V.Adamkaus paskutinysis pranešimas: gražu, bet ne valstybės vadovas

Šiandien klausiau Prezidento Valdo Adamkaus metinio pranešimo.

Jau paskutiniojo.

Man patiko. Daug kas.

Štai, pavyzdžiui, kad ir pradžia:

Didžiausiu praradimu laikau tai, kad Lietuvoje nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo, deja, nesusikūrė, nesubrendo atvira pilietinė visuomenė, paremta socialine partneryste. Mums nepavyko išlaikyti žmonių bendrystės ir atsakomybės jausmo, kuris Atgimimo metais įkvėpė ir suteikė jiems jėgų atkurti Lietuvą.

Arba šita:

Bet pirmiausiai mes – politikai, viešojo gyvenimo dalyviai, turime prisiimti savąją atsakomybės dalį už tai, ko nepadarėme ir nedarome.

Privalome pripažinti, kad nesugebame sutelkti žmonių bendriems tikslams, kad rodome tokius elgesio ir veiklos pavyzdžius, dėl kurių turėtų būti mažų mažiausiai gėda.

Ir čia labai teisingai:

Ne vienam verslininkui politinis užnugaris tapo kone gyvybiškai svarbia išlikimo sąlyga. Šiandien verslo ir politikos suaugimas kai kuriose srityse yra faktas, o dalis ekonomikos, nors ir remiasi privačia nuosavybe, neišsiverčia be valstybės biudžeto dotacijų. Verslo ryšiai su politikais, pertekliniai administraciniai suvaržymai riboja konkurenciją.

Ir klausimų teisingų yra:

Ar ankstesnė mūsų pačių ir kitų šalių patirtis nerodo, kad būtent moralės stoka tampa didžiausia problema, įsigalinčia politikos centruose, darančiuose didelę įtaką visų žmonių gyvenimui, išteklių pasiskirstymui? Toji moralės stoka nepalieka vietos solidarumui, žmogiškai atjautai dėl kitų vargo ir skurdo.

Ir atsakymai iš esmės tokie, po kuriais pasirašyčiau:

Akivaizdus moralės nuvertinimas yra ir viena svarbiausių dabartinio nuosmukio priežasčių. Kol tai nebus suvokta ir pripažinta, kol toliau bus manoma ir kalbama, kad svarbiausios Lietuvos problemos yra ekonominės ar technologinės, tol valstybėje niekas iš esmės nepasikeis. Tik moralinis apsivalymas ir moralinis atgimimas gali padėti Lietuvai įveikti ir ekonominę, ir vertybinę krizę, laiduoti žmonių gerovę ir šviesesnę ateitį.

Būtų galima cituoti ir daugiau Valdo Adamkaus paskutiniojo metinio pranešimo teiginių, tačiau to nedarysiu, nes… įžvelgiu konkurenciją…

Klausantis pranešimo, galvoje kirbėjo įkyri mintis: kas čia kalba?

Ar visuotiniu balsavimu renkamas Lietuvos valstybės vadovas, ar dabartinės Lietuvos situacijos apžvagą nusprendęs pristatyti politikos komentatorius?

Ar tai kalba politiko, kuris turėjo viziją, naudodamasis jam suteiktomis pakankamai didelėmis galiomis bandė ją įgyvendinti ir žino, ką jam pavyko nuveikti ir kodėl kai kurie tikslai taip ir liko neįgyvendinti? Ar tai pasvarstymai pašalinio stebėtojo, kuris supranta, kas yra negerai, tačiau jo viena iš didžiausių galių yra dalyvavimas rinkimuose, po kurių telieka penkerius metus stebėti kaip kiti įgyvendina visiškai ne tavo viziją?

Mano atsakymas aiškus: paskutinysis V.Adamkaus metinis pranešimas, nors ir labai teisingas, nebuvo valstybės vadovo kalba.

