Šokėjėlis A.Bačiulis: puikus darbas pagal trenktų kvankų instrukciją

 Jei stebitės, kodėl analitikas A.Bačiulis ant stalo, tai nesuprantate, kad tyrinėti Amerikos, Europos ir Rusijos geopolitiką iš aukščiau yra patogiau.

Jei stebitės, kodėl analitikas A.Bačiulis ant stalo, tai nesuprantate, kad tyrinėti Amerikos, Europos ir Rusijos geopolitiką iš aukščiau yra patogiau.

Pasirodo ne veltui trenkti kvankos propagandistų isntrukciją surašė ir aš ne veltui ją paplatinau. Neprabėgo nė poros dienelių, kaip šokių ant stalo meistras iš sienlaikraščio „Veidas“ A.Bačiulis parašė paskvilį, tiesiog papunkčiui vadovaudamasis šia instrukcija. Beje, neseniai perskaičiau D.Pancerovo (to paties, kuris nedraugauja su logika ir nežino, ką reiškia žodžiai „tauta“ ir „visi“) tekstą, kuriame A.Bačiulis vadinamas „analitikų, tyrinėjančiu Amerikos, Europos ir Rusijos geopolitiką“.  Tai mano subjektyvia nuomone, A.Bačiulis yra pajėgus tyrinėti tik savo skrandžio turinį, kai jį atpila ar kitu būdu pašalina, ir tai tik ragaudamas.

Bet pakalbėkime apie sienlaikraštyje „Veidas“ paskelbtą A.Bačiulio rašliavą ir panagrinėkime ją trenktų kvankų parengtos instrukcijos kontekste. Šokėjėlis Bačiulis šiuo savo tekstu bando visus įtikinti, kad Lietuvą nuo rusų apginti gali tik Lietuvos Dalia ir konservatoriai ir kad socialdemokratai, jei jiems būtų leista, Lietuvos kariuomenę jau seniai būtų išvaikę, o jos vadus išsiuntę į Madagaskarą (nes į Sibirą vizų reikia).

Taigi šokėjėlis rašo:

Tai, kad labiausiai prieš kariuomenės finansavimą yra nusiteikę socialdemokratai ir jų skirtas krašto apsaugos ministras, stebinti neturėtų – socialdemokratų neapykanta Lietuvos kariuomenei turi gilias šaknis ir siekia vadinamąjį pakaunės savanorių maištą 1993-iaisiais. Kaip vėliau išaiškėjo, tuo metu aplink prezidentą Algirdą Brazauską sukęsi veikėjai bandė jį įtikinti, esą „savanoriai jam jau nulieję kulką“, tad būtina juos sutriuškinti jėga, panaudojant VRM vidaus kariuomenės dalinius. Nors tuomet dėl Seimo įsikišimo jėgos panaudojimo pavyko išvengti, pokomunistinės LDDP, vėliau virtusios socialdemokratais, nemeilė krašto apsaugai ir savanoriams buvo užprogramuota visiems laikams

Instrukcijos punktai b (dezinformacija), c (priešo demonizavimas), f (kognityvinis disonansas), h.(etikečių klijavimai, stereotipai)

Šokėjėlis nepateikia nė vieno fakto: ne kas buvo tie veikėjai, nei kaip jie sukiojosi,  nei kai įtikinėjo, kaip įsikišo Seimas ir kaip pavyko išvengti jėgos panaudojimo. Visi jo teiginiai yra tik liguistos (arba alkoholio paveiktos) vaiduotės vaisius, tačiau A.Bačiulis pateikia juos kaip faktą. Kartu panaudodamas skambias frazes ir išsireiškimus: „neapykanta“, „pokomunistinė“, „nemeilė krašto apsaugai“.

Skaitykim toliau:

Nežinau, kiek ši mintis teisinga, bet faktas, kad karščiausias tuomečio kariuomenės vado generolo Jono Kronkaičio „trijų brigadų“ teritorinės gynybos kariuomenės koncepcijos priešas ir kariuomenės, kaip NATO ekspedicinių pajėgų dalies, šalininkas buvo socdemų skirtas ministras Linas Linkevičius

Punktai b (dezinformacija), c (priešo demonizavimas), f (kognityvinis disonansas).

