Citata #362 L.Donskis aiškina, kodėl Lietuvoje nėra vietos neonacių partijai

Reikia labai daug civilizuotumo, kad prieš jį sukiltų barbarybė. O kai tai, kas pagal teoriją ir turėtų būti civilizuotoji pusė, nedaug kuo skiriasi nuo barbariškosios pusės, antistruktūrinis veiksmas darosi sunkiai įmanomas.

L.Donskio blogas

(7 balsų, vidurkis: 3,57 iš 5)
Loading...
 • Ar tikrai galime vadinti L. Donskį liberalu, jeigu jis nori, kad visi būtų toks, kaip jis: civilizuoti (aišku, civilizuoti būtinai tik pagal sekuliariosios XXI amžiaus Vakarų civilizacijos standartus, visos kitos šalia šiuo metu egzistuojančios civilizacijos nurašomos), tolerantiški?

 • Rolandas

  Artūrai, tai Lietuvių tautos išvadinimas „boba“.

  Tik rafinuotai.

  Tuo ir skiriasi savo esme mužikas, barbaras, Valinskas, nuo inteligento, civilizuoto Donskio.Tik pastarasis jau ne tūlą D.Grybauskaitę, galimai pagrįstai (kaip, kad klounas Valinskas)įvardija boba (sena moterimi), o visą tautą pavadina „boba“, tai yra…

 • Rolandai, ką ižeidžiamo matai pasakyme, kad lietuvių tauta ne visai civilizuota? Negi galvoji priešingai?

 • Rolandas

  Valentinai, o ar galima įsižeisti dėl objektyvaus fakto?

 • Rolandas

  Svarbus patikslinimas: tas „faktas“ taikytinas tik daliai, daug daug daug mažesnei ir blogesnei Lietuvių tautos daliai.

 • Reiktų aišku susitarti kas yra civilizuotumas ir tada apie tai kalbėti. Manau, kad Donskis teisybę pasakė apie didžiąją tautos dalį. Ne visai civilizuota. Kokie yra civilizuotumo faktoriai?
  Pavyzdžiui kiek procentų šunų savinininkų susirenka augintinio šūdus per pasivikšiojimą? Civilizuotoje šalyje beveik visi, Lietuvoje tokių vienetai.

  • A.Z.

   Manyčiau, kad Donskis iš tų, kur nesurenka.

  • Aū linkęs manyti, beje Nietsche yra linkęs ne tik manyti kartu su manimi, be ir man pritarti, kad barbarybė kartais ir yra tikroji civilizacija, o šunų nesurinkti šūdai tiesiog patrešia jai dirvą.

   • Mantoske

    Taip, labai patogu taip manyti. Pasitaiko ir taip, kad tie nesurinkti šūdai patręšia teršėjo durų kilimėlį.

 • A.G.

  Gobšumas – žmonijos nepagydoma liga… net ten, kur jam be gailesčio kapojami nagai buvo.
  Pasakojo Italijoje, kad viduramžiais iš urvų banditavę buvo „sutvarkyti“ tik tada, kai jiems buvo suteikti aukšti luomai ir pan.
  Graudu.
  Lietuvoje, kai neapdairiai, kumečių ainiams, buvo suteikta laisvė, – pasipylė vagys, melagiai, žudikai… rodosi kitokių ir neliko…
  Taip yra, – galima tik tai nematyti, dėl šventos ramybės…

 • Rolandas

  Valentinai, nekreipkime dėmesio į besmegenius A.Z. ar jiems dvasiškai galimai artimus,nietschuojančius kreivarankius.
  Sąvokai civilizuotas, tos pat, ar artimos reikšmės žodis yra – kultūringas. O kultūra – tai dvasios puoselėjimas. Dar Herderis kalbėjo, kad kultūra yra tautos, tautinės grupės gyvensena, kuri savo objektinę išraikšką įgauna atitinkamuose meno, politikos, ekonomikos, religijos ir etc., institucijose ir kūriniuose. Kuri gyvuoja iki šią objektyvią kultūrą supranta, suvokia ir per švietimą, papročius ar subjektyvią kultūrą, puoselėja ir saugo tai kultūrai priklausantys žmonės.

