Konservatoriai siūlo ginkluotis. Gal jie teisūs?… Bet norėtųsi žinoti daugiau

Įvykiai Gruzijoje iki šiol išlieka viena iš karščiausių temų Lietuvoje. Vieni deklaruoja besąlyginę meilę Gruzijai ir jos prezidentui Michailui Saaakašviliui ir be išlygų smerkia Rusiją bei jos invaziją į suverenią valstybę, kiti bando žiūrėti į Kaukaze vykstantį konfliktą kiek plačiau, aiškintis jo priežastis ir tai, ar šio karo kaip nors buvo galima išvengti.

Gerai, kad yra skirtingų nuomonių ir gerai, kad vyksta diskusija.

Gerai ir tai, kad įvykiai Gruzijoje verčia mus galvoti ir kalbėti apie tai, kas vyksta Lietuvoje. Svarstyti, ar teisingai elgiasi mūsų politikai, ar tinkamai savo pareigą atlieka žiniasklaida, kodėl vienaip ar kitaip į įvykius Gruzijoje reaguoja Lietuvos visuomenė.

Kai kas netgi siūlo pradėti galvoti apie tai, kad po Gruzijos ir Ukrainos gali ateiti eilė ir Lietuvai bei kitoms Baltijos valstybėms. Tai yra, iš esmės siūlo ruoštis karui su Rusija arba galvoti, kaip būtų galima Rusiją nuo jo atgrasinti.

Ypač aktyvūs čia konservatoriai, kurie vos tik prasidėjus karui tarp Gruzijos ir Rusijos siūlė tokias beprotiškas idėjas kaip karinio tranzito per Lietuvą sustabdymas.

Ši idėja, tiesa, vėliau nebuvo plėtojama. Matyt, net konservatoriai sugebėjo suprasti, kad A.Ažubalis, demonstruodamas savo „kietumą“ Rusijos atžvilgiu šiek tiek persistengė.

Tačiau konservatorių pozicija bendrame Lietuvos kontekste vis tiek gerokai išsiskiria ir tai dar kartą akivaizdžiai paliudijo trečiadienį įvykęs šios partijos programos pristatymas. Programos, kuri tiesiogiai susijusi su tuo, kas šiandien vyksta Kaukaze.

Konservatorių pozicija gana aiški: Rusija kelia didelę grėsmę Lietuvai ir Lietuva privalo į tai reaguoti bei kuo skubiausiai imtis atitinkamų priemonių. Tai yra, pradėti rengtis jei ne karui su Rusija, tai bent jau gynybai.

Ką gi jie siūlo?

Pirmiausia – atsisakyti planų naikinti šauktinių kariuomenę ir pereiti prie profesionalios karinės tarnybos. Pasak R.Juknevičienės, profesionalią kariuomenę reikia palikti, tačiau šalia privalo būti mobilizacinis rezervas. Jis būtų telkiamas visiems be išimties Lietuvos vyrams nuo 18 iki 24 metų organizuojant privalomus pirminius mokymus, trunkančius 7 savaites.

Konservatorių rinkimų programoje teigiama, kad dabartiniai kareivinių ir mokymo bazių pajėgumai sudaro galimybes per metus apmokyti 7 tūkstančius jaunuolių. Nemažai, gal net reikėtų sakyti įspūdingai daug, turint galvoje, kad šiuo metu kariuomenėje tarnauja apie 1600 šauktinių, o profesinės karo tarnybos karių yra apie 8300.

Po penkerių metų jau turėtume daugiau nei 30 tūkstančių kariniams veiksmams pasirengusių vyrų, dar po penkerių jie jau sudarytų apie 5 proc. visų Lietuvos vyrų ir beveik 10 procentų darbingo amžiaus vyrų.

Gali būti, kad konservatoriai teisūs: galbūt Rusija iš tiesų planuoja pulti Lietuvą ir Lietuva turi mobilizuotis. Kaip Šveicarija, kurioje armija (įskaitant šauktinius ir rezervistus) sudaro apie 3 proc. visų šalies gyventojų. Prieš keletą metų šis skaičius, tiesa, siekė daugiau nei 5 procentus.

