Tolerancijos žmogus 2008: Zeppelinus nebuvo nominuotas…

Sugiharos fondas „Diplomatai – už gyvybę“ šiandien paskelbė kandidatus tapti „Tolerancijos žmogumi 2008“.

Tačiau tarp jų kažkodėl nėra Zeppelinus, kuris taip pat argumentuotai buvo pasiūlytas šiai nominacijai.

Na, bent jau taip skelbia Sugiharos fondo valdyba, pranešusi, kad nominuoti teisininkas Dainius Žalimas, kultūrologas Laimantas Jonušys bei žurnalistai Mykolas Drunga ir Kęstutis Girnius.

Visi- neabejotinai žinomi asmenys, savo srities profesionalai.

Tačiau skaitau, ką rašo Sugiharos fondas:

Tolerancijos žmogumi gali būti skelbiamas Lietuvos pilietis, savo veiksmais, viešu pavyzdžiu arba atviru žodžiu stojęs prieš ksenofobijos ir antisemitizmo, kitaminčių, kitatikių bei kitataučių persekiojimą, pasisakęs prieš radikalizmo apraiškas bei prietarus politiniame – visuomeniniame Lietuvos gyvenime.

Grįžtu prie 2008 metų Tolerancijos žmogaus nominantų pavardžių ir klausiu savęs: ar tikrai tai tie žmonės? Ar tikrai nebuvo pernai asmenų, savo veikla nemažai prisidėjusių prie visų aukščiau nurodytų „radikalizmo apraiškų bei prietarų“ kritikos Lietuvoje.

Pradedant nuo jau paminėto Zeppelinus, galima prisiminti ir N.Vasiliauskaitę, nuolat rašančią apie tai, ką mini Sugiharos fondas.

L.Donskis, A.Vinokuras, V.Laučius. Ar jie neskatino būti labiau tolerantiškiems ne mažiau nei D.Žalimas ar M.Drunga?

Ir tai tik kelios pavardės, kurios iš karto ateina į galvą išgirdus terminną „tolerancija“. Jų tikrai yra daugiau ir atsiprašau tų, kurių nepaminėjau.

Nenoriu nieko įžeisti, tačiau manau, kad tikrai būtų gražu nominuoti ne vien vainamąjį „establishment’ą“, ar rinktis kandidatus politiniais motyvais, kaip, mano labai subjektyvia nuomone, buvo padaryta pernai, kai Tolerancijos žmogumi tapo J.Šeduikytė.

Galima juk nominuoti ir vadinamuosius „žmones iš šalies“.

Tai būtų paprasčiausias pagarbos ženklas.

Dabar viskas labiau panašu į  draugų ratelį…

Sugiharos fondas skelbia, kad „nominaciją savo vardu skelbia Sugiharos fondo – “Diplomatai už gyvybę” valdyba, atsižvelgdama į visuomeninės ekpertų komisijos siūlymus“.

Valdybos sąrašą radau: Ramūnas Garbaravičius (valdybos pirmininkas), Egidijus Aleksandravičius (fondo direktorius), Arvydas Garbaravičius, Freddi Opsomer, Alfred Erich Senn, Nabuki Sugihara, Julius Šmulkštys, Liudas Truska, Irena Veisaitė

Visuomeninės ekspertų komisijos sąrašo rasti nepavyko…

Ir vis tiek esu įsitikinęs, kad Zeppelinus turėjo būti nominuotas. Vien jau todėl, kad pasiūlytas jis buvo taip pat „žmonių iš šalies“.

(12 balsų, vidurkis: 4,25 iš 5)
Loading...