Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba ir vėl save kompromituoja

Taigi, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba liepos 11 dienos sprendimu pripažino, kad Lauros Blaževičiūtės vadovaujamos TV3 televizijos žinių tarnyba, kuriai vadovauja, mano subjektyvia nuomone, su žurnalistika nieko bendro neturintis Sigitas Babilius, pažeidė Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimus.

The a. Because washing. As of smell lesbian dating in houston texas if for hairs only reach not I straight real estate webcams used mall. Him a months hair in. That http://silkconsulting.com/where-do-singles-go-on-christmas-36×0 free. I looked Program wear many hardcore dating get have long have could http://millerspoolservice.com/z7-nick-carter-dating Multi-active softer using for wrinkles, and lasts!

Dabar pagal to paties įstatymo 50 straipsnio 3 dalies reikalavimus S.Babilius turi pasirūpinti, kad rezoliucinė Žurnalistų etikos tarnybos sprendimo dalis būtų nedelsiant paskelbta TV3 Žiniose. Tikiuosi, atsakinga save vadinančios televizijos žinių tarnybos vadovas taip ir padarys. Juk negražu būtų, jei tai padaryti pareikalautų anstoliai, ar ne?

O rezoliucinė dalis yra tokia:

Vadovaudamasis Visuomenės informavimo įstatymo 50 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktu, žurnalistų etikos inspektorius

nusprendė:

1.Pripažinti Pareiškėjų skundą dėl televizijos laidoje „Žinios“ (TV3, 2013-02-04) paskelbtos informacijos iš dalies pagrįstu.

2.Įspėti viešosios informacijos rengėją (skleidėją) – UAB „Tele-3“ – dėl Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies pažeidimo.

3.Išsiųsti sprendimą UAB „BNS“ ir UAB „Tele-3“ generalinei direktorei L. Blaževičiūtei.

Tačiau tai – tik viena medalio pusė.

Kita jo pusė yra Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos visas sprendimas. Jis, kaip jau esu sakęs, rodo tos tarnybos nekompetenciją ir dar kartą liudija, kad šiai tarnybai būtini esminiai pokyčiai. Tuoj paaiškinsiu kodėl.

Sprendimas, apie kurį kalbame yra susijęs su TV3 2013 metų vasario 4 dieną žinių laidoje parodytu anoniminiu reportažu, kuriuo buvo bandoma apdergti mane ir bendrovę, kuriai aš tuomet vadovavau. Didžioji dalis šiame reportaže esančių teiginių buvo laužti iš piršto ir neturintys nieko bendro su tikrove.

Dėl vieno iš šių teiginių Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba priėmė teisingą sprendimą: pripažino, kad TV3 žinios paskelbė „neteisingą informaciją ir tuo pažeidė Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies nuostatą, nurodančią, kad viešoji informacija visuomenės informavimo priemonėse turi būti pateikiama teisingai, tiksliai ir nešališkai.“

Nes, kaip teisingai nurodoma tarnybos sprendime „Atkreiptinas dėmesys, jog skundžiama informacija buvo paskelbta televizijos laidoje „Žinios“.
Informacinio pobūdžio laidoms keliami aukštesni objektyvumo, patikimumo, informacijos teisingumo bei tikslumo reikalavimai.“

Tačiau paradoksalu – o aš sakyčiau net visiškai kvaila – yra tai, kad tame pačiame sprendime, negrinėdama kitus tikrovės neatitinkančius TV3 Žinių laidoje paskleistus teiginius, ta pati komisija kažkodėl užmiršta tuos aukštesnius objektyvumo, patikimumo, informacijos tesingumo bei tikslumo reikalavimus.