Tačiau norint eiti Šveicarijos keliu, reikia lėšų. Konservatoriai tai taip pat pripažįsta ir savo rinkimų programoje akcentuoja, kad Lietuva yra tarp mažiausią dalį bendrojo vidaus produkto gynybai skiriančių NATO valstybių. Kalbant konkrečiau – šių metų biudžete, krašto apsaugai, kartu su investicijomis numatyta apie 1,5 mlrd. litų.

Konservatoriai siūlo krašto apsaugai skirti daugiau – bent jau 1,5 proc. bendrojo vidaus produkto.

Tikriausiai galima, tačiau reikėtų, kad konservatoriai labai aiškiai pasakytų, kieno sąskaita. Juk norint kažkam duoti daugiau, iš kažko reikės atimti. Norėtųsi žinoti iš ko, ypač turint galvoje, kad ekonomikos augimas lėtėja?

Gal papildomos lėšos bus gautos iš verslo, padidinus pelno mokestį? Pritarčiau.

O gal konservatoriai ketina sumažinti valstybės aparatą, panaikinti porą ar trejetą ministerijų bei taip sutaupyti reikiamus kelis šimtus milijonų? Taip pat pritarčiau.

Bet jei jie pasiūlytų trūkstamus pinigus surinkti iš studentų moeksčio už mokslą ar didinamą pajamų ar socialinio draudimo mokestį, mažinamas pašalpas šeimoms ar užšaldytas pensijas bei atlyginimus mokytojams ar slaugėms – būčiau prieš.

Taip pat būčiau prieš jei konservatoriai nuspręstų, kad prieštankiniai pabūklai ir priešlėktuvinės gynybos sistemos, apie kurių įsigijimą jau prieš savaitę ragino galvoti Andrius Kubilius, turi būti perkami visuomenės gerovės sąskaita.

Ir ne todėl, kad manyčiau, kad Rusija yra taiki valstybė ir niekam nekelia jokios grėsmės. Taip negalvoju, tačiau kita vertus, esu įsitikinęs, kad visuomenės skurdas ir iš to atsirandantis nepasitenkinimas, net ir turint daugiau prieštankinių pabūklų ar šarvuočių, saugumo nepadidina. Priešingai – nelaiminga ir nepatenkinta visuomenė niekada nebus saugi.

Prisimenant Šveicariją – ten kariuomenės struktūrą ir jos dydį didžia dalimi apsprendžia gyventojai. Jie per pastaruosius dvidešimt metų du kartus balsavo referendumuose, kuriuose buvo siūloma iš viso paleisti armiją. Ir abu kartus buvo prieš. Tačiau po abiejų referndumų vykdavo reformos, o armijos dydis buvo mažinamas.

Taip politikai reaguodavo į savo gyventojų nuotaikas.

O juk galėjo ir konservatoriai pasiūlyti referendumą dėl savo visuotinės mobilizacijos idėjos. Kartu su visas teisės normas paminančiu referendumu dėl Ignalinos.

Jei jie patys tiki tuo ką siūlo, kodėl gi nepasitikrinus? Kodėl nepasiklausus, ką mano tie, kam konservatoriai, pasak jų pačių, siūlo Airijos programą.

O gal imtų ir pritartų?

O gal niekam neįdomu?

