Viduramžių bananų respublika

Man nepatinka kai Kauno arkivyskupas metropolitas S.Tamkevičius visuomeninio radijo eteryje platina melagingas žinias.

Bet tai aš dar galiu suprasti ir net iš dalies pateisinti. 

Aš visiškai suprantu ir pateisinu Katalikų bažnyčios aiškią ir nedviprasmišką poziciją alkoholio politikos klausimu.  Ir man visai neatrodė baisūs kai kurių kunigų ketinimai viešinti Seimo narius, pasisakančius už alkoholio politikos liberalizavimą. Bažnyčios ir šventoriai tam visiškai tinkama vieta. 

Tačiau to, kas įvyko Kauno savivaldybėje, nei suprantu, nei pateisinu.

Mano supratimu, tai yra šunuodegiavimas, nesuvokimas, kas yra demokratinė valstybė ir visiškas Konstitucijos nepaisymas.

Juk Konstitucijoje labai aiškiai pasakyta: Lietuvoje nėra valstybinės religijos

 Jei taip, tai kodėl Kauno savivaldybėje įrengiama maldos vieta tik vienai iš daugelio Lietuvos religinių bendruomenių. Kodėl katalikų bendruomenė išskiriama, o kitos diskriminuojamos?

Kodėl katalikų religinei bendruomenei priklausantys „savivaldybės darbuotojai koplytėlėje suras ramybę sudėtingose situacijose ar susikaups prieš priimant svarbius sprendimus Kaunui ir miesto bendruomenei“.

O stačiatikiai, musulmonai, liuteronai, evangelikai, judėjai, sunitai ir kiti? Kodėl jiems, jei jie dirbs Kauno savivaldybėje, nesuteikta teisė surasti ramybę sudėtingose situacijose?

Juk tai irgi aiškus prieštaravimas Konstitucijai, kurioje teigiama, kad „Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.“

Juk kaip kitaip jei ne privilegija galima pavadinti Kauno savivaldybėje dirbantiems katalikų religinės bendruomenės nariams suteiktą išskirtinę teisę atlikti religines apeigas darbo vietoje, kai kitų religinių bendruomenių nariai tokios galimybės neturi?

Nekalbu jau apie tai, kad ta privilegija katalikų religinei bendruomenei buvo suteikta naudojant kitų religinių bendruomenių narių lėšas, tai yra, visų mokesčių mokėtojų pinigus.

 O kaip maldos namų įrengimas Kauno savivaldybės pastate dera su Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymų? Jame nurodoma, kad visi asmenys, nepaisant jų išpažįstamos religijos, religinių įsitikinimų ar santykio su religija, įstatymui yra lygūs ir kad tiesiogiai ar netiesiogiai riboti jų teises ir laisves ar taikyti privilegijas draudžiama.

Įstatyme taip pat nurodoma, kur gali būti atliekamos religinės apeigos. Sąrašas yra pakankamai trumpas, tačiau savivaldybių pastatai tarp tų vietų nepaminėti. 

Nebent Kauno savivaldybės pastatas yra vieša vieta.

Tačiau taip nėra. Na, vien jau todėl, kad iš asmeninės patirties žinau, kad bet kas ir bet kada įeiti į savivaldybės pastatą negali.

Tai kas tada po velnių toje Lietuvoje darosi?

Kodėl bet kuris laikinai valdžią gavęs politikas, norėdamas gauti daugiau balsų per rinkimus, leidžia sau spjauti į Konstituciją ir įstatymus?

Kažkokia viduramžių bananų respublika…

(14 balsų, vidurkis: 4,07 iš 5)
Loading...
 • VYTS

  Aš prieš koplyčias valdiškose patalpose, bet ar tikrai tai kad įstatyme nurodyta kad kažkur galima vykdyti apeigas, reiškia kad kitur draudžiama?

 • cheesus crust

  >>Kodėl bet kuris laikinai valdžią gavęs politikas, norėdamas gauti daugiau balsų per rinkimus…

  Nemanau, kad tai prideda jiems papildomų balsų. Nors ką gali žinoti. Gal kokiems nors pensininkams tai ir svarbu. Būtų įdomu pamatyti patikimus tyrimus šiuo klausimu.

  >>leidžia sau spjauti į Konstituciją ir įstatymus?
  O kodėl sau to neleisti? Bananų respublikos pagrindinis požymis – bananiniai piliečiai.

  • Sejanus

   „Bananų respublikos pagrindinis požymis – bananiniai piliečiai.“

   Taigi. Todėl pabandykime nebūti bananiniais piliečiais ir kažkaip sureaguoti. Ką tokiu atveju eilinis bananietis gali padaryti? Ką turėtų daryti? (Klausimai ne retoriniai).

   • Nebalsuoti už tokius politikus. Garsiai reikšti savo nepasitenkinimą. Siųsti el.laiškus. Rašyti komentarus. Ir t.t.

 • giedrius

  Artūrai, kur problemą matai?

  problema būtų jeigu, Kauno savivaldybės nariai „… stačiatikiai, musulmonai, liuteronai, evangelikai, judėjai, sunitai ir kiti? …“ pareikštų norą „… surasti ramybę sudėtingose situacijose? …“ ir tai NEbūtų padaryta

  • mielas Giedriau, tai jau būtų diskriminacija. O šiuo metu yra privilegija. Be to, kaip ir paminėjau, įstatymas nenumato galimybės atlikti religinių apeigų savivaldybėje. Tad problemą matau veiksmuose, prieštaraujančiuose Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir galiojantiems įstatymas.

 • nerijus

  Priminė datą, kuri siejama su mūsų Lietuvos vardo pirmuoju paminėjimu- 1009 m., kai Bonifacijaus kelionė baigėsi žengimu į Dausas.

  LRK

  29 straipsnis

  Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

  7 straipsnis
  Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.

  Ar „kitas aktas“ nėra Kauno savivaldybės sprendimas?..
  Žodynas nurodo:
  http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/A/aktas

  „3. oficialus dokumentas, raštas, protokolas: Patikrinimo aktas“

 • Susirūpinau, iš ko Kauno savivaldybė mokės kapelionui algą, juk lėšų taip reikia arenai užbaigti (nekalbant apie Kauno gatves, kurioms eilė, matyt, negreit ateis).

  • nerijus

   feministe

   Kaune, duobėtų gatvių problema ne tik šiame amžiuje ir laikmetyje buvo :)

 • Reikėtų kokio paprasto nuoširdaus klebonėlio, kaip K.Vasiliauskas.Tada tiktų ir musulmonams ir judėjams.

 • Justas

  Žinote …
  iš mano lankytų aerouostų , pvz. Dulles int. , JFK , Amsterdamo Getviko , Hitrou , Briuselio aerouostose yra … patalpos , kuriose galima pasimelsti .
  Melstis galima bet kurios religijos atstovui .
  Chapel vadinamos .
  Buvau ir aš į kai kurias iš jų užėjęs .
  Nei aš kažką savo apranga ir elgesiu šokiravau ,
  nei jie į mane dėmesį kreipė …
  Aš atsiklaupiau ir sukalbėjau „Tėve mūsų“ …
  Jie kaktomis į grindis ..
  ir ton pusėn , kurion ten Meka, rodyklė yra ..
  Mes viens kitam nemaišėm .
  Nematau aš problemos su patalpa meldimuisi , malda .
  Nematau ir tiek .
  IMHO ,
  problema tampa tada , kai pradedama nurodinėti ne tik kaip ir kuriam Dievui melstis , kokiu vardu Dievą vadinti , viešai skelbti nesilankančių maldykloj sąrašus …
  O šiaip tai aš nieko prieš prieš patalpas , kuriose galima pasimelst …

  • oro uostas, kuris yra valdomas komercinės struktūros, siekiančios pasididinti savo pelną ir valstybinės skiriasi.

   komercinė struktūra gali pasistatyti iš savo komercinęs veiklos lėšų bažnyčią, mecetę, futbolo stadioną ar krepšinio areną priklausomai išpažystamos religijos. nes tam vartotų savo lėšas, o ne lėšas surinktas iš mokesčių mokėtojų surinktų įvairių mokesčių (PVM, GPM ir pan.) pavidalu. todėl kai valdiškos įstaigos leidžia mokesčių pinigus religiniams reikalams, tai yra blogai.

   aš asmeniškai esu prieš bet kokių religijų paramą iš mano sumokėtų mokesčių.

   • nerijus

    Religija yra UAB’as ir jis turi verstis savo lėšomis ir mokėti mokesčius.
    Kad mūsų Valstybėje įsigalėjęs monopolis, tai vieša paslaptis.

 • Studentas

  Gerai pastebėta, pone Račai.
  Tuo pačiu norėčiau paklausti kodėl nekatalikiškose, paprastose miesto mokyklose yra galimybė rinktis tarp etikos bei katalikų tikybos pamokų? Kodėl sekuliarios valstybės, kurioje nėra valstybinės religijos, finansuojamose mokyklose, yra suteikiama privilegija tik Romos Katalikų Bažnyčiai?

  • nerijus

   Todėl, kad mūsų valstybėje yra katalikiškas monopolis.

 • sert

  Šiaip jau persistengta – o kokia gi čia privilegija, jei Rotušės patalpose neaptikta nei musulmonų, nei stačiatikių, nei kalvinistų?
  Jei tokių atsiras, tai ir turės savo cervikę, mečetikę ar kirchikę.
  O kol kas – koplyčaitė.
  Ar dabar dar turėtų atidaryti specialią sekuliaristų ir ateistų susikaupimo kamerą?
  Italijos bananų respublika nepavadinsi, bet ten parlamente irgi yra koplyčia, JAV senato ir atstovų rūmai turi koplyčias, britų parlamentas taip pat, Lietuvos parlamentas irgi. Galbūt keli tolerastai dėl to grąžo rankas, bet juk Seimo sesija mišiomis neprasideda.

  • nerijus

   O pas Jus darbe yra koplyčia?..
   Jei vieną dieną ji atsirastų ir darbdavys priverstinai lieptų ten lankytis, o prieš darbo pradžią, kiekvieną dieną, tektų sukalbėti „Sveika Marija“?..
   Mėgstu klausytis muziką; tapęs seimo nariu, pareikalaučiau kambariuko, kuriame galėčiau ramiai jos klausytis. Kažin, ar man tokia privilegija būtų suteikta?..Labai abejoju…

   • Sejanus

    Bet atskirą kambarį su televizoriumi, baru ir krėslais krepšinio žiūrėjimui gal ir pavyktų suorganizuoti.

   • sert

    apie religinę prievartą kol kas niekas nediskutavo. Tapęs Seimo nariu gausi net atskirą kabinetą ir kelis padėjėjus arba padėjėjas. O tai kur kas geriau už atskirą kambariuką muzikai.

    • nerijus

     Religinė prievarta, kai tik ką gimęs kūdikis yra krikštijamas.
     Nelaukiama, kol jam nušvies protas ir jis galės pats pasirinkti: priklausyti UAB Religija ar ne.

     Skirkime tikėjimą nuo religijos.

     Jei nematėte:

     • sert

      čia vienas iš juokingiausių kirvinių ateistų argumentų. Dėl vaiko krikšto sprendžia tėvai, ne Bažnyčia. Matyt ir tavęs tėvai per preivartą į mokyklą nevedė.. :-)

     • tik visiškas dundukas gali lyginti išsilavinimą ir religiją.

     • nerijus

      sert
      Esu laisvaprotis.

