Pomidorai ir agurkai – ne tik daržovės. Tai – viešasis interesas…

Kartais būna, kad kas nors pasakoja kokią nors istoriją apie žmonių kvailumą ir negali patikėti. Kol nepamatai savo akimis…

O kvailumui ribų, tikrai nėra.

Štai vienas pavyzdys:

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL ŠALYJE IŠAUGINAMŲ DARŽOVIŲ PRIPAŽINIMO VIEŠUOJU INTERESU

2011 m.                                      d. Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174) 3 straipsnio 2 dalies 5 punktu bei siekdama  skatinti vietoje auginti žemės ūkio produkciją,  taip pat gerinti šalies gyventojų sveikatą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pripažinti šalyje išauginamas daržoves, kaip skatinančias gyventojų sveikos gyvensenos įpročius, viešuoju interesu 2012-2020 metų laikotarpiu.

Tai kol kas tik projektas, bet ką gali žinoti. Jei atsiranda, kas tokius projektus sukuria, gali atsirasti ir kas jiems pritaria.

Dėmesio verti ir lydintys dokumentai. Poveikio vertinimo pažyma, kurioje teigiama, kad:

Šalyje išaugintų daržovių suvartojimo augimas užtikrintų sveikesnį visuomenės vystymąsi, o tuo pačiu mažėtų lėšų poreikis sveikatos apsaugai.

Įdomus ir kitas dokumentas. Jame ne tik paaiškinama, kad:

Žmogaus organizmas nesugeba sukaupti didesnių, biologiškai aktyvių medžiagų atsargų. Jas vis reikia papildyti, todėl daržovės turi būti ne valgio priedas, o kasdieninis pagrindinis maistas.

bet ir nesivaržant nurodoma, kiek kainuotų „sveikesnis visuomenės vystymasis“ pačiai visuomenei:

Nustačius energetinių išteklių specialius tarifus visam žemės ūkio sektoriui, preliminariai paskaičiavus kitiems elektros energijos vartotojams tarifas padidėtų apie 2 proc., gamtinių dujų – iki 5 proc. ir šiluminės energijos – iki 1 proc.

Tikrai viešasis interesas….

P.S. Nuorodą į viešojo intereso paieškas Žemės ūkio ministerijoje radau „Respublikoje“. Bet kadangi ją skaito panašiai tiek pat žmonių, kiek šį tinklaraštį, pagalvojau, kad verta šią temą paskleisti kiek plačiau.

(5 balsų, vidurkis: 4,20 iš 5)
Loading...