Lyderio estafetę perima… Estija

Pamenate, dar visai neseniai Lietuva buvo regiono lyderė.

Na, jei ir nebuvo, tai bent jau oficialiai deklaravo norą tokia būti. Ir ne tik norą.

Aktyvi Lietuvos politika Baltarusijoje ir parama vietinei opozicijai, vėliau -tarpininkavimas deryboms Ukrainoje ir draugystė su V.Juščenka, po to – parama Gruzijai ir jos prezidentui, rūpestis Moldovos teritoriniu vientisumu vykstant ES-Rusijos deryboms  lyg ir turėjo rodyti visiems, o pirmiausia – Europos Sąjungai, kad Lietuva yra pasirengusi užsikrauti sunkią diplomatinę naštą skleidžiant demokratiją į rytus. Žinoma, su visomis iš to išplaukiančiomis privilegijomis ir visuotine pagarba.

Estija ir Latvija tuo metu rūpinosi savo reikalais ir lyderiauti, atrodo, nepretendavo.

Bet štai praėjusią savaitę Estijosužsienio reikalų ministras Urmas Paet pareiškė, kad Taline galėtų įsikurti ES Rytų kaimynystės programos mokymo centras.

Pasak ministro, jau balandį Estijos sostinėje planuojama surengti pirmuosius mokymus pagal ES Rytų kaimynystės programą, o vėliau Talinas galėtų tokių mokymų baze.

 Įdomu, ar Lietuva tokiai Estijos iniciatyvai pritartų?

P.S. Taip pat įdomu, ar Lietuva remia Estijos norą, kad šalyje įsikurtų ES informacijos technologijų agentūra. Slovėnija ir Austrija, pavyzdžiui, jau pareiškė tokias Estijos pretenzijas visapusiškai palaikančios. 

Tikėtina, parems ir Lietuva. Juk Estija tikriausiai be išlygų rėmė Lietuvą, kai ši varžėsi siekdama, kad Europos Lyčių lygybės  institutas įsikurtų Vilniuje.

(4 balsų, vidurkis: 4,25 iš 5)
Loading...
 • lida

  Noima sudaryti ispūdį, kad Lietuvos užsienio politika Baltarusijos, Ukrainos, Moldovos, Gruzijos atžvilgiu, ką čia slėpti – nepatikanti Rusijai, yra Lietuvos ekonominio nuopolio ir Estijos iškilimo pagrindinė priežastis ? Buridano asilas aria vagą ta pačia kryptimi.

  • miela lida, kaip jau esu sakęs, geriau jau būti Buridano asilu nei kietakakte rusofobe ožka.

   • lida

    Kaži kuo jau čia taip geriau būti minkštakakčiu ar rusofilu.

 • Pirmoji teksto dalis neturi ryšio su antrąja.
  Lietuviai taip pat daug metų kantriai kuria įvairius verslo slėnius, Saulėtekyje kyla nauji pastatai-būsimos moymosi bazės.
  Ne viskas sekasi ir klostosi kaip norėtume? Taip.
  A.Račai, nepavydėk estams, viseims užteks vietos po saule ir lyderiavimo Baltijos regione įsivaizduojamos šlovės.

  • mielas Fredi, norėčiau tamstai priminti, kad kiaulių kartu neganėme.

  • GIGA

   Komentatorius Fredis šį kartą net blogo šeimininko minties nesuprato…Taip norėjosi kažką parašyti:)

 • Regis

  „Taline galėtų įsikurti ES Rytų kaimynystės programos mokymo centras“

  Labai šaunu. Ko jie ten mokytų? Dalintųsi patirtimi kaip vykdyti išmintingą politiką rytų kaimynų atžvilgiu ir likusių po SSRS iširimo (ne)piliečių integracijos klausimais?

  Kaip šalyje kurioje kas dešimtas gyventojas turi taip vadinamą nepiliečio statusą ir kurioje vykdoma plataus mąsto antirusakalbių politika gali būti įkurtas toks centras?