      Dažno tėvai yra nekantrūs ir nesulaukia, kol patys vaikai pasirinks…ir tam yra daug priežasčių.
      Kodėl?..Reikia paieškoti priešistorės: kodėl taip atsitiko?..

      Kai nori užvaldyti (kontroliuoti) asmenis, reikia juos „imti“ kuo anksčiau…Juk ir „naująją“- Tarybinę, istoriją dėstė mokykloje, o ne namie?..
      Mokykloje Žmogus gauna Žinių, kurias gali priimti arba ne- renkasi pats.

      Jūs lyginate tokius dalykus, kurių nederėtų lyginti.
      Kraštutinumai. Vien dėl to, kad apginti savo poziciją.

     • sert

      Nerijau, tėvai vaikus auklėja pagal savo įsitikinimus. Todėl kažkurį gyvenimo laikotarpį jie sprendžia ką jų vaikas turėtų rinktis. Todėl palyginimas tikslus. Jei pasidomėtumėte, tai net Bažnyčia nerekomenduoja vaiko krikštyti jam nesubrendus, jei tėvai nėra tikri, kad galės jį auklėti krikščioniškai.
      Iš esmės tai šis ginčas gana primityvus, būtent dėl to, kad Račas ar jo palaikytojai labia primityviai supranta krikščionybę, beveik pagal sovietų ateizmo vadovėlį – kaip pasakas, etc. Gagarinas ksomose buvo, bet Dievo nematė ir pan. Šiems žmonės gana svetima ar nepažįstama Europos krikščioniška kultūra ar netgi koks Čestertonas.

     • „Iš esmės tai šis ginčas gana primityvus, būtent dėl to, kad Račas ar jo palaikytojai labia primityviai supranta krikščionybę, beveik pagal sovietų ateizmo vadovėlį – kaip pasakas, etc. Gagarinas ksomose buvo, bet Dievo nematė ir pan. Šiems žmonės gana svetima ar nepažįstama Europos krikščioniška kultūra ar netgi koks Čestertonas.“
      Čia kaip šakute į akį pataikyta. +++

     • Valentinas

      Yra du primityvūs ir nusibodę klerikalų argumentai netikintiems:
      1. Jūs nieko nesuprantate apie krikščionybę.
      2. Ateizmas – irgi tikėjimas.

      Neįdomomūs, kvaili, primityvūs atsikalbinėjimai. Jie rodo jūsų bailumą ir argumentacijos trūkumą. Geriau jau pasimelskite, jei dar mokate.

     • Ne katalikams aiškinti, ne jų reikalas ką veikia katalikų Bažnyčia, kada ir kur jie turi melstis.
      Perfrazuojant, pasiremiant Tinklaraštininku:
      – koks Jūsų suknistas reikalas?

     • sert

      Valentinai, nesu nei klerikalas, nei praktikuojantis katalikas. Bet esu išaugęs kultūroje, kuri neatsiejama nuo krikščionybės, todėl jaučiu pareigą šią kultūrą ginti nuo tokių profanuotojų kaip p. Račas.

     • nerijus

      sert

      Jei domėjotės istorija, tai turėtumėte žinoti šios „kultūros“ atsiradimo priežastis ir pasekmes mūsų Žemėje.

      Gaila, kad sekančių „bonifacijų“ nepasiuntė ten pat, kaip ir jų pirmtako- į Dausas.

      Daugiausiai konfliktų, Pasaulyje, kyla tik dėl religinių motyvų…Pasakysiu aiškiau- dėl Žmonių kvailumo (bukumo)jas ginant.

      Galima saugoti ir ginti savo teritoriją, namus, šeimą. Bet kam ginti religiją? Kokią naudą ji duoda Žmogui?..

      p.s. gerb. UAB Religija fanai: atskirkite vieną kartą religiją nuo tikėjimo. Tai du skirtingi ir negretinami dalykai. Tik buvo labai naudinga tikėjimą „pritemti“ prie religijos ir iš to gauti realias pajamas- pinigų.

     • nerijus

      Puikus dokumentinių filmų ciklas „HOW EARTH MADE US“:

      http://www.youtube.com/watch?v=jn6tOWKZbh4

      p.s. ypač rekomenduoju fanatikams…

     • nerijus

      sert

      Ar Žmones, kurie nėra religiniai fanatikai, privalo turėti kažkokius šablonus- pavadinimus?..
      Yra Žmogus ir Yra Žmogus- religinis fanatikas.

     • Valentinas

      Račas yra išaugęs lygiai tokioje pat kultūroje ir jo nuomonė yra ne didesnė „profanacija“, nei krikščionybės palaikytojų. Juo labiau, kad kalba eina apie religinį objektą įkurtą pasaulietinėje valdžios įstaigoje. Šiuo atveju, ne tik Račas yra teisus, bet ir toks buldozerinis būdas įvedinėti krikščionybei yra pati tikriausia jos profanacija. Apskritai, didžiausi krikšionybės priešai yra jos karingi fanatikai. Mokykitės iš Maldeikienės, kuri yra lietuviška Motina Terezė :)

     • sert

      Nerijui, Discovery kanalas ar National Geography stiliaus filmukai gydo nuo fanatizmo? Tikiuosi Jums jau geriau. Dar gal Animal Planet ar Sport Channel padėtų…
      Neskaičiavau konfliktų kilmės priežasčių, todėl čia jau neatsakysiu ar daugiausia jų kyla dėl religinių priežasčių.
      Gal turite tikslius statistinius duomenis ar tiesiog šiaips sau viską emocionaliai suverčiate nemėgstamoms religijoms? Pradedant tarkim 1m po Kristaus gimimo, paskaičiuokite. Kol kas duomenų neturite.
      XX a. karai pasižymėję žiaurumu, kilo tiesiog dėl socialinių ideologijų kovų ir teritorijų. Ateistas nefanatikas Stalinas pražudė apie 50 mln. žmonių. Ar tai rodo ateizmo blogį? ;-) Ar motyvai buvo kiti?
      Žinoma, jog mokslo atradimai pražudė milijonus žmonių, tai dabar turėtume garbinti analfabetizmą? Beje yra ir tokių..

     • sert

      Valentinai, nemanau, kad krikščionybė turi priešų.
      Dėl „religinių objektų“ „viešose įstaigose“, tai manau, Jūs kaip ir Račas prastai suprantate Valstybės ir Bažnyčios atskyrimą. Šis atskyrimas reiškia, kad valstybinės įstaigos yra sekuliaros institucijos, bet nereiškia, kad valstybinės įstaigos yra ateistų tvirtovės. Nėra draudžiama atlikti religines apeigas viešose įstaigose, bet viešos įstaigos nesivadovauja Bažnyčios tvarka.
      Kadangi krikščionybę Lietuvoje „įvesta“ dar karaliaus Mindaugo laikais, pakartotinai, kunigaikščio Vytauto, tai niekas jos jau kelis šimtus metų nebeįvedinėja.
      Apie Motina Teresę esu geresnės nuomonės nei Jūs.
      Išgykite nuo sovietmečio dogmų.

     • nerijus

      sert

      Žinote tokį faktą, kad komunizmas yra kilęs iš krikščionybės?..
      Ideologijos tiesiog identiškos- Žmonių lygybė, vienas vadas- diktatorius ir pan.
      Kiekviena santvarka (ir religinė) linkusi išsigimti, nes Žmonės yra Žmonės…

     • nerijus

      Beje, sert, kadangi nežinau Jūsų lyties, tai…
      Jei esate moteris, tai susiskaičiuokite šonkaulius. Jei vyras, siūlau tai padaryti savo gyvenimo draugei…
      Ir nevalgykite obuolių…

     • Sejanus

      Kokia jau čia prievarta – krikštas? Tarsi tas vandens pašlakstymas turi kokią nors praktinę reiškmę, ar kažkuo kūdikį įpareigoja. Nekenksminga tradicija ir tiek. Jau vardo davimas tuomet būtų didesnė prievarta ;)

     • nerijus

      Šlakstymas su religinėmis apeigomis, nėra nekaltas prasidėjimas, o nesuvokiančio Žmogaus pririšimas prie savo verslo, kad ir ne iš karto, o tik suaugus.

      Kaimo Žmones visada vienija ir suburia tokie dalykai, kaip šienapjūtė ir bulviakasis. Tam nereikia religijos, Kalėdų ir pan.

      Kalėdos jau senai nėra TIK religinė šventė. Ji labiau tapo Žmones (ypač jų šeimas) suburianti šventė.

      Labai džiugu, kad katalikiškos gretos mažėja, nes Žmonės pagaliau suprato, kad jiems tai nėra reikalinga. Lieka tik sulaukti kunigų seminarijos uždarymo…Kai taip atsitiks, tai būtinai atkimšiu, kad ir „Alitos“ šampano…

     • Valentinas

      Niekas nesako, kad valdžios įstaigos turi būti ateistų tvirtovės. Religinio objekto įkūrimas seculiaroje įstaigoje kelia dvi problemas:
      1. Krikščionybės skverbimasis į valdžios struktūras niekada nebuvo nekaltas „mes čia tik pabūsime, kad tikintieji turėtų kur pasimelsti“ žaidimas. Visais laikais, bažnyčia nuosekliai ir tvirtai skverbėsi į valstybines struktūras, primesdama savo pasaulėvaizdį (tas beje būdinga ir islamui su judaizmu, apie budizmą ir induizmą tiek nežinau). Lietuvoje mes tą matome, kai vyskupai laimina Seimą, oficialūs asmenys privalomai dalyvauja mišiose, kai vyskupai šantažuoja politikus priimti arba nepriimti atitinkamus jų ideologijai priimtinus įstatymus ir t.t. Koplyčia savivaldybėje iš esmės atitinka raudonojo kampelio kabinetą tarybiniais laikais, kuriame apsilankymai ir dalyvavimai susirinkimuose būdavo privalomi. Kapelionas užims politruko vietą ir meras, bei kiti savivaldybės darbuotojai eis pas jį ant kilimėlio atsiskaitydami kodėl nepakankamai padarė, kad grąžintų paklydusių avelių į ganytojo prieglobstį.

      2. Su tuo susijusi antra probleme, kad katalikybei tapus oficiozine savivaldybės religija, bus diskriminuojami, engiami, metami iš darbo tie darbuotojai, kurie nesilankys, nepalaikys, prieštaraus, pasisakys neigiamai ar kitaip nestos į oficiozinės religijos pusę. Tokiu būdu, dalykas, kuris turėtų būti privatus tikinčiojo ir dievo reikalas, virsta žmogaus ir jo darbovietės aplinkos reikalu. Nori nenori, savivaldybėje atsiras takoskyra tarp tikinčiųjų ir netikinčiųjų, kadangi apsilankymai koplyčioje neišvengiamai bus vieši ir tarpusavyje aptarinėjami. Tai yra labai blogai.
      Dar vienas aspektas yra grynai pragmatinis. Nėra jokio praktinio poreikio turėti meldimosi vietą darbovietėje. Juk Kaune yra sočiai bažnyčių, kur dieviškos apvaizdos ištroškęs klerkas ar politikas gali nueiti prieš darbą, po darbo arba per pietų pertrauką. Darbo metu reikia dirbti, o ne melstis.
      p.s.
      Nevadinčiau „Lietuvos apkrikštyjimu“ valdovo su svita apsikrikštyjimą pragmatiniais politiniais sumetimais. Valstiečių būrio suvarymo į upę ir pasakymo jiems, kad nuo šiol jūs krikščionys aš irgi nevadinčiau apkrikštyjimu.

