Mielieji Seimo nariai, na pradėkite pagaliau skaityti įstatymus…

Na niekaip nesuprantu, kodėl tuos Seimo narius kartais taip traukia imti ir pameluoti?

Ar jie galvoja, kad parlamentaro mandatas suteikia jiems indulgenciją ar tiesiog mano, kad jei jau prisikabino ženklelį su trispalve, tai gali kalbėti ką panorėję, o visi kaip avinai klausys ir viskuo tikės…

Štai Seimo Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisijos pirmininkas Aleksandras Sacharukas po susitikimo su VSD vadovu Povilu Malakausku paskelbė, kad VSD auklėdama K.Girnių elgėsi pagal Lietuvos įstatymus ir viską darė teisingai:

Operatyvinės veiklos įstatyme yra numatyta tokia nuostata, kad operatyvinės veiklos subjektai gali įspėti asmenį apie jam gresiantį pavojų. Policija gali įspėti apie vagystes ir panašius dalykus, o VSD pagal jam priskirtas funkcijas gali dėl kitų pavojų įspėti. Klausimas yra dėl to įspėjimo atlikimo taktikos. Yra viena grupė žmonių jautresnių, kiti mažiau jautrūs. Kiekvienas savaip supranta. Gal pati pokalbio taktika buvo kažkiek netinkama, bet tai turi nuspręsti pats VSD. Jie turi nustatyti, ar tas pareigūnas tinkamai atliko pokalbį su K. Girniumi, ar žurnalistas buvo suklaidintas. P. Malakauskas mano, kad viskas buvo atlikta teisingai

Aš suprantu, jaunas, nepatyręs tas A.Sacharukas…

Atėjo P.Malakauskas, prispaudė savo autoritetu, prikabino makaronų… Sunku atsilaikyti.

Bet juk net jaunam ir nepatyrusiam galėtų ateiti į galvą, kad net tai ką kalba P.Malakauskas nebūtinai yra Dievo žodis. Ypač, jei kalbama ne apie grėsmes valstybės saugumui, o apie konkretų įstatymą, kuris kažką leidžia, o kažko  – ne.

Nes iš tikrųjų tai Operatyvinės veiklos įstatyme nėra net užuominos apie kokius nors įspėjimus. Nors apie „operatyvinės veiklos subjektų teises“  kalbama gana daug (mano nuomone, gal net kiek per daug):

7 straipsnis. Operatyvinės veiklos subjektų teisės

1. Operatyvinės veiklos subjektai turi teisę:

1) taikyti operatyvinės veiklos metodus;

2) naudoti technines priemones bendra tvarka;

3) vykdydami operatyvinę veiklą, užmegzti ryšius su asmenimis, tapusiais operatyvinės veiklos objektais;

4) vykdydami operatyvinę veiklą, naudotis asmenų pagalba;

5) naudotis specialistų paslaugomis užtikrinant operatyvinę veiklą;

6) atlikti kontrolinius patikrinimus ir kontrolinius pirkimus;

7) slapta gauti asmens pirštų atspaudų, balso, kvapo ir kitų pavyzdžių asmens tapatybei nustatyti;

8) rengti pasalas ir vykdyti slaptąsias operacijas;

9) pagal legendą naudoti procesinius dokumentus, būtinus taikant agentūrinį metodą sulaikytiems ar suimtiems asmenims;

10) asmens sutikimu tirti jį poligrafu įstatymų nustatyta tvarka;

11) įstatymų nustatyta tvarka įpareigoti asmenį, kuriam atliekamas operatyvinis tyrimas, ir (ar) jo vaikus, sutuoktinį, tėvus, senelius, vaikaičius, brolius, seseris ir (ar) kitus su juo susijusius asmenis pagrįsti turto įsigijimo ir pajamų teisėtumą;

12) gauti iš įmonių, įstaigų ir organizacijų operatyvinei veiklai reikalingą informaciją, išskyrus informaciją, kuriai gauti pagal įstatymus reikalinga motyvuota teismo nutartis.

2. Operatyvinės veiklos subjektų pagrindinės institucijos gali nustatyti šio straipsnio 1 dalyje išvardytų teisių įgyvendinimo tvarką.

