Mielas Jurgi Razma, demagogija ir melas nėra geriausias būdas reaguoti į pagrįstą kritiką

Per tuos beveik 20 metų jau įpratau, kad politikai, nesvarbu iš kokios partijos jie būtų, kritiką priima gana sunkiai. Todėl TS-LKD atstovo Jurgio Razmos reakcija į mano paskutinį komentarą 15min.lt taip pat nenustebino. Nustebino kitkas – kad J.Razma, šiaip jau lyg ir sveiko proto ir racionalus politikas, bandydamas atsakyti į kritiką TS-LKD atžvilgiu, elgiasi panašiai kaip jo minimas partijos kolega A.Ramanauskas:

Galima sutikti su kai kuriais autoriaus priekaištais A.Kubiliaus vyriausybei,  pavyzdžiui, dėl padarytų išlaidų vystant VAE projektą neužsitikrinus jam  pakankamai politinės paramos. Tik autorius bergždžiai tikisi aptikti kokios nors  iš šio projekto su TS sietinų asmenų ar bendrovių gautos naudos. Jei bent  pėdsakai tokios naudos būtų buvę, jie seniai būtų eskaluojami VAE projektui  besipriešinančių struktūrų. Dėl Atsinaujinančių išteklių įstatymo padarinių nesąžininga būtų kaltę versti A.Kubiliaus vyriausybei. Autoriui, manau, puikiai žinoma, kad šis įstatymas – Seimo kūrinys. Jį energingai  stūmęs J.Šimėnas  labiausiai rėmėsi kairiųjų balsais, vyriausybė pateikė pirminius užmojus šiek  tiek stabdančias pataisas. Pagaliau dėl saulės baterijų jėgainių dabar  neturėtume tokių problemų, jei Kainų komisija nebūtų nustačiusi tokių dosnių tarifų, leidžiančių tikėtis atsipirkimo per keturis – penkis metus, toliau  keliolika metų žeriantis gražų pelną. Žinoma iš anksto laikant visa ko  kaltininku, galima įsivaizduoti, kad ir nepriklausomą Kainų komisiją A.Kubilius  turėjo kaip nors priversti nustatyti normalius tarifus. Dėl IAE uždarymo  Lietuvai nepalankių sutarčių nors autorius puse lupų burbteli, kad tai LSDP  vyriausybės palikimas, bet čia pat užgriūva ant A.Kubiliaus vyriausybės, kodėl  jų nepakeitė. Lyg būtų taip paprasta jas pakeisti? Kodėl NUKEM turėtų imti ir  atsisakyti sau palankių nuostatų? Jei mes sutartis nutrauktume, sulauktume tokių kompensacijų reikalavimų, kad maža nepasirodytų. Beje, ir esant sudėtingoms  aplinkybėms, sutartys R.Švedo ir R.Čiukšio darbo laikotarpiu buvo pakoreguotos  Lietuvai naudinga kryptimi. Naujo bloko Elektrėnuose statymo politinis  sprendimas ir pirmasis rangos konkursas buvo taip pat priimtas G.Kirkilo  vyriausybės. Jei A.Kubiliaus vyriausybė būtų pradėjusi svarstyti  allternatyvius  variantus, pavyzdžiui statyti keletą kogeneracinių elektrinių prie dižiųjų miestų, buvo grėsmė negauti tam jau suderintų ES pinigų ir būtų neišvengiamas  kelių metų vėlavimas. O dėl projekto su IBM autoriui linkėčiau pasiaiškinti su  buvusia šio projekto kuratore ŠMM viceministre N.Putinaite, o ne daryti išvadas  pagal tuos tendencingus politinius vertinimus, kuriuos suformulavo LSDP  veikėjai. Norisi tikėtis, kad autoriaus ypatinga „draugystė“ su vienu TS-LKD  nariu A.R. neims lietis publikacijomis, tendencingai atakuojančiomis visus  TS-LKD politikus.

J.Razma čia daug visko prirašė ir pripainiojo, todėl, manau turiu atsakyti ir kai ką paaiškinti, kad kitiems nesusidarytų įspūdis, kad J.Razma kalba teisybę.

Pradėti reikėtų nuo to, kad J.Razma arba nemoka skaityti, arba per skubėjimą nesuprato, kas buvo parašyta ir todėl paskubėjo man priekaištauti dėl to, ko aš nerašiau.

J.Razma rašo, kad aš „bergždžiai stengiuosi atptikti  kokios nors  iš VAE projekto su TS sietinų asmenų ar bendrovių gautos naudos. Keista, nes aš apie tai nerašau. J.Razmos minimas sakinys yra susijęs su Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu ir man bus smagu išgirsti, kaip J.Razma paneigs mano nuogastavimus.

