Užsienio reikalų ministerija atsako „austrui“

Šiandien gavau Užsienio reikalų ministro A.Ažubalio pasirašytą laišką dėl šiame tinklaraštyje komentuojančio asmens, naudojančio „austro“ slapyvardį, paskelbtos informacijos.

Esu dėkingas  Užsienio reikalų ministerijai ir asmeniškai ministrui A.Ažubaliui už reakciją ir išsamų paaiškinimą.

Tikiuosi, kad tinkamai, kaip dera sąmoningam piliečiui, sureaguos ir komentatorius austras.

*******************************************************************************************************

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA

Artūrui Račui

2011-02-25
Į 2011-01-06

DĖL TINKLARASCIO KOMENTATORIAUS APKALTINTŲ URM DARBUOTOJŲ

Dėkoju už atkreiptą dėmesį į Jūsų tinklaraščio komentaruose paskelbtą informaciją apie Užsienio reikalų ministerijos esamų ir buvusių darbuotojų galimai neteisėtą veiką. Jūsų pateiktai informacijai patikrinti ministerija sudarė komisiją, taip pat dėl šios informacijos kreipėmės j Specialiųjų tyrimų tarnybą ir Muitinės departamentą prie Finansų ministerijos.

Pranešame, kad du Jūsų atsiųstame sąraše minimi asmenys yra atleisti iš pareigų Užsienio reikalų ministerijoje būtent po to, kai 2008 m. Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnų buvo sulaikyti ir nubausti administracine tvarka. Dėl dar vieno sąraše esančio ministerijos darbuotojo, gavus anksčiau nežinotos informacijos iš Muitinės departamento, pradėtas tarnybinis patikrinimas. Muitinės departamento bus prašoma pateikti turimą papildomą medžiagą. Savo kompetencijos ribose veiksmus atlieka ir Valstybės saugumo departamentas.

Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai vykdė ir dalies kitų Jūsų atsiųstoje informacijoje minimų asmenų tikrinimus, tačiau daugiau jokių pažeidimų nebuvo nustatyta. Taigi tinklaraštyje pareikšti kaltinimai grupei Kaliningrado tranzito schemos įgyvendinime dalyvaujančių pareigūnų neturi pagrindo. Taip pat norėčiau pastebėti, kad nustatyti pavieniai atvejai nesuteikia pagrindo daryti išvadų apie sisteminius pažeidimus.

Leiskite pabrėžti, kad ne tik Lietuvos, bet ir ES bei užsienio valstybių institucijų vertinimu, Užsienio reikalų ministerijos ir kitų atsakingų institucijų pastangomis sukurta specialioji Kaliningrado tranzito schema daugeliu atvejų veikia nepriekaištingai. Atranka į specialiuosius kurjerius yra vieša ir vykdoma siekiant atrinkti geriausiai šiam darbui tinkamus kandidatus.

Į pasitaikančius šios schemos įgyvendinime dalyvaujančių pareigūnų nusižengimus ministerija reagavo, reaguoja ir reaguos principingai. Todėl būčiau labai dėkingas, jeigu Jūsų tinklaraštyje šią informaciją paskelbęs asmuo galėtų pateikti papildomos medžiagos, liudijančios apie galimai neteisėtą Kaliningrado tranzito schemą įgyvendinančių pareigūnų veiką.

Nebūdama operatyvinės veiklos subjektu, Užsienio reikalų ministerija negali tikrinimų atklikti savarankiškai, todėl savo ruožtu kreipėsi į Muitinės departamentą, prašydama sustiprinti Kaliningrado tranzito schemą įgyvendinančių asmenų kontrolę. Šiems darbuotojams taip pat bus surengtas papildomas instruktažas.

Ministras

Audronius Ažubalis

(4 balsų, vidurkis: 4,25 iš 5)
Loading...