Socialliberalai moka skaičiuoti. O rezultatas beveik tas pats…

…Pratęsiu naują tradiciją. Tarp komentarų radau Algimanto V.. Indriūno labai išsamų paaiškinimą dėl kelių dienų senumo mano įrašo apie socialliberalų partijos skaičiavimo būdą. Nuogastaudamas, kad dėl pastarųjų dienų įvykių jis gali likti nepastebėtas (o darbo įdėta tikrai daug), siūlau šį komentarą visiems.

Beje, iš karto noriu pasakyti, kad daugelis šiame komentare išsakytų minčių man nekelia abejonių. Tačiau noriu atkreipti dėmesį į tai, kad savo įraše aš ir neginčijau skaičiavimų. Aš ginčijau išvadas, nes jos buvo neteisingos ir klaidiančios.

Ir dar vienas dalykas. A.V.Indriūnas, reaguodamas į mano pastabą, kad reikia progresinių mokesčių, pabrėžia, kad socialliberalai visą laiką buvo prieš tokią mokesčių sistemą. Kartu jis akcentuoja, kad reikia didinti neapmokestinamą pajamų minimumą ir tai, neva, išspręstų visas problemas. Bet juk NPD didinimas iš esmės ir yra progresyvumo didinimas… Taigi mes kaip sutariame:)

******************************************************************************************************

Gerbiamas Artūrai Račai.

Nuoširdžiai Jums dėkingas, kad Jūs pacitavote mano rašinį, neiškreipdamas mano skaičiavimų. Tikėjau ir tikiu, kad Jūs stengiatės pagerinti Lietuvos žmonių gyvenimą. Galiu Jums atvirai pasakyti, kad Jus visą laiką gerbiau už objektyvumą, ne visada sutikdamas su savo kolegų nuomonę, ir dabar gerbiu. Norėdamas Jus apsaugoti nuo tolesnių klaidų, privalau atvirai Jum pasakyti, kad mane neteisingai supratote. Kita vertus, aš visai ant Jūsų nepykstu, priešingai Jums esu dėkingas, kadangi mane privertėte dar kartą gerai rašinį apmąstyti, pasitikrinti ar iš tikrųjų nepadaryta esminių klaidų, pasirūpinti papildomais argumentais ir rašinį padaryti tobulesnį.

Jus klausiate, kur jie mokėsi.

Aš mokiausi ir vidurinę mokyklą baigiau Jakutijoje prie Laptėvų jūros, kur buvau su motina (ten ji mirė) ištremtas, o tėvas buvo įkalintas lageryje Krasnojarsko srityje. Tenai manęs lietuviškai tikrai nemokė ir negalėjo išmokyti gerai rašyti, bet skaičiuoti, kaip Jūsų rašinys rodo, aš tikrai gerai išmokau.

Turiu Jums pasakyti, kad socialliberalai ir būdami valdžioje su socialdemokratais visą laiką priešinosi progresiniam mokesčių tarifui, ką yra patvirtinę socialdemokratų vadovai. Jie siūlė ir siūlo mokesčių našą mažinti didinant neapmokestinamą pajamų dydį. Apie tai aš ne kartą rašiau spaudoje. Todėl Jūsų

„P.S. O šiaip ta viskas susiveda į tą patį – reikia progresinių mokesčių…”

išvada yra perdėm klaidinga ir tendencinga.

Jūs pats sau prieštaraujate. Klausiate, kur jie mokėsi ir tame pačiame straipsnyje rašote „Viskas suskaičiuota teisingai, tačiau niekaip nesuprantu, kodėl 18 lito išaugusios pajamos yra vertinama kaip “vargšų skriaudimas”…”

Taigi, iš Jūsų žodžių tenka daryti išvadą, kad mes skaičiuoti mokame, tik darome klaidingas išvadas, teigdami, kad išaugusios pajamos 18 litų per mėnesį būtų vertinamos kaip “vargšų skriaudimas”. Kas, kas, o Jūs puikiai žinote, kokia dabar infliacija, o ji daug didesnė negu 1,8 procento (18 litų nuo 1000). Taigi, mažai uždirbančiųjų žmonių realios pajamos iš tikrųjų sumažėjo. Pasakykite, ar tai negalima laikyti „vargšų skriaudimu“.