„Laisvoji banga“

(4 balsų, vidurkis: 4,00 iš 5)
Loading...
 • Anonimas

  Suprantu, kad jūsų komentaras „Laisvojoje bangoje“ skirtas politiniam priešrinkiminės kampanijos aspektui. Neskaičiau konservatorių rinkiminės programos, bet mastau dar konservatyviau už juos: esu giliai įsitikinęs, kad gintis nuo galimos Rusijos agresijos reikia pirmiausia ekonominėmis priemonėmis.
  Ko tikisi Rusijos pilkasis kardinolas Vova ir jo komanda? Ekonomiškai nusilpusios ir nusivylusios buvimu ES ir NATO Lietuvos visuomenės, alergiškos provakarietiškiems valstybės politiniams vadovams. Rusijos valdžiai lojalių ir kontroliuojamų resursų (ypač energijos ir kuro) tiekėjai gali sukelti kainas taip, kad meilė Rusijai ims atrodyti panacėja. Tokioje dirvoje adoracijos didžiajam rytų broliui galėtų suvešėti ir duoti vaisių: norim į NVS – SSRS! Norim pigiai ir šiltai gyventi, važinėti automobiliais, kaisti puodus neskaičiuodami ir netaupydami!
  Rimtas pavojus grįžti į „brolio“ glėbį gali kilti, kai baigsis ES finasinė parama Lietuvai ir valdantiesiems nebeliks finansinio suinteresuotumo būt provakariečiais. Kada tai atsitiks? Po referendumo dėl IAE reaktoriaus darbo pratęsimo spalio 14? Po kokio nors skandalo dėl korupcijos ar netinkamo paramos lėšų panudojimo? Ar po 2013 metų, kai paramos srautas nutrūks galutinai?
  Konservatorių pasiūlymas ginkluotis ekonomine prasme turi potekstę siūlytis NATO išdėstyti aljanso karinius objektus Lietuvos žemėje ir gauti už tai pašalpą. Ar to užtenks nors duonai su sviestu valstybės tarnams ir išlaikytiniams – nežinia.
  KT svarsto parlamentarų pareiškimą, ar kitų valstybių karinių dalinių buvimas neprieštarauja Lietuvos Konstitucijai. Lietuvos elektros energijos tiekimo sistema susieta ir susinchronizuota su buvusios SSRS erdvės „jiedinaja“ sistema ir nedera su vakarų valstybių sistemomis. Ar nemano mūsų partneriai aljanse, kad Lietuva yra lengvai pažeidžiama iš rytų? Ar rizikuos investuoti abejotino patikimumo valstybėje?
  Duok Dieve, kad KT nerastų konstitucinių prieštaravimų NATO dalinių dislokavimui.
  Duok Dieve, kad Vyriasybė rastų savyje jėgų kuo greičiau užsitikrinti energetinį saugumą ir lygiagrečiai su elektros tiltų į Lenkiją ir Švediją, imtųsi statyti dažnių konverterius Baltausijos bei Rusijos elektros linijų kryptimis, susitartų dėl dujotakio atšakos iš Lenkijos etc.
  Antraip „grupė parlamentarų“, negaunančių atnašų nuo ES milijardų, gali paprašyti Lietuvą priimti į „Nepriklausomų“ Rusijos bičiulių sąjungą.

 • Slyvanosi, „otkato“ lietuviškas atitikmuo yra „atrieda“, o ne „atnaša“ :)

 • Anonimas

  Ach, mielas Aidai. Gal išverstumėte „nesokrušymaja Rossija“ tokiu pat atitikmeniu, please?
  Man „otkatą“ norisi vadinti bumerangu arba filtru. Bet atnaša reiškia aukojimą, dovanojimą dievams. Valdžios Olimpe ir jo papėdėje susirinkę dievai dievukai dievaičiai renka atnašas. Be atnašų jie būtų seniai emigravę į airijas ir amerikas.

 • Mielas Slyvanosi, here you are „Nesukrušamoji Rusija“. Ir nuo originalo nenutolta, ir gili sermėginė tiesa išsaugota, žodžiu, ne vertimas, o perlas :)

  • euzebijus

   tikrai perlas, nors nieko įžeidžiančio nematau. Tiesiog radot puikų juokingą atitikmenį. Bet Rusijos dvasia nuo to nesumažėja. Bolševikai – tai ne Rusija, kaip Zigeršvaine dar ne konservatoriai.

 • Anonimas

  Didelis ačiū, Aidas, kad išimtinai tiksliai išvertėte. Faktas ant veido, kad neasiprastaplaukinote darydamas vertimą…:))

 • Anonimas

  „otkato“ atitikmuo yra „pakiša“ :)

 • Anonimas

  Aidas Puklevičius rašo:

  Mielas Slyvanosi, here you are “Nesukrušamoji Rusija”. Ir nuo originalo nenutolta, ir gili sermėginė tiesa išsaugota, žodžiu, ne vertimas, o perlas :)

  is kur tokia neapykanta kitai VISAI nacijai…
  siaubas, kalejiminis zargonas…galima nesutikti su poziuriu, su grupes zmoniu poziuriu, bet sitaip…
  tiesa sakant net nemalonu toki inetini puslapi atsiversti…

  duok Dieve, kad toks intelektas neatsirastu jokios salies genštabe…

 • Anonimas

  Praeinančiam: nepraraskite humoro jausmo…
  Asmenvardį „Petras Rastenis“ rusiškai pažodžiui galima išversti „penkiskart išsitempk“, bet ar dėl to reiktų sielvartauti?

