Mielieji Seimo nariai, na pradėkite pagaliau skaityti įstatymus…

Na niekaip nesuprantu, kodėl tuos Seimo narius kartais taip traukia imti ir pameluoti?

Ar jie galvoja, kad parlamentaro mandatas suteikia jiems indulgenciją ar tiesiog mano, kad jei jau prisikabino ženklelį su trispalve, tai gali kalbėti ką panorėję, o visi kaip avinai klausys ir viskuo tikės…

Štai Seimo Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisijos pirmininkas Aleksandras Sacharukas po susitikimo su VSD vadovu Povilu Malakausku paskelbė, kad VSD auklėdama K.Girnių elgėsi pagal Lietuvos įstatymus ir viską darė teisingai:

Operatyvinės veiklos įstatyme yra numatyta tokia nuostata, kad operatyvinės veiklos subjektai gali įspėti asmenį apie jam gresiantį pavojų. Policija gali įspėti apie vagystes ir panašius dalykus, o VSD pagal jam priskirtas funkcijas gali dėl kitų pavojų įspėti. Klausimas yra dėl to įspėjimo atlikimo taktikos. Yra viena grupė žmonių jautresnių, kiti mažiau jautrūs. Kiekvienas savaip supranta. Gal pati pokalbio taktika buvo kažkiek netinkama, bet tai turi nuspręsti pats VSD. Jie turi nustatyti, ar tas pareigūnas tinkamai atliko pokalbį su K. Girniumi, ar žurnalistas buvo suklaidintas. P. Malakauskas mano, kad viskas buvo atlikta teisingai

Aš suprantu, jaunas, nepatyręs tas A.Sacharukas…

Atėjo P.Malakauskas, prispaudė savo autoritetu, prikabino makaronų… Sunku atsilaikyti.

Bet juk net jaunam ir nepatyrusiam galėtų ateiti į galvą, kad net tai ką kalba P.Malakauskas nebūtinai yra Dievo žodis. Ypač, jei kalbama ne apie grėsmes valstybės saugumui, o apie konkretų įstatymą, kuris kažką leidžia, o kažko  – ne.

Nes iš tikrųjų tai Operatyvinės veiklos įstatyme nėra net užuominos apie kokius nors įspėjimus. Nors apie „operatyvinės veiklos subjektų teises“  kalbama gana daug (mano nuomone, gal net kiek per daug):

7 straipsnis. Operatyvinės veiklos subjektų teisės

1. Operatyvinės veiklos subjektai turi teisę:

1) taikyti operatyvinės veiklos metodus;

2) naudoti technines priemones bendra tvarka;

3) vykdydami operatyvinę veiklą, užmegzti ryšius su asmenimis, tapusiais operatyvinės veiklos objektais;

4) vykdydami operatyvinę veiklą, naudotis asmenų pagalba;

5) naudotis specialistų paslaugomis užtikrinant operatyvinę veiklą;

6) atlikti kontrolinius patikrinimus ir kontrolinius pirkimus;

7) slapta gauti asmens pirštų atspaudų, balso, kvapo ir kitų pavyzdžių asmens tapatybei nustatyti;

8) rengti pasalas ir vykdyti slaptąsias operacijas;

9) pagal legendą naudoti procesinius dokumentus, būtinus taikant agentūrinį metodą sulaikytiems ar suimtiems asmenims;

10) asmens sutikimu tirti jį poligrafu įstatymų nustatyta tvarka;

11) įstatymų nustatyta tvarka įpareigoti asmenį, kuriam atliekamas operatyvinis tyrimas, ir (ar) jo vaikus, sutuoktinį, tėvus, senelius, vaikaičius, brolius, seseris ir (ar) kitus su juo susijusius asmenis pagrįsti turto įsigijimo ir pajamų teisėtumą;

12) gauti iš įmonių, įstaigų ir organizacijų operatyvinei veiklai reikalingą informaciją, išskyrus informaciją, kuriai gauti pagal įstatymus reikalinga motyvuota teismo nutartis.

2. Operatyvinės veiklos subjektų pagrindinės institucijos gali nustatyti šio straipsnio 1 dalyje išvardytų teisių įgyvendinimo tvarką.

3. Operatyvinės veiklos subjektai Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka turi teisę:

1) steigti ir tvarkyti operatyvinę įskaitą;

2) steigti operatyvinę veiklą užtikrinančias ir jai palankias sąlygas sudarančias įmones, įstaigas, organizacijas ir jomis naudotis;

3) gavę įmonės, įstaigos ar organizacijos sutikimą gaminti ir naudoti operatyvinei veiklai įmonių, įstaigų, organizacijų registracijos ir skiriamuosius ženklus, dokumentus, dokumentų blankus, jų rekvizitus, transporto priemonių registracijos numerius;

4) gaminti ir naudoti operatyvinei veiklai asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, dokumentų blankus ir jų rekvizitus;

5) naudoti specialias chemines medžiagas, nesukeliančias pavojaus žmogaus gyvybei ar sveikatai, skirtas įvairiems objektams žymėti specifinėmis žymomis, leidžiančiomis juos išskirti iš tokių pačių objektų visumos;

6) įsigyti psichotropinių ar narkotinių medžiagų bei I kategorijos pirmtakų (prekursorių).

4. Operatyvinės veiklos subjektai, esant šio Įstatymo 9 straipsnyje numatytiems operatyvinio tyrimo pagrindams, gavę šio Įstatymo 10, 11, 12 arba 13 straipsniuose nustatytą sankciją, turi teisę:

1) slapta kontroliuoti pašto siuntas, dokumentų siuntas, pašto perlaidas bei jų dokumentus;

2) specialia tvarka naudoti technines priemones ir gauti informaciją iš telekomunikacijų operatorių ir telekomunikacijų paslaugų teikėjų;

3) slaptai patekti į gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas, transporto priemones bei jas apžiūrėti, laikinai paimti ir apžiūrėti dokumentus, imti tyrimui medžiagų, žaliavų ir produkcijos pavyzdžių bei kitų objektų neskelbdami apie jų paėmimą;

4) naudoti nusikalstamos veikos imitacijos modelį;

5) atlikti kontroliuojamąjį gabenimą.

Tagi, būtų paskaitęs A.Sacharukas bent jau šį straipsnį ir nebūtų reikėję klaidinti kitų ir kompromituoti savęs.

Gudrus tas P.Malakauskas…

O šiaip tai jau net nebejuokinga: planas buvo užbaigti K.Girniaus istoriją ir galutinai išsiskalbti mundurus. O rezultatas – kaip visada…

Beje, ši ir panaši į ją istorijos kelia labai daug abejonių dėl Seimo narių kompetencijos ir jų darbo kokybės.

Juk jei nesugebi perskaityti įstatymo, tai kaip gali juos priiminėti?

(7 balsų, vidurkis: 4,00 iš 5)
Loading...