Gal būt Jūsų skaičiavimai parodys, kad turčiai nukenčia daugiu, bet aš manau, kad žmonės gyvena ne iš to, kokio dydžio mokesčius sumoka, o kiek jiems lieka sumokėjus mokesčius.

Dabar pasakysiu, kas būtų buvę, jeigu Jūs būtumėte pradėjęs man propaguoti tai, kad mokesčių naštą reikia mažinti didinant neapmokestinamą minimumą.

Imkime mokesčių pasikeitimus nuo 2004 metų.

Gyventojų pajamų, tuo metu vadinamo fizinių asmenų mokesčio tarifas buvo 33 procentai, neapmokestinamas pajamų dydis 290 Lt/mėn. Todėl reikėjo mokėti:

a) nuo 1000 Lt/mėn. [1000 – 290 = 710 x 33 %] 234,3 Lt/mėn. arba 23,43 %.

b) nuo 15000 Lt/mėn. [15000 – 180 = 14710 x 33 %] 4854,3 Lt/mėn. arba 32,36%.

Gerbiamas Artūrai, padarykite išvadą – jau tuo metu esant proporcinei mokesčių sistemai egzistavo progresiniai mokesčiai!

Pagal dabartinę mokesčių sistemą, gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas = 15 %, neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) priklauso nuo atlyginimo ir skaičiuojamas pagal tam skirtą formulę pagal kurią 1000 Lt/mėn. atlyginimui NPD = 430 Lt, o nuo 15000 Lt/mėn. NPD = 0. Be to, visi moka sveikatos draudimo mokestį (SDM), kuris lygus 6 % nuo visų darbo pajamų, neatskaičius neapmokestinamo pajamų dydžio (NPD).Todėl reikia mokėti:

nuo 1000 Lt/mėn. [GPM 1000 – 430 = 570 x 15% = 85,5 Lt/mėn. ir SDM 1000 x 6 % = 60,0 Lt/mėn., viso 145,5 Lt/mėn. arba 14,55 % nuo atlyginimo.
b) nuo 15000 Lt/mėn. [GPM 15000 – 0 = 15000 x 15 % = 2250 Lt/mėn. ir SDM 15000 x 6 % = 900 Lt/mėn., viso 3150 Lt/mėn. arba 21 % nuo atlyginimo.

Šie duomenys patvirtina, kad progresiniai mokesčiai esant proporciniam mokesčių tarifui, kai buvo taip ir yra, tik progresyvumas padidėjo

Vadinasi, nuo 2004 metų:
a) darbuotojas, kuris gauna 1000 Lt/mėn., išlošė 234,3 – 145,5 = 88,8 Lt/mėn. b) darbuotojas, kuris gauna 15000 Lt/mėn., išlošė 4854,3 – 3150 = 1704,3 Lt/mėn.

Gerbiamas Artūrai padarykite išvadą, ar ne paklusdama Laisvosios rinkos instituto siūlymams mažinti pajamų mokesčio tarifus valdžia daugiau dėmesio skyrė turtingųjų interesams.

Dabar paskaičiuokite, kas būtų daugiau išlošęs, jeigu mokesčių našta būtų mažinama didinant neapmokestinamą pajamų dydį ir jis šiandien būtų lygus minimaliam atlyginimui. Tada esant 33 % tarifui ir 800 Lt/mėn. neapmokestinam pajamų dydžiui mokesčių dydis būtų:

1. nuo 1000 Lt/mėn. [1000 – 800 = 200 x 33%] 66 Lt/mėn.
2. nuo 15000 Lt/mėn. [15000 – 800 = 14200 x 33 %] 4686 Lt/mėn.

Taigi, įgyvendinus tokią programą, lyginant su 2004 metų mokesčių sistema:

a) darbuotojas, kuris gauna 1000 Lt/mėn., būtų išlošęs 234,3 – 66 = 168,3 Lt/mėn.

b) darbuotojas, kuris gauna 15000 Lt/mėn., būtų išlošęs 4854,3 – 4686 = 168,3 Lt/mėn.

Vadinasi visiems ir didelius ir mažus atlyginimus gaunantiems darbuotojams mokesčiai sumažėtų vienoda suma, jie papildomai galėtų nusipirkti tokios pat kainos tiek pat prekių.

