Viduramžių bananų respublika

Man nepatinka kai Kauno arkivyskupas metropolitas S.Tamkevičius visuomeninio radijo eteryje platina melagingas žinias.

Bet tai aš dar galiu suprasti ir net iš dalies pateisinti. 

Aš visiškai suprantu ir pateisinu Katalikų bažnyčios aiškią ir nedviprasmišką poziciją alkoholio politikos klausimu.  Ir man visai neatrodė baisūs kai kurių kunigų ketinimai viešinti Seimo narius, pasisakančius už alkoholio politikos liberalizavimą. Bažnyčios ir šventoriai tam visiškai tinkama vieta. 

Tačiau to, kas įvyko Kauno savivaldybėje, nei suprantu, nei pateisinu.

Mano supratimu, tai yra šunuodegiavimas, nesuvokimas, kas yra demokratinė valstybė ir visiškas Konstitucijos nepaisymas.

Juk Konstitucijoje labai aiškiai pasakyta: Lietuvoje nėra valstybinės religijos

 Jei taip, tai kodėl Kauno savivaldybėje įrengiama maldos vieta tik vienai iš daugelio Lietuvos religinių bendruomenių. Kodėl katalikų bendruomenė išskiriama, o kitos diskriminuojamos?

Kodėl katalikų religinei bendruomenei priklausantys „savivaldybės darbuotojai koplytėlėje suras ramybę sudėtingose situacijose ar susikaups prieš priimant svarbius sprendimus Kaunui ir miesto bendruomenei“.

O stačiatikiai, musulmonai, liuteronai, evangelikai, judėjai, sunitai ir kiti? Kodėl jiems, jei jie dirbs Kauno savivaldybėje, nesuteikta teisė surasti ramybę sudėtingose situacijose?

Juk tai irgi aiškus prieštaravimas Konstitucijai, kurioje teigiama, kad „Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.“

Juk kaip kitaip jei ne privilegija galima pavadinti Kauno savivaldybėje dirbantiems katalikų religinės bendruomenės nariams suteiktą išskirtinę teisę atlikti religines apeigas darbo vietoje, kai kitų religinių bendruomenių nariai tokios galimybės neturi?

Nekalbu jau apie tai, kad ta privilegija katalikų religinei bendruomenei buvo suteikta naudojant kitų religinių bendruomenių narių lėšas, tai yra, visų mokesčių mokėtojų pinigus.

 O kaip maldos namų įrengimas Kauno savivaldybės pastate dera su Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymų? Jame nurodoma, kad visi asmenys, nepaisant jų išpažįstamos religijos, religinių įsitikinimų ar santykio su religija, įstatymui yra lygūs ir kad tiesiogiai ar netiesiogiai riboti jų teises ir laisves ar taikyti privilegijas draudžiama.

Įstatyme taip pat nurodoma, kur gali būti atliekamos religinės apeigos. Sąrašas yra pakankamai trumpas, tačiau savivaldybių pastatai tarp tų vietų nepaminėti. 

Nebent Kauno savivaldybės pastatas yra vieša vieta.

Tačiau taip nėra. Na, vien jau todėl, kad iš asmeninės patirties žinau, kad bet kas ir bet kada įeiti į savivaldybės pastatą negali.

Tai kas tada po velnių toje Lietuvoje darosi?

Kodėl bet kuris laikinai valdžią gavęs politikas, norėdamas gauti daugiau balsų per rinkimus, leidžia sau spjauti į Konstituciją ir įstatymus?

Kažkokia viduramžių bananų respublika…

(14 balsų, vidurkis: 4,07 iš 5)
Loading...