A.Ramanauskas pagaliau sės? Ar jis tik baltas narcizas?

Kaip ir žadėjau, dalinuosi naujienomis, apie kurias delfiai nerašo. Tai naujiena apie atmatą A.Ramanauską.

A.Ramanauskas dažnai mėgsta savo vaidmenyse naudoti intelektualo kaukes. Čia matote vieną iš jų

A.Ramanauskas dažnai mėgsta savo vaidmenyse naudoti intelektualo kaukes. Čia matote vieną iš jų

Pasirodo, policija yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl A.Ramanausko veiksmų, kuriais jis galimai viešai kurstė neapykantą ir skatino fiziškai susidoroti. 170 Baudžiamojo kodekso straipsnis.

Šiaip tai čia nebūtų labai didelė naujiena, nes mano subjektyvia nuomone, A.Ramanauskas už tai, ką jis daro, jau senokai turėjo sėdėti ir jo vieta būtų arčiau durų. Pagal nuopelnus, tskant škia.

Tačiau įdomumas yra tas, kad iš esmės susikirto prokurorų ir teisėjų nuomonė.

Viskas prasidėjo po to, kai A.Ramanauskas eilinį kartą viešai pridergė savo FB profilyje ir tą jo taškymąsi fekalijomis eilinį kartą išsamiai nušvietė delfiai ir kitos žiniasklaidos priemonės.

Buvo žmonių, kuriems atmatos A.Ramanaukso juokeliai nelabai patiko ir jie dar praėjusių metų pabaigoje kreipėsi į policiją. Tyrėjai pagalvojo, pagalvojo ir nusprendė, kad viešas taškymasis fekalijomis nėra joks nusikaltimas ir nusprendė tyrimo nepradėti.

Tada žmonės, kurie (kaip ir aš) laikosi nuomonės, kad atmatos A.Ramanausko vieta už grotų, apskundė tyrėjų sprendimą Vilniaus apylinkės prokuratūrai. Prokurorai pagalvojo, pagalvojo ir nusprendė, kad tyrėjai buvo teisūs ir kad atmata A.Ramanauskas jokio nusikaltimo nepadarė.

Prokurorų argumentai buvo štai kokie:

„Medžiagos tikrinimo metu nenustatyta pakankamai objektyvių ir neginčijamų duomenų, leidžiančių teigti, kad savo veiksmais Algis Ramanauskas kurstė ir siekė smurtauti prieš visuomenę ar dainininką Olegą Gazmanovą, tikėtina veikė su tikslu pasirodyti, atkreipti dėmesį į save, panaudojant žiniasklaidą kaip to tikslo įrankį.

Be to, tik dėl šių neetiškų Algio Ramanausko pasisakymų viešojoje internetinėje erdvėje nenustatyti ir subjektyvieji veikos požymiai – tiesioginė konkretizuota jo tyčia kurstyti interneto vartotojus prieš Olegą Gazmanovą ar Artūrą Račą, skatinti neapykantą jiems ar diskriminaciją, todėl šiuo atveju nėra pakankamai duomenų, nuradančių nusikalstamos veikos numatytos BK 170 straipsnyje, požymių.

Trumpai tariant ir išvertus prokurorų kalbą į žmonių, buvo pasakyta, kad atmata A.Ramanauskas tėra tiesiog narcizas, kuriam reikia dėmesio ir to dėmesio jis siekia tapšnodamas į kairę ir į dešinę, kas visai nėra nusikaltimas.

Bet žmonės, kuriems (kaip ir man) nepatinka A.Ramanausko viešas drabstymasis ir tapšnojimas buvo atkaklūs ir apskundė prokurorų sprendimą Vilniaus apylinkės teismui. Teisėjas Petras Karvelis pagalvojo, pagalvojo ir šių metų vasario 26 dieną nusprendė, kad tyrėjai ir prokurorai vis dėlto nebuvo teisūs ir liepė jiems ikiteisminį tyrimą pradėti.