J.Razma teigia, kad neteisinga suversti kaltę dėl aukščiau minėto įstatymo A.Kubiliaus Vyriausybei ir paaiškina man, kad tai viso Seimo kūrinys. Mielas Jurgi, aš tą puikiai žinau. Tačiau tamstos argumentacija apie šį įstatymą stūmusį J.Šimėną ir „kairiųjų balsus“ skamba labai kvailai ir yra pigesnė demagogija nei ta, kuria kartais užsiima jūsų partijos kolega M.Adomėnas.

Pirmiausia, jei gerai pamenu, J.Šimėnas visada buvo TS-LKD frakcijos narys. Sutikite, keista, kad būdamas frakcijos seniūnu, jūs leidote savo frakcijos nariui, kartu su kairiaisiais prastūminėti blogus, o gal net korupcinius įstatymus. Gal taip darėte todėl, kad jums nebuvo įdomu? O gal turėjote kokių nors kitų priežasčių. Būtų įdomu sužinoti.

Teiginys apie „kairiųjų balsus“ taip pat yra skirtas fanatiškiems TS-LKD dundukams, kurie tiki viskuo, ką jiems sakote tamsta, A.Bačiulis ar A.Ramanauskas. Tuo labai lengva įsitikinti nuėjus į Seimo puslapį.

Pirmas balsavimas 2011 metų gegužės 12 dieną: „už“ balsuoja 33 TS-LKD nariai, 9 LS nariai ir 6 LCS ir TP nariai. Prieš – nė vieno iš valdančiosios koalicijos. J.Razma – taip pat už.

Antras balsavimas dėl 6 ir 65 straipsnių pataisų 2012 metų gegužės 22 dieną: „už“ balsuoja 33 TS-LKD nariai, 6 LS nariai ir 4 LCS nariai. Prieš – nė vienas iš valdančiosios koalicijos. J.Razma basuoja „už“.

Trečias balsavimas dėl 16 straipsnio pakeitimo 2012 metų birželio 21 dieną: „už“ balsuoja 42 TS-LKD nariai, 9 LS nariai ir 7 LCS nariai. Prieš – nė vieno iš valdančiosios koalicijos. J.Razma balsuoja už.

Ką čia dar daugiau galima pasakyti. Gal tik tiek, kad meluoti yra negražu, mielas J.Razma…

Dėl kainų komisijos aš lyg ir nieko nekalbėjau, tad nežinau apie ką su tamsta, mielas Jurgi, diskutuoti, o štai kad jums pritrūko kompetencijos pamatyti, kad įstatymu sudarytos sąlygos yra korupcinės, man gan akivaizdu. Juo labiau, kad apie tai buvo kalbama jau nuo 2011 metų pabaigos.

Eikim toliau – Ignalinos uždarymas. Aš neburbu, o konstatuoju, kad problema prasidėjo G.Kirkilo Vyriausybės laikais ir klausiu, kodėl per ketverius metus nieko nepadarėte. Jūs gi man atsakote, kad tai nėra paprasta ir kad NUKEM nenori. O kas sakė, kad turi būti paprasta ir kad NUKEM norės? Bet gal vis dėlto per 4 metus buvo galima ką nors padaryti, jei kas nors būtų įdėjęs tiek pat pastangų, kiek buvo įdėta į VAE?

Apie naujo bloko Elektrėnuose statybą aš nieko nerašau, o jūs, mielas Jurgi, naudojate visiems demagogams būdingą taktiką – pats kažką išsigalvojate ir pats neigiate. Jei kartais buvo per sunku suprasti, tai aš rašiau apie elektros gamybos kvotą Elektrėnų elektrinei, kuri šios Vyriausybės buvo gana ženkliai sumažinta. Mano klausimas buvo labai paprastas – kam reikėjo deginti Gazprom dujas Elektrėnuose, jei pirkti elektros energiją buvo gerokai pigiau. Kam tai buvo naudinga?

Pagaliau dėl IBM projekto – nelabai suprantu, kodėl, mielas Jurgi, man siūlote aiškintis su švietimo viceministre. (Aš, pavyzdžiui, niekada niekam nesiūlau aiškinti dėl kokio nors pranešimo su kuriuo nors BNS žurnalistu ar redatoriumi.) Tas projektas buvo Vyriausybės projektas ir už jo nesėkmę atsakinga Vyriausybė ir galbūt tie, kuriems neužteko komepetencijos suprasti, kad ES lėšos jam nebus skiriamos. Galbūt tai buvo tiesiog kvailumas, bet juk rezultatas tas pats, ar ne, mielas Jurgi?