  Beje, Valentinai, esu skaitęs, kad vokiškai kalbančiuose kraštuose (kur nepasiekia amerikietiška kultūra) yra aiškiai skiriamos savokos kultūra ir civilizacija. Pastaroji suprantama kaip racionalių, tikslingų, techninių organizacinių esaties įvaldymo būdų ir priemonių visuma.

 • Deja, bet prof.L.Donskio tekstuose styrantis, kaip kuolas, galimai etniškai sąlygotas subjektyvumas, artėjantis prie komiškumo ribos, neleidžia laikyti jo nuomonę lietuviškų tautinių judėjimų klausimais bent kiek autoritetinga ar nešališka.

  Žinia, kad tradicinio judaizmo priesakai draudžia žydui girti nežydus ar jų darbus*, bet prof.L.Donskis lyg ir negarsėja, kaip ortodoksinio judaizmo išpažintojas?

  Visgi, minėtame straipsnyje girdamas Vengrijos sostinę Budapeštą prof.Leonidas nepamiršta paminėti didžiausių jo sūnų:

  „Šis nuostabus miestas pasauliui davė mąstytojus, žurnalistus ir rašytojus, pranašiškai nuspėjusius XX amžiaus atradimus, dilemas ir tragedijas – jų tarpe Theodorą Herzlį, Karlą Polanyi’į, Karlą Mannheimą, Arturą Koestlerį.“

  Gal čia yra norinčių atspėti iš trijų bandymų – kiek tarp paminėtųjų yra vengrų?:-)

  Tai ko čia stebėtis, kad mūsuose prof.Leonidas dar labiau pasigenda civilizuotumo?
  ______________________
  * žr. priesaką Nr.20: http://www.chassidus.ru/library/sefer_hamitzvot_hakatzar/lo_taase.htm

  • Viktoras Bachmetjevas

   Deja, bet Zeppelinus tekstuose styrantis kaip kuolas garantuotai etniškai orientuotas subjektyvumas jau seniai peržengė komiškumo ribas ir todėl neleidžia jo nuomonės lietuviškumo ar kokio kito tautiškumo klausimais laikyti bent kiek nešališka ar autoritetinga.

   • Gerbiamas Viktorai,

    didžiai vertinu Jūsų kolegiškumą prof.L.Donskio atžvilgiu ir suprantu norą bent virtualiai įžnybti internetų komentatoriams, demonstruojantiems, kaip Jums galėjo pasirodyti, nepakankamą pagarbą jo iškiliai nuomonei.

    Tik noriu atkreipti Jūsų dėmesį, kad Zeppelinus blogo Credo yra tiesi-šviesi deklaracija, kad to blogo autorius savo mintis reiškia ir tekstus rašo, vadovaudamasis lietuvių tautos daugumos ilgalaikiais interesais pagal savo jų supratimą.

    Kitaip sakant, Zeppelinus reiškiama nuomonė yra atvirai prolietuviškai šališka ir gali būti autoritetinga tiek, kiek tikri yra ją pagrindžiantys faktai ir korektiška jų interpretacija.

    Gi prof.L.Donskio reiškiama nuomonė, kaip man ir daugeliui skaitytojų atrodo, pozicionuojama kiek kitaip.

    Jei ponas Leonidas atvirai deklaruotu savo pozicijos lietuvių interesų klausimais šališkumą, kuris, būkime atviri, dažnokai bado akis, tai sulauktu didesnės pagarbos iš tautiško nusiteikimo bendrapiliečių ir tūlo internetų komentatoriaus.

