LDK grįžta? (papildyta)

Iš pranešimo spaudai:

Naujienų agentūros ELTA konferencijų salėje trečiadienį, kovo 28 dieną, 11.00 val. rengiamoje spaudos konferencijoje bus pristatytas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės-Karalystės Atkuriamosios Tarybos veiklos atnaujinimo pradininkų kreipimasis į Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Ukrainos ir kitų valstybių žmones.

Spaudos konferencijoje dalyvaus Atkuriamosios Tarybos veiklos atnaujinimo pradininkai Aivaras Lileika, Milvydas Juškauskas, Dalė Petraitienė.

… Įdomu, ar karalių rinks?

P.S. LDK bus atkurta šių metų rugsėjį:

Vilnius, kovo 28 d. (ELTA). Visuomenei pristatytas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės-Karalystės Atkuriamosios Tarybos veiklos atnaujinimo pradininkų kreipimasis į Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Ukrainos ir kitų valstybių žmones.

Kovo 25-ąją vykusiame posėdyje atnaujinta LDK-Karalystės konferencija nutarė kreiptis į Lietuvos, Latvijos, Estijos, Švedijos, Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos, Rusijos ir kitų valstybių žmones, pranešdama, kad atnaujinama LDK-Karalystės Atkuriamosios Tarybos veikla.

„Remdamiesi 1905, 1917 ir 1918 metų Vilniaus Seimo, Konferencijos ir Tarybos nutarimais įsteigiame Vykdomąją Tarybą (Organizacinį Komitetą) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės-Karalystės įgyvendinimui (…). Įgyvendinimas vykdomas remiantis „Visuomenės ir Valstybės pagrindu“, kuris nuolat tobulinamas“, – trumpoje spaudos konferencijoje pareiškimą citavo vienas iš Tarybos veiklos atnaujinimo pradininkų Aivaras Lileika.

Jis visus, gyvenančius istorinėse LDK žemėse, kvietė atvykti į rugsėjo mėnesį Lenkijoje vyksiantį LDK-Karalystės Tarybos narių atnaujinimo susirinkimą.

Pareiškimą pasirašė ir kiti LDK-Karalystės Atkuriamosios Tarybos veiklos atnaujinimo pradininkai: Petras Cidzikas, Milvydas Juškauskas, Vincentas Sakas, Dalė Petraitienė, Valentinas Grumbinas, Vaidas Lekštutis, Violeta Sirvydytė, Aidas Birgėla, Vaidenis Čapskis, Algimantas Sakalauskas, Vladas Motieka, Artūras Gotautas, Eglė Žaltauskienė, Vytautas Žaltauskas, Vaidas Želvys ir Giedrius Litvinas.

(4 balsų, vidurkis: 4,50 iš 5)
Loading...
 • sigitas

  pavasarinis paūmėjimas. Ten tikriausiai dalyvaus ir nuolatiniai patriotai – profesionalai Juozaitis, Ozolas , Genzelis .

  • suomis

   Ant filosofų galėtum ir nevaryti, nes pačiam iki jų, tai kaip iki mėnulio.

  • Regis

   Ten tikriausiai dalyvaus ir N.Venckienė?

  • stogas

   Tai dar ne viskas:
   ————————————————-

   Dalyviai bus apdovanoti signataru skypais Vilniuje ir signataru rentomis, Jiems ir ju vaikams su anukais .

   Toks jau musu biznis.

 • Krepofobas

  Prie ko čia Estija. Juk estai, skirtingai nuo kitų, net ne lietuviai.

  • Fredis*

   Manoma, kad buvusios LDK teritorijoje bus paststytos 2-3 naujos elektrinės. Estai – galimi džiaugsmo ir vargo dalininkai.

 • Krepofobas

  Karaliai nerenkami. Jie perkami Vokietijoje.

 • Kažkam labai dar geras gyvenimas, tai gali sau leisti žaisti žaidimėlius. Kita vertus, o gal tokie žmonės tik tai temoka, o gyventi tai reikia…

 • suomis

  O kur kunigaikštis Gervaldas? : DDDDDDDDD Pala, dar buvo kažkoks kunigaikštis, kur lyg tai Pakso pokylyje trynėsi.
  : DDDDDD

  • Atrodo Vilgaudas iš Vilniaus. :DD

 • Regis

  Beveik jau turim Rūmus, reikia Valdovo..

  .. susirasim Valdovą, reikės karalystės ..

 • Vėl žemaičiai reikalaus autonomijos, jei jau taip?

 • Sejanus

  Minėtas Lileika yra visiems Lietuvos istorikams ir istorijos mėgėjams gerai žinomas klounas. Jo perliukų užtenka ne viena ir ne dviems vakarams prie alaus ir čipsų. Google pagalba galima susirasti video ir straipsnių, nuorodų nedėsiu, to nevertas :) Juškausko ir Petraitienės nežinau, bet faktas kad jie bendradarbiauja su Lileika pasako viską, ką reikia žinoti.

