Apie žiniasklaidą: aiškinamasis raštas…

 Žemiau yra pateikiamas bendrovės „Laisvas laikraštis“, leidusios tokio pat pavadinimo leidinį, 2010 metų finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas…

 Neredaguotas ir nepagražintas…

Ir nebėra ką pridurti…

UAB“LAISVAS LAIKRAŠTIS“ĮK 300519425 MOLIAKALNIO 15, VILNIUS

TEL 2624203 MOB. 867601421

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BALANSO 2010 M

UAB“LAISVAS LAIKRAŠTIS“ ĮREGISTRUOTAS 2005 m gruodžio 27 d. VĮ REGISTRŲ CENTRAS.

BENDROVEJ SUTEIKTAS KODAS 300519425. PAGRINDINIS BENDROVĖS AKCININKAS IR DIREKTORIUS YRA AURIMAS DRIŽIUS

ĮSTATYNIS KAPITALAS SUDARO IŠ 100 AKCIJŲ, KURIU VERTĖ 100,00 Lt. KIEKVIENA. BENDRA ĮSTATYNIO KAPITALO SUMA DEŠIMT TŪKSTANČIŲ Lt. ( 10000,00 Lt).

PAGRINDINĖ BENDROVĖS VEIKLĄ YRA LAIKRAŠČIŲ LEIDYBA , REKLAMINIŲ IR IFORMACINIŲ STRAIPSNIŲ SPAUSDINIMA. VEIKLOS KODAS PAGAL EVK 581300.

FINANSINĖ APSKAITA BENDROVĖJE VEDAMA PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS NORMATYVUS AKTUS.

UŽ ATASKAITINIUS 2010 m BENDOVĖ VEIKLOS NETURĖJO. KOMERCINĖS IR ŪKINĖS VEIKLOS NEVYKDO.

2010 M BALANSE FINANSINĖJE ATASKAITOJE ) NURODYTA:

TURTAS

 

ILGALAIKIS TURTAS -9195,00

TRUMPALAIKIS TURTAS -1480,00

PIRKĖJŲ ĮSISKOLINIMAS -11575,00

KITOS GAUTINOS SUMOS – 32916,00

PINIGAI BANKE IR KASOJE – 8,00

KAPITALAS -10000,00

SKOLOS ATLYGINIMAI -9550,00

MOKESČIŲ SKOLOS -94788,00

SKOLOS TIEKEJAMS -37794,00

KITI ĮSIPAREIGOJIMAI -4526,00

BENDROVĖ LAIKINAI NEVEIKLĮ. 2009 m spalio mėn sustabdyta veikla.

DIREKTORIUS AURIMAS DRIŽIUS

(5 balsų, vidurkis: 4,20 iš 5)
Loading...