Visuomeninis radijas kursto neapykantą?

Važiuodamas namo, kaip dažnai būna, klausiausi T.Dapkaus laidos „Dienos tema“.

T.Dapkus šnekino Kauno arkivyskupą metropolitą S.Tamkevičių.

Nelabai supratau, kodėl sausio 13-osios tema yra krikščionių problemos, bet gal T.Dapkui tai kaip nors ir siejasi.

Juo labiau, kad laidos pradžioje šias dvi temas lyg ir buvo bandoma susieti, kalbant apie lietuvių tautos išlikimą ir bendras skirtingų konfesijų pastangas siekiant šio tikslo.

Tačiau vėliau pokalbis vis labiau krypo į krikščioniškas vertybes, priešpastatant jas „karingajam ateizmui“, ir laidai įpusėjus, bent jau mano subjektyvia nuomone, ji peržengė ribą, leistiną visuomeniniam transliuotojui.

Laidos neįsirašinėjau, todėl tiksliai pacituoti negaliu, tačiau T.Dapkaus užuominos apie skirtingos seksualinės orientacijos asmenis man nepasirodė labai tolerantiškos.

Taip pat labai keisti buvo laidos vedėjo pasisakymai apie antikrikščioniškus judėjimus ir jų pastangas, nukreiptas prieš religinius simbolius mokyklose, bei  jo teiginys, kad „Europos lyderiai yra prieš šeimą“.

Tačiau laidos vinimi, be jokios abejonės, reikėtų laikyti S.Tamkevičiaus pareiškimą, kad Vilniuje neseniai įsikūręs Europos lyčių lygybės institutas kovos prieš tradicinę krikščionišką šeimą.

Aš suprantu, kad laida tiesioginė ir todėl laidos vedėjas niekaip negalėjo apsisaugoti nuo arkivyskupo viešai skleidžiamo šmeižto.

Tačiau, kaip žurnalistas, mano supratimu  jis privalėjo reaguoti ir pasakyti, kad tai, ką sako S.Tamkevičius, yra melas.

T.Dapkus to nepadarė.

Todėl, mano supratimu, šią laidą galima vertinti kaip platinančią šmeižtą ir kurstančią neapykantą.

Tikiuosi, kad visuomeninio radijo vadovai kaip nors sureaguos.

P.S. LRT archyve jau yra įrašas, S.Tamkevičiaus teiginys – apie 9’30 min.

(12 balsų, vidurkis: 3,42 iš 5)
Loading...
 • Skeptikas

  S.Tamkevičiaus pakalbinimas sausio 13-osios proga anaiptol nėra toks nesusipratimas, kaip tamstos džiūgavimas Kalėdų proga iš sūnaus gavus dovanų „Dievo iliuziją“.

  • mielas Skeptike, tamstos teisė taip galvoti.

   • Skeptikas

    Gerb. Artūrai, atrodo, jog rašydamas Jūs tiesiog pamiršote, kad tą naktį prie Seimo ir TV bokšto žmones palaikė tik tikėjimas ir malda. Jei būtų protavę vien „racionaliai“, būtų tiesiog išsiskirstę.

    • Skeptike, tai tik tamstos nuomonė. Ji nėra pagrįsta kokiais nors objektyviais faktais.

     • Skeptikas

      Kiek pamenu, kai buvo pranešta, kad tankai juda artyn ir tuoj tuoj puls, dauguma/daugelis (nesakau, kad visi) AT prieigose meldėsi. Manau, kad vargiai kas tokiu momentu prisimintų Dokinsą. Na, gal tik koks Č.Juršėnas. Beje, nepamirškite, kad labai didelę dalį susirinkusiųjų prie AT sudarė religingos moterėlės, vėliau pakrikštytos „megztosiomis beretėmis“.

    • Aštuntadienis

     O aš maniau, kad palaikė laisvės troškimas. Siekis patiems lemti savo ir savo valstybės likimą.
     Asmeninis santykis su religija sausio 13-ąją nebuvo svarbus.

    • Dundukas

     Jei būtų protavę vien “racionaliai”, būtų tiesiog išsiskirstę?

     O gal jei visi būtų tikrai giliai tikėję, nebūt reikėję budėti prie Parlamento ir bokšto, o bažnyčioje karštai melstis, kad Dievas apaugotų „Marijos žemę“ buo nekrikštų.

     Ir iš kur atsiranda tokių keistuolių?

     • Skeptikas

      Pats ir atsakėte: „… jei visi būtų tikrai giliai tikėję…“. Deja, taip nebūna…

    • pasaka

     Melsiti Dievo pagalbos netolygu būti kataliku ar kokios nors religijos atstovu. Tikriausiai kiekvienam kare kareivis prieš šaudamas ar gaudamas kulką meldžias savo dievui. Tai nesusieja karo su religija.

    • Genpre

     Skeptike, perlenkėt lazdą. Nei ten kas per daug meldėsi, nei ką. Visus vienijo ne Dievo vardas, bet Lietuvos.

     • Skeptikas

      Daug, nedaug ar per daug – tai vertinamieji dalykai, o kad meldėsi, tai faktas. Prie pat AT net toks improvizuotas altorius buvo. O štai kaip liudininkė prisimena šturmo laukimą:

      „Kaip didžiausią savo gyvenimo vertybę prisimenu iškilų, visus vienijantį, iki tol nepatirtą jausmą, atvedusį į tylų Sausio 13-tosios stebuklą, kai subėgę iš visų miesto pakraščių, stingstančiom širdim, tylėdami pasitikom istorinę lemtį. Viskas nutolo, dingo, išnyko begalinėj erdvėj, pasiliko tik būtinybė čia būti… Stovėjom tylėdami, nesitraukdami. Susitikę žvilgsniai smigo į rimties bedugnę. Žmonės meldėsi. Malda dusliu unisonu kilo į dangų. Kažkas nuo stogų pranešinėjo apie artėjančius tankus. Vytautas Landsbergis prašė moteris palikti aikštę. Niekas nepajudėjo. Tankai pasuko aplenkdami Seimą. Aušo. Tirpo naktis, apgynusi Lietuvą. Skelbė apie žuvusius. Tik tada prisiminėm turinčios vaikus. Beveik alpdamos puolėme jų ieškoti…“.

      Arba kitas liudijimas:

      „Aikštė buvo pilna žmonių: vieni sakė, kad daug nužudytų ir sužeistų, kiti – kad tik sužeistų; ir tuo metu pamatau minioje bėgantį daktarą Virgį Beišą, klausiu, ar tiesa? „Taip, tai tiesa – yra žuvusių“. Jausmas buvo nepatirtas – siaubas, neapykanta, nežinia… Aikštėje žmonės kalbėjo maldą – visi vienu atokvėpiu. Tos maldos jėgos ir dvasios nepamiršiu niekada… Laukėme tankų ir neišvengiamo likimo. Prieš mane stovėjo vyresni žmonės – išgirdau, kaip jie sako prieš juos stovintiems jauniems vaikinams, kad pasitrauktų už jų, nes žūties atveju galbūt pasiseks išlikti jaunesniems, reikalingesniems…

      Šaltinis: [http://www.lnb.lt/lnb/selectPage.do?docLocator=6836E392134A11E0AFA0746164617373&inlanguage=lt&pathId=132]

     • Genpre

      „…Aikštėje žmonės kalbėjo maldą – visi vienu atokvėpiu…“ – nebuvo taip. Jausmas buvo galingas ir visavienijantis, bet painioti čia Dievą gali tik karštai(fanatiškai) tikintis arba ten nebuvęs.

 • austras

  Pakelkit rankas, kas prisimena prie Seimo nešamas Marijas, maldas „Už Lietuvą“, dainas apie „verkiantį Dievą medinį kieme“ ir t.t. Žodžiu, visi svarbiausi Lietuvos viešojo gyvenimo įvykiai (politiniai taip pat) nuolatos stilingai apipavidalinami katalikiška stilistika.

 • Šamanas

  T. Dapkus negali žinoti kada S. Tamkevičius teisus, o kada ne – tokios galios duotos tik A. Račui.

  • Šamane, jei tai turėjo būti juokinga, tai neišėjo. O T.Dapkus yra žurnalistas ir jo pareiga yra atskirti žinomai melagingus teiginius nuo tiesos. Antraip jam reikia ieškoti kitokio darbo.

   • Šamanas

    Jei teisingai supratau, S. Tamkevičius išsakė savo nuomonę. Kodėl vedėjas turi ją paneiginėti (net jei nesutinka)? Kas žino visą tiesą apie minėto instituto veiklą ir ar gali būti vienodas vertinimas? Tiesiog užknisa lietuviška laidų vedėjų tradicija vaidinti viską išmanančius, o pašnekovus kviestis ir gestapininkų stiliumi versti pripažinti koks teisus vedėjas. Labai sveikintina, jei tai maloni išimtis.
    P.s. O dėl juokingumo – tai čia skonio reikalas.

    • lida

     +

    • Šamane, dar kartą patvirtinate, jog nelabai išmanote, kas yra žurnalistai ir žiniasklaida. Nuomonė turi remtis faktais. O profesionalus laidos vedėjas turi ne sutikti ar nesutikti, o tiesiog reaguoti į viešai platinamą šmeižtą. Bet… dėl skonio sutinku. Jie būna skirtingi. Vieniems patinka kliedesiai, kitiems – faktai.

     • Šamanas

      Žiniasklaida yra viena iš prostitucijos formų (bent jau Lietuvoje). O gal ir vėl neteisus?

     • jei savo teiginius pagrįstumėte konkrečiais faktais, neskambėtų dundukiškai.

     • vaiva

      Nuomonė gali, bet neprivalo remtis faktais, bent jau taip sako Visuomenės informavimo įstatymas: ,,Nuomonė gali remtis faktais, pagrįstais argumentais ir paprastai ji yra subjektyvi, todėl jai netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai, tačiau ji turi būti reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai nenuslepiant ir neiškreipiant faktų ir duomenų“.

     • lida

      Kokia Artūrui nauda iš neargumentuotos nuomonės platinimo kopypeistais ?

     • lida, tokia pati, kaip ir rašyti savo neargumentuotą nuomonę. Be to išvada dėl neargumentacijos yra tik tamstos neargumentuota nuomonė.

 • burbulas

  „Tikiuosi, kad visuomeninio radijo vadovai kaip nors sureaguos.“ Kada taip buvo paskutinį kartą? Ar apskritai kada nors buvo?

 • nesvarbu

  Man tai anoniminis austras su ne tokiu Artūru kiek panašūs. Abu tokie konfliktiški, neseka paskui bandą, tačiau Artūras šiek kiek bailesnis.

  • nesvarbu, jei čia apie mane, gal argumentuokite.

   • nesvarbu

    ką argumentuoti, kad už austrą bailesnis?

    • austras

     Nesvarbu, nesutinku su Jumis. Jei aš pasirašęs savo vardu ir pavarde tarkim parašysiu: a) ką galvoju apie socialdemokratus Lietuvoje b) ką galvoju apie konservatorius Lietuvoje c) ką galvoju apie liberalus Lietuvoje, tai išlėksiu iš bet kokios valdiškos mokymo ar apskritai valdiškos įstaigos su vilko bilietu, kaip geriausiais sovietiniais metais. Rašau anonimiškai, kaip anoniminis bailys. Ir rašau Artūro Račo bloge: a) kadangi čia įdomios diskusijos ir pakankamai įdomūs oponentai b) kadangi tikrai gerbiu šio blogo autorių ir jo pilietinę poziciją (nors ne visada sutinku su ja).

