LRT Taryba: retas atvejis

Nepamenu, ar per tuos beveik pusantrų metų, kai esu LRT taryboje, taip yra buvę, o tikrinti – atvirai pasakysiu – neturiu jėgų, bet šiandien buvo jei ne pirmas, tai vienas iš labai retų atvejų, kai visas tarybos posėdis buvo atviras.

Iš pradžių klausėmės Radijo ir televizijos komisijos administracijos direktoriaus N.Maliukevičiaus pranešimo apie Lietuvos televizijų ir radijo rinkų perspektyvas.

Pranešimas buvo įdomus ir jame buvo paminėti įvairūs dalykai. Na, pavyzdžiui, tai, kad dabartinis LRT generalinis direktorius nuo 1989 metų yra jau šešioliktas (šešiolikta yra ir dabartinė finansų ministrė I.Šimonytė). Čia – kalbant apie finansavimą ir neįvestą abonentinį mokestį, kuris už radiją, pasirodo, buvo mokamas ir nacių okupacijos laikais (0,70 reichsmarkės) ir pirmuosius, berods, 20 sovietinės okupacijos metų.

Tarybos narių, pasirodo, iki šiol (su dabartiniais) buvo 71, o tarp jų buvo ir Vytautas Kernagis.

Kalbant apie rinkų perspektyvas, N.Maliukevičiaus nuomone, radijo stočių ir kabelinių TV operatorių mažės, IPTV televizijos kanalų – daugės.

Dar sužinojome, kad Vyriausybė buvo sugalvojusi RTK ir RRT prijungti prie Kainų reguliavimo komisijos ir dar kažko, tačiau vėliau šių planų atsisakė ir dabar teplanuoja sujungti RTK ir RRT.

N.Maliukevičius taip pat teigiamai įvertino LRT tarybos pareiškimą dėl atskiro skaitmeninio tinklo sukūrimo LRT programoms ir siūlė aktyviau dirbti šia kryptimi. Tai yra, pagrįsti šį kreipimąsi argumentais, pavyzdžiui, nurodant  kiek ir kokių raiškiosios televizijos programų būtų transliuojamos šiuo tinklu ir panašiai. (Klausydamasis pagalvojau, kad pagal įstatymą LRT programų mastą ir struktūra nustato LRT taryba, o ji kol kas apie HD kanalus nėra nieko sprendusi, bet tai tikriausiai nesvarbu).

Dar N.Maliukevičius informavo apie tai, kaip ir kam Telecentras naudoja turimus skaitmeninius tinklus, bei, paklaustas apie planuojamą analoginės TV eros pabaigą 2012 metais, pasakė, kad pradėjus transliuoti skaitmeniniu būdu jau šiandien,  maždaug apie 20 proc. Lietuvos namų ūkių televizijos tikriausiai iš viso nematytų. Tiesa, čia pat jis patikslino, kad tai labai apytiksliai skaičiai, nes iki šiol jokio patikimo tyrimo Lietuvoje nebuvo atlikta. Man vis tiek nuskambėjo  gana grėsmingai.

Televizijos direktorius R.Paleckis ir laikinoji radijo direktorė G.Litvaitienė supažindino tarybos narius su 2010 metų Lietuvos radijo ir televizijos reitingais. Po ranka neturiu, bet kiek spėjau užsirašyti ir jei atmintis neapgauna – LTV pirmasis kanalas prarado 1.3 proc. punkto dienos auditorijos, Lietuvos radijo auditorija išaugo keliais procentiniais punktais, be to, LR išsaugojo turėtas lyderio pozicijas. Čia dar reikia atsižvelgti į tą faktą, kad bendra TV auditorija 2009-2010 beveik nepasikeitė, o bendra radijo auditorija pastebimai sumažėjo.

LRT interneto svetainei sekėsi kiek blogiau – lankomumas mažėjo, svetainė smuktelėjo per kelias vietas žemyn lankomiausių svetainių šimtuke į, jei neklystu, 65 vietą.

M.Riomerio universiteto Socialinės informatikos fakulteto dekanas dr. S.Norvaišas papasakojo apie socialinių technologijų įtaką žiniasklaidai ir „įtinklintą žurnalistiką“. Atpasakoti negalėčiau, bet man visada būna smagu pasiklausyti žmonių, kurie kalba apie tai, kaip būtų galima pagerinti žurnalistiką, nors patys nėra prie jos gyvenime prisilietę. Man atrodo, čia buvo kaip tik tas atvejis.

