„Teisė žinoti“: VSD gina demokratijos pamatus. Gal nejuokinkit

Žiūriu „Teisę žinoti“…

Apie tai, kaip VSD pareigūnai gynė valstybės interesus ir mokė apžvalgininką K.Girnių, ką ir kaip jis turėtų rašyti.

Pirmas įspūdis – nieko nesužinosiu. Vien todėl, kad pašnekovai labai įdomūs: trys politikai iš valdančiosios koalicijos bei žurnalistė, kuri per VSD skandalą buvo bene vienintelė gaudavusi informaciją tiesiogiai iš buvusio VSD vado A.Pociaus jo kabinete.

Pirmos frazės labai įdomios: K.Masiulis kalba apie kažkokį susijaudinimą, kuris būdingas tik humanitarams (kažkaip iš kart prisiminiau Ž.Marcinkevičių ir jo terminą „kultūrologai“), V.Bogušis aiškina, kad VSD perspėdama K.Girnių nerašyti negražiai apie kai kuriuos politikus ar institucijas, elgėsi pagal įstatymus ir statutą, kurie pasak V.Bogušio leidžia VSD imtis „preventyvių priemonių“.

Iš karto pažiūrėjau abu V.Bogušio minimus dokumentus.

Rezultatai tokie. VSD Statute nieko panašaus nėra, nėra numatyta jokių preventyvių priemonių ir Valstybės saugumo departamento įstatyme.

Štai ką sako įstatymas:

7 straipsnis. Saugumo departamento uždaviniai

Saugumo departamento uždaviniai yra laiku atskleisti veikas, keliančias grėsmę valstybės saugumui, jos suverenitetui, teritorijos neliečiamybei ir vientisumui, konstitucinei santvarkai, valstybės interesams, gynybinei ir ekonominei galiai, užkirsti kelią šioms veikoms atsirasti, šalinti jų atsiradimo priežastis bei sąlygas ir kovoti su jomis įstatymų nustatyta tvarka.

8 straipsnis. Saugumo departamento funkcijos

Saugumo departamentas, spręsdamas Įstatymo numatytus uždavinius Lietuvos valstybės interesais:

1) atlieka žvalgybą ir kontržvalgybą;

2) tiria, analizuoja ir prognozuoja visuomeninius politinius bei ekonominius procesus, susijusius su valstybės saugumu;

3) kovoja su terorizmu, keliančiu grėsmę valstybės saugumui;

4) savarankiškai arba kartu su kitomis įgaliotomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ar įstaigomis rengia ir įgyvendina priemones valstybei pavojingoms veikoms užkirsti energetikos, svarbiausių komunikacijų, ryšių bei kituose strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčiuose objektuose;

5) tiria Saugumo departamento kompetencijai priskirtus nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, vykdo asmenų, įtariamų padarius tokius teisės pažeidimus, paiešką;

6) tiria asmenų veikas, dėl kurių gali būti padaryta arba daroma žala valstybės saugumui, jos ekonominiams ir strateginiams interesams;

7) organizuoja ir užtikrina vyriausybinį ryšį bei jo techninę apsaugą;

8) kontroliuoja Lietuvos Respublikos įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“, „Konfidencialiai“, apsaugą valstybės viduje bei jos įstaigose užsienyje;

9) savarankiškai arba kartu su kitomis įgaliotomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ar įstaigomis rengia ir įgyvendina priemones užsienio diplomatinių įstaigų Lietuvoje ir Lietuvos Respublikos įstaigų užsienyje apsaugai organizuoti ir užtikrinti;

10) valstybės saugumo klausimais teikia informaciją, išvadas bei rekomendacijas Respublikos Prezidentui, Seimui, Vyriausybei, o prireikus ir kitoms valstybės institucijoms.