     • nesvarbu

      austrai, ir Artūras nesutinka. Jaučiu, tuoj į snukį gausiu.

     • nesvarbu

      austrai, o jei ne? O jei neišlėksite iš „bet kokios valdiškos mokymo ar apskritai valdiškos įstaigos su vilko bilietu, kaip geriausiais sovietiniais metais“? Gal taip tik atrodo? Baimės akys juk yra labai didelės. O kas,jei pasirodys, kad galite kalbėti laisvai, „po“ savo pavarde?Tai būtų juoko. Pliurpiate,kaip dažnai ir būna, bele ką, kas galvon šauna, o nieko:)Pasirodys, jog tai tik vaikystės baimės, kadangi kitiems yra giliai pofik, ką jūs ten kalbate. Beje, tuomet išnyks aura, kas jau nėra gerai.

     • austras

      Nemanau, kad pofik. Lietuvoje partijos yra panašios į nedidelius kriminalinio pasaulio veikėjų susivienijimus. Tie susivienijimai mėgsti teatralizuotai paloti vieni ant kitų, tačiau jaučia saiką bei išlaiko atstumą, kadangi žino koks užnugaris stovi už vieno ar kito veikėjo. Lengviausiai šiems susivienijimams sekasi veikti drauge, kuomet reikia nutildyti kritikus, esančius už politinio teatro ribų, žinant, kad jie neturi jokio užnugario. Tai padaryti labai lengva.

     • nesvarbu

      austrai, jei čia Jūs apie save – „kritiką, už politinio teatro ribų“ – tai prajuokinote.Susireikšminote gal kiek, nors pasitikėjimas yra labai ir labai gerai:)

     • austras

      Aš čia ne ta prasme, kad pretenduoju į objektyvumą. Ta prasme, kad netarnauju kažkokiai politinei jėgai ar neturiu politinio užnugario. Tik tiek.

     • Sejanus

      Austre, aš ne specialistas, bet labai panašu į paranoją. Šimtai studentų reiškia savo nuomonę politikos klausimais, ir dar nei vienas neišlėkė iš valdiškos mokymo įstaigos.

 • Tamkevičius, kaip ES mokesčių mokėtojas, turi teisę reikšti savo nuomonę apie už ES biudžeto lėšas išlaikomas institucijas. Lygiai kaip pacifistai turi teisę sakyti, kad krašto apsaugos ministerija skatina militarizmą ir karus, taip ir davatkos turi teisę sakyti, kad pasaulietinės institucijos yra nukreiptos prieš krikščioniškąsias vertybes. Tamkevičius 100% įsipaišo į žodžio laisvės ribas, o „neapykanta“ valdžios institucijoms radijuje buvo cenzūruojama tik sovietų laikais.

  • Nyazoff, o kokius mokesčius moka S.Tamkevičius?

   • Gerb. Artūrai, dvasinių vertybių biznis deja turi itin daug lengvatų ir netgi gauna subsidijų, bet tam tikrus mokesčius Tamkevičius visgi sumoka. Pvz. PVM parduotuvėje, kai raugintus agurkėlius perka.

    Tačiau nepaisant visų Tamkevičiaus turimų nepagrįstų privilegijų, visgi nederėtų Tamkevičiaus nuomonę politiniais klausimais vadinti šmeižtu. Galima šią davatkišką nuomonę kritikuoti, galima dėl šios nuomonės nesutikti, tačiau reikia nepamiršti, kad pagrindinė žodžio laisvės funkcija yra laisvos politinės diskusijos apsauga. Tamkevičiaus teiginiai yra kiek kvailoka, bet visgi politinė nuomonė, ir būtent politinių nuomonių apsaugai Konstitucija ir tarptautiniai žmogaus teisių aktai skiria didžiausią dėmesį.

    Nėra jokių šansų Tamkevičiaus nuomonę pritempti prie šmeižto BK prasme, jau lengviau būtų Tamstą apkaltinti tikinčiųjų teisių pažeidimu pagal šį BK punktą „Tas, kas atliko veiksmus, kuriais siekta žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų sutrukdyti lygiomis teisėmis su kitais dalyvauti politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje, darbo ar kitoje veikloje arba suvaržyti tokios žmonių grupės ar jai priklausančio asmens teises ir laisves, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.“ Juk kas nors galėtų pasakyti, kad Tamsta siekiate apriboti Tamkevičiaus teises dalyvauti politinėje veikloje dėl jo religijos.

    • Nyazoff, kai žmogus kažką kažkuo teisiogiai kaltina ir nepateikia jokių įrodymų (dėl to, kad jų žinomai nėra), tai ne kvaila nuomonė, o šmeižtas.

     Tikinčiųjų teisių aš niekaip nepažeidžiau, nes niekam nieko netrukdžiau, o konstatavau, kad tikinčiųjų vadas yra šmeižikas.

     Beje, dėl Tamkevičiaus teisės dalyvauti politinėje veikloje turiu abejonių. Man kažkodėl atrodo, kad kanonai to neleidžia.

     • mdxacuk

      Tiesą sakant, nesirkit svetima liga. Tamkevičius jums yra viso labo pilietis ir niekas daugiau. Kam nors jis gal sielovadybininkas ar dvasiškasis tėvelis. Bet kur jam dalyvauti ar ne, yra tiktai jo bendruomenės narių reikalas. Galima, aišku, pabandyt jį apstukalint Romos popiežiui ar Bačkiui, bet yra didelė rizika apsijuokt.

     • mdxacuk, jūs visiškai teisus. Bet aš ir kalbu apie tai, kad joks eilinis pilietis negali skleisti šmeižto per visuomeninį radiją. Ir jei nepastebėjote, tai daugiau kalbėjau ne apie šmeižiką, o apie žurnalisto pareigą reaguoti į šmeižtą.

      O apie „stukalinimą“, panašu kalbate kaip Rūta.

      Žavu. Ir nesakyčiau, kad netikėta.

     • Artūrai, mane stebina Tamstos nenoras suprasti, kad pasaulyje egzistuoja didžiulė politinių teorijų įvairovė, į kurią įeina ir visokios keistos teorijos, tokios, kaip fundamentalistinis ultraklerikalizmas, paleckio komunizmas ir kitokios. Kiekviena iš tų teorijų jų šalininkams sukelia skirtingą požiūrį į įvairius politikos ir visuomenės reiškinius. Netgi ir jei kam nors atrodo, kad tos politinės teorijos visiškai absurdiškos ir nepagrįstos faktais, demokratijos sąlygomis tų teorijų šalininkai turi teisę skleisti savo požiūrį į politikos ir visuomenės reiškinius. Tik socializmo salygomis buvo viena teisinga teorija, o tie, kas jos nesilaikė vertindami visuomenės gyvenimą, buvo laikomi šmeižikais. Tamkevičius tikrai tiki, kad šventieji daro stebuklus, vynas virsta krauju, o lygių lyčių judėjimas griauna kriščionišką patriarchalinę šeimą.

      Aš sutinku, kad Tamsta tikinčiųjų teisių nepažeidėte. Tai ką darote, tiesiog yra eilinė aštri politinė polemika. Spėju, kad su manimi sutiktų 60% prokurorų ir 80% teisėjų. Tikiuosi, kad nesusidursite su prokuroru iš Opus Dei ir su teisėja, kas vakarą skubančia į bažnyčią, kurie bus įsitikinę, kad Tamstos norai apriboti tikinčiųjų teises kalbėti per radiją lyčių lygybės temomis ir anksčiau išreikštas noras apriboti tikinčiųjų teises skleisti savo nuomonę švietimo politikos klausimais yra aiškus BK normų pažeidimas.

      Kanonų teisė vyskupams suteikia daug galimybių skleisti bažnyčios poziciją viešoje erdvėje įvairiais politiniais klausimais, pvz. susijusiais su abortais, homoseksualizmu, dirbtiniu apvaisinimu ir t.t.

     • Nyazoff, o mane stebina, kad man pripaišote kažkieno kito mintis. Aš visiškai neginčiju S.Tamkevičiaus teisės manyti, kad galima vaikščioti vandeniu, kad moteris buvo sukrta iš Adomo šonkaulio ir kad po mirties jis pateks į dangų, kur gyevns amžinai. Aš manau, kad tai kliedesiai, bet jei jam taip patinka, tebūnie.

      Tačiau aš lygiai taip pat nepritariu A.Paleckio bandymams skleisti šmeižtą apie sausio 13-ąją lygiai taip pat kaip S.Tamkevičiaus bandymui šmeižti Lygių lyčių galimybių institutą. Šmeižtas yra šmeižtas ir taškas. Nesvarbu, kas yra jo skleidėjas.

      Padorių ir profesionalių žurnalistų pareiga, mano nuomone, yra nesudaryti tam sąlygų ir stengtis užkirsti tam kelią.

      Beje, pozicijos skleidimas įvairiais klausimais nelygu dalyvavimui politinėje veikloje.

     • Artūrai, Paleckis sapalioja apie skaudžius istorinius įvykius, apie kuriuos yra aiški dokumentinė medžiaga. O ES projektų, tokių, kaip lygių galimybių institutas, veiklos vertinimas yra žymiai sudėtingesnis dalykas, ir natūralu, kad demokratinėje visuomenėje egzistuoja skirtingi tokių projektų vertinimai. Negalima sutapatinti žinių apie Sausio 13 įvykius tikrumo su mūsų tikrumu dėl sociologijos, ekonomikos ir politologijos mokslo tiesų. Lukašenkai atrodo, kad visi Lukašenkos kritikai jį šmeižia, tačiau mes gyvename kitoje sienos pusėje, kur instituto kritika, kokia ji aštri ar kvaila bebūtų, nelaikoma šmeižtu.

   • Justas

    FAPM ir PSD :))).

   • +

  • Sejanus

   Tiesa sakant, šią nuomonę reikšti teisę turi bet kas, nepriklausomai ar moka į ES biudžetą ar nemoka. O šmeižti neturi teisės niekas, vėlgi nepriklausomai – mokesčių mokėtojas ar ne.

   • lida

    Ar mane, šmeižia, ar ne, ar teiginiai apie mano veiklą melas, ar ne, galiu atsakyti aš pats. Na, be abejo, dar Artūras ir jūs. Visa laimė, kad į teismą už mane negalit kreiptis.

  • ok

   Katalikų bažnyčia Lietuvoje turi privilegijuotą statusą. Pagal Lietuvos ir Vatikano sutartį jos pajamos negali būti apmokestintos.
   Religinių bendruomenių turtas, nuomojamas komercinei veiklai, buvo apmokestintas tik 2006 metais. Tačiau po metų mokestis buvo panaikintas.
   Uždirba šimtus tūkstančių litų

   * Neoficialiomis žiniomis, per metus už patalpų nuomą Senamiestyje Kauno arkivyskupija uždirba 300–400 tūkst. litų, juos išleidžia labdaringai ir katalikų organizacijų veiklai, taip pat kitam nekilnojamajam turtui išlaikyti.

   * Kaune komercines patalpas arkivyskupija nuomoja su Laisvės alėja nesiribojančio-se gatvėse. Čia kvadratinio metro kaina per mėnesį – 30–40 litų.