Tarybos narė E.Pranckūnienė trumpai informavo apie tai, kaip vyksta LRT strategijos rengimo darbai. Jie juda ir artimiausiu metu jau turėtų atsirasti šiek tiek daugiau konkretumo. Tiesa, viena maža problemėlė iškilo: ne visi tarybos nariai norėjo atsakyti į jiems pateiktą klausimyną apie LRT privalumus, trūkumus bei galimas raidos kryptis, tačiau tai – įveikiama kliūtis.

Televizijos direktorius pristatė LTV World ir LTV pirmojo kanalo tinklelius. Pirmasis didesnių diskusijų nesukėlė. 

LTV naujajame tinklelyje klausimų buvo dėl „Juokio“, kuriam numatoma skirti 2,5 valandos šeštadienio popietę. R.Paleckis paaiškino, kad taip siekiama susigrąžinti dalį prarastos auditorijos.  

Klausimų buvo ir dėl sekmadienio tinklelio, kurį viena tarybos narė pavadino „ministerijų diena“, mat tą dieną LTV rodys net tris laidas, gaminamas kitų prodiuserių už ES lėšas. Aš asmeniškai būčiau už tai, kad LTV pati dalyvautų konkursuose ir kad tas laidas gamintų gausus LRT kolektyvas, panaudodamas turtingą LRT techninę bazę, taip užsidirbdamas papildomų lėšų. Juo labiau, kad vieną iš naujų laidų, pasirodo, gamina visai neseniai atleista buvusi LRT darbuotoja. Tačiau televizijos direktorius paaiškino, kad LTV ne visada gali tiesiogiai dalyvauti konkursuose, be to, jis patikino, kad ir už kitų prodiuserių pagamintų laidų transliacijas LRT šiek tiek lėšų gaus. Na, geriau, „šiek tiek“, nei nieko. Bet dar geriau būtų – visas nei šiek tiek. 

Naujajame tinklelyje – ir keturios „Eurovizijos“ laidos bei dailiojo čiuožimo transliacijos.

Pritarta beveik vienbalsiai, dviems tarybos nariams susilaikius.

Taryba bendru sutarimu pritarė siūlymui ir toliau mokėti sumažintus atlyginimus generaliniam direktoriui, jo pavaduotojams ir tarybos nariams, taip pat vienbalsiai sutarė, kad LRT administracija, savo nuožiūra, gali paremti Afganistano televiziją ir radiją technika.

Posėdžio pabaigoje taryba apsvarstė gautus laiškus, prašymus ir kitokius pageidavimus.

Į kai kuriuos buvo pavesta atsakyti administracijai, Kultūros ministerijos prašymo dėl papildomų lėšų skyrimo tautinių mažumų laidoms nuspręsta netenkinti kol nebus skirta tam papildomų lėšų. Tačiau bus siūloma surengti benra diskusiją su Kultūros ministerijos ir tautinių mažumų atstovais šiuo klausimu.

Taryba taip pat pavedė Administracinei komisijai įvertinti LRT darbuotojų prašymą dėl galimybės atsisakyti autorinių atlyginimų ir visą darbo užmokestį mokėti pagal darbo sutartis. Mano asmenine nuomone, tai padryti reikėjo jau seniai, tačiau generalinis direktorius sakė, kad ne viskas taip paprasta.

Administracinė komisija taip pat paprašyta įvertinti LRT Reklamos departamento A.Trumpicko laiške tarybos nariams išdėstytus faktus ir pateikti dėl jų savo išvadas kitame tarybos posėdyje.

LRT generalinis direktorius A.Siaurusevičius, komentuodamas pastarąjį laišką, tarybos narius informavo, kad prasidėjus reorganizacijai, kuriai LRT taryba pritarė, visada būna nepatenkintų. 

Laikiau savo pareiga generalinį direktorių pataisyti, kad LRT taryba nėra pritarusi jokiai LRT reorganizacijai. A.Siaurusevičius su šia pastaba sutiko, pripažindamas, kad LRT taryba apie planuojamus LRT struktūros pertvarkymus buvo informuota. Jis taip pat pažadėjo tarybą informuoti apie pertvarkymų eigą.