 • Anonimas

  Slyvanosiui
  Tai tik mano privati nuomonė, sakykim ji neina į dangų..:))

  „penkiskart išsitempk“ – jumoras
  „penkiskart išsitempk“ („pasididžiavimą“) – vulgarus jumoras

  ir t.t.

 • Praeinančiam:
  ir iš kur atkasėt mūsų interneto puslapyje neapykantą kokiai nors VIENAI nacijai – nesuprantu netgi į raudonio įtempęs smegeninę.
  Dėl humoro – ok, nesiginčysiu, amžina tema, kur baigiasi saloniniai juokeliai, o kur prasideda riebesni. Nors mano galva humoras (o ne jumoras), skirstomas ne į pansiono/zonos/universtiteto, o į gerą ir prastą. T.y., juokinga ar nejuokinga.

 • Anonimas

  Gerb. Artūrai,
  Pirmiausia ačiū už puikų tinklapį ir tekstus. Dažnokai paskaitau ir turiu pasakyti, kad 9 atvejais iš 10 Jums pritariu. Ir šis Jūsų tekstas iš esmės man pasirodė pozityvus bei raginantis pozityviai apgalvoti esamą padėtį (to pozityvaus galvojimo Lietuvoje, deja, smarkiai trūksta).
  Tačiau negaliu sutikti su Lietuvoje įsigalėjusiu mąstymo štampu, kuris kaip paskutinis argumentas pateikiamas nuolat, vos tik kalba pakrypsta apie mūsų šalies gynybinį pajėgumą: „O KIEK TAI MUMS KAINUOS?“.
  Spėju, kad Jūs savo buto duris rakinate? Reiškia „investuojate“ į patikimą spyną (galbūt net ne į vieną). O ir pačios durys turbūt ne iš kartono? Reiškia, tai irgi kainuoja. Jei kas iš Jūsų šeimos narių imtų piktintis, kad, pirkdamas spynas ir tvirtas duris, švaistote pinigus „šeimos gerovės sąskaita“, turbūt pagalvotumėte, jog žmogus šneka niekus…
  Atleiskite už elementoriškas alegorijas, bet Jūsų teiginys – „Taip pat būčiau prieš jei konservatoriai nuspręstų, kad prieštankiniai pabūklai ir priešlėktuvinės gynybos sistemos, apie kurių įsigijimą jau prieš savaitę ragino galvoti Andrius Kubilius, turi būti perkami visuomenės gerovės sąskaita.“ – būtent ir yra panašūs niekai.
  Lietuvos priešlėktuvinė gynyba šiandien yra pasibaisėtinai apverktinos būklės. Gaila, bet per beveik du pastaruosius dešimtmečius čia praktiškai nieko nepadaryta. Na jei neskaityti to, kas dar gi padaryta blogai – miestuose buvusios slėptuvės arba privatizuotos, arba apleistos, arba sugriautos…
  Nenoriu „prikarksėti“ fantasmagorinių pranašysčių, tačiau Jūsų minima „gerovė“ bus nušluota nuo žemės paviršiaus per keliolika valandų, jei tik Rusija nuspręs „ginti savo tėvynainius“ ir pasiųs bomborduoti Lietuvos miestų kokius „kuklius“ 200 lėktuvų. Kaikas sako, kad tai nerealu, kad Rusija niekad mūsų nepuls ir t.t. Tokiems atsakau paprastai – jei Jūs sudarėte sutartį su Dievu ir likimu, tai būkite malonūs parodyti tos sutarties kopiją :)
  Jau daug šimtmečių galioja taisyklė, kurios iki šiol nei istorija, nei žmogus nesugebėjo paneigti: „SI VIS PACEM PARA BELLUM“. Tai negi vėl lipsim ant to paties grėblio?
  Ir pabaigai dar apie išlaidas.
  Suprasdamas, kad mūsų Tėvynė išties nėra labai turtinga, esu pasirengęs UŽ SAVO ASMENINIUS pinigus nusipirkti asmeninį automatą bei visą reikiamą pėstininko emuniciją. Taip pat esu pasirengęs kasmet po 2 savaites dalyvauti kariniuose mokymuose – taip, kaip tai yra Šveicarijoje. Manau, kad tokių žmonių Lietuvoje yra ir daugiau. Tačiau ar mūsų valdžia (o ir tie patys konservatoriai) yra subrendę šiam mano pilietiniam apsisprendimui?