   * Vilniaus arkivyskupija turėtų uždirbti kur kas daugiau. Sostinės Senamiestyje kvadratinio metro nuomos kaina – nuo 80 iki 200 litų.
   * Daugelį kavinių ir restoranų savininkų, ypač turinčių savo įmones miestų senamiesčiuose, piktina tai, kad tradicinės religinės bendruomenės, užsiiman-čios komercine veikla, nekilnojamojo turto mokesčio nemoka.

   * Todėl ir tokiose patalpose įsikūrusių kavinių mokesčiai yra gerokai mažesni.

   Įdomu, ar turėtų apmokęstinti ir bažnyčioje paliekamas pinigines aukas?

 • Artūrai, kartais jūsų įrašai nukrenta į buitinius nuogąstavimus, tačiau dažniausiai jie konstruktyviai informuoja apie dalykus, kurie atrodo tiesiog baisūs.
  Jums išdėsčius savo nuomonę, neretai pagalvoju, kad ir vėlei užsidėjote kapitono „Akivaizdu“ kepurę ir spaudžiu „Tolyn“ savo RSS skaitytuvėje. Tačiau kartais atidarau žvilgtelėti komentarų.
  Pasibaisiu. Susidaro įspūdis, kad lietuviškame internete racas.lt yra antroji pagal populiarumą (po delfi.lt) trolių susirinkimo vieta.
  Tik stipri savivalė leidžia nenuliūsti. Ji primena, jog dauguma jūsų skaitytojų tiesiog nerašo komentarų, o komentuoja – radikalūs, buitiniai troliai.
  Taigi, remiantis šia pozicija ir siekdamas tausoti savo ir kitų psichinę sveikatą, rekomenduoju kvailus komentarus tiesiog trinti.
  O tai prieštarauja jūsų principams, bent jau į juos neatrašinėti, kad nesusidarytų įspūdis, kad iš tiesų galite su jų autoriais rimtai bendrauti.

  • mielas Deni, gerbiu jūsų nuomonę, nors, panašu, bandote iš manęs pasišaipyti. Nieko tokio. Tačiau jūsų nuomonė apie šo tinklaraščio komentatorius, man atrodo, yra įžeidžianti.

   Nes aš, pavyzdžiui, galvoju, kad yra visiškai priešingai – tikriausiai nė viename tinklaraštyje, o galbūt net tinklapyje nesu matęs vienoje vietoje susirinkusių tiek daug žmonių, kurie išmano dalykus, kuriuos komentuoja ir daro daro normalia žmonių kalba, nieko neįžeidinėdami. Paskaitykite diskusijas apie pensijų reformą, Katalikų bažnyčią, Konstitucinio Teismo pareiškimą ir daugelį kitų ir pats tuo įsitikinsite.

   Kalbant apie trolius – čia požiūrio dalykas. Gali būti, kad troliais jūs vadinate tuos, kurių tekstų paprasčiausiai negalite suprasti, arba kurių nuomonė jusm yra nepriimtina. Tai – užkalnio požiūris, jis irgi mėgsta vadinti troliais tuos, kurių nuomonė jam nepriimtina.

   Tokiu atveju paprasčiausiai rekomenduočiau jums ištrinti racas.lt iš savo skaityklės ir nebereikės nervuotis. Eikite pas užkalnį ir ten nebus trolių.

   Ir kitą kartą nesiimkite spręsti, kas prieštarauja mano pricipams, šioje srityje sprendimus priimu aš.

   Pagarbiai,

   • Panašu, kad mano sugebėjimas formuluoti mintis vakar vakare mane pavedė – interpretavote mano komentarą taip konfliktiškai, kaip tik įmanoma.

    Visų pirma, nebandau iš jūsų šaipytis.
    Mano pastaba dėl buitinių nuogąstavimų buvo skirta tam, kad pabrėžčiau, jog nesu tiesiog aklas jūsų užtarėjas ir kad manau, jog yra skirtumas tarp kai kurių jūsų įrašų, kurių vertė yra labai lokali, ir kai kurių, svarbių mums visiems.
    Mano pastaba dėl kapitono „Akivaizdu“ kepurės buvo skirta pabrėžti jūsų teigiamų nuomonių teisingumui, dėl kurių, man atrodė, net nėra ko diskutuoti.

    Suprantu, kaip iš mano žodžių galima buvo padaryti išvadą, kad aš negerbiu visų šio tinklaraščio komentatorių, tačiau akivaizdu, kad tokiu atveju aš pats nebūčiau parašęs jo, nes nenorėčiau patekti į savo apibrėžimą. Iš tiesų, be jokios abejonės, kalbėjau apie dalį komentarų ir, atitinkamai, apie dalį komentatorių. Atsiprašau tų, kas paskubėjo įsižeisti.
    Tikrai nenoriu paniekinti jūsų tinklaraščio kaip įdomaus debatų klubo, verčiau bandžiau atkreipti dėmesį, kad į jį dažnai įsiveržia netinkantys asmenys (arba normalių asmenų virtualios asmenybės). Pažvelkime, pavyzdžiui, į šią diskusiją.
    Skeptikas akivaizdžiai ir grubiai naudoja ad hominem, o Šamanas tiesiog provokuoja teiginiais, į kuriuos net jums tenka atsakyti „skamba dundukiškai“. Ir koks gi rezultatas? Šios dvi diskusijų atšakos yra bene ilgiausios.
    Mano nepasitenkinimas yra būtent tuo, kad šie pasistumdymai tampa tokie ilgi, kuomet gerokai daugiau vertės suteikiantys įdomesni ir protingesni pasisakymai sėdi vieniši žemiau.
    Pagaliau, šio puslapio apačioje pasielgiate panašiai, kaip aš įsivazduočiau esą geriausia – atrašote sert, kad tiesiog neturite apie ką su juo kalbėti. Keista tik, kad nesureagavote taip pat į skeptiką arba šamaną.

    Terminą „trolis“ aš vartoju pagal gana konkretų, populiarų internete jo apibrėžimą, kaip visada geriausiai apibendrintą Vikipedijoje, straipsnyje, pilname šaltinių:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Troll_(Internet)
    Trolis – asmuo, tikslingai rašantis provokuojančias, radikalias žinutes, siekdamas išvesti oponentus iš pusiausvyros, priversti juos ginčytis.
    Kaip patyręs 4chan’eris, aš turiu trolinimo patirties.
    Jūsų bandymas paniekinti mano diskusijų sugebėjimus, paminint, kad aš neva nuvertinu visus žmones, turinčius kitokią nuomonę, yra gana grubus ir neteisus.

    Pagaliau, skubėdamas piktai atrašyti į mano paskutinį sakinį, visai neatkreipėte dėmesio į jo neteisingą gramatiką. Iš tiesų, beredaguodamas tekstą, aš, deja, netyčia ištryniau žodį „jeigu“, buvusį po žodžio „o“. Jokiu būdų nieko nesprendžiau už jus, tik pateikiau du scenarijus, kurių galima būtų laikytis, priklausomai nuo jūsų požiūrio, jeigu nuspręstumėte pasinaudoti mano patarimu.

    Apibendrinant savo nuomonę – daugiau diskusijų, mažiau pokalbių su „dundukais“. :)

    • Deni, viską supratau. Kai kam pritariu. Tačiau aukso vidurį surasti labai sunku, nes kai bandau neleisti čia šiukšlinti, daug kas pradeda rėkti apie cenzūrą, kai nespėju ištrinti trolių kliedesių, mane kaltina, kad juos skatinu.

     Visi labai gudrūs ir visi žino, ką daryti.

     Tik viena problema – jūsų daug, o aš vienas:)

     Be to, jei kartais pamiršote, tai mano asmeninis tinklaraštis.

    • Skeptikas

     Denisai, visų pirma, kai rašėte savo sausio 13-osios 8:15 vakarinį komentarą, nė vienas mano komentaras, dėl kurio galėčiau būti kaltinamas argumentavimu ad hominem, čia dar apskritai nebuvo parašytas. Antra, kalbant apie A.Račo kvestionuojamą S.Tamkevičiaus kompetenciją ir autoritetą kalbėti sausio 13-osios proga (Nelabai supratau, kodėl sausio 13-osios tema yra krikščionių problemos – A.R.), priminimas, ką Lietuvai reiškia LKB su jos tegu ir ne pačiais tobuliausiais hierarchais, o ką – Lenino komsomolas su VU IF komsorgu A.Raču, neturėtų būti laikomas betiksliu nukrypimu į asmeniškumus. Trečia, asmens buvimas fakulteto komsomolo organizacijos sekretoriumi desovietizuotoje visuomenėje apskritai turėtų būti teismo ar kokios liustracijos komisijos nustatytas juridinis faktas. Ketvirta, dėl A.Račo reakcijos į mano komentarus susirūpinote visai be reikalo: dunduko ir menkystos nominacijas jau esu pelnęs, o ištrintų komentarų net neskaičiuoju.

  • Skeptikas

   Vaikeli, galiu patikinti, kad komentarų trynimas tikrai neprieštarauja gerb. A.Račo principams :)

   • Artūrai, Artūrai, matote?

    Štai aš apie ką kalbu, štai! :)

    Ad hominem at its best!

    • Sejanus

     Jei ne paslaptis, kur čia tas ad hominem?

     • Skeptikas

      Taigi žmogus turi omeny kreipinį „vaikeli“, įžvelgdamas jame kažką paniekinamo.

     • Be abejo, tai buvo tik juokas.

      Ad hominem tai negali būti bent todėl, kad Skeptikas nieko neteigė ir niekaip neneigė mano nuomonės.

      Tiesiog man komentaru aukščiau aptarus Skeptiką, jis staiga čia įlindo, tai nepraleidau progos jį užkabinti. ^_^

    • Skeptikas

     Šiaip čia kreipinį „vaikeli“ pavartojau ne ad hominem, o tiesiog dėl ausyčių avatare :) Labai jau kažkaip vaikiška ir žaisminga. Gi pats tokį įvaizdį ir pasirinkot.

 • pastabos

  Pirma, reiketu aiskiai ir tiksliai pacituoti kaip Tamkevicius pasake. Gal pridure, paskui kokius nors tris „bet“, „gal“, „taciau“, „galima manyti“ ir t.t., kurie gerokai keicia pasisakymo tona, svori ir net prasme.

  Antra, jei Tamkevicius pasake taip, kaip cituoja p. Racas (ir jei is tikro galvoja, kad taip yra), tada smarkiai perlenke, nes lyciu lygybes institutas veikia ir tose srityse, uz kurias abi rankas keltu bet koks vyskupas: pries prievarta seimose ar pries skirtinga atlyginimu mokejima uz ta pati darba ir t.t. Taip pat akivaizdu, kad instituto interesas yra visa ES, ne vien Lietuva.

  Trecia, ar Tamkevicius tai pasake todel, kad apsmeiztu? Vargu, gal jam issamios informacijos truksta apie instituto veikla? Ar kursto neapykanta? Nelabai suprantu ka cia p. Racas turi galvoje. Vakaru spaudoje daugybe straipsniu pagrindiniuose dienrasciuose apie ES institucijas, su ironija, kartumu, siaurumu, supaprastinimu. Atsakomieji straipsniai tokie pat. Tiktais neapykantos kurstymas cia ne prie ko. Isivaizduoju, kad Racui tokia ekstremalia Tamkeviciaus intencija ar bent jau kalbos pasekme izvelge del savo antipatiju religinems „pasakoms“ ir jas atstovaujantiems asmenims. Bet, kaip buvo pasakyta, tai „tamstos nuomone“, o ne universalus matas.