3. Operatyvinės veiklos subjektai Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka turi teisę:

1) steigti ir tvarkyti operatyvinę įskaitą;

2) steigti operatyvinę veiklą užtikrinančias ir jai palankias sąlygas sudarančias įmones, įstaigas, organizacijas ir jomis naudotis;

3) gavę įmonės, įstaigos ar organizacijos sutikimą gaminti ir naudoti operatyvinei veiklai įmonių, įstaigų, organizacijų registracijos ir skiriamuosius ženklus, dokumentus, dokumentų blankus, jų rekvizitus, transporto priemonių registracijos numerius;

4) gaminti ir naudoti operatyvinei veiklai asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, dokumentų blankus ir jų rekvizitus;

5) naudoti specialias chemines medžiagas, nesukeliančias pavojaus žmogaus gyvybei ar sveikatai, skirtas įvairiems objektams žymėti specifinėmis žymomis, leidžiančiomis juos išskirti iš tokių pačių objektų visumos;

6) įsigyti psichotropinių ar narkotinių medžiagų bei I kategorijos pirmtakų (prekursorių).

4. Operatyvinės veiklos subjektai, esant šio Įstatymo 9 straipsnyje numatytiems operatyvinio tyrimo pagrindams, gavę šio Įstatymo 10, 11, 12 arba 13 straipsniuose nustatytą sankciją, turi teisę:

1) slapta kontroliuoti pašto siuntas, dokumentų siuntas, pašto perlaidas bei jų dokumentus;

2) specialia tvarka naudoti technines priemones ir gauti informaciją iš telekomunikacijų operatorių ir telekomunikacijų paslaugų teikėjų;

3) slaptai patekti į gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas, transporto priemones bei jas apžiūrėti, laikinai paimti ir apžiūrėti dokumentus, imti tyrimui medžiagų, žaliavų ir produkcijos pavyzdžių bei kitų objektų neskelbdami apie jų paėmimą;

4) naudoti nusikalstamos veikos imitacijos modelį;

5) atlikti kontroliuojamąjį gabenimą.

Tagi, būtų paskaitęs A.Sacharukas bent jau šį straipsnį ir nebūtų reikėję klaidinti kitų ir kompromituoti savęs.

Gudrus tas P.Malakauskas…

O šiaip tai jau net nebejuokinga: planas buvo užbaigti K.Girniaus istoriją ir galutinai išsiskalbti mundurus. O rezultatas – kaip visada…

Beje, ši ir panaši į ją istorijos kelia labai daug abejonių dėl Seimo narių kompetencijos ir jų darbo kokybės.

Juk jei nesugebi perskaityti įstatymo, tai kaip gali juos priiminėti?

(7 balsų, vidurkis: 4,00 iš 5)
Loading...
 • Suprantu,Artūrai, „pavaryti“ ant naujokų žurnalistui – garbės reikalas. Taip buvo su paksistais, taip buvo su uspaskininkais, taip ir dabar.
  Nieko, kaip rodo istorija, tai praeis.
  Palinkėsiu tau, Artūrai, sveikatos tame „svarbiame“ darbe.
  P.S. Gaila, kad nesupranti( gal tyčia?), jog Sacharukui kovoti su VSD, tai kaip tau su Binladenu.
  Kol kas …
  —————————————
  Kas nors teigiamo yra toje TPP? :)))

  • Na, yra vienas žmogus, kuris gali visai padoriai diskutuoti – L.Dinius. Daugiau kaip ir nelabai…:)

 • Anonimas

  Būtų įdomu pamatyti Račą Seime.

  Buvo kažkada toks žurnalistas Rupeika. Tikras Račo analogas – teisybės žinovas ir liaudies interesų gynėjas. Tikrai gražiai mokėjo kalbėti su žmonėmis. Pateko į Seimą ir …

 • Anonimas

  man norisi skaityti Makalauskas,o ne Malakauskas…
  Kažkaip,kliūna… :)

 • Anonimas

  Taikliai pastebėta. Kaip gali liežuvis apsiversti *atsakingai* kalbėti apie tai, ko įstatyme net netiesiogiai nėra (nebent 6.4 straipsnis), nebekalbant apie konkrečią nuostatą. Tai net įžūliau, ciniškiau nei tiesiog netiesa…

 • Anonimas

  Kažin „…užmegzti ryšius su asmenimis…“ arba „…naudotis asmenų pagalba…“ netinka? Jei rimtai, tai dėl ko visas tas kipišas su Girnium? Protingas žmogus ir patriotas tiktai išklausytų tą saugumietį ir pasidarytų sau išvadas. Niekas gi jam neuždraudė rašinėt taip ar anaip. Tiktai įspėjo, kad esama operatyvinės informacijos, jog juo galimai domisi kažkokios žvalgybos ar tarnybos verbavimo tikslu. O dėl ko būtent Girnium galėtų domėtis kažkokios žinybos, tai jau paties Girniaus reikalas susivokt. Aišku, kitas dalykas, jei tokios informacijos iš tikrųjų nebuvo.