O juk galėjo nors išeiti pakelta galva…

Nes pabaigoje taip gražiai pasakė:

…mums atleis už klaidas, bet neatleis už melą. Todėl išdrįskime būti sąžiningi valstybei, vieni kitiems, patys sau.

Bet neišdrįso…

(11 balsų, vidurkis: 3,91 iš 5)
Loading...
 • albinas

  Nekalbesiu apie Adamkaus gera ar bloga prezidentavima, bet tik vien galiu pasakyti, kokia bebutu metine prezidento kalba, visada atsiras tokiu kurie ras prie ko prisikabinti…

  • Aras

   A kodėl nepakalbėjus? Prasčiausias prezidentas Lietuvoje nuo 1919 metų. Prasčiausias prezidentas Europoje nuo 18.. m. Prasčiausias prezidentas pasaulyje gal ir nėra, bet dėl prasčiausio prezidentavimo konkuruoja su Mumbo Jumbo genties „prezidentu“.

   • Regis

    Eik išgerk vaistų..

    Šiaip šis žmogus 2007 metais buvo išrinktas metų europiečiu. Šiuos rinkimus renka ne delfinariumo planktonas o leidinys priklausantis „The Economist“ grupei. Ir gavo už nuopelnus srityje už kurią mūsų prezidentas pagal mūsų konstituciją pagrindinai ir atsakingas – už užsienio politiką. Duok Dieve kitiems vėlesniems prezidentams pasiekt nors tiek ką pasiekė prezidentas Adamkus Europoje ir pasaulyje. O, kad Lietuvoje jis buvo per minkštas tai faktas. Gal tikrai mūsų tautai reikalingas žmogus turintis karate juodą diržą. Bent jau, kad negalvotume, kad turim (turėjom) patį prasčiausią prezidentą paukščių tako galaktikoje…

    • Aras

     „Economist“ redaktoriai patirtų lengvą šoką, jei sužinotų kad kad jie renka kažkokį „metų europietį“ ir kad nominaciją laimėjo niekam nežinoma Rytų Europos šalies „garsenybė“. Teisingumo dėlei reiktų pamnėti, jog šiais metais trečią vietą panašaus rango rinkimuose užėmė Zuokienė nominacijoje „Europos metų moteris“. :)
     Garsiausi, žinomiausi, Lietuvą pasaulyje garsinantys Lietuvos piliečiai – Adamkus ir Zuokienė… :) Ne saboniai, jasikevičiai ir mizgaičiai, bet Adamkus ir Zuokienė. :)))

     • nerijus

      Priminsiu:
      Zuokienės sūnaus krikštatėvis- V.A. ne A.V. ( sutapimas ).

 • austras

  Su daug kuo sutinku. Ir vis dėlto, Artūrai, Jūs, mano nuomone, nepakankamai įvertinat asmenines dabartinio prezidento politines pažiūras ir tų pažiūrų įtaką valstybėje vykstantiems procesams. Jis yra aiškus politinio (o tai, kaip žinome, kur kas siauriau, nei vertybinio-moralinio) liberalizmo atstovas. Ir vienintelė panacėja iš socialinio skurdo, socialinės atskirties ir kitų mūsų šalies problemų, tokio tipo žmonėms – laisva rinka, konkurencija ir t.t. Moralinį valtybės ir jai atstovaujančių institucijų nuopolį konstatuoja visi. Tačiau dešinieji (kuriems Lietuvoje pagal realiai įgyvendinamos politikos pobūdį su retom išimtim galima priskirti visas parlamentines partijas) negali pasiūlyti kitų būdų spręsti moralinės (o drauge ir socialinės!) atskirties problemą, nei jų siūlomos abstrakčios apeliacijos į moralę ar laisvąją rinką. Vienintelis jų siūlomas orientyras – laisvoji rinka ir konkurencija bei nuoseklus valstybės vaidmens mažinimas. Ar ne apie laisvąją rinką ir neiškraipytą konkurenciją kalba mūsų prezidentas? Taigi, jis šneka, kaip tipiškas politinio liberalizmo atstovas. Jei Jums nepatinka jo siūlomi sprendimai, tai jau kitos diskusijos tema. Bet lygiavertės alternatyvos kalbai apie laisvąją rinką ir konkurenciją Lietuvoje, kaip žinom, dar ilgai nebus…