 • Iš tiesų, tai Jūs šiek tiek kalidngai mane interpretuojate. Aš nelausiu, kiek tai kainuos. Aš klausiu, kaip tai atsilieps visuomenės gerovei, nes tikrai esu įsitikinęs, kad valdžios ir valstybės nemylintis žmonės negali jų ginti.

  Aš taip pat nusipirkčiau automatą už savus ir taip eičiau į apmokymus, nes man Lietuvoje gyventi gera, man 1990-ieji davė galimybę iš nieko tapti tuo, kuo aš dabar esu. Atvažiavau į Vilnių tuščiomis kišenėmis, mano pirmoji darbo vieta buvo Naujosios Vilnios neramiųjų ligonių skyrius, o dabar turiu lbai mėgstamą darbą, už kurį man gerai moka, turiu puikią šeimą, gyvename puikiame name. Viso to aš niekaip nebūčiau galėjęs turėti sovietmečiu nebent būčiau KP funkcionieriumi.

  Taip kad aš turiu ką ginti.

  Bet aš taip pat žinau, kad yra daug žmonių, kurie per tuos 18 metų taip ir nepajuto skirtumo tarp sovietmečio ir nepriklausomos Lietuvos – bent jau materialiniu požiūriu. Jie nusivylę, pavargę, prradę viltį. Galima pripirkti krūvą prieštankinių ir priešlėktuvinių pabūklų, bet turi būti, kas iš jų šaudo. Taikydamiesi, o ne į orą.

 • Anonimas

  Jei ne jūsų komentaras gerb. Artūrai, jau būčiau ką nors šlykštaus drėbęs… Laisvė visada brangiai kainuoja, nes pigios atsiprašunt tik kekšės stoties rajone… Pigiausia išviso būtų neturėti kariuomenės, tuo labiau kai dabar naikinama šauktinių kar. tai belieka atidaryti tik JAV kariuomenės ar kokio Prancūzų užsn. legiono varbavimo punktą ir valio… NATO mus apgins… Jau 12 metų tarnauju kariuomenėje. Tarkim, šiokį tokį supratimą apie kas, kur, kada Lietuvos kariuomenėje turiu. Didžioji ginkluotės dalis gauta kaipo labdara ir yra apverktinos būklės, jos priežiūrai IŠMETAMI nemaži pinigai… Tai gal geriau jau būtų nusipirkti tuos priėštankinius ir priešlėktuvinius ginklus negu turėti tą šlamštą kurį dabar turime. Aišku kai kurių svarstymai, kad Lietuvai neblogai turėti kokį tankų dalinį juokingi. Arba vienas KOP specialistas paskaičiavo, kad tam kad „padengti“ Lietuvos padangę reikia 86 kovinių lėktuvų… kiek tai kainuotų… O žėk dar ir susivilios… juk aferą su „spartanais“ prasuko… Nepatikėsit kaip keikėsi kolega Afgane kai iš mūsų štabo pasiūlė atsiūsti spartanus ir atsisakyti amerikosų transporterių paslaugų… O dėl tų „kurie per tuos 18 metų taip ir nepajuto skirtumo“… o ką jie patys darė kad pajustų ? Rinko valdžion visokius stabukladarius kurie žadėjo „viska ir iškarto“… Ar po pirmo pasaulinio karo buvo lengviau ? Ar tuometinėje Lietuvos valdžioje nevogė, nebuvo tų kurie tarnavo tik savo kišenei… Bet kažkokiu stabuklingu būdu prie Smetonos „atsirado“ karta kuri paskui kariavo už Laisvę… Visada buvo ir bus tų kurie parduos Lietuvą, visada buvo ir bus tų kurie gins Lietuva…

