Kodėl traukiasi LRT Reklamos departamento direktorius A.Trumpickas?

Žinaisklaidoje jau pasirodė informacija, kad LRT Reklamos departamento direktorius A.Trmpickas traukiasi iš užimamų pareigų.

Be to, šiandien sulaukiau ne vieno klausimo apie A.Trumpicko laišką, kuriame išdėstytus faktus LRT taryba pavedė išnagrinėti LRT Administracinei komisijai.

Manau, geriausiai į šį klausimą atsakys A.Trumpicko laiško tekstas.

*******************************************************************************************************

LRT Tarybos pirmininkui
Dainiui Radzevičiui,

LRT Tarybos nariams,

LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkui
Valentinui Stundžiui

2011 .01.11
Vilnius

Gerbiamieji,

Jaučiu pareigą atkreipti Jūsų dėmesį į tai, jog pastaruoju metu ekonominė bei psichologinė situacija Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje iš esmės jau daro neigiamą įtaką normaliam visuomeninio transliuotojo darbui. Atsakomybė už susidariusią padėtį tenka generaliniam direktoriui Audriui Siaurusevičiui, nepajėgiančiam užtikrinti normalaus kūrybinio LRT darbo, juo labiau negebančiam valdyti finansinės įstaigos situacijos.

Kreiptis laišku į Tarybos narius paskatino piktybiškas generalinio direktorius A.Siaurusevičius nesirūpinimas didesniu komercinių lėšų pritraukimu ir dėl to kylanti įtampa ir konfliktai. Reklamos departamento sustiprinimas sudarytų sąlygas uždirbti LRT šiuo metu trūkstamas papildomas pajamas. Tačiau nereaguojama į jau daugiau kaip pusmetį trunkančius Reklamos departamento vadovų prašymus, jų raginimus atkurti departamento darbingumą, priimti trūkstamų darbuotojų, atstatyti ir sustiprinti buvusį reklamos pardavimo padalinį (A.Siaurusevičiaus pastangomis jis beveik buvo sunaikintas). Nereaguojama ir į neseniai pasirašytą bendrą penkių direktorių prašymą dėl Reklamos departamento pajėgumų sustiprinimo. Laikas bėga, nepriimant reikalingų sprendimų prarandamas taip reikalingos įstaigai papildomos pajamos iš reklamos, jos atitenka komerciniams transliuotojams.

Vienok, dėmesio nekreipimas į pajamas yra tik dalis visų dabartinių problemų. Nepasitenkinimas esama situacija LRT, veiklos rezultatais, generalinio direktoriaus veikla tarp darbuotojų auga nuolatos. To išraiška – generalinio direktoriaus pavaduotojos J.Litvinienės atsistatydinimas. Buvusi Lietuvos radijo direktorė tokiu žingsniu išreiškė viešą protestą prieš A.Siaurusevičių ir jo nesugebėjimą tinkamai atlikti savo pareigas.

LRT darbuotojai praranda viltį, kad dabartinė vadovybė gali pasiekti bent menkiausių teigiamų rezultatų. LRT sklando demotyvacijos, nepakantumo, netolerancijos ir baimės atmosfera. Prieš darbuotojus ir vadovus, mėginančius išsakyti kitokią nuomonę apie vykstančius procesus, LRT generalinis direktorius nedelsdamas imasi psichologinio smurto, nedviprasmiškai užsimenamą apie galimą atleidimą iš darbo „dėl nelojalumo“. Tokia situacija nesudaro galimybės produktyviai dirbti nė vienam LRT padaliniui.

Tokios atmosferos rezultatą parodo ir pastaruoju metu ženkliai sumažėjusi LRT radijo bei televizijos auditorijos dalis. Atsakomybė dėl to, kad žiūrovai bei klausytojai vis dažniau persijungia komercinius kanalus taip pat tenka LRT vadovui, neturinčiam nei reikiamo vadybos ir verslo administravimo išsilavinimo, nei gebėjimų, nei būtinos tam patirties. Generalinis direktorius nepasižymi ir lyderio savybėmis, nebeturi autoriteto tiek tarp pavaldinių, tiek ir visuomenėje. Jo poelgiai viešumoje, elgesys su vadovaujamais darbuotojais kelia rimtų abejonių dėl jo moralės ir etikos. O aukštas tolerancijos lygis paslėptos reklamos rodymui, žurnalistinės etikos pažeidimams rodo jo vertybinį požiūrį į įstatymų laikymosi nuostatą.

A.Siaurusevičiui tapus LRT generaliniu direktoriumi, visuomeninio transliuotojo ekonominė būklė nuolat blogėja. Dar 2007 m. dirbusi pelningai (uždirbusi 2,9 mln. Lt. grynojo pelno), jau 2008 m. LRT patyrė 6,6 mln. Lt. nuostolių. 2009 m. LRT nuostoliai išaugo iki 11 mln. Lt. Panašus rezultatas laukiamas ir 2010 m., 2011 metams taip planuojamas nuostolis. Vien per dvejus metus kreditoriniai įsiskolinimai Lietuvos radijo ir televizijos centrui viršijo 8 mln. Lt. Auga kreditoriniai įsiskolinimai už kitas LRT gautas paslaugas.

Tokią LRT ekonominę būklę lėmė ne tik bendra šalies ūkio krizė, finansavimo iš valstybės biudžeto mažėjimas, bet ir generalinio direktoriaus A.Siaurusevičiaus veiksmai, neveikimas bei būtinų sprendimų nepriėmimas.

