LRT Taryba dėl privačių interesų deklaravimo į teismą nesikreips

Šiandien aš ir visi kiti LRT tarybos nariai gavome LRT tarybos pirmininko G.Ilgūno laišką, susijusį su privačių interesų deklaravimu.

Pamenate, stebėjausi, kai praeitame LRT tarybos posėdyje visi dalyvavę tarybos nariai, apsvarstę Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pakartotinį paaiškinimą ir raginimą deklaruoti privačius intersus, balsavo už tai, kad LRT admninistracija kreiptųsi dėl VTEK išaiškinimo į teismą.

Taigi, LRT tarybos pirmininkas savo laiške pranešė, kad LRT teisės skyriaus vadovės D.Apšegienės nuomone, „teismui galima skųsti tik Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos sprendimus.  Tuo tarpu 2010-01-20 Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos raštas Nr. S-44(26) yra tik išaiškinimas raštu į LRT Tarybos paklausimą.“

Laiške taip pat teigiama, kad:

D. Apšegienės nuomone, LRT Tarybos nariai dėl to, kad Viešųjų ir privačių  interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo prasme privalo deklaruoti privačius interesus, NETAMPA VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS. LRT tarybos nariai niekada nebuvo, nėra ir nebus (nebent bus pakeistas Valstybės tarnybos Įstatymas) valstybės tarnautojais.

Vadovaujantis Viešųjų ir privačių  interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, interesus PRIVALO DEKLARUOTI NE TIK VALSTYBĖS TARNAUTOJAI, BET IR KITI, Viešųjų ir privačių  interesu derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 STR. 1 D. IŠVARDYTI ASMENYS!!!

 LRT TARYBOS NARIAI, BŪDAMI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS, GAUNANČIOS LĖŠŲ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO, AUKŠČIAUSIOJO VALDŽIOS ORGANO NARIAIS, PATENKA  Į TOKIŲ ASMENŲ, PRIVALANČIŲ TEIKTI PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJAS, SARAŠĄ.

Tokiu atveju, D. Apšegienės nuomone, kreiptis į teismą nėra juridinio pagrindo.

Taigi, drįsčiau teigti, jog į visus klausimus atsakyta ir kad jau kitą savaitę VTEK svetainėje visi, kam tai įdomu, galės surasti visų LRT tarybos narių privačių interesų deklaracijas. 

P.S. Beje, praėjusią savaitę VTEK visiems LRT tarybos nariams išsiuntė priminimus, kuriuose, be kita ko, nurodoma, kad:

nepateikus privačių interesų deklaracijos, Lietuvos Respublikos administracinių teisių pažeidimų kodekso 202(1)* straipsnyje numatyta atsakomybė už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymoįpareigojančiųjų nuostatų pažeidimą

_________________________________________________________

* 202 (1) strapsnis 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudžiančių, įpareigojančių ar apribojančių nuostatų, išskyrus drausminio pobūdžio nuostatas, pažeidimas – užtraukia baudą nuo 500 iki 1000 litų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą nuo 1000 iki 2000 litų arba nušalinimą nuo darbo (pareigų).

(Dar neįvertinta)
Loading...