  Ketvirta, kas yra domejesis „tradiciniu seimu“ kritika, homoseksualumo lobizmo organizacijomis, tas puikiai zino, kad „gender equality“ yra tu interesu grupiu pagrindinis arkliukas. Cia gal Tamkeviciaus nesusipratimas – „gender equality“ termina jis itin susiaurino.

  Penkta, netruksta pavyzdziu, kad homoseksualu organizacijos siais laikais itin siekia veikti per teise, nuleisti normas is auksciau. ES strukturose taip pat. Kam vargti 20 metu, kol itikinsi daugiau nei 50 procentu Lietuvos visuomenes/politiku ir pakeisi normas pagal savo supratima?

  Sesta, konceptualiniu poziuriu homoseksualu organizacijos itin naudoja pries mazdaug 30-20 metu gimusias teorijas, kurios lyti laiko isimtinai socialiniu konstruktu. Taip sunaikinamos „vyro“ ir „moteru“ kategoriju savarankiskas egzistavimas. Tai viena is daugelio teoriju, taciau jos salininkai ja pateikia kaip vienintele teisinga ir aktyviai stengiasi tokio tipo apibrezimus itraukti i ES, JTO ir kitu organizaciju normine kalba. Lytis kaip socialine kontrukcija yra radikaliai atskiriama nuo lyties, kaip biologinio fakto. Tai leidzia suteikia konceptualini instrumenta kritikuoti „tradicine seima“.

  Ir stai viena iliustracija. Europos Lyciu lygybes institutas pateikia tokia nuoroda i „Strategy for Equality between Women and Men 2010-2015“. O pagal ten pateikta terminu zodyna:

  Sex

  Identifies the biological differences between men and women, such as women can give birth, and men provide sperm. Sex roles are universal.

  Gender

  Identifies the social relations between men and women. It refers to the relationship between men and women, boys and girls, and how this is socially constructed. Gender roles are dynamic and change over time.

  Tad vistik gali buti, kad Tamkevicius bent kruopeles racijos turejo, sakydamas, kad institutas gali ir pasisakyt pries seima kaip vyro ir moters sajunga.

  • Skeptikas

   Jei jums nepatinka, kad yra lytis išimtinai socialinė konstrukcija ir kaip socialinė konstrukcija yra radikaliai atskiriama nuo lyties, kaip biologinio fakto, tai visų pirma turėtumėte garsiai pripažinti, kad natūralistiniu požiūriu moteris tėra vyro seksualinių įgeidžių objektas ir buitinių poreikių tenkintoja, bet jokiu būdu ne lygiaverčių santykių subjektas. Tik nesupratau, kaip visa tai susiję su sausio 13-ąja ir S.Tamkevičiaus teise reikšti savo, o gal ir LKB nuomonę apie šios dienos įvykius. Nereikėtų pamiršti, kad, pavyzdžiui, vien LKB kronikos daug prisidėjo ugdant lietuvių savimonę, brandinant ją kovo 11-ajai, sausio 13-ajai, o vėliau ir 1992 m. spalio 25-ai. Vien šiuo požiūriu S.Tamkevičius, kalbant apie sausio 13-ąją, daug didesnis autoritetas, nei pvz. VU IF komjaunimo komiteto sekretorius (ačiū R.Grinevičiūtei) A.Račas, dabar besipiktinantis S.Tamkevičium.

   • mielas Skeptike, tamsta tikriausiai esate prisidėjęs prie LKB kronikų ar bent jau buvote LLL narys. Aiškiai nebuvote spaliukas, pionierius ir komjaunuolis ir Vasario 16-ąją giedodavote Tautinę giesmę prie trispalvės.

    Gal prisistatykite, bus galima rekomenduoti tamstą apdovanojimui.

    • Skeptikas

     Faktas, kad buvote VU IF sekretoriumi, suponuoja išvadą, kad su Lietuvos istorijos pagrindais esate susipažinęs ir apie LKB vaidmenį atkuriant Lietuvos nepriklausomybę žinote tikrai daugiau už mane. Todėl, prieš bandydamas murkdyti S.Tamkevičių nosimi į kakutį, tiesiog galėjote prisiminti aplinkybes, leidžiančias jam autoritetingai kalbėti apie sausio 13-ąją, nelyginant su tamsta ir net nekalbaqnt apie mane.

     • Skeptikas

      P.S.: Tautinės giesmės po 1990 m. dar negiedojau, nes esamomis sąlygomis tai būtų veidmainystė.

     • mielas Skeptike, toks A.Butkevičius buvo pirmasis Lietuvos krašto apsaugos ministras, o paskui sėdo už kyšius…

     • nesvarbu

      Skeptike, na ir šlykšus Jūsų komentaras,teisingiau prikišimas dėl to sekretoriaus, ne į temą toks, nepavadinčiau jo net ad hominem.Bet kuriuo atveju, daug galite…

     • nesvarbu, jūs neteisus. Tai vertybinis komentaras. Menkystos, kuris gali būti drąsus, tik kai yra nežinomas.

     • Čia ne apie Tamkevičiaus ar Račo praeitį kalbame, o apie šiandieninį Tamkevičiaus išpuolį prieš lyčių lygybę (visa ta šeimos retorika galų gale veda prie to veda, kaip ir liūdnai pagarsėjusi „Valstybinė šeimos koncepcija“).

 • Fredis*

  Komentaras pašalintas – A.R.

  • Fredis*

   Širdis džiaugiasi skaitant komentarus. Nors mano komentaras dėl sunkiai suvokiamų priežasčių buvo ištrintas, bet kiti žmonės mano mintis išplėtojo dar plačiau, sklandžiau ir įtaigiau. Visiems labai ačiū, jaučiu, gerbiamieji, Jūsų moralinį palaikymą.

 • nesvarbu

  Nežinau kaip jums, tačiau man, kiek šiandien teko žiūrėti TV anonsų, vienas baisiausių buvo apie čigoniuką Radžė ir jo tėvus. Esu tikras, kad už jokius pinigus ar bauginimus, net jei ir tikrai žinočiau, nepaskelbčiau apie kitą žmogų (radžį ar kitą) tokių dalykų. Nes kuo jis kaltas? Žiauru, šlykštu ir baisu. O janutienė, tai nekompleksuoja, net laidą surengė, ką tik TV anonsą rodė. Kaip visuomet kiek pridengusi pagrindinę temą. Ar ta subjektė turi sąžinę, abejoju.

  • Skeptikas

   Radžis – tai Gėris, Šviesa ir Tiesa.
   Kas ten gali būti tokio šlykštaus ir baisaus?
   Jokie R.Grinevičiūtės paistalai nepajėgūs sutepti šviesaus Radžio paveikslo tikrų Lietuvos patriotų širdyse.

  • VYTS

   O kuo Janutienė susijusi su ta istorija? Negi per paskutinę instanciją ją nagrinėjo?

 • Aras

  T. Dapkus, matyt, gerbia savo auditoriją, nes žino, kad Lietuvos radijo klausytojai – vyresnio amžiaus, tikintys žmonės ir jiems bus malonu išgirsti arkivyskupo nuomonę.
  Kas dėl T. Dapkaus „netolerancijos“, tai ši, neaišku ką reiškianti, sąvoka nėra įtvirtinta Konstitucijoje bei įstatymuose. Gal būt T. Dapkus nėra tolerantiškas ir tai joks nusikaltimas.

 • mdxacuk

  Dapkus yra neabejotinai vienas geriausių politikos žurnalistų Lietuvoj, o „Dienos tema“ – viena geriausių laidų. Savaime suprantama, ne kiekvienam patinka jo principinga pilietinė pozicija. Lengvų pokalbių su juo irgi niekas negali tikėtis, nes Dapkus paprastai būna gerai pasiruošęs, išmano reikalą ir nevengia aštrių klausimų.

  Pažįstu jį nuo vaikystės, dar ir dabar retkarčiais būdamas Kaune sutinku jo mamą. Pasikalbam, pasidžiaugiam. Ji augino Tomą viena ir tikrai turi kuo didžiuotis.

  Nežinau, ar tai galima sieti su pastarųjų metų LRT Tarybos ir jos naujųjų narių veikla, bet bent jau Lietuvos radijo programos tolydžio gerėja.

  • nesvarbu

   mdxacuk, čia tam, kad kiek pasijuokti iš tų, kurie kitaip mano? Teigtina, jog dapkus, tai janutienė su kelnėm, tačiau kiek mažiau talentingas.

   • nesvarbu

    Parašiau eilinį, nekaltą komentarą. Gavau tekstuką: „Jūsų komentaras laukia peržiūros“.

    Už kokius nuopelnus, p.Artūrai??

    • nesvarbu, nežinau, ką atsakyti… WordPress man nepavaldus:)

 • Skirgaila

  Čia šiek tiek offtopic, bet įdomu, ką valstybinėje televizijoje veikia asmenys, užsiimantys antivalstybine propaganda?

  http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/alapinskas-pasaulio-lenkai-kovos-pries-lietuvos-svietimo-istatyma.d?id=40707415

 • EkoLT

  „… tačiau T.Dapkaus užuominos apie skirtingos seksualinės orientacijos asmenis man nepasirodė labai tolerantiškos. …“ Mano nuomone, vertybės ir yra vertybės ir jos neturi būti su kažkuo tolerantiškos. Jei homoseksualizmas nėra žmogui vertybė, tai jis aiškiai šią poziciją ir išsako ( įvardindamas iškrypimu, liga ar pan.). Šioje vietoje nereikia suplakti į vieną vietą požiūrio į patį reiškinį ir požiūrio į žmogų. Aš pavyzdžiui manau, kad homoseksualizmas yra nu/iš krypimas, bet pažystu ne vieną šios pakraipos žmogų ir su jais esant progai normaliai pabendrauju, tačiau niekada nepritarsiu jų propaguojamam gyvenimo būdui ir šioms vertybėms. Kitas pavyzdys, – įdomu, kur yra paties Artūro tolerantiškumas kai Austrui už išdėstytą nuomonę pasiūlo į snukį ( o gal tai tolernatiškumo apraiška, tik ne visi dundukai supranta), juolab, kad atrodo Austras išdėstė būtus ir esamus faktus…

  • EKoLT, tamsta galite galvoti ką norite. Tai visų, įskaitant ir dundukus, teisė. Bet štai skelbti homofobiškas vertybes per visuomeninį radiją nėra visuotinė teisė.

   Savo pavyzdį gal susikiškite sau į kurią nors kūno dalį. Nes esate tkras dundukas, arba nemokantis skaityti, arba nemokantis suprasti, ką perskaitote.

   Aš čia pasisakaiau labai tolerantiškai. Stengiausi susilaikyti nuo aštresnių komentarų.

   • EkoLT

    HOMOFOBIŠKOS VERTYBĖS…… Artūrai, tai gal visuomeninio radijo visuotinė teisė yra skelbti homoseksualias vertybes??? Jei taip nurodykite šios teisės šaltinį.

    • EkoLT, atsakymas labai paprastas, jis yra Visuomenės informavimo įstatyme. Bet tamsta tikriausiai įstatymų neskaitote, tad labai trumpai atsakysiu: arba turi skelbti ir vienas ir kitas vertybes, arbe nei vienų, nei kitų.

