Archyvai: N.Pumprickaitė

Jūs naršote archyvus: N.Pumprickaitė.

LRT taryba tobulina etikos kodeksą

LRT taryba antradienio posėdyje balsavo tik vieną kartą: dėl LRT tarybos etikos kodekso papildymo. Balsų dauguma nuspręsta kodeksą papildyti nauju, Kodeksas papildytas nauja, aštuntuoju straipsniu: 8. Etikos kodekso priežiūra 8.1. Tarybos narys ar narių grupė turi teisę kreiptis į Tarybą su motyvuotu prašymu įvertinti, ar tarybos narys (nariai) tinkamai laikosi šio kodekso nuostatų ir nepadarė […]

Visuomeninė televizija: „profesionalus“ interviu

N.Pumprickaitė kalbina A.Zuoką. Geriausias klausimas – 28’38 min. Tweet