  • austras

   O naujausia žinia – savivaldybė abejoja ar leis švęsti gegužės pirmąją, ir gali neišduoti leidimo profsąjungų organizuojamai eisenai. Kadangi savivaldybė nešvenčia, tai kodėl turėtų ir kiti švęsti? Logiška ar ne? Kam ta darbo žmonių šventė, kurią švenčia tiek prancūzai, tiek vokiečiai, tiek kitos tautos. Dirbančiųjų pas mus juk nėra, tai kam čia švęsti?

   • austras

    Velnio advokatai apie lietuvišką futbolą.. Taiklu ir autoironiška, sakyčiau..

    http://tv.delfi.lt/video/UtBeSaEN/

    • austras

     Tik tik buvo puikus Panoramos reportažas iš Seimo. Kaip Andriukaitis apie Dagio valgytą druską su „socdemais“, su „dutūkstantininkais“ ir „konservatoriais“ pasakojo bei kalbėjo apie Dagio brandą ir vertybinį chaosą. Kaip matės, Dagiui labai nepatiko… :)

     • austras

      Apie kalba šiandienos „Versiju“ svečiai, kalbėdami apie Adamkų? Paprasta, jie laikosi nerašytos romėnų taisyklės – De mortuis aut bene, aut nihil.

     • Aras

      De mortuis aut bene, aut nihil
      Na, mandagumo taisyklės reikalautų skliausteliuose pateikti vertinį, čia gi ne anglų kalba kurią moka ir Adamkus, ir mano katė.
      „Apie mirusius arba gerai, arba nieko.“

 • Regis

  Lygiai po metų klausysim naujojo prezidento kalbos. Turiu viltį, kad taip greitai nepamiršim viso to kuo kaltinome prezidentą Adamkų, maža to nepamiršim bet ir kelsim tuos pačius o gal net aukštesnius reikalavimus naujajam prezidentui.. Ir turiu dar vieną viltį, kad naujasis bus IŠ ESMĖS kitoks (turiu omenyje ne lytį ar šeimyninę padėtį).

  Nors, sąžiningai pasakius, nelabai tuo tikiu.. Adamkus trukdė kaip žmogus, tiesiog jo vietoje turi būti kitas kuris geriau atitiks jam keliamus reikalavimus bet ne tautos, o tos dalies tautos kuri sukasi aplink valdžios ašį. Politikai, valdininkai, žurnalistai ir t.t.

  • nerijus

   Tikiuosi, kad tai bus ne D.G.

 • Karvė

  Iš tiesų malonu dar kartą įsitikinti, kad nors prezidentą mąstantį turėjom. Tik man irgi kyla tas pats klausimas kaip ir Artūrui – kodėl bent kai kurios iš tų minčių netapo darbais?

  • Aras

   Ne mąstantį, bet bezdantį. Jei ponią Karvę sugraudino sentimentali prezidento kalba, tada sveikinimo atvirutes siūskite panelei Boženai. Nei JIS tą kalbą rašė, nei diktavo, tik paskaitė kiek geriau nei pernai, kada klydo, mikčiojo ir tą patį sakinį kartojo du kartus.

   • Valentinas

    Piktas aras rrrrrrrrrrrr…

   • Regis

    Tu durų nesumaišei? Čia ne Delfi..

 • Auksinis kardas

  Pasigerėtinas moralumas. Gaila, didžia dalimi jis ir išbuvo nebylus, bei pralaidus per daug kam: imkime vien LEO.