Dar 2008 m. nepaisant LRT didesnių nei planuota komercinių pajamų, papildomo finansavimo iš biudžeto, A.Siaurusevičiaus sprendimu nepamatuotai, net neįvertinus finansinių galimybių, buvo padidintos išlaidos radijo ir televizijos laidoms kurti ir gaminti. Negana to, po garsiųjų „skydinės“ įvykių buvo padidinti darbuotojų atlyginimai. Tokiu būdu, artėjant krizei imtasi ne efektyvesnių LRT valdymo priemonių, finansinės drausmės, o išlaidauta. Nebuvo laiku imtasi antikrizinių veiksmų ir 2009 m. pradžioje, dėl ko LRT nuostoliai didėjo (palyginimui, TV3 ir LNK televizijos net krizės metu dirbo pelningai).

Verta paminėti ir švelniai tariant keistus, su žurnalistine etika prasilenkiančius, įstatymus pažeidžiančius, neretai ir žalos LRT padariusius sandorius, kuriuos vertėtų panagrinėti atskirai, bei viešai žinomus faktus, kad dėl kai kurių nenaudingų ūkinių LRT sutarčių tyrimą jau pradėjo Generalinė prokuratūra, STT. Kokią ekonominę žalą A.Siaurusevičius savo veiksmais padarė LRT galėtų pasidomėti ir Valstybės kontrolė, atlikdama ne veiklos, bet finansinį auditą.

Kitaip nei siekiu pridengti vadybos nekompetenciją neįmanoma pavadinti A.Siaurusevičiaus pastaruoju metu mėginamą įgyvendinti LRT restruktūrizaciją.

Pastaroji yra daroma be jokio ekonominio, funkcinio pagrindimo. Nenuostabu, juk (kaip viename paskutinių Tarybos posėdžių atkreipė dėmesį A.Siaurusevičius) pakeitimus lėmė jo, kaip generalinio direktoriaus, rinkimų programoje išdėstyti siekiai mažinti direktorių skaičių (t.y., dar net nesusipažinus su situacija, direktoriais, funkcijomis ir t.t.). Kaip vadybos anekdotą galima pasakoti A.Siaurusevičiaus argumentą, neva pagrindžiantį reorganizacijos būtinumą: „pasenusias pareiginės charakteristikos“. Ar tikrai nėra pigesnių būdų joms atnaujinti?

Žinia, struktūrą nulemia funkcijos ir procesai. Šiuo metu LRT struktūra yra funkcinė. Tokia struktūra veikė gerai ir buvo tinkama beveik dešimt metų. Beje ir tuo laikotarpiu, kai LRT išgyveno didžiausią pakilimą: demonstruodama puikius finansinius rezultatus, vykdydama investicijas, kurios iš pagrindų pakeitė ir modernizavo nacionalinį transliuotoją. Esama struktūra ir jos padaliniai užtikrino ir nuolatinį žiūrovų bei klausytojų skaičiaus augimą.

Jeigu dabar kai kurie procesai toje struktūroje stringa, veikia neefektyviai, reikėtų juos įvardinti, nurodyti priežastis ir būdus padėčiai ištaisyti. Būtina pateikti žmogiškų bei finansinių išteklių, reikalingų tokiems pokyčiams, poreikį. Tuo pačiu būtini ir finansiniai paskaičiavimai kaip ir kiek tokie pakeitimai įtakos įmonės finansinius rezultatus, programų kokybę, auditorijos dydį. Būtent tokios prognozės atliktos nebuvo, kas suponuoja išvadą, kad reforma pareikalaus papildomų ženklių išlaidų be jokios ekonominės naudos.

Radijo direktorės J.Litvinienės atsistatydinimas atskleidė, kad generalinis direktorius nebeturi jį palaikančių padalinių vadovų. Faktiškai nebėra jokios komandos. Nenoras komunikuoti su padalinių vadovais, nesugebėjimas suformuluoti užduoties, nurodymų užduočių vykdymui davimas žodžiu ir ne tiesiogai, o per kelintus asmenis, nurodymų dubliavimas ar atsakingo asmens nepaskyrimas, delsimas reaguoti į pavaldinių užklausimus arba visiškas nereagavimas, nesugebėjimas priimti sprendimus (priimti apskritai arba priimti juos laiku) privedė prie vadovybės ir jai pavaldžių padalinių vadovų susipirešinimo ir tarpusavio pasitikėjimo praradimo. Tarpusavio pasitikėjimo nebuvimas stabdo ir daro neįmanomu ne tik normalų kūrybinį, bet ir kitus darbinius procesus. Dabartiniu metu reikalingi sprendimai nebepriimami arba nepriimami laiku, nes padalinių vadovų siūlymai sutinkami su įtarumu. Vietoje to, kad savo srities specialistai dirbtų savo darbą, iš išorės samdomi konsultuojantys asmenys, taigi, mokami dvigubi atlyginimai.

Akivaizdu, kad planuojamų struktūrinių permainų tikslas nėra padaryti LRT sklandžiau ir taupiau funkcionuojančia organizacija. Peršasi išvada, kad tikrasis tikslas yra tik atsikratyti A.Siaurusevičiui neparankių asmenų, kurie nepalankiais tapo dėl savo dalyko išmanymo, principingumo ir kasdienio darbo, kurie dirbo LRT jos pakilimo laikotarpiu ir kurių darbu bei rezultatais buvo patenkinti tuometiniai LRT vadovai, vadybiniu požiūriu nepalyginamai pranašesni už dabartinį.