Pabaigai, mielas Jurgi, dėl jūsų tikėjimo. Tai jūs draugaujate su tokiais atmatomis kaip A.Ramanauskas ar žiniasklaidą perkantis ir vaikus politinei reklamai naudojantis M.Adomėnas. Tai jūs tendencingai nematote, kas dedasi jums pašonėje ir dėl savo bėdų esate linkęs kaltinti kitus, visur ieškoti priešų ir sąmokslininkų.

O tereikia tik vieno dalyko – pripažinti klaidas, jų nebekartoti ir apsivalyti nuo purvo, kuris kenkia visai jūsų partijai.

To jums ir linkiu.

(8 balsų, vidurkis: 4,75 iš 5)
Loading...
 • M_a_u_r_a_s

  kad jums pritrūko kompetencjos pamatyti, kad įstatymu sudarytos sąlygos yra korupcinės, man gan akivaizdu. Ne tik razmai, kuris ne kartą yra elgęsis keistokai, pvz „Visuomio“ atveju, kaip ir „frakcijos nevaldomas“ šimėnas, klastojęs dokumentus. Antikorupcinį įstatymų vertinimą vykdo STT.

 • Auksinis_kardas

  Nekalbant apie korupcinę dedamąją, kuri turi būti aiškiau argumentuojama, pakanka matyti struktūrinius trūkumus: nenumatytos jokios lubos, galinčios riboti brangaus gamybos būdo privalomą supirkimą – kvotos, specifinės biržos, ar pan. tikrai trūksta. Beje, toks ribų nebuvimas savaime labiau kalba korupcijos nenaudai – toks atvirumas, bei visuotinas supuolimas ir išsprogdins pasipelnymo galimybes.

  • M_a_u_r_a_s

   Išties, jei pelninga tik pirmiesiems, o toliau neišvengiamas skandalas, pirmuosius painformuoti galima ir turint ribotą kvotą. Pritarčiau, ir iš dviejų valdžios „K“- korupcijos ir kvailumo – čia labiau neša į antrąją.

 • Buvau sumąstęs perkelti J.Razmos komentarą pas p-ną AR „geran“, nes tikėjausi, kad AR pakomentuos, ir o bet tačiau išreikš nusistebėjimą, kas gi nutiko TS LKD, kad p-nas Jurgis komentarus rašyti pradėjo?:)). Šaunuolis AR, kad pastebėjo J.Razmos „suktybes“ po 15min esančiu AR straipsniu, kuriam riebų 10 parašyčiau:)).  

 • Justass Hidden

  prirarašė = prirašė
  subėjimą = skubėjimą
  atptikti = aptikti
  smafgu = smagu
  kūriys = kūrinys
  kvailaii = kvailai
  panemu =  pamenu
  aį = aš
  kompetencjos = kompetencijos
  pstangų = pastangų
  išsigallvojate =  išsigalvojate
  šiso = šios
  viur = visur

 • Prisimenu per „Dviračio šou “ būdavo toks personažas Liurbis Marazma. Prototipas manau  suprantate iš kur. Nes kas čia surašyta yra tikri marazmai. Ypač absurdiškai atrodo: mes nekalti, čia Šimėno darbas. Juk čia absurdas. Kam tada reikalingos Seime frakcijos jei nebėra kolektyvinės atskomybės ar jos Razma nenori prisiimti.

 • kaktusas

  Kaip supratau Razmą, jei balsuoji „už“, tai dar nereiškia, kad supranti už ką balsuoji. Tikėjo Šimėnu, bet vėliau paaiškėjo, kad vėl jį „raudonieji“ išdūrė.

 • briedis

  mielas, Jurgi Razma- yra kritika ir yra noras „užvažiuoti“
  Mielas pone Račai, prieš „užvažiuodamas“ pasistenkit atsižvelgti į tai, kad ne visi  yra lengvai suvažinėjami.
  specialiai Artūtui Račui paaiškinsiu, kol dunduku neišvadino- tai du skirtingi dalykai- kritika  ir noras užvažiuoti. 
  Aš renkuosi pirmą.- 

  • ArturasR

    mielas briedi, jei atvirai, tai nelabai supratau tamstos gilios minties…

 • Linas C.

  Pirmasis balsavimas įvyko 2011.04.19 lrs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=-10985&p_var=1&p_mark=&p_rus=5, o ne 2011.05.12 kaip teigia autorius. Visus paskesnius balsavimus vyko įstatymo koregavimai…pirminį pritarimą įstatymui lydėjo skandaliukas, dėl neleistinų ir neaprobuotų  prirašymų įstatyme ir pan., dėl ko Degutienė net atsisakinėjo teikti šį įstatymą balsavimui.