  Matyt estai žino kaip. Klausimas tik mūsų politikams ir atsakingiems asmenims – ar ilgai ir toliau nesugebėsit pilnai išnaudoti mūsų šalies privalumų ir geografinių, ir geopolitinių ir t.t.? Ar tiesiog turit patologinių amžino nusižeminimo prieš estus problemų?

  • mdxacuk

   Galima spėti, kad absoliučią daugumą nepiliečių toks jų statusas absoliučiai tenkina. Antraip per 20 metų galima buvo nesunkiai pramokti estų kalbos (daugelis ir moka) bei išlaikyti konstitucijos pagrindų egzaminą. Nebent jie būtų silpnapročiai, negalintys gauti netgi vairuotojo pažymėjimo. Pagal teises nepiliečiai mažai kuo skiriasi nuo piliečių, bet užtat neprivalo laikytis kai kurių pareigų – pavyzdžiui, tarnauti armijoj. Iš kitos pusės niekas jiems nedraudžia gauti, pavyzdžiui, Rusijos pilietybę arba netgi persikraustyt į Rusiją, tuo labiau, kad Putinas savo laiku buvo paskelbęs tėvynainių sugrįžimo programą su visu finansavimu. Spėju, kad per keletą metų kažin ar atsirado bent 10 Estijos engiamų nepiliečių, kurie būtų panorėję persikraustyt į klestinčią matušką rodiną iš barbariškos Estijos.

   Tad kas geriau negu Estija gali skleisti civilizuotos kaimynystės patirtį.

   • Regis

    Įdomi tamstos logika. Šiaip jeigu tas centras būtų skirtas ES šalių atstovams mokyti kaip išmintingai tvarkytis su kitataučiais (išmintingai čia iš centrinės valdžios pozicijos) tai tada tokia estų patirtis būtų gal ir vertinga. Priminsiu, kad į šią programą (ES Rytų kaimynystės programos) įtrauktos Ukraina, Gruzija, Azerbaidžanas, Armėnija, Moldova bei Baltarusija. Ne visi rusakalbiai atsidūrę „pribaltikos“ šalyse ne visai savo noru yra iš „matuškos rodinos“ (turint omeny Rusiją). Nemažai tų nepiliečių yra išvardintų šalių tautiečiai. Tai kaip skirtingai sprendžiami pilietybės klausimai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje matyt galėtų būti viena iš civilizuotos kaimynystės paskaitos dalių. Pabrėžiant, kad pranašieji estai žymiai geriau tvarkosi šiuo klausimu.

    • mdxacuk

     Dar negirdėjau, kad kas nors kitas, išskyrus rusus, verktų dėl savo tautiečių „pribaltikoj“. Lietuviams Latvijoj ar Estijoj po 1990 m. nebuvo jokių išimčių lyginant su rusais. Pabandykit rasti ten lietuvių, negalinčių gauti Latvijos pilietybės dėl to, kad nemoka kalbos. O gal pabandykit rasti Rusijoj kokį nors pretendentą į Rusijos pilietybę ir nemokantį rusiškai. Kad žmogus iš viso vartoja „rusakalbių“ sąvoką tėra papildomas įrodymas, kaip beviltiškai rusų propagandos jam užpudrintos smegenys. O kad jis dar susigalvoja ir kažkokios šalies „tautiečius“, tai iš viso rodo kažkokį sąmonės užtemimą. kokios šalie „tautiečiai“ yra, tarkim, austrai arba belgai? Arba kaip įsivaizduojat Prancūzijos poziciją „prancūzakalbių“ atžvilgiu Kanadoj, kur jie irgi galbūt atsidūrė ne savo noru? Tamstos minimi gruzinai, armėnai ar moldavai yra tokie pat rusakalbiai, kaip ir Latvijos lietuviai. Tai pagal tamstos logiką Rusija yra ir jų atstovė?