  Bet situacijų gali būti ir kur kas rimtesnių. Įsivaizduokim, kad kažkokia žvalgyba sugalvoja imituot situaciją, jog Lietuvoj siautėja diktatūra, žudomi arba dingsta iškiliausi opozicijos atstovai. Ir ta priešiška žvalgyba netgi jau yra numačiusi tų iškiliųjų atstovų sąrašiuką. Ką, Malakauskas ir tokioj situacijoj turėtų ramiai stebėt, kaip reikalai klostysis toliau? Bet neduok Dieve nejaudinti jautrios sielos apžvalginyko?

  • Anonimas

   Tam yra numatyti (ir įstatyme surašyti) operatyvinės veiklos metodai, priemonės, tačiau juose/jose nėra jokios kalbos apie įspėjimą, kaip tokį. Tad jis bene neteisėtas, niekinis, nes buvo bandoma remtis teisėtumu dangstantis įstatymu ir neegzistuojančia *nuostata* jame, o pasirodo, kad tai yra labai dar pritemptų interpretacijų reikalas…

 • Anonimas

  Valentinas labai taikliai suformulavo skirtumą tarp visada kritikuojančio žurnalisto ir visada kritikuojamo politiko.
  Tai tiktų ne vien Pabedinskui. Gal ir ne vienam ekspertui – Nausėdai etc.

 • Anonimas

  Artūrai, o ką šiuo klausimu sako teisininkai? Atvirai pasakius, gal tas perspėjimas ir nebuvo visiškai teisėtas, bet istorija tikrai kažkaip labai jau dirbtinai išpūsta ir periodiškai pakaitinama. Suprasčiau, kad Girnius būtų buvęs sekamas, na ,galų gale, suspardytas (šutka). Kažin , jei aš , kaip doras pilietis, prieičiau gatvėje prie kito tokio pat doro, ir perspėčiau, kad esu pastebėjęs, jog kitas pilietis , bet ne doras, nori iš jo pavogti piniginę, tai aš pasielgčiau neteisėtai? Na tikrai Artūrai, manyčiau , kad čia šiek tiek yra netikrų ašarų.

 • Anonimas

  Nesuprantu, kodėl būtina užsipulti Artūrą už tai, kad jis parodė pirštu į vieną iš „skylių“? Jeigu „žalias“ – pirmiau mokytis, o tik po to pulti prie valdžios… Tai gi matosi, kad „ten“ kai kurie iki šiol dar nesuvokia, kur pateko ir kokios jų pareigos.

  • Anonimas

   Niekas jo nepuola. Paprasčiausiai labai atsibosta skaityti vienodo pobūdžio rašinius apie tai kaip kažkas kažką padarė ne taip. Kiekvienas iš mūsų rastume po tuziną blogybių kiekviename iš politikų. Tam nereikia nei daug mokslo, nei daug išminties. Nesibaigiantis inkštimas ir nieko konkretaus nedarymas, kad to nebūtų yra nieko nevertas. Todėl aš ir sakau, eik, Račai, į valdžią ir daryk tvarką.

   Kaip ten pasakyta: darbais, o ne žodžiais mes Tėvynę mylim…

   • Gal aš neteisus, bet kai man kas nors atsibosta, aš to nedarau… Tamstos taip pat niekas neverčia. O kur kada eiti ir ką daryti, gal jau aš pats kaip nors nuspręsiu.

    • Anonimas

     Gerai, spręskite. Niekas Jums šios teisės nė nebando atimti. Laukiame konkrečių Jūsų darbų, o ne deklaracijų ir šaudymo tuščiais šoviniais į debesis

 • Anonimas

  nereikia sausai ziuret i istatyma, nes lazdos antras galas yra, kad pagal istatymus toj apsauginis paulikas islys sausas. ir bus vsio zakonna ir tursim visi pagali staciai.