Esant tokiam generalinio direktoriaus požiūriui į pavaldinius, finansinę įmonės situaciją ir reklamos pajamų pritraukimą nėra vilties, kad dabartinė vadovybė gali pasiekti bet kokių teigiamų rezultatų – tam nėra jokių prielaidų. O tai reiškia, kad tokiais LRT vadovybės veiksmais ar neveiklumu našta neišvengiamai yra užkraunama mokesčių mokėtojams, nes neuždirbtas pajamas visada prašoma kompensuoti iš biudžeto. Todėl neabejotina, kad apie susidariusią situacija LRT verta būtų plačiau informuoti ir visuomenę.

Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus apie aukščiausių LRT vadovų nekompetenciją, neveiklumą ir dėl to grėsmingai gilėjantį ekonominį nuosmukį, LRT Taryba turėtų atitinkamai įvertinti susidariusią situaciją ir imtis veiksmų, būtinų normaliam LRT darbui atkurti. Tam Lietuvos visuomenė suteikė LRT Tarybos nariams pasitikėjimą ir atsakomybę .

Su pagarba,
Aidas Trumpickas
LRT Reklamos departamento direktorius

(12 balsų, vidurkis: 4,42 iš 5)
Loading...
 • sim

  kaip gali asmuo neturintis jokios vadovavimo ir vadybos patirties tapti 600-700 kolektyvo direktoriumi? normalioje salyje butu reikalaujama 15-20 metu vadovavimo patirties bent 500 darbuotoju kolektyvui ir jokie negalintys isvapeti zodzio pseudo zurnaliugos netaptu direktoriais. ir nebutu tokiu laisku…

 • goga

  Nesu Siaurusevičiaus gerbėjas. Bet štai antai 2006.02.15 „Respublika“ rašė:

  „Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) generalinis direktorius Kęstutis Petrauskis per mėnesį uždirba apie 8 tūkst. litų, o LRT komercijos direktorius Aidas Trumpickas – net 16 tūkst. litų.“

  Kas gali paneigti, kad Aidas traukiasi del, pavyzdžiui, trečdaliu sumažėjusio atlyginimo? :))

 • Aidas Trumpickas, ko gero, traukiasi dėl „juokingo“ atlyginimo :)

 • Pirma. Nesvarbu, kaip tokiai organizacijai vadovautų žmogus, – jis bus sunešiojamas į šipulius. Kai kalbame apie LRT.
  O kaip yra iš tikrųjų labai nesunku sužinoti, – kiekvienas turime žmonių, kurie patikimai paaiškintų apie šiandienos situaciją te.
  Antra. Visgi, šioje įstaigoje (kaip ir kitose Lietuvos pačiose svarbiausiose, kur galima leisti dirbti tik Lietuvos patriotams, o ne vagims kokiems.., kaip privačiose ten visokiose…), – max atlyginimas galėtų būti 3-4 tūkst., į rankas. Nepatinka, keliu į šikną… (eik į privačią ir vok iš žmonių kiek telpa, kol leidžiama čia Lietuvoje). Čia vieta (Lietuvos strateginė), kurioje kiekvienas čia dirbantis turi bent kelis metus padirbėti ir vardant tos… na dabar už šilumą vagia tuos milijarus (t.y. leidžia vogti), tai kažkiek reikėtų pamokėti, kai dirba ir vardan tos…
  Trečia. Darbo kokybė su atlygiu neturi nei jokio sąlyčio. Tiems, kuriems tai turi, – strateginėse Lietuvos vietose (visose) ne vieta. Kuo greičiau, tuo geriau… kai Tėvynė pavojuje, – atsiras žmonių, kurie pasielgs kaip anų sausio įvykių metu.
  Taip magduk. Čia joke.
  O jei be šposų, – tai tie reklamistai, tai be jokių apetitų, – užsidirbę ant savo galvos juodus kaip smala debesis… Tegul džiaugiasi vagių laikmečiu ir necypsi daug.
  Joke kaip visada. O šį kartą ir kūbe…

 • nesvarbu

  Pagal stilių, tai šio laiško teksto autorius yra A.Račas:)

 • Valentinas

  Nuojauta kužda, kad siauras į tai atsakys maždaug taip:
  vyksta didelis suinteresuotų grupių ir asmenų pasipriešinimas permainoms…

 • Pirma Siaurusevičiaus darbovietė ( kai jam padėkos LRT)bus Lietuvos Ryto koncernas. TV, laikraštis ar kita demagogijos tribūna. Nuo tada kai prieš keletą metų nuošalioje senamieščio kavinėje aptikau Valatką ir Siaurusevičių „strateguojant“ neabejoju, jis iki šiol dirba Lryto labui. GenDir pozicija tam tik padeda. Ardai kolektyvą,žmones, blokuoji reklamos pajamas, DIDINI pajamas konkurentams. Man nelabai suvokiama LRT tarybos misija atrodo. Koks Siaurusevičiui iškeltas tikslas? Pasiekti minus 100 milijonų skolą? O gal čia vyksta socialinis- kultūrinis – edukacinis projektas be slaptų kamerų kaip pagrindinis personažas Siauras gerina neigiamų rezultatų rekordus? Prezidentė lyg minėjo, kad net ir valstybinės įmonės turi pradėti uždirbinėti pelną. Gal Siauras to negirdėjo? Iš laiško autoriaus pasakojimo matosi, kad vaikinas moka „negirdėti“. o taryba…?

