Socialliberalai moka skaičiuoti. O rezultatas beveik tas pats…

…Pratęsiu naują tradiciją. Tarp komentarų radau Algimanto V.. Indriūno labai išsamų paaiškinimą dėl kelių dienų senumo mano įrašo apie socialliberalų partijos skaičiavimo būdą. Nuogastaudamas, kad dėl pastarųjų dienų įvykių jis gali likti nepastebėtas (o darbo įdėta tikrai daug), siūlau šį komentarą visiems.

Beje, iš karto noriu pasakyti, kad daugelis šiame komentare išsakytų minčių man nekelia abejonių. Tačiau noriu atkreipti dėmesį į tai, kad savo įraše aš ir neginčijau skaičiavimų. Aš ginčijau išvadas, nes jos buvo neteisingos ir klaidiančios.

Ir dar vienas dalykas. A.V.Indriūnas, reaguodamas į mano pastabą, kad reikia progresinių mokesčių, pabrėžia, kad socialliberalai visą laiką buvo prieš tokią mokesčių sistemą. Kartu jis akcentuoja, kad reikia didinti neapmokestinamą pajamų minimumą ir tai, neva, išspręstų visas problemas. Bet juk NPD didinimas iš esmės ir yra progresyvumo didinimas… Taigi mes kaip sutariame:)

******************************************************************************************************

Gerbiamas Artūrai Račai.

Nuoširdžiai Jums dėkingas, kad Jūs pacitavote mano rašinį, neiškreipdamas mano skaičiavimų. Tikėjau ir tikiu, kad Jūs stengiatės pagerinti Lietuvos žmonių gyvenimą. Galiu Jums atvirai pasakyti, kad Jus visą laiką gerbiau už objektyvumą, ne visada sutikdamas su savo kolegų nuomonę, ir dabar gerbiu. Norėdamas Jus apsaugoti nuo tolesnių klaidų, privalau atvirai Jum pasakyti, kad mane neteisingai supratote. Kita vertus, aš visai ant Jūsų nepykstu, priešingai Jums esu dėkingas, kadangi mane privertėte dar kartą gerai rašinį apmąstyti, pasitikrinti ar iš tikrųjų nepadaryta esminių klaidų, pasirūpinti papildomais argumentais ir rašinį padaryti tobulesnį.

Jus klausiate, kur jie mokėsi.

Aš mokiausi ir vidurinę mokyklą baigiau Jakutijoje prie Laptėvų jūros, kur buvau su motina (ten ji mirė) ištremtas, o tėvas buvo įkalintas lageryje Krasnojarsko srityje. Tenai manęs lietuviškai tikrai nemokė ir negalėjo išmokyti gerai rašyti, bet skaičiuoti, kaip Jūsų rašinys rodo, aš tikrai gerai išmokau.

Turiu Jums pasakyti, kad socialliberalai ir būdami valdžioje su socialdemokratais visą laiką priešinosi progresiniam mokesčių tarifui, ką yra patvirtinę socialdemokratų vadovai. Jie siūlė ir siūlo mokesčių našą mažinti didinant neapmokestinamą pajamų dydį. Apie tai aš ne kartą rašiau spaudoje. Todėl Jūsų

„P.S. O šiaip ta viskas susiveda į tą patį – reikia progresinių mokesčių…”

išvada yra perdėm klaidinga ir tendencinga.

Jūs pats sau prieštaraujate. Klausiate, kur jie mokėsi ir tame pačiame straipsnyje rašote „Viskas suskaičiuota teisingai, tačiau niekaip nesuprantu, kodėl 18 lito išaugusios pajamos yra vertinama kaip “vargšų skriaudimas”…”

Taigi, iš Jūsų žodžių tenka daryti išvadą, kad mes skaičiuoti mokame, tik darome klaidingas išvadas, teigdami, kad išaugusios pajamos 18 litų per mėnesį būtų vertinamos kaip “vargšų skriaudimas”. Kas, kas, o Jūs puikiai žinote, kokia dabar infliacija, o ji daug didesnė negu 1,8 procento (18 litų nuo 1000). Taigi, mažai uždirbančiųjų žmonių realios pajamos iš tikrųjų sumažėjo. Pasakykite, ar tai negalima laikyti „vargšų skriaudimu“.

Gal būt Jūsų skaičiavimai parodys, kad turčiai nukenčia daugiu, bet aš manau, kad žmonės gyvena ne iš to, kokio dydžio mokesčius sumoka, o kiek jiems lieka sumokėjus mokesčius.

Dabar pasakysiu, kas būtų buvę, jeigu Jūs būtumėte pradėjęs man propaguoti tai, kad mokesčių naštą reikia mažinti didinant neapmokestinamą minimumą.

Imkime mokesčių pasikeitimus nuo 2004 metų.