     Estija pilietybės klausimus iš tikrųjų sprendė principingiau ir nuosekliau, nes nesileido į teisines dviprasmybes, kaip Lietuva.

     Aš nežinau tų mokymų programos turinio, bet tarp kitų dalykų galėtų būti skaitomos paskaitos lyginant Estijos patirtį su Rusijos patirtim asmenų „kavkazskoj nacionalnosti“ atžvilgiu. Rusams tai galėtų būti naudinga, nes tamstos žiniai Rusijoj pernai rasistiniais motyvais buvo užmušti 54 asmenys ir dar 300 sužalota.

     Lietuvos šventa pareiga ir gyvybinis interesas yra pademonstruoti solidarumą ir paremti Estiją šiuo reikalu, nes tai būtų papildomas koziris neutralizuojant rusų propagandinius išpuolius. Tikėtina rusų propagandinė isterija bus tik papildomas to įrodymas.

     • Regis

      Gerbiamasis, o prie ko čia Rusija? Prie mano užpudrintų smegenų? Prie ko lyginimas Estijos su Rusija, prie ko čia kaukaziečiai, užmušti rasistiniais motyvais 54 asmenys ir tie 300 sužaloti? Tiesą sakant nelabai suprantu.

      Pabandysiu pakartot savus argumentus. Šioje programoje dalyvauja buvusios SSRS šalys – Ukraina, Gruzija, Azerbaidžanas, Armėnija, Moldova, Baltarusija. Mokymai kiek suprantu bus skirti šių šalių atstovams. Klausimas ar verta šalis turėti tokį centrą kuri demonstruoja nepagarbą ir nesiskaitymą buvusios SSRS piliečiams kurie savotiškos istorijos pasekoje atsidūrė dabartinės Estijos respublikos teritorijoje. Tarp šių žmonių kuriuos kaip taisyklė jungia buvusios SSRS valstybinė kalba rusų yra toli gražu ne visi rusai (pagal tautybę). Beje niekur nesakiau, kad jų teises turi gint Rusija. Ir niekur neteisinau jeigu LR oficialios institucijos atsisakytų padėt lietuviui pagal kilmę kur jis tik papultų į bėdą ar Estijoj, ar Airijoje, ar toje pačioje Rusijoje.

      Beje jeigu jau demonstruojant gebėjimą rast informaciją gal galit padėt surast kitas dvi šalis pasaulyje kuriuose egzistuoja toks reiškinys kaip „nepiliečiai“. Juridiškai.
      SSRS subyrėjo, tik dvi šalys taip savotiškai pasielgė su likusiu palikimu. Aš tarp kitko visai nenoriu ginčytis šia tema. Tai Estijos sprendimas. Aš ginčijuosi dėl tinkamumo vietos tokiam centrui. O, kad Lietuvos šventa pareiga palaikyti estus nes matai taip neutralizuotų rusų propagandinius išpuolius tai tai jau tamstos išmąstymas. Estai iš to tik pasijuoktų. Ir turėtų tam pagrindo.

     • mdxacuk

      Tai, ką tamsta vadinate „nepiliečiais“, „nepiliečiai“ yra tiktai rusams („негражданин“). Lietuviškai tai yra asmenys be pilietybės. Tai tik rodo, iš kur pudra ant tamstos smegenų.

      Asmenų be pilietybės yra kiekvienoj šaly. Gal Š. Korėjoj arba Kuboj ir nėr, nežinau. Jei norit, galit atsisakyt Lietuvos pilietybės ir tokiu asmeniu tapsite pats. Dauguma rusų Estijoj nėra asmenys, kuriems pilietybė atimta arba kurią atsisakyta suteikti, bet asmenys, kurie jos nenori. Estų Estijoj yra mažiau 70 proc., asmenų be pilietybės – apie 9 proc. Tai tik įrodo, kad norintiems nėra jokių kliūčių pilietybei gauti. O tai, kad valstybėje gyvena 9 proc. asmenų be pilietybės, nėra joks unikalus dalykas. Jungtiniuose Arabų Emiratuose piliečių yra tiktai 20 proc.