Išvada: siūloma mokesčių sistema mažinant mokesčių naštą didinant neapmokestinamą pajamų dydį yra nesudėtinga administravimui, aiški gyventojams, paprasta kompiuterizuotam mokesčių apskaičiavimui, atitinkanti apskaitos darbuotojų įgytai patirčiai, nedidinanti socialinės atskirties, tuo pačiu nesukeliant priešpriešos tarp valdžios ir piliečių, kuri dažnai atveda į nevaldomus procesus.

Gerbiamas Artūrai, jei jums rūpi Lietuvos žmonių ateitis, jei Jūs norite, kad Lietuvoje susikurtų darni visuomenė, kad mažėtų skurdas, socialinė atskirtis, žmonių susipriešinimas, nekiltų bereikalingų ekscesų, kurie niekam nebūna naudingi, pradėkite propaguoti proporcinio tarifo mokesčių sistemą su neapmokestinamu minimumu lygiu minimaliam atlyginimui.

Algimantas V. Indriūnas

(6 balsų, vidurkis: 3,33 iš 5)
Loading...
 • Anonimas

  … „Bet juk NPD didinimas iš esmės ir yra progresyvumo didinimas… Taigi mes kaip sutariame“

  MaŽytis patikslinimas – „prikolas“.
  Pas mus dabar yra ne progresinė pajamų mokesčių (GPM) sistema, o progresinė neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) skaičiavimo sistema.
  Taigi, apie kokį PROGRESYVUMO DIDINIMĄ kalbama ?

  • Na, man skaičiuojant lyg ir išeitų, kad didinant NPD, mažiau uždirbantys moka mažiau mokesčių, o pajamoms didėjant, mokesčių tarifas didėja. Pavyzdžiui, jei NPD būtų 1000 litų, nuo 1000 litų pajamų mokesčio tarifas (esant 15 proc. GPM tarifui) būtų 0 proc., nuo 2000 litų – 7.5 proc., nuo 10 000 – 13.5 proc., nuo 100 000 – 14.85 proc.

 • Anonimas

  Šiaip tai būtų įdomi išgirsti (atskiru įrašu turbūt), kodėl Artūrai (ir galbūt kiti) manote, kad progresyviniai mokesčiai yra gerai. Nes aš niekaip nesuprantu moralinio pagrįstumo tokiam dalykui. Kodėl daugiau uždirbantys turi mokėti didesnę dalį mokesčių nuo pajamų? Kodėl ir kuom jie yra blogesni? Mano galva tokie žmonės dažnai būna kaip tik labiau inovatyvūs ir labiau naudingi visuomenei. Tai kodėl juos reikia „bausti“? Kaip aš suprantu teisingumą, tai VISI turi mokėti lygiai tokią pačią procentinę dalį mokesčių nuo pajamų. Visokios lengvatos turi būti įgyvendintos per pašalpas/kompensacijas, bet jos negali būti rišamos prie pajamų dydžio. Tai tiesiog stačiai nelogiška ir neteisinga. Progresyviniai mokesčiai tiesiog paprasčiausiai mažina motyvaciją uždirbti daugiau (tiek mažai uždirbantiems, tiek daug uždirbantiems), o tokia motyvacija yra esminė rinkos ekonomikoje, kad kiltų visa rinka.

  Taigi labai būtų smagu išgirsti argumentus kodėl progresyviniai mokesčiai yra gerai :)

  P.S. Mano asmenines pajamos labai panašios su Lietuvos vidurkiu.

  • Anonimas

   Todėl, kad progresiniai mokesčiai mažina socialinę atskirtį ir įtampą visuomenėje. O tai yra gerai tiek mažiau uždirbantiems, tiek daug – nes tokioje valstybėje yra saugiau jų turtui, sveikatai, gyvybei.

   • Anonimas

    Bet čia aš vis tiek nematau rimtų argumentų.
    Socialinę atskirtį reikia mažinti keliant bendrą gyvenimo lygį, o ne atimant pajamas iš turtingųjų.
    Žmogus, sąžiningai užsidirbęs turtą, turi turėti į jį pilną teisę, ir neturi dėl kentėti dėl pačio fakto, kad jis yra, pavyzdžiui, protingesnis.
    Kad yra žmonių, kurie tapo turtingi neteisėtais būdais, čia kitas klausimas, tačiau moralinio pateisinimo progresiniams mokesčiams aš nematau.