    • Viktoras Bachmetjevas

     Mielasis, -oji,

     Visiškai neturiu jokio noro žnaibytis nei virtualiai, nei tiesiogiai :), tačiau jaučiuosi turįs pakoreguoti kelias prielaidas Jūsų komentare:

     – nejaučiu ypatingumo prielankumo L. Donskiui ar jo skleidžiamoms idėjoms, tad Jūsų prielaida apie nepakankamą pagarbą jo iškiliai nuomonei yra klaidinga.

     – Taip pat klaidinga yra Jūsų prielaida apie tai, kad mes su L. Donskiu esame kolegos – niekada su juo nesidalinome darbo vieta, tiesą sakant, nesame netgi pažįstami (nebent sakydamas „kolegiškumas“ turite omenyje ką nors kita).

     O dėl viso kito – ir toliau galioja mano pirmasis komentaras.

     • Gerbiamas Viktorai,

      giliai apgailestauju, kad suklydau dėl Jūsų komentaro motyvų.

      Iki šiol naiviai maniau, kad viename – Europos mąstais nedidelio miesto – universitete besidarbuojantys profesoriai ir aktyviai dėstantys doktorantai priklauso tam pačiam akademinės bendruomenės sandui ir gali būti laikomi kolegomis, bet regėdamas tą „kolegiškumo“ su prof. L.Donskiu galimybės piktoką atmetimą iš Jūsų pusės, matyt, pakeisiu savo nuomonę.

      Bent jau VDU bendruomenės atžvilgiu.

      Kas dėl „viso kito“, tebegaliojančio Jūsų pirmame komentare, tai, kiek supratau, Jūs pamanėte esant būtinu mus informuoti, jog dėl atvirai deklaruojamos šališkos pozicijos mano nuomonės lietuviškumo ar kokio kito tautiškumo klausimais laikyti „bent kiek nešališka ar autoritetinga“ negalima?

      Kas dėl pirmo, tai tas lyg ir savaime aišku?

      Kas dėl antro, tai man asmeniškai svarbus nuomonės pagrįstumas faktais ir korektiškais samprotavimais, o ne jos reiškėjo šališkumas.

      Bet suprantu, kad Jums, VDU postmodernistinio lizdo paukščiui, gali atrodyti visai kitaip – ir nei kiek dėl to nepergyvenu ;-)

      P.S.
      Beje, jeigu Jums nesunku – paprašyčiau mūsų komunikacijoje apsieiti be malonybinių kreipinių „mielasis“, „brangusis“, etc. Esu juos užrezervavęs bendravimui su dailiosios lyties atstovėmis, o Jūs, deja, toks nesate.

     • Mikas

      Prašau, nemaitinkite trolio.

    • Zeppelinus, turbūt tamstos tautiškumas iš esmės pasireiškia štai tokiais punktais:

     1. žydai blogis;
     2. homikai blogis;
     3. kitarasiai blogis;
     4. rusai blogis;
     5. Hitleris blogis, bet…visgi dar visai neblogai mąstė.

     Aišku, iki medaus nusaldinta tamstos kalba šitai ko gero paneigs, ale tą medų supilsčius į sloikus, ko gero pamatytumėm bičių lavonus… :)

     Bet tai viso labo įspūdis.

     • Gerbiamas Kinomeka,

      turiu Jus nuliūdinti – Jūsų įspūdis apie mano atstovaujama tautiškumo versiją neturi ničnieko bendro su pastarąja.

      Tokio pločio imties apibendrinimai ir dar taikant vertinamąsias sąvokas, kurių pavyzdžius Jūs pateikėte, mano reiškiamoms pažiūroms visai nebūdingi.

 • Rolandas

  Zeppelinus, Donskio mintys yra akivaizdžiai subjektyvios, etniškai sąlygotos bei šališkos, kas tikrai neleidžia jo nuomonės laikyti kiek nors autoritetinga ietuviškų tautinių judėjimų klausimais.

  Tačiau, Lietuvių tautos dauguma, jos esminė dalis, vis tik yra kiek labiau civilizuota ir kultūringa, nei tokių donskių subjektyvios nuomonės, todėl abejotinos galios mintis.