Faktas yra tai, kad A.Bačiulis šoko ant stalo. Faktas yra tai, kad jis turi gana nemažai antsvorio. O štai viskas, ką šokėjėlis rašo apie

Šokėjėlis ir skrandžio turinio analitikas A.Bačiulis dirba rimtame sienlaikraštyje "Veidas" kuris analizuoja pačias rimčiausias pasaulio ir Lietuvos aktualijas

Šokėjėlis ir skrandžio turinio analitikas A.Bačiulis dirba rimtame sienlaikraštyje „Veidas“ kuris analizuoja pačias rimčiausias pasaulio ir Lietuvos aktualijas

L.Linkevičių vėlgi yra tik jo liguistos vaizduotės vaisius (arba baltų arklių pasekmė), nes savo blėnių šokėjėlis niekuo nepagrindia. Suprask, turime juo patikėti, nes jis tiesiog žino.

Važiuojam toliau:

…išlaidas krašto apsaugai socialdemokratų vadovaujama Vyriausybė ėmėsi mažinti dar 2003 m., iš karto, kai Lietuva gavo oficialų kvietimą prisijungti prie NATO, tad nebereikėjo stengtis atitikti narystės kriterijų.

Nuo tada socdemų požiūris į krašto apsaugą ir jos finansavimą tapo šizofreniškas: viešumoje nuolat buvo iškilmingai įsipareigojama siekti 2 proc. BVP (2005 m. Gediminas Kirkilas žadėjo, kad 2014 m. šis reikalavimas bus įgyvendintas), o tikrovėje finansavimas tolydžio mažėjo. Požiūrį į Lietuvos apsaugą geriausiai rodo tai, kad 2008-aisiais (tuo metu KAM ministras buvo J.Olekas), kai prasidėjo Rusijos agresija Gruzijoje, paaiškėjo, jog kariuomenė neturi jokių Lietuvos gynybos planų. Reikalauti, kad NATO parengtų Lietuvos, kaip ir kitų Baltijos šalių, gynybos planą, pradėta irgi tik 2009 m., kai valdžioje socialdemokratų nebeliko.

Instrukcijos punktai c (priešo demonizavimas, e (atrinktos, dalinės tiesios sakymas), n (liudijimai).

Ši šokėjėlio propagandos dalis reikalauja kiek didesnio dėmesio, nes kalbama apie skaičius. Skrandžio turinio analitikas teigia, kad išlaidos krašto apsaugai nuo 2003 buvo „mažinamos“, „finansavimas tolydžio mažėjo“.  Sako, vadinasi žino?

Pasitikrinkime. Štai krašto apsaugos finansavimo tikrieji skaičiai:

Lietuvos krašto apsaugos finansavimas 2003-2012 metais. Šaltinis - KAM

Lietuvos krašto apsaugos finansavimas 2003-2012 metais. Šaltinis – KAM

Kaip matote, šokėjėlis paprasčiausiai meluoja. Iš tiesų finansavimas krašto apsaugai ne „toldyčio mažėjo“, o nuolat augo iki 2008 metų. Jis pradėjo mažėti 2009 metais, kai į valdžią atėjo konservatoriai.

Šokėjėlis galbūt norėjo pasakyti, kad mažėjo krašto apsaugai skirta BVP dalis, bet jis tikriausiai tų dalykų neskiria.

Propagandistas A.Bačiulis nepasako ir kito svarbaus dalyko: kad BVP dalis skirta krašto apsaugai labiausiai sumažėjo ne 2003-2008 metais, o 2009-2013 (atitinkamai 0,31 proc. punkto ir 0,33 proc. punkto). Jis taip pat nepasako, kad per visą aptariamą laikotarpį finansavimas krašto apsaugai realia verte mažėjo tik 2009-2010, kai socdemai buvo opozicijoje.

Labai kaltinti konservatorių dėl to negali, nes visi žinome, kas vyko 2009-2011 metais. Buvo krizė ir finansavmas mažėjo viskam ir visiems. Vargu, ar tada buvo galima didinti finansavimą krašto apsaugai. Tačiau nematti, kada vis dėlto labiausiai sumažėjo  finansavimo krašto apsaugai ir kad dėl to socdemai nekalti, gali tik arba aklas kupranugaris arba girtas Bačiulis.