     • nerijus

      Valentinai

      +

     • nerijus

      Valentinai

      Esmė, kad krikštas yra įteisinamas- dokumentiškai- įrašu bažnyčioje, kaip įvykis, kuris gali nulemti daug dalykų, tame tarpe- gyvybę ar mirtį (tremtį). Prisimenant komunizmą.

      Galiausiai, jei Žmogus bus pakrikštytas, o vėliau taps laisvamaniu ir galiausiai, nutikus blogiausiam- ištrėmus ar kaip kitaip su juo susidorojus, bus parodytas puslapis, kuriame bus įrašas- krikštytas. Tai gali nulemti daug ir viskas priklauso nuo aplinkybių.

      Juk Žmogaus teistumą panaikina teismas- įrašu, o ne pats Žmogus?..Žmogus ir nuteistas gali jaustis laisvu ir nekaltu, o įrašas bylos ką kitą…

     • dzyvai

      Valentinai,

      Ar tie, kurie nesilankys rūkymo kambaryje, irgi bus diskriminuojami ir „metami iš darbo tie darbuotojai“?

      Ateistai teigia, kad katalikybė yra „baubų“ ir „elfų“ kultas. Bet, juokingiausia, kad patys išgirdę žodį „katalikas“ prikuria tiek „baubų“ ir „elfų“…

      Nesu psichologas, bet tai vadinasi „savo silpnybių ir baimių projekcija“ ar kažkaip panašiai. Su visa pagarba, paskaitykite savo komentarą dar sykį.

     • Valentinas

      Dzyvai, juk pats supranti, kad negalima lyginti žalingo įpročio su viena iš galingiausių ideologinių ir pasaulėžiūrinių sistemų. Sekuliari visuomenė yra vienas iš didžiausių ir naudingiausių moderniosios epochos pasiekimų, todėl jį privaloma saugoti nuo pasikėsinimų (kas šiuo atveju ir vyksta) nemažiau griežtai, nei reiktų saugoti nuo pasikėsinimo į laisvę ir demokratiją.

    • sert

     Račui – tik bemokslis sovietmečio žurnalistėlis gali nelaikyti savęs krikščionimi ir švęsti Kalėdas.

     • mielas sert, gal skleiskite savo krikščioniškas pasakas kur nors kitur. Užknisote jau. Ta prasme, kad užkniso tamstos dundukiškas noras įžeidinėti kitaip mąstančius. Eikite pas užkalnį, skeptiką, rokiškį ir ten šikite ant ko tik norite. Čia tamstos karjera baigaisi. Viso gero.

     • sert

      Komentaras pašalintas – A.R.

     • mielas sert, juk sakiau aiškiai – viso gero.

     • nerijus

      Manau, kad kai kurių Žmonių ribotas protas nesuvokia, kad Religija yra verslas.

     • sert

      Komentaras pašalintas – A.R.

 • albinas

  „Centriniame ligoninės pastate kardinolo Audrio Juozo Bačkio ir kitų dvasininkų, taip pat ligoninės administracijos pastangomis įrengta Dievo gailestingumo koplyčia. Joje pasimelsti, ieškoti dvasinės atgaivos ir prašyti malonių iš Gailestingojo Dievo gali ne tik ligoninės pacientai, bet ir gydytojai, darbuotojai, svečiai.“

  Kiek zinau ji veikia jau 10m o Arturas prie to nebuvo prisikabines. Tiesa koplycia buvo irengta uz baznycios ir privaciu asmenu suaukotus pinigus, ir kainavo beveik 700 tukstanciu.
  Bet kaip cie dabar, jug koplycia irengta valtybineje istaigoje ir naudojasi visa infrostruktura,(syldimas, elektra). :)

  • nerijus

   Nuomą moka?..

  • mielas Albinai, gal pirmiausia susipažinkite su Lietuvos Respublikos įstatymais, o po to jau klauskite. Ne taip kvailai atrodys.

   • albinas

    „Ir dar – siūlau vis dėlto naudoti žmonių kalbą ir vengti įžeidinėjančių terminų.“

    Vietoj to, kad jei manot esantis teisua, kitu nevadinkit dundukais ir kvailiais, o kulturingai galite i tai syreguoti, ir isdestiti savo tiesa.

    Jus tikrai kartai bunate teisus, bet gal galima apsieiti ir be dunduku, kvailiu, ir t.t…. Dievas su jumis.

    • Dundukas

     Komentaras pašalintas – A.R.

     • mielas Dunduke, juk esu sakęs – ne dundukų reikalas aptarinėti A.Račą.

     • Dundukas

      mielas A.Račai, kas tamstai keista — kaip šauksi, taip ir atsilieps.

     • mielas Dunduke, kažką painiojate – dundukų protinių savybių niekada neaptarinėju.

  • [/b] turėtų baigtis bold`as.

   Beje, apeigos abiem atvejais vykdomos, kaip supratau, koplytėlėje, o tokie vieta sąraše turbūt yra..

 • Pingback: Tweets that mention Viduramžių bananų respublika | Artūras Račas -- Topsy.com()

 • curry

  Seime jau senai tokia koplytėlė yra… tsigi ką čia Kauno savivaldybė :)

 • neidomu

  na, kaip palygini, čia tik koplytėlė, o ne intronizacija kokia :D Vilniaus rajonas jau daugiau nei metai tiesiogiai pavaldus aukščiausioms jėgoms: http://www.vilniaus-r.lt/index.php?id=15034

  bet visko gali būti, gal ir kauniečiai susidomaus.

  • sert

   štai į ką pavirto LLRA autonominiai ir antivalstybiniai veiksmai.

 • mdxacuk

  Ne vien naivūs žurnalistai rūpinasi lietuviečių dvasiniais reikalais. Taip sutapo, kad sinchroniškai ir Rusijos vyriausiasis sielovadybininkas patriarchas Kirilas pareiškė nerimaujantis dėl bažnyčios padėties Baltijos šalyse, įskaitant Lietuvą, kur mokestines ir kitas privilegijas gauna tik Katalikų bažnyčia http://www.lrytas.lt/-12967367121295621479-patriarchas-kirilas-i%C5%A1sak%C4%97-nerim%C4%85-d%C4%97l-sta%C4%8Diatiki%C5%B3-ba%C5%BEny%C4%8Dios-pad%C4%97ties-lietuvoje-ir-estijoje.htm.

  Jei jau tokie žmonės ėmėsi šito archisvarbaus reikalo, tai Dievas turėtų išgirsti jų balsą. Tuo labiau, kad jis yra vienas ir jam vienodai rūpi tiek katalikai, tiek mahometonai, tiek parmazonai.

 • Ople

  Madinga cituoti Konstituciją:
  Kt 119 str.
  ,,Savivaldos teisė laiduojama įstatymo numatytiems valstybės teritorijos administraciniams vienetams. Ji įgyvendinama per atitinkamas savivaldybių tarybas.“
  Kt 120 str.
  ,,Savivaldybės pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai“.

  Kaunas yra labai krikščioniškas miestas, tokia jau jo istorija. Kokie gyventojai, tokie rinkimai ir tokia savivaldybė, čia jos teisė.

  • Hmz

   Ople: „Savivaldybės pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai“

   Pala pala, tu nori pasakyti, kad savivaldybės gali pažeidinėti Konstituciją? Tarkim, Vilniaus savivaldybė uždraus piliečiams burtis į viešus renginius (arba tokią teisę suteiks išimtinai Darbo partijai) ir bus teisi?

   „Kaunas yra labai krikščioniškas miestas“

   Perfrazuosiu vieną blogerį – Kaunas nėra krikščioniškas miestas. Kaunas yra miestas, kuriame gyvena daug laikančių save krikščionimis.

   • Ople

    Būtų lengviau jei nurodytumėte, kurioje vietoje Kauno savivaldybės atveju buvo pažeista Konstitucija.

    • Ople

     p.s. Jūsų manymu pažeista KT :)

    • nerijus

     Ople

     Kartojuosi:
     LRK

     29 straipsnis

     Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

  • nerijus

   Ople

   LRK

   4 straipsnis
   Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.

   7 straipsnis
   Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.
   Galioja tik paskelbti įstatymai.
   Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.

   • Ople

    Nesupratau Nerijau Jūsų pateiktų straipsnių sąsajos su Kauno savivaldybe.

    • nerijus

     4 straipsnis
     Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.

     Atstovai, šiuo atveju, išrinkti kandidatai.

     7 straipsnis
     Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.
     Galioja tik paskelbti įstatymai.
     Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.

     Prieš įgyvendindami kokius tai sprendimus, jie privalo bent, pradžioje, žinoti LRK, o galiausiai ir įstatymus.
     Ar ne?..

     • Ople

      Nerijau, elgiatės kaip aštuntokas per pirmąją politologijos pamoką rankose vartydamas Konstitucijos puslapius. Neturėdamas pagrindinių teisės teorijos pagrindų darote esmines teisės metodologijos taikymo klaidas, jūsų straipsnių ištraukos bei jų interpretavimas yra tarsi tirštas kisielius. Gal ateityje susilaikykite.

     • nerijus

      Visi įstatymai turi remtis LRK, o ne atvirkščiai, kaip jau tapo įprasta Lietuvoje.

      Susilaikymas- dorybė (pagal religijos dėsnius).

     • nerijus

      Ople

      Ar reikia būti teisininku ar vienu iš KT teisėjų, kad suprastumėte ką rašo, kad ir šie KT straipsniai:

      14 straipsnis
      Valstybinė kalba – lietuvių kalba.

      15 straipsnis
      Valstybės vėliavos spalvos – geltona, žalia, raudona.
      Valstybės herbas – baltas Vytis raudoname lauke.
      Valstybės herbą, vėliavą ir jų naudojimą nustato įstatymai.

      16 straipsnis
      Valstybės himnas – Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“.

      17 straipsnis
      Lietuvos valstybės sostinė yra Vilniaus miestas – ilgaamžė istorinė Lietuvos sostinė.

      Per 20 metų, LRK, tapo įnagiu (labiausiai politiniu)ir jos straipsnius perpasakoja kaip kas nori- priklausomai nuo poreikių ar kažkieno pageidavimų.
      Reikėtų grįžti ir viską pradėti iš naujo…
      Pradėti nuo to:

      7 straipsnis
      Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.

      pasekoje:

      2 straipsnis
      Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

 • Fredis*

  Komentaras pašalintas – A.R.

 • Paaiškinimas

  Tiesiog užverdu perskaitęs panašias nesąmones, todėl paaiškinu:
  1) Savivaldybės pastatas yra vieša vieta;
  2) Katalikų koplyčios įrengimas savivaldybėje yra pozityvi diskriminacija, todėl netikinčiųjų ir kitatikių teisės nepažedžiamos.

  • mielas Paaiškinime, ar esate buvęs Kauno savivaldybėje? Tik labai atvirai. Ir gal kai ataušite dar galite pasakyti, kokiais Lietuvos Respublikos įstatymais yra numatyta atskirų religinių bendruomenių ar kitų grupių pozityvi diskriminacija valstybės lėšomis. Laukčiau sąmoningo atsakymo, o ne užvirusių kliedesių.