8(1) straipsnis. Oficialus įspėjimas asmeniui

Oficialus įspėjimas asmeniui yra Saugumo departamento pareigūno rašytinis reikalavimas asmeniui laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių, nedaryti kitų teisės pažeidimų ir supažindinimas su galimomis teisinėmis pasekmėmis.

Oficialus įspėjimas gali būti taikomas, kai iš nustatyta tvarka gautų duomenų yra pakankamas pagrindas manyti, kad asmuo gali daryti teisės pažeidimus, galinčius pakenkti valstybės saugumo interesams.

Oficialų įspėjimą asmeniui turi teisę pareikšti Saugumo departamento generalinis direktorius, jo pavaduotojai, centrinio aparato valdybų ir skyrių viršininkai arba teritorinių įstaigų viršininkai.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytas oficialus įspėjimas pareiškiamas asmeniškai, pateikiant jį asmeniui susipažinti pasirašytinai. Oficialiai įspėtas asmuo turi teisę gauti jo oficialaus įspėjimo nuorašą.

Pabraukiau tas įstatymo vietas, kurias bent jau teoriškai VSD galėjo pritaikyti „auklėdama K.Girnių.

Tačiau jokių prevencijų ar „teisių įspėti žmogų, kad jis ko nors blogo nepadarytų“, kaip aiškina laidoje V.Bogušis, įstatyme nėra.

…O mano buvęs kolega A.Matonis ką tik uždavė genalų klausimą: ar užsienio specialiosios tarnybos domisi tik asmenimis, žinančiais paslaptis, ar gali domėtis ir nuomonės formuotojais.

Suprask: rusai bandė K.Girnių verbuoti, o šaunusis VSD užkirto tam kelią.

K.Masiulis kur buvęs kur nebuvęs – būtent tai ir patvirtina. Kaip tikras specialiųjų tarnybų veiklos specas…

…O laida baigėsi klausimu, kuri uždavė V.Bogušis: kaip VSD gali griauti demokratinės valstybės pagrindus, juk ji juos saugo.

Geras klausimas, tik gaila, kad laidoje nebuvo bandoma į jį atsakyti.

Bet galima pabandyti.

Prisiminkime apkaltą. Prisiminkime, kaip VSD klausėsi teisėtai išrinkto prezidento telefoninių pokalbių ir operatyvinę medžiagą dalijo žurnalistams, kad jie skelbtų ją laikraščiuose.

Prisiminkime VSD pažymą dėl grėsmių nacionaliniam saugumui ir po to paklauskime savęs, kas iš tos pažymos liko po visų teismų.

Dar paklauskime savęs, kur šiandien yra didžiausią grėsmę Lietuvos nacionaliam saugumui kėlęs ir jau seniausiai iš Lietuvos turėjęs būti deportuotas J.Borisovas?

O prisiminkime tokį tūlą Viktorą Saveljevą, kuris bandė verbuoti žurnalistą V.Gaivenį. Tą patį, kuris tvirtino, kad tokią užduotį jam davė pats prezidentas V.Adamkus.

O dar prisiminkime VSD vadovą A.Pocių, kuris kratė „Laisvą laikraštį“ ir buvo pasodinęs žurnalistą A.Drižių, kuris, atrodo, taip pat kėlė grėsmę valstybės saugumui.

O pamenate A.Pociaus kalbą Seime, kai jis aiškino, kad „preventyvios priemonės“ prieš A.Drižių ir „Laisvą laikraštį“ buvo taikomos, nes šie yra susiję su KGB?

Po to paaiškėjo, kad A.Pocius yra visiškas melagis. Kuris nerausdamas melavo iš Seimo tribūnos

Ir visa tai buvo demokratinių valstybės pamatų saugojimas?

Atleiskite, bet tai jau aukščiau demagogijos.

Ir būtent apie tai, o ne apie tai patinka ar nepatinka kam nors P.Malakauskas, šiandien ir reikia kalbėti.