     • Regis

      Gerbiamasis mdxacuk, tikrai taip, esu netikslus angliškai tai pavadinta Alien tai verčiama 1. svetimšalis, 2. pašalietis, 3. ateivis. O dokumentas kurio aš Lietuvoje niekaip nesugebėčiau gauti atrodo taip:

      http://en.wikipedia.org/wiki/File:Estonian_aliens_passport.jpg

      Spėju, kad jūs tą puikiausiai žinote. Ir puikiausiai susigaudot apie ką kalbu. Beje pažadu pasitaisyti ir nepiliečio termino nenaudoti. Estiškai tai pavadinta svetimšalio pasu. Gal žinote kaip lietuviui (jeigu lietuviško tokio nėra) gauti bent tokį estišką?

      Dėl tų pudrų. Skamba gražiai, bet argumentų diskusijoje neprideda. Aš pavyzdžiui galėčiau pasakyt, kad jūsų smegenys mėlynos bet nuo to jos nepamėlynuos ar ne? Arba nepasidarys mėlynesnės negu yra.

     • mdxacuk

      Galit apsiramint, yra lygiai toks pat ir lietuviškas http://www.dokumentai.lt/pa-pasas.php

      O kol neišmoksit atskirt pelų nuo grūdų, mažiau žiūrėkit rusiškas televizijas arba apsiribokit bojevikais. Ten pudros irgi užtektinai, bet skirta naivesniems, užtat mažiau kenksminga. Nors ilgalaikis poveikis tas pats.

     • Regis

      Šiaip visada sunku diskutuoti su oponentu kuris komentuoja galvą ir jos turinį ir dalina patarimus kaip tą galvą geriau prižiūrėti.
      Tačiau kažkuria prasme ir įdomu. Kiek gi galima apie tą patį kartotis, kiek kartų paskui nuklyst į lankas iš jų sugrįžt ir vėl klausytis patarimų ką geriau daryt, kad su galva būtų nors kiek geriau.

      Gal pabandom dar kart gerbiamas Mdxacuk?
      Aš manau, kad Estija ne visai sąžiningai ir garbingai pasielgė su buvusios SSRS piliečiais kurie tuo momentu gyveno, dirbo, dauguma sukūrė šeimas. Didesnė dauguma turėjo ir pragyvenimo šaltinį, ir nekilnojamą turtą ir t.t. T.y. pabėgėlio statuso jiems niekaip nepripaišysi. Savaime aišku nepripaišysi ir jūsų pavadinto lygiaverčio statuso (asmens be pilietybės kelionės dokumentas). Aš neginčiju estų teisės tvarkytis savo šalyje kaip jie nori. Aš tik manau, kad Lietuva dėl šio pilietybės klausimo sprendimo ir dėl kitų momentų žymiai labiau vertesnė turėt pas save gerb. Artūro paminėtą centrą.

      Dėl visų kitų diskusijos metu kilusių papildomų ginčų nelabai matau reikalo ginčytis nes tai mano pozicijos iš esmės nekeičia ir mano galva yra jau lankos ginčo objekto požiūriu. Nors pripažinsiu žaviuosi tamstos tvirtumu įrodyti tai kas nėra teisinga.

      Beje o kovinius filmus geriau žiūrėti holivudinius ar galima ir rusiškus?

     • nerijus

      mdxacuk

      Tiek rusiškuose, tiek amerikoniškuose filmuose pilna pudros…ir ne tik. Daugumą naujų filmų žanrų/ scenarijų atsiradimą rusiškame kine siečiau su amerikoniškuoju, o ne atvirkščiai ;)
      Taip, kad…jūsų teiginys visiškai nepgrįstas.

