TV3 išsigando A.Račo grasinimų arba kodėl L.Blaževičiūtė nėra gera vadybininkė

Šiandien gavau dar vieną laišką iš Žurnalistų etikos inspektoriaus, kuriame prašoma pateikti paaiškinimus dėl TV3 skundo.

Skunde, kurį pasirašė UAB TELE-3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė, anksčiau mano laikyta protinga vadybininke, skundžiamas mano SąRaČas ir teigiama, kad

Aukščiau išdėstytu įrašu A.Račas išreiškė aiškų grasinimą bet kuriam asmeniui, nusprendusiam dalyvauti TV3 laidose. ARačas pagrasino, kad bet kas, dalyvausiantis TV3 laidose, bus įrašytas į „Atmatų sąrašą“, tai yra, viešoje erdvėje bus išvadintas atmata ir srutų duobės gyventoju.

Mano supratimu, surašyta visiškai teisingai. Ir tas faktas, kad TV3 iki šiol nepareiškė savo aiškios pozicijos dėl A.Ramanausko ir iki šiol laiko jį savo eteryje tik patvirtina, kad ši televizija ir A.Ramanauskas neabejotinai verti vienas kito. O kad A.Ramanauskas yra atmata, manau, abejonių niekam nekyla.

Bet štai kita, L.Blaževičiūtės, kurią maniau esant gera vadybininke, pasirašyto skundo dalis jau šiek tiek juokinga. Ten rašoma:

Toks grasinimas galėjo asmenis sulaikyti nuo dalyvavimo TV3 laidose, o tuo pačiu sukliudyti jiems išrekšti savo nuomonę. Taigi, tokiais grasinimais A.Račas galėjo suvaržyti asmens laisvę skelbti informaciją visuomenės informavimo priemonėse ir tuo galima pažeidė Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (toliau „VIĮ“) 4 str., 5 str. 1 d 1 p. bei Lietuvos respublikos Konstitucijos 25 str.

Šiaip jau L.Blaževičiūtė iš dalies teisi, teigdama, kad aš galėjau sulaikyti, sukliudyti ir suvaržyti bei pažeisti. Tiek pat teisi, kaip ir aš teigdamas, kad L.Blaževičiūtė, eidama gatve, gali trukdyti ir kiudyti praeiti kitiems, suvaržyti jų laisvę laisvai vaikščioti ir pažeisti jų teisę vaikščioti oriai arba kad TV3 Žinių tarnybos vadovas Sigitas Babilius, kurpdamas TV3 žiniose melagingus pranešimus galėjo nesuprasti, ką jis daro ir taip trukdyti ir kliudyti Lietuvos piliečiams gauti teisingą informaciją, suvaryti jų teisę žinoti ir pažeisti Konstituciją bei dar kokius penkis įstatymus.

Bet problema ta, kad L.Blaževičiūtės ir S.Babiliaus tiesa nebūtinai yra teisybė, nekalbant jau apie tai, kad ta jų tiesa labai jau prasilenkia su teise.

Todėl dar juokingesnis yra skunde esantis teiginys, jog:

A.Račas visas TV3 televizijos laidas viešojoje erdvėje susiejo su atmatomis ir neabejotinai pažeidė uždarosios akcinės bendrovės TELE-3 dalykinę reputaciją

Čia komentaras labai trumpas ir paprastas: televizijai, kuri žinių laidose suvedinėja sąskaitas su jai nepatinkančiais asmenimis kalbėti apie reputaciją geriau nereikėtų. Ypač turint galvoje, kad ta televizija yra ne vieną ir ne du kartus pripažinta netiška, kad ji viešai yra paskelbusi, jog nevykdys Lietuvos įstatymų (tai yra nebendradarbiaus su Lietuvos Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija, daug kartų pripažinusia šiso televizijos rodomas laidas neetiškomis) ir kad tos televizijos vienas iš veidų yra atmata A.Ramanauskas.

Jei L.Blaževičiūtė tikrai būtų gera vadybininkė, ji būtų supratusi, kad tokių skundų rašymas yra viešas pasityčiojimas iš savęs ir visų, kurie dirba TV3, nors kai kurie iš jų to galbūt visai nenusipelnė.

Deja, panašu, kad turiu viešai prisipažinti klydęs ir kad L.Blaževičiūtė nėra gera vadybininkė.

Pasitaikius progai, būtinai apie informuosiu MTG, nes manau, kad viena iš didžiausių nacionalinių televizijų Lietuvoje tikrai nusipelno geresnio.

O kol kas tikriausiai grasinsiu, trukdysiu, kliudysiu, varžysiu ir pažeisiu teises visų tų, kurie, mano subjektyvia nuomone, yra atmatos.

(14 balsų, vidurkis: 3,86 iš 5)
Loading...