Visuomeninis radijas kursto neapykantą?

Važiuodamas namo, kaip dažnai būna, klausiausi T.Dapkaus laidos „Dienos tema“.

T.Dapkus šnekino Kauno arkivyskupą metropolitą S.Tamkevičių.

Nelabai supratau, kodėl sausio 13-osios tema yra krikščionių problemos, bet gal T.Dapkui tai kaip nors ir siejasi.

Juo labiau, kad laidos pradžioje šias dvi temas lyg ir buvo bandoma susieti, kalbant apie lietuvių tautos išlikimą ir bendras skirtingų konfesijų pastangas siekiant šio tikslo.

Tačiau vėliau pokalbis vis labiau krypo į krikščioniškas vertybes, priešpastatant jas „karingajam ateizmui“, ir laidai įpusėjus, bent jau mano subjektyvia nuomone, ji peržengė ribą, leistiną visuomeniniam transliuotojui.

Laidos neįsirašinėjau, todėl tiksliai pacituoti negaliu, tačiau T.Dapkaus užuominos apie skirtingos seksualinės orientacijos asmenis man nepasirodė labai tolerantiškos.

Taip pat labai keisti buvo laidos vedėjo pasisakymai apie antikrikščioniškus judėjimus ir jų pastangas, nukreiptas prieš religinius simbolius mokyklose, bei  jo teiginys, kad „Europos lyderiai yra prieš šeimą“.

Tačiau laidos vinimi, be jokios abejonės, reikėtų laikyti S.Tamkevičiaus pareiškimą, kad Vilniuje neseniai įsikūręs Europos lyčių lygybės institutas kovos prieš tradicinę krikščionišką šeimą.

Aš suprantu, kad laida tiesioginė ir todėl laidos vedėjas niekaip negalėjo apsisaugoti nuo arkivyskupo viešai skleidžiamo šmeižto.

Tačiau, kaip žurnalistas, mano supratimu  jis privalėjo reaguoti ir pasakyti, kad tai, ką sako S.Tamkevičius, yra melas.

T.Dapkus to nepadarė.

Todėl, mano supratimu, šią laidą galima vertinti kaip platinančią šmeižtą ir kurstančią neapykantą.

Tikiuosi, kad visuomeninio radijo vadovai kaip nors sureaguos.

P.S. LRT archyve jau yra įrašas, S.Tamkevičiaus teiginys – apie 9’30 min.

(12 balsų, vidurkis: 3,42 iš 5)
Loading...