįprastas MONARCHINIS valdymo modelis. Juk pačios didžiausios totalitarinės diktatūros gimė būtent respublikose. Neužmirškite, kad Britanija yra DEMOKRATINĖ MONARCHIJA ir Monarcho pavaldinius TENKINA tokia tvarka. Ir jokia ES komisija nenurodinės, kaip britui gyventi.
      O, kadangi Lietuva yra visiškas nesusipratimas, tai čia kas ką nori, tas tą daro. ES pasakys, kad agurkai turi būti tik tokio o ne kitokio dydžio, – na ir vietiniai kvailiai nersis per galvą, kad tokius ir ne kitokius agurkus augintų. :DDDDDDDDDDD
      Vakaruose, tokių, akivaizdžiai NESĄMONINGŲ reglamentų niekas nevykdo. Labai įdomu pastebėti, kad pas mus higienos normos dabar yra aukštesnės, nei Vakaruose. :DDD Nes mūsų klapčiukai strimgalviais puolė vykdyti NURODYMUS IŠ AUKŠČIAU, kaip buvo pripratę, „gerais tarybiniais laikais“. Tas pats galioja ir žmogaus teisių srityje. Pas mus dabar tokia pati situacija, kaip anekdote: – „Klausimas. Ar bus trečiasis pasaulinis karas? Atsakimas. – Ne, nebus. Bet bus tokia kova už TAIKĄ, kad akmens ant akmens nebeliks.“
      Tai vat, pas mus su žmogaus teisėmis, lygiai tokia pati situacija. Kovotojų daug, bet kuo toliau, tuo mažiau teisių, žmonės, turi. Daugiausiai teisių turi, tai „kovotojai“ už tas teises. :DDDDDDDDDDDDDDD

     • Suomi,
      šaunuolis, kad savo tekste didžiosiomis raidėmis išskyrei dalykus, kurių nežinai. Skubu pataisyti. Taigi, visų pirma UK, yra ne ne „demokratinė monarchija“, o konstitucinė monarchija. Nelabai suprantu iš kur tu ištraukei terminą „demokratinė monarchija“ ir kaip tu jį pats supranti. Asmeniškai man toks žodžių lipinys reikštų, kad šioje santvarkoje monarchas renkamas demokratiniuose rinkimuose, bet juk UK taip nėra, ar ne? Gi terminas konstitucinė monarchija reiškia santvarką, kurioje monarcho valdžia yra apribota konstitucijos, įstatymų arba aukščiausių teisminių institucijų suformuotos praktikos (šiuo atveju kodifikuotos konstitucijos jie net neturi). Iš čia dar vienas dalykas – karalius UK tiesiog karaliauja, ne valdo. Valdo ten būtent parlamentas, kurį iš esmės sudaro dviejų partijų atstovai (tavo terminais kalbant – „komunistuojantys liberastai“, kaip suprantu čia galėtų būti vigai ir toriai). Jei jau taip domiesi riaušėmis Londone ir kituose UK miestuose, tai ar teko kur nors girdėti, kad dėl jų būtų kritikuojama Elžbieta II, kuri jau „nuo neatmenamų dešimtmečių sėdi valdžioje ir valdydama šalį nieko nesugeba padaryti, kad žmonėms gyventi nors kiek lengviau būtų“?
      Tavo minčių, kad UK tiesiog ignoruoja ES direktyvas ir reglamentus, nes „ES jiems nenurodinės“, o taip pat nuomonės, kad „Vakaruose jų niekas nevykdo“ perdaug nekomentuosiu. Pasakysiu tik tiek, kad tiek britams, tiek ir kitiems vakariečiams (tą ES ir įkūrusiems) daug kur tų direktyvų ir reglamentų net nereikia „vykdyti“, nes jie tiesiog atkartoja per ilgą laiką susiformavusius visuomeninius santykius.
      O taip pat aš visiškai nesutinku su mintimi, kad būtent mes puolame strimgalviais vykdyti nurodymų iš Briuselio. Kaip ten su tais reikalavimais agurkų ilgiui aš nežinau (čia kaip tam anekdote: agurko ilgis man nesvarbu, aš į salotas pjaustysiu) ir jų vykdymu Lietuvoje aš nežinau, tačiau galiu pasakyti, kad yra labai daug kitų sferų kurias reglamentuoja ES teisės aktai. Pavyzdžiui darbuotojų teisių, nediskriminavimo, vaiko teisių ir dar daug daug kitų sferų mes taip ir likom nepriklausomi, spjaunam į tuos „europinių okupantų nurodymus“ ir toliau gyvename pagal savo papročius oriai pakeltom galvom. Tai, kad gal ne viskas taip blogai pas mus.