   • Aras

    Šiaip jau, žodis „homofobiškas“ yra mažumų lobistų sukurtas naujadaras skirtas pažeminti, įžeisti, suniekinti oponentą…

    • EkoLT

     Būtent, Arai, visiškai sutinku su jūsų nuomone, kadangi nemanau, kad vertybės yra homofobiškos ar homoseksualios. Kiekvienas žmogus turi savo vertybių sistemą ir stengiasi gyventi remdamasis jomis.
     Artūrai, manau, kad visuomeninis transliuotojas taip ir elgiasi, kaip jūs rašote- skelbia ir vienas ir kitas vertybes(jei klystu pataisykite), bet akivaizdu, kad „skelbiant“ vienas vertybes per tą pačią laidą neįmanoma „skelbti“ ir kitos pozicijos. Beje, mano subjektyvia nuomone, mažumos šiais laikais tikrai turi be galo daug eterio savo pasaulėžiūros sklaidai. Ir ne tik radijuje, bet imant visą media aplamai. Anadien sugalvojau pažiūrėti naują Elo Bandžio ‘šedevrą’ „Šiuolaikinė šeima“ berods, o ir ten pasirodo yra „šiuolaikinis“ šeimos atributas „tėtis ir tėtis“. Ir aiškink po to vaikams kuriems 10 ir 7 metai, kodėl tas „tėtis ir tėtis“ elgiasi taip „keistai“. Sakyti, kad su tokiu ES užnugariu mažumos turi per mažai eterio ir galimybės reikštis, čia manau yra neteisinga. Mano galva, mes judame link to, kad greitu laiku pasakius, kad aš nepritariu homoseksualiems santykiams, sulauksime teisinio persekiojimo.

     • nesvarbu

      EkoLT, sutinku, jog normalus žmogus negali pritari homoseksualams, tačiau negalima ir taikytis snukin tokiems užvožti, kaip koks Aras trokšta. Čia ir ribos gal reikia ieškoti.

   • lida

    Tik vienas klausimas – siūlydamas EkoLT pavyzdį susikišti sau į kurią nors kūno dalį, Artūras kurį pavyzdį turėjo galvoje (nes EkoLT pateikė du) ?

    • spėju, kad tamsta, pagal savo vertybes pasirinktumėte pirmąjį. Leidžiu, kaip daugelis čia mėgsta, nuspręsti už mane.

  • Sejanus

   „Aš pavyzdžiui manau, kad homoseksualizmas yra nu/iš krypimas, bet pažystu ne vieną šios pakraipos žmogų ir su jais esant progai normaliai pabendrauju, tačiau niekada nepritarsiu jų propaguojamam gyvenimo būdui ir šioms vertybėms“

   Juk meluoji, ar ne. Nepažįsti nei vieno ir nebendrauji. Taip pasakei tik todėl, kad mažiau pagiežingas atrodymum, juk teisybė? :)

   Šitas politinis melas jau toks nuvalkiotas, kad metas būtų sugalvoti kažką naujo. Ir gana akivaizdus melas, nes matai, (1) iš tiesų „normaliai bendraujantys“ su kitokios seksualinės orientacijos žmonėmis žino, kad neegzistuoja joks „jų propaguojamas gyvenimo būdas“. Ir (2) homoseksualūs žmonės dažniausiai nebendrauja su tais, kurie juos laiko iškrypėliais, vapa apie propaguojamus gyvenimo būdus ir laiko žemesne žmonių rūšimi neverta lygių teisių.

   Bet tskant turint omeny Jūsų pasaulėžiūrą, nesistebiu kad ir melu užsiimate. Jums tinka.

   • EkoLT

    Dėl melo, tai rašydmas komentarą sudvejojau tik dėl to, kad parašiau jog pažystu kelis. „Suskaičiavau“ jog pažystu du tokius žmones. O jūsų primestos čia mintys mažų mažiausia keistos…. Gaunasi, kad susitinka du žmonės ir pirma ką jie išdiskutuoja yra požiūris į homoseksualizmą. Vienas pasirodo pritaria, kitas ne ir tada jie nebendrauja…. Na užjaučiu tamsta dėl tokio bendravimo, bet jums tai tinka….

   • lida

    Sejanusai, juk tu kvailas, ar ne ? Nepažįsti nė vieno protingo, o bandai apsimesti, jog su tokiais bendrauji, kad protingesnis atrodytum, juk teisybė ? Tai visiškai akivaizdu, nes protingi žmonės dažniausiai nebendrauja su kvailiais, kurie vapa nesąmones. Ups…

    • Sejanus

     Nelabai suprantu, kuo išprovokavau šį kliedesių protrūkį, anei kur aš kalbėjau kažką apie savo bendravimą. Gal kažkam kitam taikėte?

     Tarp kitko, Jūs kartas ne ta pati lida, kur išgarsėjo grasindama bylinėtis su Pipedija? Tik iš smalsumo klausiu.

 • Dainius

  Tęsdamas EkoLT minčių seką irgi noriu Artūrui užduoti klausimą: kaip jis žiūri į tokia subjektyviąją žurnalistiką, kur vedėjas tegu ir užduoda klausimus, tačiau jis akivaizdžiai reiškia savo nuomonę. Tai normali žurnalistika. Ir netgi nesvarbu, kad tai nacionalinis transliuotojas. Bet net nacionaliniame gali dirbti įvairūs žurnalistai. Svarbu, kad būtų profesionalai. Bet profesionalumas nelygu objektyvumas, ypač kai kalba apie santykį, pvz į homoseksualumą. Čia negali būt jokio objektyvumo, o tik moraliniai, etiniai imperatyvai. Pasaulėvaizdžio, įsitikinimų klausimas. Ir profesionalumas čia pasireikštų korektiškose klausimų formuluotėse, nebanaliuose, aktualiuose klausimuose. Buvau maloniai nustebintas (tikrai nesitikėjau), kai kalėdinių švenčių proga Bačkį kalbinęs ltv žurnalistas uždavė tokius įdomius, aktulius, nepatogius klausimus, o ne kažkokius pilstalus.

  • Dainiau, subjektyvi žurnalstika turi teisę egzistuoti. Tačiau šiek tiek abejočiau ar visuomeninėje žiniasklaidos priemonėje. Nebent yra kelios laidos, kurias veda skirtingi žurnalistai su skirtingomis subjektyviomis nuomonėmis. Pavyzdžiui, homoseksualų nemėgstantis T.Dapkus ir koks nors gėjų lygos narys.

   Tačiau subjektyvi nuomonė anaiptol nelygu melui ir šmeižtui. Galima sakyti, kad nepatinka lyčių lygybės instituto politika, toleruojanti lygias vyrų ir moterų teises ar net pripažįstanti homoseksualių asmenų šeimas, tačiau negalima meluoti, jog tas institutas kovoja prieš šeimą. Galima klausti A.Valinsko, iš kokių pajamų jis dengs savo paskolas, bet negalima nsuišnekėti, kad turėdams milijoną paskolos ir šimtą tūkstančių metinių pajamų, jis bankruotuoja. Abiem atvejais tai neprofesionalu. Ir niekaip nesusiję su morale, etika ar pasaulėvaizdžiu.

   • lv

    Dapkus tik (pa)klausė, o „neprofesionaliai“ atsakinėjo pašnekovas. Kaip ir koks Paleckis, tikrai ne sykį rodytame reportaže apie „savi šaudė į savus“. Pagal tokią logiką, tai Miliūtė turėtų vesti tiesiog monologus, atsakinėdama į kas antrą tūlo pašnekovo sakinį ir aiškindama jiems, kas yra šmeižtas, melas, netiesa. Kodėl archivyskupui negali atrodyti, kad tas institutas kovos su *tradicine* (juk būtent taip ir buvo pasakyta?) šeima, jos samprata ir vertybėmis? Ir kuo čia dėtas Dapkus, jei savo nuomonę dėsto pašnekovas?

    • lv, jei aš pasakyčiau, kad visi vyrai, tapę arkivyskupais ir kunigais, taps pedofilais, ar tai irgi būtų normali nuomonė?

     • lv

      Nežinau „normalios nuomonės“ apibrėžimo, tai atsakyti
      negaliu…
      Galėčiau nebent tik pridėti dar vieną svarbų žodį, kurį praleidau (jei jūsų citata tiksli): arkivyskupas mano, kad institutas kovos prieš tradicinę *krikščionišką* šeimą.
      Gal Dapkui vertėjo paklausti, kodėl arkivyskupas taip mano ar paprašyti, kad arkivyskupas patikslintų, kaip ta kova pasireikštų, kokia tai būtų kova (o gal jums nebeišlaikė nervai ir jūs toliau tiesiog nebesiklausėte…?). Bet kokiu atveju tiesiog niekaip neįžvelgiu ŠMEIŽTO.

     • lv, klausiausi iki pabaigos. Nors jau buvau savo kieme. Net žmona nustebusi išėjo paklausti:)

      Arkivyskupas nesakė manąs. Jis teigė. Todėl ir vadinu tai šmeižtu.

      Ir sutinku su jumis – būtent taip T.Dapkus ir turėjo pasielgti.

    • demo

     lv, klausantis laidos, man atrodė, kad laidos vedėjas labai sąmoningai ir labai tikslingai formulavo savo klausimą apie „lyčių naikinimą“, „šeimos naikinimą“ (net nekvestionuodamas ar tai naikinimas, suprask, tai neginčijamas faktas), kurio vykdytojais leidžia suprasti esant Europos lyderius. Visa tai klausytojams bruka ne Tamkevičius, o laidos vedėjas. Atitardamas laidos vedėjui, Tamkevičius dar kartą pavadina tai „totaline kova prieš šeimą“, o laidos vedėjas (o ne Tamkevičius) priduria, kad tai „gerai finansuojama kova“. Tai štai po to Tamkevičius iškart pereina prie konkretybės, neva tokio „finansavimo“ pavyzdžio – Lyčių lygybės instituto, kuris „su labai dideliais pinigais kovos prieš tradicinę krikščionišką šeimą, ta kova bus labai sunki“ ir t.t. Toliau seka pribloškiantis laidos vedėjo klausimas – „kaip geriau elgtis – ar viešai kovoti su tokiom jėgom“. Neskani laida. Ne dėl Tamkevičiaus pasisakymų, bet dėl tokio laidos vedimo.

 • azartas

  Jau kai užraitė Tamkevičius apie toleranciją ir jos ribas… Neduoktudie…

 • sert

  Reikia laidos įrašą, jo vertimą į lotynų kalbą nusiusti į Laterano rūmus, tegu Popiežius išsiaiškina „paklydėlio“ Tamkevičiaus elgesį.
  O po to nebeklausyti Dapkaus laidų. Ir viskas pagerės.
  O kai dėl religijos ir krikščionybės vaidmens Lietuvos laisvės kovose, tai jis buvo svarbus – žmonės kartu prie Seimo meldėsi, Seime budėjo kunigas Grigas, bažnyčia visokeriopai rėmė išsilaisvinimą.
  Net ir stačiatikių arkyvskupas daug prisidėjo
  taikindamas žmones.
  p. Račas čia primena gūdaus soviemtmečio ateizmo propaguotoją su pasakomis apie „juodaskvernius“.

  • sert, neįsleisdmas į diskusijas tegaliu pasakyti, kad tamsta man primenate eilinį dudnduką.

 • sert

  kartais geriau dundukas, nei Maodzeduniškas ateizmas(dar kartą!), Lietuvos žemėje.