  • susipainiojau

   krokkkai, man taip pat nelabai suvokiama, ar gali būti taip, kad LRT taryba nežino kas vyksta LRT? Jeigu tai kas yra laiške yra taip kaip parašyta, tada pirmas klausimas turėtų kilti net ne apie GenDir, o apie tarybą. Aš manau, kad taryba tokioje situacijoje PRIVALO visuomenei pasiaiškinti, ką JI veikia. Ar po tokio laiško ji tikrai GALI dirbti toliau??

 • naujokas

  O prie šio laiško nevertėjo pridėti frazės „Kalba netaisyta“? :) Nes neįtikėtinai prastas publikuoto teksto stilius ir visai nemažai kalbos klaidų. Matyt, ponas ex-Reklamos direktorius prastai mokėsi lietuvių kalbą vidurinėje mokykloje ir universitete (jeigu pastarajame išvis mokėsi) :)

  • julius

   Ne visose univ. specialybese moko sklandziai rasyti tekstus. Ne humanitarinese studijose uztenka, kad tekstas butu teisingas :)

 • Justas

  Tik pora nepatogių klausimų …
  Artūrai , Jūs – puikus polemistas , todėl skaudu , kad net Jūs leidžiatės į tokius projektus , kaip „Sąmokslo teorija“ arba „mušk siaurą“ …
  Žinoma , sunku ką nors pakeisti , kai Valdas su Tomu pakaitomis , meistriškai dubasina bokso maišą su inicialais KT …kai pats laidos vedėjas , užsidėjęs „letenas“ demonstruoja smūgius į galvą-korpusą-galvą …
  kai Artūras prideda ką nors tipo …“ aš pats ne teisininkas , bet kai kurie teisininkai mano bloge nu taip apie tai pasisakė !!!“
  Sunku ką nors komentuoti be informacijos …
  Neskaitant išplaukiančių iš atminties frazių apie …apie misiją , apie tai , kad nacionaliniam transliuotojui nedera užsiiminėti reklama , komercija ir atiminėt pinigus iš komercinių TV …
  Arba net toks elementarus rodiklis , kaip nacionalinio RTV gaunamos dotacijos …?
  Koks dotacijų ir pelno santykis ?
  Žinoma , gana gražu , kai į bokso maišą …
  Kai kaire-dešine-kaire …

  • Justai, nelabai suprantu, ką norėjote pasakyti. Bet pabandysiu atsakyti. Einu į tas laidas, kurioje aptariamos man įdomios temos ir kurias aš bent šiek tiek išmanau. Stengiuosi eiti į tiesiogines laidas, kad nebūtų galimybės montuoti ir kad galėčiau reaguoti, kai kas nors meluoja ar šneka nesąmones. Plitinių pažiūrų neginčiju, jos pasirenkamos.

   Žmonės, išmanantys teisę geriau nei aš, šiame tinklaraštyje išsakė labai įdomių ir argumentuotų minčių ir aš manau, kad jos yra ne mažiau vertesnės nei E.Kūrio ar D.Žalimo.

   Jei nepastebėjote, tai A.Trumpicko laiško aš nekomentavau. Tai – jo pozicija.

   Savo pozicijos aš niekada neslėpiau ir ne kartą esu išsakęs šiame tinklaraštyje: A.Siaurusevičius neturėjo tapti LRT direktoriumi, nes neturėjo net šimtosios dalies tam reikalingos kompetencijos. Per visą darbo laiką jis tai nuosekliai įrodinėjo. Todėl siekiau ir toliau sieksiu, kad jis nevadovautų LRT.

   Sunkmetis Lietuvoje turėjo įtakos visiems. Tačiau išgyveno sunkmetį visi skirtingai. Dažnai tai priklausydavo nuo kompetencijos.

   Nesuprantu apie kokį pelną kalbate. Pasižiūrėkite viešai prieinamas LRT ataskaitas.

 • Kad egzistuoja toks projektas, kaip“Sąmokslo teorija”, tai aš žinojau, bet kad yra ir “Mušk siaurą”, tai man naujiena..

 • Justas

  Kalbu apie šią vietą :
  „A.Siaurusevičiui tapus LRT generaliniu direktoriumi, visuomeninio transliuotojo ekonominė būklė nuolat blogėja. Dar 2007 m. dirbusi pelningai (uždirbusi 2,9 mln. Lt. grynojo pelno), jau 2008 m. LRT patyrė 6,6 mln. Lt. nuostolių. 2009 m. LRT nuostoliai išaugo iki 11 mln. Lt. Panašus rezultatas laukiamas ir 2010 m., 2011 metams taip planuojamas nuostolis. Vien per dvejus metus kreditoriniai įsiskolinimai Lietuvos radijo ir televizijos centrui viršijo 8 mln. Lt. Auga kreditoriniai įsiskolinimai už kitas LRT gautas paslaugas.“