 • skaitykite geras knygas

  Правые, левые и центр

  Политические идеологии традиционно делились на категории правых,


  центристов и левых. Я попытаюсь обрисовать в общих чертах все три поли¬


  тических направления, особенно не вдаваясь в их детали и тонкости. Те, кого


  называют правыми, настроены консервативно и реакционно. К их числу


  обычно относятся члены корпоративных элит и лица с высокими дохо¬


  дами и крупными состояниями. Эти люди выступают за рыночный капи¬


  тализм и защищают свободное предпринимательство как главную опору


  здорового общества. Консервативная идеология проповедует добродетели


  частной инициативы и уверенность в себе. Согласно этой идеологии,


  богатые и бедные получают то, что они заслуживают. Люди бедны не из-


  за неадекватной оплаты труда и недостатка экономических возможностей,


  а потому что ленивы и не проявляют достаточных способностей. Краеу¬


  гольным камнем идеологии консерваторов является защита права пользо¬


  вания собственностью, в особенности извлечения из нее прибыли за счет


  труда других людей, а также права на особые условия жизни привилеги¬


  рованного класса.

  Консерваторы считают причинами трудностей в обществе те, которые


  когда-то перечислил миллиардер Стив Форбс, а именно: «высокомерие, зам¬


  кнутость и слишком большое доверие к правительству в Вашингтоне». В ча¬


  стном секторе все работает лучше, утверждают они. Большинство консер¬


  ваторов выступают против контроля государства над бизнесом, в том числе


  против защиты прав потребителей, законодательства о минимальном уров¬


  не заработной платы, о пособиях по безработице, о технике безопасности,


  компенсациях за травмы и увечья на производстве. Рональд Рейган и Джордж


  Буш (старший) — президенты США от консерваторов — убеждали нас в том,


  что частные благотворительные учреждения способны позаботиться о нуж¬


  дающихся и голодных людях и поэтому нет необходимости в помощи со сто-

  роны правительства. Ирония заключается в том, что пожертвования очень


  богатых на благотворительность составляет меньшую долю их доходов, чем


  доля всех остальных граждан10.

  На практике консерваторы выступают «за» или «против» правительствен¬


  ной помощи в зависимости от того, кто получает такую помощь. Они хотят


  сократить расходы на социальное обеспечение и помощь группам граждан


  с низкими доходами, но энергично поддерживают все виды правительственных


  субсидий и меры по спасению испытывающих трудности предприятий крупных


  корпораций. Консерваторы рассматривают экономические спады как часть


  естественного цикла производства. Они требуют от американских рабочих


  трудиться упорнее и за меньшую оплату труда, однако у них не находится слов


  осуждения в отношении разорительных последствий корпоративных слия¬


  ний и поглощений, перевода предприятий на заграничные рынки дешево¬


  го труда и возрастания экономических тягот трудящихся.

  На самом деле консерваторы не являются сторонниками правительства,


  которое ни во что не вмешивается. Они поддерживают жесткие правительствен¬


  ные меры по обузданию несогласных и контролю над частной жизнью граж¬


  дан и их моральными устоями. Большинство из них охотно выступают в под¬


  держку вооруженных сил, крупных военных бюджетов и глобальных имперс¬


  ких интересов США. Однако сами они ухитряются уклоняться от военной службы,


  предпочитая предоставлять другим возможность сражаться и умирать. Имен¬


  но это и случилось с редактором Норманном Подгоретцем, обозревателем Ро¬


  бертом Новаком, бывшим конгрессменом Ньютом Гингричем, вице-президен-


  том Диком Чейни и бывшим вице-президентом Дэном Куэйлом.

  Однако далеко не все консерваторы богаты. Нередко люди с весьма скром¬


  ными средствами выступают против правительства и хотят его смены. Они не


  видят для себя результатов его деятельности. Многие считают себя консерва¬


  торами, исходя из своего отношения к вопросам «культурного характера». Они


  хотят, чтобы правительство отказалось от поддержки равных прав для гомо¬


  сексуалистов, чтобы более последовательно поддерживало смертную казнь и


  принимало жесткие и последовательные меры против преступности. Как пи¬


  сал один газетный обозреватель (Фрэнк Скотт): «Они хотят, чтобы правитель¬


  ство в первую очередь занялось обеспечением их права убивать себя с помо¬


  щью оружия, спиртных напитков и табака и лишь в последнюю очередь заня¬


  лось защитой их прав на получение работы, жилья, образования и пищи»11.