 • Anonimas

  max pratesiant, zurnalistai ne raso, o pucia… :)

 • Anonimas

  Keista, tave Arturai skaityti, uzsiiminejanti zodziu beliatristika. Taip, ta istorija kvepia negraziai, taciau jei buti teisingu, tai iki galo.
  Ar tai, kas neirasyta teisiniame norminiame dokumente yra neteiseta? Visada maniau, kad neteiseta tai, kas uzdrausta. Koks gi istatymas mums visiems leidzia kvepuoti ir gerti vandeni is krano? Negirdejau tokio. Vadinasi kvepuojame ir geriame neteisetai? Manau, kad tas operatyvininkas nepasielge neteisetai. Na nebent neteisetu galime laikyti jo veiksma, jeigu susitariame, kad tai buvo spaudimas. O stai spaudimas yra neteisetas, nes bauginti, santazuoti, bandyti paveikti (siuo atveju)ir pan. yra uzdrausta istatymu.
  Beje, jeigu tai pilnas sarasas to ka gali daryti operatyvininkai, tai ten nerandu leidimo klausytis tel. pokalbiu, taip iseitu, kad ta jie daro nesilaikydami istatymo. Nebent yra kitas istatymas, ta leidziantis.
  Nes zemiau pacituoti straipsniai tokios galimybes lyg ir nesuteikia:

  1) slapta kontroliuoti pašto siuntas, dokumentų siuntas, pašto perlaidas bei jų dokumentus;

  2) specialia tvarka naudoti technines priemones ir gauti informaciją iš telekomunikacijų operatorių ir telekomunikacijų paslaugų teikėjų;

 • Ir taip ir taip ziurejau. Dabar nebesuprantu kas yra kas ir kas kuo skiriasi: K.Grinius~K.Girnius. Cia gal tiesiog raidziu zaismas. Ar as per mazai skaitau. Kas pades?

 • Anonimas

  izidoriui
  pabandysiu paaiškint kiek aš suprantu. operįstatymas yra administracinės teisės dokumentas. O administracinėje teisėje, priešingai nei civilinėje, galima tik tai, kas parašyta. Ar aišku, izidoriau?

  • Anonimas

   Nori pasakyti, kad administracine teise apima kiekviena musu gyvenimo momenta, ir mes nedarome nieko, tik tai kas „sunorminta“ administracines teises dokumentais?
   As taip nemanau.

   • Anonimas

    Ne, administracinė teisė apima tik viešojo administravimo subjektų teisinius santykius.

    • Anonimas

     Ilgai sedejau ir masciau. Nesmagu, bet prisipazistu klydes. Nesu teises ekspertas, o bendras issilavinimas si karta pavede. Is tiesu, perskaiciau LR viesojo administravimo istatymo preambules, ir panasu, kad pareigunas isklysti is savo nustatytos kompetencijos ribu negali.
     Dekui Orka, ir nepyk, Arturai, tavo tiesa, ir straipsnis teisingas.
     Vienintelis pasiteisinimas, kuri galiu sugalvoti, yra tas, kad as nesu Seimo Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisijos pirmininkas.
     Va jis ta istatyma tai tikrai turejo vos ne atmintinai zinoti :)

 • Anonimas

  Gal esu neteisus, bet…
  Iš dalies sutinku su tamsta – kritikuoti yra daug lengviau nei ką nors konkretaus daryti. Tačiau aš žurnalistų gildiją suprantu kaip trečią akį, kuri yra labai akyla ir neleidžia niekam nepastebėtam praslysti. Neneigsiu – visko pasitaiko, bet, pripažinkim, daug, oi daug blogų dalykėlių jie iškelia į paviršių…
  Pagarbiai

  • Anonimas

   Blogiausia, kad į paviršių iškyla vien tik š…
   Norisi kažko pozityvaus, o ypač šiuo metu, kai negatyvas iš visų pusių liejasi per kraštus.

 • Anonimas

  iš kart sakau, kad noriu iš esmės suprast šią situaciją ir neturiu jokios išankstinės nuomonės (raganų medžiotojams). Taigi bandom aiškintis:

  1. VSD kiek suprantu yra operatyvinės veiklos subjektas.

  2. Operatyvinės veiklos subjektai (tame tarpe ir VSD) turi teisę: „1) taikyti operatyvinės veiklos metodus“ ir „3) vykdydami operatyvinę veiklą, užmegzti ryšius su asmenimis, tapusiais operatyvinės veiklos objektais;“

  3. dabar bandom išsiaiškint kas yra – „operatyvinės veiklos metodai“ ir „užmegzti ryšius su asmenimis, tapusiais operatyvinės veiklos objektais“

  4. „Operatyvinės veiklos metodai – būdai gauti operatyvinę informaciją: operatyvinė apklausa, operatyvinė apžiūra, operatyvinis patikrinimas, slaptas sekimas, agentūrinis metodas, elektroninė žvalgyba.“