Jau visai baigantis posėdžiui LRT profsąjungos atstovai priminė savo raštą, kuriame teigiama, jog LRT administracija atsisako derėtis dėl atlyginimų ir prievarta verčia LRT darbuotojus pasirašinėti sutikimus dėl mažesnių atlyginimų. LRT generalinis direktorius tokius kaltinimus paneigė, teigdamas, jog savo veikloje vadovaujasi Darbo kodeksu ir įstatymais.

Štai taip – viskas vieša, skaidru ir jokių paslapčių. Kaip, mano subjektyvia nuomone, ir turėtų būti kiekviename LRT tarybos posėdyje.

(6 balsų, vidurkis: 4,50 iš 5)
Loading...
 • kirvis

  booooooooring…

  • mielas kirvi, o kas tamstai sakė, jog turėčiau jus linksminti? Nepatinka – eikite į olialia puslapį, skaitykite „Žmones“ ar „Vakaro žinias“.

 • Ataskaitoje labai išsamiai rašoma apie tai kaip LRT administracija atsiskaito prieš Tarybos narius už nuveiktus darbus ir pasakoja ką darys ateityje, tačiau visiškai nesijaučia pačios Tarybos indėlis televizijos valdyme. Įspūdis toks, kad pavieniai nefrakcionuoti Tarybos nariai susirenka į eilinį posėdį kaip studentai į paskaitas, o administracijos profesoriai skaito paskaitas, tačiau Įstatymo numatyta, kad vertintojai yra studentai, o ne dėstytojai. Orūs, pasipūtę, viską žinantys, pašaipūs, kiekvienas išskirtinai protingas su savo unikalia ir vienintelia Genijaus nuomone. Eiliniam LRT mylėtojui iš Tarybos nario norėtųsi sužinoti ką jis asmeniškai nuveikė, ką pasiūlė, kokius nuveikė darbus, kuriai Tarybos frakcijai priklauso, kokie tarp frakcijų yra skirtumai, ar jie patenkinti Tarybos pirmininko D.Radzevičiaus organizaciniu darbu ir sugebėjimais, ar jis konsultuojasi su Tarybos nariais, ar yra iniciatyvus, o gal jis kalbasi, konsultuojasi, derina pozicijas tik su Administracija? Ir t.t..
  Kalusimyną gali tęsti kiti LRT mylėtojai ir nekentėjai.

 • azartas

  Dvelkia senais laikais – įgyvendinkime TSKP CK plenumo nutarimus… Kaip ir daugumoje valstybinių įstaigų.

 • Mykolas

  Beveik į temą jau seniai turėjau klausimą (gal Jūs galėsite atsakyti) – kodėl LRT svetainėje negalima stebėti visų per TV rodomų transliacijų? Rodos, rodo tik ryte, o po pietų iki pat 21.15 val. vakaro rašo, kad transliacijos dėl autorinių teisių neteikiamos… Kodėl neįmanoma matyti to paties ką rodo ir per TV internetu (nors sąlygos sudarytos visos)…? Ačiū.

 • Pingback: Tweets that mention LRT Taryba: retas atvejis | Artūras Račas -- Topsy.com()

 • noname

  padvelkė pelėsiu… Nelabai kas nuo tų visų reguliuotujų ir pritarėjų priklauso, tas suklypęs LRT vežimas girgžda nuokalnėn jam vienam bežinomu mažiausio pasipriešinimo keliu. Nesupykite, p. Artūrai, bet iš šalies graudžiai atrodo, kai rimtais veidais svarstoma JUOKIO pozicija ar konstatuojama, kad „Lietuvos radijo auditorija išaugo keliais procentiniais punktais“. Lietuvos radijui tuos punktus atidavė suprastėjęs Žinių radijas, o šeštadienio popietę LTV bus įjungtas ir jo klausys kaip fono, nepriklausomai nuo programos, tas pats procentas pagyvenusiųjų ir neįgaliųjų. Neverta gaišti laiko šitokiai galybei protingų žmonių svarstant, aptarinėjant, pritarinėjant, tvirtinant ir t.t. tuos dalykus, kurie nuo jų sprendimų ir pamintijimų nepriklauso, tuo labiau, kad didesnė dalis tame dalyvaujančių nelabai ir suvokia, kuo užsiima, apie ką Jūs ir pats atsargiai pasakėte.