  Jei bijoti aplinkos konjunktūros – tai kodėl tiek ilgai, juk tikrai antrosios kadencijos pabaigoje mažai kas būtų galėjęs nutildyti garsiai reikalingus dalykus šnėkantį šalies vadovą. Pasigedome narsesnio moralizavomo, per maža jo buvo – štai ir moralės pristigome toje spengiančioje vyraujančio nebaudžiamumo tyloje. Aukštyn pakeltas smakras išliko orus nedaug judėjęs.

 • Vasia

  Jei tu jau pasidavei uzkask save giliau.
  Jei tu negali tylet – dainuok garsiau.
  Jei tu nori keist pasauli – keisk pirmiau save.
  Jeigu tamsoje as ten taip pat buvau.

  Paskutinis traukinys dar laukia.
  Dar yra viena vieta laisva.
  Paskutiniam vagone – prie lango.
  Kur ir man skirta vieta salia.

 • nerijus

  Pasikartosiu:
  Prezidentas kalbų nerašo, jit tik įgarsintojas…
  Galėjo nuoširdžai pripažinti savo klaidas ir pasakyti Tautai, o ne Seimui- ATSIPRAŠAU.
  Dėja, jau per vėlu atleisti.
  Kiekvienoje psatraipoje galime rasti/ aptikti priešpriešą sekančioje pastraipoje. Nesu super raštingas, bet tai akivaizdu.

 • Slyvanosis

  Prezidento metinis pranešimas atspindėjo V. Adamkaus politinį kredo: katinas Leopoldas, raginantis gyventi draugiškai, bet ilgai tampomas už ūsų supyksta ir užvetuoja kokį nors įstatymą…

 • Auksinis kardas

  Deja pasigedau kalboje to taip visu laukto – „tenka tik apgailestauti“, o tokia daug zadanti izanga buvo. Del klaidu atleidimo tai cia jau perlenkta lazda, dar nezinia ar musu kartai atleis vaikai ir vaikaiciai del atiduoto i „LEO VP market“ didžiavyriu kasininku lažą, kaip zinia nebe jo ekselencijos palaiminimo !

  Ei Prezidente apie ka tu galvojai ?

 • Henrikas

  Adamkui visada geras kalbas klapciukai rase.Jis pats tik jas skaite giliai apgailestavo ir didziai rupinosi daugiau nieko konkretaus ir nedare per tas dvi savo kadencijas.Aciu dievui pagaliau jo ekselencija pasitrauks is akikacio.

  • dimes

   Atsiprašau, bet gal galėtum pasakyti, kas tie klapčiukai? Prašau pavardėmis įvardinti tuos, kurie jam kalbas rašo.

 • Tadas

  Ale pikta skaityt. Gal geriau reiketu kelti klausima ka butu padares kiekvienas is musu budamas Prezidentu. Na, kad ir Jus, Arturai. Valdzia niekuomet gera nebuvo :) Kas buvo blogai rast visada lengva, bet pabandykim paziuret kitu kampu.
  Uzsienio politika. Buvo pasirinkta gera ar bloga veikimo kryptis galima diskutuoti, bet, kad buvo veikiama aktyviai, buvo aiskus prioritetai manau klausimu nekyla. Galu gale turim Prezidenta, kuris bent be verteju angliskai kalba su kitu saliu vadovais ir nepadare ne karto gedos Lietuvai savo elgesiu.
  Vidaus politika. Na nebukim naivus. Aisku, kad Prezidentas turi kazkiek galios, bet pagrindine galia turetu buti jo pareigybes autoritetas. Kitaip tariant tiesioginiuose rinkimuose isrinktas Prezidetas turi tautos pasitikejima ir jo tam tikros partijos pasmerkimas turetu kelti rimtu problemu tai partijai per artimiausius rinkimus. Bet gi Lietuvoj kaip puikiai zinom visiems ant visko dzin :) Vis dar yra minimali atskaitomybe pries rinkeja. Taigi jei i Prezidenta niekas demesio nekreipia, tai pernelyg ir neverta is jo tiketis dideliu veiksmu. Cia va ir vertetu apie pilietine visuomene pasneketi.