 • Rolandas

  P.S. bandžiau rašyti, atsakyti Zeppelinus, ironiškai, tačiau kažkas nepavyko, kaip ir lyg pritarčiau gavosi, tačiau yra ne taip:)

 • Valdas

  p. Donskis yra pats neobjektyviausias scholastas Lietuvoje.

 • Linas

  manau,kad esu pakankamai civilizuotas ir kultūringas,nes visada,išėjęs į gatvę po savim surenku įvairius šunšūdžius,katšūd….,ir net papūgš…..Besmegeniai A.Z.,L.D.ir kiti panašūs savo objektinę išraišką įgauna tik tikslingai įvaldę savo esaties būdus ir priemones.Tokiais samprotavimais jie jau artėja prie komiškumo ribos.P.S.Šie mano išvedžiojimai ir pasvarstymai reiškia,kad kažkaip bandžiau pritarti Rolandui ir Valentinui,tačiau jaučiu,kad eilinį kartą nepavyko ir nežinau kodėl.

 • lida

  Linkstu prie nuomonės, kad Donskiui europarlamentaro mandatas tebuvo reikalingas galimybei iš aukšto prikakoti ant Lietuvos ir savo spirų nesusirinkti.

  • O kas būtų nekakojimas? Gražuliškas pataikavimas miniai?

 • Debas

  Kazkas pasirodo dar vis Donskio rasliavas skaito… laiko gaisimas…

 • Marius

  O man patiko Leonido Donskio mintys. Paskutiniai Kubiliaus nusišnekėjimai: apie krizės suvaldymą bus rašoma vadovėliuse, krizė jau įveikta, kreipimasis į konstitucinį teismą dėl pensijų – išdavystė ir t.t. ir pan. yra tokia demagogija, kad Murzos nacionaldarbininkams (ar kaip jie ten dabar vadinasi) teisiog nebėra ką veikti. Nėra galimybių perspjauti Andrių Kubilių.

  • Gintautas

   Mariau, panašu, kad negirdėjai kaip Kubilius kalbėjo apie kreipimąsi į Konstitucinį teismą, o paskaitei opozicijos komentarus laikraščiuose. Labai rekomenduoju pasiieškoti Žinių radijo archyvuose ir pačiam paklausyti. O jau tuomet vertinti, kas užsiima demagogija ir propaganda…

   • Marius

    Faktas, buvo ištarti tokie žodžiai: „bus rašomi vadovėliai ir disertacijos“. Taip, ko gero, bet neigiame prasme, bet ne teigiama kaip tikisi premjeras.

    • Valentinas

     O gal gali pagrįsti savo žodžius?

     • Bobutė

      LRV metinės veiklos ataskaita.
      Premjero kalbos citata (iš stenogramos)

      http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=369828

      „Mano įsitikinimu, apie tai, kaip mums pavyko suvaldyti krizę, bus rašomi vadovėliai ir disertacijos: kaip atlaikyti 15 proc. recesiją, sumažinti deficitą 9 proc. nuo BVP per vienus metus, t. y. beveik 9 mlrd. litų, ir „nesubyrėti“ – išsaugoti visuomenės politinį ir socialinį stabilumą, stabilią valiutą, stabiliai ir laiku mokamą pensiją ir atlyginimus. Kaip mums pavyko tai pasiekti – pasaulyje stebisi daug kas. Mes atlaikėme, nes neišsigandome.“

     • Valentinas

      Aš prašiau pagrįsti neigiamus teiginius:
      „Taip, ko gero, bet neigiame prasme, bet ne teigiama kaip tikisi premjeras“
      „Paskutiniai Kubiliaus nusišnekėjimai: apie krizės suvaldymą bus rašoma vadovėliuse, krizė jau įveikta, kreipimasis į konstitucinį teismą dėl pensijų – išdavystė ir t.t. ir pan. yra tokia demagogija, kad Murzos nacionaldarbininkams (ar kaip jie ten dabar vadinasi) teisiog nebėra ką veikti. Nėra galimybių perspjauti Andrių Kubilių.“
      Kuo remiantis gerbiamas Marius taip teigia?