   • Paaiškinimas

    Atvirai: taip Kauno savivaldybėje, kol dirbau Kaune, lankydavausi kiekvieną dieną ir ne darbo reikalais, o būtent valgykloje, t.y. kaip tik greta tos vietos, kur dabar įrengta koplyčia. Įrengti koplytėlę savivaldybės administracija turėjo lygiai tokią pačią kompetenciją, kaip ir įrengti savivaldybėje valgyklą, darbuotojų relaksacijos kabinetą, tualetą ar bet kokią kitą patalpą. Tam visai pakako administracijos direktoriaus įsakymo. Teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis: „Religinės apeigos gali būti atliekamos ir [!] kitose viešose vietose [!], jeigu šios apeigos nepažeidžia viešosios tvarkos, žmonių sveikatos, dorovės ar kitų asmenų teisių ir laisvių“.

    • mielas Skeptike, gal paskaitykite dar kartą tą įstatymą. Ir, jei nesunku nurodykite, kur yra apibrėžta tvarka, pagal kurią savivaldybėse galima rengti religines apeigas, kaip to reikalauja įstatymas.

     Ir, beje, viešose galima, pavyzdžiui, rengti piketus, demonstracijas, reikšti savo politines pažiūras. Kaip manote, Kauno savivaldybės patalpose galėčiau surengti 7 žmonių piketą?

     • Paaiškinimas

      Ponas A.Račai, neprofanuokite. Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad neleidžiama organizuoti susirinkimų, mitingų, piketų ir kitokių grupių ar pavienių asmenų akcijų […] savivaldybių […] patalpose. Todėl Jūsų palyginimas nekorektiškas. Iškart atkreipiu dėmesį, kad pagal nurodyto įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 3 punktą pirmiau minėta nuostata netaikoma savivaldybės koplyčioje vykstančioms apeigoms.

     • ok

      Arba uzeiti i WC..

    • nerijus

     Paaiškinime

     Lyginti valgymą ir religiją?..

     Žinote, yra patariama keisti mikrobangę krosnelę į naują, kas 3- 5 metus, nes joje esančios apsauginės durelių gumos nesulaiko mikro bangų. Jei taip nepadarėte, tai siūlyčiau…

     • Paaiškinimas

      Neįžvelgiu valgymo ir religijos palyginimo tame, ką parašiau. Kalbama tik apie savivaldybės administracijos direktoriaus (ar jo įgalioto asmens) kompetenciją išskirti savivaldybėje patalpas vienoms ar kitoms reikmėms (fiziologinėms, higieninėms, kultūrinėms, dvasinėms).

  • ir dar, mielas Paaiškinime, tamsta juk esate Skeptikas. Tas pats, kuris išėjo ir žadėjo niekada negrįžti. Kas nutiko?

   • Paaiškinimas

    Taigi paaiškinau: „Tiesiog užverdu perskaitęs panašias nesąmones“

    • Stogas

     Savivaldybe nuomuoja patalpas baznyciai, o pati verkia , kad nera vietos valdininkams ir reikia nuomuotis naujas patalpas, reikia naujo dangoraizio.
     Kiek suprantu ir darzelio adminitratore galetu pagal istatymus isnuomuot puse darzelio kokiai nors religinei visuomenei, tarkim budaistams ? Apsimoketu. Bet ar mes to norim?

  • O nuo kada katalikai Kauno savivaldybėje tapo tokia nuskriaustųjų grupe, kad prireikė pozityviosios diskriminacijos priemonių jų padėčiai pagerinti/teisėms sulyginti su su kitų grupių teisėmis?

   • Paaiškinimas

    Pozityvia diskriminacija siekiama įgyvendinti asmenų lygybės principą. Konstitucijos 26 straipsnio 2 ir 4 dalyje įtvirtinta tikėjimo išpažinimo laisvė. Konstitucijos 29 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl […] tikėjimo […]. Teisės normos turi būti taikomos konkrečiai situacijai. Konkreti situacija yra tokia, kad Kauno miesto savivaldybės administracija yra didelė įstaiga, turinti kokius 800-1000 tarnautojų ir darbuotojų, nemažai iš kurių yra lotynų apeigų katalikai. Dirbantiesiems įstatymai ir poįstatyminiai aktai numato visokių pertraukų ir pertraukėlių. Tų pertraukų ir pertraukėlių metu galima eiti užkąsti ir išgerti kavos į valgyklą ar bufetą, parūkyti į rūkomuosius, gal net kokį stalo tenisą kur nors galima pažaisti. Gal atrodys netikėta, bet tikintieji tų pertraukėlių metu turi teisę melstis. Kažin, ar netikintys bendradarbiai būtų patenkinti, jei tai būtų daroma tiesiog kabinete ar kur rūkomajame. Nemanau, kad tai būtų patogu ir priimtina pačiam tikinčiajam. Žodžiu, tiek tikintysis varžytų savo netikinčius bendradarbius, tiek pats būtų jų varžomas. Įrengus koplytėlę viskas stoja į savo vietas: norintieji parūkyti eina į rūkomąjį, norintieji kavos – į bufetą, o norintieji melstis – į koplytėlę. Abejoju, kad ja dažnai naudojamasi, nes būti kataliku viešumoje šiais laikais jau reikia nemažos vidinės drąsos. Tą pakankamai ryškiai iliustruoja kad ir nuolatiniai A.Račo ekscesai dėl kiekvienos tikėjimo apraiškos viešame gyvenime, šiaip jau išreiškiantys benrą tendenciją. Šiame kontekste ir pavartojau pozityvios diskriminacijos terminą, nors normaliomis aplinkybėmis net ir jis būtų aiškiai pritemptas, jau nekalbant apie privilegijas.

 • doktor barmental

  vilniaus miesto savivaldybe galetu imti pavyzdi is kaunieciu.

 • kirvis

  keistas tas apzvalgininko rupestis kai musulmonai,zydai ar kokie budistai nemato tame jokios problemos.

 • Sejanus

  O kokių veiksmų būtų galima imtis, kad kaltininkai atsakytų pagal nuopelnus ir koplytėlė būtų pašalinta? Ir kas gali jų imtis?

 • sert

  p. Račai, švęsdamas Kalėdas, gaudamas ir teikdamas per jas dovanas, jūs prisidedate prie privilegijuotų Lietuvos piliečių statuso įtvirtinimo. Kitatikis, eidamas pro jūsų namus ir pamatęs papuoštą eglutę gali pasijusti diskriminuojamas.

  O šiaip, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 5 str. sako:

  1. Religinės apeigos gali būti laisvai atliekamos kulto pastatuose ir aplink juos, kitose sakralinėse vietose, šarvojimo patalpose, kapinėse ir krematoriumuose, namuose ir butuose, kitose privačiose, nuomojamose ar naudotis suteiktose patalpose.

  2. Sveikatos priežiūros ar globos (rūpybos) įstaigų vadovai tikinčiųjų prašymu sudaro galimybę atlikti religines apeigas. Religinių apeigų atlikimo laikas ir kitos sąlygos suderinamos su minėtų įstaigų vadovais.

  3. Karinių dalinių ir laisvės atėmimo įstaigų vadovai tikinčiųjų prašymu teisės aktų nustatyta tvarka sudaro galimybę atlikti religines apeigas.

  4. Valstybinėse ir savivaldybių švietimo įstaigose tikinčiųjų mokinių ar jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu suderinus su mokyklos vadovais gali būti atliekamos religinių bendruomenių ir bendrijų apeigos, neprieštaraujančios pasaulietinės mokyklos sampratai. Jose dalyvaujama laisvu apsisprendimu.

  5. Religinės apeigos gali būti atliekamos ir kitose viešose vietose įstatymų nustatyta tvarka.

  6. Atsisakymas leisti ar trukdymas atlikti religines apeigas gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

  Manau, Kauno atveju galioja 5 punktas, o jei tai atrodo klaida, visada galite naudotis 6 punktu.

  • mielas sert, jei paskaitytumėte įstatymą, kurį „pastinate“, gal nenusišnekėtumėte.

   • sert

    Perskaičiau. Jei radote punktą, kuris buvo pažeistas, įrengiant koplyčią Kauno savivaldybėje, „pastinkite“.:-)

  • nerijus

   sert

   „Kitatikis, eidamas pro jūsų namus ir pamatęs papuoštą eglutę gali pasijusti diskriminuojamas.“

   Savivaldybė yra viešas objektas, o ne privatus.

   • sert

    Jei nesupratote ironijos, tada paklausiu kitaip – kodėl viešoje Rotušės aikštėje puošiama eglutė – krikščionių šventės simbolis, glaudžiai susijęs su religine švente ir jos tiesomis? Kodėl kitatikiai priversti pro ją vaikščioti ir į ją žiūrėti? O Kalėdinės mugės Rotušėje – ar tai nėra grubus kitatikių piliečių paniekinimas ir vienos privilegijuotos grupės išaukštinimas?
    Remiantis Račo logika atsakymas būtų – taip, tai yra neleistina privilegija.

    • mielas sert, o iš kur tamsta ištraukėte, kad Kalėdų eglė yra krikščionių šventės simbolis? Aš, pavyzdžiui, ne krikščionis, bet eglutę taip pat puošiu.

     Ir siūlau nekalbėti už mane. Aš gal jau pats kaip nors.

     • sert

      Mielas Artūrai, tai, kad Kalėdų eglė yra krikščionių šventės simbolis nurodo pavadinimas „Kalėdų“. Kalėdos, kaip žinia yra krikščionių šventė. Kadangi pavadinimo sąsajos gali būti maža, verčiame šaltinius:
      E. Britanica.
      Christmas tree, an evergreen tree, often a pine, balsam, or fir, decorated with lights and ornaments as a part of Christmas festivities.
      Wikipedia:
      The Christmas tree, also known as a Yule tree, is a decorated evergreen coniferous tree, real or artificial, and a tradition associated with the celebration of Christmas.
      Sovietų-rusų okupantai draudė švęsti Kalėdas būtent dėl to, kad tai religinė šventė. Eglutė buvo vadinama „Naujametine“. Siūlyčiau visiems ultrasekuliaristams ir tolerastams ją taip ir toliau vadinti.
      Juokingiausia kad neišvengiama komiška situacija, kurioje atsiduria ultresekuliaristai ir tolerastai būtent dėl to, kad religija yra suaugusi su tradicija. Ir dėl to ją nuo visuomenės gyvenimo atskirti nėra taip paprasta. Net ir laikas skaičiuojamas pagal popiežiaus Julijaus kalendorių(darykit gi ką nors..sugalvokit).
      Pvz. Bostono miestas 2005 sugalvojo pavadinti Kalėdų eglę „Holliday tree“, berods eglutė prie Kapitolijaus taip ir vadinama? (Žr. http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_tree Controversy).
      Taip, kad p. Račai, jūsų sekuliarumas yra dar labai fragmentiškas ir netobulas. Piktinatės koplyčia Kauno savivaldybėje, bet švenčiate Kalėdas ir net eglę vadinate „Kalėdų“, net nežinodamas šio simbolio reikšmės. Tikiuosi, dabar, sužinoję daugiau apie šią šventę, Kalėdų nebešvęsite, bet švęsite Atostogas. Ko nuoširdžiausiai ir linkiu.

     • mielas sert, aš suprantu, kad skaitote tik tai, kas atitinka tamstos propaguojama tiesą, bet gal paskaitykite, kai turėsite laiko tuos pačius šaltinius, kuriuos čia cituojate:

      http://www.britannica.com/EBchecked/topic/115686/Christmas

      http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas

      Ir tada jau kalbėkite apie tobulumą bei žinojimą bei bandykite ką nors aiškinti ir ko nors linkėti.