     • @Regi,
      visas mūsų sąžiningumas ir garbingumas šioje situacijoje buvo sąlygotas tuometinės demografinės situacijos. Būtumėm mes turėję tokią padetį kaip Estijoje ar Latvijoje, bet koks pilietybės „nulinis variantas“ būtų tapęs savižudybe. Taip kad džiaukimės bent tuo, ką turėjome ir nebadykim estų fizionomijomis į košę, kurios jie nevirė.

     • mdxacuk

      Jei tamstai atrodo, kad kažkas nepakankamai sąžiningai pasielgė su okupantais ar jų palikuonimis, tai siūlyčiau susirasti 1949 08 12 Ketvirtąją Ženevos konvenciją ir atkreipti dėmesį į jos 3 dalies 49 straipsnį. Sužinosit, ką apie tokius atvejus mano civilizuotos šalys. Bet jeigu jums artimesnė proletarinės revoliucijos ir išvadavimo iš buržuazinių nacionalistų jungo koncepcija, tai geriau nesivarginkit, nes be reikalo susinervinsit.

     • GIGA

      Dėl verkimo,tai verkia ne tik rusai,bet ir Izraelis dėl „Pribaltikoje“ skriaudžiamų savo piliečių.Daugiau tikrai niekas.O šiaip,mano nuomone mdxacuk teisus globaliai ir jis nekreipia dėmesio diskusijoje su Regiu į tokią nereikšmingą detalę kaip kažkokio tai centro steigimo vietą

   • Regis

    Beje, atsakingiems už šio centro steigimą asmenims siūlyčiau labai atsakingai pagalvoti apie tai ant kiek bus paprasta šio centro svečiams užsisakyti alaus po paskaitų kokiam restorane ar kavinėje. Smulkmena, bet pakankamai svarbi. Rodanti skirtingą požiūrį į kaimynus kaip valstybes apskritai ir jų piliečius, tautiečius konkrečiai. Ar sąžininga tokioje šalyje steigti tokį centrą kur paklaustas rusiškai dažnas apsimeta, kad nesupranta klausimo? Matyt vargu bau. Bet kiekvienas savaime aišku vadovaujasi sava logika.

  • „Kaip šalyje kurioje kas dešimtas gyventojas turi taip vadinamą nepiliečio statusą ir kurioje vykdoma plataus mąsto antirusakalbių politika gali būti įkurtas toks centras?“ Regis

   Regi, pripažink, kad parašei buką propagandinį sakinį.
   Geriau tyliai nudelbęs akis pripažink savo klaidą ir vaikiškai nepurkštauk prieš mdxacuk’ą. Prieš advokataudamas Rusijai visada pagalvok: – o kokia prasmė, kam to reikia Tau ir tavo šaliai kurioje gyveni?
   Pasiūlymas apgyvendinti Alkoje (Palanga) ES biurokratus – tik nevykęs bandymas išsisukti iš keblios padėties, į kurią pats save įstūmei ir tapai komentatorių ir skaitytojų akyse pajuokos objektu.

   • Regis

    Fredi, pabandysiu tau padėti – gal noriu, kad mano šalis būtų įvertinta vykdžiusi ilgametę aktyvią politiką rytų kaimynų požiūriu ir toks centras labiau vertas būti Lietuvoje?

    O dėl viso kito tu neteisus. Bet tai nieko naujo. Ne pirmas ir nepaskutinis kartas.

 • kirvis

  teisingai pastebejo autorius,lietuviai kaip visada tik plaka liezuviu,o kai reikia kazka padaryt gaunasi snipstas.kam mums tas lygiu galimybiu centras?kokia nauda jis atnes musu saliai?baronkos skyle totali.o estai nekvaili,ir taip IT pas juos aukstam lygyje,tai atidarius ta agentura,IT dar labiau pasistumes i prieki.strateginis mastymas pas estus n kartu lenkia musu gobsius valdziazmogius

 • Regis

  Beje Palangoje toks buvęs komunistinių šulų poilsio centras Alka pustuštis stovi. Kiek reikia laiko, smegenų ar dar velniai žino ko, kad ten atsirastų spec. pasiūlymai ES biurokratams? Labai sunku pasirūpinti kiekvienu kuris nors kokią įtaką gali daryti atitinkamiems sprendimams?

  p.s. pastebėjimas ir juokais ir rimtai.