     • Bobutė

      Ponas Marius, jei manys esant reikalinga, atsakys pats.

      Man žymiai įdomiau kuo remiasi Premjeras, kalbėdamas apie vadovėlius ir disertacijas?

      Na, o pasigyrimas dėl tų 9 proc. sumažinto deficito, nutylint, kad dalis išlaidų (kompensacijos) paprasčiausiai nukeltos į ateitį – kelia tik šypseną.
      Gal Jūs, p. Valentinai, žinot, kiek liktų iš tų 9 procentų, jei įvertintume būsimųjų laikotarpių išlaidas?

     • Valentinas

      Na man būtent ir įdomus Mariaus požiūris.
      Kalbant apie disertacijas, tai Kubilius matyt turi galvoje kaip jam pavyko patį paskutinį momentą skęstantį laivą išlaikyti ant vandens ir šiek tiek tą vandenį išsemti.
      O dėl būsimų išlaidų, tai disertacijose skambės turbūt taip:
      Krizės įveikimas Lietuvoje būtų gerokai sėkmingesnis ir augimas spartesnis, jei ne politikų tame tarpe ir Prezidentės, bei interesų grupių primesti populistiniai sprendimai ateityje kompensuoti per krizę sumažėjusias pajamas. Nesugebėjimas rimtai ir atvirai priimti realybę ir noro gyventi geriau nei užsidirbama reliktai, privedė prie to, kad Lietuvos augimas buvo visada mažesnis nei ryžtingų ir atsakingų šalių, tokių kaip Estija.

     • mdxacuk

      Bobutei

      Į ateitį nukeltos ne vien kompensacijos, bet visa tai, kas apmokėta iš beveik 8 milijardais išaugusios Kubiliaus laikais skolos. Vadovėliuose būtent ir turėtų būti aprašyta, kaip prasiskolinusiam kiauru klynu ir išlindusiom alkūnėm bomžui pavyko įtikinti pilvotus dėdes ir toliau jam skolinti. Nes, kaip žinia, Graikijai pasiskolinti finansinėse rinkose nebepavyksta, užtat jiems tenka žebravot iš ES ir TVF. Kubiliui tai jau antras kartas, nes panaši situacija buvo ir per Rusijos krizę. Tik dar sunkesnė, nes tada buvo momentas, kai vyriausybei nepavyko išplatinti kelių iš eilės valstybinių obligacijų emisijų už jokią kainą. Ir prasilaužti irgi pavyko tiktai po Kubiliaus drastiškų karpymų. Bet mietelėnų tauta per durna suvokti ir pripažinti pliką ekonominę realybę. Jai patiktų gydyti pūliuojantį apendicitą užkalbėjimais ir žolelių arbatom, kad tik neskaudėtų, užtat Kubilius jeigu kada ir pateks į vadovėlius, tai tikrai ne į tuos, kuriuos skaito „Vakaro žinių“ kontingentas.

     • Bobutė

      p. mdxacuk, p.Valentinui,

      mano kukli kaimietiška „smekalka“ kužda, kad šis 2009 m. p. A. Kubiliaus „stebuklas“ nebus aprašytas nei vadovėliuose, nei disertacijose, bo labai jau paprastas. Nebent koks nors užkalnis knygą parašys idant galėtų rašytojumi pasivadinti…:)

      Kalbant apie deficitą, reikėtų vertinti tik skolos proc. bei jos aptarnavimo kaštus. Bet to neklausiau, nes p. Valentinui tai būtų per lengvas klausimas… O vat kiek bus tų kompensacijų, tai dar net FM nežino. Šis klausimas jau tikrai vertas p. Valentino.