Nes istorija su K.Girniumi yra tik dar vienas įrodymas, kad VSD užsiima ne tuo, kas jau priklauso, kad šiai institucijai būtinos permainos, kurios pagaliau pašalintų ją iš valstybės politinio gyvenimo.

Deja, bet „Teisė žinoti“ apie tai nekalbėjo.

(12 balsų, vidurkis: 4,33 iš 5)
Loading...
 • Anonimas

  Nieko naujo. Politrukas Matonis spaudė savo šeimininkų politinę liniją, Bogušis eilinį kartą pavarė demagogijos beigi pabaigoje iš viso nusikalbėjo.

 • Anonimas

  Matonis tik pratęsė dar Leo kūrimo laikais kilusį kai kuriems politikams ,,klausimą“, kam dirba (arba kieno įtakoje jos yra, tiksliai nebepamenu, kaip ten buvo formuluojama) pilietinės organizacijos, kurios nesutinka su Leo veikla, t.y. formuoja visuomenėje priešišką generalinei linijai nuomonę. Nieko naujo.

 • Anonimas

  Šaunuolis Artūrai. Tik dar pridurčiau toje vietoje apie Borisovą. Jis ne tik ne deportuotas, bet dar ir gavo leidimą iš Lietuvos vyriausybės gaminti, importuotuoti, eksportuoti ginklus. Dar norėtusi žinoti ar masinio naikinimo neįrašyta tam leidime.

 • Anonimas

  Man tai įdomiausias šis daikčiukas: „domėtis ir nuomonės formuotojais“.

  Ir dar šitas: „įspėjimas asmeniui … nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių“.

  Pirmasis – labai jau panašus į norus valingai formuoti pasirinktų „kokybių“ nuomones, budriai besidomint priešingų formuotojais. O tai ne kas kita, kaip žodžio laisvės pažeidimų reikalai – valstybės lygmeniu. Valstybės strategija yra tokia, kokios nori VISI jos nariai, ne pasirinkti slidžiais „gerumo“-„teisingumo“ kriterijais.

  Antrasis gi daikčiukas yra tai, už ką VSD turi kovoti, o šia istorija gavosi, suveikė priešinga kryptimi – Kęstučiui Girniui derėjo pranešti, kad net jo nuomonei atrodant egzotiška, VSD dės visas pastangas apginti ją nuo bet kokių ketinimų varžyti. Šaunuoliai, VSD! (galėjo būti)

 • Anonimas

  Man „iš šalies“ vis tiek atrodo, kad pvz. p. matonis, siaurusevičius ir daug kitų „nuomonių formuotojų“ yra tikri VSD bendradarbiai (Artūrai, ko gero apie tą virtuvę daugiau žinai). Turbūt tai yra „normalu“ – t.y. gal tai t.t. nusistovėjusi daugelio šalių (ir JAV) spec. tarnybų veiklos praktika.
  Bet vistik, arba vyrai turėtų labiau maskuotis, (nu jau plika akimi matosi), arba pasitraukti į užtarnautą rezervą:)

 • Anonimas

  O man tai įdomiausias šis daikčiukas: kodėl Girnius, taip garsiai po pusmečio „amnezijos“ pradėjęs loti ant VSD, kviečiamas į laidą staiga nėrė į krūmus (ar į Ameriką?).

 • Anonimas

  man tai liudna, jog vel VD bandoma sumenkinti, si karta ta bandoma padaryti per zurnalista Girniu

 • Anonimas

  Girnius gina savo (ir tamstos) Konstitucinę teisę turėti savo nuomonę ir ją viešai reikšti. Nors tai turėtų daryti VSD.

 • Anonimas

  VSD is tikro yra baisus ginklas kuris turi tiek galiu,kad i miltus gali sumalti net ir nekalta zmogu(nekalbu apie Paksa nors sis pavyzdys neblogai iliustruoja situacija).kaip juos sutramdyt?manau jie turetu teikti kasmetines darbo ataskaitas Seimui,taciau kas gali patiket kad tose ataskaitose teisybe?asmeniskai as labai abejociau.baisiausia yra tas,kad jegos strukturos pas mus naudojamos tam kad susidoroti su konkurentais..