  Kiek suprantu apie ekonomiką , tai dotacijų suma ir gaunamas pelnas – gerokai susieti reiškiniai ?
  Jūsų santykis į „Siaurą“ – suprantamas , gerbtinas .
  Galiu pasakyti net … kad sutampantis su mano …
  Bet , patikėkit , nedrįsčiau būti arbitru , kai Kūris-tėvas , Lapinskas , Nekrošius ir Žilius diskutuoja konstitucinės doktrinos klausimais …
  O Jums – „vopros na zasypku“
  Vieno iš Konstitucijos autorių , konstitucijos rengimo grupės bendradarbio atsiminimas-pamąstymas „po viskam“ :
  „Jeigu aš tada , 1992 metais , kai Tauta kūrė Konstituciją būčiau pasiūlęs straipsnį , kad Prezidentas , sulaužęs Tautai duotą priesaiką , kurią davė padėjęs ant Biblijos …sulaužo priesaiką ir po kurio laiko vėl prisiekia ???
  Švelniai sakant … būčiau buvęs nesuprastas .
  Tai itin švelniai sakant .
  Vat tokia vat Konstitucijos dvasia“.
  P.s. Prisiminkit save 1992-ais .

 • Dainius

  Žinau, kad neseniai LRT tikrino Valstybės kontrolė, nors laiške minima, kad jai tik vertėtų tai padaryti. Po šio patikrinimo neteko girdėti kažkokių garsiau nuskambėjusių jos pastabų LRT. Gal, Artūrai, galėtum pakomentuoti Valstybės kontrolės išvadas?

  • Dainiau, skaitykite atidžiau. VK darė veiklos auditą, o siūloma atlikti finansinį. Pastarojo VK audito išvadų esmė buvo maždaug tokia: LRT misiją vykdo, tačiau į krizę buvo reaguota nepakankamai ir per vėlai.

 • Dainius

  Tada kyla pagrįstas klausimas: kam toks tyrimas ir tokios išvados? T.y. niekinės vertės.

 • Klausimas, Dainiau, tikrai pagrįstas. Kadangi žinote niekinę tyrimo vertę, inicijuokite tikrąjį. Kortos Jūsų rankose.

 • NP

  Taaaiiip… Ką šioje vietoje pasakytų personalo, įmonių valdymo, organizacijų įvaizdžio konsultantai? Ogi tai, kad įmonės darbuotojai yra tikrieji įmonės ambasadoriai. Elementarusis vadybos pradžiamokslis, įkandamas, matyt, ne visiems :)

 • susipainiojau

  Lryte.lt rašoma, kad „A.Trumpickas nuo 2001 metų vadovavo LRT Komercijos departamentui, kuris 2008 metais po reorganizacijos tapo Reklamos departamentu.“ Tai reiškia, kad 2008 jau ten buvo reorganizacija? O iš Artūro supratau, kad LRT generalinis komentavo A.Trumpicko laišką neva šis nepatenkintas reorganizacija. Tai čia dabar kiek tų reorganizacijų LRT? Artūras rašė, kad neseniai kažkokia reorganizacija buvo pristatinėjama taryboje. Ar 2010-2011 metų sandūroje buvo pristatoma 2008 metų reorganizacija?? Makalynė, visai makalynė.

 • Atidžiai perskaičiau šį Artūro įrašą. Nesiimsiu viešai vertinti kolegos laiško ir turinio. Tačiau priminsiu kolegai Artūrui LRt tarybos narių etiko kodekso nuostatas. Mano nuuomone, jau nkelintą kartą kolega Artūras akivaizdžiai nesilaiko šio kodekso:

  1. Tarybos nario veiksmai neturi kelti grėsmės diskredituoti LRT arba kenkti LRT reputacijai.
  2. Tarybos veikla grindžiama kolektyvinio sprendimų priėmimo principu. Viešai komentuodamas su Tarybos veikla susijusius klausimus, Tarybos narys turi pateikti bendrą Tarybos poziciją.
  3. Tarybos narys neturi viešai skelbti savo asmeninės nuomonės apie dalykus, kuriuos tuo metu svarsto Taryba. Išsakęs nuomonę žiniasklaidos atstovams, Tarybos narys apie tai turi pranešti Tarybos pirmininkui.

  Klausimas Artūrui – jei Taryba pavedė išsiaiškinti klausimus komisijai, dėl kurių dar negalėjo priimti sprendimą, o vienas LRT Tarybos narys jau viešai tai komentuoja, kas čia yra?

  • o kur galima paskaityti?

   O kur skaitėte Račo asmeninę nuomonę apie laišką? Aš irgi norėčiau paskaityti. Aš radau Račo nuomonę tik apie tuos klausimus, kurie Račui kilo daug seniau už laišką ir apie kuriuos Račas jau seniai savo nuomonę yra pasakęs.

  • „1. Tarybos nario veiksmai neturi kelti grėsmės diskredituoti LRT arba kenkti LRT reputacijai“.

   Ne Tarybos nario nuomonė: LRT diskredituoja ir kenkia jos reputacijai generalinis direktorius A.Siaurusevičius, artimiausia jam lojali administracijos aplinka, o taip pat priežiūros organas LRT Taryba, kuriai vadovauja D.Radzevičius.
   A.Siaurusevičius dirba A.Lukašenkos metodais.

   • dzyvai

    Šiuo atveju belieka pritarti Fredžiui. Labiausiai LRT kompromituoja LRT tarybos neveiksnumas. Susidaro įspūdis, kad yra sąmoningai užglaistoma gen.direktoriaus nekompetencija. Manau, kad tarybos vadovas turėtų prisiimti atsakomybę.