  • Rytis I

   Pargrįžimu iš Londono Didysis Aivaras L. suteikė mums ypatingą malonę, nejau gailėsim karalkrėslio, valdorūmių? Geriau nei kelmus prospektu tampys…

  • znakorius

   Kaip nežinoti Milvydo Juškausko, tiek ilgai kovojusio su kelių policija ir galiausiai kritusio nelygioj kovoj.
   Jotube pilna jo „labai teisingų“ išaiškinimų visais gyvenimo klausimais. :)

 • Marius

  Akivaizdi būrelio žmonių idee fix. Visgi pats faktas, kad sklando idėja apie kunigaikštiją, karalystę yra vertas atidesnio dėmesio. Minčių apie monarchiją jau būta ir anksčiau: Petras Cidzikas Laisvo laikraščio puslapiuose ragino atkurti Lietuvos karalystę, o dabar matau sarmatas Lileika – Citramonas ar bala žino kaip ten jis vadinasi bando reanimuoti tai kas išnyko 1569 metais. T.y. dalyje lietuvių sklando tokia mintis, kad ta LDK, apskritai monarchija yra prarastas rojus, Edenas, galybės simbolis, pasididžiavimo etalonas, Europos bamba, tad kodėl jo neatkūrus? Naivuoliai. Valstybėje kur gyvena 3 mln. nėra tvarkos, tai neįsivaizduoju kokio paradoksalaus mąstymo turi būti LDK atkūrimo entuziastai besiviliantys, kad valstybėje kur gyventų 60 mln būtų didesnė tvarka, galybė ir stiprybė.

 • austras

  Iš 1917 metų gruodžio 11-sios valstybės nepriklausomybės paskelbimo akto: Lietuvos Taryba „vidaus ir užsienio lietuvių pripažinta vienintele įgaliota lietuvių tautos atstovybe, remdamasi pripažinta tautų apsisprendimo teise ir 1917 metų rugsėjo 18-23 dienomis Vilniuje įvykusios lietuvių konferencijos nutarimu, skelbia nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą su sostine Vilniuje ir visų jos valstybinių ryšių, kuriuos ji turėjo su kitomis tautomis, nutraukimą.“ Valstybės tarybą „stoja už Lietuvos valstybės amžinus, tvirtus sąjunginius ryšius su Vokietija“. Po šio žingsnio valstybės tarybos prestižas gyventojų tarpe stipriai smuko.
  Man, kaip istorikui, sunku šiandien suvokti kodėl mes taip švenčiame vasario 16-ąją ir neminim 1917 metų gruodžio 11-sios – nepriklausomybės akto, kurį nepaisant kairiųjų, ypač Stepono Kairio nepritarimo, prastūmė Antanas Smetona bei kiti dešinieji, kolaboravę su okupacine vokiečių administracija. Po to Taryboje kilus ginčams Steponas Kairys ir kairieji politikai iš Tarybos protestuodami buvo pasitraukę. Smetona ilgą laiką buvo akivaizdžiai susijęs su okupacine vokiečių administracija. Vėliau, kairieji grąžinami į Tarybą ir, pasak Alfonso Eidinto, „tokiu būdu socialdemokratai ir demokratai laimi, Vasario 16-sios aktas atsiranda dėl jų atkaklumo“.
  Be to, Smetona buvo akivaizdžiai susijęs su monarchistais, bandžiusiais Lietuvoje sukurti monarchiją. 1918 metų liepos 1-ąją fon Urachui raštu sutikus užimti Lietuvos karaliaus sostą, Lietuvos Valstybės Taryba liepos 13-ąją jį išrinko Lietuvos karaliumi Mindaugu II. Opozicija (socialdemokratai ir liberalai) su tuo nesutiko, nes jų nuomone, valdymo forma buvo ne Tarybos, o Steigiamojo Seimo prerogatyva. Anot to paties Eidinto, „dešinė nelabai pasitikėjo vietos gyventojų sąmoningumu, netikėjo Vokietijos pralaimėjimu, todėl pasirinko konstitucinės monarchijos formą.“ Su monarchu vokiečiu.

  • bang

   Taip ir nesupratau, rašytiniais kilmės dokumentais patvirtintas bajoras buvo pakviestas į konferenciją, ar ne ?