  • Aras

   >Uzsienio politika
   Grybauskaitė pasakė atviru tekstu: visa Europa žvengia iš Lietuvos užsienio politikos;
   > turim Prezidenta, kuris bent be verteju angliskai kalba su kitu saliu vadovais
   Dauguma tų šalių vadovų nei moka angliškai, nei kompleksuoja dėl to, o kai kurie mokėdami, viešumoje iš principo nekalba kosmopolitine prasčiokų kalba;
   Vidaus politika: prezidentas buvo labai aktyvus ginant oligarchų interesus (Leo, VSD, Pociūno nuž. Stonys, Uspaskio draugai ir kt.), todėl ramiai galėjo kakoti mielaširdingo atsidėkojimo proga pastatytam auksiniam klozetan.

   • Tadas

    Kazkaip neprisimenu kas Grybauskaite paskelbe teisybes ruporu? :) Ir, kad Europa „zvengia“ labai mazai mus jaudinti turetu. Geriau pasinagrinek Europos politika Rusijos atzvilgiu ir mes verkti pradesim :)
    Nebuk juokingas, aisku, kad dauguma kalba angliskai. Zmones issilavine, dauguma ne vienus metus dirba valstybini darba. Kvailas asmeninis bendravimas butu, kad ir tarkim ES virsuniu posedziu uzkulisiuose tampantis paskui save verteja.

    Ka reiskia „buvo labai aktyvus ginant oligarchu interesus“? Jus matomai zinot kazka ko as nezinau.Reiks pasidomet, nes nezinant butu kvaila kalbet, ar ne? :)

  • Marina

   …“Uzsienio politika. Buvo pasirinkta gera ar bloga veikimo kryptis galima diskutuoti, bet, kad buvo veikiama aktyviai,….. manau klausimu nekyla…“

   Piktas Tadas, ar galiu jusu minti suprasti taip, kad nesvarbu, i kokias pievas nugrybauji, svarbu, kad tas nugrybavimas vyktu aktyviai ir uoliai? :)

   • Tadas

    Marina, aisku, kad svarbu, bet cia galime gincytis iki Kaledu :) As pats galiu ginti pozicija, kad buvo teisinga uzs.politika, o galiu ir irodineti, kad reikejo kitos linijos laikytis.
    As is tikruju didziuojuosi, kad Lietuva sugebejo vykdyti tokia nepragmatiska ir nesavanaude politika :) Na gerai, ne taip viskas blogai. Siek tiek ir apie save galvodama ;]

    • Aras

     Užsienio politika yra vidaus politikos sudėtinė dalis. Ko tik nedarė lenkai užsienio arenose, kad vėl būtų atnaujuntas mėsos eksportas Rusijon ir jų pastangos davė vaisius. Ar ką nors padarė Adamkus, ar įdėjo pastangų, kad būtų „sutaisytas“ prakuręs naftos vamzdis einantis „Mažeikių nafton“? Nei piršto nepajudino. Nebuvo jokios užsienio politikos, stengėsi dėl JAV, spjaudamas ant Lietuvos.

 • Tadas

  ir dar apie kalbu rasyma. Koks skirtumas kas rase? Normali praktika, kad politikams kalbos rasomos. O tai galvojat, kad kalbu rasytojai raso kas ant seiles uzeina? :D Juk Jus nerimtai, ar ne?

  • Aras

   Bent jau tezes rašytojams suformuluoti turėtų, o parašytą tekstą galėtų prieš miegą perskaityti, parepetuoti prieš veidrodį.

