Trumpiausias LRT tarybos posėdis

Dvi valandos – tiek truko balandžio 27 dienos LRT tarybos posėdis.

Nuo praėjusių metų rugpjūčio, kai  juose dalyvauju, tai buvo pats trumpiausias posėdis.

Daugiausiai laiko buvo skirta Valstybės kontrolės audito ataskaitai aptarti. Posėdžiui pirmininkavęs A.Jokubaitis atkreipė dėmesį, kad Valstybės kontrolė iš esmės geriau įvertino LRT administracijos darbą nei tarybos, o kai kurie kiti tarybos nariai pasidžiaugė, kad auditas neatskleidė jokių nusikaltimų ar neskaidraus lėšų panaudojimo.

Iš tiesų, tai nelabai ir galėjo ką nors panašaus atskleisti, nes finansinės veiklos Valstybės kontrolė netyrė. Tai buvo veiklos auditas ir jo išvados susijusios su veikla – tai yra, pirmiausia LRT įstatymų keliamų uždavinių, dar vadinamų misija, vykdymu.

LRT generalinis direktorius tarybos narius informavo, kad LRT administracija labai draugiškai bendravo su Valstybės kontrole ir pateikė visus prašomus dokumentus. A.Siaurusevičius pasidžiaugė, kad buvo atsakyta į visus klausimus ir kad Valstybės kontrolė liko patenkinta gavusi informaciją apie konkrečių darbuotojų atlyginimus ir konkrečių laidų sąmatas. Jo nuomone, kažkas Valstybės kontrolei teikė informaciją, kuri nebuvo teisinga.

LRT direktorius taip pat informavo LRT tarybos narius, kad LRT niekaip nesiseka gauti ES paramos LRT pastatų renovacijai, nes Ūkio ministro įsakymu LRT negali būti tokios paramos gavėju. Viena tarybos narė siūlė kreiptis, kad „ši nesąmonė“ (tas įsakymas) būtų atšaukta, tačiau taryba šiuo klausimu jokio sprendimo nepriėmė.

Tačiau taryba nusprendė sudaryti darbo grupę, kuri aptars Valstybės kontrolės audito ataskaitoje išsakytus priekaištus dėl laidų vertinimo kriterijų tikslinimo.

Tarybos nariai posėdyje taip pat diskutavo dėl LRT finansavimo: ar pirmiausia taryba turėtų tvirtinti laidų mastą ir struktūrą ar tai turėtų būti daroma, atsižvelgiant į LRT skiriamą finansavimą. LRT generalinio direktoriaus nuomone, pastarasis variantas reikštų LRT suvalstybinimą ir taryba tokiu atveju taptų valdžios, o ne visuomenės interesų gynėja.

Dauguma kalbėjusių tarybos narių tokiai A.Siaurusevičiaus pozicijai pritarė.

Aš nekalbėjau, nes nesu tikras, ar valdžia nėra visuomenės dalis ir ar šiandieninė taryba tikrai žino, koks yra tikrasis visuomenės interesas. Asmeniškai aš to tikriausiai negalėčiau pasakyti.

LRT 2010 metų I ketvirčio biudžeto vykdymas bei balandžio 28 dieną įvyksiantis LRT tarybos narių susitikimas su trijų Seimo komitetų nariais buvo aptariami uždarame posėdyje. O tai, kas uždara, negali būti viešinama.

Posėdis praėjo labai ramiai.

(3 balsų, vidurkis: 3,67 iš 5)
Loading...