  • Valentinas

   Dainiau,
   Prašau atsakyti tiesisi šviesiai:
   1. Ar jus tenkina Siaurusevičiaus kompetencija?
   2. Ką padarėte, kad LRT nebūtų tokioje situacijoje?
   3. Kokia yra LRT Tarybos neveiksnumo priežastis?
   4. Ar kai kurie Tarybos nariai, konkrečiai Rimvydas Valatka neproteguoja Siauruvevičiaus?
   5 Ar jūs pajėgiate atsispirti Valatkos įtakai?

  • gerbiamas LRT tarybos pirmininke, pirmiausia, nepareiškiau jokios nuomonės apie A.Trumpicko laišką, todėl prašyčiau neklaidinti.

   Antra, A.Trumpicko laiškas buvo adresuotas LRT tarybos nariams. Aš esu tarybos narys.

   Trečia, nors ir nekomentuoju A.Trumpicko laiško, LRT tarybos poziciją ir sprendimus, susijusius su šiuo laišku pateikiau ankstesniame savo įraše.

   Ketvirta, nemanau, kad LRT darbuotojo laiško apie padėtį LRT paskelbimas kaip nors gali diskredituoti LRT ar kenkti LRT reputacijai. Aš manau, kad tas laiškas informuoja.

   Penkta, LRT Tarybos posėdis, kuriame LRT Taryba pavedė Administracinei komisijai išsiaiškinti A.Trumpicko laiške dėstomus faktus, buvo viešas. Tai reiškia, kad visi jame svarstyti klausimai ir sprendimai buvo vieši. Visada buvau už LRT veiklos skaidrumą ir viešumą.

   Šešta, pasinaudodamas proga, atkreipsiu dėmesį, kad LRT tarybos narių etikos kodeksas taip pat numato prievolę laikytis, be kitų, padorumo, atsakingumo ir sąžiningumo principų.

   Kalbant apie pastarąjį principą, pabrėšiu, kad nepaisant įstatymų numatytos prievolės LRT tarybos nariams ir LRT generaliniam direktoriui bei jo pavaduotojams deklaruoti savo privačius ineteresus, ne visi tarybos nariai ir ne visi adminisarcijos atstovai yra tai padarę.

   Mano supratimu, tai taip pat yra grubus etikos pažeidimas, keliantis abejonių dėl LRT veiklos skaidrumo, į kurį LRT tarybos pirmininkui derėtų atkreipti dėmesį.

  • didziasalis

   Dainiau, Jūs pats akivaizdžiai matote, kad LRT diskredituoja ne A.Račas, o A.Siaurusevičius ir jį ginanti LRT Taryba. Akivaizdu, kad proteguodama visiškai neveiksnų visuomeninio transliuotojo vadovą, LRT Taryba ne tik neatstovauja visuomenės interesų, bet ir sudaro sąlygas tolimesnei institucijos kompromitavimui, bei visuomeninio turto švaistymui. Iš LRT traukiasi patyrę specialistai, LRT turtas yra naudojamas komercinių transliuotojų laidoms gaminti, auditorija nuosekliai mažėja nuo pat 2008 metų pabaigos, o visuomeninis transliuotojas savo lėšomis finansuoja vieno žmogaus asmeninių draugų firmelių klestėjimą. Kokių dar rezultatų reikia, kad LRT Taryba suabejotų A.Siaurusevičiaus tinkamumu eiti visuomeninio transliuotojo vadovo pareigas?

  • nesvarbu

   Topinis dienos, o gal net ir kokių dviejų dienų, tinklaraščio sakinys:“Nesiimsiu viešai vertinti kolegos laiško ir turinio.“ (Dainius Radzevičius)!!

  • SVARBU

   Gerb. Dainiau, pacituokite, kaip skamba reikalavimas LRT generaliniam direktoriui savo veiksmais nediskredituoti LRT arba nekenkti LRT reputacijai. Ar toks reikalavimas jam APSKRITAI KELIAMAS???

   btw, kokia LRT generalinio direktoriaus pareiginė charakteristika?

 • Statytinių darbo rezultatai dažnu atveju neblizga…

  Bet tai stiprios kažkieno rankos, kad taip ilgai šis nekompetetingas žmogus vadovauja svarbiausiam informacijos tiekėjui Lietuvoje..

 • Super

  Kaip patogu. Jei Tarybos narys nesutinka su dideles dalies nuomone, tada jis privalo prisiimti kolektyvine atsakomybe pridengta etika. Turbut reikia suprasti, kad visa Taryba ir jos pirmininka tenkina ir LRT vadovo darbas, ir istaigos padetis bei atmosfera, ir finansiniai rezultatai. O ar jaucia Taryba, kad visa tai – ATSAKOMYBE uz veikla? Kiek ten milijonu biudzeto pinigu? Ar Taryba tik diskusiju burelis apie „juokio“ potenciala susigrazinti publika? Bet , jei Taryba ir pirmininkas atsakomybe prisiima, tai – gerai, kalte – ne vienam Siauruseviciui.

  • A.G.

