LRT taryba tobulina etikos kodeksą

LRT taryba antradienio posėdyje balsavo tik vieną kartą: dėl LRT tarybos etikos kodekso papildymo.

Balsų dauguma nuspręsta kodeksą papildyti nauju, Kodeksas papildytas nauja, aštuntuoju straipsniu:

8. Etikos kodekso priežiūra

8.1. Tarybos narys ar narių grupė turi teisę kreiptis į Tarybą su motyvuotu prašymu įvertinti, ar tarybos narys (nariai) tinkamai laikosi šio kodekso nuostatų ir nepadarė pažeidimo. Toks klausimas nagrinėjamas įprasta tarybos reglamento nustatyta tvarka. Taryba gali priimti vieną iš galimų sprendimų: pripažinti pažeidimą arba nepripažinti pažeidimo.

Balsavau prieš. Pirmiausia, todėl, kad pats kodeksas, mano supratimu yra visiškai nelogiškas, o jame esanti nuostata, draudžianti reikšti nuomonę, prieštarauja sveikam protui. Balsavau prieš šią pataisą taip pat todėl, kad pamenu, kodėl ir kokiomis aplinkybėmis šis kodeksas buvo priimtas. Ir dar todėl, jog nemanau, kad A.Pitrėnienė, D.Radzevičius, M.Martinaitis ar A.Jokubaitis turi pakankamai kompetencijos svarstyti kitų tarybos narių etiką.

Tiesa, kaip žinia, nes visų balsai į dangų eina, tad paminėti tarybos nariai kitų etiką svarstyti vis dėlto galės…

LRT tarybos posėdyje taip pat buvo išklsuaytos A.Nugaraitės ir D.Paršonio pastabos dėl šiuo metu rengiamos valstybinės LRT strategijos projekto. A.Nugaraitės teigimu, projektas šiek tiek stokoja aiškių tikslų ir sistemiškumo, o D.Paršonio nuomone, būtų galima skirti daugiau dėmesio socialinių ir pielietinių iniciatyvų skatinimui, bei aktyvesniam ryšiui su žiūrovu ir klausytoju.

Nuspręsta siekti, kad iki lieępos 1 dienos strategijos projektas būtų parengtas.

Vėliau LRT generalinis direktorius A.Siaurusevičius informavo apie svarbiausius LRT įvykius. Jie tokie: „Eurovizija“, kuri, pasak direktoriaus leido LTV išsiveržti į lyderius tomis dienomis, kai ji buvo transliuojama, per LTV2 pradėti rodyti Gruzijos kūrėjų filmai, bei LRT dalyvavimas programoje, kuri skirta paminėti sovietinės sistemos žlugimo 20-mečiui. Ta proga ir LTV dokumentinį filmą sukurs.

LTV direktorius R.Paleckis pranešė, kad konkursas naujoms laidoms vyksta sėkmingai, kad dalyvių yra daug ir dauguma jų atitiko keliamus reikalavimus. Antras konkurso etapas – birželio 2 dieną, kai bus atplėčiami vokai su projektų pasiūlymais. Dalyvauti gali visi norintys.

Posėdžiui baigiantis Vyskupų konferencijos atstovas LRT taryboje D.Chmieliauskas padėkojo LRT vadovybei už parodytą stuburą ir atkreipė dėmesį į N.Pumprickaitės interviu su M.A.Pavilioniene apie dirbtinio apvaisinimo problemą, kuris, D.Chmieliausko nuomone, buvo neprofesionalus.

Kilo trumpa laisva diskusija, kurios metu tarybos nariai apsikeitė nuomonėmis, o generalinis direktorius paaiškino, kad už visą LRT turinį atsako jis ir kad jis iš esmės yra ne tik generalinis direktorius, bet ir vyriausiasis redaktorius. Prisiminęs savo studijas pas A.Nugaraitę, A.Siaurusevičius taip pat patikino, kad N.Pmprickaitės pokalbis su Seimo nare buvo „klasiskinis interviu žanro pavyzdys“.

Mano subjektyvia nuomone, tas interviu niekuo nesiskyrė nuo T.Dapkaus pokalbio su S.Tamkevičiumi.

Gal A.Siaurusevičius ir teisus – tokie interviu yra LRT „klasika“.

Sprendimų nepriimta.

Posėdis jau natrą kartą neužtruko – mažiau nei dvi valandos.

(3 balsų, vidurkis: 4,00 iš 5)
Loading...