 • johnis

  Perbegau akimis komentarus.
  Dziaugiuosi kad mastanciu daugiau nei noretu p.Racas
  Lietuviai nera tokie ir dundukai kaip kas noretu….

 • Sejanus

  Kaip keista, vos tema pasisuka apie religiją, pilni komentarai išskirtinio bukumo.

 • Valentinas

  Šiuo klausimu man kyla trys mintys:
  1. Gal Tamkevičius teisus? Nesigilinau į lyčių lygybės instituto veiklą, tačiau jis neabejotinai kovoja už teisę į skyrybas. Krikščioniška šeimos koncepcija nepripažįsta skyrybų (tik itin retais atvejais) todėl techniškai Tamkevičius greičiausiai teisus. Tačiau tai nereiškia, kad krikščioniška šeima yra teisinga vertybė. Manau priešingai.
  2. Ar gali būti, kad Dapkus nieko nežinojo apie minėtą institutą, todėl negalėjo įvertinti ar Tamkevičius šmeižia ar ne?
  3. Ar tikrai žurnalistai privalo kiekvieną kartą paneiginėti pašnekovus, kai jie sako tai kas kitiems atrodo neteisybė? Pavyzdžiui Žinių Radijuje nuolatos kalbinami įvairūs politikai tas pats Dabašinskas savo vidurdienio laidoje kviečiasi jų daug. Politikai pasako labai daug. Kokį 45% Prunskienės sakomo teksto galima iš karto stabdyti ir šaukti: Meluoji Šatrija! Tas pats galiotų ir Zuokui, Paksui, Uspaskiui, Mazūroniui ir daugeliui kitų. Tačiau tokiu atveju nebeliktų jokių interviu, tik nuolatiniai ginčai kas meluoja, o kas ne.

  • Genijus

   Komentaras pašalintas – A.R.

  • vaiva

   Dapkus negali nežinoti apie institutą, nes tai būtų tiesiog neprofesionalu. Ir tikrai žurnalistas neprivalo paneiginėti pašnekovų, nes tai jau būtų ne žiniasklaida, o velniaižin kas. Ką jis turbūt turėtų padaryti kaip profesionalas – išklausyti ir kitos pusės, t.y. tų, kurie šio instituto veiklai pritaria

   • Sekančioje laidoje vadovaujantis radijui žmogus įpareigos T.Dapkų pakalbinti S.Tamkevičiaus oponentus. Tai ir bus Tinklaraštininko reikalavimo „tikiuosi, kad visuomeninio radijo vadovai kaip nors sureaguos“ išpildymas, o teiginys-nuomonė „šią laidą galima vertinti kaip platinančią šmeižtą ir kurstančią neapykantą“ – tėra tik nuomonė, o ne šmeižtas ir neapykanta T.Dapkui ir visuomeniniam transliuotojui.

    • vaiva

     Blogiausia, kas galėtų atsitikti, jeigu nac.radijo vadovas pradės nurodinėti, ką ir kokius žmones kviesti žurnalistams į laidas. Tada tai jau tikrai nebeliks jokios nuomonės

   • Vaiva, na įsivaizduokime – profesionalus žurnalistas kalbina A.Račą, o šis sako: visi Seime sėdintys yra vagys, o prezidentė prezidentūros rūsyje yra įsirengusi ausinę vonią, kurioje per pietus madosi prancūziškame šampane. Profesionalus žurnalistas palinksi galva ir užduoda kitą klausimą. Tada A.Račas sako: o finansų ministrė I.Šimonytė kiekvieną savaitgalį pasiima pinigų iš biudžeto ir važiuoja apsipirkti į Paryžių ir Milaną. Ir dar – Valstybės saugumo departamentas iš A.Kubiliaus vyriausybės gana šimtus milijonų litų, kuriuos naudoja rinkti kompromituojančiai informacijai apie opozicinių parijų veikėjus.

    Profesionalus žurnalistas toliau linksi galva ir užduoda kitą klausimą: o ką galvojate apie Radžio šeimos dramą ir Zvonkės naująjį draugą?

    • romas

     Artūrai, bet sakyti, kad Kubilius statosi sau rezidenciją už biudžeto pinigus yra labai normalu mūsuose. Apskritai pas mus yra normalu viešai šnekėti nieko neišmanant ir neįsitikinus objektyvia tiesa. Jums užkliuvo greičiau vyskupo pažiūros. Nežinau Dapkaus pažiūrų, bet kvaila būtų žurnalistui leistis į ideologines diskusijas su pašnekovu.

    • Aras

     Matyt, turėjot galvoje „auksinę“, (ne „ausinę“) vonią. Dabar įsivaizduojame situaciją – A. Račas kalbina matematikos profesorių, kuris aiškina diferencialinės lygties sprendimą. Ar gali A. Račas įsiterpti, oponuoti ar pataisyti, jei pats nežino, kas tai yra?
     Internete pilna kritiškos informacijos, jog po visokiais „Lygių galimybių“, „Tolerancijos“ institutais slepiasi sufražiščių ir pederastijos lobistai, todėl, T. Dapkus, teisingai pasielgė nutylėdamas kol nepaaiškės, kokia velniava tuose „institutuose“ dedasi.
     Dar pavyzdys: T. Dapkaus pašnekovas tvirtina, jog Baltarusijoje Lietuvos pastangomis įsteigtas „Demokratijos“ institutas yra juodųjų pinigų perykla skirta JAV doleriais pamaitinti Baltarusijos opoziciją, gal T. Dapkus turėtų nutraukti pašnekovą ir įteigti, kad institutas ne kas kita, bet mūsų nuoširdi demokratiška, intelektuali dovana jaunesniajam kaimynui? Tada T. Dapkus pavirstų R. Miliūte. Nuobodžia, nemėgstama ir nežiūrima.

     • R.Miliūtė yra žurnalistikos etalonas – kandi, pertraukianti, prašanti patikslinti. Blogai, kad labai nedaug išmananti. Ekonomikos klausimais jai svarbi kito žurnalisto V.Laučiaus nuomonė ir ja grindžia savąją. Pati R.Miliūtė nėra parašiusi nė vieno teksto ekonomikos klausimais, tačiau labai drąsi nutraukti ūkio ministrą D.Kreivį ir ironiškai replikuoti dėl nesiskolinimo iš TVF biudžeto deficitui dengti. V.Kreivys teigė, jog pasirinkome savarankiškų sprendimų galimybę, R.Miliūtė replikavo, jog jokio svarankiškumo nebuvo, tiesiog skolintasi iš kitur, tik brangiau. Etaloninė geros žurnalistikos iliustracija. V.Dapkus šį kart neperėmė gero vyresnės kolegės pavyzdžio, todėl labai tikėtina, jog radijo vadovybės bus įspėtas. Tiesą sakant Jį ten tikriausiai vadovybė auklėja ir auklėja…

    • vaiva

     Pavyzdys, aišku įpsūdingas, bet pabandysiu atsakyti:-) Visų pirma, tokių atvejų ne tiek jau ir mažai, kad ir kokio Krivicko laidose, kurios net nėra tiesioginės. Antra, profesionalus žurnalistas turi suvokti, ką jis kviečiasi į laidą ir ką gali pasakyti ar padaryti koks Šustauskas ar, tarkim, Račas. Man sunku įsivazduoti šitokią ,,trydą“, kokia čia pateikta, bet mano supratimu, profesionalas iki jos neprileistų. Bet nenorėčiau sutikti, kad Dapkaus ir šis atvejis turėtų būti lyginami. Bažnyčios pozicija šeimos klausimu daugiau negu žinoma ir panašu, kad Dapkui ji artima. Ko tikrai trūko – kitos pusės nuomonės. Bet sunku tikėtis konstruktyvios diskusijos, jeigu viešoje erdvėje vyrauja nuostata: kas ne su manim, tas mano asmeninis priešas. Iš abiejų pusių

  • egriseus

   Valentinai, skleidžiate ereziją; nes standartus nustato tik Vienintelis.

  • Genijus

   Komentaras pašalintas – A.R.

   • Genijau, bet jūs rašykite, rašykite. Gal pavyks ir normaliai ką nors parašyti.

 • Dapkus nesuregavo į Tamkevičiaus pasisakymą dėl Vilniuje įsikūrusio Europos lyčių lygybės instituto kovos prieš tradicinę krikščionišką šeimą, nes pats nežino kaip realiai yra. Tai rodo jo nekompetenciją.

  • „Institutas yra europinė agentūra, kuriai pavesta padėti ES valstybėms narėms remti lyčių lygybę, kovoti su diskriminacija dėl lyties ir kelti visuomenės sąmoningumą lyčių klausimais. Instituto užduotys – rinkti ir analizuoti palyginamus duomenis lyčių klausimais, kurti metodologines priemones, kad lyčių aspektą būtų lengviau integruoti į visas politikos kryptis, taip pat kad suinteresuotosios šalys galėtų sklandžiau keistis gerąja patirtimi ir nuomonėmis, o ES piliečiai geriau suvoktų lyčių lygybės problematiką“. Taip EK tinklapyje pristotoma LLI veikla, nemanau, kad Dapkus to nežino. Problema subtilesnio pobūdžio – pati „tradicinė krikščioniška šeima“ yra kaip tik paremta patriarchaliniu supratimu apie lyčių santykius (taigi priešinga lyčių lygybei). Formaliai Tamkevičius teisus: instituto veikla didins supratimą apie lyčių lygybę, o tai (kad ir negreitai, atsižvelgiant į lietuvių mentalitetą, tai vyks itin lėtai)) neišvengiamai darys įtaką „tradicinę krikščioniškos šeimos“ transformacijai į labiau humanistinį šeimos modelį.
   Beje, šeimos instituto transformacija ir kiti demografiniai procesai vyksta taip pat ir dėl kitų labai įvairių priežasčių (labiausiai ekonominių), bet kur čia Tamkevičius tai pripažins.
   Apskritai, Dapkus, matyt, pats norėjo, kad vyskupo pareiškimai patektų į eterį, nes, keista būtų manyti, kad nežino tamkevičiaus pažiūrų. Pliuralizmas gerai, bet kai pozicijai, prieštaraujančiai oficialiai valstybės politikai (primenu, kad Lietuva yra ratifikavusi visus tarptautinius susitarimus dėl lyčių lygybės), nėra oponuojama. Bet kadangi ta mūsų valstybė (tiksliau, jos valdžia) baisi apsimetėlė, tai lyčių lygybė tik ant popieriaus, o širdyse: „Mauči, boba, tuoj gausi į dantis“ (nuo Žemaitės laikų mažai kas pasikeitė, bent jau toje srityje, kur aš dirbu).

   • Aras

    Nepersistenkit. Jau niekas taip nesirūpino „lygiomis lyčių galimybėmis“ kaip Tarybų Sąjungą, kurioj praleidom 50 metų. Moterys traktoristės, statybininkės, medkirtės – daug pasako, ar ne?
    Kita vertus, buvo ir perlenkta, pavz. berniukai nuo mažens buvo ugdomi užleisti moterims vietą visuomeniniame transporte, o pabandyk neužleisti – taip paleis kakarinę troleibuse! Gerai, jog Europa pareikalavo pašalinti šį akivaizdų vyrų teisių pažeidimą. Kaip ir daugybę kitų – Burneikienė iš dešimties skundų devynis tenkina vyrams. Vyrai ilgą laiką buvo užguitoji visuomenės dalis, reikia pripažinti.

 • Genijus

  Komentaras pašalintas – A.R.