  Некоторые консерваторы хотят, чтобы правительство прекратило попыт¬


  ки вмешиваться в нашу личную жизнь. Но они также хотят, чтобы правитель¬


  ство объявило вне закона безопасные и легальные аборты, так как считают, что


  оплодотворенная яйцеклетка представляет собой человеческое существо. Они


  хотят, чтобы правительство ввело обязательные молитвы в наших школах и


  выделило субсидии на религиозное образование. В трудностях, которые пере¬


  живает страна, они обвиняют падение нравов, гомосексуалистов, феминизм и


  утрату семейных ценностей. Так, телевизионный евангелист и некогда подававший


  надежды кандидат от республиканцев на пост президента Пэт Робертсон зая¬


  вил в своем послании к пастве, что «феминизм подстрекает женщин уходить


  от мужей, убивать своих детей, заниматься колдовством, разрушать капитализм


  и становиться лесбиянками»12. Религиозные правые под держивают на выборах


  консервативных кандидатов и их программы. В свою очередь, богатые консер¬


  ваторы, включая руководителей таких корпораций, как Coors, Pepsico, Mobil


  Oil, Amoco, Heinz, Mariotte, бывшие руководители Radio Corporation of America


  и Chase Manhattan Bank, финансировали религиозных правых19.

  На крайнем правом фланге консерваторов находятся те, кто раньше со¬


  трудничал с нацистами, а также неофашисты, антисемиты и активные ра¬


  систы, многие из которых нашли себе приют в Республиканской партии. Среди


  них — Дэвид Дьюк, бывший член американской нацистской партии и Ку-клукс-


  клана, который баллотировался в губернаторы штата Луизиана от Респуб¬


  ликанской партии, а в 1992 году принимал участие от тех же республикан¬


  цев в первичной кампании президентских выборов14. Лидеры республикан¬


  цев отказались одобрить его кандидатуру, но Дьюк вполне обоснованно

  утверждал, что его программа (крупный военный бюджет, сокращение про¬


  грамм социальной поддержки, отмена правовой поддержки интересов ис¬


  торически ущемленных групп населения и поддержка крупного бизнеса) не


  отличалась от основной части программы Республиканской партии.

  Ближе к центру и левому центру политического спектра находятся «умеренные»


  и либералы, между которыми нет особых отличий. Подобно консерваторам,


  они принимают капиталистическую систему и ее базовые ценности, однако


  считают, что проблемы общества следует решать путем относительно неболь¬


  ших реформ и повышения эффективности политики. Либеральные центрис¬


  ты поддерживают «свободную торговлю» и глобализацию, полагая, что они


  послужат интересам не только корпораций, но и всех остальных граждан. Иногда


  они не одобряют интервенционистскую политику США за рубежом, считают


  такие акции иррациональными ошибками, а не обычной практикой поддержания


  глобального капиталистического порядка. Они поддерживают военные вмеша¬


  тельства в странах «третьего мира», если полагают, что Белый дом ведет мо¬


  рально оправданный крестовый поход против какого-нибудь вновь провозгла¬


  шенного «зла» или укрепляет дело мира и демократии, как это было в случае


  поддержки массивных бомбардировок силами НАТО женщин, детей и мужчин


  в Югославии в 1999 году.

  Умеренные центристы и либералы понимают необходимость ассигнования


  средств на общественные нужды и защиту окружающей стреды. Они обыч¬


  но поддерживают законопроекты об установлении минимально необходи¬


  мого уровня заработной платы, страховании от безработицы, о мерах соци¬


  альной защиты, об оплате питания нуждающимся детям, охране труда и т.п.


  Некоторые центристы даже поддерживают огромные военные бюджеты и


  ассигнования, а также снижение налогов на бизнес. Они выступают в защи¬


  ту прав личности против слежки и давления со стороны правительства. Однако


  в Конгрессе (где многие из них связывают себя с Демократической парти¬


  ей) они поддерживают разведывательные, контрразведывательные и другие


  специальные ведомства, и иногда одобряют сокращения ассигнований на


  социальное обеспечение нуждающихся граждан.