     • Bobute, stebuklas paprastas, tik jo įgyvendinimas nepaprastas. Kubilius ir konservatoriai iš esmės nuėjo į kompromisus ir dalinai perėmė skolinimosi funkciją, kurią anksčiau atlikdavo gyventojai. Kubilius dilema labai paprasta – kuo teisingesnius žingsnius darai, tuo daugiau politinio kapitalo iššvaistai. Juk net dabar, konservatoriai pasiskolino žiauriai daug pinigų vien tik tam, kad palaikytų neadekvačiai aukštą socialinių išmokų ir viešojo sektoriaus išlaidų lygį. Būtent todėl, kad apsispręsta neerzinti Miestelėnų ir buvo tiek mažai sumažintos pensijos, tarnautojų atlyginimai. Būtent todėl neveikia renovavimo programa nes žmonės tikisi didesnės paramos, o didesnė parama renovacijai, tai papildomai milijardas ar daugiau skolos. Visos šios pusiu priemonės iš tikro negydo, o tik pratęsia krizę ir pašalina galimybę išnaudoti krizės galimybes. Tačiau ką daryti, jei Miestelėnai stūgauja kad Kubilius praskolino Lietuvą, kai jie turėtų būti jam dėkingi už tai. Visa tai susiriša natūraliai su Artūro kita tema apie estų institucijas. Sąmoningesnė ir racionalesnė visuomenė sukuria racionalesnes institucijas. Tos visuomenės Miestelėnai pasitiki institucijomis ir moka jai mokesčius. Finale visi laimi. Mūsų gi Miestelėnai puikiai žinodami savo institucijas, (patys jas sukūrė) nenori mokėti mokesčių, nes netiki (ir visai teisingai), kad ji pasielgs su pinigis teisingai. Juk ta vadinama korupcija veši ne tik viešąjame sektoriuje. Privačiame lygiai taip pat vyrauja otkatai, kyšii ir t.t. Aš pats kiekvieną savaitę gaunu pasiūlymus pirkti įvairias paslaugas nepamirštant pridurti, kad man asmeniškai nuo to nubyrės. Tariami konkurentai susitaria dėl kainų ir dalyvauja konkursuose. Būna netgi,kad pardavėjas pats aplanko konkurentus, padiktuoja kokius psiūlymus parengti, kokias kainas ir surinkęs kelis tokius pasiūlymus veža juos pirkėjui, su kurio atstovu irgi iš anksto viskas sutarta. Prisiminkime šia proga ir techninių klaidų kompaniją, kuriai atstovauja Laila. Visas šis visuotinis apgaudinėjimas finale pasisuka prieš pačius žmones, nes ekonomika vystosi neefektyviai ir nėra pažangos. Tačiau jiems neužtenka proto ir sąžinės prisipažinti, kad jie patys kalti, o mieliau kaltina valdžią, kad jiems neduoda.
      Kas bendrauja su estais žino, kad Jie turi panašių problemų, bet žymiai, žymiai mažesniu mąstu. Būtent todėl jie stebisi kai pasakoji jiems apie otkatus, kurių reikia, kad parduotum valstybinėms ir privačioms įmonėms. Būtent iš to kyla, mano nuomone, ir jų lengva arogancija ir pašaipa lietuvių ir latvių atžvilgiu.
      Žodžiu, praskolinome, bet ne Lietuvą, o jos žmones, nes žmonės nepanorėjo kentėti dabar, kad ateityje būtų geriau. Jie nusprendė dabar pasiskolinti, kad nereiktų labai mažinti savo vartojimo įpročių, o kaip bus ateityje visiems dzin. Tokia štai Miestelėnų logika ir miestelėniška lemtis.
      Jokios vilties.

    • Lüdna, Valentinai, bet visiškai pritariu. Šalis, kuri vadovaujasi balkaniškų mentalu, o nori skandinaviško gerbūvio, turi mažai šansų playoffuose :)

 • Nah, visgi permetus akimis Zeppelinus blogą pradinis įspūdis, jog po raiškiai nušlifuota raide slypi NACIUKO sąmonė, tik sustiprėja :) Jau vien įdėtos nuotraukos kiek pasako. Žydams visai atskira tema :D O kur dar nuoroda į patriotai.lt.. Ta pati tik subtilesnė Tomkaus kryptis.

