Konstitucija Lietuvoje galioja: Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas

Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo pranešimas spaudai:

Šiandien Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) patenkino Gėjų lygos atskirąjį skundą dalyje dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo ir panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą sustabdyti leidimo organizuoti eitynes „Už lygybę“ galiojimą.

Teisėjų kolegija nutartyje konstatavo, kad, vadovaujantis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir Europos žmogaus teisių teismo praktika, valstybė turi pozityvias pareigas užtikrinti veiksmingą naudojimąsi taikių susirinkimų teise visiems, taip pat ir asmenims, turintiems nepopuliarias pažiūras ar priklausantiems mažumoms. Esminė veiksmingo naudojimosi susirinkimų laisve sąlyga yra teisėtumo prezumpcija, kuri paneigiama atsisakant oficialiai sankcionuoti susirinkimą ir taip atgrasinant mažumoms priklausančius asmenis nuo dalyvavimo susirinkime. Tokių neigiamų pasekmių susirinkimų laisvei negalima išvengti, kai šios laisvės teisinės gynybos priemonės yra taikomos tik po numatomo susirinkimo datos.

Teismo nutartyje nurodoma, kad pareiškėjai nepateikė svarių duomenų ar įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti apie tai, kad valstybė nėra tinkamai pasirengusi įvykdyti savo pozityvių pareigų užtikrinti eitynių dalyvių apsaugą numatomo taikaus susirinkimo metu.

Vyriausiasis administracinis teismas taip pat konstatavo, kad nagrinėjamos bylos aplinkybėmis, kai iki numatytos eitynių „Už lygybę“ dienos ginčas dėl eitynių organizavimo teisėtumo nėra išnagrinėtas iš esmės, leidimo organizuoti eitynes galiojimo sustabdymas reikštų susirinkimų laisvės ribojimą, kuriuo, remiantis Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, būtų paneigiama esminė veiksmingo naudojimosi susirinkimų laisve sąlyga.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad LVAT yra nustatytos teisėjų specializacijos byloms nagrinėti. Teisėjas pranešėjas bylose skiriamas kompiuterinės sistemos pagalba (kaip ir buvo padaryta šiuo atveju). Atsižvelgiant į tai, kad atskirajame skunde buvo keliami aktualūs žmogaus teisių apsaugos klausimai, kuriuos, be kita ko, reglamentuoja tarptautinės teisės aktai, teisėjų kolegija buvo sudaryta iš teisėjų, kurie specializuojasi bylose, susijusiose su Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės taikymu.

Ši LVAT nutartis yra neskundžiama.

Nutartis skelbiama Vyriausiojo administracinio teismo internetinėje svetainėje http://www.lvat.lt Bylos Nr. AS-822-339-2010. Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

… Galima konstatuoti, kad ginčas baigtas…

Labai tuo džiaugiuosi.

(16 balsų, vidurkis: 4,50 iš 5)
Loading...