   Vieną kartą jau čia buvau rašęs tuo klausimu…
   Dažnas, perskaitęs žodžius „Įstaigos vadovas“, ar „Administracijos vadovas“, mano, kad tai yra aukščiausiojo organizacijos valdymo organo vadovas. Gi ne.
   Žinoma, LRT turi atskirą įstatymą, kuris parašytas vienai Įstaigai, t.y. šiai. Jį ir reikėtų skaityti, sužinant, kas šioje organizacijoje yra aukščiausiasis valdymo organas.
   Manau valdymo klausimu bus taip, kaip ir visur kitur, – ten, kur yra sudaroma taryba (valdyba), ji ir yra aukščiasis organizacijos valdymo organas (neskaitant visuotinio susirinkimo, kuriam teikiama vykdyti labai nedaug klausimų, – tai suprantama…).
   Paprastai, viešose Įstaigose, jei dalininkai (Įstaigos savininkai) apsisprendžia turėti Tarybą (valdybą), ir ją išrenka, – tai ji ir yra Įstaigos aukščiasis valdymo organo (neskaitant dalininkų visuotinio susirinkimo… nors tų dalininkų kartasi gali būti tik vienas ar du, o taip pat ir tūkstantis…).
   O įstaigos direktorius (administracijos vadovas, kurį taip pat kaip ir Tarybą (valdybą) visuotiniame susirinkime išrenka Įstaigos dalininkai, – nors yra ir vienasmenis vadovas, tačiau nėra aukščiausiojo lygo Įstaigos vadovas, nes kertiniai sprendimai Įstaigai gali būti priimami Visuotiniame susirinkime (kai kurie klausimai tik jame, – ne tik vadovybės išrinkimo, bet, pavyzdžiui, turto pardavimo ir t.t. ir pan.), o kai kurie Taryboje (valdyboje), ar tik joje.
   Tačiau visoje eilėje numatytų klausimų, žinoma Įstaigos direktorius yra vienasmenis Įstaigos vadovas (bet ne aukščiaussis Įstaigos valdymo organas, – o kaipo Įstaigos samdinys).

   • vaiva

    Pagal LRT įstatymą būtent Taryba ir atlieka visuotinio susirinkimo funkciją (9 str.2 d.), taip kad realiai viskas yra jos rankose, būtų tik noras tą ,,viską“ realizuoti

 • goga

  Sakyciau labai idomus etikos kodeksas. Kazin ar jo autoriai (-ius) ka nors yra girdeje apie zodzio laisve, zmogaus teises ir panasius niekus? :))))

 • Mano galva, šis etikos kodeksas prasilenkia su Civiliniu.

  • nesvarbu

   uagadugu,ar galite bent nekalbėti,susilaikyti nepareikšdamas savo „vertingos“ nuomonės bent jau tomis temomis, kuriose esate akivaizdžiai mažai ką nutuokiantis?

   • Klausau ir vykdau. Visada įsiklausau į protingesnių nuomones.

    • nesvarbu

     uagadugu, netikiu nei vienu Jūsų žodžiu.

     • romas

      nesvarbu, patiri profesinę deformaciją :)

    • nesvarbu

     romai, kaip ten sako tas uagadugugas:“visada įsiklausau į protingesnių nuomones“.

    • nesvarbu

     beje, uagadugu, kartais kiek paskaitinėju Jūsų tinklalapio įrašus ir komentarus prie jų. Todėl galiu vienareikšmiai paliudyti, kad tai labiau veltėdžių, išlaikomų už mūsų visų pinigus, nei TV kritikų tribūna. Viskuo nepatenkintų, nuolat rezgančių intrigas bei intrigėles, pliotkinančių ant visų ir visko bailių anonimų sąjūdis. Vienu žodžiu-toks determinuotas, nuo LRT akivaizdžiai finansiškai ar kitaip priklausomų,todėl gyvybiškai asmeniškai suinteresuotų tinginių ir veltėdžių socialistų multiplikuotas sambūris.Ir tai reikia tik sveikinti, nes tai labai pilietiška.

     • nerijus

      nesvarbu

      Tamsta, ne bailys- anonimas?..
      Kaip gali smerkti kitus Žmones ir jų nuomones, kai pats toks esi- anoniminis bailys, kuris net keletą kartų pakeitė savo slapyvardį?..

     • nesvarbu

      nerijau,esi teisus.Aš esu toks.

     • nesvarbu

      Nerijau, nors tu ne toks, tačiau sutiksi, kad anoniminis bailys, tai skamba išdidžiai!!

     • aušra maldeikienė

      o man patinka skaityti tą uagadugu — kartais būna šmaikštu, bet šiaip linksmas paviršutiniškas savo pasaulio aptarimas. Ar reikia piktintis, kad kažkas turi laiko rašyti? Čia gi kaip su ta TV — nenori —išjungi.

     • Smilga

      Man irgi patinka paskaitinėti „uagadugu“ tinklaraštį, labai smagiai apie TV pasaulį rašo.
      Jeigu reikėtų rinkti skaitomiausią mėgiamiausią trejetą, tai gal taip:
      1. Artūras Račas (šauni komentatorių kompanija)
      2. Andrius Užkalnis
      3. “ uagadugu“

 • Grupė besidarbuojančių žiniasklaidos srityje apsukrių veikėjų puikiai išsianalizavo Nacionalinio transliuotojo įstatus, teisinę bazę, santykį su valdžia, valstybe, žongliruoja Misijos sąvoka ir puikiai suprato, kad jie faktiškai yra nepajudinami. Kaip kokia futbolo federacija. Tai labai pelninga sėdėjimui nieko neveikiant vieta. Visas laivas gali sėgmingai grimsti į dugną, o laivo kapitono, padėjėjų ir vyr. prižiūrėtojo atlyginimai niekaip nesusiję su darbo efektyvumu ir rezultatais.

