LŽEK sprendimas: gal reikėtų pasvarstyti dar kartą?

Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos atsakymas į „Telemanijos“ direktorės E.Šerelienės-lailos skundą buvo trumpas ir lakoniškas:

Skundą atmesti. „Bloguose“ pateikiama informacija nėra žurnalistinės veiklos produktas. Ji yra vertintina kaip privačių asmenų nuomonė. Nuomonių Komisija nesvarsto.

Prisipažinsiu, sprendimas šiek tiek nustebino.

Bet ne todėl, kad „Telemanijos“ skundą atmetė – kvaila būtų buvę tokius kliedesius svarstyti.

Stebina motyvacija – jei aš viską suprantu teisingai, tai šis sprendimas sako, kad LŽEK laikosi nuostatos, kad tinklaraščiai nėra viešosios informacijos rengėjais ir skleidėjai ir kad jiems negalioja pastariesiems taikomi reikalavimai.

Suprask, tinklaraštyje gali rašyti kaip nori ir jokios etikos ten ieškoti nereikia.

O tai kaip tada vertinti LVAT sprendimą? Juk ten sakoma visai kas kita.

Pavyzdžiui, pabrėžiama, kad:

internetinis dienoraštis gali būti vertinamas kaip vienas iš publicistikos žanrų, atspindinčių autoriaus nuomonę. Taigi šia prasme kai kurie internetinių tinklaraščių autoriai gali būti prilyginti žurnalistams – komentatoriams, inter alia pateikiantiems savo požiūrį, komentarus, įžvalgas ar analitinius pamąstymus apie visuomenei reikšmingus politinio, ekonominio ar kultūrinio gyvenimo įvykius.

Taip pat teigiama, jog:

vien tai, jog internetinio tinklaraščio autoriaus veikla ar teisinis statusas formaliai ir eksplicitiškai nėra reglamentuojami VIĮ (Visuomenės informavimo įstatymo – A.R.), dar nesudaro pagrindo teigti, kad tokie asmenys yra apskritai eliminuojami iš teisinio reguliavimo sferos, arba kad jie pagal savo vykdomas funkcijas negali būti prilyginti žurnalistams – komentatoriams, o taip pat kad jų atžvilgiu tam tikra apimtimi negali galioti VIĮ nuostatos, numatančios žurnalistų teises bei pareigas.

Ir nurodoma, kad:

fizinis asmuo, faktiškai valdydamas informavimo priemonę – internetinį tinklaraštį  (VIĮ 2 str. 17 d.), gali būti pripažįstamas ir viešosios informacijos rengėju. VIĮ tiesiogiai nereglamentuoja, tačiau ir nedraudžia  tokių atvejų, kuomet žurnalistas ir viešosios informacijos rengėjas yra tas pats asmuo.“

LVAT, žinoma, nepasako, kad „bloggeris“ visada reiškia tą patį, ką ir žurnalistas, tačiau kolegijos sprendime niekaip negali išskaityti, kad „bloguose pateikiama informacija nėra žurnalistinės veiklos produktas. Aš drįsčiau teigti, kad LVAT sprendimas labiau teigia, jog yra priešingai ir kad LŽEK nariai šio sprendimo nėra akyse matę ir nieko apie jį nežino.

Bet tai, žinoma, tik mano nuomonė, kuri negali būti svarstoma.

Nes antrasis LŽEK argumentas į „Telemanijos“ skundą buvo tas, kad … komisija nesvarsto nuomonių.

Vėlgi – jei teisingai suprantu, tai pavyzdžiui, kur nors alfa.lt, delfi.lt , lrytas.lt ar „Lietuvos žiniose“ arba „Vilniaus dienoje“ nuomonių skiltyje parašius komentarą, kuriame, pavyzdžiui, būtų pasakyta, kad LŽEK nariai yra dundukų, neišprusėlių ir avigalvių gauja, nieko nesuprantanti nei apie žiniasklaidą, nei apie žurnalistus arba kad visi Seimo nariai yra idiotai, kurių vienintelis rūpestis yra už valstybės pinigus išsinuomoti automobilį ir po to jį perduoti giminaičiams, kad šie galėtų išsipirkti jį už likutinę kainą, ir kam nors tokius teiginius apskundus, LŽEK jų nesvarstytų, nes …nuomonių ji nesvarsto.

Keistokas požiūris.

Aš tai iki šiol galvojau, kad nuomonę taip pat galima reikšti etiškai arba ne.

Tikriausiai klydau.

Tikriausiai klaida yra ir Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekse, kuriame teigiama, kad:

gerbdamas žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones. Perteikdamas įvairias nuomones, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę bei etiką.

ir kad

žinios ir nuomonės turi būti aiškiai skiriamos. Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai privalo užtikrinti, kad nuomonė būtų reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai neiškreipiant faktų ar duomenų.

Juk LŽEK tikriausiai klysti negali?…

P.S. Sutinku būti svarstomas už šią nuomonę, nes manau, kad LŽEK sprendimo dėl „Telemanijos“ skundo argumentacija yra klaidinga, o pats sprendimas gali turėti neigiamos įtakos visai Lietuvos žiniaskklaidai, kurios netaskiriama dalis yra tinklaraščiai.

(9 balsų, vidurkis: 4,44 iš 5)
Loading...