Gyventojų pajamų, tuo metu vadinamo fizinių asmenų mokesčio tarifas buvo 33 procentai, neapmokestinamas pajamų dydis 290 Lt/mėn. Todėl reikėjo mokėti:

a) nuo 1000 Lt/mėn. [1000 – 290 = 710 x 33 %] 234,3 Lt/mėn. arba 23,43 %.

b) nuo 15000 Lt/mėn. [15000 – 180 = 14710 x 33 %] 4854,3 Lt/mėn. arba 32,36%.

Gerbiamas Artūrai, padarykite išvadą – jau tuo metu esant proporcinei mokesčių sistemai egzistavo progresiniai mokesčiai!

Pagal dabartinę mokesčių sistemą, gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas = 15 %, neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) priklauso nuo atlyginimo ir skaičiuojamas pagal tam skirtą formulę pagal kurią 1000 Lt/mėn. atlyginimui NPD = 430 Lt, o nuo 15000 Lt/mėn. NPD = 0. Be to, visi moka sveikatos draudimo mokestį (SDM), kuris lygus 6 % nuo visų darbo pajamų, neatskaičius neapmokestinamo pajamų dydžio (NPD).Todėl reikia mokėti:

nuo 1000 Lt/mėn. [GPM 1000 – 430 = 570 x 15% = 85,5 Lt/mėn. ir SDM 1000 x 6 % = 60,0 Lt/mėn., viso 145,5 Lt/mėn. arba 14,55 % nuo atlyginimo.
b) nuo 15000 Lt/mėn. [GPM 15000 – 0 = 15000 x 15 % = 2250 Lt/mėn. ir SDM 15000 x 6 % = 900 Lt/mėn., viso 3150 Lt/mėn. arba 21 % nuo atlyginimo.

Šie duomenys patvirtina, kad progresiniai mokesčiai esant proporciniam mokesčių tarifui, kai buvo taip ir yra, tik progresyvumas padidėjo

Vadinasi, nuo 2004 metų:
a) darbuotojas, kuris gauna 1000 Lt/mėn., išlošė 234,3 – 145,5 = 88,8 Lt/mėn. b) darbuotojas, kuris gauna 15000 Lt/mėn., išlošė 4854,3 – 3150 = 1704,3 Lt/mėn.

Gerbiamas Artūrai padarykite išvadą, ar ne paklusdama Laisvosios rinkos instituto siūlymams mažinti pajamų mokesčio tarifus valdžia daugiau dėmesio skyrė turtingųjų interesams.

Dabar paskaičiuokite, kas būtų daugiau išlošęs, jeigu mokesčių našta būtų mažinama didinant neapmokestinamą pajamų dydį ir jis šiandien būtų lygus minimaliam atlyginimui. Tada esant 33 % tarifui ir 800 Lt/mėn. neapmokestinam pajamų dydžiui mokesčių dydis būtų:

1. nuo 1000 Lt/mėn. [1000 – 800 = 200 x 33%] 66 Lt/mėn.
2. nuo 15000 Lt/mėn. [15000 – 800 = 14200 x 33 %] 4686 Lt/mėn.

Taigi, įgyvendinus tokią programą, lyginant su 2004 metų mokesčių sistema:

a) darbuotojas, kuris gauna 1000 Lt/mėn., būtų išlošęs 234,3 – 66 = 168,3 Lt/mėn.

b) darbuotojas, kuris gauna 15000 Lt/mėn., būtų išlošęs 4854,3 – 4686 = 168,3 Lt/mėn.

Vadinasi visiems ir didelius ir mažus atlyginimus gaunantiems darbuotojams mokesčiai sumažėtų vienoda suma, jie papildomai galėtų nusipirkti tokios pat kainos tiek pat prekių.

Išvada: siūloma mokesčių sistema mažinant mokesčių naštą didinant neapmokestinamą pajamų dydį yra nesudėtinga administravimui, aiški gyventojams, paprasta kompiuterizuotam mokesčių apskaičiavimui, atitinkanti apskaitos darbuotojų įgytai patirčiai, nedidinanti socialinės atskirties, tuo pačiu nesukeliant priešpriešos tarp valdžios ir piliečių, kuri dažnai atveda į nevaldomus procesus.

Gerbiamas Artūrai, jei jums rūpi Lietuvos žmonių ateitis, jei Jūs norite, kad Lietuvoje susikurtų darni visuomenė, kad mažėtų skurdas, socialinė atskirtis, žmonių susipriešinimas, nekiltų bereikalingų ekscesų, kurie niekam nebūna naudingi, pradėkite propaguoti proporcinio tarifo mokesčių sistemą su neapmokestinamu minimumu lygiu minimaliam atlyginimui.

Algimantas V. Indriūnas

(6 balsų, vidurkis: 3,33 iš 5)
Loading...