Vyriausybė atsiskaitė: primena Algirdą Mykolą

Skaičiau šiandien Seime A.Kubiliaus pristatytą Vyriausybės veiklos ataskaitą.

Taip, suprantu, atsiskaityti dar nelabai yra už ką… Juk vos keturi mėnesiai  tos veiklos…

Kita vertus, kai pagalvoji, tai kažin ar kuri kita Vyriausybė per ketverius metus buvo taip radikaliai pakeitusi mokesčių ir Sodros sistemą…

Bet tegul, gal dar per anksti už tuos pokyčius atsiskaitinėti.

Nepaisant to, skaitant pačią ataskaitą kažkaip neujučia pasimečiau: įspūdis toks, kad viskas jau kažkur matyta ir girdėta.

Jei atvirai, tai man priminė Algirdą Mykolą. Tas irgi labai mėgo skaičius ir grafikus bei palyginimus.

Taip pat kaltinti tuos, kurie buvo iki jo, kad nepadarė to ar neįvykdė ano.

Apie save kalbėti nelabai mėgo. Nebent apie strategijas ir priemones, kurių bus imtasi.

Skaitau A.Kubilių:

Gerokai vėluojant buvo atnaujinta Nacionalinė energetikos strategija, kuri numatė branduolinės energetikos tęstinumą ir būtinybę statyti naują vakarietišką ir šiuolaikišką branduolinę jėgainę. Tačiau tam tikslui sukurtas nacionalinis investuotojas nepadarė proveržio naujos jėgainės statyboje, o dėl neskaidraus kūrimo ir netinkamo valstybės turto įvertinimo tik supriešino Lietuvos visuomenę, įnešė sumaišties į elektros ūkio ir  energetikos projektų valdymą.

Viskas kaip ir teisingai. Tik man kyla paprastas klausimas: premjere, o ką naujoji Vyriausybė padarė siekdama proveržio ir atsakydama į neskaidrų kūrimą bei netinkamą valstybės turto valdymą? 

Pakeitė stebėtojų tarybą ir valdybos pirmininką. Ir dabar jau viskas bus gerai?

Skaitom toliau:

Dujoms tiekti ankstesnė valdžia paliko sutartimis įtvirtintą tarpininkę „Dujotekaną“, iš kurios vartotojai priversti pirkti dujas 8 litais brangiau nei iš „Lietuvos dujų“.

Tikra tiesa. Bet ar šiandien jau iš „Dujotekanos“ perka pigiau? O jei ne, tai kokių žingsnių nauja vyriausybė ėmėsi, kad taip būtų?

Aiškinamės kitas kaltes:

Pajamų planai nebuvo įvykdyti dėl nelabai apdairių lėtėjančio augimo sąlygomis gyventojų pajamų mokesčio, akcizų ir PVM surinkimo prognozių: nors šių mokesčių surinkimas faktiškai nuo pat 2008 metų pradžios atsiliko nuo planuoto, keturioliktoji Vyriausybė nepateikė atitinkamų 2008 metų biudžeto patikslinimų.

Čia irgi viskas teisinga. Bet gal teisingumo dėlei vertėtų užsiminti ir apie šių metų biudžeto pajamų surinkimo planus ir jų įgyvendinimą. Bent jau tam, kad būtų galima palyginti…. Be to, juk pats, premjere, sakote, kad krizė prasidėjo jau pernai…

Bet gal pakaks tos praeities, geriau žvilgtelėkime į ateitį:

Vyriausybė pasiryžusi jau 2009 metais daryti esmines permainas 7 svarbiausiose srityse: iš esmės pertvarkyti valstybės valdymą; suintensyvinti kovą su korupcija; paspartinti strateginių energetikos problemų sprendimą; kurti inovatyvią ekonomiką; pertvarkyti švietimo sistemą; pertvarkyti sveikatos sistemą; sumažinti socialinę atskirtį.