 • Bobutė

  Perskaičiau p. L. Donskio straipsnį ir supratau, kad kurioj pusėj bebūčiau – vis tiek esu barbarė (tamsus, žiaurus žmogus), ar nedaug kuo skiriuosi nuo tokios.
  Atrodė, kad mūsų iškilūs tautiečiai, gyvenantys užsienyje, jau nesugalvos bjauresnių epitetų, bet, pasirodo, klydau…

  • Smokas

   mano bobutė sakydavo: „kai durnius sako, kad jis yra durnius, tai ženklas, kad jis nedurnius“.

  • Valentinas

   Bobute, jūs maloni išmintis mūsų barbariškoje esatyje.

 • Valentinas

  Išimtis :)

  • Bobutė

   Neguoskite manęs,Valentinai, išimtys nei man, nei Jums – nenumatytos… Vienžo – barbarai…:)

   Vat kai Lietuvoje įvyks antistruktūrinis veiksmas, suprask turėsim savąjį Jobbik Seime bei kuopeles kiekviename kaime, tada jau būsim civilizuoti…
   Pala, pala… Bet juk p. L. Donskis lyg ir leidžia suprasti, kad jau turim (žr. kur kalbama apie TT partija) tokią…
   Valio. Tai gal mes JAU civilizuoti ir net civilizacija atėjo anksčiau nei į Vengriją…

   P.S. Rimtai kalbant, tai net nesinori rimtai kalbėti…

   • Valentinas

    O turint galvoje, kad aras ir voverė yra TT gerbėjai ir puoselėtojai, galima daryti išvadą, kad ir Račo blogas jau yra civilizuotas ;)

    • Bobutė

     Na va kaip smagu… Drąsiai galėsim „spjauti į barzdą“ bet kam, kas pasakys esą mes necivilizuoti barbarai…:)

     Beje, reikėtų šią džiugią žinią – Mes civilizuoti – kaip nors pranešti gerbiamam profesoriui… Gal turit jo kontaktėlį?

     O tai gaila žmogaus… Sėdi jis ten kokiame EP posėdyje, o į jį visi, dabar net Vengrai, pirštais bado ir šnibždasi:
     žiūrėk, žiūrėk barbaras iš barbariškos šalies sėdi…

     Nemalonu profesoriui…:)

 • Rolandas

  Neapykantos grupės.Įdomus, man naujas, galimai ir visai tinkamas, taiklus marginalų įvardijimas. Neapykanta – etikos sąvoka.Deja, skiriamasis šiandieninės Lietuvos visuomenės bruožas būtent ir yra tokių neapykantos grupių aktyvus formavimasis. Jų neapykantos, priešiškumo simboliniu taikiniu gali tapti bet kas, nebūtinai žydai ar kiti tradiciniai fanatikų taikiniai. Konspiracijos teorijos gajos kaip niekada. Ir ne tik Lietuvoje. Prieš pora dienų vienas Irano dvasinis veikėjas viešai pareiškė, kad žemės drebėjimus sukelia, juos skatina, lengvai apsirengusios moterys. Kitame pasaulio gale, kitas veikėjas pareiškė, kad žemės drebėjimas Haityje įvyko dėl haitiečių prieš du šimtus metų sudarytos sutarties su velniu.Ir etc.