  Štai ištrauka iš to meto spaudos (bernardinai.lt)
  Seimas priėmė daug diskusijų kėlusį, vos ne korupciniu ar atskirų klanų interesams tarnaujančiu įvardintą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą. Jo skaidrumu abejojantys parlamentarai tikisi, kad įstatymą dar vetuos Prezidentė ir jis bus taisomas, praneša LTV „Panorama“.Suvaržymai hidroenergetikai ir žalia šviesa vėjo jėgainėms. Taip naująjį įstatymą apibūdina jo krikštatėvis – Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas. Jo nuomone, Lietuva iš atsinaujinančių išteklių gali pasigaminti visą šilumą ir apie trečdalį reikalingos elektros.„Visas mūšis vyko dėl elektros. Dėl šilumos, atrodo, visi mano, kad reikia šituo keliu eiti ir problemų nebėra. O dėl elektros – mūšis. Natūralu, kad kuo daugiau elektros iš atsinaujinančių šaltinių, tuo mažiau jos gaminsime iš gamtinių dujų“, – kalbėjo J. Šimėnas.Vien tai, kad įstatymu rūpinosi ne energetiką kuruojantis Ekonomikos komitetas, o šis, kurio pirmininkas turi sąsajų su biokuro gamyba, dalį parlamentarų paskatino abejoti įstatymo skaidrumu. Be to, buvo kilę abejonių, ar pats J. Šimėnas, Seimo nariams nežinant, nebandė keisti kai kurių įstatymo nuostatų.

  • ArturasR

    mielas Linas C, gali būti, kad suklydau. Tačiau patikrinau jūsų nuorodą – ten balsavimo tendencijos tos pačios – valdančioji dauguma beveik vieningai balsuoja už, J.Razma – taip pat. Tad kur aš neteisus? Ir kur J.Razma teisus?

   • Linas C.

    Čia posta įrašiau ne pateisinti Razmą, bet mesti akmenį J.Šimėno (TS-LKS narys) pusėn, dėl tam tikrų interesų nusuderinamumo..kas beje rodė ir balsavimas komitete dėl Visagino atominės elektrinės. kuria aš asmeniškai palaikau..o toliau viska gerai parašė Kreivys, tik pamirštas vienas esminis momentas, apie ką nerašoma, tai pačio įstatymo atsiradimo aplinkybė. o ji ta, kad pagal EU direktyvas, šalys narės turi realizuoti siekiamybę ateityje apie 23 proc. energijos gaminti iš atsinaujinančių šaltinių. Ar tai blogai? Nemanau…ar tinkamai išryškinta buvo įstatymo problematika?  tikrai ne…..

 • sataniuga

  „Teiginys apie “kairiųjų balsus” taip pat yra skirtas fanatiškiems TS-LKD dundukams, kurie tiki viskuo, ką jiems sakote tamsta, A.Bačiulis ar A.Ramanauskas. Tuo labai lengva įsitikinti nuėjus į Seimo puslapį.“

  Tamsta, Račai, Jūsų paminėtų veikėjų nedera ieškoti Seimo puslapyje, kadangi jie nėra Seimo nariai. Atleiskit, bet Jūsų „kova“ su algiu greitai bei užkalniu – š.. malūnėliais ima priminti vieno veikėjo kovą su vėjo malūnais – tokia pati neklystamumo ietis, tik ištikimo ginlanešio šalia nėra, o reikėtų.

  • ArturasR

   mielas sataniuga, panašu, turite teksto suvokimo problemų. Kai kalbu apie Seimo puslapį, turiu galvoje balsavimus, apie kuriuos kalba J.Razma.

   Atleidžiu. Prašom.

   O kas ir ką tamstai primena, man visai neįdomu. Bet jei dar lyginsite mane su srutų duobės caru, patiesiu tamstai staltiesėlę.

   • sataniuga

    Gerb. Artūrai, bet jūs pats lyginatės su jais, apie juos rašydamas. Mano požiūriu,  tiek AR, tiek AU.yra interneto troliai, su kuriais kovoti, betgi,  praktiškai neįmanoma. Blogeris Zeppelinus apie tai labai teisingai parašė.

    • ArturasR

      mielas sataniuga, sekant tamstos logika, visi rašantys apie vagis, yra vagys, o rašantys apie prostitutes – parsidavinėja.

     Blogeris Zeppelinus rašo gerai,bet nebūtinai viskas, ką jis rašo, yra neginčijama tiesa.

     Neįmanomų dalykų nėra ir tik ateitis parodys, ar troliai yra tokie pat drąsūs realiame gyvenime, kokiais jie dedasi prie klaviatūrų.

     • Uzklydelis

      Nagi, smalsu, kaip įsivaizduojate tą jų drąsos testavimą „realiame gyvenime“ (ateityje)? :-)