 • lukne

  Biškį sunervino, kad estai gaus „ES informacijos technologijų agentūrą“, o mes „Europos Lyčių lygybės institutą“. Čia aišku nėra tokios sąlygos ar pasirinkimo, bet vis tiek.

 • Tadas

  Geras irasas, gerai iliustruojantis, kokie pragmatiski geriausia to zodzio prasme yra estai ir ju politikai. Tuo tarpu pas mus „pragmatizmas“ yra virtes keiksmazodziu, todel vietoj informaciniu agenturu varzomes del… …pvz, Skandinavijos (!) Singapuro (!) „medalio“! Arba pamineto Lyciu lygybes instituto. Ir t.t. ir pan.

  • lida

   Jei galite, paaiškinkite plačiau apie estų pragmatiškumą A.R. įrašo kontekste. Ir kaip bronzinis kareivis įtakojo ES Rytų kaimynystės programos mokymo centro kūrimą Estijoje.

 • nerijus

  „Pamenate, dar visai neseniai Lietuva buvo regiono lyderė.“
  Praeitame įraše klausėte „kas tie „jie““?..
  Šiuo atveju kalusiu kas ta „Lietuva“?..
  Ar tai nėra susiję su „jais“?..
  Ir kas ypatingai teigė, jog esame Baltijos tigras- rrr?..
  „Jie“?..
  Siūlyčiau visiems politikams ir nepolitikams, vieną dieną apsidairyti ir pamatyti su kuom miega, valgo, geria alų ir pan.
  Pamanyk,- regiono lyderiai?..
  Bedarbiais ir emigrantais?..
  Kaip yra sakoma: tyli kiaulė, gilią šaknį knisa. Šiuo atveju „kiaulės“- estai.
  Mes likim su savo AMB rūmais ir nepaskelbtuoju LDK karaliaus palikuonimi save skelbiančiu Urachu.
  Užtat išdidūs, tsakant, škia,..prieš visą ES. Ką čia ES?..Pasaulį…prie suskilusios geldos!!!

 • Marius

  Man ta „lyderystė“, tiksliau įsivaizdavimas neva Lietuva yra regiono lyderis yra tuščias susireikšminimas, fanaberija ir tiek. Kažkoks užsienio reikalų ministerijos klerkų idee fix. Kęstutis Girnius taikliai yra sukritikavęs visą šią maniją. Šalyje tiek daug spręstinų dalykų, o tiek dėmesio veltui skiriama visokiausioms pseudoproblemoms. Įtariu kad prasidės ginčia kas čia didesnis lyderis: Lietuva ar Estija…

  • J. naivusis

   Būtent- ir mes įrodinėsime, kad tai ne estų, o suomių nuopelnai.
   Labai sunku pripažinti, jog nuo estų atsilikome suvisam. O kad ir pas juos ne stebuklai, tai dar blogiau … mums.

   Mano galva, pagrindinis skirtumas nuo jų yra tai, kad mes vis gręžiojames į praeitį.

 • Ignots

  Artūrai, pamiršote paminėti, kad pas estus ir bedarbių daugiau nei Lietuvoje… Tikri Lyderiai :-)

  • Marius

   Na va, jau prasidėjo ginčai, kas didesnis lyderis… pas mus yra to ko nėra pas juos ir t.t. Žmonės, tai tušti ginčiai, niekai!

  • lida

   Va va, ir ekonominis nuosmukis daugiau ketvirčių truko.

  • mielas Ignotai, tikriausiai tamsta bedarbius skaičiuojate savaip, nes remiantis Estijos ir Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2009 metų paskutinį ketvirtį nedarbas Lietuvoje buvo šiek tiek didesnis nei Estijoje – atitinkamai 15,8 ir 15,5 procento.