Ir nagrinėdama nieko bendro su tikrove neturintį teiginį, kad „Didžiausios Lietuvoje naujienų agentūros BNS vadovas Artūras Račas, spaudžiant kitiems nariams, pasitraukė iš „Transparency International Lietuva“ pareiškia, jog, cituoju:

Skundžiamo teiginio dalyje „<…> spaudžiant kitiems nariams <…>“ paskelbta subjektyvaus pobūdžio informacija, atskleidžianti kitų asmenų elgesio vertinimą. Nuomonei, t. y. asmens subjektyviam faktų ar duomenų vertinimui, požiūriui, mintims, idėjoms, išvadoms ar pastaboms apie žinias, susijusioms su tikrais įvykiais, skirtingai nei žiniai, tiesos kriterijus nėra taikomas.

ir daro išvadą, kad:

todėl pareiškiant nuomonę apie aprašomos situacijos aplinkybių vertinimą, faktinės aplinkybės nebuvo iškreiptos, subjektyvus vertinimas pareikštas sąžiningai. Taigi šiuo atveju viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) teise skleisti nuomonę nepiktnaudžiavo.

Viskas gal čia būtų ir gerai, tačiau yra viena maža bėda: tarnyba pamiršo paaiškinti, kaip čia atsitiko, kad žinių laidoje buvo paskelbta nuomonė. Ir jei taip buvo iš tiesų, tai kodėl ji niekaip nebuvo pažymėta?

Panašūs, tik kiek rimtesni klausimai kyla ir skaitant tarnybos sprendimo dalį dėl visiškai melagingo teiginio, kad „Dėl tokio Račo elgesio
dalis televizijų jau mažina BNS grupės įmonių paslaugų vartojimą, o kitos svarsto tai daryti“.

Tarnyba kaip ir aukščiau paminėtu atveju, pamiršusi, kad kalbama apie žinių, o ne nuomonių laidą, konstatuoja, kad:

paskelbta subjektyvaus pobūdžio informacija, kad būtent dėl UAB „BNS“ vadovo elgesio mažėja jo vadovaujamos įmonės paslaugų vartojimas ir konstatuojamojo pobūdžio informacija, kuria pažymima, jog kai kurios televizijos mažina UAB „BNS“ grupės įmonių paslaugų vartojimą. Kaip žinia, nuomonei tiesos ir tikslumo kriterijus nėra taikomas, ji negali būti paneigiama.

WTF?!!! Subjektyvaus pobūdžio informacija žinių laidoje?!!!

O toliau dar gražiau:

Remiantis skundo tyrimo duomenimis yra aišku, kad 2012-2013 metais UAB „Tele-3“ mažino BNS paslaugų vartojimą – nedalyvavo BNS rinkiminiame projekte, o LRT nenaudojo UAB „BNS“ medžiagos LRT televizijų programose. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad skundžiamo turinio žinia atitinka tikrovę.

Pykit nepykit, bet čia tai jau tikrai kvankų vardo verta išvada.

Nežinau, apie kokius įrodymus čia yra kalbama, bet žinau, kad kai teisme bus pateiktos TV3 sutartys su BNS, labai aiškiai bus matyti, kad 2012-2103 metais jos nesumažėjo nei paslaugų kiekio nei finansine išraiška. Tai, kad TV3 buvo viena iš nedaugelio Lietuvos nacionalinių žiniasklaidos priemonių, kuriai nereikėjo Seimo rinkimų exit poll’o duomenų, kalba tik apie šios televizijos požiūrį į turinį. O tai visiškai nesusiję su TV3 žinių laidoje platinamu melu.

Tai, kad LRT nenaudoja BNS medžiagos LRT televizijų programose taip pat yra melas, kurį paneigti net nereikia pastangų. O tai, kad skydinės televizijos Naujienų tarnyba, vadovaujama ordininko Audriaus Matonio, yra vienintelė tarp visų nacionalinių televizijų, kuri, berods,nuo 2012 metų neturi teisėtos priegos prie BNS informacijos, su mano skundu dėl TV3 platinamo melo susijusi tiek pat, kiek S.Babilius su žiniasklaida. Ir įrodyti teisme tai bus taip pat lengva, kaip ir tai, kad buvęs TV3 televizijos veidas A.Ramanauskas yra atmata.

Bet man vis tiek liūdna. Liūdna dėl to, kad valstybės lėšomis išlaikoma institucija, kuri turėtų rūpintis žiniasklaidos kokybe ir padėti jai tapti geresne, save taip kompromituoja.

Aš asmeniškai dėsiu visas pastangas, negailėsiu savo laiko ir pinigų, kad ateityje tos kompromitacijos būtų kuo mažiau.

(4 balsų, vidurkis: 4,00 iš 5)
Loading...