    • Anonimas

     Na jeigu jums mokesčių mokėjimas – pajamų atėmimas, tuomet ir patys mokesčiai amoralūs. Tačiau dažniau būna amoralus tų mokesčių panaudojimas nei patys mokesčiai.
     O mokesčių progresyvumas Lietuvoje ir taip yra. Klausimas – ar jis pakankamas.
     O į progresyvinius mokesčius visada galima žiūrėti ir iš kitos pusės – mažiau uždirbantis mažiau ir sumoka. Gal tai atrodys moraliau :)

 • Anonimas

  Manau, kad šiuo metu Lietuvoje SAMDOMIEMS DARBUOTOJAMS veikia taip vadinama plokščių arba proporcinių gyventojų pajamų mokesčių sistema – tai yra kiekvienas gyventojas už visas darbo pajamas (atmetus NPD) moka VIENODĄ mokesčių tarifą. Tiesiog maišoma progresinio mokesčio sąvoka su progresinio tarifo sąvoka.

  PROGRESINIO PAjAMŲ MOKESČIO pvz.:
  Iki 1000 Lt – 15% GPM,
  Iki 2000 Lt – 18% GPM
  Iki 3000 Lt – 21% GPM
  Iki 4000 Lt – 24% GPM
  Iki 5000 Lt – 27% GPM
  Iki 6000 Lt – 30% GPM
  Iki 7000 Lt – 33% GPM
  Iki 8000 Lt – 36% GPM
  Nuo 8000 Lt – 40% GPM

  O jei vis tiek dar norim kokių lengvatų – pvz., mamoms – tai (pvz.,-3 proc nuo atitinkamo GPM). Nors geriau taip nevelti, o grąžinti kitais būdais ?

 • Anonimas

  PASIKARTOSIU dėl GPM reformos:

  Mokesčių GPM – 15% ir PSD – 6% sumą, pajamų intervale nuo 800 Lt iki 3150 Lt, galima aprašyti tokia formule (pertvarkius tą nesąmoningą, kintantį nuo pajamų, NPD):

  GPM + PSD = 0.24 x Brutto – 94.50
  čia – „Brutto „priskaičiuotas“ darbo užmokestis.

  Koeficientas 0.24 ir yra anksčiau minėtų mokesčių suminis tarifas. Todėl visame intervale nuo 800 Lt iki 3150 Lt skirtumas tarp „seno“ GPM-o ir „naujo“ : GPM + PSD vienodas ir lygus 17.70 Lt darbuotojo naudai.

  Pastovus skirtumas rodo, kad „seno“ ir „sumažinto naujo“ mokesčių tarifas ar procentas minėtame pajamų intervale TAS PATS – 24 %

  Skirtumą 17.70 Lt paaiškina kitoks NPD:
  jo dydis būtų: NPD = 94.50 / 0.24 = 393.75 Lt

  Kas netiki, gali sulyginti GPM+PSD sumą, paskaičiuotą pagal dabartinius 15 ir 6 procentų tarifus, taikant dabartinį NPD aprašymą ir GPM paskaičiuotą pagal seną tvarką, taikant 24 procentų tarifą ir naudojant NPD – 393.75 Lt . Tas tinka visame nuo 800 Lt iki 3150 Lt intervale.

  IŠVADA:
  Visą GPM reformą galima alternatyviai aprašyti „senu įprastu“ algoritmu:

  1. pajamų intervale iki 800 Lt: GPM + PSD tarifai: 15% + 6% (viso 21 %) ir NPD 470 Lt – tarifas „sąlyginai“ sumažintas, NPD padidintas.

  2. pajamų intervale nuo 800 Lt iki 3150 Lt: GPM + PSD tarifai: 18% + 6% (viso 24%)ir NPD – 393.75 Lt -tarifas paliktas senas, NPD padidintas.

  3. pajamų intervale nuo 3150 Lt: GPM + PSD tarifai: 15% + 6% (viso 21%) ir NPD nėra –
  tarifas sumažintas, NPD netaikomas.