     • suomis

      1. Sutiksi turbūt, kad Didžioji Britanija yra demoratinė šalis, kaip Danija ,Niederlandai, Švedija ir t.t. Nes yra ir „nedemokratinių monarchijų“, tokia pavizdžiui, kaip Ijordanija. Pagaliau kitas Arabų Pasaulio monarchijas. Čia kas liečia terminiją.
      2. O, pats sąžiningai pasvarstyk: – kas būtų jei Didžiojoje Britanijoje atsirastų RADIKALI partija. Nesvarbu kokios ideologinės pakraipos ir turėtų pritarimą visuomenėje. :DDDDDDDDDD Manau, kad žaidimas demokratija greitai baigtusi. Karaliaus žodis būtų lemiamas. Tai, gerai pasimatė, kai Margaret Thatcher, pakankamai brutualiai susitvarkė su streikuojančiais šachtininkais. Taip, kad nereikia lia, lia.
      3. Dėl darbuotojų nediskriminavimo. Štai, yra toks reiškinys, kaip prostitucijos legalizavimas. Štai šioje vietoje, kaip manai: – šio fronto darbininkės yra diskriminuojamos, ar ne? Aš manau, kad – TAIP. Nes, Valstybė, elementariai nusiplovė nuo šios problemos sprendimo, palkdama šį reiškinį sąvieigai. Čia kas liečia žmogaus teises. :DDDDDDDDDD

 • zeroground

  krivckiškojo elgesio priežastis – menkavertiškumo jausmas. Psichologai sprendžia ir šias problemas.

 • Audrius

  Vienas smetoniskas mokytojas man ikale i galva viena minti. Tie kurie neturi etikos kuria etikos komisijas, o tie kurie turi etika, kuria gincu komitetus.
  O dabar nuspreskite, kas ka turi.

 • Artūrai, pažiūrėjau ir aš kelias laidas… Na kol kas nėra kiap su ta …edofilijos istroija, bet…

  • Darius

   Atsivertęs racas.lt ir dešiniame kamputyje pamatęs, jog paliktas Dainiaus Radzevičiaus komentaras, kaip mat nusišypsojau. Bus eilinių rašybos klaidų? Retorinis klausimas. Tokie Dainiaus komentarai jau virtę savotišku ,,brendu“.

 • sataniuga

  „turėti vidinį Etikos kodeksą“
  LRVIĮ 23. Str 1. Viešosios informacijos rengėjas privalo turėti vidaus tvarkos taisykles ir (ar) vidaus etikos kodeksą.

  Vidaus nėra vidinis, kaip pvz., dangaus nėra danginis. Žmonės net įstatymo teisingai pacituoti nepasivargina,
  be to:
  tele3 tekstas:
  Kaip taisyklė, viešose ar pusiau viešose vietose atsitiktinių asmenų (suaugusių) sutikimo filmavimui ar įrašymui gauti nebūtina.

  Pirma, reikia gauti Kalbos komisijos sutikimą viešoje erdvėje publikuoti barbarizmą „kaip taisyklė“.
  Antra, jokiuose įstatymuose neuždrausta už tokį filmavimą duoti į snukį.

