LRT tarybos uždaro posėdžio rezultatai

Antradienį vykusiame LRT tarybos posėdyje didžioji jo dalis buvo uždara.

Atvirojoje dalyje jokių sprendimų taip pat nebuvo priimta. Tarybos nariai buvo supažindinti su LRT strategijos rengimo darbų eiga, taip pat buvo pateikta informacija apie 2010 metų LRT biudžeto vykdymą bei preliminarų 2011 metų LRT biudžetą.

Kadangi paprastai finansinė informacija yra aptariama uždaruose posėdžiuose, ja pasidalinti negaliu, tačiau reikalavimams tikriausiai nenusižengsiu pasakydamas, kad 2010 metų patvirtintas biudžetas, kuris buvo gana pesimistinis,  šiandien buvo patikslintas, atsižvelgiant į kiek didesnes, nei buvo planuota pajamas. Tiesa, dėl pajamų iš reklamos LRT tarybos nariai klausimų turėjo.

Atvirame posėdyje taip pat buvo balsuojama dėl LRT generalinio direktoriaus teikimo atleisti iš užimamų pareigų LRT generalinio direktoriaus pavaduotoją – radijo direktorę J.Litvinienę. Balsavimo rezultatai buvo tokie: 8 – už, 2 – prieš ir 2 susilaikė. Aš balsavau už.

A.Siaurusevičiaus teikime buvo nurodyta, kad J.Litvinienė atleidžiama jos pačios prašymu. Pati radijo direktorė atvirame posėdyje teigė, kad prašymą atleisti ją iš pareigų ji parašė supratusi, kad toliau negalės dirbti esamomis sąlygomis.

LRT tarybos narių prašymu,  J.Litvinienė nuordė ir konkrečius tokio savo sprendimo motyvus. Tačiau – jau uždarame posėdyje.

 Galiu pasakyti tik tiek, kad po to uždaro posėdžio mano asmeninė nuomonė dėl A.Siaurusevičiaus tinkamumo užimti LRT generalinio direktoriaus pareigas nepasikeitė. Kaip ir anksčiau, aš dabartiniu LRT generaliniu direktoriumi nepasitikiu ir manau, kad jis neturėtų dirbti šiame poste.

Šioje vietoje dar norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad prieš kurį laiką J.Litvinienė ketverius metus buvo tiesioginė mano vadovė. Ši patirtis man leidžia turėti tam tikrą nuomonę apie jos kompetenciją ir dalykines bei asmenines savybes.

Viską apibendrinant, mano nuomone, geriausiai būtų buvę jei LRT taryba šiandien būtų nusprendusi atleisti visus tris LRT vadovus (įskaitant ir televizijos direktorių R.Paleckį) paskyrusi, pavyzdžiui, J.Litvinienę laikinai eiti LRT generalinio direktoriaus pareigas ir paskelbusi konkursą LRT direktoriaus vietai užimti. (Iš karto noriu pasakyti, kad tai visiškai nereiškia, jog siūlau J.Litvinienę į A.Siaurusevičiaus vietą.) Tą padariusi, galėtų atsistatydinti ir visa Taryba, o nauja galėtų būti suformuota jau vadovaujantis kitais principais.

Manau, jog šiandieninėje situacijoje tai būtų naudingiausia LRT.

Kita vertus, žinau, kad tokiems pokyčiams šiandien Lietuvoje nėra politinės valios.

Todėl viską, ką sakiau iki tol reikia priimti tik kaip mano asmeninius ir subjektyvius pasvarstymus…

(4 balsų, vidurkis: 3,75 iš 5)
Loading...