      Ir dar – siūlau vis dėlto naudoti žmonių kalbą ir vengti įžeidinėjančių terminų. Iš tamstos lūpū jie daugiau nebebus toleruojami.

     • sert

      Perskaičiau ir neradau nieko, kas prieštarautų mano teiginiams ir patvirtintų Jūsų hipotezę, kad Kalėdų eglė nėra krikščioniškos šventės simbolis. Net jei kai kurie bando ją vadinti Atostogų ar Naujametine.

     • TOOPas

      @sert
      Gal tai Jus nuramins: http://www.christmastreehistory.net/pagan . Dar patarčiau pasiskaityti kas yra Yule.

     • sert

      tai norit pasakyti, Račas pasipuošęs eglutę, kurią kažkodėl vadina „Kalėdų“, švenčia Romėnų žiemos solsticijų ar Saturnalijų šventę? O gal atlieka kažkokias druidų apeigas? Nebūkit juokingi. Manau, to ką parašiau ir Reductio ad absurdum metodo užteko parodyti kaip absurdiškai elgiasi ir mąsto kai kurie nelaikantys savęs krikščionimis, bet nesugebantys išvengti krikščionybės tradicijų Lietuvos piliečiai.

    • nerijus
    • TOOPas

     @sert
     Aš manau, kad Artūras Račas švenčia Saulėgrįžos šventę. Kad šio šventės (kaip ir daugelio kitų) kai kuriuos atributus pasiskolino krikščionys jie netapo išimtinai krikščioniškais simboliais.
     http://www.christmastreehistory.net/christian
     Kai kurie krikščionys net atvirai teigia, jog tikras krikščionis per Kalėdas neturi puošti medžių:
     The English Puritans condemned a number of customs associated with Christmas, such as the use of the Yule log, holly, mistletoe, etc. Oliver Cromwell preached against „the heathen traditions“ of Christmas carols, decorated trees and any joyful expression that desecrated „that sacred event.“
     http://www.religioustolerance.org/xmas_tree.htm

     • sert

      Tai čia pagonių papročiai, bet jie eglutės nepuošdavo. Be to, ultrasekuliaristai, kiek žinau, nėra pagonys. T.y. netiki Perkūno, Žemynos it kt. „pasakomis“.

     • TOOPas

      @sert
      Šiaip tai pirmoji aprašyta eglė Rygoje jau buvo papuošta, o po ceremonijos sudeginta. Tikrai krikščioniškos tradicijos.
      O dėl tikėjimo „pasakomis“, tai juk šiais laikais žmonės, degindami Morę, netiki, kad taip greičiau ateis pavasaris,
      taip pat netiki, kad pavyks rasti paparčio žiedą. Bet vistiek švenčia šias šventes. Tai yra vadinama tradicijomis.

 • Sejanus

  „Kitatikis, eidamas pro jūsų namus ir pamatęs papuoštą eglutę gali pasijusti diskriminuojamas.“

  Kodėl?

 • samogitian

  Komentaras pašalintas – A.R.

  • mielas samogitian, šiame tinklaraštyje žmonės kalba normalia kalba

   • samogitian

    ir visai as tamstai ‘ne mielas’.

 • Petriukas

  Kaip besuksi, bet man esminis momentas yra tame, kad visa tai – farsas ir komedija. Būtent dėl rinkimų, teisuoliškimo ir panašių dalykų visa tai ir daroma. Na, bet nuo seno bažnyčia ir prie politikos ir prie verslo mėgo dalyvaut, tad ko čia stebėtis.

 • dzyvai

  O kai buvo specialūs „rūkomieji“ kambariai, diskriminacijos „geriančiųjų“, arba „pomidorų augintojų laisvalaikiu“ atžvilgiu neįžvelgėte?

  Manau, kad diskriminacija būtų, jeigu musulmonams būtų įstatymu uždrausta steigti maldos kambarius, kai katalikams tai leidžiama. O dabar?

  Kad Vilnius turi tarptautinį oro uostą, arba kad valdovų rūmus pritraukti turistus į Vilnių už ir Balbieriškio mokesčių mokėtojų pinigus stato Vilniuje, o Balbieriškis viso to neturi, vadovaujantis Jūsų logika irgi būtų galima įžvelgti vilniečiams suteiktą privilegiją bei diskriminaciją Balbieriškio bendruomenės atžvilgiu.

  Kadangi Jums patiko palyginimas su viduramžiais, priminsiu, kad dar šiek tiek prieš viduramžius katalikų veikloje taip pat įžvelgdavo didelius pavojus bei nuolatinius įstatymų pažeidimus, už ką juos smerkė beigi baudė. Jei Jums situacija su maldos kambariais panaši į viduramžius, tai Jūsų komentaras kažkuo panašus į laikmetį prieš viduramžius :)

 • Sejanus

  „Manau, kad diskriminacija būtų, jeigu musulmonams būtų įstatymu uždrausta steigti maldos kambarius, kai katalikams tai leidžiama. O dabar?“

  O dabar tai yra privilegija religiniu pagrindu. Jei būtumėte skaitęs ankstesnius komentarus, būtų neprireikę nieko rašyti pačiam :)

  • dzyvai

   O gal tai ne privilegija, o savo teisių realizavimas?

   Kiek Lietuvoje bažnyčių, ir kiek mečečių? Kad nebūtų „privilegijų religiniu pagrindu“, ar tą skaičių reiktų sulyginti?

   • Sejanus

    Ne, ne teisių realizavimas. Privilegija.

    • dzyvai

     Kad iki galo gerai Jus suprasčiau: ar tai, kad IT darbuotojas uždirba vidutiniškai daugiau nei valytoja, yra teisių realizavimas ar privilegija?

     • Sejanus

      Atleiskite, bet šiandien man nerūpi nei IT darbuotojai, nei valytojos. Tai niekaip nesusiję su šio įrašo tema. Todėl nesiruošiu jų aptarinėti.

     • dzyvai

      Tiesiog norėjau suprasti, ar taip pat suvokiame šias sąvokas. Ne – tai ne.

 • LosAngeles

  Kodėl katalikų religinei bendruomenei priklausantys ”savivaldybės darbuotojai koplytėlėje suras ramybę sudėtingose situacijose ar susikaups prieš priimant svarbius sprendimus Kaunui ir miesto bendruomenei”.

  O stačiatikiai, musulmonai, liuteronai, evangelikai, judėjai, sunitai ir kiti? Kodėl jiems, jei jie dirbs Kauno savivaldybėje, nesuteikta teisė surasti ramybę sudėtingose situacijose?…

  Idomiai cia jus… Nereiketu prastumineti to kaip diskriminacijos. Vargu ar ten yra sunitu :) Is kitos puses, is jusu isvardintu praktiskai visi pripazista Jezu. Mintyse susikoncentruoti i tokia asmenybe jiems tikrai nepakenks. Cia kazkas jau rase apie bendras maldos patalpas uoste. Jei zmogus nori pabuti maldos namuose, tai ypatingo skirtumo kokiai konfesijai jie priklauso, nera.

  • Tai jei būtų atidarę kokią patalpėlę susikaupimui, apmąstymui, atsipalaidavimui, kur būtų tylu, ramu ir kiekvienas galėtų pagal savo supratimą ir poreikius ten vienaip ar kitaip pabūti, tai gal Artūras čia nieko ir nerašytų.

  • O kur galės susikaupti netikintieji (jei per atsitiktinumą Kauno savivaldybėje tokių yra)? Ar eis „prie chebros“ ir apsimetinės?

 • Dundukas

  Koplyčios valstybės įstaigosae labai reikalingos:

  Įsivaizduokit, atpėdina varguoliai būriu į soc. rūpybos skyrių, meriją etc.

  „Gelbėkit, ponuliai! – verkia. – Darbo nėr, bedarbių pašalpos po pusmečio nutrūko, o iš socialinės 315 litų pašalpos nebeišismokam už butus, alkstam“.

  „Jūs eikit į savivaldybės 312 kabinetą, ten jus išklausys. Ten net rašyti prašymų nereiks, užteks pateikti skundą žodžiu,“ – klerkai pasiūlo suvargėliams.

  Nupėdina nušvitę vargdieniai, praveria 312 kabineto duris, o ten – koplyčia…

 • mdxacuk

  Autoriaus logika tai snogšibatelnaja: savivaldybė nėra vieša vieta, nes ten negali užeiti kas tik nori ir kada tik nori. Į moterų tualetą Černiachovskio aikštėj jūs irgi neužeisit, bet nuo to jis nepasidarys neviešas. Nebent asmeninė patirtis rodytų kitaip.

  • nesvarbu

   mdxacuk, Kauno miesto savivaldybės tualetas (tas, kuris yra pirmame pastato aukšte, tiesiog priešais įėjimo-išėjimo „malūnines“, t.y. besisukančias duris), tai ir šiuo metu yra laisvai prieinamas kiekvienam. Galite ir pats patikrinti. Budintis kontroliuoja tik patekimą į antrą, trečią ir kitus aukštus, t.y. pas savivaldos valdininkus ir tarybos narius. Būtent apie patekimą pas Kauno valdininkus įraše yra bandyta pasakyti,o ne į viešą Kauno miesto savivaldybės pastate esantį tualetą. Tad kodėl gi taip nedraugiškai iškraipote įrašo teiginių faktines aplinkybes,mdxacuk?

   • nesvarbu

    Ai,mdxacuk, dar pamiršau. Neikite ten, kur pakabintas skardinis diedo su barzda atvaizdas, moterų tualetas kiek į dešinę.

   • mdxacuk pastaruoju metu vis bando būti sąmojingas, o gaunasi dundukiškai…

    • Dundukas

     „Nepasakytas žodis – mano vergas, ištartas – mano ponas“. Kinų patarlė.

     Pagaliau ir A.Račas pasirodė dunduku. mdxacuk – visiškai teisus, savivaldybė yra pati tikriausia vieša vieta; Viešumą determinuoja nuosavybė, o ne budėtojas prie durų.

     • nerijus

      Ten dirbantys yra vieši asmenys ar ne?..

     • Dundukas

      <>

      Vieši asmenys – visai kas kita ir nesusiję su vieša vieta.

      Viešas asmuo – žmogus, nuolat sulaukiantis visuomenės dėmesio ir pagrįstai ją dominantis, pvz. dėl savo pareigų, veiklos ar padėties. Pvz. A.Račas yra viešas asmuo. Koks nors Dundukas – nea.

      Beje, Civilinis kodeksas išsikiria net TRUMPALAIKIUS VIEŠUOSIUS ASMENIS, kurie visuomenė sudomina dėl kokio nors visuomenei reikšmingo įvykio ar išskirtinio poelgio, pvz. pilietis, sulaikęs chuliganą.

 • noname

  Šiame kontekste galiu būti ne taip suprastas, tačiau p. Artūrai, man rodos, kad savo straipsniais norite būti teisingesnis už patį Romos popiežių. Seniai žinoma, kad pasaulyje nėra teisybės – tai kodėl ji turi būti Lietuvoje?
  Jei rimtai, manau, kad esate giliai tikintis, tik ne kokiomis tai dogmomis, bažnyčiomis ar kitais stabais. Žiūrint iš šalies, man sunku įsivaizduoti A. Račą pažeidinėjant nors vieną Dievo įsakymą. Bet ne bažnyčia juos ir sugalvojo…

 • rimvydas

  Matau vieną išeitį: paversti esamas valstybinėse įstaigose vienam tikėjimui skirtas patalpas į patalpas pasimelsti visų Lietuvoj oficialiai pripažintų religijų atstovams. Tik kaip išspręsti jau padarytų nevalstybinių materialinių įnašų kompensavimą?