  Patyrinėjus gi Lietuvos Seime, gatvėje, spaudoje ar kokioje puko TV, tokių neapykantos grupių atvirų fanatikų skleidžiamas sąmokslo, konspiracijos teorijas, atrasime ne ką blogesnių „perliukų“, „aiškinant“ įvairių jau mūsų „žemės drebėjimų“ priežastis.
  Visos tokios jų idėjos, jų šūkiai neišvengiamai susiveda į viena-neapykantą. Kvietimą neapkęsti, žiūrėti nepalankiai,negerbti,griauti nepasitikėti, kaltinti, imtis prievartos.O, tas didysis, kiekvieną atvirą fanatiką svaiginantis, neapykantos jausmas…

  Įstatymais ar įsakymais tokių neapykantos grupių nepavyks neutralizuoti.Visiems užkalaio neišspardysi, į narvus neuždarysi. Todėl lieka vienas kelias-ramus ir nuolankus bendravimas, pakantumo propagavimas. Tiesa, jokiu būdu neatsisakant ir užpakalių jiems spardymo. Vis tik gėris privalo būti su kumščiais, kitaip jau rytoj neapykantos grupuočių smogikai pradės rankioti bobutes tikslu išvežti į mišką.

  • Valentinas

   Jų yra daug neapykantos grupių. Kaip gera neapkęsti!

   http://www.dmoz.org/Society/Issues/Race-Ethnic-Religious_Relations/Hate/Hate_Groups/

   • WU

    You got your rules and your religion
    All designed to keep you safe
    But when rules start getting broken
    You start questioning your faith
    I have a voice that is my savior
    Hates to love and loves to hate
    I have the voice that has the knowledge
    And the power to rule your fate

  • Bobutė

   „Visiems užkalaio neišspardysi, į narvus neuždarysi. Todėl lieka vienas kelias-ramus ir nuolankus bendravimas, pakantumo propagavimas. Tiesa, jokiu būdu neatsisakant ir užpakalių jiems spardymo. Vis tik gėris privalo būti su kumščiais, kitaip jau rytoj neapykantos grupuočių smogikai pradės rankioti bobutes tikslu išvežti į mišką.“ Rolandas.

   Pažanga, p. Rolandai, pažanga. Esate šaunuolis, nes jau padarėte pirmąjį žingsnelį – supratot, kad pirmiausia reikia bendrauti, propaguoti, t.y. kalbėti(s)…

   Antras žingsnelis bus kai suprasim, kad bendravimas gali būti ramus, mandagus ir net truputį ironiškas, argumentuotas, bet tuo pačiu tvirtas ir principingas. Nuolankumą galima palikti žmonai…:)

   Trečias žingsnis bus, kai suprasim, kad „užpakalius spardyti“, sodinti į „narvus“ yra ne Jūsų/mūsų, o teisėsaugos prerogatyva. Žinoma, Jūs/aš/jis/ji, įstatymų nustatyta tvarka galim inicijuoti teisinį „suspardymą“.

   Ir pagaliau, paskutinis žingsnis, po kurio visos bobutės galės būti ramios dėl miško, kai suprasim (turiu omenyje, kad būtent suprasim, o ne tik tą pasakysim) , kad ir patys galim klysti, kad galimai patys esame neteisūs, kad galimai patys esame tie, kuriems reikia „užpakalius išspardyti“. Ar kitaip sakant (gal taip bus suprantamiau), suprasim, kad galimai patys, giliai viduje, esame didžiausi Miestelėnai ar net kvaili miesčionys…

   Sėkmės žingsniuojant…

   P.S. Užbėgdama už akių galimam klausimui ar aš pati tokia ir esu, galiu pasakyti, kad, kaip bebūtų gaila, dar ne viską įsisąmoninau, bet stengiuosi…:)

 • Petriukas

  „Ir pagaliau, paskutinis žingsnis, po kurio visos bobutės galės būti ramios dėl miško, kai suprasim (turiu omenyje, kad būtent suprasim, o ne tik tą pasakysim) , kad ir patys galim klysti, kad galimai patys esame neteisūs, kad galimai patys esame tie, kuriems reikia „užpakalius išspardyti“. Ar kitaip sakant (gal taip bus suprantamiau), suprasim, kad galimai patys, giliai viduje, esame didžiausi Miestelėnai ar net kvaili miesčionys…“

  Thumbs up +1