Teisėjo Petro Karvelio argumentai buvo štai kokie:

Visos BK 170 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos, įvertinus BK 170 straipsnio pavadinimą, pasireiškia aktyviais kaltinamojo veiksmais, kuriais kurstoma prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta atsakomybė tam, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo įsitikinimų ar pažiūrų, 3 dalyje – tam, kuris siekė smurtauti ir susidoroti su minėtomis asmenų grupėmis. Būtent ši nusikalstama veika pasireiškia aktyviais kaltinamojo veiksmais tyčiojantis, niekinant, skatinant neapykantą, kurstant žmonių grupės ar jai priklausančio asmens diskriminaciją dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo įsitikinimų ar pažiūrų. Kaltininkas aktyviais veiksmais tyčiodamasis, niekindamas, skatindamas neapykantą ir diskriminaciją, kursto aplinkinius savo viešais pareiškimais, kuriuose pateikiamos specialiai, šališkai, neobjektyviai parinktos ir išdėstytos žinios, nuomonės, faktai, vertinimai, išvados ir pan., išreiškiančios neigiamą, niekinantį, žeminantį pasisakančio asmens požiūrį į tam tikras įstatyme apibrėžtas žmonių grupes ar joms priklausančius asmenis.

Taigi, pasisakantis asmuo nedviprasmiškai ir visiems suprantamai nurodo vieną iš įstatyme apibrėžtų žmonių grupę ir išreiškia jos atžvilgiu neigiamą, niekinantį ar žeminantį požiūrį, skatindamas ir kurstydamas visuomenės narių (jo respondentų) neigiamus jausmus, neapykantą nurodutai asmenų grupei ar jos nariui, tokių asmenų diskriminaciją.

Nurodyta nusklastama veika laikoma baigta nuo jos padarymo momento, t.y., šios nusikalstamos veikos sudėtis formalioji, pasekmių atsiradimas nėra svarbus. Veikos padarymo būdas – būtinasis nusikalstamos veikos sudėties požymis – veika turi būti padaroma viešai, tam tikru viešu pareiškimu.

[….]

atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą yra nepagrįstas, todėl naikintinas.

[…]

tyrėja, priimdamas sprendimą nepradėti ikiteisminio tyrimo, pareiško pateiktus duomenis vertino subjektyviai, siekiant įvertinti, ar buvo padaryta nusikalstama veika, neatliko jokių veiksmų. […] tyrėja privalėjo apklausti A.Ramanauską ir išsiaiškinti, kokių tikslų jis siekė viešoje erdvėje paskelbdamas pareiškėjo pareiškime nurodytą informaciją ir ką reiškia A.Ramanausko pareiškime nurodyti teiginiai.

[…] ikiteisminio tyrimo pareigūnas privalėjo patikrinti, ar A.Ramanausko veiksmuose nėra kitų nusikaltimų požymių

Taigi, kaip matome, teisėjas P.Karvelis nepritarė išankstinei tyrėjų nuostatai, kad atmata A.Ramanauskas tėra tik narcizas, siekiantis dėmesio ir konstatavo, kad būtina tai išsiaiškinti.

Prokurorai, gavę tokią teismo nutartį pagalvojo, pagalvojo ir nusprendė ją apskųsti. Ir apskundė ją Vilniaus apygardos teismui.

Tačiau šio teismo teisėjas Stasys Punys pagalvojo, pagalvojo ir šių metų kovo 5 dieną nusprendė, jog teigti, kad atmata A.Ramanauskas tėra paprastas narcizas, neatlikus tyrimo, nebūtų gražu. Ir paliko galioti Apylinkės teismo sprendimą. (S.Punio argumentų, deja, pateikti negaliu, nes nutarties neturiu. Tačiau manau, kad jie tokie patys logiški, kaip ir teisėjo P.Karvelio).

Ir štai dabar tyrėjai aiškinasi, ar atmata A.Ramanauskas tėra narcizas, siekiantis dėmesio, ar nusikaltėlis, padaręs nusikaltimą pagal BK 170 straipsnį.

Daug kas priklausys nuo to, kuo save laikys pats atmata A.Ramanauskas. Aš tai spėju, kad narcizu. Bet galiu, žinoma, klysti.

Tai tokios va naujienos, apie kurias delfiai nerašo.

 

(59 balsų, vidurkis: 3,56 iš 5)
Loading...