Aptariamoje pastraipoje yra dar vienas propagandistų instrukciją atitinkantis teiginys – apie Lietuvos ir Baltijos šalių gynybos planus. Šokėjėlis supranta, kad jo skaitytojas nežino, kaip tie planai buvo rengiami ir kada tai pradėta daryti, nes šaltinių šiuo klausimu nėra daug. Tačiau propagandistus skaito ne tik dundukai, bet ir žmonės nusimanantys ir vienas jų – Vaidotas Urbelis – štai ką rašo paties šokėjėlio FB sienoje:

Planu reikalas buvo keliamas daznai ir dar pries Gruzijos kara. Tai dare visi ministrai, nepriklausomai nuo politines priklausomybes. Kaip vienas lužio taškų buvo London gynybos ministrų susitikimas 2008 rugs 18-19 d.

Propagandistas A.Bačiulis šio pareiškimo niekaip nekomentuoja, nes dar tikriausiai nebuvo spėjęs susapnuoti kito sapno. Bet juk jo FB sieną ne visi skaito, ar ne? Tad mažai kas sužinos, jog A.Bačiulis viešai meluoja, o tą jo melą viešai paneigia žmogus, tuo metu dirbęs krašto apsaugos sistemoje.

Skaitom toliau:

Tačiau planai planais, bet jų įgyvendinimui reikalingi ginklai ir pinigai jiems pirkti, kurių neliko, nes socdemų vadovaujama KAM 2006–2008 m. už 508 mln. Lt pripirko laivų, transporto lėktuvų ir šarvuotų sunkvežimių. Paskutinis 190 mln. Lt kontraktas 2008-ųjų lapkritį ministro J.Oleko teikimu premjero (ir buvusio krašto apsaugos ministro) G.Kirkilo Vyriausybės pasirašytas jau žinant ir apie Lietuvą ištikusią finansinę krizę, ir apie ministerijos specialistų nepritarimą tokiam nebūtinam krašto gynybai pirkiniui. Mat nors kontraktus sudarė socdemų Vyriausybė, pinigų jiems apmokėti teko surasti jau į valdžią atėjusiems konservatoriams.

Instrukcijos punktai   e (atrinktos/dalinės tiesios sakymas),  f (kognityvinis disonansas), g (kaltojo, atpirkimo ožio įvardijimas), i (įvykių, problemų supaprastinimas)

Diskusiją apie tai, kodėl tuo metu buvo perkami sunkvežimiai siūlau pasiskaityti jau minėto V.Urbelio FB sienoje. Nežinau, kaip atrodys jums, bet man jo argumentai skamba gerokai įtikinamiau nei A.Bačiulio alkoholinės haliucinacijos.

Kvailai skamba ir šokėjėlio aiškinimai, kad kontraktai buvo pasirašyti jau žinant apie krizę. taip, daug bus buvo daroma jau žinant apie krizę, konservatoriai mažino pensijas ir algas taip pat žinodami, kad KT pripažins tokius veiksmus neteisėtais. Lyg galėjo daryti kitaip ir lyg labai lengva yra nepasirašyti kontraktų, dėl kurių deramasi keis mėnesius ar net metus.

Be to, jei socdemai buvo tokie blogi ir pasirašė kontraktus artėjant krizei, tai kodėl tie gereji konservatoriai to blogo kontrakto nenutraukė, kai krizė buvo pačiame įkarštyje? Paklauskit A.Bačiulio ir jis galbūt ras atsakymą burdamas iš savo skrandžio turinio tirščių.

Žiūrim toliau:

Po ketverių metų, 2012-ųjų rudenį, tas pats J.Olekas sukėlė Seime didžiulį triukšmą ir užblokavo jau konservatorių Vyriausybei baigiant kadenciją parengtą sandorį pirkti paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnius iš ES paramos lėšų. Dabar, vėl tapęs ministru, J.Olekas perka tuos pačius sraigtasparnius, tačiau nebe už ES paramą, o už pinigus, skirtus krašto apsaugos Sausumos pajėgoms, nors šioms pinigų trūksta netgi tokioms smulkmenoms, kaip įvorės sunkiesiems kulkosvaidžiams ant šarvuočių tvirtinti.