 • Genijus

  Pats prisiprašėte :)
  :P

  • mielas Genijau, turiu tamstą nuliūdinti: kai spam’as kartojasi, dažniausiai blokuoju IP

   • Genijus

    Mielas Artūrai, turiu tamstą nuliūdinti, nes manojo IP blokavimas manęs nė trupučio nenuliūdintų. Todėl prašyčiau paneigti šį komentarą, kaip platinantį šmeižtą ir kurstantį neapykantą IP adresams.

    • Genijau, nusišnekate.

     • Genijus

      Ne, ironizuoju nusišnekėdamas. O tai – skirtingi dalykai.

 • Viskas lyg ir gerai, bet trūksta kreipimosi į kokius nors prievaizdus kopijos. Pilietiškumo spazmai šįkart neišbaigti :)

  • aš galvojau, kad pilietis T.Čyvas sureaguos. Beje, mielas Tomai lyg ir neatsakėte, ar dirbate pagal verslo liudijimą ar kaip nors kitaip?

   • Valentinas

    Reiktų pagarbiau kreiptis į žmogų, kuris moka sėdėti šalia Zvonkės.

  • Šalia darbo sutarties, krūvos autorinių, esu vieną mėnesį, kaip istorija byloja, ir verslo liudijimą turėjęs – gaila jus nuvilti :). O Valentinui galiu pasufleruoti, kad šalia Zvonkės pasėdėti neskauda. Kaip ir prie kokio psicho troleibuse :)

   • Valentinas

    Mokėjimas sėdėti šalia Zvonkės jau yra medžiaga iš kurios galima ką nors išspausti. Gal ir apsiimčiau būti Čyvo prodiuseriu. Wu, paruošk sutartį :)

    • WU

     Autorinę? :D

     • Valentinas

      Personalo nuomos. Nuomosiu Čyvą.

     • WU

      Aš galvojau, įsipareigosi sukurti žvaigždę :/

     • Valentinas

      Žvaigždei sukurti reikėtų geresnės medžiagos. Nors, kai paskutinį kartą mačiau Zvonke per televizorių, ji sakė, „pagaliau sulaukėte – aš laukiuosi“. Jei Čyvas su tuo kaip nors susijęs, tada gal aš neįvertinu jo gabumų.

     • Aras

      Kaip atsitiko, Valentinai, kad T. Čyve įžvelgei rimčiausią priešą? Jei kompleksuoji dėl jo gebėjimo aštriai pasakyti, humoro, analitinio mąstymo bei gebėjimo sužavėti gražias blondines, tai Lietuvoje bus dar koks milijonas vyrų, kuriems turėtum pavydėti.

     • Valentinas

      Arai,
      Tavo komentaras prisodrintas klaidų, melo ir neišmanymo:
      Čyvas nėra mano rimčiausias priešas. Greičiau klasės durnelis, kurį smagu palazdavoti.
      Čyvas neturi gebėjimo aštriai pasakyti, humoro ir juolab analitinio mąstymo.
      Apie Čyvo gebėjimą sužavėti žavias blondines lai pasisako Lida, tačiau faktų, kad jis tai sugeba nėra (tu juk nelaikai Zvonkės gražia ar ne?).

     • Aras

      Visa tai Čyvas turi, o tu – ne. Zvonkė yra graži. :)

     • Valentinas

      Be abejo, esi teisus :)

 • Respondentas

  Sejanus > o gal netyčia savo išmintį įvertinite ne toje skalėje? Iš kur įsitikinimas kad jūsų skalė teisinga?

 • Sejanus

  Oj Respondente, bet gi Jūsų išpuolis čia nei į tvorą nei į mietą, nes apie savo išmintį aš visai nekalbėjau, nei apie skales, nei tuo labiau esu įsitikinęs kažkokių skalių teisingumu. Matyt kažką supainiojote, gal į kažką kitą norėjote kreiptis.

 • Karolis Jachimavičius

  Kad į Lyčių lygybės politiką įeina ir išskirtinės teisės homoseksualams, seniai aišku. Kad šmeižtas negali būti ateities spėjimai, logiškai mąstančiam labai aišku. Aš galiu kiek noriu sakyti, kad Artūras Račas ims vogti magnetolas už dviejų savaičių, tačiau tokiu atveju tik išjuokiu save, nes ateitis nuo manęs nepriklauso. Taip pat neklausęs įrašo galiu pasakyti, kad Tamkevičius neragino su niekuo susidoroti ir nesakė, kad homoseksualai yra blogi iš prigimties.

  Iš kitos pusės, manau, Bažnyčiai laikas mesti sąvoką šeima ir kovoti tiesiog už vyro ir moters santykius, grįstus meile. O, kad tos gyvenimo paslaptys būtų lengvai apsakomos!.. :)

  • grimasa

   ES Lyčių lygybės politika apima tik vyrų ir moterų (užbėgant už akių – V ir M kaip biologinių lyčių… neina kalba apie socialines roles) lygybės reikalus. Homoseksualų reikalai – nediskrimanavimo politikos objektas.

  • Hmz

   Apie kokias konkrečiai „išskirtines teisės homoseksualams“ tamsta kalbi? Būtų labai gražu, jei nurodytum tokių teisių pavyzdžius.

  • Patikslinkite, prašau, ką reiškia „išskirtinės teisės homoseksualams“. Kas ten tokios ypatingos teisės, kurių net heteroseksulai neturi?

   • Taip, dar reikitų skirti, kas yra lyčių lygybė, ir kas – lygios galimybės visiems (diskriminacijos dėl orientacijos klausimai šioje grupėje)

   • Aras

    Pabandykit jūs su savo nuskriaustosiomis moterėlėmis pareikalauti iš Vilniaus savivaldybės surengti piknikėlį su vėliavomis ir šaltais užkandžiais, saugant gausiomis ginkluotoms policijos pajėgoms tik jūsų reikmėms atitveriant patikusią viešąją aikštę arba gatvę, o už viską sumokant mokesčių mokėtojams.
    Šimtus metų kovos sufražistėms nepavyko išsikovoti tokio užgaidų patenkinimo kokį jau turi gėjai. O juk jie dar tik pradeda!

    • Valentinas

     Tokiu atveju tau geriausia šalis – Saudo Arabija. Ten būsi apsaugotas nuo gėjų.

     • Aras

      Na, Valentinai, aš paprasčiausiai norėjau praeiti ta gatve, kur pramogavo tolerastai. Aš noriu, kad vieša erdvė priklausytų visiems, ne vien ant normalių piliečių galvų lipančioms mažumoms.

     • nesvarbu

      Arai, talibiška tu makaule, kad ne gatvę norėjai pereiti, o galveles kitokiems padaužyti.Šiuo aspektu visokie arai, fašistai, komunistai, nacistai, musulmonų fundamentalistai bei kitokie -istai yra kaip broliai dvyniai. Tokių Dievas yra vienas-neapykanta kitokiems, smurto, chaoso,negatyvaus mąstymo siekimas ir skatinimas Ačiū Dievui šiuolaikinėje visuomenėje yra kiek daugiau valentinų, romų, o ne arų:)

    • Sejanus

     Čia tik Jūsų spėjimas, niekuo nepagrįstas. Aš asmeniškai manau, kad jei feminisčių eitynėms grėstų tokio idiotų kiekio antpuolis, jas irgi saugotų pakankamos policijos pajėgos.

   • Karolis Jachimavičius

    Sakiau – feminizmas ir homoseksualizmas yra vieno lizdo paukščiai :)

    Visiškai nematau skirtumo tarp lyčių lygybės (vyras ir moteris yra tas pats?) ir lygių galimybių.

    • „vyras ir moteris yra tas pats?“
     Jums problemos su teksto suvokimu? Lygūs neprivalo būti identiški.

     • Aras

      Moterys lyčių lygybę supranta taip: išsaugoti visas privilegijas ir išsireikalauti naujų. Jei statybininkas uždirba daugiau už mokytoją tai yra laikoma vyrų šovinizmo ir dominavimo moterų atžvilgiu pavyzdžiu.

     • Aras

      Nors vyrai miršta anksčiau už moteris, nei viena kovotoja už lygias teises iki šiol nepareikalavo, jog vyrai į pensiją išeitų anksčiau. :)
      Sufražistės – gudrios laputės.

     • Karolis Jachimavičius

      Na, tai man neprieštaraujate – yra dalykų, kur vyrai ir moterys lygūs negali būti, galimybių vyrams gimdyti nėra.

 • Respondentas

  Sejanus
  Sausis 14, 2011 6:19 ryte | Nuoroda | Atsakyti
  Kaip keista, vos tema pasisuka apie religiją, pilni komentarai išskirtinio bukumo.

  kažkaip nuskambėjo lygtais geriau už bet kurį žinotumėte minėtos temos problematiką ir galėtumėte tinkamiausiai įvertinti įvairias nuomones. Kadangi nepaminėjote pagal ką matuojate tai pagal nutylėjimą supratau, kad matuojate pagal save.

 • ok

  Štai ir sublūkšta Rūtos teorija..Ne kiekvienas, atseit, sugebėtų pataikauti valdžiai ir sykiu S.Tamkevičių pavadinti šmeižiku ir melagiu…

 • TOOPas

  Nors ir esu skeptiškai nusiteikęs sielovadybininkų (copyright mdxacuk) atžvilgiu, bet namau, kad Artūras čia perlenkė lazdą. Kaip pasakytų Šiaulių prokuratūra, kad vertinant pasakytus žodžius yra būtina analizuoti visą pasisakymo turinį, o ne pavienius, iš konteksto paimtus teiginius, kurie buvo viešai paskelbti žiniasklaidos priemonėse.
  Tuo labiau, kad mes net neįsivaizduojame, kaip S.Tamkevičius įsivaizduoja tradicinę krikščionišką šeimą.Bet turiu įtarimą, kad sužinojus S.Takevičiaus tradicinės krikščioniškos šeimos viziją, galima būtų daryti tokią išvadą: Europos lyčių lygybės institutas tikrai prieš tokios šeimos buvimą.

  • TOOPe, na nesuprantu, kodėl užsiimate demagogija. Na, kaip LLI gali kovoti prieš tradicinę krikščionišką šeimą? Paaiškinkite man. Kaip LLI tai darys? Ragins tas šeimas ardyti, jas kaip nors persekios, siūlys įstatymo pataisas jas uždrausti? Kaip?!!! Ir visai nesvarbu, kokia yra S.Tamkevičiaus šeimos vizija. Nebent manote, kad jo mintyse tradicinė šeima yra ta, kurioje moteris yra pririšta prie lovos kojos virve, leidžiančia nueiti iki virtuvės, kad ji negali prasižioti be vyro leidimo, kad vyras ją proflaktiškai tris kartus per dieną muša, o sekmadienį išleidžia į bažnyčią, kad ši išpažintų, ką blogo yra padariusi ir gautų išrišimą. Geriausiai – kartu ir vyrui, kuris šiaip elgėsi pagal „tradcinę“ šeimso sampratą.

   Bet juk taip tikriausiai apie S.Tamkevičių negalvojate?