   Tad siūlyčiau pirmiausia išsiaiškinti faktus, o po to jau aiškinti, kas ir ką pamiršo.

   • Mauras

    AR ir Ignots,
    skaičiuojant bedarbystės procentus, svarbu lygint obuolius su obuoliais, kitaip gaunasi visiška mišrainė. Ir dar atsižvelgti į statistikos niuansus : LDB registruotas nedarbas = užsiregistravusių bedarbių faktas vs. SD Gyventojų užimtumo tyrimas =8000 gyventojų apklausa.

    Plačiau apie niuansus ir „vardiklio“efektą – LLRI:

    http://llri.blogas.lt/vytautas-zukauskas-nedarbo-skaiciu-ekvilibristika-557.html

    p.s. Taip pat nepamirškim, kad nedarbo % statistiką koreguoja emigracija. Kuo daugiau emigruos – tuo gražesni procentai.

    • Ignots

     AR operuoja dar negalutiniais rezultatais. Aš remiuosi III ketvirčio apibendrintais rezultatais iš Statistikos departamento puslapio skelbtais metų gale ir laukiu galutinių rezultatų paskelbimo vasario 23 d.: „Pranešimas spaudai apie nedarbo lygio pokyčius ketvirtąjį 2009 m. ketvirtį bus skelbiamas 2010 m. vasario 23 d.“.

     • mielas Ignotai, statistiokos departamento puslapyje yra didelis PDF failas, kuriame yra apibendrinti preliminarūs 2009 metų rezultatai…

  • GIGA

   Kažką maišai…

 • J. naivusis

  Ne visai temon – estai neįprastai, bet pragmatiškai renka (rinko?) savo kandidatus į Euroviziją. Įrašo gal 12 savo dainų ir diskelius išsiuntinėja … kitų šalių muzikologams, kad tie išrinktų.

 • Regis

  Gerbiamas Aidai, į tokį pamąstymą, kad mums skirtingai nuo latvių ir estų pasisekė su demografine sudėtimi ir tik tuo sąlygotas mūsų sąžiningumas ir garbingumas leisiu sau pajuokaut – kai teisme teisiamojo teisėjas paklausė kodėl jus išprievartavot tą merginą, jis atsakė, kad bet kuris normalus vyras jo vietoje būtų ją išprievartavęs, netgi irgi teisėjas. Moralas labai paprastas mes ne ką ne prastesni už estus ar latvius, kad mes neturėjome (neturim) tokios sudėtingos (tarkim) demografinės situacijos, ir jeigu (tarkim) ir būtų turėję tokia tai lygiai taip pat būtume pasielgę su taip vadinamais okupantais. Aš pats gimiau ir užaugau Vilniuje ir kieme turėjau nemažai draugų rusakalbių (būtent, nes ne visi buvo rusai). Tų vaikų tėvų istorijos labai skirtingos, bet iš esmės turi bendrą vardiklį jie kėlėsi nes valstybė (tuometinė) beveik prievarta ar kitais būdais skatindami vertė tai daryti. Žiauriai ir nevykusiai pajuokaujant galima ir mūsų tremtinius Sibire ir Azijoje pavadinti okupantais ar okupantų palikuoniais. Nes jie ne ką kitokie „alien“ tose žemėse.

 • Regis

  Mdxacuk, nepaprastai įdomūs tamstos argumentacijos vingiai. Tikrai nemaniau, kad tokiam paprastam ginče prieisim iki 1949 m. Ženevos ketvirtosios konvencijos ir jos 3 dalies 49 straipsnio. Labai šaunu. Ar tai vienintelis teisinis susitarimas (dokumentas) apsprendžiantis tokių žmonių kurie sugriuvus valstybei ar paskelbus nepriklausomybė teises ir pareigas? Tai gal pabandom peršokt į Kosovą ir pasižiūrėt kaip ten sprendžiami lygiai tokie pat teisiniai klausimai? Visgi šiek tiek arčiau mūsų dienų.