 • Pingback: LRT: KENKĖJU PAVADINTASIS SMŪGIAVO ATGAL | Ekon()

 • Super

  Tai reik suprast, kad Dainiaus atsakymu i Valentino (11:22) klausimus nebus? Taip ir lieka abejoniu :(

  • WU

   Jis niekad neatsakinėja – pas jį tik pareiškimai būna..

  • nesvarbu

   WU, sutinku, Valentino klausimai buvo geri, tačiau jei laukėme gerų atsakymų į šiuos gerus klausimus, tai sulauksime tik Pirmininko Pareiškimo:), kadangi galimai esame naivūs. Esmė tame, kad ponas Dainius R. yra klasikinis nūdienos nomenklatūrinis profsąjungų veikėjas, kuris savo misiją tik taip ir suvokia. Jaučiasi arti elito, kas yra tikra teisybė, kadangi kasdien bendrauja su tokiais. Tad kokie dar čia gali būti atsakinėjimai į mužiko Valentino klausimus?

 • maratonas

  Susidorota su nepalankiais laidų vedėjais ir komentatoriais.
  Išėsta Radijo direktorė.
  Išėstas komercijos direktorius.
  Šiandien išėstas Programų direktorius. Jau antras per kadenciją.
  Visi tie, kurie drįso garsiai prieštarauti A.Siaurusevičiaus nuomonei.
  Kur ribos?

 • vadas

  tai greičiau buvo paprastas sureagavimas į p. A.Račo veiksmus. maždaug: – ar Jūs ponas Dainiau kaip nors reagavot i pono Artūro veiksmus? – taip, reagavau. jo tinklaraštyje yra mano pozicijos išdėstymas.

 • demo

  Paskutiniu metu vis pasirodo komentarai, kad tai vieną, tai kitą darbuotoją LRT priima be konkurso. LRT įstatyme parašyta, kad LRT taryba tvirtina „darbuotojų, priimamų viešo konkurso tvarka, pareigybes“. Ar būtų galima sužinoti tų LRT tarybos patvirtintų pareigybių sąrašą?

 • Čia tai stipriai! Iš vidaus taip susakyta pirmą kartą. Bet ar kas nors pasikeis? Krito Kuolys, krito pajamos, krito įvaizdis skydinėn ir viskas toliau tebekrenta. Mano naiviai galvai nesuprantama, kodėl šis gen. dir. vis dar ten?
  Labai intriguoja ir šitas sakinys laiške: „Verta paminėti ir švelniai tariant keistus, su žurnalistine etika prasilenkiančius, įstatymus pažeidžiančius, neretai ir žalos LRT padariusius sandorius, kuriuos vertėtų panagrinėti atskirai“.
  Daug kas žino nuogirdų, kokių ten tik dalykų nenutiko per šiuos nepilnus trejus metus LRT. Ir toks „menedžeris“ dar apsuka galvas parlamentarams prašydamas daugiau litų iš biudžeto. :/ Ne kažką.

 • Pingback: LRT: KENKĖJU PAVADINTASIS SMŪGIAVO ATGAL | uagadugu()

 • Tonis

  Nesu tos srities specas,todėl negaliu spręsti, ar viskas tikrai yra taip, tačiau,kad Siauras sėdi ne savo kėdėje, buvo aišku nuo pat pradžių.

 • Pingback: KOMENTUOJANT LRT DISIDENTO TEKSTĄ: VADOVO PORTRETAS | uagadugu()

 • Pingback: KOMENTUOJANT LRT DISIDENTO TEKSTĄ: VADOVO PORTRETAS | Ekon()

 • gyvatė

  Džiaugiuosi šituo laišku, o ypač džiaugiuosi jo paviešinimu.

  Kiek slogu, kad iš šio laiško atrodo, kad p. Trumpickas dirba fabrike. Efektyvinimas darbo, išlaidų mažinimas, duokite žmonių reklamos skyriui. Nenustebčiau, jeigu paaiškėtų, kad ir jis nelabai žino, ką pvz daro žmonės radijuje, kiek jie uždirba lyginant su reklamos skyrium (ir tv), kiek jų pernai atleista, kiek laidų dingo :) Spėju, kad pastabos išsakytos apie Siaurusevičiaus valdymą ir charakterį turi rimtą pagrindą. Bet sakyti, kad Siaurusevičius atėjęs pakėlė atlyginimus darbuotojams? Labai įdomu. Maniau, kad jo administracija šiek tiek sumažino darbo įstatymų pažeidinėjimą ir kūrybinių darbuotojų išnaudojimą, kai vietoj minimumo – penkių šimtų berods – jų oficialus atlyginimas pasidarė tūkstantis su kapeikom. Žmonės nepradėjo gauti daugiau pinigų, tiesiog jiems pradėta mokėti sąžiningiau, mokėti mokesčius nuo didesnės atlyginimo dalies. O po to ir valstybė minimalią algą stumtelėjo aukštyn. Skaitydama tokius laiškus, galvoju, kada ateis diena, kai žurnalistai nusavins žiniasklaidos priemones kaip darbininkai „nuostolingais“ paskelbtus fabrikus Argentinoj? :)))) soon monsoon.