LRT Taryba: paskutinė ataskaita

Na, ką gi – atsiskaitau paskutinį kartą…:)

LRT tarybos posėdis buvo labai trumpas – gal net pats trumpiausias iš visų, kuriuose teko dalyvauti.

Iš pradžių, kalbėjo A.Siaurusevčius. Apie svarbiausius įvykius, iš kurių man labiausiai įsiminė tai, kad V.Savukynui šiandien gimė sūnus. Ir dar – kad prasidėjus futbolo čempionatui, jau turėtų veikti atnaujinta lrt.lt svetainė.

Kadangi nei A.Siaurusevičius, nei posėdyje dalyvavęs televizijos direktorius R.Paleckis neužsiminė apie LRT paskelbtą laidų konkursą, pasidomėjau, kodėl prieš jį skelbiant, nebuvo tartasi su Taryba. Klausiau todėl, kad praėjusiais metais Taryba diskutavo, jog būtų gerai, kad prieš skelbiant konkursą būtų sutarta dėl prioritetų, tai yra, kokių laidų labiausiai reikia. R.Paleckio atsakymas buvo trumpas ir aiškus: nebuvo laiko, o be, to, konkurso sąlygos šiemt buvo lygiai tokios pačios kaip pernai, o pernykštes Taryba žinojo.

Po to LRT Taryba vienbalsiai patvirtino LRT programų nacionalinę strategiją. Pirmą kartą LRT istorijoje.Ji turėtų būti paskelbta artimiausiu metu.

Taryba taip pat įpareigojo LRT administraciją iki rugsėjo 8 dienos parengti veiksmų planą strategijai įgyvendinti.

Trečiu klausimu buvo numatyta svarstyti būtinos informacijos gavimo tvarkos ir aprašo pakeitimus, atsižvelginat į teismo sprendimą dėl mano ieškinio. Pasiūliau, kad šis klausimas nebūtų svarstomas – pirmiausia todėl, kad LRT administracija pateikė apeliaciją, o antra – todėl, kad šios sudėties Taryba jau buvo priėmusi sprendimą šiuo klausimu, tai yra, Tarybos dauguma pritarė A.Siaurusevičiaus sprendimui neleisti man susipažinti su informacija. Mano nuomone, versti Tarybą balsuoti dar kartą dėl to paties nėra prsmės.

A.Pitrėnienė bandė kažką aiškinti, neva kažkas kažkada pažeidė kažkokias taisykles. Pasiūliau pasiskaityti teismo sprendimą. Tikriausiai neskaitys.

E.Ganusauskas siūlė prisiminti foną, kuriame Taryba balsavo už tai, kad man nebūtų leista susipažinti su informacija. Bandžiau ir man atrodė, kad jis buvo toks pat, kaip visada.

L.Gadeikis replikavo, kad sprendimą neleisti man susipažinti su informacija priėmė ne visa Taryba, o jos dauguma ir kad jis už tokį sprendimą nebalsavo.

Bendru sutarimu buvo pritarta mano pasiūlymui, kad susipažinimo su informacija tvarka ir aprašas bus svarstomas teismui išnagrinėjus LRT apeliacinį skundą.

Po to vyko atsisveikinimas su kadenciją baigusiais LRT Tarybos nariais.

Iš M.Martinaičio, kuris Taryboje dirbo 12 metų, kalbos man labiausiai įsiminė tai, kad, pasak Marcelijaus, ši Taryba buvo pati profesionaliausia ir kad ankstesnėse tarybose tarybos nariai nežinojo, kas yra pinigai ir kaip juos skaičiuoti.

„Supratau, kas yra pinigai“, – sakė M.Martinaitis ir aš slapčia pagalvojau, kad galbūt esu maža dalimi prie to prisidėjęs.

R.Valatka, kuris Taryboje taip pat išbuvo dvi kadencijas prisiminė pirmąją pažintį su M.Martinaičiu – tada jis buvo vienuoliktokas. Ir dar pasakė, kad darbas tokioje institucijoje kaip LRT Taryba, kurioje susirenka labai skirtingi žmonės, duoda daug gero, nes supranti,  kad vienintelis būdas ko nors pasiekti yra įtikinti kitus. Pagalvojau, kad man nepavyko. Gal todėl, kad nebuvau 12 metų.

A.Jokubaitis nepasakė nieko įsimintino.

Visi gavome po „Gustavo receptų“ knygą ir naujojo Tarybos nario Ž.Pečiulio raštų apie TV tomelį, kuris „Komunikacijos fakulteto Tarybos posėdžio sprendimu (2011 m. Liepos 1 d. Nr. 160 000-10-7) gali būti naudojamas žurnalistikos bakalauro ir magistrantūros studijų programose. Būtinai paskaitysiu.

Vyno taurės kažkodėl nesinorėjo.

(Dar neįvertinta)
Loading...