Mieli konservatoriai, LRT – vis dar visuomeninė televizija, jei ką…

Konservatoriai, kartu su kitais naujais valdančiaisiais savo darbą Seime pradėję nuo žurnalistų teisių ribojimo, staiga prisiminė, jog žurnalistai dar kažką ir privalo.

Permainų skelbėjų nuomone, pavyzdžiui, jie privalo transliuoti gyvai visą Sausio 13-osios posėdį, nes jis labai svarbus Lietuvos valstybės gyvenime.

Todėl ir surašė konservatoriai „laišką-paklausimą“ Lietuvos radijo ir televizijos Tarybos pirmininkui, kuriame pareiškė, kad:

Vienos  svarbiausių Lietuvos Valstybei – Laisvės  gynėjams dienos , Sausio tryliktosios iškilmingo minėjimo tiesioginė transliacija iš LR Seimo rūmų 2009-01-13 dieną buvo nutraukta viduryje iškilmingo minėjimo. Dėl to visos Lietuvos žmonės neteko galimybės netiesiogiai dalyvauti minėjime jį stebint per nacionalinę televiziją.

Konservatoriai dėl to labai labai užpyko, to visiškai neslepia ir reikalauja nubausti kaltuosius:

Esame pasipiktinę tokiu Lietuvos nacionalinio transliuotojo- Lietuvos radijo ir televizijos transliacijos organizavimu, atkreipdami dėmesį į tai, kad Lietuvos radijas ir televizija (toliau tekste – LRT) yra valstybės finansuojama nacionalinė, nekomercinė visuomenės informavimo priemonė, turinti ne tik išskirtinę teisę, bet ir prievolę atlikti savo, kaip nacionalinio transliuotojo funkcijas.

 Atsižvelgdami į aukščiau išdėstytą, prašome atsakyti:

         kieno sprendimu buvo nutraukta  tiesioginė transliacija,

         kokios priežastys lėmė tiesioginės transliacijos nutraukimą,

 Prašome įvertinti sprendimą priėmusio asmens elgesį bei apie taikytas priemones informuoti LR Seimą.

 Štai taip.

 

Tiesa, gal galėjo ir prieš supykdami įstatymus paskaityti. Pavyzdžiui Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymą , kuriame nurodoma, kokios yra LRT prievolės ir funkcijos.

 

Prievolės transliuoti politikų ir kitų visuomenės veikėjų kalbas, net jei jie iš permainų koalicijos ar su ja susiję,  ten nėra. Išskyrus kai kuriuos, aiškiai apibrėžtus atvejus:

 

  • LRT suteikia laiką Respublikos Prezidentui kalbėti šalies vidaus ir užsienio politikos klausimais Prezidento įstatymo nustatyta tvarka. Seimo, Vyriausybės ar Seimo opozicijos lyderio prašymu LRT pagal galimybes kuo greičiau suteikia laiką oficialiems Seimo, Vyriausybės ar opozicijos pranešimams.
  • LRT suteikia Lietuvos tradicinėms ir valstybės pripažintoms religinėms bendruomenėms laiką transliuoti religines apeigas dvišaliuose susitarimuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
  • LRT suteikia laiką rinkimų metu kandidatams į Respublikos Prezidentus, politinėms partijoms ir jų kandidatams į Seimo ar savivaldybių tarybų narius Prezidento rinkimų, Seimo rinkimų ir Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymų nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

O apie Seimo posėdžius įstatymas sako štai ką:

LRT turi leidybos teisę, taip pat teisę nemokamai įrašinėti ir transliuoti Seimo bei Vyriausybės posėdžius, iškilmingus valstybės aktus ir disponuoti įrašais savo nuožiūra.

Bet gal įstatymus skaityti konservatoriams ne lygis?

Tada pakaktų prisiminti, kad LRT jau gana seniai nebe valstybinė, o visuomeninė televizija.

O tai susidaro įspūdis, kad prisimena tai tik būdami opozicijoje.

(13 balsų, vidurkis: 4,31 iš 5)
Loading...