  На левом фланге политического спектра находятся члены Прогрессив¬


  ной партии (прогрессисты) и социалисты. Они хотели бы заменить или су¬


  щественно изменить корпоративную капиталистическую систему с помощью


  введения государственной и муниципальной собственности, когда многие


  крупные корпорации были бы национализированы, более мелкие предпри¬


  ятия перешли бы в кооперативную собственность или, по крайней мере,


  подверглись упорядочению деятельности в интересах общества. Некоторые


  прогрессисты готовы согласиться с сильными профсоюзами и эффективным


  контролем над могуществом и привилегиями бизнеса. Они утверждают, что


  рыночный капитализм в отсутствие сдерживающих факторов использует


  землю, труд, ресурсы и технологию общества только в целях накопления


  капитала, концентрирует экономическое богатство и политическое влияние


  в руках привилегированного меньшинства, одновременно порождая бедность


  для миллионов людей внутри страны и за рубежом.

  Демократически ответственное правительство, считают прогрессисты,


  должно играть важную роль в защите окружающей среды, в развитии обра¬


  зования и в создании рабочих мест для каждого способного работать, обес¬


  печении пенсий по старости и инвалидности, а также в предоставлении до¬


  ступного медицинского обслуживания, образования и жилья.

  Большинство левых и прогрессистов отвергают уже исчезнувшие соци¬


  алистические общества как модель для построения социализма в США, ука¬


  зывая при этом, что такие страны, как Советский Союз, имеют другие ис¬


  торические традиции — здесь было крепостное право и бедность, враждеб¬


  ное капиталистическое окружение и иностранные вторжения. Однако


  некоторые прогрессисты замечают при этом, что при всех допущенных ошиб¬


  ках, прошлых преступлениях и социальных проблемах социалистических об¬


  ществ их граждане имели гарантированное право на труд при отсутствии голода


  и безработицы, пользовались бесплатным медицинским обслуживанием и


  бесплатным образованием до самого высшего уровня и располагали такими


  льготами, как субсидируемые государством коммунальные услуги, транспорт


  и культурно-развлекательные мероприятия, а также гарантированные пен¬


  сии после завершения трудовой деятельности. Именно этих прав и льгот они


  лишились вскоре после перехода этих стран к «демократическому капита¬


  лизму свободного рынка».

  Большинство других левых и социал-демократов в США воздерживают¬


  ся от позитивных оценок социалистического строя в бывших государствах


  социалистического лагеря или революционного коммунизма в целом. Напро¬


  тив — они всячески стараются демонстрировать свой антикоммунизм и ра¬


  зоблачать «сталинизм», что едва ли повышает доверие к ним со стороны кон¬


  серваторов и основных средств массовой информации. Многих из них, по-


  видимому, меньше беспокоит глобальный капитализм как система, которая


  держит весь мир мертвой хваткой корысти, чем борьба со сталинизмом,


  который до сих пор остается недостаточно исследованным и воспринима¬


  ется как нечто таящееся где-то на левом краю политического спектра.

  Социалисты отличаются от либеральных реформаторов тем, что счита¬


  ют проблемы американского общества неразрешимыми в рамках этой сис¬


  темы, поскольку она сама же их и порождает. Они не думают, что все чело¬


  веческие проблемы порождены капитализмом, но, по их мнению, наиболее


  важные из них действительно являются таковыми. Они считают, что капи¬


  тализм создает условия, которые увековечивают бедность, расизм, сексизм


  и эксплуататорские общественные отношения внутри страны и за рубежом.


  Социалисты считают, что корпоративная и военная экспансия США за ру¬


  бежом является следствием не «ошибочного мышления», а естественным


  результатом ориентации капитализма на извлечение максимальной прибы¬


  ли. Социалисты видят внешнюю политику США не как продукт, на который


  нередко влияют чьи-то недомыслие и иррационализм, а как вполне успеш¬


  ную деятельность в интересах многонациональных корпораций, имеющую


  целью подавить социальные перемены во многих странах и поддерживать


  американское финансовое и военное присутствие в значительной части мира.

  Паренти Майкл

  Демократия для избранных. Настольная книга о политических играх США