   • TOOPas

    Tiesą pasakius mes juk abu nežinome kaip šeimą įsivaizduoja S.Tamkevčius. Bet skaitydamas kai kuriuos dvasininko pasisakymus galiu daryti prielaidą, kad jo požiūris yra gana ortodoksalus.
    http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=71&pg=1
    „Arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius pranešime „Lietuvos Katalikų Bažnyčios atsakas į iššūkius šeimai“ apžvelgė šiuolaikinės šeimos deformacijas, grėsmingas pačiai šeimai, tautai, Bažnyčiai ir valstybei. Tai skyrybos, santuokos atsisakymas ir kohabitacijų daugėjimas, gimstamumo mažėjimas“
    Dėl katalikiško požiūrio į moters vietą šeimoje pateiksiu ištrauką is sutuoktinių palaiminimo maldos:

    „Papuošk jaunąją N meilumu bei romumu!
    Tegul ji sau pavyzdžiu ima šventąsias moteris,
    kurių žygdarbius šlovina Raštai.“

    • Sejanus

     Drįsčiau pasakyti, kad koks tas Tamkevičiaus požiūris bebūtų, verčiau jau jis pasilaikytų tą požiūrį sau. Vienas iš skirtumų tarp protingų ir kvailių yra tas, kad protingi supranta ko neišmano, o kvailiai jaučiasi išmaną viską. Ar Tamkevičius bei kiti niekados nevedę, jokių meilės santykių su moterimis neturėję kunigai ką nors išmano apie šeimą? Paliksiu pačiam nuspręsti.

     (Bet atsakymas yra „ne“).

 • Respondentas

  Gerb. Artūrai – nu nebūkite toks tiesmukas. Kovoti galima ne vien kaip anksčiau – sustatei gretas ir stačia kakta pasitikti kulkos. Galima pasitelkti ir intellektualesnius būdus. LLI tarkim galėtų pasiūlyti alternatyvų tradiciniai krikščioniškai šeimai. Tarkim neįregistravus santuokos pora galėtų gauti šeimos teises, tarkim tos pačios lyties partneriai galėtų pretenduoti į šeimos statusą. Keistos alternatyvos bet kas gali būt garantuotas kad tokių neatsiras?
  Beje nesusiaurinkite ir pačios krikščionybės – ką aprašėte manau labiau taikėte ne krikščionybei o katalikų tikėjimui, o tai ne tas pats. Juk katalikų bastionais Europoje teliko 2 valstybės – Lietuva ir Lenkija. Parodaksalu.

 • nesvarbu

  Šiandien įstrigo bent dvi žinutė iš Lietuvos.
  Pirma, tai dėl to nelaimėlio antstolio, neišgalinčio VMI mokesčių susimokėti ir kurį kita antstolė gaudo, o antra dėl LR Ūkio ministro D.Kreivio, kuris savo akcijas pardavė motinai.

  Dėl antstolio, tai patiko Antstolių rūmų prezidentės pasvarstymai, jog pastarasis galimai neišgali susimokėti mokesčių, nes jam reikia kontorą „išlaikyti“ (t.y. popierių, pieštukus, šniūriukus ir pan.) vis pirkinėti.

  Be jokios abejonės, kontoros išlaikymas yra esminis dalykas, tačiau kyla ir ne tokių esminių klausimų-kiek gi tuomet vien TIK DEKLARUOTŲ MILIJONŲ, t.y. pajamų 2009 m. turėjo gauti šis nelaimėlis antstolis, jei jis, nors vis moka ir moka, tačiau šiai dienai vis dar virš 200 000 litų vien pajamų mokesčio VMI liko skolingas?

  O dėl D.Kreivio, tai čia žiauriai, pastarasis turtą motinai nedovanoja, neatiduoda, kaip paprastas, tikras Lietuvis, o PARDAVINĖJA.

  • nesvarbu

   Prieš kurį laiką spaudoje buvo publikuotos ministro D.Kreivio ir tokio Kauno talibuko, jaunalietuvio (na, čia toks privatus,šeimos versliukas) buškevičiaus nuotraukos, kur jie, dar visai jauni jauni, lyg tai antisovietinėje demonstracijoje žygiuoja. Pastebėsiu tik, kad tai buvo jau saugiais, 1988-1991 m.m., kuomet kiekvienas gražulis galėjo, jei tik turėjo smegenėlių, suvokti, kad į atsisakymas eiti į Sovietų armiją ateityje atsipirks keleriopai ir nieko už tai nebus, tačiau ne apie tai.

   Aš čia tik apie tai, kad vienas iš tų „kovotojų“ šiandien turi 170 000 000 Lt, o kitas, nuo pat tų demonstracijų laikų, gerai apmokamą valstybinį-savivaldybinį darbą, kur nieko daryti nereikia.

   Moralas-jie žinojo už ką kovojo!!

   • Skeptikas

    Kai kurie žinojo daug geriau už šituos. Pvz., buvo toks tautos patriarchas sunkiai ištariama lyg tai žydiška, lyg tai vokiška pavarde. Dabar, regis, kažkur Briusely lašinius augina. Apie jo tėvą dar kalbos sklido, kad lyg su Gestapu, o vėliau ir su KGB susipainiojęs buvo… Tai štai, tas patriarchas už Lietuvą pakovojo ne be naudos sau. Kai kova jau baigėsi ir kiti kovotojai „laižėsi“ žaizdas, anasis iš kažkur turėjo apie Vilnių daug hektarų brangios žemės, nors nė vienas jo protėvis net arti Vilniaus nėra gyvenęs.

 • avatar

  Gerb. Artūrai,
  labai jau grubūs jūsų atsakymai į komentarus ( savo pvz….)

 • sert

  Skeptikams ir kitiems „pasakoriams“. Labiausiai iš Nepriklausomybės atgavimo praturtėjo komunistų partijos bosai, AMB ir jo aplinka Jonavoje it kitur, pasinaudoję sumaištimi teisėje ir valstybėje dar kartą apvogė piliečius ir sukūrė korupcinę sistemą be kurios paprasčiausiai neišgyventų. Tauta, pasipriešinusi okupantui, nesugebėjo pasipriešinti okupantų statytinių organizuotam turto ir valstybės užvaldymui. Būtent todėl valstybė kartais panaši į savo pačios šešėlį.

 • Sejanus

  Deni, prisikabinau ne šiaip sau – paprasčiausiai atsibodę, kad gudrieji interneto komentatoriai išmoksta lotyniškus formalių argumentavimo klaidų pavadinimus ir mėtosi jais kur reikia ir kur nereikia. Dažniausiai kur nereikia. Cypti apie ad hominem yra bene populiariausia. Džiaugiuosi, kad Jūsų atveju suklydau ;)

  • Respondentas

   Sejanus > nesistebėkit bukumu – kaip išsiaiškinta aukščiau – jūs čia protingiausias. Jau beveik netoli autoriaus…

 • Vilius

  Artūrai, labai retai užsuku į Jūsų tinklaraštį, bet kaskart randu tekstų, kur randate kuo „prisikabinti“ prie katalikų ir Bažnyčios. Taigi, leisiu sau išdrįsti teigti, kad esate subjektyvus. Mano subjektyviu vertinimu Jūsų pacituoti teiginiai niekuo neišsiskiria iš Lietuvoje įprastos politinės polemikos, tad nesuprantu, kuo Arkivyskupas ir LRT nusipelnė Jūsų išskirtinio užpuolimo…

  • Skeptikas

   Komentaras pašalintas – A.R.

  • Sejanus

   Būtų liudna, jei aš čia būčiau protingiausias. Tai reikštų, kad komentatorių lygis išties žemas. Laimei, taip nėra. O su savo sarkazmu… ar tuo, ką Jūs laikote sarkazmu… galite nesivarginti. Man neįdomu.

  • Komentaras pašalintas – A.R.

 • Jūrate

  „Nelabai supratau, kodėl sausio 13-osios tema yra krikščionių problemos, bet gal T.Dapkui tai kaip nors ir siejasi.“

  Kaip man patinka ta citata…

 • Andrius

  Pokalbio ištrauka:

  Sigitas Tamkevičius: Taigi. Tai… Iš tikrųjų, šiandien matom… tiesiog totalinę kovą prieš šeimą. Taigi…
  Tomas Dapkus: Ir gerai netgi finansuojamą.
  Sigitas Tamkevičius: Labai gerai finansuojamą. Ir… ir tarp kitko Lietuvoje daugelis politikų ir, manau, ir iš kairės ir dešinės džiaugias, kad į Lietuvą atėjo vienas Europos Sąjungos institutas lyčių lygybės, bet jis… su labai dideliais pinigais… kovos prieš… tradicinę krikščionišką šeimą. Ir iš tikrųjų ta kova bus labai sunki. Ir čia pavienių asmenų priešinimasis, tai turbūt bus panašus į tą Doviduką, kuris išėjo prieš Galijotą. Bet mes tikėjimo žmonės… visai nesijaudinam, kad ten labai daug milijonų turi. Mes žinom… savo reikalus. Žinom Viespaties reikalą. Ir mes ginsim. Ir aš turiu vilties. Ta viltis tikrai su pagrindu. Tos vilties pagrindas yra… Kristus. Manau, kad mūsų nenugalės. Nuostolių, manau, bus kapitalinių ir, tikrai, daugelio sąmonėje bus apgriautos šeimos vertybės, bet… bet tikiu Lietuvoje bus labai daug žmonių, kurie, tikrai, šeimą, kaip tokią, brangins ir už ją kovos.

  Europos lyčių lygybės instituto vietoje aš arba kreipčiausi į S.Tamkevičių, kas šis viešai pasiaiškintų ir patikslintų, kokią konkrečiai kovą prieš šeimą jis turėjo omeny, arba kreipčiausi į teismą dėl instituto dalykinės reputacijos žeminimo.

 • sert

  O dabar Delfi „apšmeižė“ bažnyčią. Netgi antraštėje užrašė: „Bažnyčia stoja į kovą prieš lytinį švietimą“:
  http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/baznycia-stoja-i-kova-pries-lytini-svietima.d?id=40876249

  Bet bažnyčia – ne europiniai fondai ir institucijos… Ką ten.

 • Truputį nukryptemė, nors irgi iš esmės tema apie T. Dapkaus nereagavimą. Deja, jeigu kam teko klausyti Tomo Dapkaus laidą prieš įvykstant „Baltic Pride 2010“, ten buvo dar ne tokių perlų pažerta (klausytojų – iki pat grasinimų susidoroti su eitynių dalyviais), iš kurių T. Dapkus tik kikeno. Nieko negaliu sakyti apie jo politinių reportažų subjektyvumą (nes per mažai išmanau), bet „vertybinėse“ srityse jis yra aiškiai angažavęsis. Bet gal tai nėra ir taip blogai? Juk nieko nėra nemaloniau už sumeluotą „objektyvumą“.

 • Karolis Jachimavičius

  O jeigu aš pasakyčiau, kad Grybauskaitė tarnaus Rusijai ir prisileis prie savęs visokių jakuninų? Ar tai būtų šmeižtas?

 • Na, kad „Europos lyderiai – prieš šeimą“, tai teiginys kažkiek artimas teisybei. Juk siūlo panaikinti žodžius „tėvas“ ir „motina“ kaip diskriminuojančius, ir palikti tik vieną – „gimdytojas“. Mano archajišku įsitikinimu, moteriškos lyties gimdytojas turi būt „motina“, vyriškos – „tėvas“

  • Sejanus

   Kur būtų galima rasti šį Europos lyderių pasiūlymą?

 • Pingback: T.Dapkus: profesionalumo problema? | Artūras Račas()

 • Komentaras pašalintas – A.R.

 • Pingback: Viduramžių bananų respublika | Artūras Račas()