LRT posėdžio darbotvarkė

 … Viskas vieša, viešai paskelbta, tik norėjau atkreipti dėmesį.

Nes gali būti visai įdomu.

Ypač turint galvoje, kad apie klausimo Nr. 2 įtraukimą į darbotvarkę LRT tarybos nariai buvo informuoti ketvirtadienį apie vidurdienį, o susipažinti su siūlomais svarstyto dokumentais galima tik LRT patalpose iš anksto susitarus. Mano spėjimas būtų, kad su dokumentais iki jų svarstymo susipažino daugiausiai 1 iš 12 LRT tarybos narių. Deja, aš tiems laimingiesiems nepriklausau, nes, kaip tyčia pirmadienio darbotvarkė buvo iš anksto suplanuota ir gana intensyvi…

Bet man vis tiek labai įdomu, kiek ilgai LRT tarybos nariai leis LRT administracijai iš savęs tyčiotis.

Kovo 15 d. LRT Tarybos posėdžio darbotvarkė:

 1. Valstybinės LRT strategijos tvirtinimas.
 
2. LRT 2011 metų biudžeto svarstymas ir tvirtinimas.
LRT tarybos 2011 m. išlaidų sąmatos tvirtinimas.
LRT administracinės komisijos 2011 m. išlaidų sąmatos tvirtinimas.
Dėl leidimo banko paskolai.
LRT kapitalo pakeitimo tvirtinimas.
 
3. LR programos pasikeitimų tvirtinimas.
Dėl LR programų transliavimo atnaujinimo.
 
4. Dėl LRT tarybos narių etikos.
 
5. Dėl Tarybos nario A. Račo prašymo susipažinti su konfidencialia informacija.
 
6. Dėl Tarybos nario pareigų suderinamumo su politiko darbu savivaldybėje.
 
7. Dėl Administracinės komisijos sudėties atnaujinimo.
 
8. Einamieji klausimai.
(Dar neįvertinta)
Loading...