  5. ir „Operatyvinės veiklos objektai – rengiami, daromi ar padaryti nusikaltimai, juos rengiantys, darantys ar padarę asmenys, šių asmenų aktyvūs veiksmai neutralizuojant operatyvinę veiklą arba įterpiant nusikalstamų struktūrų narius į teisėsaugos, krašto apsaugos ar kitas valstybės valdžios ir valdymo institucijas, kitų valstybių specialiųjų tarnybų veikla bei kiti su valstybės saugumu susiję asmenys ir įvykiai.“

  6. Visos citatos paimtos iš LR OPERATYVINĖS VEIKLOS ĮSTATYMO (2002 m. birželio 20 d. Nr. IX-965)

  7. Taigi pabandom aiškintis – Grinius teoriškai tapo (ar yra) operatyvinės veiklos objekto (-ų) asmeniu, su kuriuo vadovaujantis įstatymu galima užmegzti ryšį, beje niekur neradau „to ryšio“ užmezgimo reglamentavimo.

  8. Jeigu aš gerai suprantu, pagal įstatymo raide, bet kuris iš mūsų jeigu viena gražia diena pataps „operatyvinės veiklos objektų“ asmenimis, VSD ar kiti subjektai, turės teisę užmegzti ryšį.

  9. Taigi Račo žodžiai „Nes iš tikrųjų tai Operatyvinės veiklos įstatyme nėra net užuominos apie kokius nors įspėjimus“ kaip ir teisingi, iš tikrųjų konkrečiai žodžio – ĮSPĖJIMAS įstatyme nėra, BET reikalo esmė, kad VSD visiems turėjo paaiškinti ir visa žiniasklaida turėjo apie tai garsiai klausti – kokį ryšį konkrečiai dabar Grinius gali turėti su:

  rengiamais, daromais ar padarytais nusikaltimais, juos rengiančius, darančius ar padariusiais asmenimis, šių asmenų aktyviais veiksmais neutralizuojant operatyvinę veiklą arba įterpiant nusikalstamų struktūrų narius į teisėsaugos, krašto apsaugos ar kitas valstybės valdžios ir valdymo institucijas, kitų valstybių specialiųjų tarnybų veikla bei kiti su valstybės saugumu susiję asmenimis ir įvykiais.

  Tik tiek. Pataisykit jeigu klystu.

 • Anonimas

  ups, prašau pirmą komentarą ištrint.

 • Anonimas

  Visiskai nesistebiu, kad net valdzios vyrai nezino istatymu, bei ivairiu savo isipareigojimu. PVZ man labiausiai uzstrigo vienas momentas apie kuri (ir vel!) niekur net neuzsimenama… Tai yra dabartines vyriausybes programa ir nacionalines kovos su korupcija programa, kuriai pritare visos politines partijos dar 2003 metais. Jos viena kitai priestarauja. Nesu as Kirkilo gerbejas, bet paskaites nacionalines kovos su korupcija programa matau, kad praejusioji vyriausybe bent jau bande daryti viska pagal ja, kad mazinti korupcija. O ka daro Kubiliaus vyriausybe? Zinoma, viska atvirksciai…

  • Anonimas

   Simai, apie ką ši tema, po kuria rašai komentarą kuriame bandai diskutuot apie „dabartines vyriausybes programa ir nacionalines kovos su korupcija programa“??

   • Anonimas

    Regi, suprantu ka ir kodel parasiau. Norejau akcentuoti tai, kad valdantiesiems (ar siaip bet kuriems politikams bei valdininkams) yra nusispjauti kas, kur ir kaip parasyta. Is esmes jie bando parodyti, kad tokie rastai, nutarinai, programos ir net istatymai yra parasyti kvailiams. Tokia nuomone vyrauja net placioje visuomeneje… Tiesiog norejau pabrezti, kad tokiu perliuku yra ypatingai daug ir ju visu net nepastebi „galingoji“ ziniasklaida… Tai yra mano asmeninis atsakymas ir si pavadinima: „Mielieji Seimo nariai, na pradėkite pagaliau skaityti įstatymus…“

    • Anonimas

     Gal ir taip.. :) į temos pavadinimą tu pataikei, tik temos turinys apie VSD ir Grinių… tiesiog visa krūva komentarų nueina į visiškas lankas palyginus su tema, po kuria paliekami komentarai.