  • noname, neturiu dėl ko ginčytis, nes iš esmės pritariu daugumai jūsų išsakytų minčių. Gal tik leisiu sau pastebėti, kad LRT taryba, kuri pagal įstatymą yra aukščiausias LRT valdymo organas, yra kolegiali institucija. Kiekvieno atskiro tarybos nario nuomonė ir siūlymai, kol jiems nepritaria visa taryba, neturi jokios reikšmės.

 • goga

  „…man visada būna smagu pasiklausyti žmonių, kurie kalba apie tai, kaip būtų galima pagerinti žurnalistiką, nors patys nėra prie jos gyvenime prisilietę.“ (A.Racas)

  Dailininkas – kritikui: „Jus mane nuolat kritikuojate. O ar esate pats nutapes nors viena paveiksla?“

  Kritikas – dailininkui: „Nededu kiausiniu. Taciau tai man netrukdo spresti apie kiausinienes skoni.“

  • mielas goga, yra toks interneto adresas google. Jei mokate juo naudotis, rasite atsakymus į tamstai rūpimus klausimus. Mažiausiai – keturiomis kalbomis.

 • Šaras

  Smagu, kad žmonės dirba, bet dėl darbo kokybės (kalbu apie LRT vaizdą) galima būtų ginčytis. Kiek metų kalbama, kad LRT buvo/yra/bus/turi būti tas šviesuliukas visoj mūsų tv padangėje…
  Sutikčiau mokėt abonentinį mokestį vien dėl to, jei nematyčiau aukščiau minėto „Juokio“ ir kai kurių „didelę meninę vertę“ turinčių serialų…

 • Alik

  LRT įstatyme yra išvardinti 5 atvejai (visi jie labai rimti), kada išvadas LRT tarybai teikia administracinė komisija:

  1) dėl LRT veiklos perspektyvinių ir kasmetinių planų ekonominio bei finansinio pagrįstumo;

  2) dėl LRT metinių pajamų ir išlaidų sąmatos bei jos vykdymo ataskaitos;

  3) dėl bankų kreditų, garantijų suteikimo bei įsipareigojimų vykdymo;

  4) sudarant sutartis dėl investicijų, jei sandorio suma yra ne mažesnė kaip 100 000 litų;

  5) dėl konkursui pateiktų LRT programų projektų finansinio pagrįstumo.

  Ar laiškas susijęs su kuriuo nors iš šitų klausimų?

 • „taip pat vienbalsiai sutarė, kad LRT administracija, savo nuožiūra, gali paremti Afganistano televiziją ir radiją technika.“

  Gal galima plačiau? Čia seną techniką atiduotų? Atiduotų mainais už bent šiokį tokį reportažėlį kartais? Ar tiesiog geros valios aktas?

  O šiaip ir aš mielai mokėčiau abonentinį mokestį. Bet tokių, matyt, mažuma.

  • Artūrai, naudotą techniką, geros valios aktas, parama, tskant.

 • Marius

  Nežinau ką komentuoti: LRT tarybos posėdį ar LRT programų tinklelį? Aprašyta posėdžio eiga suprantamai. Jei tinklelį galiu pasakyti, kad LTV World – nuobodybė. Nematantiems galiu pasakyti, kad tai svarbesnių LTV programų tiesioginė transliacija + LTV archyvų pakartojimai iš archyvų apie 10 metų senumo, pvz., Dalia Kutraitė kalbina. Gyvenčiau užsienyje – mane varytų į neviltį. Panašu, kad šis kanalas tėra tipiškas kopijavimas: vat daugelis šalių turi nacionalinius kanalus skirtus užsieniui, na tai LRT kopijuoja. Kopijavimas ir imitavimas didžiausia – Lietuvos bėda.

 • vaiva

  šiandien Kultūros ministerijoje buvo svarstomas visuomenei svarbių įvykių sąrašas (pagal Visuomenės inf.įstatymą). Deja, kažkodėl LRT neatstovavo niekas. Ar LRT tai neaktualu? Juk didžioji dalis tų įvykių (olimpiados, dainų šventės transliavimas) tiesiogiai liečia LRT

  • Vaiva, jei nepamiršiu, kitame LRT tarybos posėdyje perduosiu šį klausimą LRT administracijai.