  Sutikite – sunku nesižavėti šios reformos autoriumi (įdomu, kas jis? ) – sakome minus 3 % GPM, turime mintyje minus 17.70 Lt .
  Kaip sakė klasikas: „lovkost ruk i ………. “

  ———–

  Tai gaunasi, kad žmonės,
  kurių pajamos nuo 1 Lt iki 320 Lt patyrė nuostolį.
  Anksčiau nuo tokių sumų nereikėjo mokėti GPM.
  O dabar reikia mokėti 6 proc. PSD.
  Didžiausias nuostolis tam, kurio pajamos 320 Lt, t.y. 320 * 0,06 = 19,20 Lt

  Jei pajamos didesnės nei 320,
  nuostolis pradeda mažėt, bet dar yra.
  Kai pajamos pasiekia 426.67, mokesčiai išsilygina.
  Anksčiau: (426,67 – 320) * 0.24 = 25,60 Lt
  Dabar 426,67 * 0,06 = 25,60 Lt

  Kai pajamos didėja virš 426,67 nauda tikrai atsiranda. Nauda net 17,70 Lt !!!!!!!
  Ir nauda didėja, kol pajamos pasiekia 800 Lt.
  Anksčiau: (800 – 320) * 0,24 = 115,20 Lt
  Dabar (800 – 470) * 0,15 + 800 * 0,06 = 97,50 Lt

  Ir kas įdomu, tokia nauda 17,70 Lt laikosi, kai pajamos kinta nuo 800 Lt iki 3150 Lt . Kokios bebūtų pajamos, mokesčių skirtumas į mažesnę pusę lieka lygiai 17,70 Lt.
  O tai yra dėl paprastos priežasties.
  Ką anksčiau sukeldavo 1 litas pajamų padidėjimo virš 800 Lt?
  Ogi atsirasdavo 24 centai GPM.
  O kas dabar bus,
  kai pajamos padidės 1 litu virš 800 Lt?
  Ogi lygiai tie patys 24 centai mokesčių,
  t.y. 6 ct PSD, 15 ct GPM
  Ir tas papildomas litas sumažins NPD 20 centų.

  Nuo to sumažėjusio NPD atsiras 15 proc GPM, t.y 3 centai .
  6 + 15 +3 = 24 ct.
  Jei kas netiki:
  Anksčiau (3150 – 320) * 0,24 = 679,20
  Dabar (3150 – 0) * 0,15 + 3150 * 0,06 = 661,50
  Skirtumas lygiai 17,70 Lt

  Ir va tik kieno pajamos virš 3150 Lt prasideda reali nauda – 3 centai nuo kiekvieno lito…

  • Anonimas

   Rinkiminę programą juk reikia kažkaip vykdyti ;)

 • Anonimas

  Problema yra PSD isskyrimas is GPM. Dabartinis NPD skaiciavimas gal butu ir visai neblogai, jei jis skaiciuotusi ir PSD imokoms.
  Dabar tai visiska sumaishtis :)

 • Anonimas

  problema yra nesuvokimas, kad dabar bet kokios papildomos pajamos is principo panaikins bet kokią galimybę pasinaudoti NPD

  • Anonimas

   Papildomos pajamos mažina ir poreikį naudotis NPD. Nenaikins, ir ne iš principo, kiek suprantu. Nereikia jo taip gailėtis – svarbiau yra skirti deramą dėmesį pajamoms.

 • Anonimas

  Motyvai tai nors ant sienos kabink:

  2009 m. sausio 15 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad sulaukdama daug klausimų dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – NPD) taikymo gaunamoms pajamoms ir atsižvelgdama į Mokesčių administravimo įstatyme įtvirtintus
  protingumo ir teisingumo
  kriterijus, kitus principus bei nuostatą, kad mokesčių teisės aktų
  neaiškumai aiškinami mokesčių mokėtojų naudai, patikslina: gyventojai metinį NPD nuo su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų galės prisitaikyti ir susigrąžinti per daug išskaičiuotą pajamų mokestį pateikdami metinę pajamų mokesčio deklaraciją iki 2010 m. gegužės 1 d. Ši nuostata suderinta su Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

  Taigi kad kitos pajamos mažina blogai, bet va, priimtas POLITINIS, tikrai nesekantis iš įstatymo raidės sprendimas, kad gali tekti ne tik primokėti,
  bet galima pabandyti ir susigrąžinti …

 • Anonimas

  Didžiulis jums ačiū už tai,kad kalbate, norite keisti, smerkiate, giriate ir t.t Tikrai Lietuvai reikia tokių žmonių, kurie išdrįstų, galėtų ir dar sugebėtų argumentuotai kalbėti. Tad ačiū jums už protingas mintis, kurios įkvepia keisti.