 • Kodel baznycia nemoka pelno mokesciu?
  Kodel baznycia nemoka turto mokescio ?
  Kodel baznycia nemoka pajamu mokescio?
  Kodel nemoka keliu mokesciu ?
  Kodel kunigai atleisti nuo PSD mokescio ?
  Kas uz juos moka ligoninese ?
  Kodel juos nekrutina VMI su deklaracijom ?
  Kodel dar iki siandienos nera baznycioj kasos aparatu ?

  Kubiliau – visos kiaules lygios, tik kai kurios lygesnes?

  • dzyvai

   Stogai,

   Todėl, kad mes balsuojate už tuos seimo narius, kurie priima tokius įstatymus. Todėl, kad bažnyčios piniginius santykius suprantame (tikrai ne visi) kaip aukojimo, tarnavimo ir labdaros. Todėl, kad pripažįstame (tikrai ne visi), kad bažnyčios visuomeninė veikla Lietuvoje neša didelę naudą visuomenei. Kai dauguma valstybės gyventojų manys priešingai, manau, jie balsuos už siūlymus viską apmokestinti, kaip yra kai kuriose kitose šalyse.

   Noriu atkreipti dėmesį, kad šiuo klausimu Vakarų Europoje praktika nevienalytė. Yra šalių, kur visuomenė apmokestina religinius santykius. Bet yra ir kitokių. Jei religijos Lietuvoje Jums atrodo per daug privilegijuotos, pasidomėkite skandinavijos šalių pavyzdžiais, pvz. Švedijos. Juk dažnai tos visuomenės sąmoningumą, solidarumą ir valstybinę sąrangą mėgstame teigti kaip etaloninį pavyzdį, bet įsivaizduojam, kad tas teigiamas vertybes švedai įgijo savaime, be kryptingo dvasinio ir moralinio ugdymo.

   Kokiu keliu keliaus mūsų tauta ateityje, priklausys nuo balsuojančiųjų apsisprendimų šiandien.

   • Dzyvai,

    Bet baznycia teikia ir paslaugas- pvz laidojimo.
    Kodel be PVM ir kasos cekio? Tau UAB’ams konkurentas iskreipiantis rinka !
    Vedybos, konkurencija be PVM santuoku rumams.
    O kaip ziuri i tai VMI, jei labdaringa organizacija perka brangenybes- paveikslus, ikonas, aukso sidabro gaminius uz paaukotus pinigus?
    Tai gal as galiu paaukoti maximai 100 lt o ji man krepsi maisa paaukotu?

    Kodel kunigas Mikutavicius (ypac buvo garbinamas) buvo nuzudytas uz sukaupta kolekcija paveikslu uz, spejama, 1 mln euriuku? Is kokios labdaros tai ?
    Tai biznio organizacija !

    • dzyvai

     Stogai,

     Aš netvirtinau, kad tarp bažnyčios kunigų nėra klystančių arba piktnaudžiaujančių. Jų čia yra kaip ir kitose gyvenimo sferose. Piktnaudžiavimu taip pat laikau ir mainus konkrečių paslaugų už fiksuotą užmokestį, nes tai nėra aukos ir tarnystės santykis.

     {ats apmokestinimo faktas nepašalina klaidų ar piktnaudžiavimo galimybių. Pvz., kad maxima apmokestinta, tai taipogi nereiškia kad ji nepiktnaudžiauja (prisiminkim invalidų PVM-ą ir kitus dalykus).

     Aš nežinau apie bažnyčios atliekamas „laidojimo paslaugas“. Jeigu taip būtų, tai, mano nuomone, yra įstatymo pažeidimas, nes laidotuvių sakramentų suteikimas nėra tapatu laidojimo paslaugoms. Šiuos pažeidimus, jeigu tokie iš tikrųjų yra, turėtų nutraukti ir tirti atitinkamos tiek valstybės, tiek bažnytinės institucijos.

     Bažnyčios veikla neturi būti nekritikuotina ir netikrintina, nes tai tik sudaro(-ys) sąlygas klaidoms ir piktnaudžiavimams, kas reikš organizacijos puvimą iš vidaus. To tikrai bažnyčiai nelinkiu.

     • Mokesciu mokejimas, tai ne tam kad isvengi piknaudziavimo! Kas per ismyslas ?
      Mokesciai tam kad moketi pensisnkams, mokytojams, armijai, valdininku hebrai…
      Jei turguje reikalingi kasos aparatai (pritariu), tai kodel ju nereikia baznyciai ?

      Paskyk, kas moka uz sergancio kunigo gydyma ? Dundukai…

      Siaip kregzduziu „blauzdos per skystos“ ka nors pakeist (baznycios apmokesdinimas, prostitucijos legalizavimas). Jiems lengviau pensininkams pensijas sumazint.

     • dzyvai

      Stogai,

      „Krekždutės“ – tai ar ne TS-L Krikščionys D?

      Manau, jums reiktų daugiau tikėtis iš kokios kitos labiau ateistinės partijos.

      Beje, suprantu, kam renkami mokesčiai.

      Ir matau, kad nesugebėjau aiškiai išaiškinti savo pozicijos.

      Ar sumokami mokesčiai, kai vargšą sušelpi įmesdamas jam kapeiką į saują? „O kas moka už jo gydymą? Dundukai…“

      Lygybės tarp kunigo ir išmaldos prašančio vargšo nededu, bet čia tik tam, kad geriau suprastum mano mąstymo kryptį. Ačiū už konstruktyvią diskusiją.

     • Dzyvai, Mastysena supratau, baznycia totalus ubagai, juos reikia selpti… nemirtinga pozicija!

      Auksiniai paveikslai , ikonos, vitrazai, auksiniai rumai, naujos masinos, pajamos be mokesciu, zeme centre. „Geri vargsai “ . IS KUR TAI ?

      Partijos- kokios partijos su „kiausiais“ ? Partija- tai organizacija skirta padidinti, susikrauti kapitala savo nariams! seime kas antras milijonierius! Jie tos baznycios bijo daugiau nei VMI. O jau apie prostitucijos legalizavima kalba tik patyliukais prie arbatos su zmonomis.

    • vaiva

     Stogai, Jūsų vaikėziškas puldinėjimas yra tiesiog nekultūringas. Kuo čia dėti PVM’ai, Santuokų rūmai ir konkurencija? Ir Bažnyčia neturi tokio statuso ,,labdaringa organizacija“. Išties, jeigu jau diskutuojate,tai bent pasigilinkite apie diskusijų objektą, o ne varykite kažkokį bolševikinį-ateistinį kokteilį, kurį, įvertinus dar ir rašybos klaidas, tiesiog skaityti gėda

     • Vaiva,
      Nera konkurencijos laidojimo paslaugose ? Pas klebona pasilaidoti ir pasisarvuoti – 2 dienos 350 lt ( be mokesciu , be saskaitos,), pas UAB- 700 lt. Ar cia ne rinkos iskreipimas ?

      Vestuves- kunigas sutuokia uz 100 lt, santuokos rumai uz 100 lt bet su mokesciais valstybei. Konkurencija .

      Vaiva is kur baznycia susikrove turtus- zeme, pastatai, masinos, ikonos, paveikslai, auksas. Ne prasciau nei pas LUBI! Kodel be mokesciu valstybei ?

     • vaiva

      Kunigas sutuokia toli gražu ne kiekvieną pageidaujantį, yra tam griežta tvarka ir net už didelius pinigus Jūsų nesutuoks, jeigu tos tvarkos nesilaikote. Santuokų rūmai (tiksliau – civilinė metrikacija) prieinama kiekvienam ir daug kartų:-) Tai, ką mokame civilinės metrikacijos biurui, yra rinkliava už valstybės paslaugas. Papildomai mokate tik už tai, jeigu norite kažko ypatingo, pvz., sutuoktuvių su CMB atstovu Gedimino pilyje. Tad kalbėti apie konkurenciją neišeina, nes jos tiesiog nėra iš principo.
      Dėl Bažnyčios turtų tai siūlyčiau tiesiog pavartyti istorijos vadovėlius. Žemės buvo dovanojamos, daug didikų buvo bažnyčių fundatoriai, aukojamos aukos ir pan. – reiktų žinoti tokius dalykus.

     • Del didiku zemiu dovanojimo, please saltinis. Kiek pamenu istorija, baznycios rinktavo is parapijieciu mokescius.

      As turiu nama ir po jo 10 aru zemes, ir uz tai as moku zemes mokesti. (Zeme man irgi padovanojo, dydysis kunigaikstis TETIS ir MAMA) . Kodel baznycia to nemoka ?

      Toks kunigas Mikutavicius (Kauno numyletinis) , buvo nuzudytas, o is jo pavogta kolekcija uz 1 mln euru. Paveikslai. Tai koks fundatorius jam uzfundino ? Ar VMI susirupino ar svarus pinigai ?

     • dzyvai

      Stogai,

      Problema, kad jūs nenorite suprasti, jūs norite paneigti.

      Jūs katalikų etalonu „statote“ Mikutavičių, aš ateistų etalonu galiu „pastatyti“ Staliną. Ar mes susikalbėsime?

      Bet tai bendra problema, gimdanti kitas negandas mūsų šalyje. Lietuvoje trūksta noro išgirsti ir suprasti pašnekovą, vyrauja noras paneigti pašnekovą ir įteigti savo tiesą.

      Tikiuosi, mes tai greitai išaugsime.

   • Švedai ne katalikai. O pas mus viskas, apie ką klausė Stogas egzistuoja dėl slaptų susitarimų su Vatikanu.

 • Perfrazavus L.Donskį: turbūt atsirastų nemažas būrelis liberaliai ir tolerantiškai nusiteikusių žmonių, kurie galėtų numirti tam, kad katalikai negalėtų atlikti jiems suprantamų ir būtinų ritualų Kauno savivaldybėje. Ir ne tik Kaune – Seime, ligoninėse ir kitur.

 • Vaiva,

  Prajuokinai, uz pinigus sutuokia baznycioj ir antra ir trecia karta :) AMB pavyzdys. Esme ne vien rinkos iskreipime, o ir tai kad uz paslaugas suteiktas baznycios , nemokami mokeciai valstybei. Santuokos metrikacijos biurui kaina sudaro mokestis ir PVM valstybei.
  Tas pat ir su sarvojimo paslaugom.. krykstinimo ir panasiai.

  • Stoge, viską tu teisingai dėstai. Bet jeigu naudotum lietuviškas raides, tai skaityti būtų daug įdomiau.

  • vaiva

   Stogui: šiaip jau informaciją galėtumėt susirankioti ir pats, bet jeigu skaitydamas komentarus šiek tiek praplėsit savo siauroką akiratį,tai irgi pliusas. Tai štai:1) už metrikacijos paslaugas nustatyta valstybės rinkliava, kuri sumokama į valstybės biudžetą. Rinkliavos dydis – 70 lt. Kadangi rinkliava yra valstybės mokesčių rūšis, tad PVM nuo jos nemokamas 2)Brazauskas buvo sutuoktas bažnyčioje vienintelį kartą. Antroji jo santuoka buvo civilinė. 3) Bažnyčios fundatorių pavardes galite perskaityti visose bažnyčiose. Paprastai jos būna užrašytos garbingiausiose vietose. Tiesa, Jums gali kilti problemų skaitant lotynų kalba, bet nenusiminkite: blogiausiu atveju Jūs galite viską susirasti internete. Tereikia įvesti bažnyčios pavadinimą ir rubrikoje Istorija viską perskaitysite.