 • Anonimas

  man tai juokingai skamba kai aiskina kad bandoma sumenkinti VSD.kur ju indelis kovojant su vis didejancia VP market itaka?negi tai nekelia gresmes nacionaliniam saugumui?kiek kainuoja nusipirkt VSD?

 • Eilinį kartą belieka tik pritarti gerb.Artūro nuomonei.

  Kad VSD užsiima visai ne tais dalykais, kuriais turėtu – daugeliui akivaizdus faktas, kurį tik patvirtino istorija su K.Girniumi.

 • Anonimas

  Gal idomu bus paskaityt, kaip sveicarai savo laiku tvarkesi su saviskem saugumo tarnybom:

  (Cia trumpai: „Before their reorganisation the services were rather a threat than a protection for the country.“)

  http://de.wikipedia.org/wiki/Fichenskandal
  http://en.wikipedia.org/wiki/Fichenaff%C3%A4re

  http://www.admin.ch/cp/d/3a5c4331_1@fwsrvg.bfi.admin.ch.html

  Swiss intelligence services (SIS)
  For a long time after WW II Switzerland kept its behaviour of a hedgehog and the Secret Services didn’t make an exception; they were in charge at will. Before their reorganisation the services were rather a threat than a protection for the country. This remark excludes the exceptionally good job performed during WW II.
  The so-called „Fichenaffäre“ (surveillance scandal) 1989 however turned the country upside down. Without any political control many thousand of citizens had been filed – up to a quantity of 700.000 (!) individual files. The Swiss were shocked. Finally, examination for everybody was granted – the author included. For years he had been frisked at the airport, photos were taken. They obviously did not digest my STRATCOMINT task in a time when I had negotiations for my employer in the GDR about the sale of scientific equipment for research on toxics in Rügen. A tiny ballpoint mark in my passport made customs watchful. Later on, when I could not enter a certain Islamic country with my passport stamped in Israel, I got a new one – and never again have been frisked. This is just one example, how amateurish Swiss Home Intelligence acted. As a result of the political earthquake following the „Fichenaffäre“, all relevant services became re-organised, the parliamentary control functions became enhanced and nowadays are rather effective.
  http://www.cvni.net/radio/nsnl/nsnl074/nsnl74ch.html
  http://www.google.com/search?q=fichenaff%C3%A4re&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8

  http://www.nachrichtendienste.ch/

  po 15 metu:
  http://www.nzz.ch/2005/05/01/il/articleCRX8R.html

 • Anonimas

  ši istorija dar kartą privertė susijaudint,nors dar nuo Pakso istorijos lyg tai viskas šiuo atžvilgiu turėtų būti aišku.Toliau veikia aksioma:jeigu nuolat ar dažnai kalbi nepalankiai apie prezidentą,KT,Seimą,etc.potencialiai gali būti verbuojamas užsienio spec.tarnybų,todėl reikia tave įspėti būti budriam,ką VSD daro ir darys.Toks paaiškinimas gal įtikintų kokio moksleivių parlamento narius(nors nieko prieš juos asmeniškai neturiu),bet kai tai įtikina V.Bogušį ar kolegą žurnalistę,tada – be komentarų…Na,manau,Girnius padarys išvadas – priešingu atveju bus apipiltas purvais.

 • Anonimas

  Manau, kad Alfredo du pirmieji klausimai esmingi.

 • Anonimas

  Tūlas-žodžio dažnas sinonimas.
  „Tūlas Viktoras Saveljevas“ ?

 • Aldona

  Mes laukiame jau 20m., kada opozicija baigs rietis su pozicija,kada pagaliau pradės bendrai dirbti mūsų mylimos Lietuvos labui,Ar nesuprantate, kad krizės metu tik susitelkę galime laimėti.