 • Mielas Arūrai,
  Noriu atkreipti dėmesį jūsų ir visų čia besilankančių,
  Artūrai Račai, sąmoningai ar ne pasidavęs masinei plunksnos brolių psichozei, nusižengi šventam, kertiniam žurnalistikos principui – likti nešališkam .
  Noriu, paklausti, kodėl lieka nepastebėti geri, teigiami ir nuoširdūs Valinsko ir jo partijos žygiai seime, nors “senųjų tradicinių” noras juos diskredituoti rinkėjų akyse – begalinis, o galimybės – milžiniškos. Ar jums vis dar svarbiau kairė tai ar centras, ar vis dėlto daug svarbiau jų daromi žingsniai ir sprendimai. Net ir TPP bandymas sumažinti seimūnų atlyginimus iki 5000 litų (kaip seimūnui – nedaug, tačiau pakaktų išgyventi ir dirbti, plius bandymas solidarizuotis su tauta sunkmečio sąlygomis) jusų liko nepastebėtas. Tai jau daugiau negu keista. Ar žinote, jog nutylėjimas kartais prilygsta nusikaltimui?
  O ką jūs pasakysite apie seimo pirmininko A.Valinsko užmojį “iššluoti” iš seimo tokias politmafukų privilegijas, kaip kirpyklos ir masažinės? Seniai buvo laikas, tik be Valinsko nebuvo kam. Pasidomėkit, kiek tai atsieidavo mokesčių mokėtojams. Ar ir čia tik “ufonauto” sapnas? Ar ne laikas, mielas Artūrai, pažvelgti plačiau.
  Buvo laikas, kai Arūnas Valinskas dirbo samdomu (samdomas darbas – veikla, kai už tam tikrą sukurtą produktą tau apmokama)šoumenu ir pasiekė tos srities aukštumas – absoliuti dauguma jo viešų pasirodymų ir kalbų tebuvo jo, kaip šoumeno, kaip prodiuserio darbo dalis. Tame versle kitaip – NIEKAIP. Kas to nesupras – tas tiesiai šviesiai – durnas. Dabar gi Arūno Valinsko darbas – seimo pirmininkas. Kiekvieno protingo vadovo veiksmai – susitvarkyti savo kiemą. Tas sėkmingai daroma.
  Artūrai Račai, dar neseniai teigėte (na gerai – spėjote) – valinskininkai – naujas maximos produktas “ufo&Co”. Ar pasiliekate prie tos minties ir toliau, ar pabandysite spėti dar kartą. Spėliokite į sveikatą,jusų tinklalapis, jūs čia bosas, tik nepamirškite atmerkti ir antros akies (arba pusrutulio), – tam gamta mus ir apdovanojo.
  Gebėjimas matyti abi puses – tikro, pagarbos verto žurnalisto bruožas. Netgi priedermė – jeigu manot toks esąs.

 • Liudnai juokinga, Virgi, kai vedinas begalines meiles Valinskui imi kaip simtametis ismincius destyti pseudotiesas.
  „Dabar gi Arūno Valinsko darbas – seimo pirmininkas. Kiekvieno protingo vadovo veiksmai – susitvarkyti savo kiemą. Tas sėkmingai daroma.“ Paprastai kiemai tvarkomi tada kai atlieka laiko nuo pagrindiniu darbu. Tuo tarpu siuo metu seime gaisras. Keistesnes situacijos net ir nesugalvotum; Dega pastatas, o seimininkas rankioja šapus savo kieme ir su rankine sluotele ramiai slavinejasi saligatvius… … …
  0 koks svarbus darbas, vertas gal net Goželio premijos, imtis varineti masažistus ir kirpejas… :)) Respublikines reiksmes, sakyciau… Tauta tikrai turetu finansiskai atsigauti, nes gal penkiu buitininku atleidimas ohoho kokie finansai.