   • Stogas

    Vaiva, na matai- i valstybes kasa 70 lt uz stampeli. Net ne 21 %, o viska! O pas kuniga- jam kisenen. Taip pensininkams nelieka !

    Del baznycios turtu- is kur jie? O gi nuo seno seno baznycia skalpavo valstiecius Desimtines mokesciu, realiai paimdavo puse pajamu. Vat jiems is uzgyventas turtas- paveiklsai, vitrazai, ikonos, aukso gaminiai, pilys, masinos, popomobiliai!
    KOdel baznycia nemoka keliu mokescio, PSD, zemes mokescio ? Jie ka gydosi uz dyka ? Kokiu keliu uzgyventas turtas paskutiniam amziuje ?

   • nerijus

    vaiva

    Kodėl tik lotynų kalba?..
    Kad ne visi suprastų?..
    Juk ir įstatymus skaito ne visi…
    Tokia strategija?..

    Nuo 70 Lt nemoka mokesčio (PVM), kurį galėtų susigrąžinti, kaip PVM mokėtojas, nes tai pripažintų, kad Religija yra uždaroji akcinė bendrovė.

    Santuokos, laidojimo ir duobių kasimo paslaugų priklauso bažnyčiai, o ypač miesteliuose, kaimuose ir bažnytkaimiuose.
    Mokama grynais.
    Mokama:
    patarnaujančiam per mišias,
    duobkasiui,
    ir t.t.

    Bažnyčios patarnautojai, duobkasiai dirba pagal darbo sutartis ar verslo liudijimą?..Jie moka mokesčius?..

 • Gerb. Artūrai Račai, belieka piktintis Jūsų įstatymo raide apdangstytu noru išvaduoti mano gimtojo miesto valdininkus nuo ryšio priemonių. Kas toliau? Dar atimkite telefonus, faksus, nukirpkite interneto linijas. Kaip gi mano miesto valstybės tarnautojai rūpinsis mano, miestiečio, gerove neturėdami aukštos kokybės komunikacinės linijos su Jėzumi?
  Vertinu Jūsų demaršą kaip vilnietišką provokaciją, nukreiptą prieš komunikacijų plėtrą Kauno mieste.

  • neidomu

   :D

 • Sejanus

  Sert, Jūs galite labai paprastai įrodyti, kad papuošta eglutė yra išskirtinai krikščioniškas simbolis. Tereikia išmatuoti kelias eglutes su simboliomometru ir objektyvius prietaiso parodymus parašyti čia, į komentarus.

  Iki to laiko manysiu, kad simbolika yra subjektyvus dalykas, skirtingiem žmonėm tiem tas pats daiktas gali turėti skirtingas simbolines reikšmes. Ir kadangi eglutę puošia kas netingi, nuo budistų iki ateistų, panašu kad nieko išskirtinai krikščioniško joje nėra. Kad simbolizuoja žiemos šventes, sutinku.

  • sert

   Sejanus, buvo kalbama apie „Kalėdų“ eglutę, taip ją vadina p. Račas. O Kalėdų eglutė yra krikščioniškos Kalėdų šventės simbolis. Jei mąstote pakankamai preciziškai, skirtumą tarp „papuoštos eglutės“ ir „Kalėdų eglutės“ nesunkiai rasite maždaug per 1 h, nesinaudodamas net simboliometru.

   • Sejanus

    Koks skirtumas, kaip pavadinsi – nepagadinsi. Kalėdų eglutė nėra krikščioniškas simbolis, kaip ir Kalėdos nėra krikščioniška šventė. Gal kažkada buvo. Kaip kažkada buvo ir pagoniška. Bet dabar nebėra. Dabar jas švenčia daug kas, ir eglutę puošia daug kas.

    • sert

     kai nebeturi ką pasakyti – kas belieka. Ir tas ir anas, buvo – nebuvo. :-)

   • TOOPas

    Kodėl Jūs darote prielaidą kad žodis Kalėdos yra krikščioniškas. Ši šventė taip buvo vadinama dar prie Lietuvos krikštą. Vėliau buvo pridėtas žodis šventas ir viskas. Tad Artūras Račas sau ramiai gali švęsti Kalėdas nešvęsdamas Šventų Kalėdų.

 • povilas

  Ir vėl tenka kartotis: „Kodėl katalikų bendruomenė išskiriama, o kitos diskriminuojamos?“. Taip yra įprasta, kad paisoma daugumos nuomonės. Juk seime įstatimai priimama balsų dauguma ar ne? Ir čia tas pats Lietuvoje katalikų yra apie 80%. Kitos religijos nėra diskriminuojamos. Jūs nepateikėte nė vieno argumento kodėl ir kaip juos yra diskriminuojamos. O gal jūs turite omenyje tai, kad reikėtų pastatyti mečetę prie kauno savivaldybės nors ten niekas niekad neis? Ir dėl jūsų ekleziofobijos niekas nesikeis. Juk savivaldybė gali balsuoti ar jai reikia maldai ackiros vietos. Čia juk demokratija ar ne?

  • Povilai, o kam koplyčia savivaldybėje? Kad už rinkėjus galima būtų pasimelsti? Ačiū, nereikia geriau dirbkite man o ne melskitės už mane. Mano nuomone, diskusija apie diskriminaciją ir įstatymą šiuo atveju nėra pati svarbiausia sprendimo absurdiškumo kontekste.

   • povilas

    Aš sutinku su jumis. Jai A.Račas būtų rašės, kad tai yra nenaudinga ir apsurdiška. Aš nieko ir nebučiau rašes. O dabar pradėjo savo melodija eilini kartą.

   • Justas

    Pasikartosiu :
    mano nuomone būtų visai priimtina , jeigu savivaldybėje būtų patalpa maldai , nenurodanyt kokios konfesijos ar religijos atstovams ji skirta . Jau rašiau , kad kai kuriuose aerouostuose mačiau patalpas su užrašu „chapel“ , į kuriuos užeina labai įvairių religijų tikintieji : ir katalikai , ir stačiatikiai , musulmonai ir net mačiau indusus , gana neįprastai atrodančius Gatvike , kai lauke jau minusinė temperatūra , o jie tik su savo paklodėm ir praktiškai basi … Tiesa , toje „chapel“ nei nukryžiuotojo , nei Dovydo žvaigždžių , nei pusmėnulių …
    Praktiškai tik tuščia patalpa , kurioje tylu ir prieblanda .
    O gal tai ir priimtinas variantas ?
    Jeigu jau seime kambarys rūkoriams yra , tai kodėl Kauno savivaldybėje negali būti kambarys , kuriame „opium dlia naroda“ ? :)

    • nerijus

     Jei Olandijoje rūko žolę ir jos rūkymas yra teisėtas, tai kuo skiriasi Lietuva?..

    • Sejanus

     Man tai būtų ne tik nepriimtina, bet siaubinga, kad savivaldybėje esantys, mums visiems reikšmingus sprendimus priimantys asmenys ne tik kalbasi su pasakų personažais, bet dar ir atskirą kambarį tam įsirenginėja.

     • Dainius

      Jūs su tokiom mintim pats į pasakų personažą esate panašus :)

  • nesvarbu

   Ekleziofobija, chm…, niekada apie tokį neteko girdėti…

   • povilas

    Tai bažnyčios baimė, kaškada speceliai pasidomėjau ir įstrigo.

    • nerijus

     povilai

     Iš kur kilęs žodis „bažnyčia“?..

    • nesvarbu

     povilai, dar specialiai pasidomėkite kaip yra rašomi žodžiai „kažkada“, „specialiai“ ir „absurdiška“. Gal taip pat įstrigs…

     • nesvarbu

      Bet labiausiai man patiko povilo sakinys:“Juk savivaldybė gali balsuoti ar jai reikia maldai ackiros vietos“. Žodžio „ackiros“ rašymo naujume.

  • allien

   Todėl Lietuva ir tokioj gilioj š****skylėj,nes joje 80 procentų laikančių save katalikais,t.y. užkietėjusių veidmainių.Kaip įmanoma išrinkt į valdžią padorius žmones iš tokios masės niekšų?

 • Laisvas

  Įdomu, kodel, gerbiamas Artūrai, šįkart neparašėte atviro laiško prokuratūrai ir nepasistengėte apginti visuomenės intereso? o gal tik savo plunksnos brolius ginate? (be pykčio :) )

  • mielas Laisvas, visiškai be pykčio pagalvojau, kad šiame tinklaraštyje lankosi tiek daug įstatymus geriau už mane išmanančių ir visuomenę nuo manęs ginančių individų, kad tikrai tikrai bus kas parašo. Pavyzdžiui, tamsta.

   • Laisvas

    Deja, nesu toks įtakingas kaip jūs, o ir mokesčių nemoku Kaune(o ir išvis beveik nemoku). Aš irgi netikintis kaip ir jūs, tad man labiau pikta tik dėl to ką daro Kauno valdžia. Tikėti yra tūkstančius kartu lengviau, negu smegenis pakrutinti, turbūt dėl to musu valdžioj tokie kieti katalikai visi, per visas šventes ir atlaidus keliais šliaužioja. o jei dar televizija filmuoja… Greit lenkus aplenksim :) Ir apskritai, kol valstybės tarnautojams nebus nebus privalomas psichologinis ir IQ testas, tol tai bus kova su vėjo malūnais. Gal tada ir mokesčių daugiau surinks :)

 • nerijus
 • albinas

  Mieliausias Arturai, Jug yra parkai, arenos, stadijonai, kuriu statybas ir islaikima remia valstybe) dviracio takai,ir t.t. Ir viskas apmokama is visu musu surinktu pinigeliu. Sakykim, as i parkus nevaikstau, dviraciu nesivazineju, sportu ir pramogom nesiduomiu. Tai ka, man verkti?
  Visi tie dalykai yra daromi konkreciom visuomenes grupem,(kaip ir visiems) o viena is tu grupiu kuri yra visuose grupese, yra ir tikintieji.

  P.S. Ir as netikiu i tuos aprasytus isganytojus, Jezu, Abraoma… . Bet manau kad Arturas tiki, nes tiki, kad jo tiesa teisi :). kiekvienas turim savo Dieva
  Tiesa slypi anapus…:)

  • mielas albinai, šiame tinklaraštyje prašau naudoti lietuvių kalbą. Ir dar prašau susilaikyti nuo tinklaraščio autoriaus asmeninių savybių aptarinėjimo. Tai galite daryti susitikęs su R.Janutiene arba pas užkalnį.

   • albinas

    Kai argumentuotai nebezinot ka atsakyti, pabegat nuo temos kabinedamasis prie smulkmenu.Ir dar, kur matote, kad as aptarineju tinklaraiscio autoriaus asmenines savybes?

 • Paulius

  Ponas Artūrai – manau esate krikščionofobas.

