LRT Taryba direktoriumi pasitiki. Ir gerai

Kaip jau visi žinote, LRT Taryba generaliniu direktoriumi pasitiki.

Tai gerai, nes išreikšdami pasitikėjimą A.Siaurusevičiumi, LRT Tarybos nariai prisiėmė atsakomybę už jo veiklą.

Manau, galiu išduoti paslaptį ir pasakyti, kad balsavau prieš, nes aš tokios atsakomybės nenoriu prisiimti. Gerbiu LRT Tarybos sprendimą, bet ir toliau laikausi nuomonės, kad A.Siaurusevičius netinkamai vadovauja LRT ir stumia ją į bankrotą (nors pagal įstatymą LRT ir negali bankrutuoti).

Ir, nepaisant jau ne kartą girdėtų siūlymų bei šiandieninio balsavimo, bent jau kol kas neketinu atsistatydinti iš LRT Tarybos.

Vienas iš argumentų – man patinka būti istorinių įvykių ir pokyčių LRT liudininku.

Štai, pavyzdžiui, antradienį LRT Tarybje svarstėme Tarybos etikos kodeksą, galbūt dar šiemet Taryba patvirtins LRT Tarybos narių susipažinimo su LRT informacija tvarką bei LRT Tarybos nario konfidencialumo pasižadėjimą.

Visi šie LRT Tarybos darbui labai reikalingi dokumentai yra pastarojo pusmečio darbo rezultatas ir aš labai džiaugiuosi, kad daugiau nei dešimtmetį be jų dirbusi LRT Taryba nusprendė imtis jų svarstymo kaip tik tada, kai prdėju dirbti Taryboje. Suprantu, kad man tiesiog pasisekė, bet vis tiek malonu.

Tiesa, etikos kodekso antradienį dar nepatvirtinome, nes aš, pavyzdžiui, nenorėčiau įsipareigoti nereikšti savo nuomonės apie Tarybos svarstomus klausimus ar savo požiūrį į į Tarybos veiklą derinti su kitais Tarybos nariais.

Mano nuomone, LRT veiklai ir taip trūksta viešumo. Manau, kad ir ketvirtinės veiklos ataskaitos turėtų būti skelbiamos viešai ir visų LRT darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atlyginimai galėtų būti vieši, preliminarūs metų rezultatai taip pat galėtų būti skelbiami metams pasibaigus, o ne birželio mėnesį. Pagrindinis argumentas – LRT yra viešoji įstaiga, didžiąją dalį finansavimo gaunanti iš valstybės biudeto, tai yra, visų mūsų kišenės.

Tai, žinoma, ateities klausimas. Tačiau, gyvenimo tempas greitėja ir galima tikėtis, kad priešingai nei etikos kodekso ar susipažinimo su informacija  tvarkos atveju pokyčiai galimi anksčiau nei po 15 metų.

Grįžtant į dabartį, noriu prisipažinti, kad nebalsavau už radijo transliacijų ir LTV transliacijos analoginiu būdu trumpinimą. Susilaikiau.

Manau, kad LRT uždavinys yra kurti programas ir jas transliuoti ir transliacijų mažnimas bei kūrybinių darbuotojų atleidimas bei jų atlyginimų mažinimas turėtų būti kraštutinė ir paskutinė priemonė. Tai yra, jos imtis reikėtų tada, kai visos kitos galimybės jau išsemtos. Todėl siūliau ir toliau siūlysiu pradėti nuo struktūrinės reformos, aptarnaujančio personalo, nesusijusių su transliacijomis, išlaidų mažinimu. Antraip gali atsitikti taip, kad LTV nieko nebetransliuos, žurnalistų nebeliks, o pinigų vis tiek trūks. Šiek tiek ironizuoju, žinoma, tačiau ta ironija liūdna.

Ypač, kai žinai, kad net trumpinant transliacijas ir toliau atleidinėjant žurnalistus, planuojamas 2010 metų rezultatas yra 6-7 milijonai litų nuostolių. Pridėjus 6,5 milijonų litų nuostolių 2008-aisiais, n milijonų nuostolių 2009 ir gerokai išaugusius trumpalaikius įsipareigojimus, vėl grįžtame prie to, nuo ko pradėjome – LRT valdymo efektyvumo. (Iš karto noriu pasakyti, kad  rašydamas skaičius jokių LRT komercinių paslapčių neišduodu, nes 2008 metų rezultatai yra paskelbti viešai, o 2010 metų planuojamus rezultatus viešai paskelbė LRT Tarybos pirmininkas.

Bet nėra viskas taip blogai.

Štai, atsakydami į mano paklausimą dėl susitarimų su Lietuvos tradicinėmis religinėmis bendruomenėmis dėl jų apeigų transliavimo per LTV, LRT generalinis direktorius ir televizijos direktorius informavo, kad toks susitarimas su katalikų bendruomene yra. Tiesa, jis žodinis ir jo turinio R.Paleckis plačiau nekomentavo. To ir nereikėjo, nes plačiau šia tema kalbėsime kitame Tarybos posėdyje. Bet vis tiek gerai yra sužinoti, kad LRT laikosi įstatymo reikalavimų.

Nors žodžiu.

(4 balsų, vidurkis: 2,50 iš 5)
Loading...