   • Rytis I

    Sutikt sutiko o va važiuot pabijojo…

  • austras

   Dar vienas nuostabus epizodas iš tautininkų Smetonos ir Voldemaro veiklos. 1918-ųjų lapkričio 14 dienos viešame valstybės tarybos posėdyje pirmoji Lietuvos vyriausybė, dalyvaujant publikai ir žurnalistams išdėstė svarbiausius savo uždavinius. Voldemras nustebino pasisakydamas krašto ginkluotųjų pajėgų kūrimo klausimu. „Karo mes su niekuo nevedam ir nė vienas iš mūsų kaimynų – vokiečių, lenkų, ukrainų, rusų ir latvių – neturi pamato ant mūsų užsipuldinėti. Taigi didelių spėkų rubežiams sergėti mums ir nereiks.“ anot to patie Eidinto „Voldemaro naivumas, ginkluotųjų pajėgų nespartus formavimas, vos neatvedė krašto valdžios į katastrofą. 1918-ųjų metų gruodžio pabaigoje Raudonajai armijai artėjant prie Vilniaus, pasirodė kad A.Voldemaro vyriausybė neturi jokių realių ginkluotųjų pajėgų. Vokiečių daliniams traukinatis į Vakarus, lietuvos Laikinąją vyriausybę apėmė panika – bijotasi eventualaus raudonojo teroro. Ministras pirmininkas A. Voldemaras ir finansų ministras M.Yčas gruodžio 20-ąją suradę pretekstą – paršyti iš Vokietijos finansinės paskolos, skubiai išvyko į Berlyną. Gruodžio 20-ąją iš Rusijos į Vilnių grįžta valstietis liaudininkas Mykolas Sleževičius. Taryboje dar užtinka Smetoną, kuris jau ruošiasi trauktis paskui Voldemarą ir Yčą. Sleževičius bando raminti Smetoną, kad „bolševikai dar tai greitai į Vilnių neįžengs“, bet Smetona išvyksta į Vokietiją. Jam ir Voldemarui pavyksta gauti paskolą, tačiau valstybės gynybai tuo kritišku momentu vadovauja gruodžio 26-ąją Mykolo Sleževičiaus suformuota nauja vyriausybė, kuri skubiai forsuodama pradeda organizuoti karines Lietuvos pajėgas. Valstybės viršūnių išvykimas tokiu metu, kai priešas artėjo prie sostinės vartų, pasak K.Škirpos, visų buvo suprastas kaip visiškas supasavimas“. Sleževičiaus vyriausybės organizuoti Lietuvos daliniai, padedami vokiečių savanorių dalinių, stojo į ginkluotą kovą su Raudonąja armija, tačiau ir prie Alytaus stabiliavusis fronto linijai situacija Lietuvoje nebuvo linksma. Smetona 1919 metų sausio 1-14 dienomis grįžęs į Kauną išsiuntė šeimą į Šveicariją ir pats vėl išvyko. M.Sleževičius su dešinės pakraipos Valstybės Taryba nesiskaitė, nes jos autoritetas buvo kritęs, todėl Sleževičius valdė kraštą ir organizavo gynybą vienas su savo ministrais. Pastaba – visas tekstas, kurį cituoju yra iš Eidinto knygos „Antanas Smetona ir jo aplinka“. Eidinto nepavadinčiau simpatizuojančiu kairiesiems.

   Čia reikėtų priminti, jog 1926-siais karininkija suorganizavo perversmą, motyvuodama tuo, jog šaliai gresia komunistų perversmas. Šio perversmo realių įrodymų niekas taip ir nepateikė, nors keturi komunistai („komunarai“) buvo sušaudyti skubos tvarka. Valdžią gavo Smetona ir Voldemaras, demokratinių rinkimų būdu patys pakliuvę tik į trečią Lietuvos Respublikos Seimą, o valstietis liaudininkas Kazys Grinius priverstas atsistatydinti iš prezidento pareigų. Taigi, politinė jėga, kuri pati organizavo krašto gynybą nuo Raudonosios armijos 1918-1919 metais, 1926-siais tautininkų buvo apkaltinta tuo, kad neužkerta kelio komunistų organizuojamam perversmui. Visiškas absurdas.

   • Austrui. Esu aviacijos karininko dukte. Ties, jis buvo per jaunas pats dalyvauti valdzios apvertime, bet is jo ir jo vyresniuju pati esu girdejusi ju pasakojimus, kokia anarchija buvo kilusi prie K. Griniaus, kazkodel niekad nematau to paminint.
    Katas, na, ne esminis prisiminimas mamos yspudziu. Mano mamai studijuojant Montpellier (Prancuzijoj) universitete, prancuzas profesorius savo paskaitoje labai aukstai vertino Valdemara, jo kalbas ir rasinius, rysyje su League of Nations. Negirdziu daug aukstu vertinimu jam is lietuviu puses.