 • Rimas

  Jau keleri metai gerb. Artūras yra mano favoritas Lietuvos žurnalistų pasaulyje. Dar nuo psichozės prieš Paksą laikų supratau, kad šis žmogus turi du pagrindiniu ir būtinus dalykus žmogui: sąžinę ir sveiką protą. Eilinį kartą visiškai sutinku su pareikštomis mintimis. Prezidento pranešimas tikrai gražus ir pasakyta jame tiesa, bet reikia visiems suvokti pagaliau, kad politikui turi būti neatsiejamas žodis ir veiksmas. Nepakanka ištarti žodį. Turi būti ir veiksmas. Šia liga serga beveik visas mūsų politikų pasaulis. Dažniausia, jeigu po žodžio ir seka koks veiksmas, tai paprastai į priešingą, ar kokią nelabai aiškią pusę. Pasitelkęs žmogiškąjį suvokimą, bandyčiau pateisinti Prezidentą solidžiu amžiumi ir nebeturėjimu jėgų realiai kovai už tautos dvasinę ir fizinę sveikatą.

 • Linas

  nežinau,tur būt ne vienas nesutiks,bet aš p.Adamkaus prezidentavimą vertinu labai blogai.Visos tos kalbos apie jo nuopelnus užsienio politikoje,išrinkimus metų europiečiu ir pan.tiesiog reikalingos kaip atsvaras tam vakuumui,kuris tvyro vien prisiminus,ką jis nuveikė Lietuvoje per 10 metų.Jeigu Lietuvoje prezidentas tikrai yra tik simbolinė figūra,tada išties rinkime tą,kuris žino max daugiau užsienio kalbų ir daugiau nieko.Aš taip nemanau.Išrinktam prezidentui visiškai nereikia bijoti eiti dvikovon su seimu ar rečiau su vyriausybe,ko Adamkaus veiksmuose aš iš viso veik nemačiau.Gal kurį laiką jam vaidenosi Pakso likimas,betgi baimė negali tęstis amžinai.Iš jo liejosi vien apgailestavimai,moraliniai paauklėjimai,idealistiniai padūsavimai ir t.t.,kurių praktinis efektas absoliučiai nulinis.Niekada nepamiršiu jo eskapados prieš Zuoką,kuri virto visišku fiasko ir triuškinamu pralaimėjimu.Adamkaus saulė nusileido,o abonentas dabar jau seime,netgi valdančioj koalicijoj.Gal būt kažkas netvarkoj mūsų rinkiminėj sistemoj,nors aš asmeniškai kol kas būčiau už seną tvarką,bet jeigu dabar po D.G.išrinkimo,vėl turėsime tą patį vaizdą (o taip pilnai gali būti,nes vėl gyvenusi užsieniuose,be vaikų,milijonierė,politinis elitas),geriausias variantas būtų iš viso prezidento posto atsisakyti arba iš esmės peržiūrėti jo galių ribas,priešingu atveju tai jau bus papuvęs vanduo,kuriame toliau murkdysimės visi.

  • Aras

   >tur būt ne vienas nesutiks,bet aš p.Adamkaus prezidentavimą vertinu labai blogai
   Kodėl nesutiks? Vienareikšmiai – blogiausias prezidentas Europoje nuo prancūzų revoliucijos laikų.

 • Linas

  P.S.absoliučiai pritariu Rimui.Gaila,kad nemačiau jo minčių,kai rašiau savąsias.Tikrai apima apmaudas,suvokiant,kad postas Nr.1 teko tokiam solidžiam amžiumi ir netekusiam jėgų asmeniui.Prisimenant idealias daktarų išvadas,kad pacientas eina vis jaunyn,tenka nesutikti su eskulapais,nes problema buvo ne vien per didelis susikaupusio smėlio kiekis kanaluose ar pervargusios nuo drėgmės akys,bet svarbiausia – ryžto ir noro stoka kovoti.Kodėl pasiūlymas mažinti išpūstą parlamentarų skaičių atsirado baigiantis kadencijai?Taip,per vėlai suprato,per ilgai svarstė,nors vaikams buvo geras,nesiginčysiu.

 • Marius

  Arai-tu … (komentaras redaguotas – A.R.)

 • rasuole

  Graziai prezidentas paskaite… atsisveikinimo laiska su didziaja politika :) sekmes jam ir laikas jau butu i pensija :)