Vien savos kariuomenės baime ir pagieža politiniams varžovams tokio elgesio paaiškinti nebeįmanoma, tuolab kad socdemai siūlymams skubiai didinti kariuomenės finansavimą spyriojosi netgi po to, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, okupavo Krymą, o Lietuvos pašonėje esančioje Kaliningrado srityje mėnesį laiko išskleistą kariuomenę, galinčią bet kuriuo momentu įsiveržti į mūsų šalį. Tik po galingos visuomenės kritikos bangos J.Olekas ir A.Butkevičius pasiryžo už keliasdešimt milijonų nupirkti nešiojamųjų priešlėktuvinių raketų “Grom”, nors kariuomenei reikia dar ir prieštankinės ginkluotės, ir šaudmenų, kūno šarvų, ir daugybės kitų dalykų. Netgi į kariuomenę plūstantiems savanoriams apmokyti pinigų nėra.

Instrukcijos punktai c (priešo demonizavimas), d (gražių, jautrių žodžių posakiš vartojimas), l (nepritarimo provokavimas), m (mosavimas vėliava).

„Pagieža’, „savos kariuomenės baimė“ „laiko kariuomenę, galinčią bet kuriuo momentu įsiveržti“ (lyg anksčiau tos kariuomenės ten nebuvo ir ji negalėjo įsiveržti), „galinga kritikos banga“, „plūstantys svanoriai“ – visa tai puikus darbas pagal instrukcija. Rašau šokėjėliui devynetą.

Ir – paskutinė šokėjėlio propagandinės rašliavos pastraipa:

Vyriausybė sako: pinigų nėra iš ko paimti, per porą metų padidinti kariuomenės finansavimą iki 2 proc. BVP neįmanoma. Keista – teisėjų, valstybės politikų ir tarnautojų atlyginimams didinti šiemet 250 milijonų Vyriausybė rado, 30 milijonų dėl mokinių stygiaus nykstančioms provincijos mokykloms Vyriausybė rado, premjeras dabar žada 200 milijonų „kaikariams“, kurie gali patirti nuostolių dėl sankcijų Rusijai. O štai kariuomenei, kuri šiuo metu išskleista ties Lietuvos pasieniu ir laukia Rusijos puolimo, socialdemokratai pinigų neranda ir rasti nenori.

Gal todėl, kad už pinigus krašto apsaugai balsų per Europos Parlamento rinkimus nenusipirksi, o štai „kaikariai“ mielai balsuos ir už buvusį krašto apsaugos ministrą G.Kirkilą, ir už esamą J.Oleką, kurie neleido atiduoti pinigų kariams.

Instrukcijos punktai i (įvykių problemų supaprastinimas), k (perkėlimas (asociacija). Priemonei įgyvendinti pasitelkiami asmenys, simboliai, objektai, kurių pagalba projektuojamas pozityvus arba negatyvus įvaizdis auditorijos akyse), m (mosavimas vėliava), o (šūkiai).

Išvadas gali pasidaryti patys.

Mano subjektyvia nuomone, konservatoriai ir Lietuvos Dalia turėtų būti dėkingi ir pasiūlyti šokėjėliui A.Bačiuliui trupinių nuo savo

Pastaruoju metu šokėjėlis, kaip ir jo mentalinis kumyras pupulis pradėjo aktyviai sportuoti, todėl nuo stalo jam reikia tik trupinių

Pastaruoju metu šokėjėlis, kaip ir jo mentalinis kumyras pupulis pradėjo aktyviai sportuoti, todėl nuo stalo jam reikia tik trupinių

stalo. Ir gal net įpilti.

Kad šokėjėlis ir toliau darytų tai, ką geriausiai moka, tai yra, užsiimtų propaganda pagal trenktų kvankų parengtą instrukcija.

 

(16 balsų, vidurkis: 4,69 iš 5)
Loading...