 • Suomi,
  perskaičiau tavo atsakymą ir tiesiog noriu pabaigti šią diskusiją. Tiesiog noriu priminti, kad viskas prasidėjo nuo tokio nekalto dalykėlio kaip tavo istorija apie tai kaip 8 metų vaikų metų vaikams Didžiojoje Britanijoje taikomą baudžiamąją atsakomybę. Kas dėl tų tavo punktų, tai geliu atsakyti, jei tau įdomu (nors nustebčiau, jei tau būtų įdomu, nes panašu, kad laikai save Britanijos ekspertu):
  1. Britanija yra demokratinė šalis, o jos santvarka įvardinama kaip „konstitucinė monarchija“ t.y. monarcho valdžia palikta tik nominali, tuo tarpu valdo parlamentas. O tokie terminai kaip demokratinė monarchija, proletariato aristokratai ir pan. dažniausiai aptinkami arba makaliošinio mintijymo politikierių galvose, arba daugiau ar mažiau sėkmingų publicistų raštuose. Tave be jokios abejonės priskiriu prie pastarųjų.
  2. Labai siūlyčiau pačiam kelis kartus tą savo gabaliuką perskaityti, ir pamąstyti ką čia parašei. Nors gal perdaug prašau… „kas būtų jei Didžiojoje Britanijoje atsirastų RADIKALI partija. Nesvarbu kokios ideologinės pakraipos ir turėtų pritarimą visuomenėje. :DDDDDDDDDD Manau, kad žaidimas demokratija greitai baigtusi. Karaliaus žodis būtų lemiamas. Tai, gerai pasimatė, kai Margaret Thatcher, pakankamai brutualiai susitvarkė su streikuojančiais šachtininkais.“
  Visų pirma, neteko nieko girdėti apie tokią British National Party, kurios lyderis Nikas Griffinas jau pagarsėjo savo pareiškimais Europarlamente (kurio narys jis ir yra)? Tai čia iš dešiniųjų, o visokių anarchistų tai ten patikėk…Ir nieko – „žaidimas demokratija“ ten sėkmingai tęsiasi. O tai, kad Thatcher „brutaliai susitvarkė“ su šachtininkais, tai tu manai, kad jinai tiesiog nuolankiai vykdė „karaliaus lemiamą žodį“? O gal netgi manai, kad Thatcher – tai buvusi Anglijos karalienė (nes juk visur rašo, kad ji „valdė“, o pagal tave Angliją valdo karalius ar karalienė). Ta prasme, aš sutikčiau su teiginių, kad karalius „valdo“, jei būtų turima omeny tiesiog formalumas, bet iš tavo parašymo taip neatrodo. Karalius pasirašo atitinkamus Parlamento leidžiamus aktus, tačiau galėtum pasakyt, kad kada buvo paskutinį kartą toks atvejis Tavo žiniai tiek tada kai vyko šachtininkų ir šiaip visokių profsąjungų streikai, tiek visai nesenų riaušių metu niekam neįdomu ką veikia ir ką galvoja Karališkosios šeimos nariai (išskyrus paparacius galbūt). Buvo seniai, seniai toks Anglijos karalius Karlas I, kurio nuomonė nesutapo su parlamento…
  3. Na, jei diskriminuojamos prostitutės, tai pvz. diskriminuojami ir kanapių augintojai. Pritariu minčiai, kad šiuo atveju pas mus valstybė gal ir nusiplovė kažkiek, bet gerbiamas suomi – nu, ne apie tai kalba buvo, kad ir kokia tau prostitucijos tema būtų aktuali. Paaiškinsiu paprastai – aš tenorėjau pasakyti, kad nepaisant tos dramos, kurią mes išgyvename dėl agurkų ilgio normatyvų, visgi pilna įvairių ES nuostatų, kurių mes nei dabar vykdom, nei artimiausiu metu vykdyti ruošiamės. Čia aš taip tave paguosti norėjau.
  Ir dar vienas patarimas – kai rašai komentarą dar daugiau pridėk D raidžių. O taip pat neužmiršk ir tokių dalykų kaip „:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) „. Tai labai tinka su tavo mintimis. Dar nepakentų visokie debesėliai ir zuikučiai, tik gaila, kad tam nėra techninių galimybių.

  • suomis

   Tiek to, tingiu gičytis. :)

   • Aš irgi, nes biški beviltiškas ir nuobodus reikalas.

 • sataniuga

  Ponai, ponai, o ko Jūs ginčijatės, jei vaikystėje esate gavę tą pačią nepolitkorektišką informaciją, kuri matyt dabar pro metų klodus dirgina Jūsų vaizduotę. Sakysit, paaiškink. Aiškinu:

  Visi esame girdėję nuostabią pasaką „Ežio namas“ Skaitė mums, skaitome mes, skaitau ir aš savo jaunesniajam ir štai ką fiksuoju:

  Ir patenkinti ežiai
  Savo namą užrakinę
  Nupupsėjo per tankynę

  Ką mes turim? Užrakino mokyklinio amžiaus vaikus namuose visai dienai – jau vien už tai vaikus atimtų. Toliau dar baisiau:

  Pasiliko du Spygliukai
  Vienas pieno paragavo
  Kitas pelę pasigavo
  Pasigavęs rita tita
  Ją šokdina visą rytą

  Žiaurus elgesys su gyvūnais, skaitome toliau:

  O paliesim degtukus
  Duos mama į kailiukus
  Ir tėvelis dar pridės
  Oi skaudės, brolau skaudės

  Vaikai šeimoje yra mušami ir tiek, kad

  -Imk tėveli diržą platų
  Ir abiem už degtukus
  Išvanok mums kailiukus

  Jau priprato ir netgi patys prašosi bausmės. Taigi, gerbiamieji, tie, kurie/ms skaitė ežio namą šių dienų kontekste yra sužaloti žmonės. Todėl sakau: Užuot gydę kitus, gydykitės patys. Ir būtinai sudeginkit ežio namą. Pys

 • Pingback: Nepastebėta naujiena | Artūras Račas()