    • austras

     Ponia Laima, „anarchija prie Griniaus“ kaip Jūs išsireiškėte, buvo kilusi daugiausia tos pačios karininkijos (ypač jaunosios) galvose, kuomet jie pamatė kaip kairiosios partijos sudarė koaliciją ir toje koalicijoje dalyvavo tautinės mažumos, kas tautininkų partiją bei LKDP (su kuria kurį laiką po perversmo tautininkai dalinosi valdžia)palaikančiuose sluoksniuose (o būtent tarp karininkijos buvo daugiausia tautininkų simpatikų) buvo suvokiama kaip tautinės valstybės išdavystė. Smetona gi, patekęs į valdžią po perversmo (kaip jau minėjau, demokratiniu būdu tapti prezidentu jis neturėjo absoliučiai jokių šansų, nes tautininkai pateko tik į trečią demokratiškai išrinktą Seimą ir tai, viso labo, trys žmonės) visuomet suprato kas jam įteikė šią dovanėlę ir karininkams per savo prezidentavimą nuolat didino algas bei kariuomenės finansinį aprūpinimą, kuris taip ir liko nepanaudotas 1940 metais. Praėjus keliems metams, Smetona su Voldemaru susipyko ir jį nušalino, o Voldemarą palaikę, daugiausia, jaunieji karininkai 1934 metais bandė jį sugražinti į premjero postą. Voldemarininkai ideologiškai buvo radikalesnė tautininkų sparno dalis, kuri savo ideologiniu idealu laikė fašistinę Italiją. Voldemaras, valdinga ir užsispyrusi asmenybė, kaip politikas buvo vertinamas labai prieštaringai, nepaisant, o kartais būtent dėl savo kalbų Tautų Sąjungoje.

     • Fredis*

      Komentaras pašalintas – A.R.

 • briedis

  O ką- maudytis važiuosim nebe į Palangą, o prie Juodosios jūros. Arkliais netgi.

  • stogas

   O dar galetumem is ruso atmusti Cernamorskij flot…su atominiu kreiseriu „VOLODIA“

 • Nesusilaikau

  Ne, Austrai, absurdas yra tai, kad Lietuvos respublikos vadovėliuose apie tai – nė žodžio ;)

 • Ignas

  Narcizų susirinkimėlis, sakyčiau :). Bent apie tokius kaip Juškauskas ar Lileika, kurie Pūko laidose savimi patenkinti stebint keliems šimtams žmonių postringauja kažkokias ne iki galo pagrįstas teorijas, tai tikrai pasakytina.

 • Sejanus

  „Ne iki galo pagrįstos teorijos“ yra labai mandagus terminas visiškiems kliedesiams, bet vadinkime daiktus tikraisiais vardais ;)

 • Lietuvys

  Be svajones nieko nepradesi. Gal kuris is skeptiku gali irodyti, kad Baltarusija seniai gyvuojanti respublika? Prizas garantuotas…

 • bang

 • Man įspūdingiausia šiame absurde, kad žmonės nesuvokia, kad tauta mūsų nykštukinė, realiai gal 2,5 mln. Todėl kunigaikštysčių iėjos kvepia taip pat, kaip sužinotume, kad kokie nors čiukčiai nutarė sukurti savo aukso ordą.

 • Ogis&Co

  Kol kas didziausia beda ta, kad prireikus rinkti karaliu, juo turetu buti pasirinktas stipriausias ir gudriausias valdovas – t.y. Lukasenka.
  Nelabai lietuviska pavarde… bet be W, tai pliusas.
  Graziai atrodytu karunavimas… Kijeve…

 • Mamertas

  Sveikinimais saunuliai,Pagarba jums visiems,Pritariu pilnai,
  LDK-Karalystės Atkuriamosios Tarybos veiklos atnaujinimo pradininkams: Petras Cidzikas, Milvydas Juškauskas, Vincentas Sakas, Dalė Petraitienė, Valentinas Grumbinas, Vaidas Lekštutis, Violeta Sirvydytė, Aidas Birgėla, Vaidenis Čapskis, Algimantas Sakalauskas, Vladas Motieka, Artūras Gotautas, Eglė Žaltauskienė, Vytautas Žaltauskas, Vaidas Želvys ir Giedrius Litvinas.
  Uz LDK valio valio ir dar kart valio. Saunuoliai, drasus ir
  išmintingi žmones!

 • socialistas Lukas

  Hmmm. Jei rinktume karalių, tai gal tiesiog tiktų Linas Karalius? Visi ir taip žino, kad jis karalius.

 • Vladas

  Vincentas Sakas visur prisistato kaip nepriklausomas mitybos ekspertas, realiai – pliagiatorius, redakcijų nuolat pagaunamas už nurašinėjimą, ištisų, pagrinde rusiškų straipsnių vertimus į lietuvių kalbą pateikia kaip savo kūrybą.

 • Linksma tema, kurioje bent niekas nesiginčyja. :)