Numirėlių gaivinimas pagal R.Dagį…

Kartais man prikaišiojama, kad aš neva specialiai kokią nors temą eskaluoju…

Tai A.Valinską be reikalo puolu, tai koaliciją, tai R.Dagį be jokio pagrindo užsipuldinėju…

Bet yra ir nuoseklesnių už mane…

Štai Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šiandien paskelbė ministro R.Dagio kreipimąsi į nevyriausybines organizacijas.

Štai, kas jame sakoma:

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Rimantas Jonas Dagys ragina tarptautiniuose projektuose dalyvaujančias, juos vykdančias ir projektų produktus viešinančias nevyriausybines organizacijas vadovautis Lietuvos teisės aktais bei atsižvelgti į socialinės atsakomybės principus.  
Aš sakyčiau, kad teisės aktais vadovautis reikėtų ir be ministro raginimo, bet gal ir nieko tokio, k ad ministras tai primena. Valdžia juk šiaip ar taip… Bet skaitykim toliau:
„Norėdami užtikrinti socialinę gerovę ir darną šalyje, visi turime jausti socialinę atsakomybę. Lietuvos verslininkai jau ne pirmus metus yra skatinami būti socialiai atsakingais, o jų pasiekimai šioje srityje yra vertinami ir apdovanojami. Tuo tarpu vadinamasis „trečiasis sektorius“ – mūsų aktyviosios nevyriausybinės organizacijos – buvo paliktos be deramo dėmesio. Socialinę atsakomybę turi jausti ir nevyriausybinės organizacijos, ypač dirbančios su tarptautiniais projektais“, – tvirtino R. J. Dagys.
Suprantate apie ką? Aš – atvirai – ne.
Skaitom toliau:
Šiuo raginimu siekiama atkreipti dėmesį į stambius tarptautinius projektus, kurie vykdomi mūsų šalyje, paskatinti jų koordinatorius atsakingiau analizuoti pasirašomus dokumentus, įsigilinti ne tik į jų pavadinimus, bet ir turinį, nes pasitaiko atvejų, kai projekto pavadinimas jo neatitinka. 
Prisipažinsiu, jau pradėjau įtarti… Ir buvau teisus:
Vienas iš pavyzdžių – skandalingai pagarsėjusi „Gender Loops“ metodika, kuri buvo parengta Europos Sąjungos lėšomis. „Tokios metodikos įgyvendinimas labai kenkia moterų ir vyrų lygybės principų įtvirtinimui Lietuvoje“, – priminė ne kartą išsakytą poziciją R. J. Dagys.
Ir pabaiga man labai patiko:
Ypač svarbu remti ir gerbti žmogaus teises, kurios yra įtvirtintos Lietuvos ir tarptautiniuose teisės aktuose, neprisidėti prie jų pažeidimų.
…Aš, žinoma, suprantu, kad ministrui labai patiko matyti savo nuotraukas pirmame laikraščio puslapyje, bet net ir R.Dagys jau turėtų suprasti, kad problema išsemta…
Visi viską išsiaiškino, vaikai į darželius sugrįžo, visi gėjai pasmerkti, visi neteisingai mąstantys psichologai jau išaiškinti ir net nepatinkančiam ministrui įspirti sugebėta (nestipriai, bet vis tiek malonu).
Daugiau ką nors išspausti iš „Gender Loops“ vargu, ar pavyks. Problema mirė ir net „Respublika“ jos nebeatgaivins.
Tai kam dar tos bangos?
Norint, kad paskelbtų savaitės žmogumi antrą kartą, reikėtų susirasti naują temą.
Pavyzdžiui, pasiūlytui pratęsti motinystės atostogas iki trejų metų.
Arba uždaryti gėjų barus Lietuvoje…
Atsirastų remiančių.
(6 balsų, vidurkis: 4,00 iš 5)
Loading...