 • Sejanus

  „Šlakstymas su religinėmis apeigomis, nėra nekaltas prasidėjimas, o nesuvokiančio Žmogaus pririšimas prie savo verslo, kad ir ne iš karto, o tik suaugus.“

  Na baikit, Nerijau, turbūt pats netikit tuo ką kalbat. Kaip jau vandens pašlakstymas gali pririšti prie RKB verslo? Jis nieko nereiškia, niekuo neįpareigoja (nėra jokių įstatymų, reglamentuojančių krikštą). Suprantama, kad UAB RKB vapalioja esą sykį pakrikštytas – jau krikščionis visam gyvenimui. Na ir kas, jie daug nesąmonių šneka, bet joks sveiko proto žmogus jomis netiki. O kas jau tiki, tai manau yra pakankami lengvatikiai kad Bažnyčia juos patrauktų į savo glėbį bet kuriuo atveju.

 • Puikus komentaras. Tikejimas yra ASMENINIS zmogaus pasirinkimas,o ne viesas aktas. Ir as neturiu nieko pries tikejima. Bet as esu pries organzuota smegenu plovima.

 • nerijus
 • nerijus

  Sejanus

  Nenoriu kartotis:

  nerijus
  Vasaris 5, 2011 9:23 vakare |

 • Sejanus

  Nerijau, na, sutinku, kad atėjus į valdžią kažkokių priešiškų idėjų fanatikams (pvz., komunistams) įmanoma, kad krikštytų sąrašai būtų peržiūrėti ir tiems žmonėms grėstų nemalonumai. Bet nuo tokių dalykų sunku apsisaugoti ir dar sunkiau prognozuoti. Tam tikru laiku tam tikroje kultūroje – priešingai, nemalonumai grėsė nekrikštytiems žmonėms. Todėl tėvai tikrai darė paslaugą savo vaikams juos pakrikštydami. Ir stebint paskutinius įvykius Lietuvoje, daug labiau tikėtina, kad į valdžią grįš religiniai fanatikai, nei kad komunistiniai fanatikai. Bet čia tarp kitko.

  Aš tik manau, kad sureikšmindami krikštą mes darome paslaugą UAB RKB. Taip lyg ir palaikome jų nuomonę, kad krikštas kažką reiškia, kažkam įpareigoja. Kad krikštytus žmones automatiškai galima surašyti į Krikščionių kategoriją statistikoje.

  • nerijus

   Sejanus

   Vienu atveju (nacizmo ir fašizmo)- krikščionybė gelbėjo, o kitu (stalinizmo)- trėmė ir žudė.

   Istorija linkusi kartotis. Kas ir yra baisiausia.

  • Labai būtų puiku, kad žmonės teisingai (o ne prisitaikėliškai) deklaruotų savo (ne)priklausymą kokiai nors religijai artėjančiame gyventojų surašyme. bet, manau, šiemet dar naivu tikėtis pokyčių.

   • nerijus

    feministe

    Mokyklos suole diegiama, kad pas mus katalikų Valstybė ir matyt ne be reikalo?..Tik va, koks tas „reikalas“, kad statistiškai mus skaito net 70- 85 proc. katalikais?..

    Viskas turi paaiškinimą, kaip ir niekas iš niekur neatsiranda. Gal Grybauskaitė labiau žino ir dėl tos priežasties lankėsi Vatikane?..
    Juk Vatikanas neturi jokių Žemiškų resursų, kurie pagerintų mūsų būti ir energetinę nepriklausomybę, apart, plytų, kurias reikėtų dar ir patiems išsiardyti?..

    • nerijus

     Vieną kartą suprasi, kai neturėsi ką valgyti, kad religija ir pinigais sotus nebūsi, nes jie nevalgomi.

 • nerijus

  UAB Religija fanai, turėtumėte žinoti apie „Laterano“ sutartį tarp Vatikano ir fašistinės Italijos, kuri pasirašyta 1929 m.

  Istorija- dėlionė: knygos, dokumentiniai filmai, Žmonių pasakojimai ir viskas stoja į savo vietas.

  Vienu šaltiniu, niekada nereikia remtis.

  sert

  Siūlau, pradžiai, perskaityti knygą“ Kas nužudė Romos popiežių?, D. Japolas. Ten daug įdomių faktų apie UAB Religiją ir jos banko veiklą. Veikloje dalyvavo ir toks Marcinkus iš lietuvių emigrantų šeimos ir gyveno JAV.
  http://lt.wikipedia.org/wiki/Paulas_Marcinkus

  Žinau faktą (iš dokumentikos), kad žydas, parodęs kryžių ant krūtinės, išvengdavo kelionės traukiniu į stovyklą- mirti.

  Gal atsimerkite ir pabuskite, sert?..

  Religija nėra tikėjimas, o verslas.

  • nerijus

   p.s. ištrauka iš knygos „Kas nužudė Romos popiežių?“, 72 ir 74 puslapis:

   „Vatikanas yra stambiausia tarptautinė finansinė ir pramonės korporacija ne tik savo struktūra, bet ir tikslais, iš kurių svarbiausias- pelno vaikymasis“

   Ko čia stebėtis, kai Vatikanas „traukia“ mūsų politikus ir verslininkus, kurie dažnai pamaloniną popiežių- korporacijos generalinį direktorių. Priminsiu, kad nesenai lankėsi ir D. Grybauskaitė. Matyt, ieškojo investitorių ar mažino procentą, jei toks yra?..

   „Dabartinės Vatikano gerovės pamatus padėjo Benitas Musolinis, buvęs šiuo atžvilgiu neregėtai dosnus. 1929 m. Laterano susitarimu tarp Vatikano ir fašistinės vyriausybės Šventajam sostui buvo suteikta daugybė garantijų ir privilegijų.
   Kaip tik tada Vatikanas įgijo suverenios valstybės statusą ir buvo atleistas nuo pačios valstybės ir jos piliečių turto mokesčių, taip pat nuo importo mokesčių. Tuo pačiu Laterano susitarimu Vatikanas gavo diplomatinio imuniteto teisę ir atitinkamas privilegijas, taip pat ir Vatikane akredituotiems diplomatams. Musolinis garantavo, kad visose valstybinėse Italijos vidurinėse mokyklose būsiąs įvestas privalomas tikybos mokymas, o santuokos institutą ateityje visiškai reguliuosiančios kanonų teisės normos, taigi būsiančios draudžiamos skyrybos. Žodžiu, Laterano susitarimu Vatikanas gavo daugybę privilegijų, ir pirmiausia finansinių.
   Ten pasakyta: „Pirmas straipsnis. Italijos vyriausybė įsipareigoja po Susitarimo ratifikacijos susimokėti Šventajam sostui 750 mln. lirų ir kartu perduoti jo žinion 5 proc. konsoliduotų valstybinių vertybinių popierių, kurių nominalinė vertė 1 mlrd. lirų.

   Kas pakorė Musolinį aikštėje?..Ar ne tie patys krikščionys su tam tikros institucijos nurodymu, kad neliktų liudininkų, kurie galėtų papasakoti daugiau?..

   76 psl.

   „Katalikų pamokslininkai po senovei iš bažnyčių katedrų siuntė prakeiksmus bombų, tankų, ginklų ir antikonceptinių priemonių gamintojų adresu, o Nogara tuo metu supirkinėjo Vatikano iždui būtent tokią produkciją gaminančių kompanijų akcijas“

   77 psl.

   „1933 metais, tuo metu, kai į valdžią atėjo Hitleris, Vatikanas vėl pademonstravo, kad moka ir nori vesti jam naudingas derybas su fašistinio (buvo nacistinis- mano pastaba) atstovais. 1933 metais buvo pasirašytas Vatikano ir trečiojo reicho konkordatas. Frančeskas Pačelis suvaidino pagrindinį vaidmenį, kad būtų sudaryti susitarimai su Musoliniu; jo brolis kardinolas E. Pačelis, būsimasis popiežius Pijus XII, suvaidino ne mažiau svarbų vaidmenį, būdamas Vatikano valstybės sekretoriumi konkordorato su nacistine Vokietija sudarymu metu.

   Vatikanui viena iš svarbiausių paskatų sudaryti sandėrį su fašistiniu rėžimu buvo finansinis interesas: bažnyčios mokestis („Kirchensteuer“). Šia valstybinio mokesčio rūšimi Vokietijoje ir dabar (1986 m., manau, kad nuo tų laikų niekas nepasikeitė- mano pastaba)apdedamas kiekvienas gaunantis algą(gal ir Lietuvoje yra toks susitarimas? Dėl tos priežasties ir reikalingi 80 proc. statistinių krikščionių- priedangai?)Teoriškai galima atsisakyti jį mokėti pareiškus, kad nepriklausai nė vienai iš oficialių bažnyčių, bet praktiškai mažai kas ryžtasi žengti tokį žingsnį. Kaip tik dėl to bažnyčios mokestis skaičiuojamas milžiniška suma, sudaro iki 10 procentų viso šalies pajamų mokesčio. Pinigai patenka į protestantų ir katalikų bažnyčių iždą. Vadinasi, prieš Antrojo pasaulinio karo pradžią įvedus mokestį, į Vatikano iždą iš hitlerinės Vokietijos ėmė plaukti didžiulės sumos. Jos plaukė per visą karą. Antai 1943 metais suma sudarė 100 mln. dolerių.“

 • nerijus

  sert

  Kiekviena priešiška ideologija aprašo kitą ideologiją- kaip priešą ir dažniausiai juose būna daug tiesos. Tik reikia atsirinkti informacinius šaltinius, o ne aklai tikėti visais. Biblija, nėra informacijos šaltinis, sert, ji tik pasakų knyga.

  Beje, knyga buvo parašyta italo, o ne tarybų sąjungos piliečio. Žinoma, ji buvo redaguota pagal tų laikų reikalavimus, bet tai esmės nekeičia.
  Komunistai bandė parodyti kapitalizmą, kaip blogį, o kapitalistai- komunizmą. Normalu. Juk tai skirtingos santvarkos, bet ne jums tai suprasti- per skystas protas.

  Labai gera knyga yra „Piniguočių dinastijos“ (ir išleista LTSR, bet parašyta JAV rašytojo- D. Thomas).
  Nebijokite, joje nerašoma apie religiją, kaip verslą :)

  • nerijus

   sert

   Taip. Komunizmas tai tokia pat santvarka, kaip ir religija.
   Kur aš rašiau, kad komunizmas yra gėris?..Neklaidinkite savęs ir kitų.
   Komunizmas, nacizmas, imperializmas, anarchizmas, fašizmas, kapitalizmas (?), religizmas yra vienodas ir kartu skirtingas blogis šioje Planetoje. Amen.

   • nerijus

    Religija: santvarka, verslo struktūra ir visa kita (ką tik pasiūlysite)- viename.

 • nerijus

  sert

  http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDmogaus_anatomija

  Niekur neradau, kad būtų minima siela?..Matyt, praleidau?..

  • nerijus

   Per keletą sekundžių spėjote perskaityti?..Abejoju.

   Noriu pabrėžti, kad, noras išlikti ir valdyti yra stipresnis, nei noras mirti. Tai elgėsi ir Vatikanas.

   • nerijus

    sert

    Gal ant laužo, kaip senais laikais?..

 • nerijus

  Donaldo?..

 • Ople

  Nerijau, greta pateiktų mokslinių monografijų apie religiją pamiršote paminėti ir D. Brown’o ,,Davinčio kodą“.

  • nerijus

   Paminėtoji knyga- briedas.

   • Ople

    Čia buvo ironija.

    • nerijus

     Paskaityk prieš miegą pasaką apie Kainą ir Abelį, sert.

 • Pingback: Šnekėjimo su dundukais kolekcija: rašykit, jums atsakys()