Septyni, žinoma, gražus skaičius, bet taip norėtųsi ko nors labiau apčiuopiamo, kad ir apie sveikatos sistemos pertvarką…

O gal jums atrodo, kad štai čia labai konkretu:

Įgyvendinti atnaujintą Lietuvos 2008 metų konvergencijos programą, laikantis joje nustatytų prioritetų: įgyvendinti biudžeto politiką, užtikrinančią finansų rinkų pasitikėjimą valdžios sektoriaus finansų stabilumu, išsaugančią tvirtą pasitikėjimą valiutų valdybos principų tęstinumu Lietuvoje ir užtikrinančią ilgalaikio kainų stabilumo perspektyvą; atkūrus pasitikėjimą makroekonominiu stabilumu, paspartinti verslo plėtrą ir sėkmingai įgyvendinti švietimo, sveikatos, energetinės priklausomybės nuo importuojamo mineralinio kuro mažinimo bei kitas ūkio tvarumui būtinas struktūrines reformas; skaidriai valdyti valstybę ir siekti politinio sutarimo dėl vykdytinų reformų; siekti visuomenės palaikymo dėl skelbiamų tikslų ir talkos juos įgyvendinant; tęsti valiutų kursų mechanizmo II ekonominės politikos įsipareigojimų vykdymą, vidutiniu laikotarpiu pasiekti tvarų Konsoliduotoje Europos Sąjungos sutartyje įtvirtintų konvergencijos (Mastrichto) kriterijų vykdymą ir pasirengti euro įvedimui.

Man taip neatrodo, nors, žinoma, gal ne viską suprantu…

Tačiau šį tą konkretaus radau, nors ir be terminų, nors ir be skaičių ir nors taip pat ne viską supratau (ypač apie savivalduybes), bet vis šis tas:

2009 metais numatoma parengti Vyriausybės programoje numatytus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimus, kuriuose būtų išplėsta gyventojų nekilnojamojo turto mokestinė bazė ir neapsiribota gyventojų turimu komercinėje veikloje naudojamu nekilnojamuoju turtu, o iš papildomų šio mokesčio pajamų sudarytas savarankiškas finansinių išteklių šaltinis savivaldybėms, taip pat parengti teisės aktų projektus, įtvirtinančius mokestinį kreditą. Taip mokestinėmis priemonėmis bus skatinama smulkiojo verslo plėtra.

O štai šitą vietą supratau labai aiškiai ir jau esu apie tai rašęs – „Leo LT“ išlieka. Bent jau iki tol, kol pagal sutartis turės teisę išeiti pati ir pareikalauti išpirkti jų akcijas:

Paspartinti energetikos infrastruktūrinių projektų, užtikrinančių energijos tiekimo saugumą, patikimumą ir diversifikavimą, įgyvendinimą. Pagal šį prioritetą numatoma, kad bus spartinami šie projektai: Lietuvos ir Lenkijos elektros tinklų sujungimas; Lietuvos ir Švedijos elektros tinklų sujungimas; naujos atominės elektrinės statyba; suskystintųjų gamtinių dujų importo terminalo statyba; požeminės gamtinių dujų saugyklos statyba; gamtinių dujų tinklų sujungimas su Lenkija.

Supratau ir šiuos norus – labai gražu ir sveikintina, yapąč artėjant rinkimams:

Didinti gimstamumą, stiprinti šeimos institutą, užtikrinti paramą nepasiturinčioms šeimoms, gerinti vaiko teisių apsaugą. Numatoma skatinti kurti šeimas ir gimdyti vaikus. Didėjant šildymo paslaugų kainai, bus tobulinamas šildymo išlaidų kompensavimo mechanizmas, užtikrinama parama nepasiturinčioms šeimoms.

Tiesa, tikiuosi, kad po rinkimų dar pasakysite ir kaip tai darysite…

Nes jei ne, tai skirtumo taro Algirdo Mykolo, Gedimino ir Andriaus visai nebeliks…

(6 balsų, vidurkis: 4,00 iš 5)
Loading...